Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH
SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG
BERAZAM MENINGGIKAN
MUTU PERKHIDMATAN
BEKERJA DENGAN PENUH
TAN...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
IKRAR GURU
BAHAWASANYA KAMI
GURU DI SEKOLAH KEBANGSAAN TRUSAN LAWAS
DENGAN INI BERIKRAR
MEN...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH
KAMI WARGA DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AK...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
VISI, MISI DAN MOTTO SEKOLAH
VISI
Cemerlang Dalam Bidang Akademik Dan Kokurikulum Tahun 201...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Logo Sekolah
Menuju puncak kejayaan
Bentuk CD
melambangkan
teknologi sebagai
pemacu pembang...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
SASARAN AKADEMIK 2013
TAHAP 1
MENGURANGKAN MURID LINUS DAN LINUS TEGAR
TAHAP 2
MENINGKATKAN...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Sejarah Sekolah
SEJARAH LATAR BELAKANG SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN TRUSAN, LAWAS
( AS. 76 )
...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Sejarah Sekolah
Selepas kemerdekaan pada Tahun 1957, Sekolah Kebangsaan Trusan telah
dipind...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Sejarah Sekolah
Kesan pengaruh itu, masih lagi dapat dilihat pada bangunan Sekolah pada mas...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Sejarah Sekolah
Sekolah Kebangsaan Trusan yang masih berdiri megah dari zaman dahulu hingga...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Sejarah Sekolah
Setiap penubuhan pasti ada pengasasnya, begitu juga dengan Sekolah ini. Gur...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Antara senarai beberapa orang guru yang pernah berkhidmat pada suatu ketika
dahulu dari sek...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Bil Nama Guru Besar Asal Tahun
1 En. Brahim Bin Gungsal Wilayah Persekutauan Labuan 1942 – ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
CARTA ORGANISASI SK. TRUSAN, LAWAS
Guru Besar
En. Yusop B. Haji Sitam
PK HEM
Cik Siti Jalih...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Bahasa Melayu
En. Moktar Bin
Jaman
Bahasa Inggeris
Pn. Lolitha Balang
Sains
Pn. Emlly Uding...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
STAFF SK. TRUSAN, LAWAS
ENROLMEN GURU (2013):
Bilangan guru mengikut gred/kategori.
GRED GURU
BILANGAN GURU JUMLAH
GURULELAKI PEREMPUAN
DG 41 2 1 ...
ENROLMEN MURID 2013:
TAHUN LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
PRASEK 14 11 25
TAHUN 1 9 9 18
TAHUN 2 5 9 14
TAHUN 3 16 8 24
TAHUN 4 1...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
CARTA UNIT AKADEMIK
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
CARTA UNIT HAL EHWAL PELAJAR
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
CARTA UNIT KOKURIKULUM
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
JAWATANKUASA-JAWATANKUASA DI SEKOLAH
1. JAWATANKUASA PENTADBIRAN SEKOLAH (EXCO)
GURU BESAR ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
2. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH
PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM
NAIB PENGERUSI : EN. AW...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
3. JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH
PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM
NAIB PENGERUSI : CIK...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
4. JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM/PANITIA
PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM
NAIB PENGERUSI :...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PANITIA
1. Mempengerusi panitia m/pelajaran berkenaan.
2. Menjadi anggota Kurikulum Sekolah...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
5. JAWATANKUASA KECEMERLANGAN TAHUN 6
PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM
NAIB PENGERUSI : E...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
6. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM
NAIB PENGERUSI...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
7. JAWATANKUASA PRASEKOLAH
PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM
NAIB PENGERUSI 1 : EN. AWG. A...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
8. JAWATANKUASA KELAS PEMULIHAN KHAS
PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM
NAIB PENGERUSI 1 : ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU
PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM
NAIB PENGERUSI : EN. AWG. AM...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
10. JAWATANKUASA TRANSISI
PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM
NAIB PENGERUSI : EN. AWG. AMIR...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
12. JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS
PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM
NAIB PENGERUSI : EN. A...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
13. JAWATANKUASA j-QAF
PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM
NAIB PENGERUSI : EN. AWG. AMIR BI...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
SWOT
(Strength, Weakness,
Opportunities, Threats)
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Murid:
 Mempunyai disiplin yang baik
 Mempunyai minat untuk belajar
Guru dan staf sokonga...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Kurikulum:
 Peratus kualiti 5A dalam UPSR belum memuaskan Peratus murid
mendapat A dalam s...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Guru dan staf:
 Kekerapan guru terlibat dengan kursus dan aktiviti kokurikulum.
 Tiada gu...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Fizikal:
 Bangunan yang uzur/lama tidak sesuai untuk p & p
 Bilik kelas mencukupi tetapi ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
 PPD yang sentiasa memberi sokongan padu dan
sentiasa membuat pemantauan dan penyeliaan
 ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013

 Keselamatan pelajar kerana bangunan
sekolah yang uzur
 pengaruh negatif daripada pihak...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
ANALISIS UPSR 2008 - 2012
TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
Sasaran 2013 (18/19)
%
BM (K1) 90....
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PRESTASI UPSR 2008 – 2012
& SASARAN 2013
0
10
20
30
40
50
60
2008 47.6
2009 45
2010 44.4
20...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
ANALISIS GERAK GEMPUR MATAPELAJARAN 2013 TAHUN 6
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PERATUS AR/GG 2013 TAHUN 6
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
RETRO PRESTASI UPSR SEKOLAH
PERKARA
PENCAPAIAN (TAHUN) SASARAN
2008 2009 2010 2011
2012
201...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PRESTASI SEKOLAH DALAM AR1
(UIAN MAC 2013)
PER-
KARA
UPSR
2012 TOV OTI-1 AR1 OTI-2 AR2 OTI-...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
DATA NEAR MISS
(CEMERLANG & MENGUASAI) AR1
PERKARA CALON AMBIL
AR1
CEMERLANG
(SEMUA A)
NEAR...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
DATA NEAR MISS
(CEMERLANG & MENGUASAI) AR2
PERKARA CALON AMBIL
AR2
CEMERLANG
(SEMUA A)
NEAR...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PENCAPAIAN KUALITI MP DALAM AR1
MP
% GRED A % LULUS (ABCD) GPMP
TOV OTI1 AR1
BEZ
A
(AR-OTI)...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PRESTASI MP DALAM AR2 (2013) : BMP
PER
KAR
A
BIL.
CAL
AMB
A B C ABC D E TH
GP
MP
BIL % BIL ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PRESTASI MP DALAM AR2 (2013) : BMT
PER
KAR
A
BIL.
CAL
AMB
A B C ABC D E TH
GP
MP
BIL % BIL ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PRESTASI MP DALAM AR2 (2013) : BI
PER
KAR
A
BIL.
CAL
AMB
A B C ABC D E TH
GP
MP
BIL % BIL %...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PRESTASI MP DALAM AR2 (2013) : MT
PER
KAR
A
BIL.
CAL
AMB
A B C ABC D E TH
GP
MP
BIL % BIL %...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PRESTASI MP DALAM AR2 (2013) : SAINS
PER
KAR
A
BIL.
CAL
AMB
A B C ABC D E TH
GP
MP
BIL % BI...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
ANALISIS ITEM
ANALISIS ITEM KERTAS AR 1 TAHUN 6
BAHASA MELAYU (K1)
BAHASA MELAYU (K2)
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
BAHASAMELAYUK1-KERTAS
OBJEKTIF(AR1)
1 Kata Nama KU
2 Kata ganti nama KU
3 Kata Kerja BOS
4 ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
BAHASAMELAYUK2-KERTAS
PENULISAN(AR1)
Bahagian A Bahagian C
Gambar Tunggal Nilai Murni
Bahag...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
ANALISIS ITEM
ANALISIS ITEM KERTAS AR 1 TAHUN 6
BAHASA INGGERIS
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
ANALISISITEMSOALAN
BAHASAINGGERISK1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
DAPATAN ANALISIS ITEM
MENGIKUT MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS
KEMAHIRAN / ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
ANALISIS ITEM
ANALISIS ITEM KERTAS AR 1 TAHUN 6
MATEMATIK
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
ANALISIS ITEM MATEMATIK K1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
DAPATAN ANALISIS ITEM
MENGIKUT MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6
KERTAS: KE...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
DAPATAN ANALISIS ITEM
MENGIKUT MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6
KERTAS: KE...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6
KERTAS: KERTAS 1
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENC...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6
KERTAS: KERTAS 1
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENC...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6
KERTAS: KERTAS 1
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENC...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6
KERTAS: KERTAS 1
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENC...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6
KERTAS: KERTAS 1
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENC...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
ANALISIS ITEM MATEMATIK K2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6
KERTAS: KERTAS 2
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENC...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6
KERTAS: KERTAS 2
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENC...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6
KERTAS: KERTAS 2
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENC...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
ANALISIS ITEM
ANALISIS ITEM KERTAS AR 1 TAHUN 6
SAINS
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAAGIAN A
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCA...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAAGIAN A
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCA...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAAGIAN A
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCA...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAAGIAN A
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCA...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAAGIAN A
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCA...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAAGIAN A
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCA...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAAGIAN A
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCA...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAAGIAN A
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCA...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAAGIAN A
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCA...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
ANALISIS ITEM SAINS K2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAGIAN B
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAP...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAAGIAN A
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCA...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAAGIAN A
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCA...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6
KERTAS: BAHAAGIAN A
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCA...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PERANCANGAN PANITIA
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
KELOMPOK
MURID
Nama Program/
Aktiviti
SINOPSIS PROGRAM
Bil. Murid
terlibat
Tarikh /
Tempoh ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
KELOMPOK
MURID
Nama Program/
Aktiviti
SINOPSIS PROGRAM
Bil. Murid
terlibat
Tarikh /
Tempoh ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
KELOMPOK
MURID
Nama Program/
Aktiviti
SINOPSIS PROGRAM
Bil. Murid
terlibat
Tarikh /
Tempoh ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
KELOMPOK
MURID
Nama Program/
Aktiviti
SINOPSIS PROGRAM
Bil. Murid
terlibat
Tarikh /
Tempoh ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PROGRAM TAHUN 6 2013
Bil Perkara Tarikh Sasaran Perlaksanaan
1 Ujian Diagnostik 28 – 31 Jan...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Mata Pelajaran Markah
Gred A
Markah
Gred B
Markah
Gred C
Markah
Gred D
Markah
Gred E
BM Kef...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Mata Pelajaran Markah
Gred A
Markah
Gred B
Markah
Gred C
Markah
Gred D
Markah
Gred E
BM Kef...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
JADUAL KELAS SI ALAI PANDAI 2013
Isnin Bahasa Inggeris 2.15 – 3.15 petang Lolitha Balang (T...
PROGRAM PENINGKATAN
AKADEMIK MENGIKUT
KUMPULAN PELAJAR
(TAHUN 6)
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PROGRAM AKADEMIK MENGIKUT KUMPULAN PELAJAR (TAHUN 6)
BAHASA MELAYU KEFAHAMAN
Kel Murid Gred
Pencapaian
Bil
Murid
Sinopsis ...
PROGRAM AKADEMIK MENGIKUT KUMPULAN PELAJAR (TAHUN 6)
BAHASA MELAYU PENULISAN
Kel Murid Gred
Pencapaian
Bil
Murid
Sinopsis ...
PROGRAM AKADEMIK MENGIKUT KUMPULAN PELAJAR (TAHUN 6)
BAHASA INGGERIS
Kel Murid Gred
Pencapaian
Bil
Murid
Sinopsis Program ...
PROGRAM AKADEMIK MENGIKUT KUMPULAN PELAJAR (TAHUN 6)
MATEMATIK
Kel Murid Gred
Pencapaian
Bil
Murid
Sinopsis Program KPI Ta...
PROGRAM AKADEMIK MENGIKUT KUMPULAN PELAJAR (TAHUN 6)
SAINS
Kel Murid Gred
Pencapaian
Bil
Murid
Sinopsis Program KPI Tarikh...
ISU STRATEGIK Pencapaian % murid mendapat 5A dalam UPSR belum
memuaskan
Peratus lulus keseluruhan pelajar dalam UPSR belum...
PELAN OPERASI
Nama Projek : Anak Angkat/ Kelas Tambahan
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS
1 Mesyuarat
1.1 U...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PROGRAM / AKTIVITI KURIKULUM
SK TRUSAN LAWAS 2013
DISEMBER 2012
 Penyusunan jadual waktu g...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Nama Program : ANAK ANGKAT
Pembahagian Pelajar Kepada Ibu Bapa angkat
Guru Murid
YUSOP BIN ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL
ISU STRATEGIK Tahap motivasi pelajar untuk belajar perlu diperting...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PELAN TAKTIKAL
Kem Motivasi
BIL PROGRAM/
PROJEK
TGJB TEMPOH KOS/
SUMBER
OUT- PUT INDIKATOR
...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PELAN OPERASI
Nama Projek : Program Kem Motivasi
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH ...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PENASIHAT
Encik Yusop Bin Haji Sitam
(Guru Besar)
PENGERUSI
En. Awg. Amir bin Awg. Arshad
(...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Bil Perkara Tarikh Sasaran Perlaksanaan Catatan
1 Ujian Diagnostik 28 – 31 Januari 2013 Sem...
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
LANSKAP SK TRUSAN
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
LANSKAP SK TRUSAN
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
LANSKAP SK TRUSAN
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PROGRAM HARI BERTEMU PELANGGAN
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
PROGRAM HARI BERTEMU PELANGGAN
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MOTIVASI TAHUN 6 (PROGRAM KECEMERLANGAN)
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
MOTIVASI TAHUN 6 (PROGRAM KECEMERLANGAN)
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
AKTIVITI SUKAN SK TRUSAN
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
AKTIVITI BERSAMA PIBG
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
AKTIVITI BERSAMA PIBG
Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
Sekian
Terima Kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sk trusan 2013

2,021 views

Published on

Sepintas lalu tentang SK Trusan.

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,021
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
530
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sk trusan 2013

 1. 1. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH LEBIH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSATU UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN USAHA INI ADALAH BERTUJUAN UNTUK MELAHIRKAN WARGANEGARA MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA
 2. 2. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBBAH DAN KEMESRAAN BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN NEGARA BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA
 3. 3. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 IKRAR GURU BAHAWASANYA KAMI GURU DI SEKOLAH KEBANGSAAN TRUSAN LAWAS DENGAN INI BERIKRAR MENDUKUNG TERUS CITA-CITA KAMI TERHADAP TUGAS KAMI DAN MENYATAKAN KEYAKINAN KAMI PADA CITA-CITA MURNI PEKERJAAN KAMI KAMI SEDIA BERBAKTI KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA KAMI KAMI SENTIASA MENJUNJUNG PERLEMBAGAAN NEGARA KAMI DAN MENGAMALKAN PRINSIP-PRINSIP RUKUNEGARA PADA SETIAP MASA
 4. 4. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH KAMI WARGA DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK ; 1. Memastikan semua pelajar, mengikut umur yang ditetapkan, dapat mula belajar pada hari pertama sesi persekolahan baru dimulakan. 2. Memastikan semua permohonan / aduan daripada pelajar diproses dalam tempoh dua minggu dari tarikh borang atau aduan diterima secara lengkap. 3. Memastikan semua pelajar mempunyai satu aktiviti badan beruniform dan satu aktiviti sukan atau kelab / persatuan. 4. Memastikan semua pelajar sakit diberi rawatan atau dirujuk ke klinik dengan serta merta. 5. Mengurus dan menyelesaikan masalah perjawatan dan perkhidmatan dari segi perlantikan, pengesahan, kemasukan ke jawatan berpencen, tuntutan dan lain-lain dalam tempoh dua minggu dari tarikh penerimaan. 6. Memastikan peperiksaan dilaksanakan tanpa kebocoran dan kecacatan. 7. Memastikan semua alat pemadam api disemak 2 kali dalam setahun. 8. Memastikan semua kerosakan dibaiki dalam tempoh dua minggu laporan dibuat dan kerosakan yang disengajakan hanya dibaiki setelah bayaran ganti rugi dibuat. 9. Memastikan kebersihan kelas, kawasan sekolah dan asrama dijalankan dengan teratur pada masa-masa yang ditetapkan pada waktu pagi dan petang. 10. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan, syor dan teguran yang membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akademik.
 5. 5. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 VISI, MISI DAN MOTTO SEKOLAH VISI Cemerlang Dalam Bidang Akademik Dan Kokurikulum Tahun 2015 MISI Berusaha ; Meningkatkan Ilmu Pengetahuan Murid Mencapai dan Meningkatkan prestasi Kokurikulum Mewujudkan Suasana Bersih Dan Ceria Yang Berterusan Mewujudkan Dan Mengamalkan Pentadbiran Bersih, Cekap Dan Efisyen MOTTO Berakhlak, Berilmu, Berbakti
 6. 6. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Logo Sekolah Menuju puncak kejayaan Bentuk CD melambangkan teknologi sebagai pemacu pembanguan pendidikan Gerigi melambangkan usaha kearah kejayaan, bilangan 12 pada gerigi bermaksud Tonggak 12 Bentuk buku yang terbua melambangkan gedung ilmu Gabungan empat warna pada logo bermaksud; Merah - Keberanian Hijau - Kesuburan/keimanan Biru - Perpaduan Kuning - Kemuliaan
 7. 7. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 SASARAN AKADEMIK 2013 TAHAP 1 MENGURANGKAN MURID LINUS DAN LINUS TEGAR TAHAP 2 MENINGKATKAN PENCAPAIAN KUALITI DAN MENGURANGKAN D/E UPSR 2013 MENDAPATKAN KUALITI 5A SERAMAI 3 ORANG 1. ________________ 2. _________________ 3. _______________ Catatan : (Dijangka pada akhir pertengahan tahun persekolahan, kelemahan pelajar sudah dapat dikenalpasti oleh guru-guru darjah/mata pelajaran serta menyediakan pelan tindakan susulan yang harus diambil sebelum pelajar ini melangkah masuk ke Tahap 2 terutama Tahun 6).
 8. 8. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Sejarah Sekolah SEJARAH LATAR BELAKANG SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN TRUSAN, LAWAS ( AS. 76 ) Sekolah Kebangsaan Trusan terletak di kawasan perkampungan Daerah Trusan yang bergeografikan kawasan pinggir hutan dan berhampiran dengan Sungai Trusan. Sekolah yang berstatus luar Bandar ini terletak 20 KM dari Bandar Lawas. Sekolah ini juga menempatkan dirinya di Tengah-tengah perkampungan Melayu dan Lunbawang di Daerah Trusan iaitu salah satu Daerah Kecil di Bahagian Daerah Lawas. Sejarah awal Sekolah Kebangsaan Trusan dibina pada tahun 1942 sebelum Merdeka iaitu pada zaman Pemerintahan Jepun. Sekolah yang pertama dibina di kawasan Kedai Trusan. Namun begitu sekolah ini telah dipindahkan pada tahun 1953 di Kampung tengah Trusan. Bahan utama yang digunakan pada awal pembinaan adalah dengan beratapkan Daun Nipah dan Kajang serta bertiangkan “Kayu Kulim Papa”.
 9. 9. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Sejarah Sekolah Selepas kemerdekaan pada Tahun 1957, Sekolah Kebangsaan Trusan telah dipindahkan dan dibina di kawasan Kampung Balai Trusan. Namun hanya bertahan sekitar 4 tahun sahaja. Kemudian Sekolah Kebangsaan Trusan telah dipindahkan ke tapak sekolah baru pada tahun 1960 sehinggalah sekarang. Sekolah Kebangsaan Trusan ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1960 walapun telah mula beroperasi pada tahun 1942 dalam pemerintahan Jepun. Pada awal penubuhannya di kenali sebagai Dato Mohammad School Trusan atau singkatannya DAMOST yang banyak dipengaruhi oleh sistem Pendidikan Inggeris kerana pada masa itu adalah Zaman Pemerintahan Colony British walaupun Malaysia telah mendapat kemerdekaan pada Tahun 1957. Oleh kerana pengaruh British masih bertapak semasa Zaman penubuhan Sekolah Kebangsaan Trusan pada suatu ketika dahulu, maka tidak hairanlah bangunan Sekolah ini mempunyai ciri-ciri pembinaan Bangunan Kuno Pengaruh British. Pembinaan Sekolah ini juga dibina oleh pihak Lawas District Council (LDC) pada zaman tersebut.
 10. 10. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Sejarah Sekolah Kesan pengaruh itu, masih lagi dapat dilihat pada bangunan Sekolah pada masa kini. Maka tidak keterlaluan dikatakan Sekolah Kebangsaan Trusan ini adalah satu- satunya sekolah yang tertua di Daerah Lawas mahupun di peringkat Negari Sarawak. Ini kerana Struktur pembinaan asal bangunan ini masih kekal sehingga sekarang. Penambahbaikkan sentiasa dibuat bagi memberi ruang pembelajaran dan pengajaran yang kondusif untuk keselesaan murid-murid dan para guru. Pada tahun 1965, Lantaran perkembangan Pendidikan di Malaysia. Sekolah yang dikenali sebagai Dato Mohammad School Trusan atau singkatannya DAMOST tahun 1960 telah ditukar Namanya menjadi Sekolah Rakyat. Namun begitu, sistem Pendidikan Negara sekali lagi berkembang pesat dan ini telah menyumbang kearah pertukaran Nama Sekolah ini kepada nama yang lebih sesuai pada masa itu. Maka Sekolah ini telah diberi nama dan dikenali sebagai Sekolah Rendah Trusan.
 11. 11. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Sejarah Sekolah Sekolah Kebangsaan Trusan yang masih berdiri megah dari zaman dahulu hingga sekarang bertapak di tanah yang disumbangkan oleh Pengiran Haji Haron Bin Pengiran Haji Gani iaitu Keluarga Dato Pengiran Mohammad yang merupakan seorang pemimpin awal yang terkenal pada masa dahulu di Kawasan Trusan. Kepimpinan Dato Pengiran Mohammad juga terbukti apabila pada awal pembukaan dan menubuhan Sekolah ini diberi nama Dato Mohammad School Trusan atau singkatannya DAMOST sempena nama Beliau. Pada zaman kepimpinan beliau di daerah ini, beliau bertanggungjawab menyatukan dan mendamaikan seluruh penduduk kampung di Kawasan Trusan. Pada ketika dahulu, Sekolah ini masih di bawah Pengurusan Lawas District Councill (LDC) yang kini dikenali sebagai Majlis Daerah Lawas, sebelum diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia. Ini berlaku bagi menyeragamkan lagi sistem pendidikan di seluruh Malaysia pada ketika dahulu.
 12. 12. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Sejarah Sekolah Setiap penubuhan pasti ada pengasasnya, begitu juga dengan Sekolah ini. Guru yang pertama mengajar dan mengasas sekolah ini pada tahun 1942 adalah Cikgu Brahim Bin Gungsal yang berasal dari Labuan. Disokong oleh Bujang Bin Lamat, Pgn. Haji Haron Bin Pgn. Haji Gani, Pgn. Haji Bahar, Haji Ujan Bin Ali dan Haji Yahya. Pertambahan Guru berlaku dari tahun ke tahun. Namun Kebanyakkannya jumlah guru di satu-satu masa di Sekolah ini adalah hanya berjumlah 2 hinggga ke 4 orang guru.
 13. 13. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Antara senarai beberapa orang guru yang pernah berkhidmat pada suatu ketika dahulu dari sekitar Tahun 1942 hingga 1976 adalah seperti di bawah:- Cikgu Brahim Bin Gungsal - Labuan Cikgu Abdul Hamid Bin Hamid - Limbang Sarawak Cikgu Sigip - Merapok Lawas, Sarawak Cikgu Awang Putera Bin Awang Piut - Kuching, Sarawak Cikgu Bujang Bin Amir - Saribas, Sri Aman Cikgu Gapar - Sundar Lawas, Sarawak Cikgu Liaw Chai Hock - Kedai Trusan, Lawa Sarawak Cikgu Low Kee Seng - Kedai Trusan, Lawa Sarawak Cikgu Tanin F. Keri - Mukah,Sarawak Cikgu Dayang Chong - Kedai Trusan, Lawas Cikgu Soh Hock Lai - Kedai Trusan, Lawas Cikgu Khaider Bin Unea - Belawai Sarikei Cikgu Adenan Haji Amjah - Kedai Trusan, Lawas Cikgu Davis Parag Udan - Kedai Trusan, Lawas Cikgu Annuar Abdullah - Melusok Lawas
 14. 14. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Bil Nama Guru Besar Asal Tahun 1 En. Brahim Bin Gungsal Wilayah Persekutauan Labuan 1942 – 1950 2 En. Abdul hamid Bin Ahmad Limbang, Sarawak 1958 – 1960 3 En. Awang Putera Bin Piut Kuching, Sarawak 1960 – 1962 4 En. Gapar Sundar, Lawas Sarawak 1962 – 1965 5 Haji Mohd Zain Bin Yusof Sundar, Lawas Sarawak 1965 - 1967 6 En. Liaw Chai Hock Trusan, Lawas Sarawak 1967 - 1969 7 En. Low Kee Seang Belawai, Sarawak 1970 - 1972 8 En. Khaider Bin Unca Lawas, Sarawak 1973 – 19 76 9 En. Jukin Bin Matusop Lawas, Sarawak 1977 - 1982 10 En. Jamal Bin Brahim Trusan, Lawas Sarawak 1983 - 1986 11 En. Yusop Bin Haji Bahar Sundar, Lawas Sarawak 1987 - 1996 12 En. Jamal Bin Brahim Trusan, Lawas Sarawak 1997 - 2009 13 En. Awang Morni Bin Haji Muda (M) Sundar, Lawas Sarawak 2010 14 En. Mohd Noor Sim Bin Abdullah @ Sim Kwong Yong Kuching Sarawak 2011 15 En. Yusop Bin Haji Sitam Trusan, Lawas Sarawak 2012 - Guru Besar Sekolah ini silih berganti mengikut peredaran masa dan waktu. Berikut adalah senarai Guru Besar yang pernah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Trusan dari awal penubuhan sehinggalah sekarang. SENARAI GURU BESAR YANG PERNAH BERKHIDMAT DI SK TRUSAN Sejarah Sekolah
 15. 15. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 CARTA ORGANISASI SK. TRUSAN, LAWAS Guru Besar En. Yusop B. Haji Sitam PK HEM Cik Siti Jaliha Bt. Wahap PK 1 En. Awg Amir B. Awg Arshad PK KK En. Awgku. Omar B. Pgn Saripudin
 16. 16. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Bahasa Melayu En. Moktar Bin Jaman Bahasa Inggeris Pn. Lolitha Balang Sains Pn. Emlly Uding Gau Matematik EnDrahman Bin Kahar Guru Yang Menganjar Subjek Teras Tahun 6
 17. 17. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 STAFF SK. TRUSAN, LAWAS
 18. 18. ENROLMEN GURU (2013): Bilangan guru mengikut gred/kategori. GRED GURU BILANGAN GURU JUMLAH GURULELAKI PEREMPUAN DG 41 2 1 3 DGA 34 1 0 1 DGA 32 3 1 4 DGA 29 2 3 5 DC 41 2 0 1 GSTT 0 1 1 JUMLAH 8 7 15 Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
 19. 19. ENROLMEN MURID 2013: TAHUN LELAKI PEREMPUAN JUMLAH PRASEK 14 11 25 TAHUN 1 9 9 18 TAHUN 2 5 9 14 TAHUN 3 16 8 24 TAHUN 4 15 8 23 TAHUN 5 17 10 27 TAHUN 6 8 10 18 JUMLAH 94 65 159 Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
 20. 20. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
 21. 21. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 CARTA UNIT AKADEMIK
 22. 22. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 CARTA UNIT HAL EHWAL PELAJAR
 23. 23. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 CARTA UNIT KOKURIKULUM
 24. 24. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 JAWATANKUASA-JAWATANKUASA DI SEKOLAH 1. JAWATANKUASA PENTADBIRAN SEKOLAH (EXCO) GURU BESAR : EN. YUSOP BIN HJ SITAM PENOLONG KANAN 1 : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD PENOLONG KANAN HEM : CIK SITI JALIHA BINTI WAHAP PENOLONG KANAN KO-KU : TN. HJ. AK. OMAR BIN PGN SARPUDIN AJK LAIN : 1. PUSAT SUMBER SEKOLAH (PN. NORIAH BINTI LEMUDIN) : 2. DISIPLIN / EMIS (EN. MOKTAR BIN JAMAN) 3. UPSR (EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD) 4. LDP ( 5. S/U AKADEMIK (EN. ALIFARIZZAL BIN SAHAK) 6. LITERASI DAN NUMERASI (PN. NORASIAH BT JUSOH) 7. KSSR (PN. NORAIRANI BT. HJ. ABD. KADIR) 6. 3 K ( 7. SPBT ( 8. S/U KOKU ( 9. SUKAN (EN. DRAHMAN BIN KAHAR) 10. Pembangunan WEBSITE Sekolah ( En. Tan Kan Tsai ) 1.Badan tertinggi yang merangka dan menetapkan polisi sekolah seperti: Pentadbiran Sekolah, Kewangan Sekolah, Pembangunan Fizikal, Pembangunan Rohani, Dasar Peperiksaan/Penilaian, Perkembangan Staf, Prestasi Akademik, Disiplin dan Peraturan, Sukan, Persatuan Kelab dan Permainan serta Buku teks. 2. Merancang Pembangunan sekolah termasuk bangunan,dewan, bilik rehat, surau serta kawasan sekolah. 3. Merancangan pembangunan rohani dan sasiah. 4. Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah semasa yang timbul daripada perjalanan sekolah, meliput akademik, kokurikulum, sasiah dan lain-lain. 5. Menyelaras segala program yang dirancang. 6. Merancang taqwin sekolah 7.Memastikan segala pelaksanaan program yang dirancang mengikut jadual.
 25. 25. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 2. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM NAIB PENGERUSI : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD (GPK 1) SETIAUSAHA : CIK MASLINAH BINTI TINGGAL TIM SETIAUSAHA : PN. FEREDAH BINTI JAPAR AUDIT DALAMAN : EN. MOKTAR BIN JAMAN : EN DRAHMAN BIN KAHAR AHLIJAWATANKUASA : CIK SITI JALIHA BINTI WAHAP (PK HEM) : TN. HJ. AK. OMAR BIN PGN SARPUDIN : SEMUA PENGERUSI PANITIA MATAPELAJARAN 1. Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN/PPD. 2. Memastikan semua pembelian /pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan. 3. Memastikan semua terimaan dimasukkan ke dalam akauan sekolah. 4. Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dengan betul. 5. Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh KPM,JPN dan PPD. 6. Semua penerimaan/pembelian mesti direkodkan dalam Kad Harta Modal, Kad Inventori dan Buku Bekalan Pejabat. 7. Mengurus harta benda sekolah yang hendak dihapus kira mengikut peraturan. 8. Mengenalpasti keperluan perabut dan memastikan sistem inventori dilaksanakan. 9. Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan dan akhir tahun. 10. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelanggara bila perlu.
 26. 26. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 3. JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM NAIB PENGERUSI : CIK SITI JALIHA BINTI WAHAP (PK HEM) SETIAUSAHA : EN. MOKTAR BIN JAMAN AHLIJAWATANKUASA : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD (GPK 1) : TN. HJ. AK. OMAR BIN PGN SARPUDIN (PK KK) : SEMUA GURU DAN KAKITANGAN SOKONGAN : PENGAWAL SEKOLAH : PEJABAT POLIS DAERAH TRUSAN Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh KPM,JPN dan PPD. Merancangan program keselamatan institusi sekolah seperti : Keselamatan lalu lintas Keselamatan bangunan dan perabot Keselamat di makmal-makmal, bengkel dan lain-lain bilik khas. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak Polis, Bomba dan JKR. Menggalak skim perlindungan kepada pelajar. Memastikan alat pencegah kebakaran mencukupi dan berfungsi. Memastikan sistem lalu lintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.
 27. 27. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 4. JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM/PANITIA PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM NAIB PENGERUSI : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD (GPK 1) : CIK SITI JALIHA BINTI WAHAP (PK HEM) : TN. HJ. AK. OMAR BIN PGN SARPUDIN(PK KK) SETIAUSAHA : EN. ALIFARIZAL BIN SAHAK NAIB SETIAUSAHA : CIK SURAYA BINTI SERUDIN AHLIJAWATANKUASA KETUA PANITIA B. MELAYU : EN MOKTAR BIN JAMAN KETUA PANITIA B. INGGERIS : PN. LOLITHA BALANG KETUA PANITIA MATEMATIK : EN. DRAHMAN BIN KAHAR KETUA PANITIA SAINS/DST/PM : PN. EMLLY UDING GAU KETUA PANITIA A. ISLAM : USTZ. SYARKINAH BINTI WAHAP KETUA PANITIA K. HIDUP : EN. AWG AMIR BIN AWG ARSHAD KETUA PANITIA PSK : PN. NORAIRANI BINTI ABDULLAH KADIR KETUA PANITIA PJK : EN. DRAHMAN BIN KAHAR KETUA PANITIA DSV : USTZ. SYARKINAH BINTI WAHAP KETUA PANITIA MUZIK/DM : PN. LOLITHA BALANG KETUA PANITIA K.TEMPATAN : EN. YUSOP BIN HJ SITAM KETUA PANITIA B. ARAB : UST. MUHD HAFIZUDDIN BIN HAIRUDIN 1. Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah , Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan. 2. Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Penggal / Mingguan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. 3. Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran beserta laporan. 4. Membimbing guru terlatih , guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka. 5. Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan. 6. Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti- aktiviti bimbingan , pemulihan, dan pengkayaan. 7. Membantu dalam pemilihan buku Teks, bahan pusat sumber, alat pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain. 8. Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain yang diarahkan oleh Guru Besar. 9. Membantu menjalankan kursus , taklimat , penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.
 28. 28. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PANITIA 1. Mempengerusi panitia m/pelajaran berkenaan. 2. Menjadi anggota Kurikulum Sekolah. 3. Mewakili guru besar dalam mesyuarat- mesyuarat yang berkaitan dengan m/pelajaran berkenaan. 4. Mengemaskini dan menyemak buku stok dari masa ke semasa. 5. Memantau guru-guru baru bagi m/pelajaran berkenaan. 6. Menyedia atau membantu menyediakann Rancangan Mengajar Tahunan untuk semua guru m/pelajaran berkenaan. 7. Mengatur mesyuarat panitia m/pelajaran berkenaan. 8. Melapor kepada guru besar segala dapatan , keputusan dan cadangan oleh panitia berkenaan. 9. Memberi taklimat kepada kepada semua guru panitia berkenaan hasil dapatan dari kursus/taklimat/saminar m/pelajaran berkenaan. 10.Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarah oleh guru besar dari semasa ke semasa.
 29. 29. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 5. JAWATANKUASA KECEMERLANGAN TAHUN 6 PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM NAIB PENGERUSI : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD (GPK 1) SETIAUSAHA : EN. MOKTAR BIN JAMAN AJK : GURU MENGAJAR DI TAHUN 6 Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti bimbingan, pengayaan dan pemulihan untuk kecemerlangan UPSR. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan serta menjalankan aktiviti bersesuaian dengan prestasi pelajar. Mengadakan jadual aktiviti/program yang berkaitan. Memungut yuran(sumbangan) projek. Menganalisa kejayaan dan kegagalan dari masa ke semasa.
 30. 30. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 6. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM NAIB PENGERUSI : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD (GPK 1) SETIAUSAHA 1 : EN. ALIFARIZAL BIN SAHAK AJK : EN. MOKTAR BIN JAMAN : CIK MASLINAH BINTI TINGGAL Menyediakan jadual ujian dan penilaian(TOV dan OTI) berdasarkan arahan PPD,JPNT. Menyediakan analisa keputusan peperiksaan. Memberi maklumat kepada Jawatankuasa Kurikulum Sekolah(JKS) 4. Menyedia dan mengadakan bank soalan di peringkat sekolah.
 31. 31. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 7. JAWATANKUASA PRASEKOLAH PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM NAIB PENGERUSI 1 : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD (GPK 1) NAIB PENGERUSI 2 : CIK SITI JALIHA BINTI WAHAP (GPK HEM) SETIAUSAHA : CIK SURAYA BINTI SERUDIN AJK : PN. NORIAH BINTI LEMUDIN : PN. ANISAH BINTI SAMAH (PPM) : CIK ROZEANA BINTI PUKUL (PPM) Mengajar dan membimbing murd pra sekolah. Mengikuti/melaksanakan semua proram berdasarkan arahan PPD,JPNT.PPD dan Sekolah. Memastikan keselamatan murid prasekolah.
 32. 32. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 8. JAWATANKUASA KELAS PEMULIHAN KHAS PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM NAIB PENGERUSI 1 : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD (GPK 1) NAIB PENGERUSI 2 : CIK SITI JALIHA BINTI WAHAP (GPK HEM) SETIAUSAHA : EN. ALIFARIZAL BIN SAHAK AJK : EN. AK OMAR BIN PGN SARPUDIN : EN. MOKTAR BIN JAMAN 1. Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya. 2. Mengadakan program untuk mengatasi kelemahan murid. 3. Menganalisa prestasi murid dari masa ke semasa.
 33. 33. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 . JAWATANKUASA JADUAL WAKTU PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM NAIB PENGERUSI : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD (GPK 1) SETIAUSAHA : EN. ALIFARIZAL BIN SAHAK AJK : EN. MOKTAR BIN JAMAN : EN. DRAHMAN BIN KAHAR : USTZ. NORASIAH BINTI JUSOH : PN. EMLLY UDING GAU : USTZ. SYARKINAH BINTI WAHAP 1. Menyediakan jadual waktu induk. 2. Menyediakan jadual ganti bagi guru yang tidak dapat hadir ke sekolah.
 34. 34. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 10. JAWATANKUASA TRANSISI PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM NAIB PENGERUSI : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD (GPK 1) SETIAUSAHA : PN. NORAIRANI BINTI ABDULLAH KADIR AJK : GURU MENGAJAR DI TAHUN 1 11. JAWATANKUASA BESTARI ( ICT SEKOLAH) PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM NAIB PENGERUSI : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD (GPK 1) SETIAUSAHA & PENYELARAS : EN. MOKTAR BIN JAMAN PEMBANTU PENYELARAS : EN. ALIFARIZAL BIN SAHAK AJK : CIK MASLINAH BINTI TINGGAL
 35. 35. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 12. JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM NAIB PENGERUSI : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD (GPK 1) BILIK GURU BESAR : EN. YUSOP BIN HJ SITAM BILIK PPM/RAWATAN : PN. FEREDAH BINTI JAPAR BILIK j-QAF & SURAU : USTZ. WAN ROHANI BINTI WAN JUSOH BILIK GURU : PN. LOLITHA BALANG DEWAN SEKOLAH : EN. RIZAL BIN AWANG BILIK PSS : PN. NORIAH BINTI LEMUDIN BILIK PEMULIHAN : EN. ALIFARIZAL BIN SAHAK BILIK SUKAN : EN. DRAHMAN BIN KAHAR BILIK PEJABAT : CIK MASLINAH BINTI TINGGAL BILIK SAINS : PN. EMLLY UDING GAU BILIK KH : EN. AWG AMIR BIN AWG ARSHAD BILIK PENOLONG KANAN : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD : CIK SITI JALIHA BINTI WAHAP : TN. HJ. AK OMAR BIN PGN SARPUDIN
 36. 36. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 13. JAWATANKUASA j-QAF PENGERUSI : EN. YUSOP BIN HJ SITAM NAIB PENGERUSI : EN. AWG. AMIR BIN AWG. ARSHAD (GPK 1) SETIAUSAHA : UST. MUHD HAFIZZUDDIN BIN HAIRUDIN AJK : USTZ. WAN ROHANI BINTI WAN JUSOH : PANITIA PENDIDIKAN ISLAM & ARAB
 37. 37. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)
 38. 38. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Murid:  Mempunyai disiplin yang baik  Mempunyai minat untuk belajar Guru dan staf sokongan:  Mempunyai budaya kerja positif.  Mempunyai semangat berkerjasama yang baik  Komited dan rajin Ibubapa:  Mempunyai semangat bekerjasama yang baik ( Melalui aktiviti PIBG)  Sentiasa memberi sokongan kepada pihak sekolah dari segi tenaga, kepakaran dan bantuan kewangan. KEKUATAN
 39. 39. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Kurikulum:  Peratus kualiti 5A dalam UPSR belum memuaskan Peratus murid mendapat A dalam setiap mata pelajaran belum memuaskan.  Masih ada murid yang belum menguasai 3M Kokurikulum:  Pencapaian dalam bidang kk belum memuaskan.  Kekurangan jurulatih Murid:  Sikap sambil lewa dalam pelajaran.  Belum menguasai 3M  Tidak menyiapkan kerja sekolah  Tidak membawa buku pelajaran ke sekolah.  Bermotivasi rendah  Lemah dalam Bahasa Inggeris KELEMAHAN
 40. 40. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Guru dan staf:  Kekerapan guru terlibat dengan kursus dan aktiviti kokurikulum.  Tiada guru opsen Matematik untuk mengajar Matematik Ibu bapa dan penjaga:  Jarang datang ke sekolah untuk berbincang tentang masalah anak- anak  Jarang menghadiri mesyuarat PIBG  Hanya kaum ibu sahaja yang menghadiri mesyuarat KELEMAHAN
 41. 41. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Fizikal:  Bangunan yang uzur/lama tidak sesuai untuk p & p  Bilik kelas mencukupi tetapi uzur.  Biik Khas tidak mencukupi  Tiada makmal sains,bengkel KH Pengurusan Pejabat dan Kewangan:  Pegurusan pejabat dan kewangan perlu lebih berkesan dan cekap KELEMAHAN
 42. 42. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013  PPD yang sentiasa memberi sokongan padu dan sentiasa membuat pemantauan dan penyeliaan  Sebahagian ibu bapa sedia berbincang masalah pembelajaran anak.  Bantuan pihak luar (Polis, Bomba, JKR, MDL, Jabatan Kesihatan, Yayasan Sarawak, Falcra)  Sistem perhubungan komunikasi yang agak baik PELUANG
 43. 43. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013   Keselamatan pelajar kerana bangunan sekolah yang uzur  pengaruh negatif daripada pihak luar   Penggunaan Bahasa Melayu dalam Pengajaran dan Pembelajaran Maths dan Science ANCAMAN
 44. 44. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 ANALISIS UPSR 2008 - 2012 TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012 Sasaran 2013 (18/19) % BM (K1) 90.48 85.0 88.9 (2.67) 100 (2.06) 95.7 (2.17) 94.11 BM (K2) 66.67 70.0 70.4 (3.19) 82.4 (2.47) 43.5 (3.57) 94.11 BI 61.90 50.0 51.9 (3.41) 58.8 (3.35) 39.1 (3.65) 94.11 MT 52.38 60.0 81.5 (2.85) 94.1 (2.24) 82.6 (2.61) 94.11 SN 66.67 85.0 81.5 (2.85) 94.1 (2.47) 78.3 (2.78) 94.11 PERATUS LULUS 47.60 45.0 44.4 (3.00) 58.8 (2.52) 34.78 (2.96) 94.11
 45. 45. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PRESTASI UPSR 2008 – 2012 & SASARAN 2013 0 10 20 30 40 50 60 2008 47.6 2009 45 2010 44.4 2011 58.8 2012 34.78
 46. 46. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 ANALISIS GERAK GEMPUR MATAPELAJARAN 2013 TAHUN 6
 47. 47. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PERATUS AR/GG 2013 TAHUN 6
 48. 48. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 RETRO PRESTASI UPSR SEKOLAH PERKARA PENCAPAIAN (TAHUN) SASARAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SASAR CAPAI CALON DAFTAR 21 20 27 17 24 19 CALON AMBIL 21 20 27 17 24 19 GPS 3.01 2.98 3.00 2.52 2.00 2.96 2.53 SEMUA A BIL. 0 0 0 1 0 0 4 % 0.00 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 21.0 MENGUASAI (ABC) BIL. 10 9 12 10 24 8 11 % 47.60 45.00 44.4 58.88 100 34.78 61.11
 49. 49. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PRESTASI SEKOLAH DALAM AR1 (UIAN MAC 2013) PER- KARA UPSR 2012 TOV OTI-1 AR1 OTI-2 AR2 OTI-3 AR3 ETR GPS 2.96 3.13 3.04 3.56 2.90 3.40 2.81 2.53 SEMUA A BIL 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEN- GUASAI (ABC) BIL 8 4 5 2 9 7 9 11 % 34.78 22.22 27.78 11.11 50.00 36.84 50.00 61.11 JUMLAH CALON DAFTAR UPSR 2013 = 19 ORANG
 50. 50. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 DATA NEAR MISS (CEMERLANG & MENGUASAI) AR1 PERKARA CALON AMBIL AR1 CEMERLANG (SEMUA A) NEAR MISS CEMERLANG JUMLAH (i) (ii) (i) + (ii) BIL. 18 0 0 0 % 100 0.00 0.00 0.00 PERKARA CALON AMBIL AR1 LULUS (A HINGGA C) NEAR MISS MENGUASAI JUMLAH (i) (ii) (i) + (ii) BIL. 18 2 3 5 % 100 11.11 16.7 27.8
 51. 51. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 DATA NEAR MISS (CEMERLANG & MENGUASAI) AR2 PERKARA CALON AMBIL AR2 CEMERLANG (SEMUA A) NEAR MISS CEMERLANG JUMLAH (i) (ii) (i) + (ii) BIL. 19 0 0 0 % 100 0.00 0.00 0.00 PERKARA CALON AMBIL AR1 LULUS (A HINGGA C) NEAR MISS MENGUASAI JUMLAH (i) (ii) (i) + (ii) BIL. 19 7 0 7 % 100 36.84 0.00 36.84
 52. 52. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PENCAPAIAN KUALITI MP DALAM AR1 MP % GRED A % LULUS (ABCD) GPMP TOV OTI1 AR1 BEZ A (AR-OTI) ETR TOV OTI1 AR1 BEZ A (AR-OTI) ETR TOV OTI1 AR1 BEZ A (AR-OTI) ETR BMP 5.56 16.67 5.56 11.11 44.44 94.44 94.44 94.44 0 94.44 2.44 2.33 2.33 0 1.89 BMT 16.67 27.78 0.00 27.78 38.89 77.78 77.78 50.00 27.78 94.44 2.50 2.39 3.89 1.5 2.06 MAT 0.00 0.00 5.56 5.56 27.78 88.89 88.89 61.11 ` 27.78 94.44 2.78 2.78 3.22 0.44 2.28 SNS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 33.33 22.22 11.11 66.67 4.17 4.00 4.22 1.22 3.06 BI 0.00 0.00 0.00 0 0.00 44.44 50.00 33.33 16.67 66.67 3.78 3.72 4.11 2.89 3.39 BCP BCT
 53. 53. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PRESTASI MP DALAM AR2 (2013) : BMP PER KAR A BIL. CAL AMB A B C ABC D E TH GP MP BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % UPS R 2012 24 8 34.8 4 27.4 10 43.3 22 95.7 1 4.3 0 0.00 0 2.17 TOV 18 1 5.56 10 55.6 6 33.3 17 94.4 0 0.00 1 5.56 0 2.44 OTI1 18 3 16.7 8 44.4 6 33.3 17 94.4 0 0.00 1 5.56 0 2.33 AR1 18 1 5.56 11 61.1 5 27.8 17 94.4 1 5.56 0 0.00 0 2.33 OTI2 18 3 16.8 8 44.4 6 33.3 17 94.4 0 0.00 1 5.56 0 2.33 AR2 19 1 5.26 11 57.9 5 26.3 17 89.5 0 0.00 2 10.5 2 2.53 OTI3 18 6 33.3 5 27.8 6 33.3 17 94.4 0 0.00 1 5.56 0 2.17 AR3 ETR 18 8 44.4 6 33.3 3 16.7 17 94.4 0 0.00 1 5.56 0 1.89
 54. 54. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PRESTASI MP DALAM AR2 (2013) : BMT PER KAR A BIL. CAL AMB A B C ABC D E TH GP MP BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % UPS R 2012 24 6 26.1 6 26.1 4 17.4 10 45.3 7 30..4 6 26.1 0 3.57 TOV 18 3 16.7 8 44.4 3 16.7 14 77.8 3 16.7 1 5.56 0 2.50 OTI1 18 5 27.8 6 33.3 3 16.7 14 77.8 3 16.7 1 5.56 0 2.39 AR1 18 0 0.00 1 5.56 8 44.4 9 50.0 1 5.56 8 44.4 0 3.89 OTI2 18 5 27.8 6 33.3 5 27.8 16 88.9 1 5.56 1 5.56 0 2.28 AR2 19 0 0.00 5 26.3 2 10.5 7 36.8 3 15.8 9 47.4 0 3.84 OTI3 18 7 38.9 4 22.2 5 27.8 16 88.9 1 5.56 0 0.00 0 2.17 AR3 ETR 18 7 38.9 5 27.8 5 27.8 17 94.4 0 0.00 1 5.56 0 2.06
 55. 55. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PRESTASI MP DALAM AR2 (2013) : BI PER KAR A BIL. CAL AMB A B C ABC D E TH GP MP BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % UPS R 2012 24 0 0.00 3 13.0 6 26.1 9 39.1 10 43.3 4 37.4 0 3.65 TOV 18 0 0.00 1 5.56 7 38.9 8 44.4 5 27.8 5 27.8 0 3.78 OTI1 18 0 0.00 1 5.56 8 44.4 9 50.0 4 22.2 5 27.8 0 3.72 AR1 18 0 0.00 0 0.00 6 33.3 6 33.3 4 22.2 8 44.4 0 4.11 OTI2 18 0 0.00 2 11.1 9 50 11 61.1 3 16.7 4 22.2 0 3.50 AR2 19 0 0.00 0 0.00 9 47.4 9 47.4 4 21.1 6 31.6 0 3.9 OTI3 18 0 0.00 2 11.1 9 50 11 61.1 3 16.7 4 22.2 0 3.50 AR3 ETR 18 0 0.00 3 16.7 9 50 12 66.7 2 11.1 4 22.2 0 3.39
 56. 56. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PRESTASI MP DALAM AR2 (2013) : MT PER KAR A BIL. CAL AMB A B C ABC D E TH GP MP BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % UPS R 2012 24 3 13.0 7 30.4 9 39.1 19 82.6 4 17.4 0 0.00 0 2.61 TOV 18 0 0.00 6 33.3 10 55.6 16 88.9 2 11.1 0 0.00 0 2.78 OTI1 18 0 0.00 6 33.3 10 55.6 16 88.9 2 11.1 0 0.00 0 2.78 AR1 18 0 0.00 0 0.00 4 22.2 4 22.2 6 33.3 8 44.4 0 4.22 OTI2 18 0 0.00 8 44.4 8 44.4 16 88.9 2 11.1 0 0.00 0 2.67 AR2 19 0 0.00 7 36.8 4 21.1 11 57.9 6 31.9 2 10.6 0 3.16 OTI3 18 2 11.1 6 33.3 8 44.4 16 88.9 2 11.1 0 0.00 0 2.56 AR3 ETR 18 5 27.8 4 22.2 8 44.4 17 94.4 1 5.6 0 0.00 0 2.28
 57. 57. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PRESTASI MP DALAM AR2 (2013) : SAINS PER KAR A BIL. CAL AMB A B C ABC D E TH GP MP BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % UPS R 2012 24 1 4.3 9 39.1 8 34.8 18 78.3 4 17.4 1 4.3 0 2.78 TOV 18 0 0.0 0 0.0 4 22.2 4 22.2 7 38.9 7 38.9 0 4.17 OTI1 18 0 0.0 0 0.0 6 33.3 6 33.3 6 33.3 6 33.3 0 4.00 AR1 18 0 0.0 0 0.0 4 22.2 4 22.2 6 33.3 8 44.4 0 4.22 OTI2 18 0 0.00 1 5.56 8 44.4 9 50.0 4 22.2 5 27.8 0 3.72 AR2 19 0 0.00 3 15.8 6 31.6 9 47.4 5 26.3 5 26.3 0 3.6 OTI3 18 0 0.00 2 11.11 7 38.9 9 50.0 4 22.2 5 27.8 0 3.67 AR3 ETR 18 0 0.00 5 27.8 7 38.9 12 66.7 6 33.3 0 0.00 0 3.06
 58. 58. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 ANALISIS ITEM ANALISIS ITEM KERTAS AR 1 TAHUN 6 BAHASA MELAYU (K1) BAHASA MELAYU (K2)
 59. 59. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 BAHASAMELAYUK1-KERTAS OBJEKTIF(AR1) 1 Kata Nama KU 2 Kata ganti nama KU 3 Kata Kerja BOS 4 Kata kerja Tak Transitif BOS 5 Kata kerja transif KU 6 Kata Adjektif KU 7 Kata adjiktif sifat BOS 8 Kata adjiktif Ukuran BOS 9 Kata adjektif Waktu KU 10 Kata adjektif perasaan BOS 11 Kata adjektif Pencaindera KU 12 Kata tugas BOS 13 Kata hubung BOS 14 Kata seru KU 15 Kata Tanya BOS 16 Kata Bantu BOS 17 Kata Penguat KU 18 Kata Nafi BOS 19 Kata Pemeri KU 20 Kata Sendi BOS 21 Kata Arah BOS 22 Kata Bilangan BOS 23 Kata ganda KU 24 Kata Majmuk KU 25 Sinonim BOS 26 Perkataan Banyak Makna BOS 27 Penanda Wacana BOS 28 Penjodoh Bilangan BOS 29 Ayat Penyata KU 30 Ayat Tanya KU 31 Ayat Perintah BOS 32 Ayat Seru KU 33 Ayat Aktif BOS 34 Ayat Pasif BOS 35 Ayat Susunan biasa BOS 36 Ayat Susunan songsang KU 37 Ayat Soalan KU 38 Ayat sama maksud BOS 39 Ayat betul salah BOS 40 Simpulan bahasa KU 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 89 83 61 39 61 44 67 72 50 56 50 67 56 67 56 67 94 56 83 56 56 56 67 83 33 33 39 28 17 44 44 28 17 44 44 28 17 44 44 44 11 17 39 61 39 56 33 28 50 44 50 33 44 33 44 33 6 44 17 44 44 44 33 17 67 67 61 72 83 56 56 72 83 56 56 72 83 56 56 56 Menguasai Tidak Menguasai
 60. 60. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 BAHASAMELAYUK2-KERTAS PENULISAN(AR1) Bahagian A Bahagian C Gambar Tunggal Nilai Murni Bahagian B 1. Autografi 2. Surat rasmi rasmi 3. Berita 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 78 78 56 33 61 39 61 72 50 50 44 61 56 22 22 44 67 39 61 39 28 50 50 56 39 44 Menguasai Tidak Menguasai
 61. 61. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 ANALISIS ITEM ANALISIS ITEM KERTAS AR 1 TAHUN 6 BAHASA INGGERIS
 62. 62. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 ANALISISITEMSOALAN BAHASAINGGERISK1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 13 11 10 9 13 5 8 3 10 13 15 15 12 9 6 5 3 1 4 5 5 10 13 4 7 7 9 3 6 3 4 5 7 8 4 3 7 4 7 8 Menguasai Tidak Menguasai ANALISIS ITEM SOALAN BAHASA INGGERIS K1
 63. 63. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Q.8 - Sentence level Q.17,18,19 - Grammar(Parts of speech) Q.28,30 - Text completion Q.31,35,36,38 - Reading Comprehension Q.1-4 - Word level Q.5-7 - Phrase level Q.9-10 – Sentence level Q.11-15 - Social&language expressions Q.16&20 - Grammar(Parts of Speech) Q.21-17 – Grammar&Text completion Q.29 - Text Completion Q.32-34,37,39,40 - Reading Comprehension
 64. 64. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 ANALISIS ITEM ANALISIS ITEM KERTAS AR 1 TAHUN 6 MATEMATIK
 65. 65. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 ANALISIS ITEM MATEMATIK K1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8 8 7 8 6 4 11 11 9 16 15 10 3 15 13 6 4 9 9 10 9 7 6 7 5 10 7 12 10 11 10 11 12 13 10 13 13 16 13 15 Menguasai Tidak Menguasai
 66. 66. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS: KERTAS 1 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 10. Unit 11. Pengandalian data ( T.5) - Mencari purata Soalan 1.Unit 1 Nombor bulat ( T 6) - Membundarkan nombor. Soalan 11. Unit1.Nombor Bulat.T.6 - Menulis nombor daripada nombor bercampur dalam lingkungan juta Soalan 7. Unit 3 Perpuluhan ( T 6) - Mencari nilai terkecil daripada nombor yang diberi. Soalan 14. Unit 4 Peratus T.6 - Mencari nilai peratus daripada nombor bercampur. Soalan 8. Unit 2/3 Pecahan &Peratus T.5 - Peratus dalam bentuk termudah. Kertas1
 67. 67. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS: KERTAS 1 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 38 .Unit 6 Masa T.6 - Mencari jumlah umur dalam tahun dan bulan. Soalan 9. Unit 5. Wang T.5 - Mencari nilai wang yang tertinggal. Soalan 12. Unit 2. Pecahan .T.6 -v Membahagi pecahan. Soalan 13. Unit3. Perpuluhan. T.6 - Operasi bercampur ,tambah dikuti tolak. Kertas1
 68. 68. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS: KERTAS 1 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 20. Unit 5 Masa T. 4 - Menukar tempoh masa. Soalan 21. Unit 7. Panjang. T.5 - Bahagi melibatkan penukaran unit. Soalan 28. Unit 2 Pecahan T.6 -Menyelesaikan masalah. DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN Kertas1
 69. 69. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS: KERTAS 1 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 31. Unit 8 Isipadu cecair. T.4 - Menjumlah isipadu melibatkan penukaran unit. Soalan 32. Unit 11. Pengendalian data T. 4 - Mencari bilangan daripada symbol/gambar Soalan 33. Unit 11 Pengendalian data. T.5 - Mencari purata DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN Kertas1
 70. 70. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS: KERTAS 1 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 29. Unit 5. Panjang .T 4 - Mencari panjang Soalan 30. Unit 7 Timbang /Berat T.4 - Membuat anggaran jisim kotak dalam gram Soalan 31. Unit 8 Isipadu cecair. T.4 - Menjumlah isipadu melibatkan penukaran unit DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN Kertas1
 71. 71. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS: KERTAS 1 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 34. Unit 8 Timbang Berat . T.5 - Mencari jisim dalam kg . Soalan 35. Unit 5 Wang. T.5. - Menjumlah nilai wang. Soalan 38. Unit 6. Masa dan waktu. T6 - Menjumlah umur DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN Kertas1
 72. 72. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS: KERTAS 1 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 40. Unit 7. Panjang T.6 - Menyelesaikan masalah dariapada jadual yang diberi. DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN Kertas1
 73. 73. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 ANALISIS ITEM MATEMATIK K2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 6 11 4 4 2 11 9 14 10 13 9 14 16 15 12 13 15 12 16 Menguasai Tidak Menguasai
 74. 74. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS: KERTAS 2 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 14 Unit 10 Ruang, Bentuk dua Matra - Mencari Luas ( Perimeter dan panjang diberikan) Soalan 7 Unit 3 Perpuluhan. - Menukar perpuluhan kepada nombor bercampur Soalan 15 unit 1 Nombor Bulat - Operasi bercampur – mencari nilai satu nombor di mana dua nombor diberikan Soalan 8 Unit 6 Masa dan waktu - Darab Soalan 9 Unit 7 Panjang - Bahagi melibatkan penukaran unit DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN Kertas2
 75. 75. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS: KERTAS 2 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 20 Unit 6 Masa dan Waktu - Menyelesaikan masalah melibatkan pecahan Soalan 10 unit 4 Operasi Bergabung - Darab dan Bahagi Soalan 11 Unit 2 Pecahan - Menolak nombor bercampur yang penyebutnya tidak sama Soalan 12 Unit 3 Perpuluhan - Operasi bercampur melibatkan tambah dan tolak DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN Kertas2
 76. 76. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS: KERTAS 2 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 13 Unit 5 Peratus - Menyelesaikan masalah melibatkan darab Soalan 16 Unit 7 Panjang - Mencari panjang merujuk jadual Soalan 17 Unit 1 Nombor Bulat - Menyelesaikan masalah melibatkan operasi bergabung DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN Kertas2
 77. 77. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 ANALISIS ITEM ANALISIS ITEM KERTAS AR 1 TAHUN 6 SAINS
 78. 78. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAAGIAN A KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 1 Menerangkan mengapa haiwan yang hidup bersendirian berkumpul ( Tahun 6 ) Soalan 2 Fungsi kerongkong dalam mekanisma pernafasan manusia ( Tahun 4 ) Soalan 8 Definisi bagi kitar semula bahan (Tahun 4 ) Soalan 3 Maksud pemuliharaan ( Tahun 6 ) Soalan 17 Situasi yang menggunakan daya geseran (Tahun 6 ) Soalan 4 Menyatakan bahawa daya boleh mengubah bentuk objek ( Tahun 6 ) DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN
 79. 79. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAAGIAN A KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 21 Menyatakan bahan mengecut apabila disejukkan ( Tahun 5 ) Soalan 5 Menyatakan bahawa daya daya boleh mengubah gerakan objek . ( Tahun 6 ) Soalan 30 Mengenal pasti faktor yang menyebabkan perubahan bentuk bayang-bayang ( Tahun 5 ) Soalan 6 Urutan bagi kejadian tanah runtuh . ( Tahun 6 ) Soalan 7 Mengenalpasti faktor yang menyebabkan bayang – bayang berubah bentuk (Tahun 5) DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN
 80. 80. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAAGIAN A KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 9 Mengenalpasti haiwan dan makanannya ( Tahun 5 ) Soalan 10 Menyenaraikan faktor –faktor yang dipersaingkan oleh haiwan – haiwan . ( Tahun 6) Soalan 11 Merekabentuk ujian adil untuk mengetahui bagaimana jenis permukaan mempengaruhi jarak troli bergerak dengan memutuskan apa yang untuk diubah , disamakan dan diukur . ( Tahun 6 ) DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN
 81. 81. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAAGIAN A KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 12 Menyatakan bahawa sesuatu objek yang bergerak lebih cepat mengambil masa yang lebih singkat untuk perjalanan yang diberikan . (Tahun 6 ) Soalan 13 Menunjukkan bahawa daya boleh menjadikan objek pegun bergerak . ( Tahun 6 ) Soalan 14 Mengenalpasti ciri – ciri bahan . (Tahun 4) DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN
 82. 82. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAAGIAN A KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 15 Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air . (Tahun 5) Soalan 16 Menyatakan bahawa mikroorganisma membiak . (Tahun 5 ) Soalan 18 Mengenalpasti keperluan asas haiwan ( Tahun 4) DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN
 83. 83. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAAGIAN A KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 19 Menyatakan keburukan geseran (Tahun 6 ) Soalan 20 Menyatakan bahawa tolakan dan tarikan adalah daya . ( Tahun 6 ) Soalan 22 Menerangkan bahawa manusia bernafas ; Menyatakan bilangan pergerakan dada berdasarkan graf . ( Tahun 4) DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN
 84. 84. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAAGIAN A KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 23 Menerangkan mengapa haiwan dan tumbuh – tumbuhan tertentu menghadai ancaman kepupusan ( Tahun 6 ) Soalan 24 Mengenalpasti pengeluar ( Tahun 5 ) Soalan 25 Menyatakan apakah tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui . ( Tahun 5 ) DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN
 85. 85. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAAGIAN A KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 26 Menyatakan bahawa tolakan dan tarikan adalah daya . ( Tahun 6 ) Soalan 27 Langkah – langkah untuk melindungi haiwan dan tumbuhan ( Tahun 6 ) Soalan 28 Membandingkan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari . ( Tahun 5) DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN
 86. 86. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAAGIAN A KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Soalan 29 Mengenalpasti pengguna ( Tahun 5 ) DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN
 87. 87. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 ANALISIS ITEM SAINS K2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 16 16 16 16 17 17 18 17 17 17 17 17 16 17 17 8 15 16 18 Menguasai Tidak Menguasai
 88. 88. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAGIAN B KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Tajuk : Persaingan Tumbuhan Objektif Umum : Memahami bahawa persaingan ialah sejenis interaksi antara hidupan . ( Tahun 6 ) Kemahiran proses sains : Soalan 1 (a) i.Pembolehubah dimanipulasi ii.Pembolehubah bergerakbalas iii.Pembolehubah dimalarkan (a) Tujuan (b) Meramal (c) Menyatakan hubungan (d) Membuat inferens (e) Menyatakan pemerhatian Tajuk : Geseran Objektif umum : Merekabentuk ujian adil untuk mengetahui bagaimana jenis permukaan mempengaruhi jarak troli bergerak dengan memutuskan apa yang diubah , apa yang perlu di disamakan dan diukur . ( Tahun 6 ) Kemahiran Proses Sains . Soalan 3 (b) Menyatakan corak DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN
 89. 89. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAAGIAN A KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Tajuk : Keperluan asas Tumbuhan Objektif umum : Memahami tumbuhan memerlukan keperluan asas (Tahun 4) Kemahiran proses Sains : Soalan 2 i.Pembolehubah bergerakbalas ii.Pembolehubah dimanipulasikan Menyatakan inferen Menyatakan pemerhatian lain DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN
 90. 90. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAAGIAN A KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% Menyatakan tujuan Menyatakan hubungan di antara Pembolehubah bergerakbalas dan Pembolehubah dimanipulasikan . Tajuk : Geseran Objektif umum : Merekabentuk ujian adil untuk mengetahui bagaimana jenis permukaan mempengaruhi jarak troli bergerak dengan memutuskan apa yang diubah , apa yang perlu di disamakan dan diukur . DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN
 91. 91. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN 6 KERTAS: BAHAAGIAN A KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 – 50% ( Tahun 6 ) Kemahiran Proses Sains . Soalan 3 Menyatakan tujuan (c)Menyatakan Pembolehubah dimanipulasikan/pembolehubah bergerakbalas (d)Menyatakan hubungan di antara pembolehubah dimanipulasikan dan pembolehubah bergerakbalas . (e)menyatakan kesimpulan .
 92. 92. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PERANCANGAN PANITIA BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS
 93. 93. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 KELOMPOK MURID Nama Program/ Aktiviti SINOPSIS PROGRAM Bil. Murid terlibat Tarikh / Tempoh Laksana CEMERLANG & POTENSI CEMERLANG Latih tubi menggunakan pelbagai sumber Menjawab pelbagai jenis soalan dari buku kerja yang disediakan 4 Januari - Ogos SEDERHANA Bimbingan dan Latih Tubi Membimbing murid menjawab soalan dalam buku aktiviti 12 Januari hingga Ogos LEMAH Bimbingan Membimbing murid memahami soalan mudah 2 Januari hingga Ogos NAMA PANITIA: BAHASA MELAYU
 94. 94. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 KELOMPOK MURID Nama Program/ Aktiviti SINOPSIS PROGRAM Bil. Murid terlibat Tarikh / Tempoh Laksana CEMERLANG & POTENSI CEMERLANG -English for fun (English Corner) -Latih Tubi -Spelling test -melebel/membina ayat dengan gambar di papan English Corner -membaca/menghafal contoh- contoh ayat. -latih tubi 1 Sepanjang tahunan sehingga UPSR SEDERHANA -English for fun (English Corner) -Latih Tubi -Spelling test -membaca/menghafal contoh- contoh ayat yang mudah / ringkas -membuat latihan 9 Sepanjang tahunan sehingga UPSR LEMAH -English for fun (English Corner) -Latih Tubi -Spelling test -menghafal contoh-contoh ayat dan cara membina ayat mudah. -membuat latihan dengan bimbingan guru. Sepanjang tahunan sehingga UPSR NAMA PANITIA: BAHASA ENGLISH
 95. 95. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 KELOMPOK MURID Nama Program/ Aktiviti SINOPSIS PROGRAM Bil. Murid terlibat Tarikh / Tempoh Laksana CEMERLANG & POTENSI CEMERLANG 1. Si Alai Pandai 2. Attensif Malam 3. Bijak Sifir -Kelas tambahan dan kelas malam -membuat/menjawab soalan UPSR -Fokus kepada tajuk yang sukar/penyelesaian masalah -pembelajaran berkumpulan -menghafal sifir setiap bulan 5 Januari - Ogos SEDERHANA 1. Si Alai Pandai 2. Attensif Malam 3. Bijak Sifir -Kelas tambahan/kelas malam -Latih tubi soalan UPSR -Pengajaran secara kelas dan individu -Menghafal siifiir 9 Januari - Ogos LEMAH 1. Si Alai Pandai 2. Attensif Malam 3. Bijak Sifir -dijalankan selepas AR -diadakan pada kelas malam -Fokus kepada fakta asas -latihan mudah -bimbingan individi 4 Feb - Ogos NAMA PANITIA: MATEMATIK
 96. 96. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 KELOMPOK MURID Nama Program/ Aktiviti SINOPSIS PROGRAM Bil. Murid terlibat Tarikh / Tempoh Laksana CEMERLANG & POTENSI CEMERLANG 1. Bacaan Fakta/nota Sains 2. “Eureka” 1. Bacaan nota bagi topik dalam Tahun 4 hingga 6 setiap hari Jumaat. 2. Cara menjawab soalan bahagian B dengan tepat 4 Sepanjang tahun sehingga UPSR Januari - Ogos SEDERHANA 1. Bacaan Fakta/nota Sains 2. “Eureka” 1. Bacaan nota bagi topik dalam Tahun 4 hingga 6 setiap hari Jumaat. 2. Cara menjawab soalan bahagian B dengan betul 11 Sepanjang tahun sehingga UPSR Januari - Ogos LEMAH 1. “Eureka” 2. Latih Tubi 3. Bimbingan 1. Cara menjawab soalan Bahagian B dengan baik. 2. Berfokuskan pada soalan bahagian B dengan cara mudah dan ringkas. 3 Sepanjang Tahun sehingga UPSR NAMA PANITIA: SAINS
 97. 97. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PROGRAM TAHUN 6 2013 Bil Perkara Tarikh Sasaran Perlaksanaan 1 Ujian Diagnostik 28 – 31 Januari 2013 Semua murid Tahun 6 Menggunakan Kertas Ujian Diagnostik yang disediakan 2 Kelas Si Alai Pandai Semester Pertama Semua murid Tahun 6 Mengikut kelas sedia ada 3 Kem Motivasi Fasa I 17 April 2013 Semua murid Tahun 6 Ibu-bapa murid Tahun 6 Mengikut perancangan disediakan oleh ketua program 4 Program Aku Janji 13 Mei 2013 Semua murid Tahun 6 Ibu bapa murid Tahun 6 Murid membuat aku janji di hadapan ibu-bapa 5 Muzakarah dengan Ibu Bapa Fasa I 13 Mei 2013 Semua murid Tahun 6 Ibu bapa murid Tahun 6 Perjumpaan ibu-bapa dengan guru- guru Tahun 6 6 Kelas Si Alai Pandai Fasa II Semester Kedua Semua murid Tahun 6 Pembahagian kumpulan-kumpulan dalam sesebuah kelas 8 Program Anak Angkat Semester Kedua Murid-murid Tahun 6 yang dipilih Pengajaran khusus guru kepada murid berkenaan 9 Muzakarah dengan Ibu Bapa Fasa II 26 Ogos 2013 Semua murid Tahun 6 Ibu bapa murid Tahun 6 Perjumpaan ibu-bapa dengan guru- guru Tahun 6 10 Kem Motivasi Fasa II 8 - 10 Julai 2013 Semua murid Tahun 6 Mengikut perancangan disediakan oleh ketua program 11 Ujian Pra UPSR Akan ditetapkan Semua murid Tahun 6 Menggunakan kertas soalan yang disediakan
 98. 98. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Mata Pelajaran Markah Gred A Markah Gred B Markah Gred C Markah Gred D Markah Gred E BM Kefahaman 80 60 40 30 20 BM Penulisan 80 60 40 30 20 Bahasa Inggeris 80 60 40 30 20 Matematik 80 60 40 30 20 Sains 80 60 40 30 20 Markah Base-Line Data Sekolah 2013 Tahun 1 - 5
 99. 99. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Mata Pelajaran Markah Gred A Markah Gred B Markah Gred C Markah Gred D Markah Gred E BM Kefahaman 77 58 36 21 19 BM Penulisan 76 58 34 22 19 Bahasa Inggeris 75 58 37 27 19 Matematik 75 55 39 20 19 Sains 77 58 36 24 19 Markah Base-Line Data Sekolah 2013 Tahun 6
 100. 100. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 JADUAL KELAS SI ALAI PANDAI 2013 Isnin Bahasa Inggeris 2.15 – 3.15 petang Lolitha Balang (T6) Yusop Bin Hj Sitam (T5) Siti Jaliha Bt Wahap (T4) Sains 3.30 – 4.30 petang Norairani Binti Abdullah Kadir(T5) Syarkinah Bt Wahap (T4) Selasa Bahasa Melayu 2.15 – 3.15 petang Moktar Bin Jaman (T6) Alifarizal Bin Sahak (T5) Ak Omar Bin Pgn Sarpudin (T4) Rabu Matematik 2.15 – 3.15 petang Drahman Bin Kahar (T6) Awg Amir Bin Awg Arshad (T5) Ak Omar Bin Pgn Sarpudin (T4) Khamis Sains 2.15 – 3.15 petang Emlly Uding Gau (T6)
 101. 101. PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK MENGIKUT KUMPULAN PELAJAR (TAHUN 6) Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
 102. 102. PROGRAM AKADEMIK MENGIKUT KUMPULAN PELAJAR (TAHUN 6) BAHASA MELAYU KEFAHAMAN Kel Murid Gred Pencapaian Bil Murid Sinopsis Program KPI Tarikh laksana KUMP. GEMILANG A 10 1. Latih tubi ( Banyakkan latihan format UPSR yang sebenar secara menyeluruh ) 2. Peneguhan aspek tabahasa kritikal 3. Penganalisaan secara berkelompok/perpasangan Markah pencapaian pelajar semakin menaik April KUMP. SEDERHANA B & C 39 1. Latih tubi ( Banyakkan latihan format UPSR yang sebenar secara menyeluruh ) 2. Pengukuhan aspek tabahasa kritikal 3. Penganalisaan secara berkelompok/perpasangan Markah pencapaian pelajar semakin menaik Ada pelajar masuk kelompok Gemilang April KUMP. HARAPAN D & E 7 1. Membimbing secara individu/rakan sebaya 2. Penekanan dari aspek tatabahasa dan kefahaman 3. Pengukuhan/Pengayaan aspek tabahasa kritikal 4. Penganalisaan secara berkelompok/perpasangan Bil pelajar yang masuk kelompok murid Cemerlang naik April Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
 103. 103. PROGRAM AKADEMIK MENGIKUT KUMPULAN PELAJAR (TAHUN 6) BAHASA MELAYU PENULISAN Kel Murid Gred Pencapaian Bil Murid Sinopsis Program KPI Tarikh laksana KUMP. GEMILANG A 8 1. Penekanan Bahagian B dan C ( Latih tubi) 2. Perkongsian idea secara kelompok/pasangan 3. Pentaksiran rakan sebaya Markah pencapaian pelajar semakin menaik April KUMP. SEDERHANA B & C 43 1. Penekanan Bahagian B dan C ( Latih tubi) 2. Perkongsian idea secara kelompok/pasangan 3. Pentaksiran rakan sebaya 4. Pengukuhan aktiviti NILAM Markah pencapaian pelajar semakin menaik Ada pelajar masuk kelompok Gemilang April KUMP. HARAPAN D & E 5 1. Penekanan Bahagian B dan C ( Latih tubi) 2. Perkongsian idea secara kelompok/pasangan 3. Pentaksiran rakan sebaya 4. Pengukuhan aktiviti NILAM 5. Pemulihan/Penyerapa dalam Kelas pemulihan Bil pelajar yang masuk kelompok murid Cemerlang naik April Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
 104. 104. PROGRAM AKADEMIK MENGIKUT KUMPULAN PELAJAR (TAHUN 6) BAHASA INGGERIS Kel Murid Gred Pencapaian Bil Murid Sinopsis Program KPI Tarikh laksana Gemilang 1 A 4 1. Enrichment activities - Sentence construction. - guided writing/ free writing Markah pencapaian pelajar semakin menaik April Gemilang 2 Gemilang 3 B & C 42 1. More grammar practices 2. Vocabulary Markah pencapaian pelajar semakin menaik Ada pelajar masuk kelompok Gemilang April Harapan D & E 10 1. More grammar practices 2. Vocabulary 3. Construct simple & compound sentences Bil pelajar yang masuk kelompok murid Cemerlang naik April Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
 105. 105. PROGRAM AKADEMIK MENGIKUT KUMPULAN PELAJAR (TAHUN 6) MATEMATIK Kel Murid Gred Pencapaian Bil Murid Sinopsis Program KPI Tarikh laksana Gemilang 1 A 7 1. Menjawab soalan UPSR tahun lepas 2. Latih tubi (soalan berbentuk UPSR Markah pencapaian pelajar semakin menaik April Gemilang 2 Gemilang 3 B & C 24 1. Latihan berbentuk penyelesaian masalah 1. Penekanan kepada hubungan antara unit-unit (masa, berat,ukuran panjang dan isipadu) 1. Penekanan kepada penghafalan sifir Markah pencapaian pelajar semakin menaik Ada pelajar masuk kelompok Gemilang April Harapan D & E 20 1. Penekanan kepada fakta asas ( sifir darab & bahagi) 2. Tumpuan pada lat. Kertas 2 - cara menjawab soalan markah 2 & 3 Bil pelajar yang masuk kelompok murid Cemerlang naik April Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
 106. 106. PROGRAM AKADEMIK MENGIKUT KUMPULAN PELAJAR (TAHUN 6) SAINS Kel Murid Gred Pencapaian Bil Murid Sinopsis Program KPI Tarikh laksana KUMP. GEMILANG A 7 1. Latih tubi 2. Menjawab soalan model UPSR 3. Perbincangan cara jawab soalan Kertas 2 Markah pencapaian pelajar semakin menaik April KUMP. SEDERHANA B & C 36 1. Latih tubi 2. Menjawab soalan model UPSR 3. Perbincangan cara jawab soalan Kertas 2 Markah pencapaian pelajar semakin menaik Ada pelajar masuk kelompok Gemilang April KUMP. HARAPAN D & E 13 1. Penekanan kpd pemahaman istilah SN 2. Menghafal fakta SN 3. Latih tubi Bil pelajar yang masuk kelompok murid Cemerlang naik April Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
 107. 107. ISU STRATEGIK Pencapaian % murid mendapat 5A dalam UPSR belum memuaskan Peratus lulus keseluruhan pelajar dalam UPSR belum memuaskan MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan % pencapaian Gred A dalam subjek berkenaan INDIKATOR PRESTASI (KPI) Menghasilkan pelajar mendapat 5A. % kelulusan keseluruhan meningkat. OBJEKTIF Pencapaian sekurangnya 3 mendapat 5 A dalam UPSR 2013 Pencapaian 81.48 % keseluruhan dalam UPSR 2013 STRATEGI 1 Bimbingan kepada pelajar yang lebih berfokus Taktik/Pelan Tindakan 1. Program ‘Anak Angkat” (Pelajar dibahagikan kepada kumpulan dan diangkat oleh guru untuk dibimbing) 2. Program Kelas Tambahan (Pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan kecil mengikut prestasi) PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
 108. 108. PELAN OPERASI Nama Projek : Anak Angkat/ Kelas Tambahan LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1 Mesyuarat 1.1 Ucapan GB 1.2 Bentang tujuan mesyuarat 1.3 Lantik AJK 1.4 Agih tugas 1.5 Tetap tarikh mula 1.6 Hal-hal lain Guru Besar 1 hari 2 Menyediakan jadual kelas tambahan bersama guru-guru yang telah dikenalpasti. GPK 1 hari 3 Membahagi pelajar kepada guru- guru (ibu/bapa angkat) (Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam mesyuarat) bagi pelajar Tahun 6) Guru kelas/matapelajaran 1 hari 4 Pelaporan ke Jabatan Pelajaran Daerah Guru Besar/GPK/ Guru Kelas Berkala 5 Pemantauan / penyeliaan PPD/GB Berkala 6 Penilaian GB/GPK/Guru Berkala Sekolah Kebangsaan Trusan 2013
 109. 109. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PROGRAM / AKTIVITI KURIKULUM SK TRUSAN LAWAS 2013 DISEMBER 2012  Penyusunan jadual waktu guru dan kelas sesi persekolahan 2013  Menyusun kelas JANUARI 2013  Pendaftaran murid sesi 2013  Mesyuarat staf/guru kali pertama sesi 2013  Mesyuarat panitia  Pendaftaran calon UPSR 2012  Mesyuarat AJK UPSR kali ke – 1  Ujian Pengesan TOV murid tahun 4-6 subjek teras FEBRUARI 2013  Perjumpaan/ Motivasi ibubapa/ penjaga murid tahu 6  Kelas Bimbingan / Kelas Si Alai Pandai  Mesyuarat Panitia- post mortem keputusan ujian TOV MAC 2013  Program Motivasi Tahun 6 / Kem Teknik Menjawab Soalan  Ujian OTI 1 ( tahun 4 – 6) Subjek Teras sahaja  Kelas Cuti Terancang – Cuti pertengahan penggal 1  Mesyuarat AJK UPSR kali ke -2 APRIL 2013  Mesyuarat JKS kali ke -2  Penyeliaan Berkala dan pencerapan di dalam bilik darjah.  Kelas bimbingan. MEI 2013  Ujian OTI 1 ( Pertengahan Tahun )  Kelas Cuti Terancang  Mesyuarat JK Panitia ma ta pelajaran JUN 2013  Temu murni guru dan ib bapa/ penjaga murid (OTI) 2 )  Kem Teknik Menjawab Soalan UPSR ( Fasa 2 )  Mesyuarat AJK UPSR kali ke-3 JULAI 2013  Pra Percubaan UPSR  Kelas intensif UPSR  Kelas Bimbingan OGOS 2013  Ujian Percubaan UPSR  Mesyuarat AJK UPSR kali ke – 4  Mesyuarat JKS kali ke-3 SEPTEMBER 2013  Ujian Tambah Nilai UPSR  Rehat Minda  Ujian UPSR  PASCA UPSR OKTOBER 2013  Pasca UPSR  Mesyuarat JKS kali ke-4 NOVEMBER 2013  Pemeriksaan Buku Adab Belajar  Hari Anugerah Cemerlang pelajar  Mengemaskini kelas dan murid 2012  Penyerahan Tugas  Perancangan Program 2014
 110. 110. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Nama Program : ANAK ANGKAT Pembahagian Pelajar Kepada Ibu Bapa angkat Guru Murid YUSOP BIN SITAM AEDI DHARMAWAN BIN MOSLI AWANG AMIR BIN AWANG ARSHAD AHMAD HUSSAMULLAH BIN YAMAN SITI JALIHA BINTI WAHAP NURSYAKIRAH BINTI ABDUL KASSIM AWGKU OMAR BIN PG. SARPUDIN NORHAFIZAN BIN NORDIN DRAHMAN BIN KAHAR MOHAMMAD NOORMAN BIN ABDUL RAHMAN MOKTAR BIN JAMAN AWGKU SHAHRUL EMANNUDDIN BIN AWANGKU MOHAMAD LOLITHA BALANG NURAINA BINTI NORDAYA EMLLY UDING GAU DAYANGKU HASLINDA BINTI AWANGKU NARAWI SYARKINAH BINTI WAHAP NURRANI BINTI RAFAEL OLA LULI NORAIRANI BT. ABDULLAH KADIR DAYANGKU AMY NOORFAEZAH BINTI AWANGKU MUHAMADJIN KHATAYRINA BINTI SULAIMAN NUR FATIHAH NAZIHAH MATUSOP WAN SITI MANNAM BINTI WAN JUSOH NUR AFIFAH NAZIHAH BINTI ALIHAN TAN KAN TSAI MUHAMAD ZULHAIRI BIN AWANG RAMLI ALIFARIZAL BIN SAHAK MUHAMAD FAHIIMUL HAZIQ BIN SAIDI MOHD HAFIZUDDIN MUHAMMAD SHAH RIZAM BIN ABDUL SAMAD MUHD SAFFRI NURHAZRAH BINTI HALI WAN ROHANI BINTI WAN JUSOH NORASILAH BINTI JASMI NORIAH BINTI LEMUDIN DAYANGKU NORBAIZURA BINTI AWANGKU IFNI SURAYA BINTI SERUDIN NUR SEPHIA MAIZATUL ABDULLAH
 111. 111. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL ISU STRATEGIK Tahap motivasi pelajar untuk belajar perlu dipertingkatkan MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan tahap motivasi pelajar INDIKATOR PRESTASI (KPI) Peratus pelajar yang bermotivasi untuk belajar meningkat OBJEKTIF Semua pelajar tahun 6 bermotivasi untuk belajar STRATEGI 1 Memantapkan motivasi pelajar Taktik/Pelan Tindakan Kem Motivasi
 112. 112. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PELAN TAKTIKAL Kem Motivasi BIL PROGRAM/ PROJEK TGJB TEMPOH KOS/ SUMBER OUT- PUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI 1 Kem Motivasi GB Guru Bimbingan Feb /Jun 2013 Tahap motivasi meningkat Bilangan Pelajar yang bermotivasi meningkat
 113. 113. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PELAN OPERASI Nama Projek : Program Kem Motivasi LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1 Mesyuarat 1.1 Ucapan GB 1.2 Bentang tujuan mesyuarat 1.3 Lantik AJK 1.4 Agih tugasan 1.5 Tetap tarikh 1.6 Hal-hal lain Guru Besar Guru Bimbingan/PK 1 hari 2 Menyediakan kertas kerja Guru Bimbingan/PK 1 hari 3 Surat mesyuarat penjelasan kepada ibu bapa Setiausaha 1 minggu 4 Perlantikan fasilitator Guru Bimbingan/PK 5 Perlaksanaan GB Guru Tahun 6 Jun 2010 6 Penilaian (Penglibatan aktif pelajar) GB/GPK/Guru
 114. 114. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PENASIHAT Encik Yusop Bin Haji Sitam (Guru Besar) PENGERUSI En. Awg. Amir bin Awg. Arshad (PK I) SETIAUSAHA Encik Moktar Bin Jaman PENOLONG SETIAUSAHA Puan Lolihta Balang AHLI-AHLI Guru-guru Tahun 6 Semua guru dan Kakitangan BAHASA MELAYU Encik Moktar Bin Jaman BAHASA INGGERIS Puan Lolihta Balang SAINS Puan Emlly Uding Gau MATEMATIK Encik Drahman Bin Kahar AJK PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2013
 115. 115. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Bil Perkara Tarikh Sasaran Perlaksanaan Catatan 1 Ujian Diagnostik 28 – 31 Januari 2013 Semua murid Tahun 6 Menggunakan Kertas Ujian Diagnostik yang disediakan 2 Kelas Si Alai Pandai Semester Pertama Semua murid Tahun 6 Mengikut kelas sedia ada 3 Kem Motivasi Fasa I 17 April 2013 Semua murid Tahun 6 Ibu-bapa murid Tahun 6 Mengikut perancangan disediakan oleh ketua program 4 Program Aku Janji 13 Mei 2013 Semua murid Tahun 6 Ibu bapa murid Tahun 6 Murid membuat aku janji di hadapan ibu- bapa 5 Muzakarah dengan Ibu Bapa Fasa I 13 Mei 2013 Semua murid Tahun 6 Ibu bapa murid Tahun 6 Perjumpaan ibu-bapa dengan guru-guru Tahun 6 6 Kelas Si Alai Pandai Fasa II/ KELAS ANJAKKAN Semester Kedua Semua murid Tahun 6 Pembahagian kumpulan- kumpulan dalam sesebuah kelas 8 Program Anak Angkat Semester Kedua Murid-murid Tahun 6 yang dipilih Pengajaran khusus guru kepada murid berkenaan 9 Muzakarah dengan Ibu Bapa Fasa II 26 Ogos 2013 Semua murid Tahun 6 Ibu bapa murid Tahun 6 Perjumpaan ibu-bapa dengan guru-guru Tahun 6 10 Kem Motivasi Fasa II 8 - 10 Julai 2013 Semua murid Tahun 6 Mengikut perancangan disediakan oleh ketua program 11 Ujian Pra UPSR Akan ditetapkan Semua murid Tahun 6 Menggunakan kertas soalan yang disediakan PELAN TINDAKAN PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2013
 116. 116. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 LANSKAP SK TRUSAN
 117. 117. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 LANSKAP SK TRUSAN
 118. 118. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 LANSKAP SK TRUSAN
 119. 119. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PROGRAM HARI BERTEMU PELANGGAN
 120. 120. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 PROGRAM HARI BERTEMU PELANGGAN
 121. 121. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MOTIVASI TAHUN 6 (PROGRAM KECEMERLANGAN)
 122. 122. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 MOTIVASI TAHUN 6 (PROGRAM KECEMERLANGAN)
 123. 123. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 AKTIVITI SUKAN SK TRUSAN
 124. 124. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 AKTIVITI BERSAMA PIBG
 125. 125. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 AKTIVITI BERSAMA PIBG
 126. 126. Sekolah Kebangsaan Trusan 2013 Sekian Terima Kasih

×