Magyar Jog

2,559 views
2,420 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Magyar Jog

 1. 1. MAGYAR JOG Jogforrások, jogi dokumentumok keresése, szakirodalom Karoliny Eszter [email_address]
 2. 2. Ma <ul><li>Magyar jogforrási rendszer </li></ul><ul><li>Jogszabályokat tartalmazó nyomtatott kiadványok </li></ul><ul><li>Adatbázisok, honlapok </li></ul><ul><li>Keresés </li></ul><ul><li>Magyar jogi szakirodalom </li></ul><ul><li>Bibliográfiák, adatbázisok, keresés </li></ul>
 3. 3. Magyar jog - terminológia <ul><li>Jogi dokumentumok </li></ul><ul><ul><li>Jogforrások (ill. esetleges jogforrások) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jogszabály </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Állami irányítás egyéb jogi eszköze </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nemzetközi jog </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Európai Unió egyes jogi aktusai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bírói jog </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Szokásjog </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alkotmánybíróság határozatai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Szerződések </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Iratminták </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommentárok </li></ul></ul><ul><ul><li>Okiratok </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 4. 4. Jogforrások csoportosítása <ul><li>Belső – külső jogforrás </li></ul><ul><li>Rendes – rendkívüli </li></ul><ul><li>Jogalkotói (írott) – jogalkalmazói (íratlan) </li></ul><ul><li>Nemzeti – nemzetközi – EU </li></ul><ul><li>Szövetségi – tartományi </li></ul>
 5. 5. Jogforrási hierarchia (Magyarország) <ul><li>Alá-fölé rendeltségi viszony </li></ul><ul><ul><li>Felsőbb szintűvel nem lehet ellentétes </li></ul></ul><ul><ul><li>Alsóbb szintűt módosíthat </li></ul></ul><ul><li>Alkotmány </li></ul><ul><li>Törvény </li></ul><ul><li>Kormányrendelet, kormányhatározat </li></ul><ul><li>Kormány tagjainak rendelete </li></ul><ul><li>Önkormányzati rendelet, állami irányítás egyéb jogi eszköze </li></ul><ul><li>Lex specialis derogat legi generali </li></ul><ul><li>Lex posterior derogat legi priori </li></ul>
 6. 6. Hatály - érvényesség <ul><li>Érvényesség: </li></ul><ul><ul><li>Megalkotására feljogosított szervtől származik </li></ul></ul><ul><ul><li>Eljárási szabályoknak megfelelően alkották meg </li></ul></ul><ul><ul><li>Jogforrási hierarchiának megfelel </li></ul></ul><ul><ul><li>Megfelelő módon ki van hirdetve </li></ul></ul><ul><li>Hatályosság </li></ul><ul><ul><li>Területi hatály </li></ul></ul><ul><ul><li>Személyi hatály </li></ul></ul><ul><ul><li>Időbeli hatály </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ex tunc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ex nunc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pro futuro </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kogens – diszpozitív normák </li></ul></ul>Miért fontos? A cselekményeket, eseményeket általában a megtörténtükkor hatályos jog szerint kell megítélni Miért fontos? Bárhol (nyomtatottan, elektronikusan) talált jogszabályszöveg esetén kérdés, hogy hatályos-e még, úgy hatályos-e?
 7. 7. Jogszabályok (Jogalkotásról szóló törvény) <ul><li>Alkotmány </li></ul><ul><ul><li>1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya </li></ul></ul><ul><li>Törvény </li></ul><ul><ul><li>Abszolút 2/3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Jelenlevő 2/3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Törvénykönyvek, kódexek </li></ul></ul><ul><li>Törvényerejű rendelet </li></ul><ul><li>Kormányrendelet </li></ul><ul><li>Miniszterelnöki vagy miniszteri rendelet </li></ul><ul><li>Államtitkári rendelkezés </li></ul><ul><li>Önkormányzati rendelet </li></ul>
 8. 8. Állami irányítás egyéb jogi eszközei <ul><li>Határozat </li></ul><ul><li>Utasítás </li></ul><ul><li>Statisztikai közlemény </li></ul><ul><li>Jogi iránymutatások </li></ul><ul><ul><li>Irányelv </li></ul></ul><ul><ul><li>Tájékoztató </li></ul></ul>
 9. 9. Rendkívüli és különleges jogforrások (Alkotmány alapján) <ul><li>Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete </li></ul><ul><ul><li>külön törvényben meghatározott feladatkörében </li></ul></ul><ul><li>Rendkívüli állapotban </li></ul><ul><ul><li>Honvédelmi Tanács rendelete </li></ul></ul><ul><li>Szükségállapotban </li></ul><ul><ul><li>Köztársasági elnök rendelete </li></ul></ul><ul><li>Veszélyhelyzetben, megelőző védelmi helyzetben </li></ul><ul><ul><li>Kormányrendelet – egyes törvényektől eltérve </li></ul></ul>
 10. 10. Jogszabályok és ÁIEJE jelölése <ul><li>Törvény </li></ul><ul><ul><li>a kihirdetés évével és római sorszámmal </li></ul></ul><ul><ul><li>1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról </li></ul></ul><ul><li>Kormányrendelet </li></ul><ul><ul><li>folyó arab sorszám, a kihirdetés éve, zárójelben a kihirdetés dátuma, ezután a Korm. r. rövidítés </li></ul></ul><ul><ul><li>147/1994. (XI. 17.) Korm. r. a belügyminiszter feladat és hatásköréről </li></ul></ul><ul><li>Miniszteri rendelet </li></ul><ul><ul><li>a kormányrendelethez hasonlóan, azzal, hogy a minisztérium hivatalos rövidítésére utalni kell. </li></ul></ul><ul><ul><li>11/2004. (III. 30.) IM r. a jogi segítő díjazásáról </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha több miniszter közösen ad ki rendeletet első helyen a kiadásért fő felelőst, utána a többi abc-ben. </li></ul></ul><ul><ul><li>9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM er. a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban </li></ul></ul>
 11. 11. Jogszabályok „működése” <ul><li>„ Alap” jogszabály </li></ul><ul><ul><li>1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről </li></ul></ul><ul><ul><li>Közlönyállapot </li></ul></ul><ul><li>Módosító jogszabály(ok) </li></ul><ul><ul><li>1989. évi X. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról </li></ul></ul><ul><ul><li>1990. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról </li></ul></ul><ul><ul><li>2000. évi LXXXVIII. törvény a Polgári Törvénykönyv módosításáról </li></ul></ul><ul><li>Többször módosított […] </li></ul><ul><li>Új jogszabály </li></ul><ul><ul><li>2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről </li></ul></ul>
 12. 12. Jogszabályok „működése” <ul><li>„ Alap” jogszabály </li></ul><ul><ul><li>1987. évi XI. törvény a jogalkotásról </li></ul></ul><ul><ul><li>Közlönyállapot </li></ul></ul><ul><li>Módosító jogszabály(ok) </li></ul><ul><ul><li>1991. évi LIX. törvény a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről </li></ul></ul><ul><li>Megsemmisítette </li></ul><ul><ul><li>121/2009. (XII. 17.) AB határozat </li></ul></ul><ul><li>Új jogszabály </li></ul><ul><ul><li>??? </li></ul></ul>
 13. 13. Jogszabályok belülről <ul><li>Számozott paragrafusok (cikkek) 2.§., 3/A.§ </li></ul><ul><ul><li>Számozott bekezdések (1) bek. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a. , b., c., felsorolások </li></ul></ul></ul><ul><li>Preambulum </li></ul><ul><li>Általános rendelkezések (definíciók) </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Záró rendelkezések (hatályba lépés, más jogszabályokat módosító rendelkezések) </li></ul><ul><li>Melléklet(ek) </li></ul>
 14. 14. Jogalkotás folyamata <ul><li>Törvényjavaslat </li></ul><ul><li>Bizottsági döntés az általános vitára való alkalmasságról </li></ul><ul><li>Általános vita </li></ul><ul><li>Módosító javaslatok </li></ul><ul><li>Részletes vita </li></ul><ul><li>Egységes javaslat </li></ul><ul><li>Zárószavazás </li></ul><ul><li>Aláírások </li></ul><ul><li>Kihirdetés </li></ul>
 15. 15. Jogszabályok közzététele – hozzáférés a jogszabályokhoz <ul><li>Hivatalos források </li></ul><ul><ul><li>Nyomtatott </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektronikus </li></ul></ul><ul><li>Nem hivatalos és kereskedelmi kiadványok </li></ul><ul><ul><li>Nyomtatott </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektronikus </li></ul></ul><ul><li>1987. évi XI. törvény a jogalkotásról </li></ul><ul><li>2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról </li></ul>
 16. 16. Nyomtatott hivatalos kiadványok <ul><li>Magyar Közlöny </li></ul><ul><ul><li>önkormányzati rendeletek kivételével a jogszabályok </li></ul></ul><ul><ul><li>Alkotmánybíróság azon határozatai és végzései, amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét jogszabály vagy az Alkotmánybíróság elrendelte </li></ul></ul><ul><ul><li>jogegységi határozatok </li></ul></ul><ul><ul><li>Országos Választási Bizottság állásfoglalásai </li></ul></ul><ul><li>Határozatok Tára – 2008 végéig, 2009 után ez is Magyar Közlönyben </li></ul><ul><ul><li>Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök és az Országos Választási Bizottság határozatai </li></ul></ul><ul><ul><li>miniszterek azon határozatai, amelyeknek hivatalos lapban való közzétételét jogszabály elrendeli vagy a miniszter kezdeményezi </li></ul></ul>
 17. 17. Nyomtatott hivatalos kiadványok 2. <ul><li>Közlöny.info </li></ul><ul><li>Hivatalos Értesítő </li></ul><ul><ul><li>utasítások és jogi iránymutatások </li></ul></ul><ul><ul><li>egyes közlemények </li></ul></ul><ul><li>Tárcaközlönyök </li></ul><ul><li>Alkotmánybíróság Határozatai </li></ul><ul><li>Önkormányzatok hivatalos lapjai </li></ul>
 18. 18. Retrospektív nyomtatott hivatalos kiadványok <ul><li>Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye </li></ul><ul><ul><li>évente </li></ul></ul><ul><li>Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye </li></ul><ul><ul><li>ötévente, cserélhető lapos </li></ul></ul><ul><li>Az Alkotmánybírság Határozatai </li></ul><ul><ul><li>évente </li></ul></ul>
 19. 19. Hivatalos adatbázisok <ul><li>Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye </li></ul><ul><li>Közlönyök elektronikus publikációja </li></ul><ul><ul><li>http://kozlony.magyarorszag.hu / </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.kozlonyok.hu </li></ul></ul><ul><li>Hivatalos Jogszabálytár CD / DVD </li></ul>
 20. 20. Kereskedelmi nyomtatott kiadványok <ul><li>Kódexpress </li></ul><ul><li>Egyes jogszabályokat tartalmazó kiadványok </li></ul><ul><li>Kommentárok </li></ul><ul><li>Gyűjtemények </li></ul>
 21. 21. Nem hivatalos és kereskedelmi adatbázisok <ul><li>Országgyűlés honlapja </li></ul><ul><ul><li>Irományok http://www.parlament.hu/internet/plsql/internet_irom </li></ul></ul><ul><ul><li>Napló http://www.parlament.hu/internet/plsql/internet_naplo </li></ul></ul><ul><li>Jogszabályok gyűjteményei </li></ul><ul><ul><li>Közlönyállapotok http://www.complex.hu/external.php?url=3 </li></ul></ul><ul><ul><li>FigyelőNet http://www.fn.hu/torvenytar / </li></ul></ul><ul><ul><li>Complex DVD Jogtár és Webjogtár </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>bétaverzió itt: http://www.complex.hu/letoltes.php </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Complex Jogi Adatbank </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://jab.complex.hu/index.php </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Iratminták <ul><li>Nyomtatott kiadványok </li></ul><ul><li>Complex DVD Jogtár Iratmintatár </li></ul><ul><li>Letölthető iratminták </li></ul>
 23. 23. Magyar jogszabályok más nyelveken <ul><li>Hatályos Magyar Jogszabályok - folyóirat </li></ul><ul><li>Complex HMJ </li></ul><ul><li>http://www.parlament.hu/angol/angol.htm </li></ul>
 24. 24. Mit tud a Complex jogtár, amit az ingyenes adatbázisok nem? <ul><li>Egyszerre keresni jogszabályok, jogalkotás előkészítő dokumentumai, EUs jogszabályok, bírósági joggyakorlat anyagai stb. között </li></ul><ul><li>Jogszabályok különböző időállapotú szövegei (időgép) </li></ul><ul><li>Bibliográfia, jogi szakszótárak, kommentárok </li></ul><ul><li>Kereszthivatkozások, kapcsolódó bírósági anyagok a szövegbe ágyazva </li></ul><ul><li>Lábjegyzetek, pontos adatok az egyes cikkekről </li></ul><ul><li>Összetett keresési lehetőségek </li></ul>
 25. 25. Szakirodalom <ul><li>Sajátos műfajok </li></ul><ul><li>Jellemzők </li></ul><ul><li>Kiadók </li></ul><ul><li>Magyar jogi lexikon hat kötetben / szerk. Márkus Budapest : Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1898-1907 </li></ul><ul><li>Jogi lexikon / főszerk. Lamm Vanda. – Budapest : CompLex, 2009 </li></ul><ul><li>Jogi fogalomtár / Hargitai József. – Budapest : Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2005 </li></ul>
 26. 26. Folyóiratok, periodikák <ul><li>Jogtudományi Közlöny </li></ul><ul><li>Belügyi / Rendészeti Szemle </li></ul><ul><li>Magyar Jog </li></ul><ul><li>Közigazgatási Szemle </li></ul><ul><li>Európai Jog </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Jogi Karok sorozatai (ELTE, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen, Győr, PPKE, stb.): </li></ul><ul><ul><li>Általános </li></ul></ul><ul><ul><li>PhD </li></ul></ul><ul><ul><li>Hallgatók / TDK </li></ul></ul><ul><li>Kiadók sorozatai </li></ul>
 27. 27. Bibliográfiák <ul><li>Állam- és jogtudományi bibliográfia = Bibliographia juridica Hungarica / összeáll. Nagy Lajos. – Bp. : Közgazd. és Jogi K., 1957-79 </li></ul><ul><li>A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája. – Budapest : Országgyűlési Könyvtár, 1980-1992 </li></ul><ul><li>Magyar Jogi Adatbázis (OGYK) </li></ul><ul><li>Külföldi Jogi Adatbázis (OGYK) </li></ul><ul><li>Complex DVD Jogtár Magyar Jogi Bibliográfia és Európai Jogi Bibliográfia </li></ul>
 28. 28. Retrospektív bibliográfiák <ul><li>Bibliography of Hungarian legal literature, 1945-1965 / edited by Lajos Nagy. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966 </li></ul><ul><li>Bibliography of Hungarian legal literature, 1945-1980 / ed. by Lajos Nagy. – Budapest : Akad. K., 1988 </li></ul><ul><li>Hetven év magánjogi irodalma : A magyar magánjog bibliográfiája 1861-1930 / szerk. Ujlaki Miklós. – Budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1930 </li></ul><ul><li>Öt év magánjogi irodalma : A magyar magánjog bibliográfiája 1930-1934 / összeáll. Ujlaki Miklós. – Budapest : Grill, 1935 </li></ul>
 29. 29. Szakbibliográfiák, egyes jogterületek <ul><li>Bibliográfia az Országgyűlés működéséről http://www.parlament.hu/fotitkar/bibliogr_mukodes.htm </li></ul><ul><li>OGYK által készített egyéb bibliográfiák </li></ul><ul><li>Jogi Karok oktatói bibliográfiái </li></ul><ul><li>Könyvtári katalógusok </li></ul><ul><li>www.ogyk.hu </li></ul><ul><li>Repertóriumok </li></ul><ul><ul><li>Jogtudományi Közlöny, Belügyi Szemle stb. </li></ul></ul>
 30. 30. Általános adatbázisok <ul><li>MATARKA </li></ul><ul><li>HUMANUS </li></ul><ul><li>OSZK </li></ul><ul><li>ODR, könyvtári katalógusok </li></ul><ul><li>Akadémiai Journals Collection (EISZ) </li></ul>

×