• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Mapování zdrojů univerzity - Kamil Krč
 

Mapování zdrojů univerzity - Kamil Krč

on

 • 353 views

 

Statistics

Views

Total Views
353
Views on SlideShare
353
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Mapování zdrojů univerzity - Kamil Krč Mapování zdrojů univerzity - Kamil Krč Presentation Transcript

  • 26. 9. 2012 Kamil Krč, MBA Křtiny - Workshop: Praktické problémy TT v ČR CTT MENDELUMapování zdrojů univerzity pro komercializaci
  • Co je třeba k transferu technologií strana 21.  Zdroje znalostí a odborných služeb   Výzkumné výsledky, přístrojové vybavení, kompetence vědců a odborných pracovníků2.  Komerční potenciál znalostí a služeb   Služby a vědecké výsledky pro něž existuje trh / zákazník3.  Součinnost vlastníků znalostí při komercializaci   Motivace vedení univerzity / vědců / odborných pracovníků4.  Organizace (oddělení) zabezpečující přenos znalostí   Fungující Centrum transferu technologií
  • Smysl existence CTT strana 3 Zajišťovat komercializaciprůmyslově využitelných výsledků univerzity směrem k firmám
  • Co chtějí firmy od univerzity strana 4 ?
  • Co chtějí firmy od univerzity strana 5 Provedení zakázkového výzkumuZpřístupnění Služby nad výsledků přístrojovým výzkumu vybavením PRODUKTY
  • Smysl existence CTT strana 61.  Pomoci vytvářet prostředí umožňující vznik produktů2.  Napomáhat vzniku konkrétních produktů3.  Nabízet produkty4.  Prodávat produkty5.  Zabezpečit dodávku produktů
  • Cyklus komercializace strana 7 ZDROJEPOPTÁVKA PRODUKT ZÁKAZNÍK NABÍDKA
  • Tvorba produktu strana 8 BUSINESS OBCHODNÍ MARKETING. MODEL PODMÍNKY INTERFACE •  Lidi •  Čas •  PřístrojeZDROJE •  Znalosti •  Patenty PRODUKT •  jiné…
  • Produktové skupiny MENDELU strana 9
  • Informace před komercializací strana 101.  Co máme a co umíme?2.  Co můžeme zákazníkům nabízet a prodávat?3.  Jakého zákazníka máme hledat?4.  Za jakých podmínek můžeme nabízet a prodávat?5.  Kdo zajistí produkci a dodání?6.  Co z toho všeho umíme a můžeme nabídnout, prodat a dodat nejefektivněji – a komu?
  • Základní postup v mapování strana 111.  Stanovit využití cílových informací a požadované výstupy2.  Určit potřebné typy a strukturu dat3.  Určit možné zdroje dat4.  Získat mandát – přístupová práva k datům5.  Sekundární průzkum – sběr dat pouze v režii CTT6.  Primární průzkum – sběr dat s využitím dalších pracovníků7.  Evaluace dat + zpracování do podoby INFORMACÍ8.  Třídění informací do DB - dle cílového použití
  • Cíl - využití cílových informací strana 12•  Určení priorit ve vnitrouniverzitní spolupráci – ústavy, vědci•  Business strategie CTT, marketingové a obchodní strategie•  Stanovení a analýza hlavních cílových skupin•  Tvorba konkrétních produktů (obsah, termín, cena, řešitel)•  Využití a profesionalizace stávajících produktů•  Komercializace konkrétních produktů•  Posilování interní infrastruktury –  Fond komercializace –  Směrnice –  Procesy –  Mandát CTT
  • Cílové výstupy z mapování strana 13•  Databáze jednotl. zdrojů (přístroje, technologie, chráněné IPR, …)•  Kompetenční profily ústavů•  Seznam aplikačních sektorů•  Seznam vhodných zákaznických segmentů•  Seznam relevantních trendů•  Seznam produktů•  Produktové listy•  SWOT analýzy
  • Jaká data a informace potřebujeme strana 14•  Jaké zdroje máme•  Které zdroje jsou nejhodnotnější•  Které zdroje jsou nejsnáze / nejrychleji využitelné•  Které zdroje již byly využity / v jakém objemu / pro koho•  Jaké produkty je možné z těchto zdrojů vytvořit a nabízet•  Kam směrovat strategie komercializace (zákaznické segmenty, aplikační sektory, trendy)
  • Typy potřebných zdrojů strana 15 TYPY ZDROJŮ ZDROJE Přístroje HMOTNÉ ZDROJE Laboratoře Vědci Odborní pracovníci LIDSKÉ ZDROJE Doktorandi Studenti Průmyslové vlastnictví (patenty, užitné vzory, aj.) Hotové výzkumné projekty NEHMOTNÉ ZDROJE Autorská díla Know-How - znalost postupů Odbornosti a dovednostiKOMPETENČNÍ ZDROJE Unikátní znalosti Schopnost spolupracovat s firmami OSTATNÍ ZDROJE Zákaznické reference
  • Struktura dat strana 16 Fakulty ÚstavyHmotné Lidské zdroje Ostatní zdroje zdroje Nehmotné Kompetenční zdroje zdroje
  • Kde získáme data? strana 17•  Informační systém - ERP•  Výroční zprávy•  Strategické dokumenty•  Smlouvy o VHČ•  Databáze ÚPV•  Přehledy žadatelů + příjemců projektů (TAČR, FP7 apod.)•  Přehledy žadatelů + příjemců nástrojů podpory inovací třetích stran (Inovační vouchery, 120 vteřin pro inovace, ...)•  Vědci, odborní pracovníci, studenti•  Vedoucí ústavů a další stakeholders
  • Jak získáme data? strana 18•  Sběrovou akcí (v prvních fázích projektu) –  Sekundární průzkum – jen CTT - bez zatížení dalších pracovníků –  Primární průzkum – s využitím dalších pracovníků univerzity•  Systematickým průběžným sběrem (dlouhodobě, průběžně) –  Automatizace v IS? –  Pravidelná sledování dat pracovníky CTT –  Nenásilná komunikace s pracovníky univerzity •  V rámci poskytování služeb interním klientům •  V rámci administrace nástrojů podpory (Inovační vouchery aj.)•  Ad-hoc sběrem (jednorázově dle potřeby) –  V reakci na mimořádnou oblast poptávky firem –  V rámci prověřování nečekaných příležitostí –  V rámci přípravy mimořádné marketingové / obchodní aktivity
  • Jakými prostředky získáme data? strana 19•  Činnost vlastních pracovníků CTT•  Činnost kontaktních osob na fakultách•  Využití oficiálních schůzí (kolegium děkana apod.)•  Workshopy / diskuze s vědci, odbor. pracovníky, studenty•  Individuální konzultace s vědci, odbor. pracovníky, studenty
  • Jak vyhodnotíme data? strana 20•  U každého typu zdrojů stanovit hodnotící kritéria: –  tvrdá (kde je to možné, přiřazovat již v průběhu sběru dat) –  měkká•  Po ukončení sběru provést vyhodnocení (filtrace): –  1. fáze - tvrdá kritéria – základní podmínky –  2. fáze – měkká kritéria – SWOT analýza jednotlivých zdrojů –  3. fáze – manažerské stanovení / potvrzení prioritních zdrojů•  V průběhu komercializace validovat / doplňovat hodnocení
  • S kým vyhodnotíme data? strana 211.  Samotní pracovníci CTT2.  Kontaktní osoby z fakult3.  Vědci, odborní pracovníci, studenti4.  Vedoucí ústavů a další stakeholders5.  Výzkumní partneři6.  Stávající zákazníci
  • Hodnotící kriteria - výtah strana 22•  HMOTNÉ ZDROJE - Přístroje  Dotační omezení  Smluvní omezení  Kapacitní dostupnost•  LIDSKÉ ZDROJE – Vědci  Ochota spolupracovat  Již realizované spolupráce s průmyslem  Kvalifikovanost, kompetentnost•  NEHMOTNÉ ZDROJE - Průmyslové vlastnictví  Účelem byl pouze RIV  Smluvní omezení  Stav ochrany•  OSTATNÍ ZDROJE - Zákaznické reference  Spokojenost referenčních zákazníků
  • Kritéria v analýze SWOT – příkl. strana 23 •  Unikátnost znalosti Interní •  Vlastnický podíl univerzityanalýza •  Cena vlastních nákladů •  Termín možného komerčního využití S.W. •  Nutnost dalších nákladů zákazníka •  Prověřenost technologie •  Zájem potenciálních zákazníkůExterní •  Velikost a dostupnost trhuanalýza •  Tržní trendy •  Stav světové techniky O.T. •  Konkurenční a substituční nabídka •  Riziko vstupu nových konkurentů
  • Překážky v mapování a využití zdrojů strana 24A.  Moc dat – málo informací: nepřehlednost a nedostupnostB.  Neochotní vědci a vedoucí ústavůC.  Obava z úniku a zneužití důvěrných informacíD.  Nedůvěra k CTTE.  Odmítání komercializačních aktivit, šedá zónaF.  Administrativní zatížení vědcůG.  Jen část zajímavých zdrojů prakticky využitelná (zejména lidské zdroje)H.  Proměnlivost v aktuální dostupnosti zdrojů (vědec v zahr. aj.)
  • Eliminace překážek strana 25A.  Strategie získávání, evaluace a využití informací o zdrojíchB.  Motivace vědců a ústavů – nastavit dělení výnosůC.  Pravidla + získat spojence mezi respektovanými pracovníkyD.  Přinášet vědcům interní služby s vysokou vnímanou hodnotouE.  Vytvářet pozitivní případy, nabídnout možnost legalizaceF.  Úpravy procesů, snižování administrativní zátěžeG.  Neztrácet čas a energii s neperspektivními pracovníkyH.  ?! – průběžná komunikace s vědci, řešení v IS, ověřování
  • Závěrečná doporučení strana 26Šetřete váš čas – filtrujte a nesnažte se o dokonalé zmapování VŠECH zdrojů! Sekundární průzkum napoví, na co se soustředit v primárním průzkumu Hloubkové vyhodnocení provádějte jen u dat o zdrojích, které splnily tvrdá kritéria Soustřeďte se na získání těch informací, které využijete v dohledné době!
  • strana 27Děkuji za pozornost! Kamil Krč, MBAzástupce ředitele / manažer komercializace krc@mendelu.cz Mendelova univerzita v Brně Centrum transferu technologií MENDELU Zemědělská 5, 613 00 Brno (budova E) Tel. 545 13 5193 WWW.CTT.MENDELU.CZ