школа молодого вчителя 2011 2012 microsoft office word

30,576 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
30,576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
274
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

школа молодого вчителя 2011 2012 microsoft office word

 1. 1. ВАТУТІНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 ІМ. М.Ф.ВАТУТІНА ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»Голова методичної ради Директор школи_____________________ ________________________Орещук О.В. Залізна Т.І. ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ КЕРІВНИК Глобіна Ольга Іванівна 2011-2012 н.р.
 2. 2. ВСТУП Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці в педагогічному й учнівському колективах. В. Сухомлинський Формування вчителя як творчої особистості, здатної до створення якісно нового, значущого для практичної педагогічної діяльності – одне з найваж- ливіших завдань сучасної науки і практики. Мета «Школи молодого вчителя» - сприяння підвищенню фаховогорівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності,озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.У перспективі – розвиток фахової майстерності. Основні завдання «Школи молодого вчителя»: поглиблення знань зтеорії та методики навчання й виховання, сприяння оволодінню молодимивчителями основних нормативних документів, вивчення й використання напрактиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передовогопедагогічного досвіду, розвиток ініціативи й творчості, новаторськихпошуків вчителів. Основні напрямки роботи «Школи молодого вчителя»:  розширити сферу знань учителів із психолого-педагогічних основ уроку;  ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомленню здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи учнів на уроках; створити для вчителів таке середовище. В якому їм би хотілося творити.
 3. 3. Протягом 2010-2011 навчального року робота «Школи молодого вчителя» буланаправлена на реалізацію наступних задач: оволодіння молодими вчителями основнихнормативних документів про школу; аналізу проблем, які ставились перед вчителями взв’язку з переходом школи на одинадцятирічний термін навчання і реалізацію Державнихстандартів; знайомству з методичною літературою, кращим досвідом вчителів країни,області та міста. У 2010-2011 навчальному році у «Школі молодого вчителя» з молодимивчителями проводилися як теоретичні заняття, так і семінари-практикуми. Тематиказанять була різноманітною, цікавою і корисною для молодих вчителів. Ці заняттядопомогли молодим вчителям у професійній адаптації. В 2011-2012 навчальному році педагогічний колектив нашої школи поповнився щетрьома молодими спеціалістами. Тому робота школи молодого вчителя буде включатипитання як першого року навчання з молодими спеціалістами, так і другого (відповідно доперспективного плану роботи школи). Робота «Школи молодого вчителя» у 2011-2012 навчальному році буде направленана:  адаптація молодих спеціалістів в учительському та учнівському колективах школи;  попередження найбільш серйозних недоліків у професійній діяльності молодихвчителів за наслідками результатів моніторингу;  удосконалення форм, методів і прийомів організації й здійснення навчально-виховної діяльності вчителя;  підготовка методичних і дидактичних матеріалів (варіанти поурочних планів,планів-конспектів, календарних планів);  ознайомлення молодих педагогів з новітніми досягненнями в галузі психологічноїй педагогічної наук, методики викладання;  вивчення, опробування активних, інтерактивних методів навчання й виховання;  вивчення типів та структури сучасного урок, основних принципів навчання,раціонального застосування методів навчання; вивчення вимог щодо оформленняшкільної документації. Організаційно-методична робота буде здійснюватись за такими напрямками:  робота з адміністрацією навчального закладу;  робота з наставниками молоді;  робота з учителями-стажистами;  робота з молодими педагогами (1-3 роки педагогічного стажу).
 4. 4. Список молодих вчителів та їх наставників 2011 – 2012 н.р. ПІБ молодого вчителя Посада ПІБ наставника1. Науменко Катерина вчитель Глобіна Олегівна англ.мови Ольга Іванівна2. Литвіцький Василь вчитель Ткаченко Олександр Олександрович фізкультури та Володимирович ДПЮ3. Маркопольська Наталія вчитель Глобін Олександрівна німецької Юрій Миколайович мови4. Мацко Ірина Ігорівна вчитель Мусієнко математики та Наталія Миколаївна інформатики5. Литвіцька Олена Іванівна вчитель Городнічук Ольга початкових Дмитрівна класів6. Кравченко Катерина вчитель укр.. Кущенко Петрівна мови та Сергій Васильович літератури7. Алєксєєв Володимир вчитель Городнічук Євгенійович початкових Ольга Дмитрівна класів8. Лисенко Віта Миколаївна вчитель Успаленко музики Олена Олександрівна
 5. 5. «ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»Голова методичної ради Директор школи___________________ _______________________Орещук О.В. Залізна Т.І. ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ 2011-2012 н.р.№ Зміст роботи Датап/п Відповідальні І.Робота адміністрації з питань стажування1 Ознайомлення стажерів з правилами внутрішнього До 01.09 Глобін Ю.М. розпорядку.2 Ознайомлення стажерів з планом роботи школи До 05.09 Орещук О.В. молодого вчителя (ШМВ)3 Контроль за складанням планів індивідуальної До 25.09 Орещук О.В. роботи разом із наставниками. Глобіна О.І.4 Затвердження наказу про роботу з молодими До 01.09 Залізна Т.І. фахівцями.5 Ознайомлення стажерів з основними правилами та З 30.08 по Адміністрація, обов’язками вчителя відповідно до нормативно- 25.09 наставники правових документів6 Контроль за складанням календарного планування Протягом Залізна Т.І. уроків відповідно до навчальних програм, веденням року. Глобін Ю.М. шкільної документації та звітності. Надання індивідуальних консультацій.7 Ознайомлення молодих учителів із системою До 20.09 Шарова Л.В. виховної роботи у школі.8 Участь стажера у роботі методичних об’єднань. Протягом Керівники року. предметних МО10 Підготовка алгоритмів, пам’яток, зразків Протягом Глобіна О.І. самоаналізів на допомогу вчителям-початківцям в року. організації роботи. ІІ. План роботи з молодими вчителями1 Інструктивно-методична нарада з учителями- Вересень Орещук О.В. наставниками «Про організацію педагогічного
 6. 6. шефства над молодими та недосвідченими вчителями».2 Засідання школи професійної адаптації педагога- До 02.09 Глобін Ю.М. стажиста, де розглянути такі питання: а) зміст навчальних програм і пояснювальних записок; б) вимоги до ведення класних журналів і оформлення шкільної документації; в) здійснювання оцінювання навчальних досягнень учнів; г)ознайомлення з документами, що регулюють навчально-виховний процес.3 Зустріч за круглим столом молодих учителів з Протягом Адміністрація адміністрацією школи. року4 Ознайомлення з особливостями навчально- До 10.09 Адміністрація виховного процесу у школі, з проблемою школи, вимогами педагогічної етики.5 Забезпечення участі вчителів-стажерів у роботі Протягом Адміністрація методичних об’єднань школи, міських МО. року6 Контроль за веденням шкільної документації. Протягом Адміністрація, Індивідуальні консультації щодо вимог до року наставники, поурочних планів, зошитів, щоденників, класних методичні журналів. об’єднання7 Вивчення організаційної сторони навчально- Протягом Адміністрація, виховного процесу. Підготовка до уроку (оперативні року наставники, наради, індивідуальні бесіди, засідання МО) методичні об’єднання8 Забезпечення кожного молодого вчителя Протягом Адміністрація, рекомендаціями щодо складання індивідуального року наставники, плану самоосвіти. Контроль за станом самоосвіти методичні вчителів-стажерів. об’єднання9 Затвердити графік взаємовідвідування уроків молодих До 10.09 Адміністрація учителів та вчителів-предметників, рафік відкритих уроків. ІІІ. Методична робота1 Відвідування уроків молодих вчителів для надання Протягом Адміністрація, їм практичної допомоги, контролю за виконанням року Учителі- навчальних програм. наставники2 Проведення індивідуальних консультацій з питань: Протягом Адміністрація, року Учителі-  аналізу інструктивно-методичних листів, Вересень наставники підручників, наочності, які забезпечують НВП;  особливості навчання учнів в 10 класах в
 7. 7. зв’язку з переходом на 11-річну форму Вересень навчання;  Протягом організація самоосвіти молодих вчителів. року3 Проведення групових консультацій для молодих Протягом Адміністрація, учителів з питань: року Учителі-  вимоги до планування і поурочних планів; Вересень наставники,  основні етапи підготовки вчителя до Жовтень Методичні уроку; об’єднання,  індивідуальна робота з учнями; Грудень Міські МО  форми і методи роботи з учнями на уроці; Лютий  проведення нестандартних уроків, Березень  позакласна робота з предмету. Листопад4 Участь учителів у роботі шкільної та міської ШМВ. Протягом Молоді вчителі року5 Тематика занять школи молодого вчителя (ШМВ) Жовтень Адміністрація, –січень  Брифінг «Досвід, проблеми, знахідки». Жовтень Вчителі-  Сучасний аналіз уроку (практичне Листопад методисти заняття)  Як працювати зі щоденниками, зошитами Грудень учнів, єдині вимоги до ведення шкільної документації (практичне заняття).  Дотримання санітарно-гігієнічних вимог Лютий до організації НВП, утримання кабінетів.6 День відкритих дверей «Майстер-клас» Березень Досвідчені вчителі7 Декада молодого вчителя «Ініціатива і творчість Квітень Молоді вчителі молодих».8 Аналіз результатів попереджувального контролю за Травень Глобін Ю.М. роботою молодих учителів.9 Розглянути на засіданні педагогічної ради Червень Глобін Ю.М. результати роботи з молодими вчителями. Керівник школи Глобіна О.І.
 8. 8. Діагностична карта молодого вчителя№ Основні напрямки діяльності Володію Хочу Поділюсь Потрібнап/п вчителя (навчальна робота) питанням познайомитись досвідом допомога з досвідом1 Активізація розумової діяльності учнів2 Вибір типу уроку відповідно його змісту3 Здійснення міжпредметних зв’язків4 Розвиток логічного мислення5 Організація самостійної роботи на уроці6 Робота з підручником7 Організація перевірки знань, умінь і навичок8 Методика проведення опитування учнів9 Диференційований підхід до навчання10 Розвиток пізнавальної активності учнів11 Попередження перевантажень12 Використання ігрових моментів на уроках13 Реалізація виховної мети на уроці14 Індивідуальний підхід до навчання15 Використання роздаткового матеріалу на уроці16 Позакласна робота по предмету17 Реалізація розвиваючого навчання18 Підбір завдань до підсумкової атестації учнів19 Уміння об’єктивно опитувати учнів20 Володіння формами опитування учнів21 Використання різних режимів роботи на уроці22 Використання ППД Підпис ______________________
 9. 9. ЛИСТОК СТАЖУВАННЯ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА 2011-2012 н.р.1. Прізвище, ім’я та по батькові Лисенко молодого вчителя Віта Миколаївна2. Дата народження 23.06.1989 р.н.3. Який навчальний заклад закінчив, Уманський державний коли педагогічний університетім.П.Т.Тичини, 2011 р.4. Посада Вчитель музики5. Педагогічне навантаження 18 годин6. Стаж _7. Проблема, над якою працює Формування культуротворчого вчитель впливу мистецтва з використанням інноваційних технологій на уроках8. Вчитель-наставник Успаленко Олена Олександрівна
 10. 10. ПРОГРАМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА 2011-2012 н.р.№ Теоретичні питання Термін Форма звітності1. Складання календарних та поурочних Серпень Співбесіди із планів. Оформлення журналів. вчителями- наставниками та завучем2. Форми організації діяльності учнів. Вересень Співбесіди із Організація навчально-виховного процесу. Жовтень вчителями- наставниками та завучем3. Психологічні основи діяльності учнів у Листопад Співбесіда із процесі навчання. Ознайомлення з працями психологом школи психологів Л.Виготського та П.Гальперіна. та вчителями- наставниками4. Відвідування уроків вчителів-наставників. Протягом Співбесіда із року вчителями- наставниками5. Поглиблення знань із питань теорії та Протягом Виступи на практики викладання предмета. року засіданнях МО6. Учнівський колектив – основа виховання. Грудень Співбесіда із Складання психолого-педагогічної завучем та класними характеристики учня та всього класного керівниками колективу.7. Розвиток пізнавальних інтересів учнів. Січень Співбесіда за Конструювання проблемного уроку. конспектом8. Моральне та патріотичне виховання учнів. Лютий Співбесіда із Розробка планів проведення уроків завучем по мужності, зустрічей з цікавими людьми. навчально-виховній Розробка та методика проведення вікторин, роботі. КВН. Позакласний захід.9. Використання активних форм і методів у Березень Співбесіда із навчанні. завучем10. Організація суспільно-корисної праці Квітень Співбесіда із школярів. Аналіз форм і методів організації завучем та суспільно-корисної продуктивної праці. вчителями- Планування літньої трудової чверті. наставниками11. Тиждень молодого вчителя. Травень Відкритий урок чи Огляд дидактичних матеріалів молодих позакласний захід вчителів. Відвідування та обговорення уроків вчителів-початківців.
 11. 11. Пам’ятка молодому вчителю Приходьте в кабінет заздалегідь. Переконайтесь, чи все готово до уроку. Прагніть до організованого початку урока. Не витрачайте часу на пошуки сторінки вашого предмету в классному журналі, позначте його закладкою раніше. Привчайте чергових залишати на столі вчителя записку з прізвищами відсутніх учнів. Починайте урок енергійно. Не запитуйте, хто не виконав домашнього завдання. Урок ведіть так, щоб кожен учень з початку до його кінця був зайнятий ділом. Захоплюйте учнів змістом матеріалу, контролюйте темп уроку. Допомогайте «слабким» повірити в свої сили. Особливо слідкуйте за тими, хто не уважний. Попереджуйте відразу наміри порушити робочий ритм. Звертайтеся частіше з питаннями до тих, хто може на уроках відволікатись. Мотивуйте оцінки знань. Скажіть учневі, над чим йому слід попрацювати ще. Це буде привчати до дисциплінованої праці. Учень звикатиме до того, що вказівки вчителя слід виконувати. Закінчуйте урок загальною оцінкою роботи класу та окремих учнів. Нехай усі відчують почуття задоволення від результатів праці. Постарайтесь помітити позитивне в роботі недисциплінованих дітей, але не робіть це занадто часто. Закінчуйте урок разом із дзвінком. Нагадайте черговому про його обов’язки. Утримуйтесь від зайвих зауважень Пам’ятайте: налагодження дисципліни може бути єдиною сферою педагогічної практики, де допомога йде на користь. Звертайтеся за допомогою до самих учнів. З порушником, якого клас не підтримує, легше справитись. Не допускайте конфліктів з цілим класом чи значною частиною класу, а якщо конфлікт виник, не затягуйте його, шукайте розумні шляхи його вирішення. Пам’ятайте слова М.Добролюбова про те, що справедливий учитель – це такий учитель, вчинки якого справедливі в очах учнів
 12. 12. 1. Чітко визначити мету.2. Поурочний план – логічна схема побудови уроку. Не обов’язково план уроку писати як конспект викладу матеріалу.3. План повинен демонструвати методи, форми, прийоми роботи з класом, спрямовані на досягнення мети.4. Чітко вказати індивідуальну роботу з сильними та слабкими учнями.5. Особливу увагу при плануванні слід приділяти самостійній роботі учнів, самостійному пошуку знань (наше завдання не наповнювати учнів знаннями, а викликати інтерес до знань, навчити добувати ці знання, творчо мислити).6. Заздалегідь мають бути сформульовані запитання, які пропонуються учням на різних етапах роботи на уроці.7. Поурочні плани повинні передбачати всі елементи структури обраного типу уроку (урок засвоєння нових знань; урок засвоєння умінь і навичок; урок узагальнення й систематизації знань; урок перевірки знань, навичок і вмінь; комбінований урок).8. Поурочні плани повинні бути чітко оформлені.9. Зошити з поурочними планами слід обов’язково підписувати (предмет, клас, рік, вчитель).10. Бажано, щоб були поля, а після поурочного плану – вільне місце, де можна робити примітки, зауваження в ході уроку. Успіху Вам! Творчого натхнення!
 13. 13. Кодекс честі молодого вчителя1. Будь компетентним, вимогливим, але справедливим учителем.2. Не підвищуй голосу в будь-якій ситуації. Пам’ятай: того, хто кричить, погано слухають.3. Доводь свою компетентність і професіоналізм, логічно викладаючи матеріал. Зумійстворити доброзичливу обстановку, яка б сприяла кращому сприйманню учняминавчального матеріалу.4. Не поспішай виставляти найнижчий бал. Зваж всі «за» і «проти». Пам’ятай: низькаоцінка викликає не бажання вчитися, а байдуже ставлення до навчання і зневагу довчителя.5. До кожного уроку готуйся, як до сповіді: запитай у свого сумління, чи ти зробив усе відтебе залежне для його підготовки.6. Намагайся бачити не в цілому клас, а кожного учня, розуміти його настрій,психологічний і фізичний стан.7. Переступивши поріг школи, зосередь свою увагу на завданнях, які необхідно виконатив першу чергу.8. Перед початком уроку подивись у вічі учневі. Дай пораду тому, кому необхіднадопомога.9. Пам’ятай, що повага і любов до учня – це життєве кредо вчителя.10. Не нашкодь! Ніколи не нав’язуй своєї точки зору. Вона може бути хибною.11. Поважай думку учня. Намагайся спокійно вислухати його аргументацію. Якщо вонане- правильна, звернись по допомогу до класу. Нехай учні подискутують і знайдуть істинуразом з учителем.12. Не принижуй гідності учня. Не говори грубощів, не кричи. Інакше учні боятимутьсятебе, але й зневажатимуть.13. завойовуй авторитет не «всепрощенням», а чесністю, порядністю, справедливістю,об’єктивністю, добротою.14. Будь добрим, адже доброта врятує світ.15. Слідкуй за своїм зовнішнім виглядом: учитель – це артист, який постійно перебуває насцені. Спробуй уявити себе на сцені без зачіски або у шапці, у непрасованому чи несвіжому одязі, брудному взутті, із невдалим або занадто яскравим макіяжем. Пам’ятай:учні уважно стежать за твоєю зовнішністю. Успіхів тобі, учителю, та Божої благодаті!
 14. 14. ПРОФЕСІЯ ВЧИТЕЛЯ - СЛУЖИТИ ЛЮДСТВУСвітлі образи своїх шкільних учителів ми зберігаємо в памяті все своєжиття. Один французький письменник сказав: «Хтось завждиспостерігає за тобою: Бог, Мати, Учитель...» А хто спостерігає завчителем? Передовсім - він сам. Кожна людина в нашій країні переступає поріг школи. Школа дає людині все те, без чогоне можна жити на світі. За партою починаються надії, радість і тривоги учнів. Вони несуть ужиття все те, чого навчила їх школа, і те, чого не навчила, теж. Кожен, хто сьогодні працює в школі, працює на майбутнє і відповідає за це майбутнє. Іособливо щасливий у своїй долі той, кому зустрівся вчитель, який уміє принести в класзахопленість, любов і, звичайно ж знання, осяяне цією любовю. Благородство вчителянеодмінно відгукнеться в серцях його учнів. Відмінне знання свого предмета, методичнумайстерність, ерудицію вчителя учні цінують над усе. Велику шану, любов виявляютьвони передусім саме до майстрів своєї справи. Це зобовязує вчителя триматися на рівнісучасної науки. Бути вчителем — завжди йти вперед: зупинишся — життя обжене, імолодість, найточніший хронометр епохи, одразу засіче відставання. Робота зудосконалення самого себе завжди важка — це знає кожен. У суспільстві існуютьінститути, які допомагають людині підноситися над своїми слабостями. Хто обравпрофесію вчителя, мусить сам собі надавати цю допомогу. Непросто вкласти в голови дітей премудрості наук. Ще важче навчити їх учитися —вбирати ЗНАННЯ, допитливо добувати їх з книжок і з життя. Адже. відкриваючи дитині світ,учитель учить її жити У Цьому світі. Сьогодні на наших очах змінюється країна, змінюється школа. Усе, що вирує навколо,полилося в класи. Життя сучасного учня не менш динамічне, ніж життя суспільства. Успішнойдуть процеси компютеризації, технологізації школи, які допомагають учителю розвиватиінтелект школярів, але не будять їхню душу. Людина, позбавлена людяності, — носій зла. Томунині, як ніколи, учителів хвилює духовно-моральний світ дитини. Запобігти порожнечі душі,убогості інтересів, розбудити прагнення працювати над собою, виховувати чуйність серця,тонкість і красу почуттів, навчити керувати своїм внутрішнім світом, допомогти успішно ввійти всоціум завдання вчителів.Учитель перетворює дитину на громадянина. Творить поступово, терпляче. А як це складнонаправляти дітей, які не знають ні ціни часу, ні ціни своєму здоровю, ні ціни незліченнимжертвам, принесеним задля їхнього щастя. Але вчительське серце ніколи не втрачає віри вможливості дитини й у свою здатність наставити її на шлях істинний. Учителі існували в усі часи, з давніх-давен, передавали знання й мудрість роду молодим,готували зміну поколінь. Учитель — це вихователь, провідник у життя. Підготовка до життя всуспільстві й розвиток особистості — головні його завдання. Бути вчи гелем— божественнепокликання й важка праця, бо дитяча душа — найкрихкіший матеріал. До того ж учитель формує ізвязує між собою цілі покоління. Але й кожна людина творить саму себе, і впливають па нас різніавторитети: батьки, інші дорослі, однолітки. Та саме педагоги відкривають нашим дітям світ,дарують істину і приймають перші дитячі відкриття. Тому вчитель мусить бути взірцем, прикладом
 15. 15. для наслідування, уособленням усього правильного та мудрого. Лев Толстой зауважив, щохорошому вчителеві досить мати тільки дві якості - великі знання і велике серце. Дорогі колеги, яким би складним не було життя, несімо ці дари дітям!
 16. 16. Звіт про роботу «Школи молодого вчителя» в 2011-2012 н.р. Робота «Школи молодого вчителя» в 2011-2012 н.р. була направлена на адаптаціюмолодих спеціалістів в учительському та учнівському колективах, попередженнянайбільш серйозних недоліків у професійній діяльності молодих вчителів, удосконаленняформ, методів і прийомів організації й здійснення навчально-виховної діяльності вчителя. Організаційно-методична робота здійснювалась за такими напрямками:  робота з адміністрацією навчального закладу;  робота з наставниками молоді;  робота з учителями-стажистами;  робота з молодими педагогами (1-3 роки педагогічного стажу). В школі навчалося 8 молодих спеціалістів. Найголовнішим чинником молодогопедагога є період адаптації. Процес адаптації до навчальної діяльності значною міроюзумовлений ступенем і характером допомоги, які молоді спеціалісти отримують відадміністрації школи, досвідченого вчителя-наставника, колег по роботі. У бесіді змолодими вчителями було з’ясовано їхні нахили, бажання, інтереси. Ознайомилипочатківців з обладнанням методичного кабінету, матеріалами шкільної бібліотеки, змайбутніми колегами, разом із класними керівниками дали стислу характеристику класів,у яких доведеться працювати. Молодих спеціалістів було орієнтовано на виконання таких основних завдань:  набуття практичних навичок;  уміння застосовувати теоретичні знання, набуті у ВНЗ, конкретно на практиці;  набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми;  засвоєння різноманітних методів навчання, вивчення передового досвіду;  використання сучасних засобів навчання, нетрадиційних форм і методів, нових педагогічних технологій. В «Школі молодого вчителя» були розглянуті актуальні теоретичні питання тапроведені практичні заняття. Молоді фахівці відвідали уроки своїх наставників та іншихдосвідчених учителів школи. У цьому їм допомагала адміністрація школи. Ефективноюформою роботи були бесіди за «круглим столом». Молоді спеціалісти залучалися доколективного планування уроку, творчої дискусії, ділових ігор. У травні було проведено«Тиждень молодого вчителя», на якому було оглянуто дидактичні матеріали молодихвчителів, відвідано та обговорено урок вчителя німецької мови Маркопольської Н.О. в 10
 17. 17. класі «Моя Батьківщина. Моє рідне місто» (в використанням ІКТ) та вчителя англійськоїмови Науменко К.О. в 4 класі «Подорож. Улюблений вид подорожі». Всі молоді вчителі нашої школи є слухачами віртуальної школи професійногостановлення молодого педагога, що допомагає їм розкрити свої індивідуальні педагогічніздібності, підвищити свій професійний рівень, установити відносини співробітництва тавзаємодії між ними та колегами, учнями, батьками. Наші молоді колеги взяли участь вобласному конкурсі нарисів « Про шкільне життя», що свідчить про їх активну життєвупозицію.

×