Your SlideShare is downloading. ×
Kepimpinan pelajar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Kepimpinan pelajar

11,171
views

Published on


8 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
11,171
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1,353
Comments
8
Likes
11
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. MOTIVASI
  KEPIMPINAN
  OLEH : A.kubk BIMBINGAN DAN KAUNSELING SKHMC
 • 2. PEMIMPIN DAN KEPIMPINAN
  SIAPA?
  ANDA ?????
  KAWAN ANDA ?
 • 3.
 • 4. BAGAIMANA PEMIMPIN LAHIR DALAM MASYARAKAT
  • Diturunkan Allah untukpimpinumat – nabidanrasul
  • 5. Ditentukandarahketurunan
  • 6. Masyarakatprimitifpemimpindipilihberdasarkanorang yang paling tuaatau paling gagah.
  • 7. Masyarakatmodenberdasarkanketokohan,ilmu,keterampilan,berpengaruh & berkarisma
 • Siapa pemimpin Pelajar di Sekolah
  • Pengawas
  • 8. KetuaTingkatan
  • 9. KetuaRumahSukan
  • 10. KetuaPasukanPermainan
  • 11. PengerusiKelab & Persatuan
  • 12. PengawasPerpustakaan
 • Siapa Yang MelantikPemimpin Di sekolah
  • DicadangkanOleh Guru
  • 13. DisahkanolehPengetua
  • 14. Dipersetujuiolehpelajar
  • 15. DicadangkandandisokongolehahlidandipersetujuiolehGuru Penyelaraspersatuanataukelab
 • KONSEP KEPIMPINAN
  Satuprosesinteraksiantaraindividudankumpulan yang mempunyaiperananmasing-masingberasaskanpengaruhdanpengikut.
  Kepimpinanadalahsatuamanahbukananugerah.
  Kepimpinanmelibatkankebolehanmempengaruhidanmeyakinkanuntukbekerjakearahmencapaimatlamat.
 • 16. KRITIRIA PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PEMIMPIN
 • 10 ASAS KEPIMPINAN
  Mempunyaibakatsemulajadi
  Bakatperludipupukdandiperkembangkan
  Sedartanggungjawab:
  • Kepada Allah
  • 23. Kepadadiri
  • 24. KepadaOrang yang dipimpin
 • “Pemimpin perlu memberi khidmat bakti, tenaga dan buah fikiran untuk kesejahteraan orang lain, bukan sekadar untuk berbangga dengan kedudukan, pangkat dan nama”
 • 25. Pemimpinmestibijaksana
  Percayapadadirisendiri:
  • Yakin denganapa yang difikirkan
  • 26. Yakin denganapa yang diucapkan
  • 27. Yakin denganapa yang dilakukan.
 • Pemimpinmestiberdisiplin, bolehditeladanidansentiasamenjadi model sertaikutan.
  Semangatpengabdiandankesetiaantinggiterhadaporganisasi.
 • 28. Pemimpinmestisihatjasmani, sihatrohani:
  • Emosi yang stabil
  • 29. Tabahdansabar
  • 30. Tidakmudahnaikdarah
  • 31. Tenangmenghadapimasalah
  • 32. Tahuuntukmemberikeutamaan
  • 33. Berupayamembuatkeputusan yang tepat
 • KuatBerusahaUntukMajukanOrganisasi:
  • Mempunyaidayainisiatiftinggi
  • 34. Mempunyaidayakreativiti
  • 35. Sentiasamerancangdanmelaksanaaktivitiberfaedah
  • 36. Banyakmembaca, hadirikursus, bergauldenganorang yang lebihberilmu
 • Pemimpin Mempunyai Kualiti Peribadi Yang Baik:
  • Jujur dan amanah terhadap harta benda dan kewangan
  • 37. Rendah diri
  • 38. Boleh dipercayai
  • 39. Membuat perhitungan yang teliti,berhemah dan cermat
  • 40. Suka berterus terang
  • 41. Mudah dihubungi
 • ADAKAH ANDA BERSEDIA ?
  BAGAIMANA ANDA MEMIMPIN DIRI
  SENDIRI ?
 • KUASA
  PENGARUH
  MATLAMAT
  KEPIMPINAN
  PENGIKUT
  STRATEGI
  AMANAH
 • 47. PRASYARAT PEMIMPIN
  BERWAWASAN
  BERSIKAP POSITIF
  BERLAKU ADIL
 • 48. PRASYARAT PEMIMPIN
  BERILMU
  BERIMAN
  BERAKHLAK
 • 49. PENDEKATAN KEPIMPINAN
  PUJIAN / PENGHARGAAN
  MEMEK MUKA
  PERSAHABATAN
  KEPERCAYAAN
  MEMAHAMI / AMBIL TAHU
  TEGAHAN / LARANGAN
 • 50. PENDEKATAN KEPIMPINAN
  CONTOH / MODEL
  ARAHAN / SURUHAN
  GALAKAN / DORONGAN
  HUKUMAN / DENDAAN
  PEMERHATIAN / PENYELIAAN
  RASIONAL
 • 51. KREDIBILITI SEORANG PEMIMPIN:
  PengawasSekolah:
  • Pintar
  • 52. Berkelakuanbaik
  • 53. Bertanggungjawab
  • 54. Aktifdalamgerakerjakokurikulum
 • Ketua/PemimpinPersatuanatauKetuaPasukan:
  • Mempunyaipengetahuandanpengalamanlebihluas
  • 55. Berketerampilandalambidangnya
  • 56. Mempunyaiminatmendalam
  • 57. Berupayatunjuk ajar orang lain
  • 58. Sentiasamendoronganggotauntukterusmaju.
 • 16 CIRI PERSONALITI PEMIMPIN IDEAL:
  BertanggungjawabKepada Allah danManusia Yang Dipimpin
  CerdikdanBijaksana
  PercayaKepadaDiriSendiri
  Berdisiplin
  PandaiBergauldanTidakSombong
 • 59. 6. Mempunyaipengetahuandanpengalaman yang luas
  Mempunyaikeahlianatauketrampilandalambidangnya
  Mempunyaisemangatpengabdiandankesetiaanterhadaporganisasi.
  Sihatjasmanidanrohani
  Mempunyaikestabilanemosi, tidakmudahnaikdarah
  Mempunyaidayainisiatif yang tinggi
 • 60. 12. Kreatif
  13. Mempunyaikemahuanuntukmaju
  14. Jujurdanamanah
  15. Mempunyaisikapterbuka
  16. Mudahdihubungi
 • 61. ASAS PEMIMPIN
 • 1
  2
  3
  9
  TONGGAK PEMIMPIN
  Bakatsemulajadidipupuk & dikembangkan
  Sedartanggungjawabkepada
  Sedia berkhidmat
 • 70. 4
  5
  6
  7
  Bijaksana
  Mempunyaikeyakinandiri
  Berdisiplin, diteladanidanmenjadi “role model”
  Sihatrohanijasmani
 • 8
  9
  Gigihberusaha
  Kualitiperibadi
 • KATEGORI
  3
  PEMIMPIN
 • 84. AUTOKRATIK
  • Meletakkan kekuasaan di tangannya sendiri
  • 85. Bertindak sebagai orang yang paling berkuasa
  • 86. Segala kehendaknya tidak boleh dibantah
  • 87. Orang lain mesti tunduk kepada kemahuannya
  • 88. Tidak membimbing tetapi memerintah
  • 89. Keputusan pemimpin dianggap terbaik dan paling betul dan tidak boleh dibantah
  • Ahlimerupakanalatuntukpemimpinmencapaimatlamatnya
  • 90. Keputusannyatidakbolehdikritik
  • 91. Sukamenggunakanpaksaandanancamansupayaahlimerasatakut
  • 92. Hubunganantarapemimpindanahliterlalu formal dantidakselalubaik.
  • 93. Halatujuditentukanolehketua.
  • 94. Ahlitiadapeluangbersuara
 • LAISSEZ-FAIRE
  • Tidakadapendirian
  • 95. Tidakmengambilsikaptertentuterhadaporganisasi
  • 96. Tidakmerancangaktiviti
  • 97. Tidakmembimbingataumendorongahli
  • 98. Tidakmenentukanarahtuju
  • 99. Kedudukannyahanyasebagaisimbol
  • 100. Pentadbirankacaubilau
  • 101. Ahlibergeraksendiri
 • DEMOKRATIK
  • Hubunganantarapemimpindanahliwujudsecarahubungankemanusiaan
  • 102. Mengamalkanprinsiphormatmenghormati, salingbekerjasamadanbertanggungjawab
  • 103. Setiaporangdihormatidandihargaisebagaimanusiabukannya robot
  • 104. Ahliberhakberipandangan
  • 105. Bersediamenerimakritikandanteguran
  • 106. Utamakankepentinganbersamabukankepentinganindividu
  • 107. Keputusanberdasarkanperundingan “suaramajoroti”
  • 108. Bekerjatanpatekanan
  • Wujudpembahagiantugas
  • 109. Matlamathendakdicapaijelas
  • 110. Tidakmemerintahtetapibuatsesuatudemikepentinganbersama
  • 111. Utamakankerjasama
  “Pemimpinperlumemberikhidmatbakti, tenagadanbuahfikiranuntukkesejahteraanorang lain, bukansekadaruntukberbanggadengankedudukan, pangkatdannama”
 • 112. MELAYAN MANUSIA
  Kasih Sayang
  Dibenci
  Difahami
  Dihakimi
  Diterima
  Ditolak
  BUKAN
  Dihormati
  Dihina
  Dibantu
  Disakiti
  Keselesaan
  Dipergunakan
 • 113. Rasa benci kita akan meningkatan tahap stres yang tinggi dalam diri, yang tidak diiktiraf oleh masyarakat dan mengakibatkan tingkahlaku anti sosial atau kesakitan psikotik.
 • 114. POSITIF TUGAS
 • 115. YAKIN DIRI
 • 121. BINA
  HUBUNGAN
 • 126.
  • Bercakap apa yang difikirkan
  • 127. Tidak menyinggung perasaan orang lain
  • 128. Buat apa yang dicakap
  • 129. Konsisten
  • 130. Adil
  TEGAS
 • 131.
 • BERMOTIVASI
 • 143. DISENANGI
 • 150. SANGGUP
  AMBIL
  RISIKO
 • 156. ISU
  HALANGAN
  &
  CABARAN
 • 157. Kurang hubungan mesra
  Pengawas senior ego dan sombong
  Kurang waktu berkawan
  Pencapaian akademik sederhana
  Ketinggalan dalam pelajaran
  Kurang kerjasama antara pengawas
  Kurang kerjasama pelajar lain
  Kurang/sukar berkomunikasi
  Pengawas lelaki malu berkomunikasi dengan pengawas perempuan
 • 158. Sukar / tidak tahu memberi pendapat
  Tidak ikhlas – target nak sijil
  Bertugas sambil lewa
  Tugas pengawas membebankan
  Tidak minat jadi pengawas
  Takut bertugas lebih masa
  Pengawas sendiri langgar peraturan
  Pengawas tidak hadir bertugas
  Pengawas tidak ikut arahan
  Pengawas junior tidak hormat senior
 • 159. Pengawas sendiri langgar peraturan
  Pengawas tidak hadir bertugas
  Pengawas tidak ikut arahan
  Pengawas junior tidak hormat senior
  Sikap kurang hormat sesama sendiri
  Ketua pengawas panas baran
  Sikap agresif pelajar lain
  Diugut / dilawan pelajar lain
  Tidak adil / pilih kasih dalam tindakan
 • 160. Pengawas yang suka mengampu
  Tidak sampai hati bertegas pada kawan sendiri
  Tugas tidak jelas
  Tidak dihargai
  Bimbang apa orang lain kata
  Takut hilang rakan
  Kurang masa bergaul dengan rakan sekelas
  Dipengaruhi rakan langgar peraturan
 • 161. Disindir / dikritik
  Dibenci / dicemburui
  Tidak popular
  Terpaksa datang awal
  Tertekan dengan kerenah pelajar lain
  Kurang yakin dengan kebolehan sendiri
  Takut / gementar bila berdepan di khalayak
  Diganggu pelajar nakal
  Denda terlalu berat
 • 162. Dibuli pelajar lain
  Bimbang keselamatan diri
  Takut dimarahi guru untuk keluar bertugas
  Sukar buat keputusan
  Boring dengan tugas yang sama
 • 163. SEMOGA ANDA AKAN
  BERKHIDMAT DENGAN
  CEMERLANG
 • 164. SEKIAN
  TERIMA KASIH
  http://bdkskhjmahmud.
  blogspot.com