Workshop webquest PHL 10/05/2005

1,501 views
1,424 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop webquest PHL 10/05/2005

 1. 1. WEBQUEST
 2. 2. OVERZICHT <ul><li>VANDAAG </li></ul>INLEIDING AAN HET WERK
 3. 3. WAAROM? <ul><li>COMPUTER ALS LEERMIDDEL, </li></ul><ul><li>NAAST ANDERE/ AANVULLING </li></ul><ul><li>TRADITIONELE DIDACTIEK naar DIGITALE DIDACTIEK </li></ul><ul><li>INSTRUCTIVISTISCH naar CONSTRUCTIVISTISCH </li></ul>
 4. 4. LEERLING <ul><li>KENNIS VAN COMPUTER </li></ul><ul><li>EIGEN LEERPROCES KUNNEN STUREN </li></ul><ul><li>ZELFSTANDIGER GAAN WERKEN </li></ul><ul><li>LEERPROCES AAN INDIVIDU AANGEPAST </li></ul><ul><li>EIGEN TEMPO </li></ul><ul><li>RESULTAAT: MOTIVATIE EN RESULTATEN VERBETEREN </li></ul>
 5. 5. Waarom <ul><li>ANDERE WERKVORMEN GEBRUIKEN </li></ul><ul><li>BETROKKENHEID LEERLING VERHOGEN </li></ul><ul><li>BETERE BEHEERSING LEERSTOF </li></ul><ul><li>ZELFSTANDIGHEID STIMULEREN </li></ul><ul><li>LEREN IN GROEP WERKEN </li></ul><ul><li>FLEXIBEL WORDEN </li></ul><ul><li>KENNIS VAN COMPUTER VERBETEREN </li></ul><ul><li>EIGEN LEERPROCES KUNNEN STUREN </li></ul>
 6. 6. <ul><li>LEREN OMGAAN MET INFORMATIE </li></ul><ul><li>LEERLINGEN MOETEN ICT VAARDIGHEDEN LEREN MET HET OOG OP HUN LATERE WERK/ LEVENSLANG LEREN </li></ul><ul><li>NAAST KENNEN, OOK KUNNEN </li></ul><ul><li>GEBRUIKEN ICT BUITEN INFORMATICA </li></ul><ul><li>DEMOCRATISCHER: VEEL INFO IS IN ALLE OPENBAARHEID BESCHIKBAAR </li></ul><ul><li>DOOR COMPUTER KAN DE VOORSTELLING VAN LESSEN TOEGANKELIJKER WORDEN VOOR LEERLINGEN, AANTREKKELIJKER VOOR LEERLINGEN, LEER- EN GEBRUIKSVRIENDELIJKER </li></ul>
 7. 7. Waarom: een studie <ul><ul><li>Leerpiramide van Bales </li></ul></ul><ul><ul><li>Studie uit 1996 </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Wat blijft er na zes weken nog hangen van wat werd geleerd?’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal werkvormen onderzocht: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>demonstratie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>discussie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>doen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>lezen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>uitleg leerkracht (monoloog) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>leerlingen geven mekaar uitleg </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>praktijkoefening op papier </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>uitleg leerkracht met audiovisuele ondersteuning </li></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. uitleg leerkracht als monoloog lezen audiovisueel demonstratie discussiegroep praktijkoefening doen uitleg door medeleerlingen 80% 75% 50% 30% 20% 10% 5%
 9. 9. RESULTAAT <ul><li>EFFICIËNT GEBRUIK VAN COMPUTER </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Ik hoor en ik vergeet </li></ul><ul><li>Ik zie en ik onthoud </li></ul><ul><li>Ik doe en ik begrijp </li></ul><ul><li>Chinees spreekwoord </li></ul>
 11. 11. marzano <ul><li>Motivatie </li></ul><ul><li>Nieuwe kennis verwerven en integreren </li></ul><ul><li>Kennis verbreden en verdiepen </li></ul><ul><li>Onderzoek doen </li></ul><ul><li>Reflectie </li></ul>
 12. 12. Grote 6 informatievaardigheden <ul><li>Taakdefinitie </li></ul><ul><li>Strategieën om informatie te zoeken beschikbare bronnen, kies de beste </li></ul><ul><li>Lokatie en toegankelijkheid waar zijn de bronnen? Info bruikbaar? </li></ul><ul><li>Gebruik van informatie </li></ul><ul><li>Synthese organiseer informatie en presenteer die </li></ul><ul><li>Evaluatie beoordeel doeltreffendheid, werkwijze, … </li></ul><ul><li> A problem-solving allegory </li></ul>
 13. 13. Bedenkingen <ul><li>ENKEL PROBLEMEN/BEDENKINGEN </li></ul><ul><ul><ul><li>AANGEPASTE DIDACTIEK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KENNIS VAN COMPUTER </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>INFRASTRUCTUUR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TIJD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ANDERE WERKVORMEN BLIJVEN </li></ul></ul></ul>
 14. 14. WAT IS EEN WEBQUEST? <ul><li>EEN WEBQUEST IS EEN EDUCATIEVE SPEURTOCHT VOOR ZELFSTANDIG WERKENDE LEERLINGEN </li></ul><ul><li>EEN WEBQUEST IS EEN ONDERZOEKSGEORIËNTEERDE ACTIVITEIT WAARIN SOMMIGE OF ALLE INFORMATIE DIE LEERLINGEN GEBRUIKEN AFKOMSTIG IS VAN BRONNEN OP HET INTERNET </li></ul>
 15. 15. Wat <ul><li>Activerende werkvorm </li></ul><ul><li>Gestructureerde leeractiviteit </li></ul><ul><li>Zet aan tot samenwerkend leren </li></ul><ul><li>Internet als bron en instrument gebruiken </li></ul><ul><li>Er wordt een product gemaakt. </li></ul><ul><li>Een opdracht met betekenis </li></ul><ul><li>Leerlingen volgen hun eigen leerweg </li></ul>
 16. 16. <ul><li>ONTWIKKELD DOOR BERNIE DODGE </li></ul><ul><li>THE WEBQUEST PAGE </li></ul>
 17. 17. TWEE SOORTEN WEBQUEST <ul><li>DE KORTE TERMIJN OF KORTDURENDE WEBQUEST: </li></ul><ul><ul><ul><li>1 TOT 3 LESUREN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LEREN KENNIS VERWERVEN EN INTEGREREN IN REEDS AANWEZIGE KENNIS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HOEVEELHEID INFORMATIE DOORLOPEN/ HIERAAN OOK DE NODIGE BETEKENIS GEGEVEN / OP EEN ZINNIGE MANIER OMGEGAAN MET DE INFORMATIE. </li></ul></ul></ul><ul><li>DE LANGE TERMIJN OF LANGDURENDE WEBQUEST </li></ul><ul><ul><ul><li>1 TOT 4 WEKEN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EEN HELEBOEL INFORMATIE DIEPGAAND ANALYSEERT EN VERWERKT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AANGETOOND DAT HIJ DE MATERIE BEGRIJPT.  </li></ul></ul></ul>
 18. 18. VASTE STRUCTUUR <ul><li>EEN LEERLINGENPAGINA EN EEN LEERKRACHTENPAGINA. </li></ul><ul><li>DE LEERLINGENPAGINA: </li></ul><ul><ul><ul><li>INLEIDING </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TAAK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PROCES </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BRONNEN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EVALUATIE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CONCLUSIE </li></ul></ul></ul>
 19. 19. INLEIDING <ul><li>OVERZICHT VAN DE WEBQUEST </li></ul><ul><li>ACHTERGRONDINFORMATIE </li></ul><ul><li>DE WEBQUEST IN ZIJN CONTEXT </li></ul><ul><li>VERGEET HIER NIET :HET LEERPLAN / HET JAARPLAN </li></ul>
 20. 20. OPDRACHT/TAAK <ul><li>BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT </li></ul><ul><li>INLEVEREN: EEN SCHRIFTELIJK VERSLAG, EEN MONDELINGE PRESENTATIE, EEN DIAPRESENTATIE, EEN POWERPOINT VOORSTELLING, EEN INTERNETSITE, EEN AFFICHE, EEN MONUMENT, </li></ul>
 21. 21. OPDRACHT/TAAK <ul><li>AANTREKKELIJK MAKEN: </li></ul><ul><ul><li>HAALBAAR, UITDAGEND EN MOTIVEREND </li></ul></ul><ul><ul><li>MOTIVATIE VAN DE LEERLINGEN: ROL TOEKENNEN/SITUATIE SIMULEREN/DOELGROEP INBOUWEN/ </li></ul></ul><ul><li>ÉÉN LEERLING OF DOOR EEN GROEP </li></ul><ul><li>ÉÉN VAK OF VOOR VERSCHILLENDE VAKKEN: VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN/GEÏNTEGREERDE PROEF </li></ul><ul><li>OPDRACHT MOET DUIDELIJK ZIJN. </li></ul>
 22. 22. WERKWIJZE/PROCES <ul><li>HOE DE LEERLINGEN DE WEBQUEST MOETEN UITVOEREN </li></ul><ul><li>PLANNING/STAPPENPLAN </li></ul><ul><li>ADVIEZEN OVER DE AANPAK/CECKLIST </li></ul><ul><li>GROEPSWERK: TAAKVERDELING </li></ul>
 23. 23. BRONNEN <ul><li>EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE BRONNEN DIE DE LEERLINGEN KUNNEN </li></ul><ul><ul><li>SITES OP HET WWW (BESCHRIJVING VAN DE SITES) </li></ul></ul><ul><ul><li>TRADITIONELE BRONNEN KUNNEN OOK </li></ul></ul>
 24. 24. BEOORDELING/EVALUATIE <ul><li>CRITERIA </li></ul><ul><li>PUNTENVERDELING </li></ul><ul><li>REFLECTIE </li></ul><ul><li>BEOORDELING WEBQUEST </li></ul>
 25. 25. CONCLUSIES <ul><ul><li>WAT DE LEERLINGEN HEBBEN GELEERD </li></ul></ul><ul><ul><li>KENNIS </li></ul></ul><ul><ul><li>VAARDIGHEDEN </li></ul></ul><ul><ul><li>VERWIJZING NAAR DOELSTELLINGEN </li></ul></ul><ul><ul><li>VERWIJZINGEN NAAR LEERPLAN </li></ul></ul>
 26. 26. LEERKRACHTENPAGINA <ul><li>MEER INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR HET UITVOEREN VAN DE WEBQUEST </li></ul><ul><li>AANDACHT AAN: </li></ul><ul><ul><ul><li>HET DOEL VAN DE WEBQUEST </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DE KLAS/GRAAD/LEERJAAR/AFDELING </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HOE DE&quot; WEBQUEST IS GEORGANISEERD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DE VAARDIGHEDEN DIE JE WENST BIJ TE BRENGEN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EEN VERWIJZING NAAR HET LEERPLAN EN/OF JAARPLAN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EEN OVERZICHT VAN DE BEOORDELING </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EEN LITERATUURLIJST </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>…… .. </li></ul></ul></ul>
 27. 27. TAAK IN EEN WEBQUEST <ul><li>De taak is het belangrijkste onderdeel van een WebQuest </li></ul><ul><li>Een taak is altijd een 'onderzoeksopdracht' en constructivistisch </li></ul>
 28. 28. HOE MAAK IK EEN WEBQUEST? <ul><li>KIES EEN (AANTAL) ONDERWERP(EN) UIT JE LEERPLAN </li></ul><ul><li>EEN THEMA UIT DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN </li></ul><ul><li>INTERNET RELEVANTE SITES / RAAK ERMEE VERTROUWD  </li></ul><ul><li>DEEL DE INFORMATIE IN IN CATEGORIEËN </li></ul><ul><li>KIES AANTAL BRONNEN DIE JE GAAT GEBRUIKEN </li></ul><ul><li>MAAK DE WEBQUEST </li></ul>
 29. 29. OPDRACHT <ul><li>ZOEK EEN AANTAL ONDERWERPEN UIT JE EIGEN VAK WAAROVER JE EEN WEBQUEST WENST TE MAKEN. </li></ul><ul><li>OF  </li></ul><ul><li>MAAK EEN WEBQUEST VOOR DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN.  </li></ul>
 30. 30. <ul><li>WWW.KARELSCHIEPERS.BE </li></ul><ul><li>LINKS </li></ul><ul><li>CURSUSTEKST (BEGIN) </li></ul><ul><li>FAQ </li></ul>

×