Slide Presentation India

2,062 views

Published on

Seminar about story of India IB421 A.Good

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,062
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
144
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slide Presentation India

 1. 2. <ul><li>อินเดียตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับ 7 ของโลก </li></ul><ul><li>จนเรียกว่าเป็น อนุทวีป </li></ul><ul><li>มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ 6 ประเทศได้แก่ </li></ul><ul><li>ภาคตะวันออกติดกับ บังกลาเทศ </li></ul><ul><li>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ พม่า </li></ul><ul><li>ภาคเหนือติดกับ จีน เนปาล และ ภูฏาน </li></ul><ul><li>ภาคตะวันตกติดกับ ปากีสถาน และ ทะเลอาระเบีย </li></ul><ul><li>ภาคใต้ติดกับ ศรีลังกา และ มหาสมุทรอินเดีย </li></ul><ul><li>นอกจากนี้ยังมีดินแดนที่อยู่ในอาณัติ คือ หมู่เกาะอันดามัน </li></ul>
 2. 3. <ul><li>เมืองหลวงของอินเดียคือ กรุงนิวเดลี และยังเมืองสำคัญอื่นๆ อีก เช่น มุมไบ ชื่อเดิม คือ บอมเบย์ เป็นศูนย์กลางทางการค้า , การเงิน และการคมนาคม </li></ul><ul><ul><li>ถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญของอินเดีย </li></ul></ul><ul><li>บังกาลอร์ เป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง </li></ul><ul><li>ถือได้ว่าเป็น Silicon Valley ของอินเดีย เป็นต้น </li></ul>
 3. 4. <ul><li>สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ </li></ul><ul><li>เมืองอัคระ หรือ อักรา ที่เป็นที่ตั้งของ ทัชมาฮาล </li></ul><ul><li>และ เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ที่เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา </li></ul><ul><li>ภาษาที่ใช้ใน รัฐพิหาร คือ ภาษาฮินดี </li></ul>
 4. 5. <ul><li>มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ( พันกว่าล้านคน ) รองจากจีน </li></ul><ul><li>มีอัตราการ เพิ่ม ของประชากร สูง (1.4 % ) </li></ul><ul><li>ประชากรมีการกระจายรายได้ ไม่ทั่วถึง (25 % เป็นคนจนอยู่ในชนบท ) </li></ul><ul><li>มีคนชั้นกลางมากกว่า 200 ล้านคน </li></ul><ul><li>ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติ อินโด - อารยัน (72 % ) </li></ul><ul><li>ที่เหลือเป็น ดราวิเดียน (25%) มองโกลอยด์ ฯลฯ </li></ul>
 5. 6. <ul><li>อินเดียนั้นใช้ ภาษาฮินดี เป็นภาษาประจำชาติ </li></ul><ul><li>สำหรับ ภาษาอังกฤษ นั้นเป็นภาษาในวงราชการและธุรกิจ </li></ul><ul><li>นอกจากนั้นยังมีภาษาท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ซึ่งถือเป็นภาษาราชการอีก 14 ภาษา </li></ul><ul><li>เช่น ภาษาเบงกาลี เตลูกู ทมิฬ เป็นต้น </li></ul><ul><li>ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาฮินดู (80.5) </li></ul><ul><li>มุสลิม (13.4) คริสต์ ฯลฯ </li></ul>
 6. 7. <ul><li>อินเดียมีระบอบการเมืองเป็น ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ส่วนระบบการปกครองเป็น สาธารณะ </li></ul><ul><li>ด้านประมุข ของประเทศ มี ประธานาธิบดี เป็นประมุข </li></ul>
 7. 8. <ul><li>ใช้นโยบาย Look East ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าแบบค่อยๆเปิดเสรีทางการค้า ( เริ่มปี 2534) ภายหลังได้รับเอกราช แต่ยังเป็นนโยบายแบบค่อนข้างระมัดระวัง </li></ul><ul><li>โดยเน้นนโยบายการค้าต่างประเทศ เป็นกลไก </li></ul><ul><li>ผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วย </li></ul><ul><li>การเพิ่มการจ้างงาน ในเขตเมืองและชนบทรวมทั้ง </li></ul><ul><li>การ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งตลาดการค้าโล ก </li></ul>
 8. 9. <ul><li>จากปีพ . ศ . 2548 นั้น อินเดียมี GDP 735.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ </li></ul>รายได้เฉลี่ยต่อหัว 530 เหรียญสหรัฐฯ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 7.5 % ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ 145 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อ 4.4 %
 9. 10. <ul><li>ด้านเศรษฐกิจ ใช้มาตรการ Look East สอดคล้องกับไทย </li></ul><ul><li>ที่ใช้มาตรการ Look West มีลักษณะเกื้อหนุนกัน </li></ul><ul><li>มีความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆด้วย เช่น ภาษา วัฒนธรรม ขนบประเพณี </li></ul><ul><li>เขตการค้าเสรี </li></ul>
 10. 11. S trengths W eaknesses O pportunities T hreats
 11. 12. <ul><li>พื้นที่ </li></ul><ul><li>ประชากร </li></ul><ul><li>ทำเลที่ตั้ง </li></ul><ul><li>ภาษาอังกฤษ </li></ul>
 12. 13. <ul><li>ความหลากหลายของเชื้อชาติ และศาสนา </li></ul><ul><li>การแบ่งชนชั้นวรรณะ </li></ul><ul><li>ความแตกต่างด้านกฎเกณฑ์ </li></ul><ul><li>ระหว่างรัฐ และ รัฐบาลกลาง </li></ul><ul><li>ปัญหาคอรับชั่น </li></ul><ul><li>โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง </li></ul>
 13. 14. <ul><li>จำนวนประชากร </li></ul><ul><li>การเปิดประเทศและการใช้ </li></ul><ul><li>นโยบายการค้าเสรี </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจอินเดียมีอัตราการเติบโต </li></ul><ul><li>นักธุรกิจอินเดียรุ่นใหม่ มีทัศนคติที่ดี </li></ul><ul><li>กับนักลงทุนต่างชาติ </li></ul>
 14. 15. <ul><li>ความแตกต่างในกฎระเบียบ ของ แต่ละรัฐ </li></ul><ul><li>ระบบราชการในอินเดียยังไม่โปร่งใส </li></ul><ul><li>และค่อนข้างล้าสมัย </li></ul><ul><li>กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย </li></ul><ul><li>การจัดเก็บภาษีนำเข้า </li></ul><ul><li>ราคาสินค้าไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาด </li></ul>
 15. 17. <ul><li>- อัญมณีและกึ่งอัญมณี </li></ul><ul><li>- ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>- เสื้อผ้าสำเร็จรูป </li></ul><ul><li>- เคมีภัณฑ์ </li></ul><ul><li>– เวชภัณฑ์ </li></ul><ul><li>- เครื่องหนัง </li></ul>
 16. 18. <ul><li>ปิโตรเลียม </li></ul><ul><li>น้ำมันดิบ </li></ul><ul><li>อัญมณีและกึ่งอัญมณี </li></ul><ul><li>เครื่องใช้ไฟฟ้า </li></ul><ul><li>เครื่องจักร </li></ul><ul><li>เหล็ก </li></ul><ul><li>ปุ๋ย </li></ul>
 17. 20. <ul><li>สหรัฐอเมริกา </li></ul><ul><li>สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ </li></ul><ul><li>อังกฤษ </li></ul><ul><li>เยอรมนี </li></ul><ul><li>จีน </li></ul><ul><li>ฮ่องกง </li></ul><ul><li>ญี่ปุ่น </li></ul><ul><li>เบลเยี่ยม </li></ul><ul><li>สิงคโปร์ </li></ul>ตลาดหลักของอินเดีย
 18. 21. GSP (Generalized System of Preference) อินเดียเป็นประเทศอับดับ 1 ที่ส่งออกสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับ ไปสหรัฐฯ แต่ในปัจจุบันอินเดียได้ถูกตัดสิทธิพิเศษ GSP จากสหรัฐฯ เนื่องจาก สินค้าเข้าหลักเกณฑ์ ถูกตัดสิทธิ GSP ตามเงื่อนไขที่สหรัฐฯ กำหนดในปีนี้
 19. 22. เสื้อผ้าสำเร็จรูปและสิ่งทอจะได้รับ GSP แต่สมาชิก EU 12 ประเทศยังหวั่นเกรงว่า สิ่งทอจากอินเดียจะมาทำลาย อุตสาหกรรมสิ่งทอภายในของตน
 20. 24. เจรจาด้านการค้าและการร่วมมือ ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในกลุ่มสมาชิก เช่น
 21. 25. <ul><li>( Asia-Pacific Economic Cooperation ) : APEC </li></ul><ul><li>ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย - แปซิฟิค </li></ul>WTO องค์การการค้าโลก

×