Brak
- for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane
Stord | 24.01.2014 | Brak v/ Karen Sofie Sørensen
Plan
›Om Brak
›Støtteordninger og tips til søknadsskriving

›Om musikkbransjen
• Hvem gjør hva og hva kan du gjøre selv?

...
Brak
- for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane
Stord | 24.01.2014 | Brak v/ Karen Sofie Sørensen
Om Brak
› Jobber for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane
› Interesseorganisasjon
• Jobber for å bedre rammebetin...
Visjon
› Braks visjon er å være en døråpner, veileder og bindeledd som
løfter alle aktører innen musikkfeltet til neste ni...
Kort historie
› Opprør mot Bergen Kommune, 1997
› Bergen Europeisk Kulturby i år 2000 - Rock ikke representert i
planene
›...
Brak som organisasjon
› Medlemsorgansisasjon
› Både artister, arrangører og øvrige bransjeaktører er
medlemmer
› Nesten 10...
Kompetansesenteret Brak
›Informasjon
›Kurs / workshops
›Bransjetreff

›Trykksaker
›Hjelp til søknadsskriving
›Hjelp til å ...
Hvordan jobber vi?
›Konsulentvirksomhet / servicekontor
›Kurs / møteplasser
›Informasjon

›Politisk arbeid
›Næringspolitis...
Trykksaker
›Søknadsguiden (4.utgave i 2014)
›Musikkbyen Bergen / Lyden av Hordaland & Sogn og
Fjordane (6.utgave i 2012)

...
Brak og det offentlige
›Finansiert av Bergen Kommune, Hordaland
Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og
over Stat...
Samarbeid
›VRAK
›Manøver
›Andre regionale kompetansesentre i Norge

›Nasjonale musikkorganisasjoner: Gramart, MFO, Norsk
R...
Prosjekter
›Blest
›Kompetansebank
›Rekruttering og profesjonalisering
›Musikkartistutvikling / Studiepoeng
›Business Boot ...
Søknadsskriving
Støtteordninger og generelle tips
Søknadsskrivekurs Stord | 24.01.2014 | Brak v/ Karen Sofie Sørensen
Støtteordninger
› Regionale støtteordninger
• Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanker mm.

› Nasjonale ordninge...
Hva kan man søke om støtte til?
› Omtrent alt:
• Innspilling/ utgivelse
• Konsert/ festivaler
• Markedsføring/ musikkvideo...
Søknadsguiden 2014

17
Regionale ordninger
Bergen Kommune
› Støtteordninger:
• Tilskudd lokalt kulturarbeid
• Tilskudd til amatør og frivillig kultur
• Tilskudd til ...
Stord Kommune
› Støtteordninger:

› Kulturstipend (15. september)
› Generelt driftstilskot (1. april)
› Underskotsgaranti ...
Hordaland Fylkeskommune
› Allmenne formål
• Søknadsfrist: 1. mars og 15. sept
• Alle med konkrete kulturtiltak med verdi f...
Nasjonale ordninger
Voksenopplæringsmidler
› Musikkens studieforbund – Forvaltes av Norsk Musikkråd

› Søknadsfrist 1. januar og 1. juli
› All...
Musikerordningen - Kulturrådet
› Søknadsfrister 4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des

› Ordningen har som formål å stimuler...
Ensemblestøtten - Kulturrådet
› Søknadsfrist 3. juni

› Ordningen har som formål å gi musikkensembler innen ulike
sjangre ...
Bestillingsverk - Kulturrådet
› Søknadsfrister 4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des

› Tilskudd til bestillingsverk kan gis...
Publiseringsstøtte - Kulturrådet
› Søknadsfrist – løpende

› En videreføring av den tidligere innkjøpsordningen
› Publiser...
Andre musikktiltak / Prosjektstøtte - Kulturrådet
› Søknadsfrister 4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des

› Formålet med til...
Arrangørstøtte - Kulturrådet
› Søknadsfrister 4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des

› Ordningen gir tilskudd til arrangører...
Festivalstøtte - Kulturrådet
› Søknadsfrist 2. september

› Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler som har offentlige...
Kulturrådet – flere støtteordninger
› Kunst og ny teknologi – 1. mars og 1. september

› Fonograminnspilling (4. mars, 3. ...
Statens kunstnerstipend – (Kulturrådet)
› Søknadsfrist 16. oktober

› Ulike typer stipend
• Arbeidsstipend
• Stipend for e...
Fond for lyd og bilde (FFLB) - Kulturrådet
› Prosjektstøtte
› Søknadsfrister 4. februar og 2. september (obs 13.00)
› Det ...
Fond for utøvende kunstnere (FFUK)
› Ulike søknadsfrister hvert år. Normalt 6 ganger per år. Neste
søknadsfrist 19. februa...
Frifond – Band
› Frifond BandOrg: 1.mai og 1.oktober.
› Frifond Musikk: Løpende søknadsfrist (første behandling apr/mars)....
Frifond - Arrangører
› Frifond Norsk Rockforbund: 1. juni og 1. november.

› Frifond barn og unge: Løpende søknadsfrist.
›...
Musikkutstyrsordningen (MUO)
› Søknadsfrist 1. mars og 1. september.

› MUO gir støtte til:
• Fremføringsutstyr (arrangøre...
Momskompensasjon (Lotteri- og Stiftelsestilsynet)
› Frivillige organisasjoner registrert i frivillighetsregisteret kan
søk...
Komponistenes vederlagsfond (Musikkfondene)
› Søknadsfrister 1. februar og 1. september

› Man kan få støtte til:
• Arbeid...
Bestillings- og prosjektverk (Musikkfondene)
› Det norske komponistfond

› Finansiering av bestillings- og prosjektverk
› ...
Tekstforfatterfondet (Musikkfondene)
› Søknadsfrister 1. april og 1. november

› Man kan søke om støtte til:
• Arbeidsstip...
TONO-stipend
› Alle opphavspersoner som har hatt forvaltningskontrakt med
TONO i minst 3 år kan søke. Forutsetter gjennoms...
KOMP
› KOMP er en støtteordning for kortere kurs,
opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak
› Prosjekter for ...
Innovasjon Norge - Verdiskaping i kulturnæringen
› Nytt kurs-/kompetanseprogram for kulturgründere hvor fokuset
er å bidra...
Internasjonale ordninger
Music Norway – Reisestøtte
› Søknadsfrist (1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des)

› Man kan få støtte til:
• Profesjonelle ...
Music Norway – Kulturutveksling med land i sør
› Søknadsfrist (1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des)

› Man kan få støtte t...
Music Norway – Promostøtte
› Søknadsfrist: løpende (behandles månedlig)

› Ordningen skal bidra til å promotere/markedsfør...
Ekspertbesøk/Pressebesøk - Ambassadene
› Ingen søknadsfrist

› Pressebesøk
• Formålet med et pressebesøk er å profilere No...
Reisestøtte til USA
› Musikere og kulturarbeidere som planlegger opptredener eller
kulturarrangementer i USA kan søke reis...
Nordisk Kulturfond
› Søknadsfrister 3. februar, 1. april, 1. september og 1. oktober.
› Fondet er virksomt innenfor et bre...
Kreativt Europa og EØS-midler – Norsk Kulturråd
Kreativt Europa
• Tilskudd til å nå ut til nye publikumsgrupper utenfor hj...
Øvrige støtteordninger
Private fond
› Sparebankstiftelsen DNB (15. feb og 15. sept)
• www.sparebankstiftelsen.no

› Sparebankstiftelsen SR Bank
•...
Visjon Vest – Sparebanken Vest
› Allmennyttige midler (1.april)

› Hvem kan søke:
• Prosjekter som har fokus på barn og un...
Se også
›www.legatsiden.no
›www.tilskudd.no
›For jazzmusikere og -arrangører:
›http://vestnorsk.jazzinorge.no/

Øvrige ord...
Tips til søknadsskriving
Om prosjektbeskrivelse, budsjett, rapport mm
Før du begynner
› Les støtteordningens formål

› Se på hvilke type aktører som tidligere har fått penger
› Se på beløpene ...
Om søknaden
› Søk om et prosjekt om gangen

› Prøv å tidfeste prosjektet
› Bruk tid på layout
› Vær tydelig på hvem dere e...
Innhold
› Søknadsskjema
• Husk dato, signatur, kontonummer og å fylle ut alle felt

› Prosjektbeskrivelse
• Maks to sider ...
Søknadsskjema
›Stort sett alle ordninger har egne søknadsskjema fylles ut
elektronisk – eller lastes ned
›Fyll ut søknadss...
Prosjektbeskrivelse - arrangør
SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERTVIRKSOMHET
1. Søker
Konsertforeningen Arrangør xx
Nordmannsgate...
Prosjektbeskrivelse – artist
› Hvem er dere/ fartstid/ bakgrunn / sjanger
› Hvor er dere nå /mål
› Hva er prosjektet - vær...
Musikalsk CV
› Relevant utdannelse

› Utgivelser Norge/ Utgivelser utlandet
› Turnéer
› Radiolistinger
› Man kan også bake...
Budsjett
› Budsjett er GØY!

› Vær realistisk. Folk som vurderer søknadene har som regel god
bransjekunnskap
› Inntekts- o...
Eksempel: Turnébudsjett
› KOSTNADER

› Honorar til musikere
› Lyd- og lysteknikere
› Turnemanager
› Crew
› Bookingprovisjo...
67
Eksempel: Innspilling
› KOSTNADER

• INNTEKTER

› Innspilling studio
› Honorar musikere
› Miksing
› Mastring
› Coverdesign...
69
Eksempel: Arrangementsbudsjett
KOSTNADER

›Honorar
›Teknikere
›Teknisk leie
›Husleie
›Backline
›Crew
›Vakthold
›Overnattin...
Arrangører, se også:

71
Innvilget søknad
› Tildelingsbrev

› Endringer i prosjektet
› Rapport
› Nye muligheter

Tips til søknadsskriving

72
Rapport
› Husk å rapportere i etterkant

› Lag en god rapport med tallmateriale, kopi av flyer/ program etc
› Gjør rapport...
Neste søknadsfrister
Februar
www.kulturradet.no
www.musikkfondene.no
www.nordiskkulturfond.org
www.kulturstyret.no
www.spa...
Lykke til!
Kontakt oss på

brak@brak.no
eller 55557550
for hjelp til din søknad
Besøk www.brak.no for
kalender med søknads...
Musikkbransjen
- en innføring
For artister
Hvem gjør hva og hva kan du gjøre selv?
Hvem gjør hva?
Plateselskap

Bookingagent

Musikkforlag

Artist/manager

Jurist

Regnskapsfører

78
Hva må du gjøre?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lag god musikk
Øv, øv og øv enda litt mer
Spill live
Ha en tydeli...
Roller
Artist

Manager?

Bookingagent

Festivaler

Plateselskap

Events

Studio/produsent

Musikkforlag

Regnskapsfører

D...
Inntekter

Artist

Fans

Merch

Crowdfunding?

Innspilt musikk

Konserter

TONO

Salgsinntekter

Fysisk salg

Digitalt sal...
Organisasjoner i Musikkbransjen
• Gramart
• BandORG
• TONO
• Gramo
• MFO
• Music Norway
• Musikkutstyrsordningen
• Norsk A...
Spillejobb
- Festivaler og klubber
Oversikt

84
Gi ut plate
- på eget selskap
86
Hvordan opprette selskap?
- kort innføring i organisasjonsformer
Hvor registrerer jeg bedriften?
›Altinn er den norske felles internettportal for å levere
elektroniske skjemaer til offent...
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedrift/Valg-av-organisasjonsform/

89
Valg av selskapsform
›Frivillig organisasjon
›Enkeltpersonsforetak (ENK)
›Ansvarlig Selskap (DA/ANS)
›Aksjeselskap (AS/ AS...
Etablererpakke

https://www.altinn.no/nn/Starte-og-drive-bedrift/Oppstart-og-registrering/

91
Bilagsføring og maler
›Bilagsføring
›Fakturering
›Skatt av overskudd
• (utgående fakturaer – kostnader med bilag =
skattep...
Lykke til i musikkbransjen!
Kontakt oss på
brak@brak.no
eller 55557550

for hjelp og råd
Besøk www.brak.no for å bli
medle...
Brak på sosiale medier
Twitter:
@brak_musikk

Instagram:
@brak_musikk
Facebook:
facebook.com/brakbrak
94
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brak - Om søknader og musikkbransjen - Presentasjon Stord 24.01.2014

313
-1

Published on

Presentasjon fra Øyo-seminaret:
- Om Brak
- Gjennomgang av støtteordninger
- Tips til søknadsskriving
- Om musikkbransjen
- Lenker og tips

Published in: Self Improvement
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
313
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brak - Om søknader og musikkbransjen - Presentasjon Stord 24.01.2014

 1. 1. Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Stord | 24.01.2014 | Brak v/ Karen Sofie Sørensen
 2. 2. Plan ›Om Brak ›Støtteordninger og tips til søknadsskriving ›Om musikkbransjen • Hvem gjør hva og hva kan du gjøre selv? ›Om å starte selskap 2
 3. 3. Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Stord | 24.01.2014 | Brak v/ Karen Sofie Sørensen
 4. 4. Om Brak › Jobber for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane › Interesseorganisasjon • Jobber for å bedre rammebetingelsene for musikkmiljøet › Kompetansesenter • Tilbyr alle medlemmene i regionen alle nødvendige råd, kurs og nettverk som hjelper dem på veien til å bli en mer profesjonell artist, arrangør eller bransjeaktør. 4
 5. 5. Visjon › Braks visjon er å være en døråpner, veileder og bindeledd som løfter alle aktører innen musikkfeltet til neste nivå. Brak skal bidra til at aktørene satser på musikk og jobbe for profesjonalisering og internasjonalisering av bransjen – og skape flere arbeidsplasser innen musikkfeltet i regionen. 5
 6. 6. Kort historie › Opprør mot Bergen Kommune, 1997 › Bergen Europeisk Kulturby i år 2000 - Rock ikke representert i planene › Miljøet samlet seg › Modellorganisasjon på statsbudsjettet fra 2007 › Modellen er kopiert i andre regioner og innen andre kulturområder › Fra Bergen Rockaktører til å jobbe for hele musikkmiljøet i Hordaland (fra 2008) og Sogn og Fjordane (fra 2010) 6
 7. 7. Brak som organisasjon › Medlemsorgansisasjon › Både artister, arrangører og øvrige bransjeaktører er medlemmer › Nesten 1000 medlemmer i 2014 – der flertallet 75% er i Bergen › Gratis å være medlem › Alle tjenestene Brak tilbyr er gratis 7
 8. 8. Kompetansesenteret Brak ›Informasjon ›Kurs / workshops ›Bransjetreff ›Trykksaker ›Hjelp til søknadsskriving ›Hjelp til å starte selskap ›Rådgivning ifht kontraktinngåelse ›Generell veiledning og råd 8
 9. 9. Hvordan jobber vi? ›Konsulentvirksomhet / servicekontor ›Kurs / møteplasser ›Informasjon ›Politisk arbeid ›Næringspolitisk arbeid ›Medieaktør / debattskaper ›Samarbeidsprosjekter ›Samarbeid med aktuelle aktører 9
 10. 10. Trykksaker ›Søknadsguiden (4.utgave i 2014) ›Musikkbyen Bergen / Lyden av Hordaland & Sogn og Fjordane (6.utgave i 2012) ›Sikkerhetshåndboken (nå nasjonal) ›Turnehåndboken (nå nasjonal) ›Musikk og jus (hefte) ›The Music Guide to Bergen, Hordaland and Sogn og Fjordane (kart) 10
 11. 11. Brak og det offentlige ›Finansiert av Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og over Statsbudsjettet (post 74) ›Brak er ikke en offentlig organisasjon ›Skal opptre like mye som vaktbikkje som samarbeidspartner ›Budsjett på 3 mill og 3 årsverk 11
 12. 12. Samarbeid ›VRAK ›Manøver ›Andre regionale kompetansesentre i Norge ›Nasjonale musikkorganisasjoner: Gramart, MFO, Norsk Rockforbund, Norsk Artistforbund, TONO 12
 13. 13. Prosjekter ›Blest ›Kompetansebank ›Rekruttering og profesjonalisering ›Musikkartistutvikling / Studiepoeng ›Business Boot Camp ›Kurs ›Fagdager ›Manøver ›Møteplasser ›Kartlegging av bransje og infrastruktur 13
 14. 14. Søknadsskriving Støtteordninger og generelle tips Søknadsskrivekurs Stord | 24.01.2014 | Brak v/ Karen Sofie Sørensen
 15. 15. Støtteordninger › Regionale støtteordninger • Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanker mm. › Nasjonale ordninger • Kulturrådet, Frifond, Musikkutstyrsordningen (MUO), Fond For Utøvende Kunstnere, Musikkfondene, Fond For Lyd & Bilde, VO-midler mm › Internasjonale ordninger • De Norske Ambassadene, Nordisk Kulturfond, Music Norway, EØSmidler mm. › Private fond • www.legatsiden.no • www.tilskudd.no 15
 16. 16. Hva kan man søke om støtte til? › Omtrent alt: • Innspilling/ utgivelse • Konsert/ festivaler • Markedsføring/ musikkvideo • Turnéstøtte • Tekstskriving/ komponering • Utstyr/ øvingslokaler • Presse- og ekspertbesøk • Voksenopplæringsmidler 16
 17. 17. Søknadsguiden 2014 17
 18. 18. Regionale ordninger
 19. 19. Bergen Kommune › Støtteordninger: • Tilskudd lokalt kulturarbeid • Tilskudd til amatør og frivillig kultur • Tilskudd til profesjonell kunst og kultur • Kjapt Svar • Internasjonal kunst- og kulturutveksling • Rask respons • Etablererstipend / arbeidsstipend • www.bergen.kommune.no/kultur Regionale ordninger 19
 20. 20. Stord Kommune › Støtteordninger: › Kulturstipend (15. september) › Generelt driftstilskot (1. april) › Underskotsgaranti (inntil 10 000,-) › http://www.stord.kommune.no/no/Tenester/Emne/Kulturmidler/ Regionale ordninger 20
 21. 21. Hordaland Fylkeskommune › Allmenne formål • Søknadsfrist: 1. mars og 15. sept • Alle med konkrete kulturtiltak med verdi for store deler av fylket kan søke • Tilskudd til festivaler, turné og prosjekter › HFK gir også 5 kunstnerstipend a 25.000,- Søknadsfrist 1.mai › Større prosjekt og satsinger kan se på ordningene RUP (Regionalt utviklingsprogram - kulturnæring) og KUP (Kulturelt utviklingsprogram) › www.hordaland.no Regionale ordninger 21
 22. 22. Nasjonale ordninger
 23. 23. Voksenopplæringsmidler › Musikkens studieforbund – Forvaltes av Norsk Musikkråd › Søknadsfrist 1. januar og 1. juli › Alle som spiller i band og øver regelmessig kan motta midler › Minst 3 personer må ha vært tilstede i minst 75% av timene og minst 8 timer i halvåret. › 40 kr pr time uten lærer (100 kr pr time med lærer) › Må være medlem av en av AKKS (gratis bandmedlemsskap) eller bandORG (200,-) før søknaden sendes › Kontakt ditt regionale musikkråd (Hordaland Musikkråd) › www.musikkensstudieforbund.no/vo/skjemaer Nasjonale ordninger 23
 24. 24. Musikerordningen - Kulturrådet › Søknadsfrister 4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des › Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere innen alle sjangre. › Det kan søkes om støtte til ulike konsertproduksjoner og turnévirksomhet. Det kan søkes om flerårig tilskudd. Tiltak med talentutvikling som målsetning kan også søke. › Rene utenlandsturneer må søke Music Norway, ikke musikerordningen › http://kulturradet.no/stotteordninger/konsertogturne Nasjonale ordninger 24
 25. 25. Ensemblestøtten - Kulturrådet › Søknadsfrist 3. juni › Ordningen har som formål å gi musikkensembler innen ulike sjangre utviklingsmuligheter og profesjonelle kunstneriske betingelser for produksjon og formidling. › Ensemblevirksomhet (produksjon og formidling) på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan få støtte › Det kan søkes ettårig eller flereårig støtte › http://kulturradet.no/stotteordninger/musikkensembler Nasjonale ordninger 25
 26. 26. Bestillingsverk - Kulturrådet › Søknadsfrister 4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des › Tilskudd til bestillingsverk kan gis til verk for alle slags besetninger og innen alle sjangre. Tilskuddet skal i sin helhet gå til komponisthonorar, som normalt fastsettes etter Norsk Komponistforening og Nopas veiledende satser. › Organisasjoner, framføringsinstitusjoner, orkestre, ensembler og solister kan søke om tilskudd. Komponisten eller en representant for komponisten kan normalt ikke søke om tilskudd til bestillingsverk av seg selv. › http://kulturradet.no/stotteordninger/bestillingsverk-musikk Nasjonale ordninger 26
 27. 27. Publiseringsstøtte - Kulturrådet › Søknadsfrist – løpende › En videreføring av den tidligere innkjøpsordningen › Publiseringsstøtten for musikkinnspillinger har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser. › Utgivelser i albumformatet, her forstått som utgivelser med varighet på minimum 25 minutter og med cover (fysisk og/eller digitalt). › Utgivelsen det søkes støtte til må allerede være utgitt og tilgjengelig. › Støttebeløp 90 000,- › kulturradet.no/stotteordninger/publiseringsstotte-musikkinnspillinger Nasjonale ordninger 27
 28. 28. Andre musikktiltak / Prosjektstøtte - Kulturrådet › Søknadsfrister 4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des › Formålet med tilskudd fra avsetningen for andre musikktiltak er å støtte nyskapende prosjekter og forsøksordninger innen kunstområdet musikk som faller utenfor Kulturrådets øvrige støtteordninger, samt til ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å verne og tilgjengeliggjøre musikkhistorien i Norge. › Relevante områder er særlig: Kulturelt mangfold, Barne- og ungdomskultur og Tverrkunstneriske produksjoner › http://kulturradet.no/stotteordninger/andre-musikktiltak Nasjonale ordninger 28
 29. 29. Arrangørstøtte - Kulturrådet › Søknadsfrister 4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des › Ordningen gir tilskudd til arrangører som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde. Det gis tilskudd til arrangører med et helårig konserttilbud. Det kan også gis tilskudd til festivalarrangementer som ikke mottar støtte fra tilskuddsordningen for musikkfestivaler og til enkeltkonserter. › Målgruppen er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus med et konserttilbud innen alle musikksjangre. › http://kulturradet.no/stotteordninger/arrangorstotte-musikk Nasjonale ordninger 29
 30. 30. Festivalstøtte - Kulturrådet › Søknadsfrist 2. september › Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde, som arrangeres årlig eller annethvert år med minst to dagers varighet, og som mottar offentlige tilskudd fra egen region.http://kulturradet.no/stotteordninger/musikkfestivaler Nasjonale ordninger 30
 31. 31. Kulturrådet – flere støtteordninger › Kunst og ny teknologi – 1. mars og 1. september › Fonograminnspilling (4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des) › Støtteordning for kulturnæringer (15. oktober) › Rom for kunst (infrastruktur og arenaer) (3. juni og 2. des) Nasjonale ordninger 31
 32. 32. Statens kunstnerstipend – (Kulturrådet) › Søknadsfrist 16. oktober › Ulike typer stipend • Arbeidsstipend • Stipend for etablerte kunstnere • Diversestipend › http://kulturradet.no/statens-kunstnerstipend Nasjonale ordninger 32
 33. 33. Fond for lyd og bilde (FFLB) - Kulturrådet › Prosjektstøtte › Søknadsfrister 4. februar og 2. september (obs 13.00) › Det kan søkes om: • Musikk: Konsert, turné og komponering • Fonogram: Produksjon og formidling • Tekst: Manusutvikling for film eller scene og tekst til musikk • Film/video: Produksjon og formidling av ferdig kortfilm, dokumentar eller musikkvideo • Sammensatte prosjekter/samarbeid mellom ulike kunstarter › Også: Norsk Musikk i Audiovisuelle Produksjoner (1. november) › http://kulturradet.no/fond-for-lyd-og-bilde Nasjonale ordninger 33
 34. 34. Fond for utøvende kunstnere (FFUK) › Ulike søknadsfrister hvert år. Normalt 6 ganger per år. Neste søknadsfrist 19. februar. › Man kan motta støtte til: · Innspilling av fonogram · Prosjektstøtte · Reisestøtte (inntil 6000,- per pers) · Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering) · Stipend for etterutdanning (30 000,- søknadsfrist i mars) · Orkester-/korpsstipend · Stønad › Fondets midler er øremerket honorar til de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Prosjektstøtte gis som underskuddsgaranti. › Også arrangører kan få prosjektstøtte og støtte til kurs › www.ffuk.no Nasjonale ordninger 34
 35. 35. Frifond – Band › Frifond BandOrg: 1.mai og 1.oktober. › Frifond Musikk: Løpende søknadsfrist (første behandling apr/mars). › For å få støtte må bandet være på minst tre personer og minst 1/3 av medlemmene må være under 26 år. › Man kan få støtte til: • • • • • • Innspilling av demo, EP eller album. Mastring/miksing og trykking/utgivelse av innspilt materiale. Innspilling av musikkvideo/musikkdokumentar. Kjøp av musikkutstyr/instrumenter for band. Kjøp av mikrofoner, mikrofonstativ eller miksepult til innspilling. Kjøp av promoteringseffekter, f.eks backdrop. › Nettside www.bandorg.no // http://musikk.frifond.no/apply/musikk/ Nasjonale ordninger 35
 36. 36. Frifond - Arrangører › Frifond Norsk Rockforbund: 1. juni og 1. november. › Frifond barn og unge: Løpende søknadsfrist. › Støtte til konserter og festivaler › Minst 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Aktiviteten må være gjennomført basert på frivillig innsats. › Kun frivillige foreninger kan motta støtte – ikke stiftelser/AS/DA/ENK. › Støttebeløp 5.000-25.000,- › www.norskrockforbund.no // www.frifond.no Nasjonale ordninger 36
 37. 37. Musikkutstyrsordningen (MUO) › Søknadsfrist 1. mars og 1. september. › MUO gir støtte til: • Fremføringsutstyr (arrangører og spillesteder) • Øvingsutstyr (øvingsanlegg og øvingsfellesskap) • Akustiske tiltak • Bygging og utbedring av øvingslokaler (øvingsanlegg) • Musikkbinger › www.musikkutstyrsordningen.no Nasjonale ordninger 37
 38. 38. Momskompensasjon (Lotteri- og Stiftelsestilsynet) › Frivillige organisasjoner registrert i frivillighetsregisteret kan søke om momskompensasjon. Festivaler og arrangører som er basert på frivillighet bør søke. › Søknadsfrist 1. september (for foregående regnskapsår) › Forenklet eller dokumentert modell › www.lottstift.no/momskompensasjon Nasjonale ordninger 38
 39. 39. Komponistenes vederlagsfond (Musikkfondene) › Søknadsfrister 1. februar og 1. september › Man kan få støtte til: • Arbeidsstipend • Reisestipend • Utstyrsstøtte • Fordypningsstipend (frist: 1. juni) • Organisasjonsstøtte › Over 7,4 millioner tildelt til 168 stipendmottakere i 2013 › www.musikkfondene.no Nasjonale ordninger 39
 40. 40. Bestillings- og prosjektverk (Musikkfondene) › Det norske komponistfond › Finansiering av bestillings- og prosjektverk › Søknadsfrister 1. mars og 1. oktober › Det kan søkes tilskudd til finansiering av bestillingsverk og prosjektverk til offentlige konserter, forestillinger, visninger eller tilsvarende. › Komponister kan ikke søke til seg selv. › www.musikkfondene.no Nasjonale ordninger 40
 41. 41. Tekstforfatterfondet (Musikkfondene) › Søknadsfrister 1. april og 1. november › Man kan søke om støtte til: • Arbeidsstipend til skriving av sangtekster • Fordypningsstipend • Arbeidsreisestipend • Arbeidsreisestipend til Firenze • Støtte til utstyr › Totalt 118 søkere mottok nesten 1,4 millioner i 2013 › www.musikkfondene.no Nasjonale ordninger 41
 42. 42. TONO-stipend › Alle opphavspersoner som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst 3 år kan søke. Forutsetter gjennomsnittlig avregning for fremføring i Norge de tre siste årene på minimum kr 5 000,- › Medemmer under 21 år søke på ordningen «Unge talenter», som tildeles unge søkere uten hensyn til minsteinntjening eller medlemstid i TONO. › www.tono.no Nasjonale ordninger 42
 43. 43. KOMP › KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak › Prosjekter for barn og unge prioriteres ofte. Kortere kurs prioriteres, mens langvarige kurs blir sett på som drift, og er ikke støttet. › Søknadsfrist 15. desember › www.musikk.no Nasjonale ordninger 43
 44. 44. Innovasjon Norge - Verdiskaping i kulturnæringen › Nytt kurs-/kompetanseprogram for kulturgründere hvor fokuset er å bidra til økt verdiskaping, profesjonalisering og vekst. › Innovasjon Norge tilbyr også mentortjeneste, bedriftsnettverksordning, rådgivning, støtte og stipender. › www.innovasjonnorge.no/no/reiseliv/kultur/ Nasjonale ordninger 44
 45. 45. Internasjonale ordninger
 46. 46. Music Norway – Reisestøtte › Søknadsfrist (1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des) › Man kan få støtte til: • Profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet • Eksport- og næringsrettede tiltak › Det kan søkes om støtte til reise og opphold – ikke honorarer › Både profesjonelle utøvere, komponister/låtskrivere, management og andre relevante bransjeaktører kan søke › Totalt 7,2 millioner › www.stikk.no Internasjonale ordninger 46
 47. 47. Music Norway – Kulturutveksling med land i sør › Søknadsfrist (1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des) › Man kan få støtte til: • Besøksreiser fra utlandet til Norge av profesjonelle, utøvende musikere fra land i sør. • Korttids gjesteopphold i land i sør for norske profesjonelle, utøvende musikere • Arrangering av og deltagelse på seminarer, konferanser, workshop o.l. som omhandler spørsmål knyttet til kultur og utvikling. • Utvikling av musikktiltak i Sør som styrker lokal kulturell infrastruktur. › www.stikk.no Internasjonale ordninger 47
 48. 48. Music Norway – Promostøtte › Søknadsfrist: løpende (behandles månedlig) › Ordningen skal bidra til å promotere/markedsføre norsk musikk internasjonalt. (Også kjent som Ad hoc-støtte) › Eksempler på støtte: gjennomføring av PR-kampanjer ved internasjonal lansering, markedsføring, showcase, supportkonserter. › Både profesjonelle utøvere, komponister/låtskrivere, management og andre relevante bransjeaktører kan søke. › www.stikk.no Internasjonale ordninger 48
 49. 49. Ekspertbesøk/Pressebesøk - Ambassadene › Ingen søknadsfrist › Pressebesøk • Formålet med et pressebesøk er å profilere Norge i utenlandske medier gjennom generell omtale og omtale innen spesielle emner. › Ekspertprogram • Man kan invitere samarbeidspartnere/ potensielle samarbeidspartnere, festivalsjefer o.l. › Ta kontakt direkte med den aktuelle ambassaden i det landet du vil invitere noen fra › www.norway.info Internasjonale ordninger 49
 50. 50. Reisestøtte til USA › Musikere og kulturarbeidere som planlegger opptredener eller kulturarrangementer i USA kan søke reisestøtte fra den Norske Ambassaden og Generalkonsulentene i USA. › Støtte til reise- og oppsetningskostnader. › www.norway.org Internasjonale ordninger 50
 51. 51. Nordisk Kulturfond › Søknadsfrister 3. februar, 1. april, 1. september og 1. oktober. › Fondet er virksomt innenfor et bredt kunst- og kulturområde, og virksomheten omfatter både profesjonelle og amatører. Det kan gis bidrag til eksempelvis konferanser, konserter, turneer, utstillinger, festivaler, voksenopplæring, utdanning og forskning. › Enkeltpersoner, foreninger/nettverk, organisasjoner, samt private- og offentlige institusjoner kan søke om bidrag. › Det kan søkes støtte til prosjekter dersom det inngår minst tre nordiske land/ selvstyrende områder, enten som deltagere, arrangører eller som tema. › www.nordiskkulturfond.org Kreanord › Se også http://www.kreanord.org/ for nordisk støtteordning til kreative næringer › Søknadsfrist 20. jan Internasjonale ordninger 51
 52. 52. Kreativt Europa og EØS-midler – Norsk Kulturråd Kreativt Europa • Tilskudd til å nå ut til nye publikumsgrupper utenfor hjemlandet • Tilskudd til kurs og videreutdanning for å skaffe seg ny kompetanse for å styrke deres evne til å arbeide på et internasjonalt plan. ›http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/ // www.kulturrad.no EØS-midler ›Kulturrådet samarbeider med Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania og Tsjekkia om kulturutvekslingsprogrammer. Norske kulturaktører kan også være med på bilaterale prosjekter med mottakerlandene Bulgaria, Slovakia, Spania og Ungarn. ›http://kulturradet.no/eos-midlene Internasjonale ordninger 52
 53. 53. Øvrige støtteordninger
 54. 54. Private fond › Sparebankstiftelsen DNB (15. feb og 15. sept) • www.sparebankstiftelsen.no › Sparebankstiftelsen SR Bank • www.srstiftelsen.no › G9alt (Sparebank 1) (15. sept) • www.g9alt.no › Andre lokale sparebanker Øvrige ordninger 54
 55. 55. Visjon Vest – Sparebanken Vest › Allmennyttige midler (1.april) › Hvem kan søke: • Prosjekter som har fokus på barn og unge • Enkeltkunstere og prosjekter • Kulturbasert næring › www.spv.no Regionale ordninger 55
 56. 56. Se også ›www.legatsiden.no ›www.tilskudd.no ›For jazzmusikere og -arrangører: ›http://vestnorsk.jazzinorge.no/ Øvrige ordninger 56
 57. 57. Tips til søknadsskriving Om prosjektbeskrivelse, budsjett, rapport mm
 58. 58. Før du begynner › Les støtteordningens formål › Se på hvilke type aktører som tidligere har fått penger › Se på beløpene som tidligere er tildelt › Hvem sitter i tildelingsutvalget? Tips til søknadsskriving 58
 59. 59. Om søknaden › Søk om et prosjekt om gangen › Prøv å tidfeste prosjektet › Bruk tid på layout › Vær tydelig på hvem dere er, hva dere søker penger til og hvor mye › Send til riktig mottaker innen fristen › Husk signatur og kontonummer Tips til søknadsskriving 59
 60. 60. Innhold › Søknadsskjema • Husk dato, signatur, kontonummer og å fylle ut alle felt › Prosjektbeskrivelse • Maks to sider pluss budsjett. Kan være noe lengre for festivaler og større prosjekter. › Budsjett med finansieringsplan › Eventuelt musikalsk CV › Ikke legg ved mange vedlegg hvis de ikke ber om det › NB Husk på offentlighetsloven Tips til søknadsskriving 60
 61. 61. Søknadsskjema ›Stort sett alle ordninger har egne søknadsskjema fylles ut elektronisk – eller lastes ned ›Fyll ut søknadsskjema, legg ved prosjektbeskrivelse, budsjett og evt andre vedlegg ›På søknadsskjema: Svar alltid på det de ulike feltene ber om et og henvis eventuelt til vedlegg for utdypende info Tips til søknadsskriving 61
 62. 62. Prosjektbeskrivelse - arrangør SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERTVIRKSOMHET 1. Søker Konsertforeningen Arrangør xx Nordmannsgaten 6 6863 Leikanger Kontaktperson: leder Telefon / Mobil / Mailadresse www.arrangøren.no 4. Utfyllende prosjektbeskrivelse - Hvem er dere - Når ble det startet og hvorfor - Formål - Struktur/ styring/ organisering - Samarbeidspartnere - Økonomi/ finansiering - Profil - Tidligere program/ planer fremover 2. Hva det søkes om Konsertforeningen Arrangør xx søker om kr …,- til å gjennomføre (antall) konserter, høsten 2014. 3. Nøkkeltall Totalt budsjett: Klipp og lim fra budsjettet Søknadssum: Klipp og lim fra budsjettet Budsjettet vil bli tilpasset inntektene Tips til Søknadsskriving 62
 63. 63. Prosjektbeskrivelse – artist › Hvem er dere/ fartstid/ bakgrunn / sjanger › Hvor er dere nå /mål › Hva er prosjektet - vær konkret • Bakgrunn for prosjektet • Tidspunkt for prosjektet › Aktivitetsnivå/ tidligere ting dere har gjort › Samarbeidspartnere/ apparat › Andre relevante ting › Ikke utgi prosjektet for å være noe annet, for å tilpasse ordningen – det blir gjennomskuet › Jo mer planlagt, jo større sannsynlighet for å få tilskudd Tips til søknadsskriving 63
 64. 64. Musikalsk CV › Relevant utdannelse › Utgivelser Norge/ Utgivelser utlandet › Turnéer › Radiolistinger › Man kan også bake inn informasjonen i søknaden, dersom ordningen ikke krever CV Tips til søknadsskriving 64
 65. 65. Budsjett › Budsjett er GØY! › Vær realistisk. Folk som vurderer søknadene har som regel god bransjekunnskap › Inntekts- og kostnadssiden skal balansere (resultatet skal bli 0,-) › Søknadssummen bør ligge på rundt 15-30 % av totalbudsjett • Noen ordninger støtter ikke mer enn 1/3, mens andre ordninger kan støtte en større andel › Sjekk priser på forhånd slik at budsjettet blir mest mulig realistisk › Husk å presisere at budsjettet vil bli tilpasset inntektene › Se budsjettmaler på http://www.brak.no/ressurser/budsjettmaler/ Tips til søknadsskriving 65
 66. 66. Eksempel: Turnébudsjett › KOSTNADER › Honorar til musikere › Lyd- og lysteknikere › Turnemanager › Crew › Bookingprovisjon › Backline › Overnatting › Transport › Diett › Forsikring › Toll › Varekost › Porto › Markedsføring Tips til søknadsskriving › INNTEKTER › Honorar › Støtte (omsøkt og innvilget) › Salg av merch og plater › Egenfinansiering 66
 67. 67. 67
 68. 68. Eksempel: Innspilling › KOSTNADER • INNTEKTER › Innspilling studio › Honorar musikere › Miksing › Mastring › Coverdesign › Trykking (plateselskap) › NCB (plateselskap, kun fysisk) › Strekkode (GS1) › Markedsføring › Reise › Opphold › Diett • • • • • Tips til søknadsskriving Platesalg Tilskudd (omsøkt og innvilget) Samarbeidsavtaler Støtte fra plateselskapet Egenfinansiering 68
 69. 69. 69
 70. 70. Eksempel: Arrangementsbudsjett KOSTNADER ›Honorar ›Teknikere ›Teknisk leie ›Husleie ›Backline ›Crew ›Vakthold ›Overnatting ›Middag ›Riderkostnader ›Intern transport ›Forsikring ›Markedsføring ›Faste kostnader og administrasjon ›TONO ›Billettavgift ›Diverse Tips til søknadsskriving › INNTEKTER › Billettinntekter › Kickback › Støtte (omsøkt og innvilget) › Samarbeidsavtaler › Sponsorinntekter › Egenfinansiering 70
 71. 71. Arrangører, se også: 71
 72. 72. Innvilget søknad › Tildelingsbrev › Endringer i prosjektet › Rapport › Nye muligheter Tips til søknadsskriving 72
 73. 73. Rapport › Husk å rapportere i etterkant › Lag en god rapport med tallmateriale, kopi av flyer/ program etc › Gjør rapporten grundig, men ikke send med alt › Vær ærlig, gjennomfør prosjektet og send rapport innen fristen › Regnskap – settes opp mot budsjett • Større avvik må kommenteres • Revisorgodkjent regnskap kreves normalt ved tilskudd på over 100 000,- › Følg krav i tilsagnsbrev Tips til søknadsskriving 73
 74. 74. Neste søknadsfrister Februar www.kulturradet.no www.musikkfondene.no www.nordiskkulturfond.org www.kulturstyret.no www.sparebankstiftelsen.no www.ffuk.no Fond for Lyd & Bilde Prosjektstøtte Komponistenes Vederlagsfond Nordisk Kulturfond Kulturstyret (SiB) Sparebankstiftelsen DNB Fond for utøvende kunstnere 4.feb 1.feb 3.feb 15.feb 15.feb 19.feb Se kalenderen på www.brak.no for oppdaterte søknadsfrister 74
 75. 75. Lykke til! Kontakt oss på brak@brak.no eller 55557550 for hjelp til din søknad Besøk www.brak.no for kalender med søknadsfrister og nye kurs, tips til søknadsskriving og maler. Brak tar forbehold om feil og endringer. Presentasjonen tar utgangspunkt i tilgjengelig informasjon per januar 2014. 75
 76. 76. Musikkbransjen - en innføring
 77. 77. For artister Hvem gjør hva og hva kan du gjøre selv?
 78. 78. Hvem gjør hva? Plateselskap Bookingagent Musikkforlag Artist/manager Jurist Regnskapsfører 78
 79. 79. Hva må du gjøre? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Lag god musikk Øv, øv og øv enda litt mer Spill live Ha en tydelig profil – jobb med historefortelling Få fans Legg ut den beste musikken på nett Spill live Vær tilstede på nett og sosiale medier Lær deg grunnleggende økonomi Få flere fans Sett mål og finn riktige samarbeidspartnere som kan hjelpe Jobb videre – og ta en aktiv del i alle planer 79
 80. 80. Roller Artist Manager? Bookingagent Festivaler Plateselskap Events Studio/produsent Musikkforlag Regnskapsfører Distributør Promo Designer Sosiale medier Presse Jurist Radio-plugger 80
 81. 81. Inntekter Artist Fans Merch Crowdfunding? Innspilt musikk Konserter TONO Salgsinntekter Fysisk salg Digitalt salg Opphavsrett Gramo (+TONO) Radiospilling TONO B2B Sponsorer Events Synch TV 81
 82. 82. Organisasjoner i Musikkbransjen • Gramart • BandORG • TONO • Gramo • MFO • Music Norway • Musikkutstyrsordningen • Norsk Artistforbund • Norsk Jazzforum • Norsk Musikkråd • Norsk Rockforbund • ++ 82
 83. 83. Spillejobb - Festivaler og klubber
 84. 84. Oversikt 84
 85. 85. Gi ut plate - på eget selskap
 86. 86. 86
 87. 87. Hvordan opprette selskap? - kort innføring i organisasjonsformer
 88. 88. Hvor registrerer jeg bedriften? ›Altinn er den norske felles internettportal for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter. • Både registrering av selskap og innlevering av næringsoppgaven skjer via altinn • www.altinn.no telefon 800 33 840 ›Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. • www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/ ›Brønnøysundregistrene sikrer oversikt over økonomiske ansvarsforhold i Norge. • www.brreg.no 88
 89. 89. http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedrift/Valg-av-organisasjonsform/ 89
 90. 90. Valg av selskapsform ›Frivillig organisasjon ›Enkeltpersonsforetak (ENK) ›Ansvarlig Selskap (DA/ANS) ›Aksjeselskap (AS/ ASA) ›Samvirke (SA) 90
 91. 91. Etablererpakke https://www.altinn.no/nn/Starte-og-drive-bedrift/Oppstart-og-registrering/ 91
 92. 92. Bilagsføring og maler ›Bilagsføring ›Fakturering ›Skatt av overskudd • (utgående fakturaer – kostnader med bilag = skattepliktig overskudd) Maler ›Maler på brak.no ›Reiseregning ›Enkel føring av regnskap til næringsoppgaven 92
 93. 93. Lykke til i musikkbransjen! Kontakt oss på brak@brak.no eller 55557550 for hjelp og råd Besøk www.brak.no for å bli medlem, se kalender, ressurser, bransjesøk mm. 93
 94. 94. Brak på sosiale medier Twitter: @brak_musikk Instagram: @brak_musikk Facebook: facebook.com/brakbrak 94

×