JogiszaktájékoztatásKaroliny EszterKarolinyEszter@aol.com
Közgazdasági és jogtudományiszaktájékoztatás Szaktárgyi bevezető előadások Elmélet Gyakorlat
Számonkérés  Közgazdasággal együtt
Tematika  Bevezetés. Jogtudomány  Jogi kutatás. A jogi szaktájékoztatás  Intézmények, információforrások  Magyar j...
Tematika  Más államok joga  Nemzetközi jog, nemzetközi szervezetek  Nemzetközi joganyagok keresése  Szakirodalom, ...
Kérdések? Karoliny Eszter KarolinyEszter@aol.com http://jogtajekoztatas.livejournal.com/
Ajánlott irodalom - jog  Szabadon választott Jogi alaptan v. jogi ismeretek  könyv  A magyar jogi információszolgált...
Mai alkalommal…  Jog, jogtudomány   Fogalma   Rendszere  Kapcsolódó és segédtudományok  Jogforrások, jogi kult...
Jog, jogtudomány fogalma  Társadalmi normák, magatartási szabályok  összessége   ilyen még: szokás, erkölcs, vallás...
Jog, jogtudomány rendszere Jogrendszer – jogágakra bomlik Állam- és jogtudományok   Általános   • Állam és jog ren...
Általános állam- ésjogtudományok Jog- és állambölcselet Állam- és jogtörténet Összehasonlító jog
Jogágak, jogterületek –  ágazati jogtudományok  Jogág: jogszabályok csoportja (nemzeti)  Jogtudomány-ág: nézetek, fo...
Közjog  Állam, közérdekű ügyek Nemzetközi közjog EU közjog Alkotmányjog Közigazgatási jog Büntetőjog Büntető eljár...
Magánjog  Magántulajdon és erre alapuló jogviszonyok  Polgári jog   Személyek  joga, dologi jog, kötelmi jog,   ...
Új jogágak, jogterületek  Új társadalmi – technikai  jelenségekhez kapcsolódnak Versenyjog Környezetvédelmi jog Orv...
Jogágakon belül Általános rész Különös rész
Kapcsolódó tudományok,  segédtudományok Jogalkotástan, jogtechnika Kriminológia Kriminalisztika Igazságügyi statiszt...
Kapcsolódó tudományok Pszichológia Etika Vallástudományok Történettudomány Politikatudomány, politológia   Diplomá...
Jogforrások  Hogyan keletkezik a jog? Szokásjog Bírói jog Törvényi, rendeleti jogalkotás
Jogi kultúrák, jogcsaládok Jogtudomány rendszere Jogalkotás / jogalkalmazás Jogi oktatás, jogászi szakmák
Kontinentális (római-germán) jogcsalád Római jogi alapok Kodifikáció – általános jogszabályok Bíró csak értelmez
Common law jogcsalád Bírói jog - precedensjog Equity (~méltányosság) Írott jog erősödő szerepe, de felülírható lehet b...
Más jogcsaládok Szocialista jogcsalád Vallási jogcsalád Tradicionális jogcsalád
KÉRDÉSEK?
Jogi kutatási módszerek 1.  Mit nem?   Nincs kísérletezés   Nincs innováció, feltalálás   Ritka a felfedezés is...
Jogi kutatási módszerek 2.  Jogágak, új jogterületek fejlődése  A "sportjog" művelésének helyzete és aktuális   k...
Jogi kutatási módszerek 3.  Jogi jelenségek elemzése (rendszerben)  A nemzetközi jog használata az Alkotmány   ér...
Jogi kutatási módszerek 4.  Külföldi jog bemutatása,  jogösszehasonlítás  A választott bíró megválasztása és kizár...
Jogi kutatási módszerek 5.  Jogászul:   De lege lata   De lege ferenda
Jogtudományi„szakirodalom” sajátosságai  Jogi szaknyelv – precizitás   Jelentős  különbség a szakirodalom és a   ...
Jogi műfajok  Tankönyv   Jegyzetek, tansegédletek, szakvizsga   felkészítő könyvek  Kézikönyv  Jogi szótárak...
Jogi műfajok 2.  Jogszabályok közlése   Közlöny   Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye   Törvények és Rendeletek H...
Könyv-, folyóiratkiadás Aktív, régóta jelentős mennyiségű Azonos könyv számos kiadást érhet meg Egyetemek kiadási tevé...
Könyv-, folyóiratkiadás Complex (volt KJK) Hvgorac Akadémiai Kiadó, MTA Osiris Kiadó Dialóg Campus Novotni Alapítván...
Könyv-, folyóiratkiadás  Jogi karok, egyetemi kiadók  Oxford  Cambridge  Hart  Routledge  Europa Law Publishin...
Szaktájékoztatás  (Jog)hallgatók, diákok   Jogi  dokumentumok, szakirodalom  Jogász (vagy nem jogász) kutatók  ...
Friss kutatási eredmények,szakmai viták  Új jogszabály, módosítások  Alkotmánybíróság döntései  Új jelenségek jogi s...
KÉRDÉSEK?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jogi szaktájékoztatás

309 views
176 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jogi szaktájékoztatás

 1. 1. JogiszaktájékoztatásKaroliny EszterKarolinyEszter@aol.com
 2. 2. Közgazdasági és jogtudományiszaktájékoztatás Szaktárgyi bevezető előadások Elmélet Gyakorlat
 3. 3. Számonkérés Közgazdasággal együtt
 4. 4. Tematika Bevezetés. Jogtudomány Jogi kutatás. A jogi szaktájékoztatás Intézmények, információforrások Magyar jog. Jogforrási rendszer Jogszabályok keresése Szakirodalom, bibliográfiák, adatbázisok Magyar jog. Történeti jog, bírósági gyakorlat
 5. 5. Tematika Más államok joga Nemzetközi jog, nemzetközi szervezetek Nemzetközi joganyagok keresése Szakirodalom, bibliográfiák, adatbázisok Európai Unió. Jogforrási rendszer Uniós dokumentumok keresése Szakirodalom bibliográfiák, adatbázisok
 6. 6. Kérdések? Karoliny Eszter KarolinyEszter@aol.com http://jogtajekoztatas.livejournal.com/
 7. 7. Ajánlott irodalom - jog Szabadon választott Jogi alaptan v. jogi ismeretek könyv A magyar jogi információszolgáltatás forrásai és eszközei A külföldi jogi információszolgáltatás forrásai és eszközei A magyar jogrendszer szerkezete Útmutató az európai uniós dokumentum-nyilvántartások használatához Útmutató az Európai Unió hivatalos dokumentumaihoz Effective legal research Legal research : how to find & understand the law ̈ Einfuhrung in die juristische Arbeitstechnik : Klausuren, Haus- und Seminararbeiten, Dissertation Méthodologie de la recherche en droit : master et doctorat
 8. 8. Mai alkalommal… Jog, jogtudomány  Fogalma  Rendszere Kapcsolódó és segédtudományok Jogforrások, jogi kultúrák Jogi kutatás Jogi szakirodalom Szaktájékoztatás Jog aktuális kérdései
 9. 9. Jog, jogtudomány fogalma Társadalmi normák, magatartási szabályok összessége  ilyen még: szokás, erkölcs, vallási szabályok, illem, technikai előírás Keletkezése állami szervekhez kötődik Adott társadalomban kötelező Érvényesülését az állam kényszerrel biztosítja ...e normákat vizsgáló tudományág Alanyi jog – tárgyi jog
 10. 10. Jog, jogtudomány rendszere Jogrendszer – jogágakra bomlik Állam- és jogtudományok  Általános • Állam és jog rendszere mint egész  Ágazati • Állam és jog részterületei
 11. 11. Általános állam- ésjogtudományok Jog- és állambölcselet Állam- és jogtörténet Összehasonlító jog
 12. 12. Jogágak, jogterületek – ágazati jogtudományok Jogág: jogszabályok csoportja (nemzeti) Jogtudomány-ág: nézetek, fogalmak rendszere (nemzetközi) Jogágak megkülönböztetése:  Szabályozás tárgya • Magánjog • Közjog  Szabályozás módszere • Anyagi jog • Alaki jog (eljárásjog)
 13. 13. Közjog Állam, közérdekű ügyek Nemzetközi közjog EU közjog Alkotmányjog Közigazgatási jog Büntetőjog Büntető eljárásjog
 14. 14. Magánjog Magántulajdon és erre alapuló jogviszonyok Polgári jog  Személyek joga, dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog, szellemi alkotások joga, társasági jog Polgári eljárásjog Nemzetközi magánjog Családjog Munkajog Gazdasági jog
 15. 15. Új jogágak, jogterületek Új társadalmi – technikai jelenségekhez kapcsolódnak Versenyjog Környezetvédelmi jog Orvosi jog Médiajog Infokommunikációs jog Energiajog Agrárjog
 16. 16. Jogágakon belül Általános rész Különös rész
 17. 17. Kapcsolódó tudományok, segédtudományok Jogalkotástan, jogtechnika Kriminológia Kriminalisztika Igazságügyi statisztika Igazságügyi orvostan Jogszociológia Jogi informatika Jogi retorika
 18. 18. Kapcsolódó tudományok Pszichológia Etika Vallástudományok Történettudomány Politikatudomány, politológia  Diplomácia Szociológia Gazdaságtudományok…
 19. 19. Jogforrások Hogyan keletkezik a jog? Szokásjog Bírói jog Törvényi, rendeleti jogalkotás
 20. 20. Jogi kultúrák, jogcsaládok Jogtudomány rendszere Jogalkotás / jogalkalmazás Jogi oktatás, jogászi szakmák
 21. 21. Kontinentális (római-germán) jogcsalád Római jogi alapok Kodifikáció – általános jogszabályok Bíró csak értelmez
 22. 22. Common law jogcsalád Bírói jog - precedensjog Equity (~méltányosság) Írott jog erősödő szerepe, de felülírható lehet bírói joggal
 23. 23. Más jogcsaládok Szocialista jogcsalád Vallási jogcsalád Tradicionális jogcsalád
 24. 24. KÉRDÉSEK?
 25. 25. Jogi kutatási módszerek 1. Mit nem?  Nincs kísérletezés  Nincs innováció, feltalálás  Ritka a felfedezés is • Nehéz „újat” mondani  Általában nincs közvetlen ráhatás a jogalkotóra / ritka a jogalkalmazóra  Inkább hosszú, mint rövid távú következmények Mit lehet?  (Valamikor, valahol) létező (vagy hiányzó) jogi jelenségek  Ezek társadalmi következményei vagy okai  A jogelmélet reakciói, magyarázatai  Újszerű látásmód, elemzés  Változások követése
 26. 26. Jogi kutatási módszerek 2. Jogágak, új jogterületek fejlődése A "sportjog" művelésének helyzete és aktuális kérdései Jogtörténet, egyes jogintézmények története  Adalékoka nemi erkölcs elleni bűncselekmények Csemegi-kódex előtti történetéhez Bírósági / közigazgatási gyakorlat (és kritikája) A pénzügyi lízingszerződés a bírói gyakorlatban  Tudósítás az Európai Bíróság előtti Cartesio ügyről
 27. 27. Jogi kutatási módszerek 3. Jogi jelenségek elemzése (rendszerben) A nemzetközi jog használata az Alkotmány értelmezésénél  Az országos népszavazás egyes tiltott tárgyköreiről Jogalkotási javaslatok A jogalkotási törvény felülvizsgálatáról  A közigazgatási bírságolás eredménytelenségéről A jog válaszai egyes új társadalmi, technológiai jelenségekre A biotechnológia fejlődésének aktuális kérdései a szellemi alkotások joga számára
 28. 28. Jogi kutatási módszerek 4. Külföldi jog bemutatása, jogösszehasonlítás A választott bíró megválasztása és kizárása az angol jogban  Tárgyalás-előkészítő eljárások skandináv modelljei polgári ügyekben  A közvetlen demokrácia Magyarországon és Németországban Jogelmélet, jogfilozófia A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései  Nihilizmus és formalizmus a jogi modernitásban
 29. 29. Jogi kutatási módszerek 5. Jogászul:  De lege lata  De lege ferenda
 30. 30. Jogtudományi„szakirodalom” sajátosságai Jogi szaknyelv – precizitás  Jelentős különbség a szakirodalom és a mindennapi, jogi témákat feldolgozó újságírás között Nemzeti meghatározottság Jogi kultúra befolyása  Nyelvi, fordítási problémák Időbeli meghatározottság, változékonyság – gyors avulás Hitelesség Nagy mennyiség
 31. 31. Jogi műfajok Tankönyv  Jegyzetek, tansegédletek, szakvizsga felkészítő könyvek Kézikönyv Jogi szótárak Kommentár Iratmintatár Emlékkönyvek (Festschrift) Jogi karok, tanszékek periodikái Laikusoknak magyarázatok Határeset: bűncselekmények leírása, visszaemlékezések
 32. 32. Jogi műfajok 2. Jogszabályok közlése  Közlöny  Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye  Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye  Egyes jogszabályok  Változásmutatók … Bírósági határozatok közlése  Döntvénytárak  Folyóiratok  Law report, Law review …
 33. 33. Könyv-, folyóiratkiadás Aktív, régóta jelentős mennyiségű Azonos könyv számos kiadást érhet meg Egyetemek kiadási tevékenysége jelentős Egyes jogi karokon más-más tankönyvek azonos témából Jelentős része csak a magyarországi piacra készül
 34. 34. Könyv-, folyóiratkiadás Complex (volt KJK) Hvgorac Akadémiai Kiadó, MTA Osiris Kiadó Dialóg Campus Novotni Alapítvány Pólay Elemér Alapítvány Jogi karok
 35. 35. Könyv-, folyóiratkiadás Jogi karok, egyetemi kiadók Oxford Cambridge Hart Routledge Europa Law Publishing Manz Nomos Dashöfer …
 36. 36. Szaktájékoztatás (Jog)hallgatók, diákok  Jogi dokumentumok, szakirodalom Jogász (vagy nem jogász) kutatók  Egyes jelenségek szabályozása  Külföldi jog, jogesetek  Adatbázisok használata, szakirodalom Gyakorló jogászok  Konkrétjogi problémára vonatkozó jogforrások – azonnal! Jogi problémával küzdő állampolgárok  Megoldás ügyes-bajos dolgaikra
 37. 37. Friss kutatási eredmények,szakmai viták Új jogszabály, módosítások Alkotmánybíróság döntései Új jelenségek jogi szabályozása  E-demokrácia  Szerzői jogok, Internet, letöltés  Biológiai és orvostudományi, -technikai fejlődés  Környezetvédelem  Terrorizmus Jó szabályozás, dereguláció
 38. 38. KÉRDÉSEK?

×