สภาวะสมดุล

659 views
606 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สภาวะสมดุล

 1. 1. นางสาวเกษร ไชยน้อย  
 2. 2. คำนำ <ul><li>ในการใช้สื่อในการเรียนการสอนนั้นช่วยให้ประสบผลเสร็จได้รวดเร็วขึ้นม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งในการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์และเรียนรู้ไปด้วยทำให้ได้ความรู้ทั้งสองทาง </li></ul><ul><li>ขอขอบคุณนายวีระพงษ์ บรรจงคุณคูรผู้สอนรายงานวิชาเคมี </li></ul>
 3. 3. สารบัญ <ul><li>- สมดุลเคมี </li></ul><ul><li>- สภาวะสมดุล </li></ul><ul><li>- ปัจัจยที่ผลต่อสภาวะสมดุล </li></ul><ul><li>- ความดันกับสภาวะสมดุล </li></ul>
 4. 4. สมดุลเคมี <ul><li>ใน ปฏิกิริยาเคมีที่สารตั้งต้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารผลิตภัณฑ์แล้วเมื่อ เวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้ อีก เรียกปฏิกิริยาเคมีประเภทนี้ว่านี้ว่าเกิดการ เปลี่ยนแปลงผ่านสภาวะสมดุลเคมี </li></ul>
 5. 5. สภาวะสมดุล <ul><li>ใน ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้นั้น เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะ สมดุล สมบัติของระบบไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้น สี หรือ ความดัน ( ถ้า เป็นแก๊ส ) จะ คงที่เสมอ  และ เรียกสภาวะสมดุลที่ ระบบไม่หยุดนิ่ง แต่ มีการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับตลอดเวลานี้ว่า สมดุล ไดนามิก   </li></ul>ร้อน       Þ  
 6. 6. ปัจจัย ที่มีผลต่อสภาวะสมดุล <ul><li>ที่สภาวะสมดุลสมบัติของสารต่างๆในระบบ สามารถถูกรบกวนได้จากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ความเข้มข้น อุณหภูมิ และ ความดัน ทำให้ระบบเกิดการเสียสมดุล ดัง นั้นระบบจึงต้องมีการปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดผล ของการรบกวนนั้น โดยผู้ที่ศึกษาในเรื่อง ของการรบกวนสมดุลและสรุปไว้เป็นหลักเกณฑ์ไว้คือ เลอชา เตอริเย </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ความ เข้มข้นกับภาวะสมดุล </li></ul><ul><li>      ถ้า ให้สมการเคมีทั่วไปเป็น    A + B      C + D </li></ul><ul><li>         หากมีการไปรบกวนสภาวะสมดุลของ ระบบ โดยการไปเปลี่ยนความเข้มข้นของสารตัวใดตัวหนึ่ง จะ ทำให้ระบบมีการปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่ได้ดังนี้ </li></ul><ul><li>          ก . ถ้า เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น (A หรือ B ) </li></ul><ul><li>      ระบบ จะปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่ เพื่อ ลดความเข้มข้นของสารที่เติมเข้าไป (A หรือ B ) โดยสารตั้งต้นจะทำปฏิกิริยากันมากขึ้น ส่ง ผลให้ปฏิกิริยาเกิดไปข้างหน้าเพิ่มมากขึ้น จึง ได้สารผลิตภัณฑ์ C และ D เข้มข้นมากขึ้น ( สมดุล เลื่อนไปทางขวา ) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ข .  ถ้า เพิ่มความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ (C หรือ D ) </li></ul><ul><li>       ระบบ จะปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่ เพื่อ ลดความเข้มข้นของสารที่เติมเข้าไป (C หรือ D ) โดยสารผลิตภัณฑ์ คือ C และ D ทำ ปฏิกิริยากันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยา ย้อนกลับได้มากขึ้น ทำให้ได้สารตั้งต้น A และ B เข้มข้นมากขึ้น ( สมดุลเลื่อนไปทางซ้าย ) </li></ul><ul><li>  ค .  ถ้าลดความเข้มข้นของสารตั้งต้น (A หรือ B ) </li></ul><ul><li>        ระบบ จะปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่  เพื่อ เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นให้มากขึ้น  โดยสาร ผลิตภัณฑ์ C และ D ทำปฏิกิริยากันเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้มากขึ้น   ( สมดุล เลื่อนไปทางซ้าย ) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>ง . ถ้า ลดความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ (C หรือ D ) </li></ul><ul><li>     ระบบ จะปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่  เพื่อ เพิ่มความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น  โดยสารตั้งต้น A และ B ทำปฏิกิริยากันเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเพิ่มมากขึ้น  ( สมดุล เลื่อนไปทางขวา ) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>EX .    ในปฏิกิริยา Fe 3+ + SCN -                                         [ FeSCN ] 2 +            </li></ul><ul><li>เกิดการ เปลี่ยนแปลงเช่นใด </li></ul><ul><li>            ¬    หาก เติม NH 4 SCN ลงไปในปฏิกิริยา                                                     </li></ul><ul><li>            k     หากดึง [FeSCN]2+ ออกจากปฏิกิริยา                                        </li></ul><ul><li>ทำ        ¬        เติม NH 4 SCN </li></ul><ul><li>                   เกิด ปฏิกิริยาไปข้างหน้าเพิ่มมากขึ้น  สมดุล เลื่อนไปทางขวา </li></ul><ul><li>            k     ลด [FeSCN]2+ </li></ul><ul><li>              เกิด ปฏิกิริยาไปข้างหน้าเพิ่มมากขึ้น  สมดุล เลื่อนไปทางขวา </li></ul>
 11. 11. <ul><li>อุณหภูมิ กับสภาวะสมดุล </li></ul><ul><li>            ใน สมดุลเคมีของปฎิกิริยาดูดหรือคายความร้อนการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของระบบจะมีผลต่อสภาวะสมดุลของระบบดังนี้ </li></ul><ul><li>                                                                                                                                                  ดูด </li></ul><ul><li>            กรณีที่เป็นปฏิกิริยาดูด ความร้อน         Þ                                                                            A + B            C + D </li></ul><ul><li>                                                                                                                                                 คาย </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>            หากมีการเพิ่มอุณหภูมิให้กับระบบ จะทำให้ระบบปรับตัว เข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่โดยเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้ มากขึ้น ส่งผลให้สมดุลเลื่อน ไปทางขวา คือเกิด C และ D มากขึ้น (A และ B ลดลง ) </li></ul><ul><li>            หาก เป็นการลดอุณหภูมิของระบบ จะ ทำให้ระบบปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่โดยเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ ส่ง ผลให้สมดุลเลื่อนไปทางซ้าย เกิดสารตั้งต้น A และ B มากขึ้น (C และ D ลดลง ) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>กรณีที่เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน       Þ                      คาย                                                     A + B            C + D </li></ul><ul><li>                                                                                                  ดูด </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>        หาก มีการลดอุณหภูมิให้กับระบบ ระบบจะปรับตัวโดยการเกิด ปฏิกิริยาไปข้างหน้า เกิดสารผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>C และ D มากขึ้น (A และ B ลดลง ) </li></ul><ul><li>        หาก เป็นการเพิ่มอุณหภูมิของระบบ ระบบจะปรับตัวโดยการเกิด ปฏิกิริยาย้อนกลับเกิดสาร A และ B </li></ul><ul><li>  มากขึ้น (C และ D ลดลง ) </li></ul>
 13. 13. ความดันกับสภาวะสมดุล <ul><li>การ เปลี่ยนแปลงความดัน มีผลกับสภาวะสมดุลใน ปฏิกิริยาที่มีแก๊สเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น </li></ul><ul><li>            กรณี   1                                                                                            การเพิ่มความดัน </li></ul><ul><li>            ที่ สภาวะสมดุล เมื่อมีการเพิ่มความดันให้กับระบบ ระบบ จะปรับตัวโดยการลดความดัน โดยสมดุลจะเลื่อนไปในทิศ ทางที่ลดความดัน โดยลดจำนวนโมลของสาร </li></ul><ul><li>            กรณี   2                                                                                             การลดความดัน </li></ul><ul><li>          เมื่อ มีการลดความดันให้กับระบบที่สภาวะสมดุล ระบบ จะปรับตัวโดยเพิ่มความดัน โดยสมดุลจะเลื่อนไปในทิศ ทางที่เพิ่มความดัน โดยเพิ่มจำนวนโมล </li></ul><ul><li>        การ เพิ่มหรือลดความดันจะไม่มีผลกับสภาวะสมดุล เมื่อ จำนวนโมลของแก๊สตั้งต้นเท่ากับจำนวนโมลของแก๊สผลิตภัณฑ์         </li></ul>

×