• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Magyar jog 2011
 

Magyar jog 2011

on

 • 790 views

 

Statistics

Views

Total Views
790
Views on SlideShare
790
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Magyar jog 2011 Magyar jog 2011 Presentation Transcript

  • Jogforrások, jogi dokumentumok keresése, szakirodalom Karoliny Eszter [email_address]
  • Jogtudományi „szakirodalom” sajátosságai
   • Jogi szaknyelv – precizitás
    • Jelentős különbség a szakirodalom és a mindennapi, jogi témákat feldolgozó újságírás között
   • Nemzeti meghatározottság
   • Jogi kultúra befolyása
     • Nyelvi, fordítási problémák
   • Időbeli meghatározottság, változékonyság – gyors avulás
   • Hitelesség
   • Nagy mennyiség
  • Jogi műfajok
   • Tankönyv
    • Jegyzetek, tansegédletek, szakvizsga felkészítő könyvek
   • Kézikönyv
   • Jogi szótárak
   • Kommentár
   • Iratmintatár
   • Emlékkönyvek (Festschrift)
   • Jogi karok, tanszékek periodikái
   • Laikusoknak magyarázatok
   • Határeset: bűncselekmények leírása, visszaemlékezések
  • Jogi műfajok 2.
   • Jogszabályok közlése
    • Közlöny
    • Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
    • Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye
    • Egyes jogszabályok
    • Változásmutatók
   • Bírósági határozatok közlése
    • Döntvénytárak
    • Folyóiratok
    • Law Review
  • Könyv-, folyóiratkiadás
   • Aktív, régóta jelentős mennyiségű
   • Azonos könyv számos kiadást érhet meg
   • Egyetemek kiadási tevékenysége jelentős
   • Egyes jogi karokon más-más tankönyvek azonos témából
   • Jelentős része csak a magyarországi piacra készül
  • Könyv-, folyóiratkiadás
   • Complex (volt KJK)
   • Hvgorac
   • Akadémiai Kiadó, MTA
   • Osiris Kiadó
   • Dialóg Campus
   • Novotni Alapítvány
   • Pólay Elemér Alapítvány
   • Jogi karok
  • Könyv-, folyóiratkiadás
   • Jogi karok, egyetemi kiadók
   • Oxford
   • Cambridge
   • Hart
   • Routledge
   • Europa Law Publishing
   • Manz
   • Nomos
   • Dashöfer
  • Szaktájékoztatás
   • (Jog)hallgatók, diákok
    • Jogi dokumentumok, szakirodalom
   • Jogász (vagy nem jogász) kutatók
    • Egyes jelenségek szabályozása
    • Külföldi jog, jogesetek
    • Adatbázisok használata, szakirodalom
   • Gyakorló jogászok
    • Konkrét jogi problémára vonatkozó jogforrások – azonnal!
   • Jogi problémával küzdő állampolgárok
    • Megoldás ügyes-bajos dolgaikra
  • Friss kutatási eredmények, szakmai viták
   • Új jogszabály, módosítások
   • Alkotmánybíróság döntései
   • Új jelenségek jogi szabályozása
    • E-demokrácia
    • Szerzői jogok, Internet, letöltés
    • Biológiai és orvostudományi, -technikai fejlődés
    • Környezetvédelem
    • Terrorizmus
   • Jó szabályozás, dereguláció
  • Ma
   • Magyar jogforrási rendszer
   • Jogszabályokat tartalmazó nyomtatott kiadványok
   • Adatbázisok, honlapok
   • Keresés
   • Magyar jogi szakirodalom
   • Bibliográfiák, adatbázisok, keresés
  • Magyar jog - terminológia
   • Jogi dokumentumok
    • Jogforrások (ill. esetleges jogforrások)
     • Jogszabály
     • Állami irányítás egyéb jogi eszköze
     • Nemzetközi jog
     • Európai Unió egyes jogi aktusai
     • Bírói jog
     • Szokásjog
     • Alkotmánybíróság határozatai
     • Szerződések
    • Iratminták
    • Kommentárok
    • Okiratok
  • Jogforrások csoportosítása
   • Belső – külső jogforrás
   • Rendes – rendkívüli
   • Jogalkotói (írott) – jogalkalmazói (íratlan)
   • Nemzeti – nemzetközi – EU
   • Szövetségi – tartományi
  • Jogforrási hierarchia (Magyarország)
   • Alá-fölé rendeltségi viszony
    • Felsőbb szintűvel nem lehet ellentétes
    • Alsóbb szintűt módosíthat
   • Alkotmány
   • Törvény
   • Kormányrendelet, kormányhatározat
   • Kormány tagjainak rendelete
   • Önkormányzati rendelet, állami irányítás egyéb jogi eszköze
   • Lex specialis derogat legi generali
   • Lex posterior derogat legi priori
  • Hatály - érvényesség
   • Érvényesség:
    • Megalkotására feljogosított szervtől származik
    • Eljárási szabályoknak megfelelően alkották meg
    • Jogforrási hierarchiának megfelel
    • Megfelelő módon ki van hirdetve
   • Hatályosság
    • Területi hatály
    • Személyi hatály
    • Időbeli hatály
     • Ex tunc
     • Ex nunc
     • Pro futuro
    • Kogens – diszpozitív normák
   Miért fontos? A cselekményeket, eseményeket általában a megtörténtükkor hatályos jog szerint kell megítélni Miért fontos? Bárhol (nyomtatottan, elektronikusan) talált jogszabályszöveg esetén kérdés, hogy hatályos-e még, úgy hatályos-e?
  • Jogszabályok (Jogalkotásról szóló törvény)
   • Alkotmány
    • 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya
   • Törvény
    • Abszolút 2/3
    • Jelenlevő 2/3
    • Törvénykönyvek, kódexek
   • Törvényerejű rendelet
   • Kormányrendelet
   • Miniszterelnöki vagy miniszteri rendelet
   • Államtitkári rendelkezés
   • Önkormányzati rendelet
  • Állami irányítás egyéb jogi eszközei
   • Határozat
   • Utasítás
   • Statisztikai közlemény
   • Jogi iránymutatások
    • Irányelv
    • Tájékoztató
  • Rendkívüli és különleges jogforrások (Alkotmány alapján)
   • Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete
    • külön törvényben meghatározott feladatkörében
   • Rendkívüli állapotban
    • Honvédelmi Tanács rendelete
   • Szükségállapotban
    • Köztársasági elnök rendelete
   • Veszélyhelyzetben, megelőző védelmi helyzetben
    • Kormányrendelet – egyes törvényektől eltérve
  • Jogszabályok és ÁIEJE jelölése
   • Törvény
    • a kihirdetés évével és római sorszámmal
    • 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról
   • Kormányrendelet
    • folyó arab sorszám, a kihirdetés éve, zárójelben a kihirdetés dátuma, ezután a Korm. r. rövidítés
    • 147/1994. (XI. 17.) Korm. r. a belügyminiszter feladat és hatásköréről
   • Miniszteri rendelet
    • a kormányrendelethez hasonlóan, azzal, hogy a minisztérium hivatalos rövidítésére utalni kell.
    • 11/2004. (III. 30.) IM r. a jogi segítő díjazásáról
    • Ha több miniszter közösen ad ki rendeletet első helyen a kiadásért fő felelőst, utána a többi abc-ben.
    • 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM er. a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban
  • Jogszabályok „működése”
   • „ Alap” jogszabály
    • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
    • Közlönyállapot
   • Módosító jogszabály(ok)
    • 1989. évi X. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról
    • 1990. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról
    • 2000. évi LXXXVIII. törvény a Polgári Törvénykönyv módosításáról
   • Többször módosított […]
   • Új jogszabály
    • 2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről
    • 2010. évi LXXIII. Törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
  • Jogszabályok „működése”
   • „ Alap” jogszabály
    • 1987. évi XI. törvény a jogalkotásról
    • Közlönyállapot
   • Módosító jogszabály(ok)
    • 1991. évi LIX. törvény a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről
   • Megsemmisítette
    • 121/2009. (XII. 17.) AB határozat
   • Új jogszabály
    • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
  • Jogszabályok belülről
   • Számozott paragrafusok (cikkek) 2.§., 3/A.§
    • Számozott bekezdések (1) bek.
     • a. , b., c., felsorolások
   • Preambulum
   • Általános rendelkezések (definíciók)
   • Záró rendelkezések (hatályba lépés, más jogszabályokat módosító rendelkezések)
   • Melléklet(ek)
  • Jogalkotás folyamata
   • Törvényjavaslat
   • Bizottsági döntés az általános vitára való alkalmasságról
   • Általános vita
   • Módosító javaslatok
   • Részletes vita
   • Egységes javaslat
   • Zárószavazás
   • Aláírások
   • Kihirdetés