Alf henrikk ledelse av forbedring_helse er v_ik_tig_sep2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Alf henrikk ledelse av forbedring_helse er v_ik_tig_sep2011

on

 • 576 views

 

Statistics

Views

Total Views
576
Views on SlideShare
393
Embed Views
183

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

4 Embeds 183

http://www.helse-bergen.no 96
http://internett-hbe.ihelse.net 49
http://www.kamikazemedia.no 32
http://www.haukeland.no 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Alf henrikk ledelse av forbedring_helse er v_ik_tig_sep2011 Alf henrikk ledelse av forbedring_helse er v_ik_tig_sep2011 Presentation Transcript

 • Ledelse av forbedring
  Alf Henrik Andreassen
  Helse er vIKTig”Bruk av IKT i klinisk verksemd”
  20.september 2011
 • SYKEHUS=-høyspesialisert kompetansebedrift
 • Hvilket ansvar har du som ansatt i helsevesenet?
  Gjøre en god jobb
  Forbedre jobben du utfører
 • Tjenestevei
  Stortinget
  Styre Helse Vest
  Styre Helse Bergen
  Post/ poliklinikk/ team
 • Tjenestevei
  Stortinget
  Styre Helse Vest
  Styre Helse Bergen
  Hvem tar initiativet til forbedring?
  Post/ poliklinikk/ team
 • If you want to make enemies,
  try to change something. 
  -Woodrow Wilson
 • Kotters 8-trinns ChangeModel
 • Kritiske områder innen endringsledelse
  Synliggjøre og kommunisere behov for endring, utvikle felles forståelse
  Utvikle en klar og motiverende visjon eller retning
  Analysere tre kritisk viktige områder
  Toppledelsens engasjement for endringen
  Barrierer mot endring, organisatorisk og individuelt (motstand)
  Lov- og avtaleverk
  Endringsstrategi og handlingsplan
  Implementering og stabilisering av endringen
  Evaluering av resultat i forhold til endringsbehov og visjon/ mål
  P&O-avdelingen HUS
 • Prinsipper for å lykkes med forbedring og endringsprosesser
  Klart mål
  Bruke nok tid på prosessene: tålmodighet
  Sørg for at de ansatte er inkludert- tidlig involvering
  Kommunikasjon
  Synliggjør de enkeltes rolle i systemet og hvordan systemet er avhengig av andre systemer (interdependence)
  Tillit: delegere,støtte opp om gode ideer
  Bygge opp et godt team- snakke samme språk
  Langsiktighet
 • Det går sjelden som forutsatt
  Organisasjonsendringer implementeres ikke på en gitt dato. Det er da arbeidet med å få til endringen begynner på alvor.
  Folk vil nemlig ikke helt uten videre begynne å tenke og handle annerledes.
  Hennestad og Revang
 • Endringskurven
  Ytelse
  Fremtidig ønsket ytelse
  Dagens ytelse
  Usikkerhet
  Uvitenhet
  Reorientering
  Manglende kompetanse
  Motstand mot det nye
  Avlæring av tidligere arbeidsmåte, innføring av ny
  Tid
  Forberedelse
  Implementering
 • Mål for kvalitetsarbeidet i Helse Bergen:
  Å bidra til at foretaket leverer en ønsket helsegevinst til befolkningen.
  Kvalitetsarbeidet
  skal være en integrert del av den daglige virksomheten
  prioriteres på lik linje med andre hovedoppgaver
 • Kvalitetsutviklingen/forbedrings-prosessergjennomføres langs 2 parallelle akser:
  Organisasjonsutvikling: Utvikling av medarbeidere og organisasjonskulturen
  Systemutvikling: Utvikling av styringsverktøy og metodisk tilrettelegging
 • Uten endringer…..
 • Eksempler på hva vi har fått til
  Integrert PAS og EPJ gir bedret totaloversikt
  Tettere dialog med andre HF
  - Styrket regionalt samarbeid
  Tettere dialog med leverandør
  • Helse Vest stor kunde, større gjennomslagskraft?
  Etablering av superbrukernettverk
  Erfaringer med ICIP elektronisk kurve
 • Fagsenter for kliniske system: Gruppeleder
  Analysefunksjon: KPI, Rapporter
  Helse Vest IKT
  Ny arbeidsmåte i fagsenteret
  For å få en organisering som er tilpasset Helse Bergen HF har Fagsenter for kliniske systemer endret måte å arbeide på. Dette gjør at Fagsenteret får en bedre oversikt over status i organisasjonen ifht EPJ og er bedre rigget til å sette inn hensiktsmessige tiltak i form av for eksempel opplæring.
  Avdeling
  Avdeling
  Avdeling
  Opplæring
  Opplæring
  Opplæring
  Saksbehandling
  Saksbehandling
  Saksbehandling
  Superbruker
  Superbruker
  Superbruker
  16
 • Talleksempler
 • Viktige utfordringer fremover
  Pasientsikkerhet er viktigst
  Vi har høyt fokus på kontroll av arbeidsflyt
  • Henvisningsflyt (13 risikopunkter identifisert i EPJ fase 2 som skal håndteres i lokale mottaksprosjekt)
  • Prioriterte rapporter
  • Arbeidsgrupper
  Mange nye tilgrensende løsninger som skal på plass
  Elektronisk EKG
  Talegjenkjenning
  Ulike bildeløsninger
  Elektronisk legemiddelforordning/ kurve
  «Ti-talls» ønskede integrasjoner
  ….mm
 • 2
  5
  Mottak av henvisning i arbeidsgruppe
  Fordeler evt.
  henvisningen til lokale arb.gr
  Henvisning til oppfølging
  4
  3
  Mottar henv. til vurdering
  Vurdering av henvisning
  Manuell videresending i arbeidsflyt
  Elektronisk mottak av henvisning
  1
  Mottak pr post
  Stempling av post
  Sortering av post manuelt
  Registrering /opprettelse av henv. i DIPS
  Rettighetsbrev
  0
  Henvisnings-dokument
 • 13
  11
  8
  10
  6
  Venteliste i DIPS
  Sortering av venteliste for oversikt over ventende
  Setter opp timer, og sender innkallingsbrev
  Pasienten settes på nytt opp på venteliste
  Endring av time
  Ingen oppf.behov , henvisningen lukkes.
  12
  Vurd behov for videre oppf. Ventetid slutt?
  9
  Oppfølging av rapporteringskrav og kontrollerpunkter
  Ønsker time på annet tidspunkt
  Møter til poliklinikk eller innleggelse
  Time-/ innk. brev
  7
  Prioritering av pasienter
 • Viktige utfordringer fremover
  Pasientsikkerhet er viktigst
  Vi har høyt fokus på kontroll av arbeidsflyt
  • Henvisningsflyt (13 risikopunkter identifisert i EPJ fase 2 som skal håndteres i lokale mottaksprosjekt)
  • Prioriterte rapporter
  • Arbeidsgrupper
  Mange nye tilgrensende løsninger som skal på plass
  Elektronisk EKG
  Talegjenkjenning
  Ulike bildeløsninger
  Elektronisk legemiddelforordning/ kurve
  «Ti-talls» ønskede integrasjoner
  ….mm
 • Viktige utfordringer fremover
  • Samhandlingsreformen
  • Vil meldinger eller kjernejournal bidra tilstrekkelig i samhandlingen?
  • PLO melding kommer i 6.0
  • Oppgraderinger og videreutvikling. Versjon 6.0 om noen måneder?
  • forbedring av røntgen- og patologi er kanskje de mest etterspurte kliniske forbedringer
  • og andre nyheter får dere i presentasjon av Dips 6.0 i morgen tidlig.. 
  • Utfordrer DIPS pasientsikkerhet og effektivitet?
  • 60% kan løses ved å justere innstillinger i programmet og opplæring
  -> lokalt arbeid
  • kravspesifikasjoner, dialog, møteplasser med Dipsasa må videreutvikles -> Dipsasa
 • Viktige utfordringer fremover
  Standardisering < - > Høyspesialiserte behov
  Videre engasjement og gjennomslag for helsepersonells endringsønsker
  Et tiltak for å sikre engasjement;
  Få utnyttet data i EPJ ved hjelp av strukturert tekst
  kvalitetsregister
  forskning
  lokalt og for rapportering
  Understøtte pasientflyt internt og eksternt
  Mange etterspørsler etter integrasjoner
  Nasjonal kjernejournal
 • Viktige utfordringer fremover
  Videreutvikle samarbeidet vårt
  i regionen
  nasjonalt
  Klinisk arbeidsflatemed selvforklarende og kvalitetssikrede funksjoner.
  Integrerte løsninger slik at en bare trenger å logge på en gang og søke opp pasienten en gang (men få opp data fra ulike system)
  24
 • Hvordan møter vi utfordringene?
  Rask kartlegging og lukking av avvik
  Åpenhet og informasjon
  Læring på tvers av foretak
  Registrere, prioritere & synliggjøre avvik
  Brukerundersøkelser
  Mer ressurser til opplæring
 • Ledelse av forbedring?
 • Utfordringer innen IKT-systemer i sykehus
  For lite fokus på samspill mellom teknikk og mennesker
  Behovet for opplæring er stort
  Kompetansematch i utvikling av medisinske fagsystemer
  Vi har en organisasjon som reagerer raskt når avvik avdekkes
 • Change is the only constant.– Heraklit, Greskfilosof