õPidisaini analüüs
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
509
On Slideshare
509
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Õpidisaini analüüs
 • 2. “ Korrektne eesti keel igapäevases asjaajamises ”
  • Õpikeskkonnas Moodle https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=20
  • Maht 40 tundi e. 1,5 EAP
  • Kursuse eesmärgiks on arendada ja lihvida oskust kirjutada korrektses eesti keeles. Eeldusena peavad kursusel osalejal olema põhioskused töötamisesks arvutikeskkonnas.
  • omista tud e-õppe kvaliteedimärk 2011.
 • 3. Millal kasutamiseks ja kuidas töötamiseks?
  • 100 % veebipõh ine täienduskoolituskursus kutseõppeasutuse või kõrgkooli üliõpilastele .
  • Iseseisev töö õppematerjalidega (5 sisupaketti), varieeritud iseseisvate tööde ülesannetega . Kursusel on lingid abi- ja lisamaterjalidele. Tekste on võimalik teemade kaupa välja printida.
 • 4. Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid
  • e-loengumaterjalid – teoreetiline sissejuhatus teemasse
  • Sõnastik - oluliste keeleterminite ja -mõistega koos seletuste ja näidetega.
  • Üliõpilast aktiviseerivad elemendid: iseseisva töö ülesanded (mõtlemisülesanded, mitmesugused testid)
  • Kommunikatsioooni toetavad elemendid: rühmatöö, jutunurk.
  • Kõik elemendid on tähistatud kindla sümboliga , mis muudab kursuse visuaalselt hästi jälgitavaks ja materjalid kergesti leitavaks.
 • 5. Kognitiivsed ja metakognitiivsed tööriistad
  • Mitmekesised suhtlus-, refleksiooni ja tagasiside võimalused , eriti tooksin esile enesekontrolli võimalusi .
  • R ühmatöö - kus üliõpilased analüüsivad koos ülesandeid. Samuti on kursusel kolm suhtlus foorumit – uudiste foorum, küsimuste-vastuste foorum ja jutunurk.
 • 6. Motivatsiooni tõstvad elemendid
  • Uudis ed (õppejõu võimalus motiveerida)
  • Kohest tagasisidet andvad testid
  • Vastastikune postituste lugemine ja kommenteerimine
  • Mitteeristav hindamine ( ? )
 • 7. Toetuse elemendid
  • Küsimused – vastused
  • Jutunurk
  • Sõnastik
  • Kaaslased
  • Tuutor
  • Palju iseseisva ja loova töö võimalusi
  • Õppijad on hästi instrueeritud (ajakava, selge hindamisskaala)
 • 8. Milliseid õpimustreid saab õpikeskkonnas läbi viia?
  • Õ pimuster on keskkonna poolt määratletud :
  • (1)   Üliõpilane tutvub õppetekstiga ning l oeb vajadusel tekstis viidatud lisamaterjale.
  • (2)   Üliõpilane lahendab mõtlemisülesanded ja materjali omandatust kontrollivad testid.
  • (3)   Üliõpilane esitab foorumisse kodutöö lahenduse.
  • (4)   Üliõpilane kommenteerib teiste kodutöid ning arutleb kaasüliõpilastega.
  • (5)   Üliõpilane saab tagasisidet tuutorilt ja hinnangu skaalal arvestatud - vaja täiendada.
 • 9. P edagoogilis te elemen tide seos õppimisteooriate printsiipidega
  • biheivioristlik õppimise pa radigma: e-loengumaterjalid ja drillülesanded (teadmiste testid)
  • k ognitiivse õppimise käsitlus : iseseisva töö ülesanded, kus ü liõpilane peab kasutama baasteadmisi ja oskusi selleks, et lahendada reaalseid õpisituatsioone
  • kogemuslik õp e: refleksioon oma õigekirja strateegia kohta
  • sotsiaalne õppimine: rühmatööd
 • 10. Plussid ja miinused
  • + selge struktuuriga
  • + hõlpsasti kasutatav
  • + huvitav
  • +l äbimõeldud õpijuhis ja tagasiside andmise moodused
  • +õppejõu arendusmõtted ( kursuse käigus te htud märkm ed kursuse täiendamiseks .
  • materjalid lisalugemiseks võiksid olla elektroonilised (lingitud) tekstid
  • l iiga vähe oli vahendid, mis toetaks sotsiaalset õppimist ja ühisteadmuse kujunemist
  • m eediumide valik võinuks olla mitmekesisem (animatsioonid, videomaterjal jms ).