Slide Presentation India

 • 1,784 views
Uploaded on

Seminar about story of India IB421 A.Good

Seminar about story of India IB421 A.Good

More in: Travel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,784
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
141
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.  
 • 2.
  • อินเดียตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับ 7 ของโลก
  • จนเรียกว่าเป็น อนุทวีป
  • มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ 6 ประเทศได้แก่
  • ภาคตะวันออกติดกับ บังกลาเทศ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ พม่า
  • ภาคเหนือติดกับ จีน เนปาล และ ภูฏาน
  • ภาคตะวันตกติดกับ ปากีสถาน และ ทะเลอาระเบีย
  • ภาคใต้ติดกับ ศรีลังกา และ มหาสมุทรอินเดีย
  • นอกจากนี้ยังมีดินแดนที่อยู่ในอาณัติ คือ หมู่เกาะอันดามัน
 • 3.
  • เมืองหลวงของอินเดียคือ กรุงนิวเดลี และยังเมืองสำคัญอื่นๆ อีก เช่น มุมไบ ชื่อเดิม คือ บอมเบย์ เป็นศูนย์กลางทางการค้า , การเงิน และการคมนาคม
   • ถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญของอินเดีย
  • บังกาลอร์ เป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
  • ถือได้ว่าเป็น Silicon Valley ของอินเดีย เป็นต้น
 • 4.
  • สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่
  • เมืองอัคระ หรือ อักรา ที่เป็นที่ตั้งของ ทัชมาฮาล
  • และ เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ที่เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา
  • ภาษาที่ใช้ใน รัฐพิหาร คือ ภาษาฮินดี
 • 5.
  • มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ( พันกว่าล้านคน ) รองจากจีน
  • มีอัตราการ เพิ่ม ของประชากร สูง (1.4 % )
  • ประชากรมีการกระจายรายได้ ไม่ทั่วถึง (25 % เป็นคนจนอยู่ในชนบท )
  • มีคนชั้นกลางมากกว่า 200 ล้านคน
  • ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติ อินโด - อารยัน (72 % )
  • ที่เหลือเป็น ดราวิเดียน (25%) มองโกลอยด์ ฯลฯ
 • 6.
  • อินเดียนั้นใช้ ภาษาฮินดี เป็นภาษาประจำชาติ
  • สำหรับ ภาษาอังกฤษ นั้นเป็นภาษาในวงราชการและธุรกิจ
  • นอกจากนั้นยังมีภาษาท้องถิ่น
  • ซึ่งถือเป็นภาษาราชการอีก 14 ภาษา
  • เช่น ภาษาเบงกาลี เตลูกู ทมิฬ เป็นต้น
  • ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาฮินดู (80.5)
  • มุสลิม (13.4) คริสต์ ฯลฯ
 • 7.
  • อินเดียมีระบอบการเมืองเป็น ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ส่วนระบบการปกครองเป็น สาธารณะ
  • ด้านประมุข ของประเทศ มี ประธานาธิบดี เป็นประมุข
 • 8.
  • ใช้นโยบาย Look East ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าแบบค่อยๆเปิดเสรีทางการค้า ( เริ่มปี 2534) ภายหลังได้รับเอกราช แต่ยังเป็นนโยบายแบบค่อนข้างระมัดระวัง
  • โดยเน้นนโยบายการค้าต่างประเทศ เป็นกลไก
  • ผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วย
  • การเพิ่มการจ้างงาน ในเขตเมืองและชนบทรวมทั้ง
  • การ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งตลาดการค้าโล ก
 • 9.
  • จากปีพ . ศ . 2548 นั้น อินเดียมี GDP 735.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
  รายได้เฉลี่ยต่อหัว 530 เหรียญสหรัฐฯ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 7.5 % ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ 145 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อ 4.4 %
 • 10.
  • ด้านเศรษฐกิจ ใช้มาตรการ Look East สอดคล้องกับไทย
  • ที่ใช้มาตรการ Look West มีลักษณะเกื้อหนุนกัน
  • มีความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆด้วย เช่น ภาษา วัฒนธรรม ขนบประเพณี
  • เขตการค้าเสรี
 • 11. S trengths W eaknesses O pportunities T hreats
 • 12.
  • พื้นที่
  • ประชากร
  • ทำเลที่ตั้ง
  • ภาษาอังกฤษ
 • 13.
  • ความหลากหลายของเชื้อชาติ และศาสนา
  • การแบ่งชนชั้นวรรณะ
  • ความแตกต่างด้านกฎเกณฑ์
  • ระหว่างรัฐ และ รัฐบาลกลาง
  • ปัญหาคอรับชั่น
  • โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
 • 14.
  • จำนวนประชากร
  • การเปิดประเทศและการใช้
  • นโยบายการค้าเสรี
  • เศรษฐกิจอินเดียมีอัตราการเติบโต
  • นักธุรกิจอินเดียรุ่นใหม่ มีทัศนคติที่ดี
  • กับนักลงทุนต่างชาติ
 • 15.
  • ความแตกต่างในกฎระเบียบ ของ แต่ละรัฐ
  • ระบบราชการในอินเดียยังไม่โปร่งใส
  • และค่อนข้างล้าสมัย
  • กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย
  • การจัดเก็บภาษีนำเข้า
  • ราคาสินค้าไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาด
 • 16.  
 • 17.
  • - อัญมณีและกึ่งอัญมณี
  • - ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
  • - เสื้อผ้าสำเร็จรูป
  • - เคมีภัณฑ์
  • – เวชภัณฑ์
  • - เครื่องหนัง
 • 18.
  • ปิโตรเลียม
  • น้ำมันดิบ
  • อัญมณีและกึ่งอัญมณี
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • เครื่องจักร
  • เหล็ก
  • ปุ๋ย
 • 19.  
 • 20.
  • สหรัฐอเมริกา
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • อังกฤษ
  • เยอรมนี
  • จีน
  • ฮ่องกง
  • ญี่ปุ่น
  • เบลเยี่ยม
  • สิงคโปร์
  ตลาดหลักของอินเดีย
 • 21. GSP (Generalized System of Preference) อินเดียเป็นประเทศอับดับ 1 ที่ส่งออกสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับ ไปสหรัฐฯ แต่ในปัจจุบันอินเดียได้ถูกตัดสิทธิพิเศษ GSP จากสหรัฐฯ เนื่องจาก สินค้าเข้าหลักเกณฑ์ ถูกตัดสิทธิ GSP ตามเงื่อนไขที่สหรัฐฯ กำหนดในปีนี้
 • 22. เสื้อผ้าสำเร็จรูปและสิ่งทอจะได้รับ GSP แต่สมาชิก EU 12 ประเทศยังหวั่นเกรงว่า สิ่งทอจากอินเดียจะมาทำลาย อุตสาหกรรมสิ่งทอภายในของตน
 • 23.  
 • 24. เจรจาด้านการค้าและการร่วมมือ ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในกลุ่มสมาชิก เช่น
 • 25.
  • ( Asia-Pacific Economic Cooperation ) : APEC
  • ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย - แปซิฟิค
  WTO องค์การการค้าโลก