Magyar jog 2011

673 views
600 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
673
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Magyar jog 2011

 1. 1. Jogforrások, jogi dokumentumok keresése, szakirodalom<br />Karoliny Eszter<br />karoliny@ajk.pte.hu<br />
 2. 2. Jogtudományi „szakirodalom” sajátosságai<br /><ul><li>Jogi szaknyelv – precizitás
 3. 3. Jelentős különbség a szakirodalom és a mindennapi, jogi témákat feldolgozó újságírás között
 4. 4. Nemzeti meghatározottság
 5. 5. Jogi kultúra befolyása
 6. 6. Nyelvi, fordítási problémák
 7. 7. Időbeli meghatározottság, változékonyság – gyors avulás
 8. 8. Hitelesség
 9. 9. Nagy mennyiség</li></li></ul><li>Jogi műfajok<br /><ul><li>Tankönyv
 10. 10. Jegyzetek, tansegédletek, szakvizsga felkészítő könyvek
 11. 11. Kézikönyv
 12. 12. Jogi szótárak
 13. 13. Kommentár
 14. 14. Iratmintatár
 15. 15. Emlékkönyvek (Festschrift)
 16. 16. Jogi karok, tanszékek periodikái
 17. 17. Laikusoknak magyarázatok
 18. 18. Határeset: bűncselekmények leírása, visszaemlékezések</li></li></ul><li>Jogi műfajok 2.<br /><ul><li>Jogszabályok közlése
 19. 19. Közlöny
 20. 20. Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
 21. 21. Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye
 22. 22. Egyes jogszabályok
 23. 23. Változásmutatók
 24. 24.
 25. 25. Bírósági határozatok közlése
 26. 26. Döntvénytárak
 27. 27. Folyóiratok
 28. 28. Law Review
 29. 29. …</li></li></ul><li>Könyv-, folyóiratkiadás<br /><ul><li>Aktív, régóta jelentős mennyiségű
 30. 30. Azonos könyv számos kiadást érhet meg
 31. 31. Egyetemek kiadási tevékenysége jelentős
 32. 32. Egyes jogi karokon más-más tankönyvek azonos témából
 33. 33. Jelentős része csak a magyarországi piacra készül</li></li></ul><li>Könyv-, folyóiratkiadás<br /><ul><li>Complex (volt KJK)
 34. 34. Hvgorac
 35. 35. Akadémiai Kiadó, MTA
 36. 36. Osiris Kiadó
 37. 37. Dialóg Campus
 38. 38. Novotni Alapítvány
 39. 39. Pólay Elemér Alapítvány
 40. 40. Jogi karok</li></li></ul><li>Könyv-, folyóiratkiadás<br /><ul><li>Jogi karok, egyetemi kiadók
 41. 41. Oxford
 42. 42. Cambridge
 43. 43. Hart
 44. 44. Routledge
 45. 45. Europa Law Publishing
 46. 46. Manz
 47. 47. Nomos
 48. 48. Dashöfer
 49. 49. …</li></li></ul><li>Szaktájékoztatás<br /><ul><li>(Jog)hallgatók, diákok
 50. 50. Jogi dokumentumok, szakirodalom
 51. 51. Jogász (vagy nem jogász) kutatók
 52. 52. Egyes jelenségek szabályozása
 53. 53. Külföldi jog, jogesetek
 54. 54. Adatbázisok használata, szakirodalom
 55. 55. Gyakorló jogászok
 56. 56. Konkrét jogi problémára vonatkozó jogforrások – azonnal!
 57. 57. Jogi problémával küzdő állampolgárok
 58. 58. Megoldás ügyes-bajos dolgaikra</li></li></ul><li>Friss kutatási eredmények, szakmai viták<br /><ul><li>Új jogszabály, módosítások
 59. 59. Alkotmánybíróság döntései
 60. 60. Új jelenségek jogi szabályozása
 61. 61. E-demokrácia
 62. 62. Szerzői jogok, Internet, letöltés
 63. 63. Biológiai és orvostudományi, -technikai fejlődés
 64. 64. Környezetvédelem
 65. 65. Terrorizmus
 66. 66. Jó szabályozás, dereguláció</li></li></ul><li>Ma<br /><ul><li>Magyar jogforrási rendszer
 67. 67. Jogszabályokat tartalmazó nyomtatott kiadványok
 68. 68. Adatbázisok, honlapok
 69. 69. Keresés
 70. 70. Magyar jogi szakirodalom
 71. 71. Bibliográfiák, adatbázisok, keresés</li></li></ul><li>Magyar jog - terminológia<br />Jogi dokumentumok<br />Jogforrások (ill. esetleges jogforrások)<br />Jogszabály<br />Állami irányítás egyéb jogi eszköze<br />Nemzetközi jog<br />Európai Unió egyes jogi aktusai<br />Bírói jog<br />Szokásjog<br />Alkotmánybíróság határozatai<br />Szerződések<br />Iratminták<br />Kommentárok<br />Okiratok<br />…<br />
 72. 72. Jogforrások csoportosítása<br /><ul><li>Belső – külső jogforrás
 73. 73. Rendes – rendkívüli
 74. 74. Jogalkotói (írott) – jogalkalmazói (íratlan)
 75. 75. Nemzeti – nemzetközi – EU
 76. 76. Szövetségi – tartományi</li></li></ul><li>Jogforrási hierarchia (Magyarország)<br /><ul><li>Alá-fölé rendeltségi viszony
 77. 77. Felsőbb szintűvel nem lehet ellentétes
 78. 78. Alsóbb szintűt módosíthat
 79. 79. Alkotmány
 80. 80. Törvény
 81. 81. Kormányrendelet, kormányhatározat
 82. 82. Kormány tagjainak rendelete
 83. 83. Önkormányzati rendelet, állami irányítás egyéb jogi eszköze
 84. 84. Lex specialis derogat legi generali
 85. 85. Lex posterior derogat legi priori</li></li></ul><li>Hatály - érvényesség<br /><ul><li>Érvényesség:
 86. 86. Megalkotására feljogosított szervtől származik
 87. 87. Eljárási szabályoknak megfelelően alkották meg
 88. 88. Jogforrási hierarchiának megfelel
 89. 89. Megfelelő módon ki van hirdetve
 90. 90. Hatályosság
 91. 91. Területi hatály
 92. 92. Személyi hatály
 93. 93. Időbeli hatály
 94. 94. Ex tunc
 95. 95. Ex nunc
 96. 96. Pro futuro
 97. 97. Kogens – diszpozitív normák</li></ul>Miért fontos?<br />Bárhol (nyomtatottan, elektronikusan) talált jogszabályszöveg esetén kérdés, hogy hatályos-e még, úgy hatályos-e?<br />Miért fontos?<br />A cselekményeket, eseményeket általában a megtörténtükkor hatályos jog szerint kell megítélni<br />
 98. 98. Jogszabályok (Jogalkotásról szóló törvény)<br /><ul><li>Alkotmány
 99. 99. 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya
 100. 100. Törvény
 101. 101. Abszolút 2/3
 102. 102. Jelenlevő 2/3
 103. 103. Törvénykönyvek, kódexek
 104. 104. Törvényerejű rendelet
 105. 105. Kormányrendelet
 106. 106. Miniszterelnöki vagy miniszteri rendelet
 107. 107. Államtitkári rendelkezés
 108. 108. Önkormányzati rendelet</li></li></ul><li>Állami irányítás egyéb jogi eszközei<br /><ul><li>Határozat
 109. 109. Utasítás
 110. 110. Statisztikai közlemény
 111. 111. Jogi iránymutatások
 112. 112. Irányelv
 113. 113. Tájékoztató</li></li></ul><li>Rendkívüli és különleges jogforrások (Alkotmány alapján)<br /><ul><li>Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete
 114. 114. külön törvényben meghatározott feladatkörében
 115. 115. Rendkívüli állapotban
 116. 116. Honvédelmi Tanács rendelete
 117. 117. Szükségállapotban
 118. 118. Köztársasági elnök rendelete
 119. 119. Veszélyhelyzetben, megelőző védelmi helyzetben
 120. 120. Kormányrendelet – egyes törvényektől eltérve</li></li></ul><li>Jogszabályok és ÁIEJE jelölése<br /><ul><li>Törvény
 121. 121. a kihirdetés évével és római sorszámmal
 122. 122. 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról
 123. 123. Kormányrendelet
 124. 124. folyó arab sorszám, a kihirdetés éve, zárójelben akihirdetés dátuma, ezután a Korm. r. rövidítés
 125. 125. 147/1994. (XI. 17.) Korm. r. a belügyminiszter feladat és hatásköréről
 126. 126. Miniszteri rendelet
 127. 127. a kormányrendelethez hasonlóan, azzal, hogy a minisztérium hivatalos rövidítésére utalni kell.
 128. 128. 11/2004. (III. 30.) IM r. a jogi segítő díjazásáról
 129. 129. Ha több miniszter közösen ad ki rendeletet első helyen a kiadásért fő felelőst, utána a többi abc-ben.
 130. 130. 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM er. a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban</li></li></ul><li>Jogszabályok „működése”<br /><ul><li>„Alap” jogszabály
 131. 131. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 132. 132. Közlönyállapot
 133. 133. Módosító jogszabály(ok)
 134. 134. 1989. évi X. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról
 135. 135. 1990. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról
 136. 136. 2000. évi LXXXVIII. törvény a Polgári Törvénykönyv módosításáról
 137. 137. Többször módosított […]
 138. 138. Új jogszabály
 139. 139. 2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 140. 140. 2010. évi LXXIII. Törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról</li></li></ul><li>Jogszabályok „működése”<br /><ul><li>„Alap” jogszabály
 141. 141. 1987. évi XI. törvény a jogalkotásról
 142. 142. Közlönyállapot
 143. 143. Módosító jogszabály(ok)
 144. 144. 1991. évi LIX. törvény a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről
 145. 145. Megsemmisítette
 146. 146. 121/2009. (XII. 17.) AB határozat
 147. 147. Új jogszabály
 148. 148. 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról</li></li></ul><li>Jogszabályok belülről<br /><ul><li>Számozott paragrafusok (cikkek) 2.§., 3/A.§
 149. 149. Számozott bekezdések (1) bek.
 150. 150. a. , b., c., felsorolások
 151. 151. Preambulum
 152. 152. Általános rendelkezések (definíciók)
 153. 153.
 154. 154. Záró rendelkezések (hatályba lépés, más jogszabályokat módosító rendelkezések)
 155. 155. Melléklet(ek)</li></li></ul><li>Jogalkotás folyamata<br /><ul><li>Törvényjavaslat
 156. 156. Bizottsági döntés az általános vitára való alkalmasságról
 157. 157. Általános vita
 158. 158. Módosító javaslatok
 159. 159. Részletes vita
 160. 160. Egységes javaslat
 161. 161. Zárószavazás
 162. 162. Aláírások
 163. 163. Kihirdetés</li>

×