การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

2,310 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

  1. 1. การพัฒนา แหล่งเรียนรู้ จัดทำาโดย นางสาวกาญจนรัตน์ เขียวขำา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา รหัส 5 0 5 5 0 2 10 8 0 4
  2. 2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ • คือ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทมีอยู่ ี่ ให้หลากหลาย เพื่อให้มีแหล่งการ เรียนรู้ทเพียงพอ ทัวถึง ครอบคลุม ี่ ่ มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ ทุกประเภท ทุกระดับ มีการพัฒนา ทรัพยากรซึ่งปัจจุบันเปิดกว้างอย่าง มาก เช่น ระบบเครือข่ายนำามีพัฒนา
  3. 3. แนวคิดในการพัฒนา แหล่งการเรียน แบ่งออกเป็น 4 แนวทางดังนี้
  4. 4. 1. Le rningtokno a w • เรียนเพื่อที่จะให้รู้ (Learning to know) หมาย ถึง การเรียนจะก่อให้เกิดทักษะทางปัญญา สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้
  5. 5. 2 Le rningtod . a o • เรียนเพื่อให้สามารถกระทำาได้ (Learning to do) หมายถึง การเรียนที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมี ความรู้ความสามารถในการปฏิบติ โดยเฉพาะ ั อย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในสภาพที่เป็นจริง
  6. 6. 3 a .Le rningto liveto e r g the เรียนเพื่อที่จะใช้ชวิตร่วมกับผู้อื่น ี (Learning to live together) หมายถึง การเรียนเพื่อให้สามารถดำารงชีวิต ให้อยู่ในสังคมได้ เคารพการตัดสินใจ ของส่วนรวม เห็นคุณค่าในความแตกต่าง กันทางสังคม เชื้อชาติและศาสนา
  7. 7. 4 Le rningtob . a e • เรียนเพื่อที่จะเป็น(Learning to be) หมายถึง การเรียนเพื่อพัฒนาบุคคลเพื่อยกระดับให้สูง กว่าที่เป็นอยู่ สามารถเป็นในสิงที่ผู้เรียนคาด ่ หวังไว้ได้

×