Your SlideShare is downloading. ×
Get attachment.aspx
Get attachment.aspx
Get attachment.aspx
Get attachment.aspx
Get attachment.aspx
Get attachment.aspx
Get attachment.aspx
Get attachment.aspx
Get attachment.aspx
Get attachment.aspx
Get attachment.aspx
Get attachment.aspx
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Get attachment.aspx

317

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
317
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Õ. I§I™IøN Kø¢IKO™: 8574 E¶I™TPOºE™: 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 6 - 157 72 ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ETO™ 1Ô - AP. ºY§§OY 6 MA´O™ 2010 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 6 157 72 ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ TÈÌ‹ ʇÏÏÔ˘: 0.30€ AÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¶ÔÏÈÙÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ EÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ AÚο‰Â˜ ÕÔ„‹ ÌÔ˘… ¢È·-‚ԇϢÛË… “∫ÏËÚÒÓÂÈ” ÁÈ· ÙÔ… ¯Ú›ÛÌ·! ? Î·È ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓfiÙËÙ·; ªÈ· ϤÍË Ô˘ ÙËÓ ·Îԇ̠ηٿ ÎfiÚÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ªÈ· ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. ∆È ÛË- Ì·›ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ ‰È·‚ԇϢÛË; Î·È ÙÈ Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘; ∆·ÙÔ‡Ï˘ – ª·ÓÒÏ˘ – ¢Ú¿ÎÔ˜ – ª·ÚÔ‡ÙÛ·˜ ‹ ı· Á›ÓÂÈ Ë ¤ÎÏËÍË; ¢È·‚ԇϢÛË Â›Ó·È Ë Û‡Û΄Ë, Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÁÓˆÌÒÓ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ √ Ó¤Ô˜ O ∫∞§§π∫ƒ∞∆∏™ ¤ÊÂÚ «·ÓÙȉڿÛÂȘ» ÛÂ… ÛÙË Ì˯·ÓÔÚÚ·Ê›·, ÛÙË ‰ÔÏÔÏÔΛ·. ∞Ó¿ÏÔÁ·, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ÿÚÙ˘ ÙË ‰È·‚ԇϢÛË, ÌÔÚԇ̠ӷ Ù˘ «ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ì» Î·È ¤Ó·Ó ÂÈıÂÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ‰È·- ‚ԇϢÛË ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ·fiÊ·ÛË, ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·Î˘‚ÂÚ- ÓÒ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ·Ú·¤ÌÂÈ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈ- ÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÛÙË µÔ˘Ï‹. ¡∞π ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È «ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋», ¡∞π ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÛı·È, ¡∞π ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË fiÙ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ï¿ ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÚÔÛÈÙÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· Ô˘Ó ÌÂÙ¿, TÚfi·È· Ù¿¯· ÌÔ˘ Ù¿¯· ÌÔ˘, fiÙÈ Î·È Î·Ï¿!!! Û·˜ Ï¿‚·Ì ˘fi„Ë Ì·˜, Û·˜ ˘ÔÏÔÁ›Û·ÌÂ, Û·˜ Û˘ÌÌÂÚÈÛًηÌÂ, ·ÎÔ‡Û·- ÌÂ… ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Î·È ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ (ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹). ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ… Î·È Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÙÔ˘ & ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ∞Ú牛·, Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈfiÚÈ˙ ·fi ÙÔ˘˜ 23 ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ 7. ¢‹ıÂÓ, fiÙÈ ‚Á‹Î ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·- ‚ԇϢÛË Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·Ú·- ̤ÙÚÔ˘˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ·ÏÏ¿… ı· ‚ÂÏÙȈÓfiÙ·Ó. ∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›¯·Ó ¢ÛÙÔ¯‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ KÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ· APKA¢IA™ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ §¿‰ˆÓÔ˜ Î·È ª·ÈÓ¿- ÏÔ˘, ˆ˜ «ÔÚÂÈÓÔ‡˜». ™Â ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ∆Ô ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜, ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, Î·È ÙÒÚ· ̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÙÒÚ· ÁÈ· „‹ÊÈÛË, Ì ÌÈ· ∞Ú牛· Ó· √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 325 ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‰‹ÌˆÓ Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÌfiÓË ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜, ΢ÔÊÔÚ› ÂÓÙ¿¢ËÌ· Î·È Ô˘ “·Ô¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ” ÙË ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §ÂˆÓȉ›Ô˘ Û ¡fiÙÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜. ™ÂÏ. 3 °ÔÚÙ˘Ó›· Î·È “‚·ÊÙ›˙ÂÈ” ÙËÓ ∫˘ÓÔ˘Ú›· «ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹». ∫‡ÚÈ ÀÔ˘ÚÁ¤ Î·È Î‡ÚÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ∞Ú牛·˜, ÁÈ·Ù› “Ôț٠ÙË Ó‹ÛÛ·”, ͯ¿Û·Ù ÙȘ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Ô˘ ÌÂÙÚ‹Û·ÙÂ, fiÙ·Ó ÙÚ¤¯·Ù ÁÈ· „‹ÊÔ˘˜ ÛÙË °ÔÚÙ˘Ó›·; ‹ ™Ù¤ÚÓ·.. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ;… √‰ËÁ›ÛÙ ¿ÓÂÙ·! ∞ȯ̤˜ ÷Ú. ∞ÔÛΛÙË ‰ÂÓ ‚Ϥ·Ù fiÙÈ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ ÌfiÓÔ Ú›Á·ÓË Î·È ‚fiÛÎÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔÓ «∞Úη‰¿Ú¯Ë» ™ÂÏ. 3 Ï›Á· Ú·Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÙ· ηÙÛ¿‚Ú·¯·; ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫˘ÓÔ˘Ú›· Ê˘ÙÂ‡Ô˘Ó ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ù˘ Í·ÏÒÛÙÚ·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·; ÕÎÔ˘ÛÔÓ, ¿ÎÔ˘ÛÔÓ!!! §ÔÁÈ΋ ‹ ÂÛÎÂÌ̤ÓÔ˜ ·Ú·ÏÔÁÈ- ∞fi ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·; ÛÌfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi; ŸÙ·Ó Ë °ÔÚÙ˘Ó›· ÙÂÌ·¯›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ‰‹ÌÔ˘˜, ÔÈ ‰˘Ô Â›Ó·È ÔÚÂÈÓÔ›, fiÙ·Ó Ë °ÔÚÙ˘Ó›· Â›Ó·È ·Ùfi- ∫·Ï¿ ¿ÌÂ! ™ÂÏ. 10 ÊÈ· (Û˘Ó¤ÓˆÛË 8 ¢‹ÌˆÓ), Á›ÓÔÓÙ·È fiÏ· ›ÛȈ̷… ª¿ÏÏÔÓ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. ∫·È ÙÒÚ· ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·; ŒÙÛÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿- Ù˘ÍË Ù˘ §›ÌÓ˘ ÙÔ˘ §¿‰ˆÓ·, Π∫·ÚÙ¿ÏË; ™ÎÂÊًηÙ Ÿ¯È Ï·ÙÔÌÂ›Ô ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ηıfiÏÔ˘, ΠÀÔ˘ÚÁ¤, fiÛ˜ ÒÚ˜ ı· οÓÂÈ ¤Ó·˜ ¶·- Ù˘ ª·ÏÈÓ¿˜ ™ÂÏ. 10 Ú·ÏÔÁÁ›Ù˘, ·fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ °ÔÚÙ˘Ó›·, Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙË ¢Ë- ÌËÙÛ¿Ó·; ∫·Ï¿, Ì ÙÔ ÙÈ ı· ¿ÂÈ, ‰ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ!!! ¢fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÔÈ ‰‡Ô Ӥ˜ Û‹Ú·ÁÁ˜ ™Ù¤ÚÓ·˜ Î·È ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ™ÎÂÊًηÙ ηıfiÏÔ˘, ÎÎ. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, fiÙÈ ÂÓfi„ÂÈ ∫·ÏÏÈ- ÎÚ¿ÙË ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·‰ËÌÔÙ‡ÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ Â.Ô. ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ – ∆ÚÈfiψ˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·. √ √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË °ÔÚÙ˘Ó›· ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ÁˆÌÂÙÚÈ- ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ∫fiÚÈÓıÔ, ı· Â›Ó·È Î‹ ÚfiÔ‰Ô; ∂! ÙÒÚ· Ì ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ʤÚÓÔ˘Ó… ¤ÚÁ·»! ™ÂÏ. 8 °ÔÚÙ˘Ó›· ÁÈ· ¤Ó· ¢‹ÌÔ, Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚÒ fiÙÈ ÔÈ 18.327 οÙÔÈÎÔÈ, ÛÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ô‡Ù ÔÈ ÌÈÛÔ›. £· „¿¯ÓÂÙ ÁÈ· ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó… 50 ∞Ó·ÁÓÒÛÙÚȤ˜ Ì·˜ Ù· ÎÔ˘ÎÈ¿ Ô‡Ù ÁÈ· ÌÈ· ‚Ú·ÛÈ¿ (1 ¤‰Ú·). ∞ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ· Ô˘ ı· ‚ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ οÚÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿, Πƒ·ÁÎÔ‡ÛË. MËÓ ·ÁÓÔ›Ù ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ∞Úο‰·, Ï¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌ. ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ·Á·¿Ó ÙÔÓ ∫∂ƒ¢π∑√À¡ ¢øƒ∂∞¡ ÙfiÔ, ÚԂ›Ù Û ˘ÁÈ‹ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ∆ÚÂȘ (3) ‚·Ê¤˜ Ì·ÏÏÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔÈÎÙfi Ì˘·Ïfi Î·È Ù¤ÙÔÈÔ˘˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ë ∞Ú牛·. ∆· fiÌÔÚÊ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ °ÔÚÙ˘Ó›·˜ ÌËÓ Ù· ÌÂÙ·- ™Ù· ÎÔÌً̈ÚÈ· ÙÔ˘ Hotel CARAVEL ÙÚ¤ÂÙÂ… Û ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ÕÏÂÍ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜
 • 2. ñ MA´O™ 2010 ñ 2 ∞ÍÈfiÏÔÁ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ∏ µ¿Ûˆ… ı˘Ì¿Ù·È… Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·Á. ∫·Ú·ÊˆÙÈ¿ ™ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ M ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞Á›·˜ ∂ϤÓ˘, ¤ÊÙ·ÓÂ Î·È ∆ËÓ ∆Ú›ÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÌÌ, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∫·Ú‡ÙÛË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ «¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡», Ô ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ª¿Ë. ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ «¶·ÚÓ·ÛÛfi˜», Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ £˘Ì¿Ì·È, ‹ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÙfiÙÂ, Ô˘ ÂÈÎÔÛÈÌ›· ÙÔ˘ ª¿Ë, ÙÔ˘ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ, Ë ∂Ù·ÈÚ›· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛˆÓ, Ë ¶·Ó·Úη‰È΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ô ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¤ÂÛ ∫˘Úȷ΋ Î·È Â›¯· ¯·Ú¿ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ›¯· Û¯Ô- ∂ΉÔÙÈÎfi˜ √›ÎÔ˜ «°∫√µ√™∆∏» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Ó¤· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË π.∫·Ú·ÊˆÙÈ¿: ÏÂ›Ô Î·È ı· Ì ¤·ÈÚÓÂ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ Ó· ¿Ì ÛÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘, ÛÙÔ ·) “∆Ô ™‡Á¯ÚÔÓÔ ∞ÓıÚˆÔÚ˘¯Â›Ô: ¢ÈÂıÓ›˜ ™¯¤ÛÂȘ” Î·È ‚) “O 7Ô˜ ™ÙÚ·ÙÔÎfiÔ˜: ¶ÔÈËÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹” ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÛÙË ∑¿‚ÂÙË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ¶·ÙÛÔ˘ÚÈ¿˜. °Ú¿ÊÂÈ Ë ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ Ô √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ù.ÀÔ˘ÚÁfi˜ Î.ªÈ¯¿Ï˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜. ªÔ˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙÔ, ·fi Ô‡ Ó· ·Ú¯›Ûˆ Î·È Ô‡ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛˆ. ∆Ô µ¿Ûˆ ∑·Ó¿ÎË - ∆Ô ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô - ¢ÔΛÌÈÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ô √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Ù. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂§§π∞ª∂¶, Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ ¤ÎÏÂÈÛ· Ì¿ÙÈ, Ì·˜ Î·È ÍËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È ÌÔ˘ ʇÁÂÈ ∫·Ú·Ù˙¿ ∫Ô˘ÏÔ˘Ì‹˜ Î·È Ô √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ Î·È Ù. ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ £Ú¿Î˘ Î. πˆ¿ÓÓ˘ µÔ‡ÏÁ·Ú˘. Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘. ªÂ ÙÔ Ô˘ ¯¿Ú·ÍÂ, ‹ÌÔ˘Ó ÛÙÔ fi‰È, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ·Ó·¯Ò- ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ô ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, §ÔÁÔÙ¤¯Ó˘ Î·È °. °. Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ¡·ı·Ó·‹Ï Î·È ÚËÛË. £˘Ì¿Ì·È, ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ì ÎÔ‡Ú·Û ·ÏÏ¿ ÙÔ ı˘Ì¿Ì·È… Û·Ó Ó· Ë §ÔÁÔÙ¤¯Ó˘ η º·›‰Ú· ∑·Ì·ı¿ –¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˘. Â›Ó·È ÙÒÚ·, Ù· Ô‰·Ú¿ÎÈ· ÌÔ˘ Ì οÙÈ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ Ù· ›¯· ÁÈ· ÁÈÔÚÙÈÓ¿, ›¯·Ó ÊÙÂÚ¿, ‰ÂÓ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô “Sir” ™ÂÚ·ÊÂ›Ì º˘ÓÙ·Ó›‰Ë˜. £· ‰È·‚¿ÛÂÈ ∫›ÌÂÓ· Î·È ı· ··ÁÁ›ÏÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù· Ë Î· ∞ÓÓ· ¶ÔÏ˘Ù›ÌÔ˘ - ¿Ù·Á·Ó ¯¿ÌÔ˘ ηıfiÏÔ˘. ∞Ù¤ÏÂȈÙË Ë ÛÙÚ¿Ù·, οÔ˘ ‰˘Ô ÒÚ˜ ‰ÚfiÌÔ, ̤۷ ·fi ÌÔÁ¿˙È·, ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ÚÂÌ·ÙȤ˜, Î·È Ì ‚‹Ì· ÔÏÔÙ·¯Ò˜, ÚÔÛÂÚÓÒÓÙ·˜ ·ÁˆÁÈ¿Ù˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜, ÂÚ¿Û·Ì ÙËÓ ÕÚ‰ÂÓË, ÙËÓ ∆Ú·Ó‹ ™ËÏÈ¿, Î·È Î·ÙËÊÔÚ›Û·Ì ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ÛÙÚfiÎϘ1, ÛÙËÓ «∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÚ·Ì·» ∏ÌÂÚ›‰· ÛÙË ™ÙÂÌÓ›ÙÛ· ƒÂΛÙÛ·. –¡¿ÙÔ! Ó¿ÙÔ! ·‰ÂÚÊԇϷ, ÙÔ ‚ϤÂȘ; N¿ÙÔ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ, οٷÛÚÔ ÂΛ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ï·Ù¿ÓÈ· ∆ËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 5 ª·˝Ô˘ 2010, ÛÙȘ 8.00Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Ë Î· §È¿Ó· ™Ô˘‚·ÏÙ˙‹ «§Ô˘Û›· ÁË - ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ù¤¯Ó˜» Î·È ÙȘ ηڢ‰È¤˜. –¶ˆ! ¶ˆ! ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·˙¢Ù›! ∫Ô›Ù· Î·È fiÛÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È! ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Ì ٛÙÏÔ «∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ÙÔ Â ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹- ª °‡Úˆ Á‡Úˆ Ê˘ÙÂ̤Ó˜ ̤۷ ÛÙËÓ Ú·ÛÈÓ¿‰·, ÔÈ ¯·ÌÔΤϘ, ÙÔ˘ ÷Ù˙‹, ÙÔ˘ ∫·ÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi fiÚ·Ì·». ÌÔ˘ ∆ÚÈÎÔÏÒÓˆÓ ÂÈÛÙË- ¢È·Ì·ÓÙ‹, ÙÔ˘ ™·ÓÔ–ÃÚ‹ÛÙÔ˘, Ï›ÁÔ ÈÔ ÎÂÈ ÛÙËÓ ∆ÚÈ‚¿Ï· ÙˆÓ ª·Úη›ˆÓ. ÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ú·ÁÌ·- ŸÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‡ÚÈÛΘ ÂΛ, ÙÔ‡ÙË ÙËÓ Ë̤ڷ. ∞fi Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿ η٤Êı·Ó·Ó ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜, ∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÛÙÔ µ·ÏÙ¤ÙÛÈ ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ17 ∞- ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË ™ÙÂÌÓ›ÙÛ·, Ì ı¤Ì· ¿ÏÏÔÈ Â˙Ô› Î·È ¿ÏÏÔÈ Î·‚¿Ï· ÛÙÔ ˙Ò(Ô) ÙÔ˘˜. ∆Ô˘˜ ÎÔ›Ù·˙· Ô˘ ÏËÛ›·˙·Ó Î·È Ì¤Û· ÌÔ˘ ÛÙÔÈ- ¯ËÌ¿ÙÈ˙· fiÙÈ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚ¿ÛÙÔ2 Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔÓ ÒÌÔ ‹ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔ ÎÔÏÈÙÛ¿ÎÈ3 ÙÔ˘ ¡.∞. ∞Ú牛·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 ª·˝Ô˘, ÙËÓ ∏ «§Ô˘Û›· ÁË - ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ù¤- Û·Ì·ÚÈÔ‡, Ù·ÈÚÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ ·ÓÙÚÔÌ›‰4È, ¤¯Ô˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ̤۷ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì Ͽ‰È, ÂÂÙÂȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ì¿- ¯Ó˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ. ∫·È Ó· ‰Â›Ù Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÂÊÙ· ¤Íˆ. ª’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙȘ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ¯Ë˜ ÙÔ˘ µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘. ™ÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë Â›- Û‹ÌÂÚ·». ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, Ô‡Ù Ô˘ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚·, ÁÈ· ÙÔ fiÙ ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙÔ µ·ÏÙ¤ÙÛÈ, ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ. ∫È ÂÁÒ Ï˜ Î·È ‹ıÂÏ· Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ª·ÓÙÈÓ›·˜ Î·È ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ·Ó·‰Âȯı› Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ- ÈÛÙÔ‡˜ Ô˘ ¤‚Á·˙·Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì ÙÔ Ï¿‰È Î·È ÙÔ ·ÎÔ‡Ì·Á·Ó ∞ϤͷӉÚÔ˘. ™ÙȘ 11, ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, Ù˘ §Ô˘Û›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘. ªÈÎÚfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ‹ÌÔ˘Ó· ÙfiÙÂ Î·È ÎÂÈ Ô˘ ͯ¿ÛÙËη ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ªÓËÌ›Ԣ ÙˆÓ ∏ÚÒˆÓ fiÔ˘ „¿ÏÏË ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË, ÛÙË Á˘. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ÙÔ Ï¿‰È, Ì ÙÚ¿‚ËÍÂ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ ÎÔÓÙ¿ Ù˘, Ó· ÌËÓ Â›Ì·È ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ÂÌÔ- Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÎʈӋıËÎÂ Ô ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi- ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹ fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÈÙ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰›˙ˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∆Ô Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ ¤ÂÛ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÚÈ¿, ÙȘ Ï·Ì¿‰Â˜ ÓÙÂ, Ô˘ ηÈÁfiÓÙÔ˘Û·Ó ÛÙË Â‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ µ·ÏÙÂÙÛȈÙÒÓ ∏Ï›· ¶·‡ÏÔ˘. ¢ËÌÂÚ›·˜. ÛÂÈÚ¿. ŸÏÔ Î·È ·‚Á·Ù¤Ó·ÓÂ. ∞ÎÔ‡ˆ ÙËÓ ıÂÈ· £·Ó¿Ûˆ Ô˘ ¤ÏÂÁ „Èı˘ÚÈÛÙ¿, ÙËÓ Â›¯· “Ù¿Ì·” ÛÙÔÓ ŒÂÈÙ·, ¤ÁÈÓ ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Î·È ÙËÚ‹ıËΠÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈ- √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∆ÚÈÎÔÏÒÓˆÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆∂¢∫ ∞Ú牛·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·- ÕÁÈÔ. ŒÍˆ ÛÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ¿˜ ‚¤Ï·˙·Ó ‰Â̤ӷ Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿. µÁ‹Î·, ı˘Ì¿Ì·È ÙË ÛÎËÓ‹, Á‹. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ú¤Ï·ÛË Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi Û¯ÔÏ›· ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÚÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ËÌÂÚ›‰·, ÙfiÓÈÛÂ: «∏ §Ô˘Û›· ÁË Ù˘ ∞Ú牛·˜, ÙfiÔ˜ Ϙ Î·È Ù¿¯ˆ ÙÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, ‹Ù·Ó ‰˘Ô ÚÔ‚·Ù›Ó˜, ÌÈ· ‚¿ÎÚ· Î·È ÌÈ· οÙÛÂÓ·. ¶ÈÔ ÎÂÈ ‹Ù·Ó Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù˘ ∆Ú›ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ µ·ÏÙÂÙÛ›- ı·˘Ì·ÛÙfi˜, ÌÂÛÙfi˜ Û Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÌÂψ‰Èο Û¯‹Ì·Ù· Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÙÚ›· ·ÚÓ¿ÎÈ·, ÙÔ ¤Ó· ‹Ù·Ó Ï¿ÁÈÔ5. ÕÎÔ˘Û· fiÙÈ Ù· ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ Î·È ԇϷÁ·Ó Ï·¯ÓÔ‡˜ Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜. ›ÛÙ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ, Ó· ÁÔËÙ‡ÂÈ Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ fiÚ·Ì· ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ηıË- ÁÈ· Ó· Ù· ÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Ì·˙‡·ÓÂ, ı· ‹Á·ÈÓ·Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÎÎÏË- ∆¤ÏÔ˜, Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ µ·ÏÙÂ- ÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Û›·˜. £˘Ì¿Ì·È… ·ÎfiÌ· οÙÈ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·ÓÂ, ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË, ‹Ù·Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ’Ú¯fiÙ·Ó ÙÛ›Ô˘ Ì ··ÁÁÂϛ˜ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·- ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∞Ú牛·˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο, ̤۷ ·fi ‹Ș ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ, ÁÔÓ·ÙÈÛÙ‹. ¢ÂÓ ¿ÓÙÂÍ· ÛÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ¿ ÌÔ˘, ÙÚ¿‚ËÍ· ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ·fi Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ¤ÚÁ·, Ô˘ ·ԂϤÔ˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÏÏ¿ Ó· Û·„ÂÈ, Î·È ÙË ÚÒÙËÛ· ÛÙÔ ·˘Ù›: H £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ∆Ú›ÔÏ˘ ·Ó¤‚·Û Έ̈‰›· Î·È ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ, ÙËÓ ¿ÏÏÔÙ ·ÔÌÔӈ̤ÓË Î·È ·ÁÓÔË̤ÓË ·Úη‰È΋ ÂÚÈʤ- – ºÔ‡Ï·6, ÁÈ·Ù› ¤Ú¯ÂÙ·È Í˘fiÏËÙË Î·È ÁÔÓ·ÙÈÛÙ‹; ÚÂÈ·. ¡· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù· ÌÓËÌ›· Ì·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·˘ÙÔ› Ó· – ™ÛÛÛÔ˘Ù… ÙÔ ¤¯ÂÈ Ù¿Ì·, ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ, Î·È Ì ÙÚ¿‚ËÍ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ∆Ú›ÔÏ˘ ·ÚÔ˘- ¯·ÚÔ‡Ó Â‰Ò ÙÔ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ ·Úη‰ÈÎfi ÙÔ›Ô. ª¤Û· ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÚ¢ÓË- – ∆È ı· ÂÈ «Ù¿Ì·» ·‰ÂÚÊԇϷ; Û›·Û ÛÙ· ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈ¿ Ù˘ (ºÈÏÂÏÏ‹- ÙÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙÒÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ Ì·˜, Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈΛ· – ™ÛÛÛÔ˘Ù… ı· ÛÔ˘ ˆ ÌÂÙ¿ ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ÓˆÓ 8, ∆Ú›ÔÏË), ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· Ù˘ §›- Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÌÓËÌ›· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÎÔÈ- ªÂÙ¿ ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, fï˜, ÂÁÒ Í¤¯·Û· Ó· ÙË ÚˆÙ‹Ûˆ, ÎÔ›Ù·Á· Ó· Ê¿ˆ οӷ ÁÏ˘Îfi… ÎÔ˘Ú·- ÏÈ·Ó ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ “¶ÔÈÔ˜ ÛÎfi- ÓˆÓ›· Ì·˜ Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ. Œ¯ˆ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌȤ‰Â˜, Ì·ÎÏ·‚¿‰Â˜ Î·È ‰›Ϙ, Ô‡Ù ı˘Ì¿Ì·È… fiÛ· ¯Ù‡ËÛ·. ÙˆÛ ÙÔÓ William;”. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰fi- Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·- √È ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜, “Á›ÙÔÓ˜” ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ηψÛfiÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ΤÚÓ·Á·Ó ÁÏ˘Î¿, ÌÂ˙¤‰Â˜, ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 16 ¯ıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡». ¶ÔÏÏÔ› ‹Û·Ó ÔÈ ÂÎÏÂÎÙÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ - ÎÚ·Û›… Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·˙·Ó ¢¯¤˜ Î·È ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, ÁÈ· ˘Á›· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÙ· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ª·˝Ô˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿- ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Û ı¤Ì·Ù· Ù˘ ∞Úη‰È΋˜ Á˘. Î·È ÁÈ· ηϋ ÛÔ‰ÂÈ¿. µÏ¤ÂÙÂ, ÁÈfiÚÙ·˙Â Ô ¶ÔÏÈÔ‡¯Ô˜, ÁÈfiÚÙ·˙Â Ô ¶ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘˜, ÁÈfiÚÙ·˙ ԇÏË ıÂÈ· ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶·Ï¿. Ë ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ Á˘ÚÈÛÌfi, ı˘Ì‹ıËη Î·È Í·Ó·ÚÒÙËÛ· ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘, ÁÈ· ÙÔ “Ù¿Ì·”. ªÔ˘ › ÏÔÈfiÓ fiÙÈ, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ £Âfi ‹ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ, ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∂›” ñ ∆‡¯Ô˜ 88, ª·˝Ô˘ ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ∆ÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ, ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ·Ù› ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÕÁÈÔ˜ ¤‚·Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ ∆Ô˘, ¿ÏÏÔ˜ (·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞Ú牛·˜) ÁÈ· Ó·… ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ∆Ô˘, ˘fiÛ¯ÂÙ·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Û·Ó ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·… §›Á· ÌÔ˘ › AÓÂÍ¿ÚÙËÙË MËÓÈ·›· ÏÈÁfiÙÂÚ· ηٿϷ‚· ·ÏÏ¿ ÈÔ ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ. ∫·È ÙÒÚ· Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È… ¶ÔÏÈÙÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ EÊËÌÂÚ›‰· ñ 6Ë ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏ ∂∫£∂™∏ «∞ƒ∫∞¢π∫√ ¶∞¡√ƒ∞ª∞» 9-14 π√À¡π√À ™∆∏¡ Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·, ›· ÛÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘; ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ AÚο‰Â˜ ∆ƒπ¶√§∏ - £· ’ÚıÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘; I‰ÈÔÎÙËÛ›·: ñ ¶ø™ ¡∞ √ƒ°∞¡ø™ø ∆∏ ™Àªª∂∆√Ã∏ ª√À ™∂ ªπ∞ ∂∫£∂™∏; ¶√π∞ ∂π¡∞π ∆∞ - ∫·È ‚¤‚·È· ı· ’ÚıÔ‡ÌÂ. ¶ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ EΉfiÛÂȘ ™∆∞¢π∞ ¶√À ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ∞∫√§√À£∏™ø; ªÔ˘ ’Ù·ÍÂ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ fiÙÈ ı· Ì ‹Á·ÈÓÂ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ….Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ; Ô˘ ‰ÂÓ ª·Ú›· ∑˘ÁÔÚÔÓ›ÎÔ˘ ñ ºƒ√¡∆π¢∞ ™∆∏¡ À°∂π∞ ∆ø¡ ª∂§ø¡ ∆√À ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√À ∞ƒ∫∞¢π∞™ ı˘Ì¿Ì·È …. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Á·ÌÂ; Î·È ÙÔ ÂÚÈ̤ӈ ·ÎfiÌ·. ∏ ·ÚÔÈÌ›· ϤÂÈ: “ÌËÓ Ù¿ÍÂȘ Û ÌÈÎÚfi ¢. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 29 ∞ª∂™∏ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ ª∂§ø¡ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√À ∞ƒ∫∞¢π∞™ ª∂ SMS KAI E-MAIL ·È‰›… Î·È Û ÕÁÈÔ”. ∞˘Ùfi ÙÔ Ù¿Ì· ·‰ÂÚÊԇϷ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÍÂÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ, ÙÈ Ï˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ; 303.00 ¡·‡·ÎÙÔ˜ ñ ¶ƒ√∆∞™∏ ∞¡∞∫§∏™∏™ ∆∏™ ∂°∫À∫§π√À °π∞ ∞™º∞§π™∏ ™∆√¡ √∞∂∂ ™∂ ¶∂ƒπ√Ã∂™ ∫∞∆ø ∆ø¡ 2.000 ∫∞∆√π∫ø¡ 1 ÛÙÚfiÎϘ = ÛÙÚÔʤ˜, 2 ÙÚ¿ÛÙÔ= Ù·Á¿ÚÈ, 3 ÎÔÏÈÙÛ¿ÎÈ =ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÛÙÔ Û·Ì¿ÚÈ, 4 ·ÓÙÚÔÌ›‰È = ¢√À 126475139 ¡∞À¶∞∫∆√À ñ TI KANEI TO ¢π∫∆À√ – ENTERPRISE EUROPE NETWORK Ì¿ÏÏÈÓÔ ÛÙÚˆÛ›‰È Û·Ì·ÚÈÔ‡, 5 Ï¿ÁÈÔ= Ì·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ, 6 ºÔ‡Ï· = ·‰ÂÚÊԇϷ. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ñ ¢ƒ∞™∂π™ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À µπ√ª∏Ã∞¡π∫∏™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ ∆ƒπ¶√§∏™ (™∂.µπ.¶∂.∆.) À‡ı˘ÓÔ˜ ‡Ï˘ Î·È Û‡ÓÙ·Í˘ √ «¶¿Ó·˜» Ù›ÌËÛ ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ AÔÛÙÔϤ˜ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÌ‚·ÛÌ¿ÙˆÓ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ∏̤ڷ ªÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙË °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞Úο‰ˆÓ ∞Ï›ÌÔ˘ «√ ¶¿Ó·˜» ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂΉ‹ÏˆÛË-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∞Á. µ·Ú‚¿Ú·˜ 103 ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∞Ú牛·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·˝Ô˘, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ∞Úο‰· ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ∞ϤͷӉÚÔ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË- 175 63 – ¶·Ï. º¿ÏËÚÔ ∆ËÏ.- Fax: 210 9827295 ∫ÈÓ.: 697 49 24 629 – 698 41 81 552 ∏ ÙËÓ ∏̤ڷ ªÓ‹Ì˘ Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ë 19Ë ª·˝Ô˘). ΠÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 19:30Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ï›ÌÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ›ÛËÌË ¤·ÚÛË Ù˘ ÛËÌ·›·˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∆Ô Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ÙˆÓ Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ¤Î·ÓÂ Ô °ÔÚÙ‡ÓÈÔ˜ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Ï›ÌÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¶··ÓÈ- Ï·Ù›· Ù˘ ∆Ú›ÔÏ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ Ù˘ 4˘ ªÂÚ·Ú¯›·˜ ¶Â˙ÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÛÙȘ 10 ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë ÎÔÏ¿Ô˘. √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜-ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ √˘Ú·Ó›· ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ (·fi §Â‚›‰È). ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢- Â›ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ª·ÓÙÈÓ›·˜ Î·È E-mail: giorgosalexopoulos@hotmail.com ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ Î. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ™ÙȘ 10.30 Ë ÔÌ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ú¤ıËÛ·Ó ÔÏÏÔ› ∞Úο‰Â˜ Î·È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∞Ú牛·˜, ÌÂٷ͇ EÂÍÂÚÁ·Û›· ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤ˆÓ Î·È ÚÔÎÚ›ÙˆÓ fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô Ù. ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ó˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Â›- Mȯ¿Ï˘ ∑˘ÁÔÚÔÓ›ÎÔ˜, ∆ËÏ.: 6973 395678 ÙËÚ‹ıËΠÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ∆¤ÏÔ˜ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È: Ë Â›ÛËÌË ˘ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛËÌ·›·˜. ∞Úο‰· ÔÈËÙ‹ ¡›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘, Ô˘ ÂÚÌ‹Ó¢ÛÂ Ô ∆¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (·fi µ·ÛÈÏ¿ÎÈ ∏Ï›·˜). ªÈ¯¿Ï˘ ∑˘ÁÔÚÔÓ›ÎÔ˜, M›ÏÙÔ˜ Aηڤ˘, ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÚ¯ÈÛ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ «¶Ï·Ófi‰ÈÔÈ ÛÙȘ °ÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∆¤¯Ó˘» «¶Ú¿ÛÈÓË Âȯ›ÚËÛË» ∂ϤÓË ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙË… ªÂÙ·Ô›ËÛË ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∏Ï›·˜ ¶. ∫ÈÔ‡ÏÔ˜, µ·ÛÈÏÈ΋ ∑·Ó¿ÎË – ∫·Ú·Ù˙¿, ¡ ¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ∞Ú牛·˜, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 25 ˆÚÒÓ. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË, 5-8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ¿Ú¯È- ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞Úο‰ˆÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÂȉÔ- Û ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ª·˝Ô˘. ∏ ŒÓˆÛË ∞Úο‰ˆÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶Ú¿ÛÈÓË ÂÈ- £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜, ŒÓ· ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÌÂÙ¿…. ªÔ˘ÛÈ΋˜ 2010, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË, Ì ٛÙÏÔ: «¶Ï·Ófi‰ÈÔÈ ¯Â›ÚËÛË 2010» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ°ÂÒÚÁÈÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡·Ô‡Ì, √ ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜ ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË ∆Ô ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙȘ °ÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∆¤¯Ó˘» ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ªÂϛӷ ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 19 ª·˝Ô˘, ÕÓÙ· ¶·ÓÙ·˙‹, £Âfi‰ˆÚÔ˜ K·ÎÔ‡Ú˘ ™ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ∆Ú›ÔÏ˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √∆∂ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi 13 ¤ˆ˜ 16 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂ- ªÂÚÎÔ‡ÚË (ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢Ë̷گȷÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘). ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿Ú¯È- ºˆÙÔÚÂÔÚÙ¿˙ ÷Ù˙‹˜, “fiÙ·Ó ÎÔÈÙ¿˜ ·fi „ËÏ¿” Î·È ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÏËÙ‹ÚÈÔ ∞Ú牛·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË –Ô˘ Û ÛÙȘ 19.30 ÌÌ, ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ °È¿ÓÓË ¶·Ù›ÏË ·ÎfiÌË ÁÓˆÛÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √∆∂ ∞Ú牛·˜. ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙË- °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¶Ï·Ófi‰ÈÔÓ. ∂ÈÛËÁËÙ¤˜: ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎËÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È Ô ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 Ú›Ô˘- ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜- ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞Úο‰ˆÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¿Ú· Ôχ˜. ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 8:00 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶ÂÙÚÈÓÔ‡ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ¡ÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ∏ÚÒ ¡ÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ηıËÁ‹ÙÚÈ·-˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜-ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘, ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·Ù·¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Ô ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ Ô˘ ∆Ú›ÔÏ˘ ‰fiıËÎÂ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ˘˜: §. ª·¯·È- Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ª¿ÛÙڷη˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜-ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘. Àfi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ̤ÓÂÈ… ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ·ÂÈı·Ï‹˜. Ú›ÙÛ·, µ. ∫·˙Ô‡ÏË Î·È “∫›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·”. ‰ÚÔ˘Ó ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο Û’ ·˘Ù¤˜. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ π. ™ÙÚ›ÌÂÚË Ã¿ÚË µÚfiÓÙÔ˘, ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÂÏÔÔÈË̤Ó˘ Ô›ËÛ˘. ∂Ù‹ÛȘ ™˘Ó‰ÚÔ̤˜ π‰ÈÒÙ˜: 20€ ¢‹ÌÔÈ: 50 € ∆Ú¿Â˙˜ - √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› - ™‡ÏÏÔÁÔÈ: 40 € ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡: 100 $ ∆Ú·Â˙ÈÎfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜: ∂£¡π∫∏: 634/600469-54 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË: RED-T-POINT ªÂÁ›ÛÙ˘ 5 - ∆ËÏ. 210 8656505 °Ú·ÊÈΤ˜ ∆¤¯Ó˜ ªÈ¯. ∞Ó‰Ú›ÎÔ˘ ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 20 – ÙËÏ.: 210 3214446
 • 3. 3ñ ñ MA´O™ 2010 ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘: ∫·ÙÛ¤ÏË – ÷Ù˙ËÌȯ¿Ï˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙËÓ ∂.™.À. 2007-2013 «∞˘Ù¿ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ›»! ∆Ô ÔÛfi ÙˆÓ 358 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡- Ô‰Ô˜ Î·È Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÂȉÈο ı¤Ì·- ∑ԇ̠۠ÂÚ›Ô‰Ô ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ıˆڋ۷Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Ó·‰Â›- ÌÂÓ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ÂίˆÚ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ù· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘, ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÎÏ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ô °ÂÓÈÎfi˜ ÍÔ˘Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ «∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘» ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÛÙËÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÔÚ›· ÔÔ›· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ, ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ¶Úfi‰ÚÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞Ú牛·. °È· Ó· ͤÚÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ 2007-2013. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013. √ Î. ºÒÙ˘ ÷Ù˙ËÌȯ¿Ï˘ ÙfiÓÈÛ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∆𠶃√µ§∂¶∂π √ «∫∞§§π∫ƒ∞∆∏™» °π∞ ∆√À™ ªπ™£√À™ ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ™˘Ìʈӛ·˜ ÀÏÔÔ›ËÛ˘ «√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÛÂ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡- √È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ¢.™., Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÌÈÛı›· Ë ÔÔ›· ηٷ‚¿ÏÏÂ- (∂™À) ¤ÁÈÓ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 6 ª·˝Ô˘ 2010 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙË ‰È¿Ú- ÌÂÓË ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 391 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ù·È ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ. ∏ ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Û ‰‹ÌÔ˘˜ Ì ÏËı˘ÛÌfi ¿Óˆ ÙˆÓ ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿- ÎÂÈ· Ù˘ 2˘ ¢È¿Û΄˘ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡- Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ 30˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010, Ù· ÂÓÙ·Á̤ӷ ¤ÚÁ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ‰ˆÓ (100.000) ηÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È ÈÛfiÔÛË Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ıËÛ˘ ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÌÂٷ͇ Ù˘ 96 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘, ÔÈ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ (ÁÈ· ÙÔ 2010 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 6.195 €), ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ì ÏË- ˘Ô˘ÚÁÔ‡ η˜ §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÙÔ˘ °.°. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓ- Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·Ê› Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 84,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ı˘ÛÌfi ·fi ›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (20.000) ¤ˆ˜ ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (100.000) ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÛfiÔÛË Ì ӋÛÔ˘ Î. ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ™Ù. ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÏËڈ̤˜ ‡„Ô˘˜ 50,1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙÔ 80% ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi οو ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ∞ÚÓ·Ô˘Ù¿ÎË. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÒÎÔ˘ÌÂ Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (20.000) ηÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È ÈÛfiÔÛË Ì ÙÔ 60% ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ∏ ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ η §Ô‡Î· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ȯÂÈÚËÛȷ΋ ™˘Ìʈӛ· ÀÏÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ √È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 50% Ù˘ ·ÓÙÈÌÈÛı›·˜ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô, ÂÓÒ ÔÈ ÚfiÂ- ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ∂™À ·Ó·- ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010, Ó· Êı¿ÛÂÈ Ù· 53 ÂηÙÔÌ- ‰ÚÔÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 40% ·˘Ù‹˜. ʤÚıËΠÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È Ì‡ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜, ∏ ·ÓÙÈÌÈÛı›· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÈÚÂÙ¿ fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÕÙÔÌ· ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂ- ·ÏÏ¿ ı· ˘ÂÚηχ„Ô˘Ì ÙÔ ÔÛfi, ‰ÈfiÙÈ Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi Ù· Ì ∞Ó·Ëڛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ›ÎÔÛÈ ÙÔȘ ÂηÙfi (20%). ÛÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘- ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ·ÓÙÈÌÈÛı›· ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ, ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÚÔ¤‰ÚˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘- Ï›ˆÓ, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÙË ÏÂÈ- Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ·fi ÙÔ Ï›ˆÓ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 93, Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì fiÚÔ˘˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ÛÙÚ‚ÏÒ- °ã ∫.¶.™. Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Ë ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÛÂȘ, ÂÌfi‰È· ÂÈÛfi‰Ô˘, Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ó¤· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·- °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ. ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. ÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÁÓÒÛË Ù˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È Úfi‰ÚÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ·ÚÁ›·, ÙËÓ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞ÚÓ·Ô˘Ù¿Î˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁ›, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÚÔ- ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÙÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Â›Ó·È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ï·Ì- Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÓÂÈ ·ÓÙÈÌÈÛı›· ·fi ¤Ó· ÌfiÓÔ ·Í›ˆÌ·. Î·È ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÔÈ ∂™¶∞ ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·˜ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÒÛÙ ӷ ˘ÔÁÚ·- ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ οو ·fi ÊÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ (1/2) Ù˘ ·ÓÙÈÌÈÛı›·˜. ∆Ô ˘fiÏÔÈÔ ‹ÌÈÛ˘ (1/2) ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›- ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÔÈ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ Û «Ë̤ÙÂÚÔ˘˜» Î·È ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÏË- ÛÙÔÈ¯Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹. ∞Ó ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙË- ڈ̋˜ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì Ì οı ‹ÌÈÛ˘ (1/2) Ù˘ ·ÓÙÈÌÈÛı›·˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È. Ù˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013, fiˆ˜ Ë Úfi- ÙÚfiÔ ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘». √È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘- ÏÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ·ÍÈÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ô- Ï·‚¤˜ ÌfiÓÔ ·fi ¤Ó· ·Í›ˆÌ·. √È ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi οı ∞ȯ̤˜ ÷Ú. ∞ÔÛΛÙË «∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ»… ∂ÈÎÔ‡ÚÈÔ˜! ·Í›ˆÌ· Ì ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÊÔÚ›˜. ÁÈ· ÙÔÓ «∞Úη‰¿Ú¯Ë» ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ ›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô «ªÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ µÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ¡ÔÌÔ‡˜, χıË- ΠÚfiÛÊ·Ù·, Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º∂∫ ™ÙË µÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ‚Á·›ÓÂÈ ·‚›·ÛÙ· ¤Ó· Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. ∆Ô ¶∞™√∫ Î·È ‰È· ÙÔ˘ 115/06-04-10 Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ À. ∆Ô ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÂ› ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÚÂÈÓÔ›. ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ·ÓÂÎÙ›ÌË- Ù˘ ·Ú¯‹˜, ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, Î·È ÙÒÚ· ∞Ú牛·, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÙËÓ Ù˘ ·Í›·˜ ¢ˆÚÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ¡·fi˜ «Â¤ÛÙÚ„» ̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ∆Ô ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ 7 ‰‹ÌÔ˘˜ ›¯Â ˆ˜ Â·Ú¯›·. ∏ Âڋ̈ÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È Ë Ï‹Ú˘ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ηÈ- ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙËÓ ∏Ï›·, ÛÙËÓ Â·Ú¯›· √Ï˘Ì›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÂÍ‹˜; ÓÔ‡ÚÈÔ˘˜, ·¯·Ó›˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Â›Ó·È ‚‚·›·. ¢ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Â‡ÏÔÁ· ηÓ›˜, Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙË- ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ºÈÁ·Ï›·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì µÔ˘Ï‹˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 325 ÈÛ¯˘- 1. ¢‹ÌÔ˜ ∆Ú›ÔÏ˘ Ì ¤‰Ú· ÙË ∆Ú›ÔÏË ·Ô- Ú›˙ÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ §ÂˆÓȉ›Ô˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ÔÚÂÈÓÔ› ÂÓÒ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º∂∫ 437/10-09-09, Ô ÙfiÙ ÚÒÓ ‰‹ÌˆÓ Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÌfiÓË ·ÏÏ·Á‹ ÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·. ∆Ú›ÔÏ˘ ‚. ÔÚÂÈÓfi˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ °ÔÚÙ˘Ó›·˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ÔÙÈ ‰Â ¯ˆÚ¿ ηӤӷ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË. ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜, ›¯Â «ÌÂٷʤÚÂÈ» ÙÔ ÈÛÙÔ- Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∆ÂÁ¤·˜ Á. ™ÎÈÚ›Ùȉ·˜ ‰. ª·ÓÙÈÓ›·˜ Â. ∫Ô- ∂›Ó·È ηٷÓÔËÙfi ·fi fiÏÔ˘˜ fiÙÈ Â͢ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ô ÔÔ›- ÚÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ πÎÙ›ÓÔ˘ (421 .Ã.) ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÌfi Ì·˜, ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ú˘ı›Ô˘ Î·È ÛÙ. µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ú- Ô˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ú¿ÔÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÙÔ˘.... ∂›Ú·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ªÂÛÛËÓ›·˜. ¢‹ÌÔ˘ §ÂˆÓȉ›Ô˘ Û ¡fiÙÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ÁÔ‡ÓÙ·È. 2. ¢‹ÌÔ˜ ¡fiÙÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ Ì ¤‰Ú· ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È fï˜ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÓÔÌÔıÂÙ› ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘Ì- °È· ÙÔÓ ÓÔÌfi ∞Ú牛·˜, ÚԂϤÂÙ·È ÙÂÏÈο Ë ÙÔ §ÂˆÓ›‰ÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹- ÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘, Î·È fi¯È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·ÁÓÔ- ∏ ·Ú¿Î·Ì„Ë §·Á牛ˆÓ ÛÙÔ ¡.™. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 5 ‰‹ÌˆÓ: 1. ¢‹ÌÔ˜ ∆Ú›ÔÏ˘ Ì ÌÔ˘˜ ·. §ÂˆÓȉ›Ô˘ ‚. ∆˘ÚÔ‡ Î·È ÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ· › Ï‹Úˆ˜. ¶Ï‹Ú˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Î·È Ù˘ ∫∂¢∫∂ ¤‰Ú· ÙË ∆Ú›ÔÏË ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÔÛÌ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È. 3. ¢‹ÌÔ˜ Î·È Ù˘ ∂¡∞∂, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞Ú牛·˜ ÙÔ ∆¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰‹ÌÔ˘˜ ·. ∆Ú›ÔÏ˘ ‚. ∆ÂÁ¤·˜ Á. ™ÎÈÚ›Ùȉ·˜ ‰. ª·ÈÓ¿ÏÔ˘ Ì ¤‰Ú· ÙË µ˘Ù›Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘. ª·ÓÙÈÓ›·˜ Â. ∫ÔÚ˘ı›Ô˘ ÛÙ. º·Ï¿ÓıÔ˘ ˙. ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·. µ˘Ù›Ó·˜ ‚. ∫Ï›ÙÔÚÔ˜ Á. ∆Ô ¶∞™√∫ ÂÚÈÊÚÔÓ› ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È ÓÔÌÔıÂÙ› ‚¿ÛÂÈ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹˜ ηıÒ˜ Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ·ÈÔÏÈο ¿Úη, §Â‚ȉ›Ô˘ Î·È Ë. µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ú- §Â‚ȉ›Ô˘ Î·È ‰. º·Ï¿ÓıÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ú- ¤ÓÙÔÓ˜. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Ù˘ ∞Ú牛·˜ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ì «Î·ıÂ- ÁÔ‡ÓÙ·È 2. ¢‹ÌÔ˜ ¡fiÙÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ Ì ¤‰Ú· ÁÔ‡ÓÙ·È 4. ¢‹ÌÔ˜ §¿‰ˆÓ· Ì ¤‰Ú· Ù· ÛÙˆÙÈÎfi» ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‰‡Ô ÀÔ˘ÚÁÔ› Î·È ¤Ó·˜ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜. χ̷ٷ ∆˘ÚÔ‡ Î·È ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔ- ı¤ÙËÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë §·Á牛ˆÓ ÙÔ §ÂˆÓ›‰ÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹- ∆Úfi·È· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∞Ú牛·˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘. ÌÔ˘˜ ·. §ÂˆÓȉ›Ô˘ ‚. ∆˘ÚÔ‡ Î·È ÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÔÓÙÔ‚·˙·›Ó˘ Î·È ‚. ∆ÚÔ·›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∞¶√™∫π∆∏™ Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰È- Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ. ∫ÔÛÌ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È 3. ¢‹ÌÔ˜ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È 5. ¢‹ÌÔ˜ °ÔÚÙ˘Ó›·˜ Ì ¤‰Ú· ÙË ¶√§π∆∂À∆∏™ ∞ƒ∫∞¢π∞™ – ¡∂∞ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞» °ÔÚÙ˘Ó›·˜ Ì ¤‰Ú· ÙË ¢ËÌËÙÛ¿Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡- ¢ËÌËÙÛ¿Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ∏ ™ÔÊ›· °ÎÈfiÏ· ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·. ¢ËÌËÙÛ¿Ó˘ ‚. ∏Ú·›·˜ Á. §·Á牛ˆÓ ‰. ∆ÚÈÎÔÏÒÓˆÓ Â. ·. ¢ËÌËÙÛ¿Ó·˜ ‚. ∏Ú·›·˜ Á. §·Á牛ˆÓ Î·È ‰. ∆ÚÈÎÔÏÒÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È 6. ¢‹- ∂Ô¯ÈÎÔ› ÛÙËÓ… ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó¤· ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ∫ÔÓÙÔ‚·˙·›Ó˘ ÛÙ. ∆ÚÔ·›ˆÓ ˙. ∫Ï›ÙÔÚÔ˜ ÌÔ˜ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Ì ¤‰Ú· ÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË ™ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 15 Ó¤ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ (̤ۈ ∞™∂¶ ) ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÔ¯ÈÎÒÓ ‹ ·ÚÔ‰ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÙÈ΋˜ æ˘¯È·ÙÚÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ë. µ˘Ù›Ó·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È 4. ¢‹ÌÔ˜ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Ì ¤‰Ú· ÙË ªÂÁ·Ïfi- ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·. ªÂÁ·Ïfi- ÔÏ˘ ‚. °fiÚÙ˘ÓÔ˜ Î·È Á. º·Ï·ÈÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›- ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ Î·È ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ∞Úη- ∆Ú›ÔÏ˘ ÔÏË ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·. ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È. ‰›·˜, ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ∫ÔÚÈÓı›·˜, §·ÎˆÓ›·˜ Î·È ªÂÛÛËÓ›·˜. √È Ó¤ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó 8- ∞fi ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏË- ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ ‚. °fiÚÙ˘ÓÔ˜ Î·È Á. º·Ï·ÈÛ›·˜, ➼ ™ÙÔ ‰‹ÌÔ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ‰ÂÓ Â¤Ú¯Â- ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. ∞fi ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ı· ÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÂϤ- ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È & 5. ¢‹ÌÔ˜ µfiÚÂÈ·˜ Ù·È Î·Ì›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¶∂ 3 ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› À¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¢∂ 12 ÁËÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ (ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ì›· ➼ √È ‰‹ÌÔÈ ª·ÈÓ¿ÏÔ˘, §¿‰ˆÓ·, ¡fiÙÈ·˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› À¿ÏÏËÏÔÈ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ Î·È π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: ÌÂÙ·‚ÔÏ‹). ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ Î·È °ÔÚÙ˘Ó›·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô- ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 ª·˝Ô˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó: ñ æ˘¯È·ÙÚÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘: ¢ÈÔÈÎË- √È ‰‹ÌÔÈ ¡fiÙÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ Î·È µfiÚÂÈ·˜ ÓÙ·È ˆ˜ ÔÚÂÈÓÔ›. 1 ¶∂ Î·È 1 ¢∂ ÁÈ· ÙÔ ∆Ì. ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù.& ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ & ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (¤‰Ú·:¡·‡ÏÈÔ) Ù‹˜: °ÎÈfiÏ· ™ÔÊ›·, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ 1 ¶∂ Î·È 2 ¢∂ ÁÈ· ÙÔ ∆Ì. ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù.&∞ÏÏÔ‰·ÒÓ&ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (¤‰Ú·:∫fiÚÈÓıÔ˜) ñ °. ¡. ¶‡ÚÁÔ˘ «∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘»: ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜: 1 ¶∂ Î·È 2 ¢∂ ÁÈ· ÙÔ ∆Ì. ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù.&∞ÏÏÔ‰·ÒÓ&ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (¤‰Ú·:™¿ÚÙË) ™ÈÔ˘ÚÔ‡ÓË ∂ϤÓË, ¢ÈÔ›ÎËÛË ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ ªÂ ÙËÓ Aegean Airlines ∫·Ï·Ì¿Ù· – ∞ı‹Ó· 4 ¢∂ ÛÙË ¢/ÓÛË Î·È 1 ¢∂ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù.&∞ÏÏÔ‰·ÒÓ&ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (¤‰Ú·:∆Ú›ÔÏË) ñ °. ¡. ∫ÚÂÛÙ¤ÓˆÓ: ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜: ªÔ˘Á¿˜ 2 ¢∂ ÛÙÔ ∆Ì. ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù.&∞ÏÏÔ‰·ÒÓ&ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (¤‰Ú·:∫·Ï·Ì¿Ù·) ∫ˆÓ/ÓÔ˜, √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ∞¡√π°∂π ∏ “COSTA NAVARINO” ñ °. ¡. ™¿ÚÙ˘: ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜: ∫Ô˘Êfi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ “Navarino Dunes” ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË (Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ £ÂÔÏfiÁÔ˜ ‡„Ô˘˜ 550.000.000 ¢ÚÒ) ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ηÂÙ¿Ó µ·Û›ÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ §ËÛÙ›· Û ¯ÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔÏ‹… ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ¶¤ÌÙË 20 ª·˝Ô˘ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ “Costa Navarino”. ∂›Û˘, Â·Ó·- Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∂È- Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ Ë ∫·Ï·Ì¿Ù· Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó· ̤ۈ Ù˘ Aegean Airlines Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏ› ∏¤ÓÔÏË ÏËÛÙ›· ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Ô‰fi‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ·™Â¯ÈÒÙË∆Ú›ÔÏ˘, ÚÔ˜√ÈÔ˘ ı· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÂÈ Î·ÚÙ¤ÚÈ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ù· √Ï·Ú¯ËÁÔ‡ ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË. ÏËÛÙ¤˜ ›¯·Ó ÛÙ‹- Ù˘ ¯ÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù˘ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÚ¿ÙÂÈ·, ı˘Ì‹ıËη ÙË Ï·˚΋ ·ÚÔÈÌ›· Ô˘ ϤÂÈ: « Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË». ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰˘Ô Ù‹ÛÂȘ -ÌÈ· ÚˆÈÓ‹ Î·È ÌÈ· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹- ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô fiψÓ, Ì ·ÂÚÔ- ÛοÊË Ù‡Ô˘ ATR 72 ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 68 ÂÈ‚·ÙÒÓ. ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÕÚÁÔ˘˜, ÕÛÙÚÔ˘˜ Î·È ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘. ™Â ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¢ÂÓ ÌÔÚÒ fï˜ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ó, ÔÈ ÏËÛÙ¤˜, ÙÔÓ ÌÂÓ ¤Ó· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó Ì ÛÊ·›Ú·, ÙÔ ‰Â ¿ÏÏÔ Ì ÁÚÔıȤ˜. √È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜. ∆ËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ §¿‰ˆÓ· ηÎÔÔÈÔ› ·ÊÔ‡ ¿Ú·Í·Ó 5 Û¿ÎÔ˘˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÚÈ›¯·Ó ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·Ú· ͤÚÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó, 500.000€ (;) ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÌÌ·ÙÈο Û˘Ì- ʤÚÔÓÙ·; ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ıˆÚÔ‡Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ «Î·ÙÂ- ∂ÓÈ·›Ô ·Ú·Ï›ÌÓÈÔ -ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.ηÈ∏ ∏Ú·›·˜,ÌÂ˙ËÙÔ‡ÓÛ˘Ó¤Ù·ÍÂ ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏ‹∆ÚÔ·›ˆÓ, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ì¤ÏË ·Ú·ÔÙ¿ÌÈÔ ¢‹ÌÔ §¿‰ˆÓ·, ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË §·Á牛ˆÓ, ∫Ï›ÙÔÚÔ˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ¢‹ÌˆÓ Ì ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ıÂÛÌÈÎÔ› ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Â- … ∫·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ∂∆∂ ∆Ú›ÔÏ˘ ÛÙË̤ÓÔ» ı· ¤ÏÂÁ·, fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ô- Ù·È ∞ÓÔȯً ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÊÔÚ›˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜. ›Á· 24ˆÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÏËÛÙ›· Ù˘ ¯ÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË, fiÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·Ê·›- ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ § ÚÂÛ·Ó 500.000€, Î·È Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (3.5.2010), ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ì ÎÔ˘- ÎԇϘ Î·È fiÏ· Ù‡Ô˘ «∫·Ï¿˙ÓÈÎÔÊ», ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜, §›ÁÔ, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Î·ıfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ›, ÙÔ ·Ó ·˘Ùfi˜-‹ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó (Î·È ÁÈ· Ó· Ù· ϤÌ ¤Íˆ °ÔÚÙ˘Ó›· ÂÓÈ·›Ô ‰‹ÌÔ. ·fi Ù· ‰fiÓÙÈ· ÂÚ› ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ), ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi (¿ÁÓˆÛÙÔ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ) Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È¤Ê˘Á·Ó Ì ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Èı·Ófiٷٷ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂ- ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, Ë ÂÓ ¿ÛÂÈ ÂÚÈ- «¶∞¡∞°π∞ ∏ °π∞∆ƒπ™™∞» ∞ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÒÛÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¿ÊÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÂΛÓÔ Ó ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ «¯Ù˘Ëı›» Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÎÏ·‰È- ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ, ÙËÓ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ∑ËÙÔ‡Ó ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ §¿‰ˆÓ· ™ÙËÓ ∆Ú›ÔÏË Ô °.°. ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È Î‹, Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜, Ó· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Â·˘- ÙfiÓ… ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ∆È ÎÈ ·Ó Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜; ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÌÏÂ, ı· ∞ ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 7:00 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Country Inn (3Ô ¯ÏÌ. ∆Ú›ÔÏ˘ – ∫·Ï·Ì¿Ù·˜), ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙË «°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ª√¡√ ÛÙËÓ ∞Ú牛· ¤ÁÈÓ·Ó 276 ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ı· ÌÂÈ Ú¿ÛÈÓÔ˜, Î·È ¿ÓÙ ¿ÏÈ ÌÈ· ·fi Ì¿Ó·˜», ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ∆ÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ¢ڇÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÓÈ·›Ô ·Ú·Ï›ÌÓÈÔ - ·Ú·ÔÙ¿ÌÈÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ù· ›‰È·. §Â˜ Î·È Ë ÀÁ›· ı· ‚ÂÏÙȈı› Ì ٷ ¯ÚÒ- “¶·Ó·Á›· Ë °È¿ÙÚÈÛÛ·” ÙÔ˘ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·ÔχıË- ¢‹ÌÔ §¿‰ˆÓ·, Ì ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ™ˆÌ¿ÙˆÓ, ›¯·Ó Ô °.°. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·- Ì·Ù· Î·È Ì ÙȘ Ù·Ì¤Ï˜. Ÿ¯È ·ÚÈÔÈ!!! ¶›Ûˆ ·fi ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ∆Ú›ÔÏ˘. √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë Î. ¡›ÎË Î·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 2.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ¢‹ÌˆÓ ∆ÚÔ·›ˆÓ, §·Á牛ˆÓ, ∫Ï›- Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË °ÚËÁfiÚ˘ ∆·ÛԇϷ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÙËÓ ÁÏ˘ÎÈ¿ ηڷ̤Ϸ Ù˘ «‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚ԇϢ- ∫Ô‡ÏË, ÂÓÒ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î. °È¿ÓÓ˘ Î·È ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ‚ÚÈ- ÙÔÚÔ˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜ Î·È ∏Ú·›·˜, ˙Ë- ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÂÛΤÊıË- Û˘» Î·È ÙËÓ ·Û›‰· «ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂ- ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Ì ٷ ÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹. … ÙÔ‡Ó Ì ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ıÂÛÌÈÎÔ› Û·Ó ÙËÓ ∆Ú›ÔÏË. √È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˆÓ» ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤ÊÙÔ˘Ì ¿Óˆ ÛÂ Û˘ÌÙÒ- ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ·Ú¤·˜. ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ì¤ÏË ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ Â- ÛÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ì ÛÂȘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ °·ÏÈ¿ÙÛÔ˘ ÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∞ÓÔȯً ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÛÙË °ÂÓÈ΋ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ- ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Ù¿‰Â ¡Ô̷گȷ΋˜, ‹ Ù˘ ‰Â›Ó· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘. ºÙ¿ÓÂÈ È· Ô «∂ȯ›ÚËÛË ÛÎÔ‡·» ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘Ï- ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÌ·ÈÁÌfi˜, ÂÚ› ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢/ÓÛË ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÛÎÔ‡· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÏfiÁÔ˘˜, ÊÔÚ›˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Â- ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈıˆÚËÙ‹ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶··- ¡∞π ÛÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· ¡∞π ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·ÏÏ¿ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ∫ÔÚÈÓı›·, §·ÎˆÓ›·, ªÂÛÛËÓ›· Î·È ∞Ú牛·, ÂϤ¯ıËÛ·Ó, ÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹- ÁˆÚÁ›Ô˘. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏË- Ó· Â›Ó·È ∞¡∆π∫∂πª∂¡π∫∏. ∂Ó ¿ÛÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ, 554 ¿ÙÔÌ· fiÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Âã ·˘ÙÔÊÒÚˆ 8 ¿ÙÔÌ·, 2 ηٷ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔÈ, 2 ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÛÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ‚ÔÚÂÈ- ÚÔÊÔڛ˜, ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ‡¯ÔÌ·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜, ÛȉÂÚ¤ÓÈÔÈ Î·È ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 33,5 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ËÚˆ›Ó˘ Î·È 0,5 ÁÚ. ÎÔη˝Ó˘. Ô‰˘ÙÈ΋ °ÔÚÙ˘Ó›· ÂÓÈ·›Ô ‰‹ÌÔ. ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÓÔÌÒÓ, ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ηϋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ÕÏÂÍ µÂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Û 17 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È 21 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫√∫.
 • 4. ñ MA´O™ 2010 ñ 4 ÁÚ¿ÊÂÈ ∫¿ÂÏË Î·È ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÓfiÙÈ· ÚÔ˜ ƒ¿¯Â˜, ÊÙ¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ Û’ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙËÓ ∞Ú牛· ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ê·Ú¿ÁÁÈ, ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ §·Áο‰·˜, Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·Ú¤· Î·È Ô‰ËÁfi ÙÔ ™Ù·Ì¿ÙË, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ∆Ô ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ °ÔÚÙ˘Ó›·˜ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ¯·ı›˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÂΛ, ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, Î·È ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÏÈ- ÛÙ· ηٷı¤ÛÂÈ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î¿ÚÈ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ 6ÌËÓË Ô- Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ʷڷÁÁÈÔ‡. ¢˘Ô ¤ÙÚÈÓ· ÙÔÍÔÂȉ‹ ÁÂʇÚÈ·, ¤Ó· Ù˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜ ÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘, Ô ∞Ï‹- ¤‰ÈÓ ˙ˆ‹ ÙÔ «∫ÚÂÌÌ˘‰Ô‡˜» Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Ù˘ «∆Ú·Ó‹˜ µÚ‡Û˘» ÛÙ¤- Î·È Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂- º·ÚÌ¿Î˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ó ·Á¤Úˆ¯·, ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÎÙÈÛÙ¿‰ˆÓ Ù˘ ÓÔ Û 600 Ì. ˘- Û˘ÓıËÎÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, Ì ÙÔÓ fiÚÔ, §·‰¿. ∫·È ÔÈÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ „fiÌÂÙÚÔ ÛÙËÓ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜, Ô Ê›ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á¢Ù› ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜, Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∏ ˘¤ÚÔ¯Ë Ï·ÁÈ¿ ÂÓfi˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘ ÏÔÊ›ÛÎÔ˘. ∆Ô fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÙÔ˘ Ô ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ ÛÙË ÙȘ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ∆Ú·Ó‹ µÚ‡ÛË Ì ÙÔ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ÓÂÚfi Ù˘, Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ·ÂÓ¿- ‹Ú ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛ Ô˘ ∑¿Î˘ÓıÔ. ™‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘ Ì¿ÚÌ·- ˆ˜, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, οÔÈ· ÂÚ›È· ·fi ÙÔÓ ¶‡Ú- ¶¿ÓÔ˘. ∞ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ Î· ∆ԇϷ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ Ù˘, ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ‰›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ÁÔ. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏÔ› ÂÈÛΤÙ˜, ÌË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ó· ÙÔ ÔÙ›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÚÔ‡Ù·, Ó· ÈÂÈ Î·È Î›ÓË Î·È Ó· ·ÓË- ¶·ÙÛÔ˘ÚÈ¿˜ (ÕÚÛËÓ). ∆Ô ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÌÂÙfi¯È ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ’21, ¤ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÙÔ ‚ÚÔ˘Ó ÊÔÚ›ÛÂÈ ÙË ™Î·Ï›ÙÛ· ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ. ∂›¯Â ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜, ÙËÓ ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ Û ·Ú·Î›- ·ÓÔÈÎÙfi Î·È ÙÔ §·‰¿ ·ÂÈı·Ï‹, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÈËı› Î·È Ó· √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·fi ·ÏÈ¿ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙÔ Ì ÙËÓ ÁˆÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÈ‚fiÏÈ· ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ∂Í Ô˘ Î·È ÌÂÓÔ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. ÙÛÔ˘ÎÚ›ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔ ÔÙËÚ¿ÎÈ. ™ÙÔ ∫¿Ùˆ XˆÚÈfi Ô‰Ë- ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ŒÙÛÈ ‰È·fiÚËÛ·Ó, ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Î·È ÛÔ‡‰·- Ë ÔÓÔÌ·Û›· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÁÂʇÚÈ, «∫ÚÂÌÌ˘‰Ô‡», ·fi Ù· ∞ÚÎÂÙÔ› ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Á› Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒıËΠÙÂÏÂ˘Ù·›·, ‰·¿Ó·È˜ Û·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ÔÏÏ¿ ÎÚÂÌ̇‰È· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ Î·ÏfiÁËÚÔÈ. ∫·Ù¿ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·Ù˙¿ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· ›¯Â ‰È·ÓÔȯı› Î·È ÙÛÈ- ∆Ô 1963, ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ¤ÛÊ˘˙ ·fi ˙ˆ‹, ›¯Â Á‡Úˆ ÙÔ 1.700 Ì.Ã. ÂÓÒ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ı¤ÛË «¶·ÏËÔ- fiˆ˜ Ô ¶··ÁȈÚÁ¿Î˘, Ô ƒfi‰Ë˜, Ô Î·ÂÙ¿Ó µ·Û›Ï˘, Ô ÌÂÓÙÔÛÙÚˆı› ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∞Ó·ÁÓˆ- ÛÙÔ˘˜ 600 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ۯ‰fiÓ fiϘ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÔχÙÂ- ¯ÒÚÈ», οÔ˘ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË, ÌÂÚÈ- «∫·ÛȉԯÚfiÓ˘», ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ƒfi‰Ë. ÛÙfiÔ˘ÏÔ˘. ¡fiÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÏÔÊ¿ÎÈ ÎÓ˜. ∫ÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ, Ì ÌÔÓÔÒÏÈÔ -Ô˘ ÂÚ¯fiÓÙÔ˘Û·Ó ÁÈ’ ÎÔ› οÙÔÈÎÔÈ, (·fi ÙÔ˘˜ ¢ÂÌÂη›Ô˘˜) ¤Ê˘Á·Ó ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔÈ ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1857, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÎÎÏËÛÈ¿˙ÔÓÙÔ ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ÙÔÓ π. ¡. ÙˆÓ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÂÙڤϷÈÔ, ·fi Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿- Ì·Î¿ÏÈη, ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÎÔ˘ÓÔ‡È· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ηχ‚˜, ŒÂÈÙ· ¯Ù›ÛÙËÎÂ, Ì ÂÏÂÎËÙ‹ ¤ÙÚ·, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂ÎÎÏËÛ›· ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ. EΛ ËÁ·›ÓÂÈ ·Ì·ÍËÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜, Ô˘ ÙÒÚ· Ù˘ÚÔÎÔÌ›Ô, ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›·, ÙÛ·ÁοÚÈη, ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ¢ÂÌÂη›Èη (‚È‚Ï. ÃÚfiÓË ¶··- ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ú˘ıÌÔ‡ µ·ÛÈÏÈ΋˜. ∆Ô Í˘ÏfiÁÏ˘- ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ Ì·ÓÙÚfiÙÔÈ- Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, ÛȉÂÚ¿‰ÈÎÔ, Ù·‚ÂÚÓ›·, Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Ì ·Ó·ÁÈÒÙÔ˘). ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ‹Úı·Ó Î·È ¿ÏϘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÙÔ Ù¤ÌÏÔ Ù˘ ·fi Ù· ÈÔ Û¿ÓÈ· Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ·fi ¯ˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢, Î·È ¿ÏÈ ·fi 120 ·È‰È¿. ™‹ÌÂÚ·, Ù· 9 ·È‰È¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô Î˘Ú›ˆ˜ ηٷ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ Î·È Ô ÔÈÎÈ- ÙȘ ÈÔ ·ÏȤ˜. ∆Ô Î·Ì·Ó·ÚÈfi (¤ÚÁÔ ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ ‰ˆÚ¿ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·Ù˙¿. ÛÙËÓ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ· Î·È ÛÙ· ∆Úfi·È·. ∆Ô ·ÏÈfi Û¯ÔÏÂÈfi, ÛÌfi˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË -Ô˘ ·ÁÓ·ÓÙ‡- ¶Ô˘ÚÓ·Ú·›ˆÓ) ·ÔÎÔÌ̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, Ï›Á· ̤ÙÚ· ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÔÚ›˙Ô- ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂȘ fiÏÔ ÙÔÓ ÔÚ›˙Ô- ÈÔ ÎÂÈ ÛÙËÓ Ï·- ÓÙ·, ·ÁÓ·ÓÙ‡ÂȘ ÙÔ ‰Ú˘Ô‰¿- ÎÙ›ÚÈÔ, ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÓÙ·- ¤Î·Ó ÙÔÓ Ù›· ˙¢Á·ÚˆÌ¤- ÛÔ˜ Ù˘ ∫¿ÂÏ˘, Ô˘ ¯¿ÓÂ- ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘Û›Ô. ™¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· Û›ÙÈ·, ¤¯Ô˘Ó ∞Ï‹ º·ÚÌ¿ÎË, ÓÔ Ì ÙÔ ·ÏÈfi Ù·È ÛÙÔÓ ∂ڇ̷ÓıÔ Î·È ÈÔ ·Ó··Ï·Èˆı› Î·È ¿ÓÂÙ· ÌÔÚ› fi¯È ÌfiÓÔ Ó· Ì›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÁfiÓÔ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·- Û¯ÔÏ›Ô, ·Ó‚¿- ¤Ú· ÛÙË ºÔÏfiË. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ˙ÂÈ ÙË ÁÓÒÛË ÂΛ √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÔ¯‹ Î·È Ó· fiϘ ÙȘ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ. ∆Ô ¯ÂÈÌÒÓ·, ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ∆Ô‡ÚÎˆÓ §·Ï·›- „ËÏ¿ ÛÙËÓ Î·- ÙÔ ‰È·Û¯›ÛÂȘ, ̤ÓÂȘ ηٿ- Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÔÁ‰fiÓÙ·, ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ· ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›- ˆÓ, ÙÔ 1.800 Ì.Ã., Ì¿Ó· ÁÈ· Ó· ÙË ÏËÎÙÔ˜ ·fi Ù· ˆÚ·›· ¯ÚÒ- ÛÙÔÓ, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ·Ú·ıÂÚÈÛÙ¤˜. ∏ Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì ÙÔÓ Ì·Ù·, ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÙËÓ ÕÓÔÈ- Ï·Ù›· Ì ٷ Ì·Á·˙È¿ Ù˘ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÁÂÌ›˙ÂÈ ·fi ÎfiÛÌÔ Î·È ¯Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ‹¯Ô Ù˘, ÛÙ· ÍË Î·È ÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ, ¯Ú˘ÛÔ- Ù· ·È‰¿ÎÈ· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤ÌÂÏ· ÛÙË ÁË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘, ÙÔ ¢ÈÔÈÎË- ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.… ¯¿ÏÎÈÓÔ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ ÙÔ˘˜. Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘ ÁÈ· fiÏË ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. ∆Ô 1.808 Ì.Ã., Ô √ ÂÈÛΤÙ˘ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË Ï·Ù›· Î·È ¯ÂÈÌÒÓ·. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ™ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ‰˘Ô ÔÈÎÈÛÌÔ›, ÙÔ ¶ÂϤÎÈ ‹ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ‰È¤Ù·Í ÙÔÓ µÂÏ‹-¶·Û¿, ÁÈfi ÙÔ˘ ∞Ï‹-¶·Û¿ ÙˆÓ Ù· Á‡Úˆ ·’ ·˘Ù‹Ó ηÏÓÙÂÚÈ̈ٿ ªÔÎÔ‚›Ó· Î·È Ë ∞ÚÛËÓ·›· ‹ ∑¿‚ÂÙË, fiˆ˜ ÙË Ï¤Á·Ì πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Ó· ÛÙÚ·Ê› ηٿ ÙÔ˘ ∞Ï‹-º·ÚÌ¿ÎË, ÁÈ· ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· -¤ÚÁÔ ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ·ÏÈfiÙÂÚ·. ÏfiÁÔ˘˜ ·ÂÈı·Ú¯›·˜. √ ∞Ï‹-º·ÚÌ¿Î˘ ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ùfi ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫·Ú·Ù˙¿ (™Â ¿ÏÏÔ Ê‡ÏÏÔ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜) ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, οÏÂÛ Û ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔÓ ·‰ÂÚÊÈÎfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ (Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi)- £fi‰ˆÚÔ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, Ô˘ ¤ÙÚÂÍ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì 17 ·ÏÏË- ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Á¤ÚÔ Ï¿Ù·ÓÔ, ÂΛ ¶Ò˜ ı· Êı¿ÛÂÙ ∏ ¿ÊÈÍË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Á›ÓÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∞fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·: ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi˜ ∞ı‹Ó·˜ – ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ – ∆Ú›ÔÏ˘. ªÂÙ¿ Ù· ‰Èfi‰È· Ù˘ ∆Ú›ÔÏ˘, ¤ÍÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ µ˘Ù›Ó· – §·Áο‰È· – √Ï˘Ì›·. ™ÙÔ ∆Ô˘Ì›ÙÛÈ ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¢∂∏ (§¿‰ˆÓ·). ∂›Û˘ ÌÂÙ¿ ÙË µÏ·¯¤ÚÓ· ‰ÂÍÈ¿ (∂ıÓ. √‰fi˜ 111, ∆Ú›ÔÏ˘ – ¶¿ÙÚ·˜ ) Î·È ÛÙÚ›‚Ô˘Ì ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ ¢¿ÊÓË – §›ÌÓË §¿‰ˆÓ· – µ¿¯ÏÈ· – ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ· – µÔ‡ÙÛÈ – ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ!! ∂›Û˘, ÌÂÙ¿ ÙË µÏ·¯¤ÚÓ·, ‰ÂÍÈ¿ (∂ıÓ. √‰fi˜ 111, ∆Ú›ÔÏ˘ – ¶¿ÙÚ·˜ ) Î·È ÛÙÚ›‚Ô˘Ì ÛÙÔ ¶¿Ô ·ÚÈ- ÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ· – µÔ‡ÙÛÈ – ªÔÓ·- ÛÙËÚ¿ÎÈ!! ∞fi ¶¿ÙÚ·: ∆ËÓ ∂ıÓ. √‰fi 111 ¶·ÙÚÒÓ - ∆Ú›ÔÏ˘ ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ¶¿Ô ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ· – µÔ‡ÙÛÈ – ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ!! Î·È ·fi ¶‡ÚÁÔ – √Ï˘Ì›· –∆Ú›ÔÏË, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ ∆Ô˘Ì›ÙÛÈ – µÔ‡ÙÛÈ – ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ!! ¶Ô‡ ı· Ì›ÓÂÙÂ: ™Â ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÍÂÓÒÓ˜, ÛÙÔ µÔ‡ÙÛÈ, ÛÙË £ÂÒÓË ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ·, ÛÙÔ ™Ù·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ. ¶Ô‡ Î·È ÙÈ ı· Ê¿ÙÂ: ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜, ηÏfi ÎÚ·Û¿ÎÈ Î·È ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ, Ì ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜ ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ ÙÔ˘ ∫¿‚‚Ô˘Ú·, ÙÔ˘ ¶¿ÈÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ª·ÚÙ˙ÂϤÙÔ˘. ∞ÍÈÔı¤·Ù·: ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ·fi ÂÏÂ- ÎËÙ‹ ¤ÙÚ·, ÙÔ Í˘ÏfiÁÏ˘ÙÔ Ù¤ÌÏÔ ÙÔ˘ π. ¡. Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Â˙ÔÔÚÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÚÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ¶·- ÙÛÔ˘ÚÈ¿˜, ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ∫¿ÂÏ˘, ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ §·Áο‰·˜, ∞Ô‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔ˜: ¢¿ÛÔ˜ Ù˘ ∫¿ÂÏ˘, π. ª. Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ ∫ÏÂÈ‚ˆÎ¿˜, §›ÌÓË §¿‰ˆÓ·, ∂Ú‡- Ì·ÓıÔ˜, §·Áο‰È·, ¢ËÌËÙÛ¿Ó·, ∞Ú¯·›· √Ï˘Ì›·.
 • 5. 5ñ ñ MA´O™ 2010 ∞Úη‰È΋… ∂Î·›‰Â˘ÛË ∆Ú›ÔÏ˘. ∞ÎfiÌ·, ‰Â ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì¿¯Ë… ∂›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜! ÕÏÏ·Í·Ó Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·!! ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÂÛÂÚÈÓÒÓ Ï˘Î›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÌÂ… ∆ËωȿÛÎÂ„Ë ∆· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÛÙ· χÎÂÈ· ¤ÏËÍ·Ó ÛÙȘ 12 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ - ÂÓÒ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ∞ª∂∞ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ÙËωȿÛÎÂ„Ë Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Û˘ÓÂÚ- • ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηȈ- ıÔ‡Ó ÔÈ ÎfiÔÈ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ª·˝Ô˘. √È ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 14 ª·˝Ô˘, ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∞Ú牛·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È, Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· §˘Î›Ԣ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ηıÒ˜ Û ηӤӷ ÓÔÌfi Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ∏ Á·Û›·˜ Î·È ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ì ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜: ∞ÔÊ˘Á‹ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, «Î·Ù¿ÚÁËÛË» ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ, ÔÈÎÔ- ˙ˆ‹˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, fiˆ˜:. ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ‰˘ÛÏÂÍ›· ı· ÂÍÂÙ·- ÓÔÌ›· ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ¿Á¯Ô˜ Î·È ›ÂÛË ·fi √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ §·Á牛ˆÓ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∆Ú›ÔÏ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÂȉÈÎfi Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ªÂ ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ∞/ıÌÈ·˜ Î·È µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú·Ì¤- ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ∆Úfi·È·, ʤÙÔ˜ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ -ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 24 ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ٷ Ù·ÎÙÈ- ÚÈÛ·Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· (‚fiÏÙ˜, ¯fiÌ˘, Î.¿.) ÁÈ· Ó· ·ÊÈÂÚˆ- §Â‚›‰È. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ §Â‚›‰È ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıË- πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 4 Ì.Ì.- ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙÔ 3Ô §‡ÎÂÈÔ ∆Ú›ÔÏ˘. ο ̤ÏË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÁÈ· ıÔ‡Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÛÙ· Ù¤˜ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ Ù˘ µ˘Ù›Ó·˜, Ù˘ ¢ËÌËÙÛ¿Ó·˜, ÙˆÓ √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ µ·ÁÁ¤Ï˘ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ªÈÛıfi˜, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰È¢ı˘- ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ «fiÓÂÈÚÔ» ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· §·Á牛ˆÓ Î·È ÙÔ˘ §Â‚ȉ›Ô˘. ∂›Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∆ÛÂÎÔ‡Ú·˜, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÓÙ‹˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÙËÏÂ- ™¯ÔÏ‹ ÙˆÓ ∞∂π ‹ ∞∆∂π. ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÈ¿ÛÂÈ ı· ÂÈ‚Ú·‚¢Ù›. §˘Î›ˆÓ ∆ÂÁ¤·˜ Î·È ∫·ÛÙÚ›Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ÂÍÂÙ·- ·Ó·Ï˘ÙÈο ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ‹ ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ‰È¿Û΄˘. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÂÈ Ê¤ÙÔ˜, ı· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜. ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∆Ú›ÔÏ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 4Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∂›Û˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ӷ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ∞Ó fi¯È ʤÙÔ˜, ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶·È‰È¿, ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ‰‡Ó·ÌË. ªÂ ∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ. °È· Ì›· ·ÎfiÌ· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰Â ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ¿Á¯Ô˜, Ó· ÌËÓ ÍÂÓ˘¯ÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ¤ÁÈÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Î·È È‰ÂÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‹ Î·È ËÚÂÌ›·, ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÂÈÌÔÓ‹ ÌÔÚ›Ù ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. √È 14Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‚¤‚·È· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· - ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Û·˜! ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÂͤٷÛË ÛÙÔ 1Ô ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·Û›· ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËωȿÛ΄˘. ŒÓ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÙ¤ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ‰È·- ™¯ÔÏ‹ °ÔÓ¤ˆÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ… ÎÏ‹ÚˆÛË! ‚ԇϢÛË ‹Ù·Ó Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2010- ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∆Ú›ÔÏ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÎÏ‹ÚˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·- Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶¢ 338/1982. ∞fi 20 ¤ˆ˜ 31 ª·˝Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ˜ 11:00 .Ì. – 1:00 Ì.Ì., ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ ÎˉÂÌfiÓ˜ ÙˆÓ 2011. «ŸÏÔÈ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010», ·˘Ù¤˜ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô Î. ªÈÛıfi˜, ÁÈ· ÙËÓ ™¯ÔÏ‹ °ÔÓ¤ˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ·fi ÙË ∆Ú›ÔÏ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË, Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 πÔ˘Ó›Ô˘ ‡ڢıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢È· µ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. 2010 Î·È ÒÚ· 11:00 .Ì. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ °ÔÓ¤ˆÓ Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, Ô‰fi˜ ∞η‰ËÌ›·˜ 8, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2710-23.80.36. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ‰‡- ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÎÔÏÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È √ . ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Û ÁÔÓ›˜ ·È‰ÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, οı ÂıÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ËÏÈΛ·˜ Î·È ÌfiÚʈÛ˘, ÎÈ ·ÎfiÌË Û ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÁÔÓ›˜, ÁÔÓ›˜ (¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 2710-235440) Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ Ì·˜ ·Ú¯. . ∏ ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ∞Á›·˜ °Ú·Ê‹˜ ÛÙÔ Ï·fi ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ Ù˘ ÙÚ›- Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. °È· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ™¯ÔÏÒÓ °ÔÓ¤ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘. ∆· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù›ıÂÓÙ·È Û ÏÂÈ- √ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ∫ÈÔ‡ÏÔ˜ , ΢ÎÏÔ- ÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ « ∏ Ì·ÚÙ˘Ú›· ªÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· « Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÛÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ £ÂÔ‡ » Î·È ÛÎÔfi ÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ô . ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÕÚ¯ÈÛ·Ó ·fi 12 ª·˝Ô˘ Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010-11, ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘, Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¯ÔÚËÁÔ›) Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ∫·ÈÓ‹˜ Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘. ÀÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈ- ÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 18 ÔÏÈÙÒÓ. °È· ÏËÚÔÊÔ- ∞ÛÊ·Ï›·˜» Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¢È·ı‹Î˘ ÛÙÔ˘˜ ‰fiÎÈÌÔ˘˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ó¿(8:30 .Ì. – 12:00 Ì.Ì.), ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏ- ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ π.¡. ÙˆÓ ∆·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ï·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ 30 Ì·ıË- ∫∂∂ ∞Ú牛·˜ (˘‡ı˘ÓË ™¯ÔÏ‹˜ °ÔÓ¤ˆÓ: ¢‹ÌËÙÚ· ∫ÔÏÏfiη, ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ ∂§. ∞™. ∫·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ. ÙËÏ. 2710 223139, 2710 223139,¢Â˘Ù¤Ú·, ∆ÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË £ÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ô . ÙÒÓ, ı· Á›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ 16 Î·È 22 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Á›ÓÂÙ·È EÈÛΤ„ÂȘ ·Á¿˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 12ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ) Î·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ µfi- ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜, ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «√Úıfi‰ÔÍ· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈο Ì ÙÂÛÙ (Ú˘ıÌfi˜, Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, Ë ÊˆÓËÙÈ΋ Èη- ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ·Á¿˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ (˘‡ı˘ÓË: ∞ÈÎ. ¶·ÓÙ·˙‹, ÙËÏ. 27553 60102). ªËӇ̷ٷ» Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ô˘ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿- ÓfiÙËÙ·, Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Ë¯Ô¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙË ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÚÂۂ›˜ ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÓÂÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜. ÁÓÒÛË ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘) ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È, ÀÔÙÚÔʛ˜ ·fi ÙËÓ ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ã (ÂÎ ¢ËÌËÙÛ¿Ó˘) Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È Ë ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ηıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó “∞ÙÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË” ¶ÂÚÈԉ›· Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ Î·È ∞ÚÎÂÙÔ› °ÔÚÙ‡ÓÈÔÈ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ∞Úο‰Â˜, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÂÎÎÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋, ÛÙÔÓ π.¡. ∆·ÍÈ·Ú¯ÒÓ Û ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. Ô ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÙÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË“ ÚÔ΋ڢÍ 2 ªÂıÔ‰›Ô˘ 100 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂§.∞™ (ªÂÛÔÁ›ˆÓ 96). ∆fiÔ˜ Ï·ÙÚ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ∆Ô ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘ ȉڇıËΠÚÈÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ∆ ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ . ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˘ ÙˆÓ ∏.¶.∞. ηٿ ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2010-2011. ∏ ÚÒÙË Û ¤ÍÈ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ·ÊÔÚ¿ Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÙËÓ πÙ·Ï›·, ∞˘ÛÙÚ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ™ÏÔ‚ÂÓ›·, √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ÙË ÙfiÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜. ∆ËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Î·È È‰›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ °ÔÚÙ˘Ó›·, Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ·Ô- ÛÔ‡Ó ‚Ú·‚›· Î·È Â·›ÓÔ˘˜. ıˆڛ·˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÎËÓÔıÂ- ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á. ª·Ú›ÓÔ˘. ™ÙËÓ µÈ¤ÓÓË ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÂΛ ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∂ıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú·, ∞Á›Ô˘ ∆Ô ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· Û›·˜ - ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜ – ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÁÚ·Ê‹˜ ÛÂÓ·Ú›Ô˘. ∫·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙÔÓ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ã, ·fi ÙËÓ ¢ËÌËÙÛ¿Ó·. √ . ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹, ·fi ÙȘ 08:15 ̤¯ÚÈ ÙȘ 15:00. Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û ÛÔ˘‰¤˜ Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi Ù˘ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰Ô˜, ÙËÓ £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ∫ÈÔ‡ÏÔ˜ ¢/ÓÙ‹˜ Ù˘ £ÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘- ¶·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó, Ï‹Ú˜ Á‡̷ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ οı ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÂÍ›¯Â Ô Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÓÔÌ›·˜, ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ۯÔÏÈο ψÊÔÚ›·. ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ‰Èψ̷ٛ·. √È ∞˘ÛÙÚ›·˜ Î. ªÈ¯·‹Ï, ·Ï·Èfi˜ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ . ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, Ô˘ ‰È‰¿- ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31ª·˝Ô˘ Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˘. Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜. ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· Î·È Â› ϤÔÓ Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÔ˘- ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 210 ÛÈ΋˜, fiˆ˜: £ÂˆÚ›· Î·È Ú¿ÍË Â˘Úˆ·˚΋˜ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈ- 6009800 (ÂÛˆÙ. 1123, ª·Ú›Î· ∞Ó‰Ú¿‰Ë). ÕÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Ô ∂ã Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ˘Ô¯ÚˆÙÈο fiÚÁ·Ó· (È¿ÓÔ ˆ˜ fiÚÁ·ÓÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù·ÌÔ˘Ú¿˜ ˆ˜ ¶·Ú·›ÙËÛË ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË √ °ÔÚÙ‡ÓÈÔ˜ ∂ıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜ fiÚÁ·ÓÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋), fiÚÁ·Ó· ÂÈÏÔ- Á‹˜ (ÎÈı¿Ú·, ‚ÈÔÏ›, Û·ÍfiʈÓÔ, ÎÏ·Ú›ÓÔ, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, Ô‡ÙÈ, ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ). √È Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤- ∆ ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜, Ô Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ∞Á. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂’ Ù›ÌËÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ °ÔÚÙ˘Ó›ˆÓ ∏Ï›·˜ ÛÙÔÓ π. ¡. ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ - ∂˘·ÁÁ. §Ô˘Î¿ - °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∂’ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ. ™ÙË £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯Ô˘Ó (¯ÔÚˆ‰È·Î¿ Î·È ÔÚ¯ËÛÙÚÈο) Û ۇÓÔÏ· ·Ú·‰ÔÛÈ·- Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔ- ¯ÔÚÔÛÙ¿ÙËÛÂ Ô °ÔÚÙ˘Óȷ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∏Ï›·˜ Î.Î. °ÂÚÌ·Ófi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÓfiËÌ· ΋˜ Î·È ¤ÓÙ¯Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ı¿ÙÚÔ˘. ÌÈο, ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·- Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È ÙÔ ‚›Ô ÙÔ˘ ÙÈÌÒÌÂÓÔ˘ ∞Á›Ô˘. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, Ô ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. °. ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ù·˜, ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì›ÏËÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ °ÔÚÙ‡ÓÈÔ˘ ∂ıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú·. ∆¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÓÙÈÚ‡- ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡·Ô‡, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·Ú¤ıÂÛ ÌÈÎÚ‹ ‰ÂÍ›ˆÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù·ÓË Û ·Ú·›ÙËÛË, ‰ÂÓ Ì·˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎfiÌ· ÁÓˆÛÙÔ›. ÔÔ›·˜ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈ̘ ¢¯¤˜. ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∆.∞., ÚÒËÓ Î·È Ó˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™., ηıÒ˜ Â›Û˘ ÔÏÏÔ› °ÔÚÙ‡ÓÈÔÈ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ °ÔÚÙ˘Ó›ˆÓ. ¡¤o ¢.™. ÛÙËÓ ŒÓˆÛË °ÔÓ¤ˆÓ ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ 189˘ ÂÂÙ›Ԣ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂’, ·˜ ԇ̠‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ËÚˆÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë: °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¢ËÌËÙÛ¿Ó· ÙÔ 1745. ∆Ô fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠™ÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢. ™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ª·- ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™Ô‡‰·Û ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ù˘ ¶¿ÙÌÔ˘, Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. ∆Ô 1885 ¤ÁÈÓ ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∆Ú›ÔÏ˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔÓ·¯fi˜ Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó¤‚ËΠfiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ πÂÚ·Ú¯›·˜. ∆Ô 1785 ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ª·ÎÚ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ¢‹ÌÈ˙·- ·Ù‹Ú °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¶ÚÔÎfiÈÔ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË Î·È ÙÔ 1797, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi £ÚfiÓÔ. §ÂÈ‚·‰¿ÚÔ˜ ·’ Î·È ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÛÎÈÓ¿˜ ∂ÎıÚÔÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ 8 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿. ∆Ô 1808 ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Í·Ó¿, Ì ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, πˆ¿ÓÓ˘ ¶ÂÙÛ¤Ï˘ Ù·Ì›·˜, ÃÚ‡Û· ¢ÚÂ̤ÙÛÈη - ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘ Î·È Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ 1818, fiÙ·Ó ÙÔ ŒıÓÔ˜ ÂÚÓÔ‡Û ÙȘ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ∫·Ì˘Ï·˘Î¿ ÂȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫˘ÚÈ·Îfi- ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤Ó· ʈÙÈṲ̂ÓÔ πÂÚ¿Ú¯Ë. ™ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi £ÚfiÓÔ ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ Ë ¤Ó·Ú- Ô˘ÏÔ˜ ¤ÊÔÚÔ˜. ∆ËÓ ŒÓˆÛË ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ÍË Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. ∞fi ÎÂÈ, ›¯Â Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ À„ËÏ¿ÓÙË Î·È ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ∑ˆÛÈÌ¿ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜ Ô Î. ª·ÎÚ‹˜ Î·È Ë Î. ¢‹ÌÈ˙·, ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ- Î·È Â›¯Â ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ºÈÏÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ıˆ- ‹ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∆Ú›ÔÏ˘ Ô Î. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë Î. ¢‹ÌÈ˙·. Ú‹ıËΠ·fi ÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÎÏËÙÈ΋. ∫·Ù·‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ÛÔ˘ÏÙ·ÓÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·, ·ԉ›¯ÙËΠ·Ó¿ÍÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎÔ‡ £ÚfiÓÔ˘, ·¯¿- ™˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÚÈÛÙÔ˜ Î·È ¿ÈÛÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶‡ÏË Î·È Ú·‰ÈÔ‡ÚÁÔ˜. ™Â ËÏÈΛ· 76 ‹… ÎÏ›ÛÈÌÔ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÂÙÒÓ, Û‡ÚıËÎÂ, ηÎÔÔÈ‹ıËÎÂ, ‚·Û·Ó›ÛÙËÎÂ, ‚Ú›ÛÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ ‰Â Ê·Ó¤ÚˆÛ ٛÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∆ÂÏÈο, ··Á¯ÔÓ›ÛÙËΠ∞fi ÙËÓ ¢/ÓÛË ∞/‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞Ú牛·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒ- ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶‡ÏË ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘, ÛÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ıËΠfiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010 - 2011: 1821, ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶¿Û¯·. ∆Ô ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÂΛ ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· 1/ı¤ÛÈ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·: 1) ∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 2) ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô˘Ï‹ıËΠ۠Û›ڷ ∂‚Ú·›ˆÓ ÙÔ˘ µÏ·¯¤ÚÓ·˜ 3) µÔ˘Ú‚Ô‡ÚˆÓ 4) ¶ÂÚ‰ÈÎÔÓÂÚ›Ô˘ 5) ∞Á›Ô˘ °·Ï·Ù¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÊÔ‡ ÙÔ ¤Û˘Ú·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¶fiÏ˘, ÙÔ ¶¤ÙÚÔ˘. ∫·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ 1/ı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯. ∫ÔÏÏÈÓÒÓ. ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙÔÓ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ ∫fiÏÔ. ™ÙȘ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ ·Ó¤Û˘ÚÂ Ô ÀÔ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (¢ËÌÔÙ. ∫ÂÊ·ÏÏÔÓ›Ù˘ ¶ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ¡. ™ÎÏ¿‚Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ™¯ÔÏ›ˆÓ) ηٿ ¢/ÓÛË Î·È °Ú·Ê›· ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ù˘ √‰ËÛÛÔ‡ ÁÈ· Ó· ÙÔ ı¿„Ô˘Ó. ¢È‡ı˘ÓÛË ¶.∂. ∞Ú牛·˜: 1) ∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ ·fi 2/ı¤ÛÈÔ Û 1/ı¤ÛÈÔ 2) ¢¿Ú· ·fi 3/ı¤ÛÈÔ Û 1/ı¤ÛÈÔ 3) §Ô˘Î¿ ·fi ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ Ì οı ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓÙÔÏ‹ 2/ı¤ÛÈÔ Û 1/ı¤ÛÈÔ 4) ∫·Ó‰‹Ï·˜ ·fi 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 5) ÙÔ˘ ∆Û¿ÚÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞’, ÛÙȘ 19 πÔ˘Ó›Ô˘ 1821. ∆Ô 1871, Ô ¡ÂÛÙ¿Ó˘ ·fi 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 6) ∞ÁÈÔÚÁ‹ÙÈÎˆÓ ·fi µ·ÛÈÏÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ∆Û¿ÚÔ ÙÔ Ï›„·Ófi ÙÔ˘, ÙÔ 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 7) ƒÈ˙ÒÓ ·fi 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 8)ÙÔ 2Ô ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È Ù¿ÊËΠÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞ıËÓÒÓ. ¢ËÌ. ™¯. ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ ·fi 10/ı¤ÛÈÔ Û 8/ı¤ÛÈÔ. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· 1√ °ƒ∞º∂π√ ¶.∂.: 1) ¶ÂÚ‰ÈÎÔÓÂÚ›Ô˘ ·fi 2/ı¤ÛÈÔ Û 1/ı¤ÛÈÔ ÙÔ˘, ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∆Ô 1921, Ì 2) §·Á牛ˆÓ ·fi 3/ı¤ÛÈÔ Û 2/ı¤ÛÈÔ 3) ¢ËÌËÙÛ¿Ó·˜ ·fi ™˘ÓÔ‰È΋ ¶Ú¿ÍË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËΠ4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 4) ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜ ·fi 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 5) µ˘Ù›Ó·˜ ·fi 6/ı¤ÛÈÔ Û 5/ı¤ÛÈÔ. ÕÁÈÔ˜ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜. 2√ °ƒ∞º∂π√ ¶.∂.: 1) ∫·ÛÙÚ›Ô˘ ·fi 2/ı¤ÛÈÔ Û 1/ı¤ÛÈÔ 2) £∂√¢√™π∞ §√À∆∞ ∞Á›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ·fi 2/ı¤ÛÈÔ Û 1/ı¤ÛÈÔ 3) ¢ÔÏÈ·ÓÒÓ ·fi . ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙˆÓ ÂÓ ∏Ï›· °ÔÚÙ˘Ó›ˆÓ 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 4) ªÂÏÈÁÔ‡˜ ·fi 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ.
 • 6. ñ MA´O™ 2010 ñ 6 KONTOBAZAINA ™¶A£API BOYT™I ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÎÏ‹ÚˆÛ fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒ- ÛÂȘ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ªÂ ÌÂȈ̤ÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹- ™ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ ¢.™. ÂÍ· - •ÂΛÓËÛÂ Ë µÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ Ï¿‚·Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25-4-10 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È «∆Ô ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ·fi Ù’ ·ÓıÈṲ̂- ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ¶·ÁÁÔÚÙ˘Óȷ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ë °.™. Î¿Ï˘„ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ñ ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È ·fi ηٷÚÙÈ- ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ∫ÔÓÙÔ‚·˙·ÈÓÈÙÒÓ ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. Ó· ‰¤Ó‰Ú· Î·È Ù· οı ›‰Ô˘˜ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ µÔ˘ÙÛ·›ˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ ÚÔËÁ. ÀfiÏÔÈÔ: 160,94 ŒÛÔ‰·: 18.270,00 Ṳ̂ӷ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ fiˆ˜: Ô˘ ÚԤ΢„Â Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ˆ˜ ̘ Ù’ ·ÚÒÌ·Ù·, ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¶·ÙÚÈÒÙ˜ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ŒÍÔ‰·: 11.664.73 Ó¤Ô ˘fiÏÔÈÔ: 6.766,21. - ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÂÍ‹˜: °ÚËÁÔÚ›· ∫·ÎÔ‡ÚË (¶Úfi‰ÚÔ˜), Î·È ÙȘ ¶·ÙÚÈÒÙÈÛÛ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË. °È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ∞Ó‰Ú. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¢ËÌ. ÷ڷ- ̤Ú˜ ÍÂÁÓÔÈ·ÛÈ¿˜ ÎÈ ·fiÏ·˘Û˘. √ ™‡Ï- √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢.™. ∞ÁÁÂÏ‹˜ ∂ÚÁÔÏ¿‚Ô Ë °™ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Ï·Ì¿Î˘ (∞ÓÙ/‰ÚÔÈ), ™‹ÏÈÔ˜ µÏ·¯Ô‡Ï˘ ÏÔÁfi˜ Ì·˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ¢Ô˘Ú›‰·˜, ηٿ ÙË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ: ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¢™. ∫·Ù¿ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂ- ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Û Â- (°ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜), ∫ˆÓ/Ô˜ µ·ÛÈÏ¿Î˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¯fiÌÂÓË Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂ- ÙÔ ¢.™. Ì ۇÌÓÔÈ·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÏÏË- ۛ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤ÁÈÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ê‹ ÌÂ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ·Ú·- (·Ó·Ï. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜), µ·Û. °Ô‡‚˘ ˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 20 ÏÔÛ‚·ÛÌfi, ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÂΉËÏÒÛÂȘ, ¢™, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· Î·È ¤¯ÂÈ ¤ÌÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÙÔÓÙ·È (Ù·Ì›·˜), ¡ÈÎ. µ·ÚԢ͋˜ (¤ÊÔÚÔ˜) Î·È πÔ˘Ó›Ô˘ - Ë Ì ¤ Ú · ∫ ˘ Ú È · Î ‹ - Ì Ô Ó Ô ‹ Ì Â Ú Ë Á‡̷ٷ Î.Ï.. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË – ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘ ª·Ú›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ̤ÏË ÔÈ: ∫ÈÔ‡ÛË ∞ı·Ó., ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÙÔ˜ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ÙÔ ƒÒÛÛÔ ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔ- ÙÔ˘ πˆ¿Ó. (¶Úfi‰ÚÔ˜), °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ π. - ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Úˆ- ÷Ú., ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ı·Ó., ∫·ÓÂÏÏ¿ÎË (¶ÚÔÎfiÈ ∂˘‚Ô›·˜) Î·È §›ÌÓË ∂˘‚Ô›·˜. √ Ô‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ (∞ÓÙ/‰ÚÔ˜), ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË ¶ÂÚ. ÙÔ‚¿ıÌȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ∞ÁÁÂÏÈ΋. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ú·Î·Ï› ÙȘ ¶·ÙÚÈÒÙÈÛÛ˜ Î·È ∂›Û˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ۠ÂÎ- ∞ÁÁÂÏÈ΋ (°ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜), ∫·Ú¿ÏÔ˜ ÃÚ. ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË ñ 23 ∞Ú›ÏË ÁÈfiÚÙ·ÛÂ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ¶·ÙÚÈÒÙ˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ∂ÓÒ- °ÂÒÚÁÈÔ˜ (Ù·Ì›·˜) Î·È Ì¤ÏË ÔÈ: ¢Ô˘Ú›‰·˜ π. ̤ÙÚËÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÛË- ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·. ªÂÙ¿ Î·È º›Ï˜ Î·È º›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ¶√∂. ∞ÁÁÂÏ‹˜, ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË ¢. ∞ÛÙ¤Úˆ, ªÔ˘ - Ì›ˆÓ, ÙË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿- ÙËÓ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ªÂÙ¤ÊÂÚ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ù˙Ô‡Ú˘ π. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÎˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Û˘Óԉ›· Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙËÓ Î. ∂ϤÓË ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙË. ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™.. ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠϷ¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ ∏ ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û’ ·˘Ùfi Ù’ ·Óٿ̷̈ - √ÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ› Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ·ÁÔÚ¿, Ì “‰ÒÚ·”, ¤Ó· ·ÚÓ› Ô˘ ÚÔÛ¤- ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Â›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ¶APA§O°°OI ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙËÓ ÊÂÚÂ Ô °ÂÒÚÁ. ƒÔ‰fiÔ˘ÏÔ˜ (Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ Ì·˜ fiˆ˜ ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÁ‹ Ì ÂÓٷοı·ÚÔ Á¿ÚÁ·ÚÔ ÓÂÚfi Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Ì ›‰Ë ¿ÌÂ- °ÂÒÚÁ. ∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˜), Î·È ¤Ó· ÁÔ˘ÚÔ˘Ófi- ÚԷӷʤڷÌÂ. ·ÏÈfiÙÂÚ· ‚Ú‡ÛË, ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ËÁ‹˜ Î·È Î·Ù·Û΢‹ ¤ÙÚÈ- Û˘ ·Ó¿Á΢, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ô˘ÏÔ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∂˘¯fiÌ·ÛÙ Û fiÏ· Ù· ™·ı·ÚÈÔÙÒÔ˘Ï· Ó˘ ‚Ú‡Û˘. ∆Ô ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¶·Ú·ÏÔÁÁ›Ù˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ªÈ· ÂÈϤÔÓ ·ÚÌÔ‰Èfi- ª·ÎÚ‹˜ (Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô £ÂÌ. µ¿Ú‰·˜). fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ηϿ ·Ô- ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ. ÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ‚ÔËıÒÓ, ›Ûˆ˜ Ë ñ ™ÙȘ 8 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÈÙÔ‡ÏÈ·, ÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÍˆÎÎÏ‹ÛÈ Ô √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·Ú·ÏÔÁÁÈÙÒÓ, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó. ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÔ‡¯Ô ÕÁÈÔ, ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ·˘ÙÔ‡˜, Â›Ó·È Ë Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ô˘ ÚÔÛʤ- ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜. ∞ÚÎÂÙÔ› ÔÈ ™ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔ- ÚÔ˘Ó ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔÓ ÎÔÈ- ÈÛÙÔ› Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËηÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‚ÈÙÛÈÒÙË πˆ¿ÓÓË, ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó¯›˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ù· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰È - ÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙȘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ (1967 – 1972) Î·È ∫Ô˘ÚÂϤÛË Ô˘˜ ÊÔÚ›˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ∆ÚÈfiÙ·Ì· – ¶·Ú·ÏÔÁÁÔ›. ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ™’ fiÏ· Ù· ¢.¢. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÓÙ/Ó˘ ı· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ & ª·Ú›·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ Û˘˙. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∫¿Ùˆ °ÔÚÙ˘Ó›·˜. ∫ ¡ÔÌ¿Ú¯· «∆› ̤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶·Ú·ÏÔÁÁÔ› Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È 175 ¿ÙÔÌ·. ∫ÔÎΛÓË Î·È ™ÔÊ›·˜ ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ - ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÎÊÚ¿- –∆ÚÈfiÙ·Ì·;» ñ ªÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ ÛÙËÓ ª·ÎÚ‹. ˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·. ™ÙȘ ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ… «·ÏÒÓÈÛÌ·»!! ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ·Ó·Óˆ̤ÓË πÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÛÙÔ INTERNET Î·È ÛÙÔ A°IO™ NIKO§AO™ (ÔÈÎÈÛÌfi˜ ¶·Ú·ÏÔÁÁÒÓ) www.spatharis.gr» ∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 10 ÙÔ˘ ª¿Ë ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ô ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ ÕÁÈÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÔÈ ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÓÙ/Ó˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ ÓÙfiÈÔÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ŒÁÈÓ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ··-ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 15/4/2010, ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi fiÏ· Ù· ̤ÏË ÛˆÚ›· ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ·: ∆ÛÈÚÒÓË, ÙÔ˘ ··-¡›ÎÔ˘ °Ô‡ÌÂÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ··-∆¿ÎË ∆ÛÔ˘Î·Ï¿. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·, 1) ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. ·fi 9 Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, Û 12, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ¢HMHTPA ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÁÏ˘Î¿ - ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ê·ÁËÙfi, fiÏ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ- fiÏÔÈ ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 2) ∞Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÌÓËÌ›ˆÓ 3) ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ› ‰ÚfiÌˆÓ ÒÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ (ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ) ÙÔ˘ À¤Ú ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·Ú·ÏÔÁÁÈÙÒÓ. ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ô ··-°È¿ÓÓ˘ ª·¯fi˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·Ì›·˜ Î. Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ, Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·fi 100€ ÔÈ: πˆ¿ÓÓ˘ ¡ÈÎ. ¶·Ú·Û΢fi- ʇÏÏÔ Ì·˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÏ‹ÊıË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ηıȤڈÛË Âı›ÌÔ˘ ∫·Ú·ÊˆÙÈ¿˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·ÙÚÈÒÙ˜ ·fi ∞ı‹Ó· Î·È Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿. √È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ‰È·Ì¤- Ô˘ÏÔ˜, £Âfi‰. ¶··‰fiÁÈ·ÓÓ˘, ∏Ï›·˜ π. ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ‡¯ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· Ì ٛÙÏÔ “∞ÏÒÓÈÛÌ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi “ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ì·Ú¿Î˘ Î·È ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (ºÚ·Áοψӷ), ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ π.ª. ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· Û’ fiÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó -Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·fi 50€ ÔÈ: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™·ÏÙ¿˜, ∞ÓÙÈfiË ÙÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜- Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË. π‰È·›ÙÂÚ· ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÓÂÔÏ·›· Ô˘ ¶·Ó·Á›·˜ ∫ÏÂÈ‚ˆÎ¿˜. ∏ ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 31Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘. ¡· ¢¯Ëıԇ̠∫·Ï‹ ∂ÈÙ˘¯›·. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ Ì·˜, Û ٤ÙÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¤‰ˆÛ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ “·ÚÒÓ” Ù˘. ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙË. ™Ù· «ÏÔοÌÈ·» ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È Ë… ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·! BY¢IAKI µ∂§∏ª∞Ãπ Ó·ÎfiÔ˘ÏÔ, ¤ÊÙ·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ ª·‡ÚË µÚ‡ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ. ªÂÙ¿ ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÔÈ ÂηÙfiÓ ™ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢ËÌ. ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ڢÓı› ›Ù Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ™ÙȘ 13 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ (ÙÔ Úˆ›), ™ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ͈ÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ∞ÁÈ¿ ∞Ó¿ÏË- ÂÓ‹ÓÙ· Î·È ϤÔÓ ÈÛÙÔ› ·ÓÙ¿ÏÏ·ÛÛ·Ó ÊÈÏÈ¿, ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÔÓÙÔ‚·˙·›Ó˘, ÙËÓ 19/5/2010, ›Ù Ì ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ¶·ÁÁÔÚÙ˘Óȷ΋˜ (¶ÂÈ- „˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ· ¯·ÈÚÂÙÔ‡Ú˜, ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, ÌÈ·˜ Î·È Â›¯·Ó ˙ËÙ¿ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÛÙËÓ Úfi- Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁ‡˜ ÙˆÓ ∆ÚÔ·›ˆÓ. ∆ÔÓ›˙ÂÈ ‰Â Ú·ÈÒ˜ 1- √ÌfiÓÔÈ·) Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì·˜ ηÏ› Ù· ∞ÊÚÔ‰›ÛÈ· fiÚË, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈ· ηÈÚfi Ó· ȉˆıÔ‡Ó. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÙÔ- Ù·ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ Ô˘ ·Ó·- fiÙÈ: «Î¿ı ¿ÏÏË Ï‡ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ Ì¤ÏË ÙÔ˘ Û ∂ÎÏÔÁÔ - ∞ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÂÔ¯‹, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÂΛ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÏ·Û›· ·fi ÙËÓ ª¿¯Ë ¢·ÛηÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §¿‰ˆÓ· ¯ˆÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜». ™˘Ó¤Ï¢ÛË. ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ Ì·˜ (·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› ÂÎÎÏ. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Â›Û˘ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó Ì ¤‰Ú· Ù· ∆Úfi·È· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ, fiÙÈ ·fi ÁÂÈÙÔÓÈο ¯ˆÚÈ¿), Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹˜ ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ∆· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‹Á·ÈÓ ÂΛ ¶E§EKI ∫˘Ú›Ô˘. º¤ÙÔ˜ Û˘ÏÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Ô Û‚·ÛÌÈfi- fi¯È, ‚¤‚·È·, Ì ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, KAP¢APIT™I ™ÙȘ 30 ª·˝Ô˘ Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ¶ÂϤÎÈ ÁÏÂ- Ù·ÙÔ˜ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Ì·˜ Î.Î. πÂÚÂÌ›·˜, ÌÂÙ¿ ·ÏÏ¿ Ì ٷ ¿ÏÔÁ· Î·È Ù· Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ·, Ô˘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ∫·Ú‰·ÚÈÙÛÈÒÙ˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù’ ∞Ë °ÈˆÚÁÈÔ‡ (ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÓÙ¿ÂÈ. ∫¿ÓÂÈ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ·¿ ›¯·Ó ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· Û·Ì¿ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·Ï˘Ì̤- ηıËÌÂÚÈÓ‹) ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Ë °ÈÒÚÁË Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·. ªÂٷ͇ ªÂÙ¿ ÙËÓ £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÙÔÎÏ·- ¡›ÎÔ˘ °Ô‡ÌÂÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·¿ °È¿ÓÓË ª·- Ó· Ì ÎfiÎÎÈÓ· ÎÈÏ›ÌÈ·... ªÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∏Ï. ∞ÔÛΛÙ˘. ∞fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÙÔÎÏ·- Û›·. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÁϤÓÙÈ Ì ¯Ô‡. ∆Ô Á‡Úˆ ÙÔ›Ô Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, Ì ÙË Ê‡ÛË ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ¤Ó· ›‰Ô˜ ÁÈÔÚÙ‹˜, ¤·È˙·Ó ÔÈ Û›· ˘¤Ú ˘Á›·˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ∫·Ú‰·ÚÈÙÛȈÙÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË Î·È fiÏ· ·ÓıÈṲ̂ӷ. ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÔÚÁ·ÓÔ·›ÎÙ˜ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜, ¿Ú¯È˙Â Ô Î·È ÁÏ˘Î¿. ∆· ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È Ù· ÔÙ¿ ‹Ù·Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜ ¶. ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘. ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿. „·Ï̈‰›· ÙÔ˘ ıÂÔÏfiÁÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÃÚÈÛÙfi- ¯ÔÚfi˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ψÓfiÙ·Ó ÛÙÔ Á‡Úˆ ¯ÒÚÔ ŸÏÔÈ Á‡ÙËÎ·Ó ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ηڢ‰fiÈÙ· ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô˘ÏÔ˘, Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜: £. ∞ÏÂ- Î·È ¤ÙÚˆÁ ‰È¿ÊÔÚ· Ê·ÁËÙ¿ Ô˘ ¤ÊÂÚÓ ̷˙› ŸÏÁ·˜ ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙËÓ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ ·ÁÔÚ¿ Ì‹Î ¤Ó· ·ÚÓ› Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÍfiÔ˘ÏÔ (£Ô‰ˆÚ¿Î·), °. £ˆÌ¿ Î·È °. °È·Ó- ÙÔ˘... ∂ÎÎÏËÛ›· Ô µ·Û›ÏÂÈÔ˜ £. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, Î·È ÙÔ Ù˘¯ÂÚfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‹ÚÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆∂¢∫∞ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡›ÎÔ˜ °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. «∫Ï›‰ˆÛ·Ó ÔÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ..» “∏ °∫√Àƒ∞” √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô µ·Û. ¶··ÁÈ¿ÓÓË Î·È ·Ô- ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ÛÙ¤ÁË (Ì ÎÂÚ·Ì›‰È·) ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡. ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, fiˆ˜ ·˘Ùfi ηٷ٤ıËΠ“™Ù· ÛÙ·ÓÔÙfiÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ˘” ŒÁÈÓ ÙÛÈÌÂÓÙfiÛÙÚˆÛË (2.100€) ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ¡·Ô‡, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË µÔ˘Ï‹ √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∏Ú·›·˜ «∏ °∫√Àƒ∞» ÛÙȘ 15/5/2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· 5 ‰‹ÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË «™∆∞ ™∆∞¡√∆√¶π∞ ∆√À ∞ƒ∆√∑∏¡√À» ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ™ ∞Ú牛·, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ ∞Ú牛·˜, ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ º·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ °ÎÔ‡Ú·˜-˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∏Ú·›·˜- Ì ÙÚÔÔÔ›ËÛË ∆Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÛÔ‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡ (3.900€) ·Ó¤Ï·‚Â Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢. ∆ۛη˜. ˙‹ÙËÛ·Ó ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ∂Ș ÌÓ‹ÌËÓ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫. ∆ۛη ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ: Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ¶. ∑·ÊÂÈ- Ù˘ ∆∂¢∫∞. ∆Ô ¢.™. Ù˘ ∆∂¢∫∞ ·¤ÚÚÈ„Â ·fi ÙËÓ Ó‡ÎÙ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ̤ڷ˜ ¤ÂÊÙ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È Ê˘ÛÔ‡Û ‰˘Ó·Ùfi˜ ¿ÓÂ- ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô £‡ÌÈÔ˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi 50€ Î·È Ë µ·ÛÈÏÈ΋ ºÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ùo ·›ÙËÌ· ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ. √ ÌÔ˜. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÚÈÓ, ‹Ù·Ó ÚÔÛ·ÚÌÔ- ÂÓ›Û¯˘ÛË Â›Û˘ 50€. ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∆ÚÔ·›ˆÓ °È¿ÓÓ˘ ¶··ÛÙ·- Ṳ̂ÓÔ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÌÈ·˜ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈ΢ ̤ڷ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ï‹Úˆ˜, Ì·Ù›Ô˘, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ˘fi ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜. ¶·Ú¿ ÙË ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË fi„Ë ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ·, ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È MONA™THPAKI ÂÓ¿ÓÙÈÔÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∆∂¢∫∞ ÛÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞ÁÈÔ‰ËÌ‹ÙÚË, Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈÔÙ¿ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË °fiÚÙ˘ÓÔ˜ Î. πÂÚÂÌ›· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘- ·Ú¿ÎÏËÛË Î·È ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ˘¤Ú ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ °È· ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 26 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ·, ·fi 7:30 - 9:30 Ì.Ì. ÛÙ· °Ú·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· 4 ‰‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi, ·ÏÏ¿ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜ Á‡ÙËÎ·Ó ÙÔÓ ¿ÚÙÔ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ËÁ‹˜ ÙÔ˘ (ªÂÛÔÁ›ˆÓ 8‚, ÛÙÔ¿ ÛÈÓ¤ °·Ï·Í›· - ∞ª¶∂§√∫∏¶√π) ÌÂٷ٤ıËÎÂ Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ∞ÁÈÔ‰ËÌ‹ÙÚË Î·È ı·‡Ì·Û·Ó ÙÔ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ √ÚÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ˘ ÂÓÒ Ë ˘·›- ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢.™. °›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi, fiÙÈ Ë ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÛÙ·Ï› ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ıÚÈ· „ËÛÙ·ÚÈ¿ ¤„ËÓ ٷ ·ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ¯ˆÚ¿ÊÈ ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ηÈ- ¶¿ÓÔ˜ 22940 46706, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ 210 8620562, ∫ÈÔ‡ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 210 fiÚÁ·Ó·. ªÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ- ÚÔ‡. ∫¿ÔÈÔÈ ÂÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ˘fi ‚ÚÔ¯‹. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ̷ٷȈı› Ë Â˙Ô- 6424140), Ë ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ӷ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ (Ì ÙËÓ Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô (ª·ÓÙÈÓ›·˜ Î·È ÚÒËÓ ÔÚ›· Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi §˘ÎÔ‡ÚÂÛË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ӈÓ), ı· ‰¤¯ÂÙ·È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∆Ú›ÔÏ˘) - ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, fiÔ˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ‰˘Ô ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ∆ÂÙ¿ÚÙË 26/5/2010 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·Ù¤ıÂÛ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· 5 ÓfiËÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘: ·) πÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ˜ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ ¶Úfi‰ÚÔ Î. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ οÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ªÔÓ·ÛÙËÚ·ÎÈÒÙ˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔ- ‰‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ∂. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ. ‚)∞Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ «™Ù·ÓÔÙfiÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ˘» ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ Û¿ıÂÈ·, Ù˘ ÔÚıÔfi‰ËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘˙‹- ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÙÛÂÏÈÁο‰ˆÓ ·fi Ù· ¯ÂÈ- ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∆ÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ, ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË, ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ì·‰È¿ ÛÙÔÓ ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Ì ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ÙË °Ú·ÌÌ·Ù¤· ª·Ú›Ó· ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™˘ÛÂÈÚˆı›Ù fiÏÔÈ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›·, Á˘Ú›- ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ·. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘-∆ÚÔ˘‹. √ ŸÌÈÏÔ˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ‰È·- ˙ÔÓÙ·˜ ÛÂÏ›‰· Î·È ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ¤Ó· ηÏÏ›ÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ‰ÂÓ ı· οÙÛÔ˘Ó Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· Ù· Ûˆı¤ÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¯·Ï·ÛÌfi ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ˜ ·¤ÓÂÈÌ ∆πª∏™ ∂¡∂∫∂¡ ϷΤÙ˜ ÛÙÔ˘˜: ¯¤ÚÈ·, ı· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô ∫ÔÌÓËÓfi, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∫ÔÌÓËÓfi Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∫ÔÌÓËÓfi ·fi ÙÔ §˘ÎÔ‡ÚÂÛË. Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¤¯Ô˘Ì Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.
 • 7. 7ñ ñ MA´O™ 2010 √§∞ ¡∂∞ ÔÈfi, °.°. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ù˘ (Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜) 7) µ·ÛÈÏÈ΋ ∫ÔÏÏ›ÓÙ˙· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ 8) µ·Û›ÏÂÈÔ ∫Ô˘Ó¤ÏË ∫∞ƒÀ∆∞π¡∞ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ. 9) §˘ÎÔ‡ÚÁÔ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÁÂÚ· ÙÔ˘ «ª¤ÏË» - «ÛÙfi¯ÔÈ» - «¶ÓÔ‹» ™ˆÙËÚ›Ô˘, ȉȈÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ. 10) ¢ÈÔÓ‡ÛË ª·ÏÔ‡¯Ô ÙÔ˘ ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÂÔÚÙ¿ÛıËΠʤÙÔ˜ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ˘fiψ˜ ¶ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ Ù˘ ∫·Ú‡- °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÌÔ˘ÛÈÎfi, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ 11) Ù·ÈÓ·˜. ∆ËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ 16 ª·˝Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë §ÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ ÂÈÎfi- °ÂÒÚÁÈÔ ¢. ª¿ÓıÔ, ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ∫À¶∂√ (Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜) Ó·˜ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ «∞ÂÈ ª·›Ó·ÏÔÓ» 12) ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ 13) °ÂÒÚÁÈÔ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢∂À∞∆ 14) ªÈ¯·‹Ï ¶ÚÔÌÔÓ¿ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, Ê˘ÛÈ- Îfi 15) πˆ¿ÓÓË ™·ÎÈÒÙË ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘, ÔÏÈÙÈÎfi ÂÈÛÙ‹- ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ¯ÔÚÔÛÙ·ÓÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔ- Ï›ÙÔ˘ °fiÚÙ˘ÓÔ˜ & ªÂÁ·ÏÔfiψ˜ Î.Î. πÂÚÂÌ›·, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÔÓ· 16) °ÂÒÚÁÈÔ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘, ÂÈÎÔÈÓˆ- πÂÚ›˜ ™Ù·Ì¿ÙË ¢Ô‡ÌÔ˘Ú·, °ÂÒÚÁÈÔ ∫ÔÎÔÛÈÔ‡ÏË, ¢¿Ú· ¡¤· ̤ÏË ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «∞ÂÈ ª·›Ó·ÏÔÓ» ÌÂÙ¿ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ∞∂π ª∞π¡∞§√¡ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ϤÔÓ ·fi ÓÈÔÏfiÁÔ (Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜) 17. ∞ÚÁ‡ÚË °. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ, µ·Û›ÏË Î·È °·Ï¿ÓË ∏Ï›·. ∆Ë §ÈÙ¿Ó¢ÛË Î·È ÙÔÓ ∂ÛÂÚÈÓfi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË °.™. Ù˘ 21-4-2010, ÙÔ˘˜: 1) ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÔÏÈÙÈ- ÙÚ·Â˙ÈÎfi ˘·ÏÏ‹ÏÔ (Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜). ¡¤Ô˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó: √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ °fiÚÙ˘ÓÔ˜ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ì Îfi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· (Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜) 2) °ÂÚ¿ÛÈÌÔ °·ÏÈ·ÙÛ¿ÙÔ ÙÔ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙË ·ÂÚ¯Ô̤Ó˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜ Ì fiÏÔ ÙÔ ¢ËÌ. ™˘Ì‚. Î·È ÙÔ˘˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ô‰fiÛÂȘ ÛÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi- ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¤ÌÔÚÔ 3) ∞Ó‰Ú¤· °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ¡›ÎÔ˜ ¢. ∫·‚Ô˘Ú›ÓÔ˜. ∆. ™.. √È ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ °fiÚÙ˘ÓÔ˜ Î. ¶·Ï·Ì‹‰Ë˜ °ÂÒÚÁ. Î·È ÙËÙ· ÂÓfi˜ ÂοÛÙÔ˘. ¡¤Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂȘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· (Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜) 4) ¡ÈÎfiÏ·Ô ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¡. Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Î. ∆ÛÈÚÈÁÒÙ˘ ™‡ÚÔ˜ ,o ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ∫·‚Ô˘Ú›ÓÔ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ 5) °ÂÒÚÁÈÔ ∫Ô˘Ó¤Ï˘. ∆ËÓ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ ∞ÓÙÚ¤·˜, o ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿- ∫·Ï¿ÓË ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞Á›·˜ µ·Ú‚¿Ú·˜ (Ó¤Ô ∆Ú‡ÊˆÓ ∂˘·Á. ∫ÔÏÏ›ÓÙ˙·˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÓÔÌ·Ú¯. ™‡Ì‚. Î. ∆˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘ı., ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ¢ËÌË- ÛÙËÌ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘˜, ̤ÏÔ˜) 6) ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∫·ÚÔ‡ÓÙ˙Ô, ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, Ê·ÚÌ·ÎÔ- ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ÙÛ¿Ó·˜ Î. µÏ¿¯Ô˜ ∞Ó·ÛÙ., §·Á牛ˆÓ Î. ∫Ô‡Ï˘ ∂˘ÛÙ., ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Î. ªÔ‡Ú·˜ ¶·Ó·Á., ∆ÚÈÎÔÏÒÓˆÓ Î. ª·- ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ˘fi Ù· fiÚÁ·Ó·: ∫Ï·Ú›ÓÔ/¶·Ó. ∞ÚÊ¿Ó˘, «∏ ∞ƒÃ∞π∞ £∂§¶√À™∞» ∫·ÓÔÓ¿ÎÈ/∞ı. ∫Ô˘ÏÂÓÙÈ·Ófi˜, ™·ÓÙÔ‡ÚÈ/ª·Ú›· ∂ÈÎÔÛÈ¤ÓÙ·Ú¯Ô˘, §·Ô‡ÙÔ/∫˘Ú. ÚÔ‡ÙÛ·˜ °ÂÒÚÁ. Î·È º·Ï·ÈÛ›·˜ Î. ºÔ˘Û¤Î˘ πˆ¿Ó., ÔÈ ÔÏÈ- ÙÂ˘Ù¤˜ Î. ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·, Î. µ·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·Á. ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ «∏ ∞Ú¯·›· ª·ÚÎfiÁÈ·Ó˘, √‡ÙÈ/º¿Ó˘ ∫Ô˘ÛÈÔ˘Ó¤ÏÔ˜, ∆Ô˘ÌÂÚϤÎÈ/ª·Ú›Ó˘ ∫Ô˘ÛÈÔ˘Ó¤ÏÔ˜, ¤Î·Ó·Ó Î·È Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ., Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∆ÚÈÙ¤ÎÓˆÓ Î. ∞Ô- ¶ £¤ÏÔ˘Û·», Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 2 ª·˝Ô˘, ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÙÔ ∆Ô˘Ì›ÙÛÈ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘, ʤÚÓÂÈ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÌÂÁ¿ÏË ·›ÛıËÛË ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·Ì¿ÚˆÓ·Ó Ì ˘ËÚËÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. ∆Ú·ÁÔ˘‰‹ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ∞Úη‰È·Ó‹/∞Úη‰ÈÎfi, §¿ÏËÛ ∫Ô‡ÎÂÌ §¿ÏËÛÂ/ ª·Î‰ÔÓ›ÙÈÎÔ, ™ÙȘ ÈÎÚÔ‰¿ÊÓ˘ ÙÔÓ ·Óıfi/ª·Î‰ÔÓ›ÙÈÎÔ, Œ¯Â ÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎ., ÔÈ ¶Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ °fiÚÙ˘ÓÔ˜, Ô ∂ΉfiÙ˘ Î·È ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∞Úη‰ÈÎfi˜ ∫‹Ú˘Î·˜» Î. ∏Ï›·˜ ∆Û·ÚÌfiÔ˘ÏÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ·fi ÙËÓ ∆Ú›ÔÏË ÛÙÔ ∆Ô˘Ì›ÙÛÈ Î·È ·Ú·‰›‰Ô˘Ó οı ™¿‚‚·ÙÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·- ÁÈ·, ¶¿ÓÙ· ÁÈ·,/ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎÔ Î.¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¶·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. √È ÂΉËÏÒ- Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Î·È µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Û 23 ·È‰È¿ Ù˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂ ÙËÓ ÚˆÙÔ- ÛÂȘ ÎÏ›۷Ó Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ⁄ÌÓÔ Î·È Ì ÔÏϤ˜ ·ÁηÏȤ˜ Î·È ÊÈÏÈ¿! ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÛ· ·È‰È¿ ı¤ÏÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ √ ¿ÓÙ· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ¢ÚÂ̤ÙÛÈη˜ ¤ÊÂÚ ÛÙȘ ÂΉË- ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ ∫·Ú˘ÙÈÓÒÓ Î. ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ∆ÚÔ·›ˆÓ, ∏Ú·›·˜ Î·È ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜, Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ∆Ô˘Ì›- ÏÒÛÂȘ 30 ‚·ÛÈÏÔÛ΢¤˜, 24 ∫·Ú‚ÂÏÔÛ΢¤˜ Î·È 30 ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ Î·È ÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¯ÔÚfi˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ Ì ÙËÓ ÙÛÈ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¢øƒ∂∞¡ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. √È ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÚÔ˘- ÂÈÛΤÙ˜. ∏ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ‹Ù·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÁÈ· Ó· «È¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ª¿Ë» ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· «∆· ·È‰È¿ Ù˘ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘». ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ 2 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ∆Ô˘Ì›ÙÛÈ. Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Ì ¤Ó· Ê˘Ùfi ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ 17 ª·˝Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÏÔÈ ¤Î·- ŸÛÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ‚ÚÂı‹Î·Ó ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ·ÓÙ·Ì›ÊıËÎ·Ó Î·È Ì ÙÔ ·Ú·- ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∆· Ê˘Ù¿ ‰ÂÓ ‹Û·Ó ·ÁÔÚ·Ṳ̂ӷ! ∆· «¤È·Û» Ô Î. ¢ÚÂ̤ÙÛÈη˜ Ì ÙÔÓ ª‹- Ó·Ó ÙËÓ Â˘¯‹ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È fiÏÔÈ Î·Ï¿. ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ì ÙÛÔ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ Û Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ ·fi ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· Ô˘ ʇÙ„ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∆ËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˝Ô˘ 2010, ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠʤÙÔ˜ Ì ȉÈ- ·È‰Èο ÏÈÎÓ›ÛÌ·Ù·. ∏ ¯¿ÚË Î·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘˜, η٤ÏËÍ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·- ∆¤ÏÔ˜ ÔÏϤ˜ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ›¯·Ó ʤÚÂÈ ¿ÚÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÏ¿ ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÈ- ·›ÙÂÚË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÓÈÎËÊfiÚ·˜ Ì¿¯Ë˜ Ì¿ÙËÛ·Ó Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ ÙȘ Â¢ÊË̛˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜! Ú¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛ·‰Ú¿Ì˘ ›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ‰‡Ô ÁÔ˘ÚÁÔÔ‡- ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ ∆Ô˘ÚÎÈ΋˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ªÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ πÂÚ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ÙÔ˘ Ϙ ÛÔ‡‚Ï·˜ Ì Ì‡Ú˜ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ú·Û¯¤ıËΠ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· «™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ ∞ÁÈÔı·Ó¿ÛË» ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·È ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ ηٿ ÙÔÓ ¶·ÓÙ·˙‹ ™Ù·‡ÚÔ˘, ·fi ÙÔ µ˘˙›ÎÈ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÏÔ‡ÛÈÔ Á‡̷ Ì ‰‡Ô ·ÚÓÈ¿, ÙÔ ¤Ó· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· ¡ÈÎ. ¡È΋ٷ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ 1821 ™ÙÔÓ π. ¡. ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¤ÁÈÓÂ Ë £Â›· ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜: ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ fiÚÂÍË Î·È Ë Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË ¿Ó·„ ÙÔ Î¤ÊÈ ÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ·ÚÙÔÎÏ·Û›· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ñ ∏ ¡›ÎË ∫Ô‡ÏË – ∫Ô‡ÚÙ·ÏË Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ Ì ÙȘ ¯ÔÚfi Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∞Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ˆ˜ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ʈӤ˜ ÙˆÓ ‰¤ËÛË, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∏ÚÒÔ˘. Ôԛ˜ ÓÙ‡ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∫ÒÛÙ· ∑¢ÎÈÏ‹ (µ¿ÁÈ·˜) ·fi ÙÔ µ˘˙›ÎÈ, °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÙÛÒÓË –§Ô˘Ú›‰· ·fi µ˘˙›ÎÈ, ¶··- ∆Ô˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ηψÛfiÚÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ °fiÚÙ˘ÓÔ˜ ñ ∂›ÎÔÛÈ ÙÚ›˜ Ì·ıËÙ¤˜, ¤ÓÛÙÔÏÔÈ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜, ·fi Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿. ÓÈÎfiÏ· ·fi ÙÔ ∆Ô˘Ì›ÙÛÈ, µ·ÁÁ¤ÏË ¶··˚ˆ¿ÓÔ˘ ·fi µ˘˙›ÎÈ. ∫·ıËÁËÙ‹ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÂÈÛ‹- ñ ¢˘Ô ∫·ıËÁ‹ÙÚȘ Ù˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ (µÈ‚‹ ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È °ÈÒÙ· Ì ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ª¿ÌË ·fi µ˘˙›ÎÈ, ™‡ÚÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ·fi ÙÔ ¡È¯ÒÚÈ, ÕÁÁÂÏÔ˘ Ì·Ó fiÙÈ «…Ë ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÙ›- °ÂˆÚÁ·ÁÎÏ‹) °¿ÎË ·fi ÙÔ µ˘˙›ÎÈ, ™‡ÚÔ˘ ¢Ô˘Ú›‰· ·fi ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, °ÈÒÚÁÔ˘ ¢Ô˘Ú›‰· ·fi ∞ÚÛÈ- ÛÔ˘Ì ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ ÚÔ- ñ ŒÍÈ ŸÚÁ·Ó· ªÔ˘ÛÈ΋˜ (√‡ÙÈ – ∫·ÓÔÓ¿ÎÈ – ™·ÓÙÔ‡ÚÈ – ∫Ï·Ú›ÓÔ – §·Ô‡ÙÔ – Ó·›· Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ∆ԇϷ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ¯ÔÚfi, Î.¿ . ∆Ș ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ÔϤÌËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ∆Ô˘ÌÂÚϤÎÈ.) Ù›ÌËÛ·Ó Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ú牛·˜ ∆·Í›·Ú¯Ô˜ ÷Ú. ∆Û›ÙÔ˜, Úfi‰ÚÔÈ ™˘ÏÏfi- ÙfiÔ˘ Ì·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi 400 ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏ·‚È¿˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ñ ∏¯Â›·, ÎÔÓÛfiÏ·, ÌÈÎÚfiʈӷ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °. ªÚ¿ÌÔ˘ ·fi ¢ˆ‰ÂοÌÂÙÚÔ. ÁˆÓ Î·È ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ·‡ı˘Ó·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô˘Ú›‰·˜, Ô ÕÁÁÂ- ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ‰‡Ó·ÌË, ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· „˘¯Èο ÂÊfi‰È· ÃÔÚ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· ¯ÔÚÔ› Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ڢıÌÔ‡˜: ™˘ÚÙfi˜ ÛÙ· ÙÚ›· ÏÔ˜ °¿Î˘ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ıÂÚÌ¿ Ô˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÔÙ¤, ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ˙ÂÈ Ë - ™˘ÚÙfi˜ ÛÙ· ‰‡Ô – ∫·Ï·Ì·ÙÈ·Ófi˜ – ∆Û¿ÌÈÎÔ˜ – ∆Û·ÎÒÓÈÎÔ˜ – ∫·Ï·Ì·ÙÈ·Ófi˜ ¡¿ÍÔ˘ – ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·ı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ·, Ì·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ·…» √ ªÂÓÔ‡Û˘ – √ °È·ÙÚfi˜ – ¶·Ï·Ì¿ÎÈ· – ¶È¤ÚÈ – ™ÈÁ·Ófi˜ – ™˘ÚÙfi˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ – ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∂›Û˘, ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·‡ı˘Ó·Ó Ô Ù¤ˆ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∑ˆÓ·Ú¿‰ÈÎÔ˜! ∆¿Í˘ Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î. µ‡ÚˆÓ· ¶Ôχ‰ˆÚ· ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ∫·ÂÙ·Ó·›Ô˘ ÂÎ °·Ú‰›ÙÛ˘ ¤Ï·‚Â Ë ∆ÛÈÔÌ›‰Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ∞ã ¶Ôχ‰ˆÚ·, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Ó‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·˜ Î. ∆ڇʈӷ˜ ∞ı·- «™ÙÔ fi‰È» Ù· ∆Úfi·È· µÀ∆π¡∞ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·fi ÙÔÓ Î. °Ï¤˙Ô ª·ÓÒÏË. ™Â fiÏÔ˘˜ Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÊÒÓËÛË ·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ∆ËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˝Ô˘ 2010, ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ·Ó·- πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, πÛÙÔÚÈÎfi˜ –™˘ÁÁڷʤ·˜. ∫·Ù¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ… ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ¶Ï·Ù›· Ù˘ µ˘Ù›Ó·˜, ÙÂϤÛÙË ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÓËÛÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·. ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜: µ‡ÚˆÓ· ¶Ôχ‰ˆÚ·, Ù¤ˆ˜ ÀÔ˘ÚÁfi ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔfiÚÔ˘ µ˘ÙÈÓ·›Ô˘ Ù˘ Ì·ıË- √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ˘˜ 6Ô˘˜ Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, √‰˘ÛÛ¤· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ ( ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜ Ï‡Û˘, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÙÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ª·Ùı·›Ô˘ ¶fiÙ·Á·, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ª·ıËÙÈÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ¢ÚfiÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ∫·ÙÛ›- ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘), ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË, °. °Ú·ÌÌ. ÀÔ˘ÚÁ›Ô, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ «∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË» ÛÙËÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÔÈ 6ÔÈ ª·ıËÙÈÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÁÈ·ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, (∞ã °˘ÌÓ.) ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏ/Ó‹ÛÔ˘, ∆˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ ∂˘ı., ¡ÔÌ. ™‡Ì‚. (ÂÎ ∞Ú牛·, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘, ÙÔ ¢.™. ¢ÚfiÌÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, (∞ã °˘ÌÓ.) ªÈÏfi‚È ¶·‡ÏÔ˜, (∞ã ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë), ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ( °fiÚÙ˘ÓÔ˜, ∞Ó‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·˜, ∆ÚÔ·›ˆÓ, Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ „‹ÊÈ- Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ µ˘Ù›Ó·˜. °˘ÌÓ.) ƒ·ÌfiÏÏÈ ƒ›ÁÂÚ˜, (∞ã °˘ÌÓ.) ∆Ú˘Êˆ- º·Ï·ÈÛ›·˜, ªÂÁ/Ï˘), ¢ËÌ. ™¯ÔÏÂ›Ô ∫·Ú‡Ù·ÈÓ·˜, ∆·Í›·Ú¯Ô ÛÌ¿ ÙÔ˘: ¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ™ˆÙËÚ›·, (∞ã °˘ÌÓ.) ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ∆Û›ÙÔ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ, ¢/ÓÙ‹ ∞ÛÙ˘Ó. ¢/ÓÛ˘ ∞Ú牛·˜, «…ŒÙÛÈ ÂÓÒ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰˘Ô ¢‹ÌˆÓ ¶Ï·Ù›·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ª·Ùı·›Ô˘ ºˆÙÂÈÓ‹, (∞ã °˘ÌÓ.) ∫·‰¿ ∂ϤÓË, (∞ã °˘ÌÓ.) ªÔ˘ÁÈÔ‡ÎÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô (ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀË- ÛÙËÓ Â·Ú¯›· °ÔÚÙ˘Ó›·˜ Î·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶fiÙ·Á·, fiÔ˘ ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ∆ÛÈÔÌ›‰Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, (∞ã °˘ÌÓ.) ƒ›˙Ô˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ÚÂÛ›·˜ ªÂÁ/Ï˘, ∆ÔÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· (∫·Ú‡Ù·ÈÓ·˜, ∫ˆÙÈÏ›Ô˘, §¿‰ˆÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿˙ÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ, ̤۷ Û ÌÈ· Ó‡¯Ù· ·Ó·ÙÚ¤- ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ȉÂÛÈÌfiÙ·ÙÔ˘ πÂÚ¤· (µã °˘ÌÓ.) µÚÂÙÙ¿ÎÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, (µã °˘ÌÓ.) ∫Ô˘ÚÔ˘ÓÈÔ‡), ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ (∫Ô˘ÚÔ˘Ó·›ˆÓ, ∫ˆÙÈÏ›ˆÓ, ∫·Ú˘- ÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛË Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÚÁ›. ∏ ‚¿Ó·˘ÛË ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ¡Ù¿‚Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤ÁÈÓÂ Ë Î·Ù¿ıÂ- ¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·, (µã °˘ÌÓ.) ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÈÓÒÓ, ™ÙÚÔÁÁ˘Ï·›ˆÓ, ¶·Ï·Ù·›ˆÓ, ∑ÒÓ˘, ¶ÔÓÙ›ˆÓ °·‚Ú¿‰ˆÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ó· Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆ- ÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô µ˘Ù›Ó·˜ Î. πˆ¿ÓÓË ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, (∞ã §˘Î.) ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ª¿ÚÈÔ˜, ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ŒÓˆÛË ∞Úο‰ˆÓ, ∂ÌÔÚÈÎfi ªÂÁ/Ï˘ Î·È Ó‹ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È (∞ã§˘Î.) ™ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›- ∆ÚÈÙ¤ÎÓˆÓ ªÂÁ/Ï˘). ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÔÓÔÌ‹ Ï·ÎÂÙÒÓ, ÛÙÔ˘˜: ÂÓÓÔ›Ù fiÙÈ ÂȉÈÒÎÂÈ Î·È Ë ›‰È· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ ¢‹ÌÔ˜ §¿‰ˆÓÔ˜, fiˆ˜ Ù¤ˆ˜ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹ Î. °Ï¤˙Ô ª·ÓÒÏË, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¯·Ó Â›Û˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ µ˘Ù›Ó·˜ Î. °fiÓÙÈη˜ Î. πˆ¿ÓÓË ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ, Î. °ÂÒÚÁÈÔ ¶·Ï·Ì‹‰Ë, Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ∫ÏÈÌ·Î›Ô˘ µ˘Ù›Ó·˜ Î. ∞Ó·ÛÙ·- ∆ڇʈÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. µ˘Ù›Ó·˜ Î. ™ÙÔ‡ÌÔ, Î. ∞ÓÙÚ¤· ª·ÓÙ˙ÈÒÚË, Î. πˆ¿ÓÓË ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ. Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ·˘Ùfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È Ù· ÎÚÈ- ÛfiÔ˘ÏÔ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ, ÙÔÓ Î. ¶fiÙ·Á· ∏Ï›·, ÂÎÚfi- ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ÔÈ ¢ËÌ. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î. ŒÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ·fi ÙË §·ÔÁÚ·- Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Â͢ËÚÂÙ›. ÛˆÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÓÙ¿Ó˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ Î·È Î. ¶·ÏÔ‡ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, Ô ÊÈ΋ ∂ÛÙ›· ∆Ú›ÔÏ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ú¿ıÂÛË Á‡̷ÙÔ˜, ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Û‚·ÛÙ› ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÛ‹- ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ª¿ÓıÔ˘ Î. ∂ϤÓË ¶fiÙ·Á·. ∫·ÙfiÈÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆.™. ¡˘ÌÊ·Û›·˜ Î. §˘ÌÂÚfi- ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ °fiÚÙ˘ÓÔ˜. ÁËÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Ì·˜ ‚ÚÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘- ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÎÔÏÈÙÈ- Ì Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÚfiÔ. ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘, fiÔ˘ Ô ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ¡˘ÌÊ·Û›ˆÓ Î. √ ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ∑ËÙ¿ÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∞ã §˘Î›Ԣ ¤Ï·‚ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô §·Ù¿Ó˘ ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ fiˆ˜ Â›Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì fiÏ· Ù· ÎfiÌ- ·ÚÚ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô µ˘Ù›Ó·˜ Î. πˆ¿ÓÓË ¶·ÁÁÔÚÙ˘Óȷ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î. ¶Ï¤ÛÛÈ·˜ ∞fi 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ηÓÔÓÈ- Ì·Ù· Ù˘ ‚Ô˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ». ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ıËÏ·›ˆÓ ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. ÛÌfi˜1097/2009 fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ηٷÏÔ›ˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ̤۷ ‹ Â¿Óˆ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·È Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· Èڛ˜ ÙÚ¤Ó· Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜; ∞Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ∞ψӛÛÙ·ÈÓ· - §Â‚›‰È dimethoate. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ∞Ú牛·˜ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ÂÍ‹˜: «∏ ¯Ú‹ÛË dimethoate ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ∆ËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ¶¿ÙÚ· -∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È ∫fiÚÈÓıÔ˜ - ∆Ú›ÔÏË - ∫·Ï·Ì¿Ù· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÛÙÔ Ï·›- ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ∏ ∆∂¢∫ ∞Ú牛·˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √ÚÂÈ‚·ÙÒÓ Ï¿¯·ÓÔ˘, Ì·ÚÔ˘ÏÈÔ‡, ÎÔ˘ÓÔ˘ȉÈÔ‡, ·Ú·Î¿ (ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Î·È ÏÔ‚fi) Î·È ÎÂÚ·ÛÈ¿˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙȘ ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √™∂. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚÂÔÚ- ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË- Û˘˙‹ÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›- ÙË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηÏÏȤÚÁÂȘ ı· Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚ· ·fi Ù· ·ÓÒٷٷ Ù¿˙ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ √ ∫fiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÂÓ‰˘Ù‹“ Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ËÛÂ Ë √ÌÔÛ. ™˘ÏÏ. À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯. ª·ÈÓ¿ÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ fiÚÈ· ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ (MRLs) Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈ- ÙÚ¤ÓÔ ‰ÂÓ ı· ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ∏ ∞˘Ù/ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ̤ÏË Ù˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÛÌfi. ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ dimethoate ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ϛÁÔ ı· Â›Ó·È Ë ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∆Ô ‚·ÛÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ Ù˘, ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ÛÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηÏÏȤÚÁÂȘ, Û·˜ ÂÊÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹. ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ¶¿ÙÚ· - ∞ı‹Ó· -£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ∂ȉÔ̤ÓË. ŸÛÔÓ ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 4 ·ÚȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 500 ¯ÏÌ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Ù˘ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜, ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √™∂ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 40% ÙˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û΢¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ̤ۈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÌÂٷٿ͈Ó. ™‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›- ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÁÈÓ·Ó Ù· “ÂÁη›ÓÈ·” ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ∞ψӛÛÙ·ÈÓ· Ì ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂ- ÍÂȘ2.800 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ √™∂, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ‰ÈÂÙ›·˜ ›Ù ı· ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó, ›Ù ı· ÌÂٷٷ¯ÙÔ‡Ó Û ¿ÏÏË ˘ËÚÂÛ›·. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ §Â‚›‰È, Ì‹ÎÔ˘˜17 ¯ÏÌ., ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› Î·È ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∆Ì‹Ì·Ù· °ÂˆÚÁÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘». ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ 186 ¯ÏÌ. ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı›. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ∞ÔηٿÛÙ·ÛË 70 ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”. ∆· ̤ÏË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ Ù˘ ÔÚ›· 5 ÂÚ›Ô˘ ˆÚÒÓ Û ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÏ·ÙÔ‰¿- °ÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ë Ì¿¯Ë ÙˆÓ µÂÚ‚¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÌÂٷٿ- ÛË Î·È ·ÓıÈṲ̂ӷ ÏÈ‚¿‰È·. ™ÙËÓ Â˙ÔÔÚ›· ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∆.™., ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÍÂȘ, ϤÓ “fi¯È” ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, “fi¯È” ÛÙÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Úο‰ˆÓ √ÚÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠ̠οı ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÈ‚·Ï- ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, “fi¯È ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ Î·È ÔÈ 15 ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ Ì¿¯Ë ÙˆÓ µÂÚ‚¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜,. ÏÔÓÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË 70 ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÓÔÌÔ‡˜, ¤ÚÁÔ Ì ÂÎÙÈ- ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜” Î·È Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û fiÏ· Ù· ·ÓÙÈ- ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÂϤÛÙËΠ£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ ÌÒÌÂÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 4.605.000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ô ÂÚÈÊÂ- π.¡. ∆ÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÂϤ- Ï·˚ο ̤ÙÚ·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›- ¤ÙÛÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÒÓ ÚÂȿگ˘ ºÒÙ˘ ÷Ù˙ËÌȯ¿Ï˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ -Î·È ¤Ï·‚Â- ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÛÙËΠÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú·. ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÂÓÈ·›Ô˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô- ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. ÙËÓ ∞Ú牛· Î·È ÙÔ ª·›Ó·ÏÔ. ‚Ï‹ÙˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó¤ıÂÙ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÙȘ ÙÔÌ·Τ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙȘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ. ªÂ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ À¿Ú¯ÂÈ Î·È… ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊ. ¶ÂÏ/Ó‹ÛÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ- ÔÈ ÊÔÚ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ- ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013, ÙÔ «ÎÏ›ÛÈÌÔ» ÙÔ˘ ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ˘Á›· - ‰fiÙËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ã∞¢∞ Ô˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 2000-2006, ÙȘ ·Ó·- ÚfiÓÔÈ· Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÈÙ·- ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ º. ÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË, Ë ‰È·‰È- ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ‹... ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓ- ¯˘ÓfiÌÂÓ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013 Î·È Ù˘ ηۛ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· Â›Î·ÈÚ· ı¤Ì·Ù·. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎfiÓËÛ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 17 ª·˝Ô˘, ÛÙÔ ¶Ó. ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∆Ú›ÔÏ˘, ˘fi ÙÔ °.°. ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË. ∏ ËÌÂÚ‹- ‰fiıËΠÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ
 • 8. ñ MA´O™ 2010 ñ 8 √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ʤÚÓÔ˘Ó… ¤ÚÁ·! ∞ÚÙÂÌ›ÛÈÔ-¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜-∞Ú¯. √Ú¯ÔÌÂÓfi˜», /˘: 200.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ∫∞¶-2009. ∂Ù¿ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ ∞Ú牛·˜ ∫·Ù¿ ÙÔ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010, Ë ¡Ô̷گȷ΋ 15.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-06. 14. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∆¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È Î·Ù¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ ∂ÈÙÚÔ‹ «ÀÔ‰ÔÌÒÓ-ÈÚÔÙ·Í›·˜ & ¢ÔÌË̤ÓÔ˘ 7. ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â. Ô‰. ¢ÈÎÙ‡Ô˘», /˘: ¤ÚÁÔ˘: «∂ÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÎÙÈÚÈ·ÎfiÛ˘ÁÎÚfi- 130.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ À¶∂™¢∞. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘, ÛÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜» Û˘˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Î. ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË Î·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÁÓˆÌÔ- ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÙËÌ· 3Ô˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ï˘Î›Ԣ ∆Ú›ÔÏ˘», /˘: 15. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- 80.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-2009. ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Â·Ú¯. ‰ÔÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ 3299/04,ÂÙ¿ ÂÂÓ- ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ›ӷÈ: ‰‡ÛÂȘ: 1. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔ- 8. ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤Ú- ¢ÚfiÌˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∆ËÁ¿ÓÈ Î·È §ÂÈ‚¿‰È ‰‹ÌÔ˘ ÁÔ˘: «∞ÔηٿÛÙ·ÛË ‚Ï·‚ÒÓ ÎÙÈÚ›Ô˘ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∆˘ÚÔ‡», /˘: 70.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ∫∞¶-08. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ:- ™ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· - ÌÂÙ·Ô›- Ú¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∂ÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Â. ËÛË: 1) µÂÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÔ- ‰ÚfiÌÔ˘ ªÂÁ·ÏfiÔÏË-ÿÛ·ÚË-µ¿ÛÙ·-∞Á. £ÂÔ‰ÒÚ·», ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÕÛÙÚÔ˘˜ Î·È ÛÙÂÁ¿ÛÙÚˆÓ ·˘Ï›Ԣ 16. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- ¯ÒÚÔ˘», /˘: 70.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-06. ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ôηٿ- Ê›Ï ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÛȉËÚÔηٷÛ΢ÒÓ, ÛÙË µπ¶∂ ∆Ú›ÔÏ˘, ÎfiÛÙÔ˘˜ 193.500 /˘: 125.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ™∞∂ 055(∂º.071). ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ 116.100 ¢ÚÒ.2) £·Ï·ÛÛÈÓfi˜ - ∆˙‹ÏÔ˜ √.∂.: ÿ‰Ú˘ÛË 2. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- 9. ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤Ú- ÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ÓÙ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ÁË¤‰ˆÓ ÁÔ˘: «√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ Û¯Ô- Ù¤ÓȘ», /˘: 150.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ¡.∞. ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, ÛÙË µπ¶∂ ∆Ú›ÔÏ˘, ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘- 320.000 ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ 192.000 ¢ÚÒ.3) æ˘ÎÙ·Úη‰È΋ ∞µ∂∂: ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ §ÂˆÓ›‰ÈÔ ÚÔ˜ µ·ÛΛӷ» /˘: ÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚÒËÓ ∞η‰ËÌ›·˜ Î·È ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∞Ú牛·˜. Û¯ÔÏÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘», /˘: 45.000,00€, ·fi ÈÛÙÒ- 17. ŒÁÎÚÈÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∫·ı·›ÚÂÛË Î·- ∂¤ÎÙ·ÛË ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜, ÛÙÔ ™ÙÂÓfi, 100.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ∫∞¶-08 (µÂÏÙÈÒÛÂȘ). ÎfiÛÙÔ˘˜ 615.650 ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ 369.390 ¢ÚÒ.- ™ÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· 3. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- ÛÂȘ √™∫-09. Ù·Û΢ÒÓ ·fi Û΢Úfi‰ÂÌ· ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ∆¿ÓÔ˘», /˘: 10. ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ 5.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ∫∞¶-08 (∂¶∂¡¢À™.) - ÙÔ˘ÚÈÛÌfi:4) ¢Ô˘‚‹˜ ∂.∂. (˘fi Û‡ÛÙ·ÛË): ÿ‰Ú˘ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∂ÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈ- ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 13 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙËÓ ∫·Ú‡Ù·ÈÓ·, ÎfiÛÙÔ˘˜ 1.164.400 ¢ÚÒ Î·È ÂÈ- Îfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¢.¢. ∆˙›‚·», /˘: 40.000,00€, ·fi ¤ÚÁÔ˘: «∫·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË 18. ŒÁÎÚÈÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «¶ÚÔÛ‚·ÛÈ- ¯ÒÚˆÓ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÌfiÙËÙ· ∞ª∂∞ Î·È ÂÈÛ΢‹ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÂÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ¶. ‰fiÙËÛ˘ 698.640 ¢ÚÒ.5) ª·›Ó·ıÏÔÓ ∞.∂.: ÿ‰Ú˘ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-07. ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜25 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙÔ ÃÚ˘ÛÔ‚›ÙÛÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ º·Ï¿ÓıÔ˘, ÎfiÛÙÔ˘˜ 4. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ µÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜», /˘: ÕÛÙÚÔ˘˜», /˘: 55.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ∫∞∂ 20.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-2009. 9725 Ì ÔÛfi 45.500,00€ (2008) Î·È ∫∞∂ 9725(·) 1.565.000¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ 939.000 ¢ÚÒ.6) ∞ÊÔ› °Î·‡ÚÔ˘ Î·È ™›· √.∂.: ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∞ӷηٷÛ΢‹ ÛÙ¤Á˘,¯ÚˆÌ·ÙÈ- ÿ‰Ú˘ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 3 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 38 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙ· µ¤Ú‚ÂÓ· ÙÔ˘ ÛÌÔ›, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙ· wc Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ 11. ŒÁÎÚÈÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∞ÔηٿÛÙ·ÛË Ì ÔÛfi 9.500,00€ (2009). ˙ËÌÈÒÓ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘- ∫·Ú‡Ù·È- 19. ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤Ú- ¢‹ÌÔ˘ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜, ÎfiÛÙÔ˘˜ 1.740.000 ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ 1.044.000 ¢ÚÒ.7) ¶fiÔÚË ∞.∂. (˘fi Û‡ÛÙ·ÛË): ÿ‰Ú˘ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 3 ·ÛÙ¤- ™Ù·˘ÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘», /˘: 25.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ Ó·˜ ÚÔ˜ ¢.¢. ™Ô‡ÏÔ˘», /˘: 15.000,00€, ·fi ÁÔ˘: «™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ Â. ÈÛÙÒÛÂȘ ∞¶√£∂ª∞∆π∫√. ‰ÚfiÌÔ˘ ÕÛÙÚÔ˜-∆˘Úfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∑·Ú›ÙÛÈ», /˘: ÚˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 22 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙË µÏ·¯¤ÚÓ·, ÎfiÛÙÔ˘˜ 1.410.000 ¢ÚÒ Î·È √™∫-2006. ÂȉfiÙËÛ˘ 846.000 ¢ÚÒ.* ∂›Û˘, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË 5. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- 12. ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ 45.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ À¶∂™¢∞. ¤ÚÁÔ˘: «√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÎfiÏÔ˘ı˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Ô˘ ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ∞ª∂∞ ÛÙ· Û¯Ô- ›¯Â ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÁÎÏ‹˜ Î·È ™›· ∂.∂.: ÏÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡», /˘: 100.000,00€, ·fi 2Ô˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∆Ú›ÔÏ˘», /˘: 20.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-2009. ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘ ÛÙÔ ∂Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÚ˘ı›Ô˘, ÎfiÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-09. 532.967,18 ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ 319.780,31 ¢ÚÒ. 6. ŒÁÎÚÈÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∂ÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹- 13. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- ÚËÛ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¢.¢. √¯ı›ˆÓ», /˘: ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Â·Ú¯. ¢ÚfiÌÔ˘ ∫·È… Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌË… ∆¤ÛÛÂÚȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ ∞Ú牛·˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 4.043.600 ¢ÚÒ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ΢ڛ· ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÌÂ Î·È ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ 2.425.515 ¢ÚÒ, ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ 3299/04, ªÂ ı¤· ÙË… µÔ˘Ï‹! ı¤Ì·: ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂™À ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú - Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·Ú·ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ ·ÍÔÓÈΤ˜ Î·È ÔÈ Ì·ÁÓË - ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÈΤ˜ ÙÔÌÔÁڷʛ˜. ∞ӷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ, ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÍÔÓÈÎÒÓ Î·È Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ ÙÔÌÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›- ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË. √È 2 ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÔÈ ¿ÏϘ 2ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÔÈ ·Îfi- ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙËÓ ÌË ÛˆÛÙ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏÔ˘ı˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ:1) ¶¤ÙÚÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™›· √.∂.: ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È √ ∞Ó‰Ú¤·˜ §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ Î·È Ô ª¿ÚÈÔ˜ ™·ÏÌ¿˜ (‚Ô˘- ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 70 ¤ˆ˜ Â¤ÎÙ·ÛË ÔÈÓÔÔÈ›Ԣ ÛÙÔ ∑¢ÁÔÏ·ÙÈfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÚ˘ı›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÏÂ˘Ù‹˜ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜) η٤ıÂÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔ˜ 450 ¢ÚÒ, ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· 25.8 ·ÍÔÓÈÎÒÓ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È 13.2 Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ ÙÔÌÔ- ÎfiÛÙÔ˜1.292.000 ¢ÚÒ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË (ÂȉfiÙËÛË) 774.555 ¢ÚÒ.2) °. ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÚ¿ÊˆÓ ·Ó¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙËÓ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‚Ï·‚ÒÓ, ÏfiÁˆ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™›· √.∂.: ÿ‰Ú˘ÛË ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ‚ÈÔÏÔ- ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ·Ï·È¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜… ÂÚˆÙÔ‡Ó ÙËÓ Î· ÀÔ˘ÚÁfi:: «1) ¶fiÛÔÈ Ôϛ٘ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈÎÔ‡ Ô›ÓÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÏÏ¿ÓÙÈÔ, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ 401.600 ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛË ∆ÚÔ·›ˆÓ, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ·Ó¿ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ·ÍÔÓÈΤ˜ Î·È fiÛÔÈ Û ̷ÁÓËÙÈ- 240.960 ¢ÚÒ.3) ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË-ªÈ¯·‹Ï ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ ∞.∂. (˘fi Û‡ÛÙ·- ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘ÔÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ Û ȷÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi Τ˜ ÙÔÌÔÁڷʛ˜, ηٿ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÛË): ÿ‰Ú˘ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 3·ÛÙ¤ÚˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 40 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙÔ µ·ÏÙÂÛÈÓ›ÎÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Û ÚfiÛÊ·ÙË (ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË 2) ¶fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫Ï›ÙÔÚÔ˜, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜1.350.000 ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛË810.000 Ì‹Ó·) Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∞Ú牛· , Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ˘ ∂™À ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ ‹ ¤ÏÏÂȄ˘ ¢ÚÒ.4) °. ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ™›· √.∂.: ÿ‰Ú˘ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 3 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈÎfi- ÀÁ›·˜ Î. ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆ- ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. 3) ¶Ò˜ ÙÔ ÀÀ∫∞ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÊÈ- ÙËÙ·˜ 21 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙË µ˘Ù›Ó·, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ 1 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛË Ú‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿- ÛÙ¿ÌÂÓË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÁÈ· ÙÔ ∂™À ·Ó·ÏÔÁ›· ·ÍÔÓÈÎÒÓ Î·È Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊˆÓ 600.000 ¢ÚÒ. ÙˆÓ Î·È Î¤ÓÙÚˆÓ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ÌÂٷ͇ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·». ªÂÙ¿ ·fi Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ∞Ú牛·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤· £. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˘, ªÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÚÈ- ¢¤ÓÙÚÔ… ÊÔÓÈ¿˜! Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·Úη‰ÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∆Ú›ÔÏ˘, Ô ∆Ú·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ‚ڋΠ¯ı˜ Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ £·Ó¿Û˘ °. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ·fi Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÙÔÓ √‰. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, η٤ıÂÛ ÙËÓ ˘ã·Ú. ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞Ú牛·˜, Î. ∞Ú. ªÚÔ˘Ì¿ Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ª·Ï¤Èη ∞Ó‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·˜, fiÙ·Ó Î·Ù·Ï·ÎÒıËΠ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ 9629/03.05.2010 ∂ÚÒÙËÛË Î·È ˘ã·Ú. 503/03.05.2010 ‡ÎÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Îfi„ÂÈ. ™ÔηÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔÈ, Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î. °. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ·ÊÔ‡ ∞›ÙËÛË ∫·Ù¿ıÂÛ˘ ∂ÁÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙË µÔ˘Ï‹, ÚÔ˜ ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ÚÒËÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi Î. ™. ∆·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ, ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈ ÔÈΛÔÈ ÙÔ˘, Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ΢ڛ· 48¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, η٤ıÂÛ ÂÚÒÙË- ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ê¤- ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ¢È· µ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î. ÕÓÓ· ÔχˆÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ì √ 48¯ÚÔÓÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “¶·ÙÚ›‰· ¶‡ÚÁÔ˘”, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ. ∫·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘: «… ∆Ô ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ‰È· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÚˆÙ¿Ù·È Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜: ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÂÈ ÛÙÔ Î·Ì¤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ÁÈ· ·ÓˆÙ¤Úˆ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ η΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÏËÚÔ- Ó· Îfi„ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ η̤Ó˜ ‡Î˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi 1. «∂›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· Û˘ÓÂ- ÓÔÌÈÒÓ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê›. ∞ÔÙÂÏ› ¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‹Á ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿Ó ·Ú¤·. √ ·‰ÂÚÊfi˜ ‰Â›ÁÌ· η΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·Û¤‚ÂÈ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ÙÔ˘ › ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ï›ÁÔ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ ¤Ê˘Á ‹ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜; Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘˜ Ó· ‰ˆÚ›- 2. ∂›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ë ÚÔ- ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÂΛ. ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ·˘Ùfi ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶·Ó·Úη‰ÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘. ŸÙ·Ó Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ 48¯ÚÔÓÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔÓ Î‹Ú˘ÍË Ì¤Ûˆ ∞™∂¶ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙȘ Ôԛ˜ ηχÙÔ˘Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÁÈ· ÌÔÓ›ÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È·ÎÔ› Ë ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘Ú- ηÏ› ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡ÛÂ. ¶‹Ú ÙfiÙ ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ÔÊ›ÏÔ˘Ì – ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ ·¤Ó·- ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ¢ÂÓ ¿ÎÔ˘Û fï˜ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Î·È ‰Ô˘- Á›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘; ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ - Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ 3. ∂›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ Ï‡ÂÈ Î·È ÂÂȉ‹ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛΤÊÙËΠfiÙÈ Ô £·Ó¿Û˘ ı· ›¯Â ÂÈ- ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜…» ÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ª·Ï¤Èη, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ô ÂӉ¯fiÌÂÓË ÚÔ΋ڢÍË Ì¤Ûˆ ∞™∂¶ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛÂˆÓ Ì ∑ËÙ¿ ‰Â ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ‹ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ -‰ÂοÌËÓ·- Ó· ·Ó·- 48¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. °‡ÚÈÛ ›Ûˆ, ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔÓ 1) ¡· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ Ì¤Ûˆ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÓÙfiÈÛ Ô˘ıÂÓ¿. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÙÔ˘ ʈӿ˙ÂÈ ÁÓˆÚÈÛı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È Ë ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ - ‰ˆÚÂÒÓ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ¶·Ó·Úη‰ÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∆Ú›ÔÏ˘. 2) ¡· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘»; ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ ·fiÎÚÈÛË. ∆· ÏÂÙ¿ ÂÚÓÔ‡Û·Ó, Ë ·ÁˆÓ›· ÎÔÚ˘ÊˆÓfiÙ·Ó ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙ› ÔÈÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ Û‹ÌÂÚ·(·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ·Î›ÓËÙÔ), ¤¯ÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ ÂÓÙfiÈÛ ηٷϷΈ̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·Ó·Úη‰ÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Îfi„ÂÈ. ∞̤ۈ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂȉÔ- ∏ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË – Ô¯ÙÒ Ì‹Ó˜ Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· - Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·ÓÙ› ÔÈÔ‡ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ›¯Â ·Ú·- ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ (ÛÈÙÈÒÓ, ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¿ÙˆÓ) ÛÙËÓ ÔÈ› ÁÓˆÛÙÔ‡˜, Ó· ˙ËÙ¿ ‚Ô‹ıÂÈ·. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÎÏ‹ıËΠÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜. 3) ¡· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ∫ÚÂÛÙ¤ÓˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ∞Ú牛·, ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¡ÂfiÙÂÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ Î·È ∆¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ¢˘ÙÈ΋˜ µÔ˘Ï‹ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶·Ó·Úη‰ÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂›Î·ÈÚ˘ ∂ÚÒÙËÛ˘ Ô˘ η٤- Ó· ·ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô 48¯ÚÔÓÔ. ∆Ú›ÔÏ˘, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÂ Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË µÔ˘Ï‹, ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 15.04.2010, Ô √‰. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ- ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜. 4) ¡· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË ÓfiÔ˘ÏÔ˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ «Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ µÔ˘Ï‹ Ù· ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔ ¶·Ó·Úη‰ÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «∞Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜» ÛÙÔ ¢.™. ∆ÚÈÙ¤ÎÓˆÓ Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÔÚ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ Û›ÙÈ ªÂÙ¿ ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∆ÚÈÙ¤ÎÓˆÓ ∆Ú›ÔÏ˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ- √ÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ∆Ú›ÔÏ˘ Î·È fiÌÔÚˆÓ ‰‹ÌˆÓ, Î. ¶·Ó. ªÈÙ˙‹ıÚ· ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ - ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ¤ÁÎÚÈÛË. ¯‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ì ٷ ÔÔ›· ›¯Â ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ….∏ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·, fiÏ· ·˘Ù¿ «Ô˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ÙËÓ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ¢.™. ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜. η٤Ϸ‚Â Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÁÈ¿ÓÓË - ∆ÛÈ·ÌÔ‡ÏÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍÂϤÁË ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÂ- ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ·». ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÂÈ «ÈÔ ˙ÂÛÙ¿ ÙÔ ı¤Ì·» Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë ÀËÚÂÛ›· ÛÙÔ ‰ÚÂ›Ô ˆ˜ ÂÍ‹˜: (¶Úfi‰ÚÔ˜) ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜, (∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜) Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ·ÊÔ‡ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ «ı· ‰ÒÛÂÈ ∂ÚÒÙËÛË ÌÂ… ·Ôڛ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·‰¿˜, ( °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜) ÃÚÈÛÙ›Ó· ¢·ÏÈ·ÎÔ‡Ú·-µ¿ÛÓÔ˘, ( Ù·Ì›·˜) ™ÔÊ›· ÌÈ· ·Ó¿Û· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ∂ÓÒ Ë ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ - ∆Ú›ÔÏ˘ ·Ó·Î·ÈÓ›˙ÂÙ·È, ÙÔ Ù·Í›‰È Ó· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË-ºÔ‡ÙÚË, (̤ÏË): ™‡ÚÔ˜ ∑¿‚Ô˜, ª·Ú›· §¿ÁÁ·, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÁÈ¿ÓÓË- ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜». ‰È·ÚΛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∆· ÙÚ¤Ó· Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Ó· Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ·ÏÏ¿ ∆ÛÈ·ÌÔ‡ÏÔ˘. √ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ √ √‰. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ì·˙› Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¿Ó ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿‰ÂÈ·. ∞˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ˘¤‚·ÏÂ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Úfi‰ÚÔ ¶·Ó. ªÈÙ˙‹ıÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ (∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË ªÈϤӷ, ∫·ÙÚ›ÓË ªÈ¯¿ÏË, ªfiÛÈ·ÏÔ ∏Ï›·, ™·ÎÔÚ¿Ê· ™ÔÊ›·) η٤ıÂ- ÙÔ˘ §∞√™ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Â› ϤÔÓ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó·- Ó¤Ô ¢. ™. Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙‹ÏÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Û·Ó ÙËÓ ˘ã·Ú. ÚˆÙ. 9303/26.04.2010 ∂ÚÒÙËÛË ÛÙË µÔ˘Ï‹, ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi η›ÓÈÛ˘. fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ fiÙÈ: « ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi “ÎfiÌÌ·“ Ô˘ ÂÌ›˜ ˘ËÚÂÙÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ì·˜ Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi fiϘ ÙȘ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· ‚Ú›- ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Ì·˜ Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ∞¡∆π∫∞∆∞™∆∞™∏ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªµ√À§√À ·˘Ù¿». √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÚÔÛˆ› 1.075 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∆Ú›ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘˜ fiÌÔÚÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÙ‡¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡- ™ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ 10˘ ª·˝Ô˘, Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ÎÂÓ‹˜ ı¤Û˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, Ô˘ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›- ÊÈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ™Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (28˘√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È µ. ÙËÛË ÙÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË §·Ô˘‰È¿. ∆Ë ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘, ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘), ·fi ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹, ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÂÁÁÚ·Ê‹. Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ – ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈο ‹ ¿ÏÏ· ȉÈÔÙÂÏ‹ ΛÓËÙÚ· – fiÙÈ ¤ÚÂ ∑ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ… Ô‰‹Ï·ÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ ηχ- ÙÂÚË. ∞Ú¯Èο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· group ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· facebook ªÈ· ÔÌ¿‰· ÔÏÈÙÒÓ, οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∆Ú›ÔÏ˘, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Ì ÔÓÔÌ·Û›· ¶√¢∏§∞∆√¢ƒ√ª√™ ™∆∏¡ ∆ƒπ¶√§∏ ∫∞π ¶∂∑√¢ƒ√ª∏™∏ ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ ∆√À ∫∂¡∆ƒ√À Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ηٿ fiÛÔ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ì·˜ ÙȘ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi. ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ· « ‚fiÏÙ· Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙËÓ fiÏË». ∆Ô ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ªÔÚ›Ù ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì·˙› Ì·˜, ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÎÚÔ˘ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘. °¤ÌÈÛÂ Ë fiÏË Ù˘ ̤ۈ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ Ì·˜ : ∆Ú›ÔÏ˘ Ô‰‹Ï·Ù·! http://www.facebook.com/group.php?gid=100339826680032 Ì ÛÎÔfi ÛÙ· ŒÓ· ·fi Ù· ̤ÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÈÛÈÔ‡Ï˘, ÂÍËÁ› ÙÔ˘˜ ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÈ· Ì·˙È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË – ÁÈÔÚÙ‹, Ì ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘, ηÏ› fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ Ô‰ËÏ¿Ù˜ Î·È Â˙Ô‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ï·Ï‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Ì·˜ Ó· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ì·˜ ÙfiÓÈÛÂ: «•ÂÎÈÓ‹Û·Ì ϛÁÔÈ, Ë ·Ô‰Ô¯‹ fï˜ Ì·˜ ˙ԇ̠۠¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ». ÂͤÏËÍ . ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ¿ÚıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹, ·Ú¯Èο, ÌÂÚ›‰·
 • 9. 9ñ ñ MA´O™ 2010 ºˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜…. ∆· ηϿ Î·È Ù·… ÂÚ›ÂÚÁ·!! °ÂˆÚÁ›·;… ∞Ï¿ÚÁ·! ¡∂™∆∞¡∏ ™ªπ§∞ ÕÏÏÔ ‰›ÎË… ¿ÏÏÔ ¤ıÈÌÔ! - º¤ÙÔ˜ ‚Ϥˆ Ôχ ·ÓıÔÊÔÚ›· ÛÙ· ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, µÚ οÙÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÛηÚÒÓÂÈ Ë ˙ˆ‹!... °È· ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ∆›ÌËÛ·Ó ÙÔÓ ™ÎÔ˘Ï·Ú›ÎË ¿Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡. ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ∞˚-°ÈÒÚÁË °Ô˘Ï¿, ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú· ‚Ú‹Î·Ó Ó· - ¢Â ‚·ÚȤ۷È, ·‰ÂÚʤ! fi,ÙÈ ‚Ú¤ÍÂÈ ·˜ ηÙ‚¿ÛÂÈ!.. ™Â ÌÈ· ÛÂÌÓ‹ Î·È Û˘Ó¿Ì· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ- ÔÚ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙË ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ªÔÓ‹˜ °ÔÚÁÔÂËÎfiÔ˘ ! √ ‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ ÚÔÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, fiˆ˜ ηٿÓÙËÛ·Ó ÙË ÁˆÚÁ›·, ‰Â ∞ÁÈÒÚÁ˘ fï˜, Ù· «¤ÊÙÈ·Í» fiÏ·! ∏ ‰›ÎË ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË Î·È ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙËÚ‹- Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ™ÎÔ˘Ï·Ú›ÎË, ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ıËÎÂ! ªÂ ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ Âı›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞˚-°ÈÒÚÁË ÙÔ˘ °Ô˘Ï¿, ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ™Ì›Ï·. ∂Λ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, ÌÂÁ¿Ïˆ- ÌÂÚÔο̷ٷ… ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤¯Ô˘- ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙË ¡ÂÛÙ¿ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ª·ÓÙÈÓ›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÚÎÂÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÌÂ… ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ “̤۷”, Ì·›ÓÔ˘ÌÂ! ÛÂ Î·È ÙÂÏÈο ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΢ڛˆ˜ Ó¤ˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ¡Ù˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÛÈÈ·Ó›ÙÈÎË ÊÔÚÂÛÈ¿, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 15˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008. •Â¯Ó¿˜ fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· 2,40 ¢ÚÒ; ÁÎÏ›ÙÛ·, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ·Û¯·ÏȤ˜ Î·È ·ÁÚÔÛ¤ÏÈÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ∫È ÂÁÒ Ô˘ ÓfiÌÈ˙· ˆ˜ Ì ÙËÓ «·ÏÏ·Á‹» Î·È ÙËÓ «Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË», ·fi ÙÔÓ ÏfiÊÔ °Ô˘Ï¿, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ Ù˘ ÊÙÈ¿Í·Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÁÚfiÙ˜… ∆’ ¿ÎÔ˘Û˜ ΢ڛ· ª·Ù˙ÂÏ‹;.. °ÔÚÁÔÂËÎfiÔ˘, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Î·È ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ √È ÎÔÌ„ÔÙ¤¯Ó˜ Ù˘… ¤ÙÚ·˜! ȉÈfiÚÚ˘ıÌÔ ÛÎÔfi. ∆Ô «∞ÏÒÓÈ», Ë ¿Óˆ Ï·Ù›· Ù˘ ¡ÂÛÙ¿Ó˘, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∫È ¤ÏÂÁ· Ó· ¿ˆ Ó· Á›Óˆ ÁˆÚÁfi˜… ∞Ï¿ÚÁ·… Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ ÁϤÓÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Λ „ËÏ¿ ÛÙÔ ∫Ô›Ù·˙ ÙÔÓ Á¿È‰·ÚÔ ÛÙ·… ‰fiÓÙÈ·! «∫¿ÔÙÂ Ë ÎÔÈÏ¿‰· ∂˘¯‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È…. µÚÈÛÈ¿! ∂ ∫·Ú‰·Ú›ÛÙÈ, ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °ÔÚÙ˘Ó›·, ÔÈ ∏ ¢¯‹ «Ó· Ù· ÂηÙÔÛÙ‹ÛÂȘ» Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Û·Ṳ́ÓË ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ· οı ·ÓıÚÒÔ˘!.. ŒÏ· fï˜ Ô˘ Û «˙˘Ìˆı›» Ì ÙËÓ Ì ÛÈÙ¿ÚÈ·, Û‹ÌÂÚ· ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó·… ÚÔÛ¤¯ÂȘ;.. ∆È … ¤ÙÚ·!... Á¤ÌÈÛ ‚ÚÔ‡‚˜, οÙÈ Â˘¯‹ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÛÙË ∑·¯·ÚԇϷ ºÔ˘ÓÙ¤·, ·fi ÙËÓ Œ¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi, ∫·Ú‰·Ì‡ÏË Ù˘ ªÂÛÛËÓȷ΋˜ ª¿Ó˘ Ô˘ «¿ÙË- ›ÛÙË ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì·˜ ¯·- Û» Ù·…. 117;… ¡· Ù·… «¯ÈÏÈ¿ÛÂÈ»;… £· ̤۷ ÙÔ˘˜ Î·È Ú›˙Ô˘Ó Ì ْ ¿ÓıË ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙËÓ… ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ! ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ŒÓˆÛË fiÔ˘ ‚ÚÂı›˜ ÎÈ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ “∞ÚÌÔÓ›·”, (ÌÚ¿‚Ô fiÔ˘ ÛÙ·ı›˜, ı· ÙÔ›Ô»... ŒÏÂÁ ʛ- Ù˘) Ù›ÌËÛ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË «°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ı·˘Ì¿ÛÂȘ ÂÈÎÔÓÔ- ÏÔ˜ ÌÔ˘, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ- Ì¿Ó·˜» ÙË ÁÈ·ÁÈ¿-∑·¯·ÚԇϷ!... ∂Ì›˜, ÙÔ ÌfiÓÔ ÛÙ¿ÛÈ· – ÎÔÌ„ÔÙ¯Ӌ̷ٷ!.. ∞˘Ù¿ Ù· ·Á¤Úˆ¯· ‚Ô˘Ó¿ Ù· ηÙÔÈÎÔ‡Ó ·ÏÔ› ο!.. ∂, ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ· Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈο ÁÈ· ÙȘ… ‚ÚÔ‡‚˜!... Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ÙÒÚ· ηȅ ¯ˆÚ›˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÁÓ‹ÛÈÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›!.. ŸÏÔÈ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È fiÏÔÈ ÙÔ ‰¤¯ÔÓÙ·È!... §›ÁÔ Ùfi¯ÂȘ, ̈ڤ;… ªÂ ÙÔ ¢¡∆ ÛÙÔ «Û·ÏfiÓÈ» Ì·˜ Î·È ÎÔÈÙ¿˜ Ù· ¿ÓıË Ù˘ ‚ÚÔ‡‚·˜;… ·ÚÂÍ‹ÁËÛË, Â›Ó·È «Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘»! ªfiÓÔ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ‰ÂÓ «Î·Ù·‰¤¯ıËλ Ó· ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ «ÔÚÂÈÓÔ‡˜»!.... °È· ̤ӷ; ¡· ÌËÓ ·Óı›˙Ô˘Ó ÔÙ¤˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ… ηÙÛ·ÚfiÏ·!.. ∆Ô ÁÈÔʇÚÈ µÂÓ˙ÈÓ·ÓÙÏ›·… ÙˆÓ… ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ! ·Óٛη! √ÚΛ˙ÔÌ·È fiÙÈ ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ˆ˜ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ·ÓÙÏ›· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿- Ú›¯ÓÔ˘Ó Ù· ‰ÈÎÔ˘, ‰ÂÓ ÙËÓ ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚ¤„·ÓÂ!... ÛÙ· ڤ̷ٷ!.. ∫·È ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÂΛ ª¿ÏÏÔÓ «∞ıË- fi «ÕÁÈÔ˜» ‚ÂÓ- Ó·›ÔÈ» Â›Ó·È Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ê‡ÛË Î·ı·- ˙ÈÓ¿˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ Ú‹!.... ∆Ô ÁÂʇÚÈ Ù˘ ªÔÎÔ‚›Ó·˜ ÛÙÔ ¶∂§∂∫π ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ Î·È ÙÔ fiÛÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì «¯ˆÌ·ÙÂÚ‹» ·ÏÏ¿… ˆ˜ fiÙÂ;… ›¯Â Ë ‚ÂÓ˙›Ó·!.... ∂ÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ ŸÔ˘ Ó¿Ó·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ Ô˘ ı· Ù· οÓÂÈ ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË!... ŒÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ… fiÏ·! ÌÂÏ·Á¯ÔÏÔ‡ÌÂ!.... ∆Ú·Ì¿Ï· ÛÙÔ… ·ÏÔ‡ÎÈ! ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿!... ∞ÚΛ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÌÂÙ¿;… ∆Ô ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó!... £· ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ È¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÂÈ «Ì ÙÔ ˙fiÚÈ» Ó· οÓÔ˘Ó … ÙÚ·Ì¿Ï· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿;… ∆È;.. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÌ·Ù·;… ∂, Î·È ÏÔÈfiÓ;… ∆· ·È‰¿ÎÈ·, ÌÔ- ÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó;… ∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· Î·È ºˆÎ›‰· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ʈӋ…
 • 10. ñ MA´O™ 2010 ñ 10 ∏ ∞™∆∂πƒ∂À∆∏ ¶∏°∏ ∆∏™ ∞§∏£∂π∞™ ∞fi ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô Ì·˜ “ ∂¿Ó ÙȘ ‰È„¿, ÂÚ¯¤Ûıˆ ÚÔ˜ ÌÂ Î·È ÈÓ¤Ùˆ ” √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ˘ÏÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ∫ÔÈÓˆÓÈο ¤¯ÂÈ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜. ¶ÂÈÓ¿ Î·È ‰È„¿ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘, fï˜ ÂÈÓ¿ Î·È ‰È„¿ °ÂÓÓ‹ÛÂȘ: ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ ∆¿ÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¡›Î˘ ∫·Ú¿ÌÂÏ· (ÙÔ Á¤ÓÔ˜ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ: K˘Ó‹ÁÈ ÛÙËÓ K¿ÂÏË ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘. ™Â ÙÈ fï˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰›„· ÙÔ˘ οı ¢ËÌ. ∫·Ú¿ÌÂÏ· ·fi µ˘‰È¿ÎÈ), ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ¯·ÚÈو̤ÓÔ ·ÓıÚÒÔ˘; ¡· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. ∞fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ª·Ú›Ó· & ¢ËÌ‹ÙÚË, ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘˜ •¤ÓÈ· Û‡Ì·ÓÙÔ˜, Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ó· ‰ÒÛÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· Î·È ÙËÓ Í·‰¤ÚÊË ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓ·, ÔÏϤ˜ ¢¯¤˜, Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ. ÌÂÁ¿Ï· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÚıÒıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ó‡̷. ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˘ ∫·Ï‡‚· Î·È µ·ÛÈÏÈ΋˜ ¶·ÓÙ·˙‹ (ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ï‹˜ √ ∫‡ÚÈÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚·ıÈ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ¶··ÏÂÍ·Ó‰ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ·fi ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ), ·¤ÎÙËÛ·Ó ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. √È ·ÓıÚÒÔ˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ Â˘·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ «Â¿Ó ı›ÔÈ ÙÔ˘˜ £fi‰ˆÚÔ˜ ¶··ÏÂÍ·Ó‰ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª›Ó· - ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÙ¿ÓÙÛË, ‡¯Ô- ÙȘ ‰È„¿ ÂÚ¯¤Ûıˆ ÚÔ˜ ÌÂ Î·È ÈÓ¤Ùˆ» ‰ËÏ·‰‹ ·Ó οÔÈÔ˜ ‰È„¿ Ó¢- ÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ. Ì·ÙÈο, ·˜ ¤ÚıÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Ó· ͉Ȅ¿ÛÂÈ. ∆Ô ·¢ı‡ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ ∏Ï›· ¶. ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¢‹ÌËÙÚ·˜ °. ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ (·fi ∫·Ú‰·Ú›ÙÛÈ) ·¤ÎÙËÛ·Ó ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. √ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ οı ÂÔ¯‹˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔıÔ‡Ó Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ú‰·ÚÈÙÛȈÙÒÓ, ‡¯ÔÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ. ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ó· ͉Ȅ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ηı·Ú¿ ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ ∞Ó. ª·Ù˙›ÏË Î·È ¢‹ÌËÙÚ·˜ ÃÚÔ˘Û·Ï¿ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÓÂÚ¿ Ù˘. ∂›Ó·È Ô ÿ‰ÈÔ˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ· « ∂ÁÒ ÂÈÌ› Ë ·Ï‹ıÂÈ·» ‰È·Î‹Ú˘ÍÂ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞Úο‰ˆÓ £ÂÛ/΢) ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ (πˆ·Ó. ȉ,6), ÂÓ·ÓıÚÒÈÛÂ, ÁÈ· Ó· ÙËÓ Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ¯·ÚÈو̤ÓÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. √ ªÈ¯¿Ï˘ °Ô‡ÌÂÓÔ˜ ‡¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ Ó· Ì·ÚÙ˘Ú‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. «∂ÁÒ ÂȘ ÙÔ‡Ùˆ ÁÂÁ¤ÓÓËÌ·È Î·È ÂȘ ÙÔ‡ÙÔ ÂÏ‹- ˙‹ÛÂÈ. Ï˘ı· ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ, ›Ó· Ì·ÚÙ˘Ú›Ûˆ ÙË ·ÏËı›·» ı· ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÈÔ ¶ÈÏ¿ÙÔ (πˆ·Ó. 18,37) Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜ B·Ù›ÛÂȘ ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ µ·Û›ÏË Î·È ¡Ù›Ó·˜ °Ô‡ÌÂÓÔ˘ (·fi µÂÏËÌ¿¯È) ‚¿ÊÙÈÛ·Ó Ù· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ ¶·Ó¿ÁÈÔ ¶Ó‡̷ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ- ÙÚ›‰˘Ì· ·È‰¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ π. ¡. Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ & Ô˘˜ « ÂȘ ¿Û·Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ¤Ó· Î·È ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ¶Â‡ÎˆÓ (£ÂÛ/΢) Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù·: ªÈ¯·¤Ï·, ÌfiÓÔ ·ÏËıÈÓfi £Âfi (πˆ·Ó. 16,13)». ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, £ÂÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯Â›˜ ÁÔÓ›˜, ÛÙÔ˘˜ ÓÔÓÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ·Ô‡ Afi ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∫ÒÛÙ·˜ ƒÔ‰fiÔ˘ÏÔ˜ (Ì¿ÛÙÔÚ·˜), §ÂˆÓ. ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·ÁÚÔʇϷ- ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÂÓ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔȘ ªÈ¯¿ÏË, ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÔ˘Ó. η˜), °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··ÏÂÍ·Ó‰ÚfiÔ˘ÏÔ˜. §ÂˆÓ›‰·˜ £ˆÌ¿˜ (·fi µÂÏËÌ¿¯È) ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ µ∞¶∆π™∏ ™∆√ µÀ¢π∞∫π ªÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ (·fi µ˘‰È¿ÎÈ) Î·È √Ãπ §∞∆√ª∂π√ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ™Ù·Ê˘Ï¿ ‚¿ÙÈÛ·Ó ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎÔ ÁÈÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ™∆√ ¢∞™√™ ∆∏™ ª¶∞§π¡∞™ π. ¡. ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∫·È Ù’ fiÓÔÌ· ·˘ÙÔ‡ £ˆÌ¿˜. ¡ÔÓÔ› Ô ÕÚ˘ ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜ Î·È Ë ™ÈÌfiÓË ∆Û·ÚÙÛ¿ÏË Ì ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ (¢.¢. µ∂§∏ª∞Ãπ√À ∫√¡∆√µ∞∑∞π¡∏™ °√ƒ∆À¡π∞™) ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ∆Ô Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÂϤÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÈÂÚ¤· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, . ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. √È ÓÔÓÔ› ·Ó·‚›ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÏÈfi ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ΤÚ- ªÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· 16 ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÛÙȘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô ‰È¤ÎÔ„Â ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ù· ¤ÚÁ· Î·È ‰¤ÛÌ¢Û ˘ÏÈο ÂÎÛηʋ˜ Ì·Ù· ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Û˘ÁΛÓËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ 23/8/2009, ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ÚfiÛ¯ˆÛË Ù˘ ÎÔ›Ù˘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ; ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ı‡ÌÈÛ·Ó ÙȘ ‚·Ù›ÛÂȘ ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ·. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ Ù˘ ª·ÏÈÓ¿˜, ›¯Â ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· 7. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÚÔÛ¤Ï·Û˘, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ ¢·ÏÈ¿Ó˘ Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘, ¤·ÈÍ·Ó ·ÏÈ¿ Ï‚¤ÓÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔ ÚÔ- ÂÓÙÔÈÛÌfi Û¯ÈÛÙÔÏÈıÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ˘‚ϋıËÎ·Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Ì ÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi (ı¤ÛË-˘„fiÌÂÙÚÔ-·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Ú¤Ì·), η٤ÏËÍ ı ·‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÔÈ ‰Â ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈ- ÛÙȘ 22/2/2010, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó 90 ·ÙÚÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Ú¤Ì·, ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ô‡ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Ì·˙› Î·È ¯fiÚ„·Ó. ŸÏ· Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‚¿ÙÈÛË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¢¿ÛÔ˜ Ù˘ ª·ÏÈÓ¿˜, Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ··ÓÙ‹- ÙÔ˘ Â›Ó·È 700Ì, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ª¶∂; ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ Î·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰Úfi- ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ·, ¤¯ÂÈ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û˘Ó¿- ÛÂȘ, ˘‡ı˘Ó˜ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ÌÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÚÔÛ¤Ï·Û˘ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙË ª¶∂; ∏ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰·ÛÈ- Ì· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ˙ˆ‹˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∞fiÛ·ÛÌ· ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ: ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô, Û˘ÌʈÓ› Ì ÙË ª¶∂; 8. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÒÛË ˘ÏÈÎÒÓ ÂÎÛηʋ˜ ÛÙ· Ú·Ó‹ Î·È ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÙȘ ̤Ú˜ ‰È¿- «¶ƒ√™: ÓÔÈ͢ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ¤ÁÈÓ Ï‹Ú˘ ÚfiÛ¯ˆÛË Ù˘ ÎÔ›Ù˘ Î·È ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ °¿ÌÔÈ 1. ¢/ÓÛË §·ÙÔÌ›ˆÓ, ª·ÚÌ¿ÚˆÓ Î·È ∞‰Ú·ÓÒÓ ÀÏÈÎÒÓ, ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜, ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó – ηٷÏ·ÎÒıËÎ·Ó - ÍÂÚ¿ıËÎ·Ó ÌÈÎÚ¿ ‹ ∆Ô È·ÙÚÈÎfi ˙‡ÁÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÃÚ. ™ÙfiÊ· (ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∂˘ÁÂÓ›·˜ 2. ∂ÈıÂÒÚËÛË ªÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂ª¡∂), ÌÂÁ¿Ï· ‰¤ÓÙÚ·; ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ·fi µ¿¯ÏÈ·) Î·È Ë ∞Ì·Ï›· ¢ËÌ. ¶·ÙÂÚ¤˙Ë, Ù¤ÏÂÛ·Ó 3. °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, 9. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜, ·fi ˘ÏÈο ÂÎÛηʋ˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∫ÔÓÙÔ‚·˙·›Ó˘. 4. ¢/ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¶ÂÚÈÊ. ¶ÂÏ/ÛÔ˘,(¶∂Ãø), ‰ÚfiÌÔ˘, Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË Î·È Ù· ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ ∫ˆÓ/Ô˘ °. ºÏ¤ÛÛ· (·fi ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ) Î·È ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ 5. ¢/ÓÛË ¢·ÛÒÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏ/Ó‹ÛÔ˘, Ú·Ó‹, η٤ÛÙÚ„·Ó ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÔ›Ù˘ Î·È ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ; ŒÁÈÓ ∫¿ÙÛÔ˘Ï· (·fi ™ÙÂÓfi ∆ÚÈfiψ˜) Ù¤ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˝Ô˘, ÙÔ˘˜ 6. ¢/ÓÛË ¢·ÛÒÓ ∞Ú牛·˜, ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜; Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ‚›Ô ·ÓıfiÛ·ÚÙÔ. 7. ¢/ÓÛË ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ ¡. ∞Ú牛·˜, 10. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ¤ÚÁˆÓ ·fi ·ÚÌfi‰È· ∞Ú¯‹, Ò˜ ¤ÁÈÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ŒÊ˘Á·Ó 8. ¢/ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¡ÔÌ/΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞Ú牛·˜ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜; ¶‹Ú·Ù ۯÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ ·˘Ù‹, (·Ó ñ ∞‚›ˆÛÂ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·Ú·ÁÎfi˜, ¤ÌÔÚÔ˜ (·fi µ¿¯ÏÈ·), 89 ÂÙÒÓ. ∆Ô˘˜ 9. ¡ÔÌ·/΋ ∞˘Ù/ÛË Î·È ¡ÔÌ/Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡.∞. ∞Ú牛·˜, ··ÈÙ›ٷÈ), ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¤ÚÁ·; ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ˘Â›Ù·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. 10. ¢·Û·Ú¯Â›Ô µ˘Ù›Ó·˜ 11. ¡· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ·Ó Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ, ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô µ˘Ù›Ó·˜ ñ ∞‚›ˆÛ·Ó (ηٷÁfiÌÂÓÔÈ ·fi ¢‹ÌËÙÚ·) ÔÈ: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ¤ÚÂ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂¶√ (‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ∫∞π ÙË ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 59, Ë ª·Ú›· ™ˆÙËÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙÔ Á¤ÓÔ˜ µ·Û. £¤Ì·: EÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Û˘Ó¯‹ ÙÔ˘ ¿ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ‡ÙÔ) Î·È ·Ó ¤ÚÂÂ Î·È ‰ÂÓ ¤ÎÊÚ·Û ÁÓÒÌË, ÁÈ·Ù›; ¢È·Ì·ÓÙ‹), Ë ∞Ϥ͈ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ì¤ÏË Û‡˙˘ÁÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘. ∆Ô ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Û¯ÈÛÙÔÏÈıÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ ÛÙË ı¤ÛË å¶ÂϤÎÈå ¢. ¢. µÂÏËÌ·¯›Ô˘ 12. ∂Ê·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞∂¶√ Î·È ÙË Û˘ÏÏ˘Â›Ù·È ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙˆÓ. ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜ ¡. ∞Ú牛·˜. ª¶∂, Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËηÓ, ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÓfiÌÈ̘ ‰ÈÔÈ- ñ ∞‚›ˆÛÂ Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ªÈÙÛÈÒÓË (ÎfiÚË ÙÔ˘ ·· µ·Û›ÏË ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘) ÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ; 71 ÂÙÒÓ, ·fi ¶ÂϤÎÈ. £ÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ 13. ∂Ï‹ÊıË ˘fi„Ë, Ë Ì ·ÚÈıÌfi 66/2008 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∞ÊÔ˘˜ £fi‰ˆÚÔ Î·È °ÈÒÚÁÔ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔÈ. 1. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎÙ·ÛË, Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ‰·ÛÈ- ñ ™ÙȘ 3/5 ·‚›ˆÛÂ Ô πˆ¿ÓÓ˘ ÃÚ˘ÛÔ‚ÈÙÛÈÒÙ˘ ·fi ™¿ı·ÚÈ. £ÂÚÌ¿ Û˘Ï- ÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ (‰¿ÊÈÔ ‚ ·Ú. 1 ¿Úı. 4 ÙÔ˘ ¡. 998/79) ÏËÚÔ› Ù˘ ÚÔ¸- ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜, fiÙÈ, ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔ¯‹˜, Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ó¤Ô ¯ˆÚÈfi, ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 60 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ; Ï˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™·ı·ÚȈÙÒÓ. Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿Úı. 13 ÙÔ˘ Ó. 1734/87 ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË, ·ÊÔ‡ ÈÛÙ‡ԢÌ ™˘ÓÂÎÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ñ ™ÙȘ 29/4 ·‚›ˆÛÂ Ë µ·ÛÈÏÈ΋ Û˘˙. °ÂˆÚÁ. ∆ÛÔ˘Î·Ï¿ (ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °ÂˆÚÁ. fiÙÈ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Â›Ó·È ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÛٷ٢- ÙÈ΋, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜; Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Â- ∫Ô˘Ï¤ÙÔ˘) ·fi ¶·Ú·ÏÔÁÁÔ‡˜, 95 ÂÙÒÓ. 2. ∞ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÚÈÔ- Ù·È Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜; ñ ™ÙȘ 25/4 ·‚›ˆÛ ÛÙÔ ∫·Ú‰·Ú›ÙÛÈ, Ô ∆ۛη˜ ∫. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 76 ÂÙÒÓ. √ ¯‹ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 250Ì ·fi ·˘Ù‹ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ô‚ÈÒÛ·˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ∫ÔÈÓÔٿگ˘ Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ∫ÔÈÓ. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ∂Âȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ, ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·- ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤‰ÈÓ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ηÊÂÓ›Ô. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÙ·‚ÏËÙÒÓ; ʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÁÎÚÈı›۷ ª¶∂, ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ 3. ∏ ¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡.998/79; ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘- ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÂȘ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ı· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞∂¶√ Î·È ÙË ª¶∂(.¯. ‰È¿ÓÔÈÍË- Ì‹ÎÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˘, Ì¿˙ˆÌ· ‰··Ó‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÔÛfi ÁÈ· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ¤ÚÁ·, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. Ì fiÙÈ Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ (º∂∫ º ڤ̷ÙÔ˜ ÎÙÏ), Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· 908/¢/13-11-1998)! ñ ∞‚›ˆÛ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ fiÔ˘ Î·È ‰È¤ÌÂÓÂ Ë ª·Ú›· ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∫ÔÏÈ¤ÙÛ· (·fi ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ). ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ·¢ı‡ÓÂÈ ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘- 4. ∏ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È 60-70%, ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 95%; ªÈ· ¤ÎÙ·ÛË Ì ‰·ÛÔÎ¿Ï˘„Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 95%, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ Ù˘. ∞π∆√Àª∞™∆∂ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜; ∂›Ó·È ¿ÁÔÓË ¤ÎÙ·ÛË; ∂›Ó·È ¤ÎÙ·ÛË Ì ·Ú·È‹ ‚Ï¿- ÛÙËÛË; √ Ó. 3208/2003 Â¤ÙÚÂ ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ˆ˜ ‰·ÛÈ΋ ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙËÓ MÓËÌfiÛ˘Ó· Ì ‰·ÛÔÎ¿Ï˘„Ë Û¯Â‰fiÓ 100% ‹ Â›Ó·È ¢¿ÛÔ˜; ñ ™ÙȘ 25/4 ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ· Ù· ÌÓËÌfiÛ˘Ó· Ù˘ ª·Ú›·˜ ºÔ‡Ù· ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿ÎÏËÛË- ·Î‡ÚˆÛË ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ , ÙË ¿ÚÓËÛË Ù˘ (6ÌËÓÔ) Î·È ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ °Ô‡‚Ë (ÂÙ‹ÛÈÔ). 5. ∂ÓÒ fiϘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 100 ̤ÙÚ· ·fi ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘, ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÏÈÁfiÙÂÚË ÙˆÓ 100 ñ ™ÙȘ 25/4 ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ π. ¡. Ù˘ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰Ô˜ ∫ËÔ‡ÔÏ˘, ÙÔ 3¯ÚÔÓÔ ÌÓËÌfi- ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Û˘ÓÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/Ô˘ ¢ÈÔÓ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi Ÿ¯ıÈ· ∏Ú·›·˜. ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ Ú¤Ì·; 6. ∞ÊÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ˘ÏÈο ÂÎÛηʋ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÂÎÙfi˜ ηٿÛÙ·ÛË…..» ñ ™ÙȘ 16 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË, ¤ÁÈÓ ÙÔ 40Óı‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘- ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; ∆Ô ÓÔ ÙÔ˘ ºÈÏfiÔ˘ÏÔ˘ π. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ (·fi §·Áο‰È·). ∞fi ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·;… ∫·Ï¿ ¿ÌÂ! EÈÛÙÔϤ˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ √ √∞∂¢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ‰È¿‚·Û· Ù· ÚÒÙ· ʇÏÏ· ÙÔ˘ «°ÔÚÙ˘ÓÈ·ÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘». ∞Á·ËÙ¤ ·ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ 10.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ™Â Û˘Á¯·›Úˆ (ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÔ˘) ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÏÌË ÛÔ˘ Ó· ΢ÎÏÔÊÔ- ÂÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÛًϘ Ù˘ Ó¤·˜ Î·È ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜». Ú‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ ¤Ó· Ï‹Ú˜ ÂÓËÌÂ- °√ƒ∆À¡π∞∫√™ §√°√™, Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ·fi ηډȿ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ™˘Ì·ÙÚÈÒ- ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË 10.000 ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ڈÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô. Ù˜ - ª¤ÏË Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ∫ÔÓÙÔ‚·˙·ÈÓÈÙÒÓ «¶·Ó·Á›· ∫ÏÂÈ‚ˆÎ¿» Ô˘ Ì ÙËÓ √ « °ÔÚÙ˘ÓÈ·Îfi˜ ÏfiÁÔ˜» fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· ·ÍÈfiÏÔÁ· Â·Ú¯È·Î¿ ¤ÓÙ˘· Ù˘ „‹ÊÔ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 18/4/2010 ÌÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÏ›‰· Î·È Ô͢ÁfiÓÔ ˙ˆ‹˜, ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ ÛÙË Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ˘ËÚÂÙÒ ÙËÓ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Î·È Ì ÂͤÏÂÍ·Ó ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 40% ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·ÛÊ·- °ÔÚÙ˘Ó›·. ÚÒÙË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Âη (12) ÌËÓÒÓ. øÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ªËÙ¤Ú· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸¿ÏÏËÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔ- ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÛÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‚·˙·›Ó˘, ·fi ÙȘ fiÏˆÓ Ì·˜ ÙËÓ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·, Ì ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛˆ fiÙÈ ı· Â›Ì·È ¿ÓÙÔÙ ۈÈÎfi ‹ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË Û‡Ì‚·ÛË Ì›·˜ (1) Ë̤ڷ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ·fi ÙÔÓ Ôχ- ÛÙȘ Â¿ÏÍÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÁÈ· fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ¯¿ÚÈÓ ÙˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂ- Ï¢ÚÔ ·ÁÒÓ· ÛÔ˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÔÓ·ÛÙË- ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙˆÓ Ù˘ ÈÂÚ‹˜ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ¯Ô‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Â- Ú·ÎȈÙÒÓ. ŸÌˆ˜ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ÏfiÁÔÈ ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ›-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ›, ‰ÂÓ ÌÔ˘ η (12) ÌËÓÒÓ. øÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸¿ÏÏË- ™ÙÔ «°ÔÚÙ˘ÓÈ·Îfi ÏfiÁÔ» ‚Ϥˆ ¤Ó· ηϷ›ÛıËÙÔ ¤ÓÙ˘Ô, Ì ηϋ Û‡ÓÙ·ÍË, ηÏfi ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÏÔÈ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ¯·ÚÙ›, ÂÎÙ‡ˆÛË Î·Ï‹ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË. ÙÔ‡ÙÔ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ËıÈ΋ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙‹ÏÔ, ·˘Ùfi ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì ٛÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜. ∂ÈÙÚ¤„Ù µ·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂÈ- ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ °ÔÚÙ˘Ó›·˜, Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ÚÔ˜ fiÊÂ- ÌÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛˆ fiÙÈ: £· ·Ú·Ì›ӈ ÈÛÙfi˜ ÂÚÁ¿Ù˘ Î·È ˘ËÚ¤Ù˘ Ù˘ ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÂËÚ·ÛÌÔ‡˜ ·fi οı ›‰Ô˘˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Ì·˜ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Î·È ‰ÂÓ ı· ÚÔ‰ÒÛˆ ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ›ӷÈ: ·) ¡· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÍÔ˘Û›·. Ù˘ Ô˘ ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÂÓÛÙÂÚÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó, ʈÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛˆÈÎfi- ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÛÙȘ 30-4-2010 ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ‚) ¡· ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË, ηϋ ÔÚ›·. ÙËÙ˜ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙ˘ ËÁ‹˜, Ù˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜. ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٷÁÁÂÏ›· ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi 1-1-2010 ¤ˆ˜ ªÂ ·Á¿Ë ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· 30-4-2010, ÂÎÙfi˜ ·Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 20% ÙˆÓ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙˆÓ, µ·Û›Ï˘ £ˆÌ¿˜ ™Ô‡Ï· ∫ÈÔ‡ÛË ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘ ˘·Áˆ- (·fi µÂÏËÌ¿¯È) Á‹˜. √ÌÔ›ˆ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì›- ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏfiÁˆ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 30-4-2010 ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·›ÙËÛË ˘·ÁˆÁ‹˜.
 • 11. 11 ñ ñ MA´O™ 2010 ¢È·ÛΤ‰·ÛË & … ª¿ıËÛË! ∆· ÏÂÊÙ¿ ÛÔ˘… Ù· ÏÂÊÙ¿ ÌÔ˘ ∆√ ™∆∂º∞¡π ∆∏™ ¶ƒø∆√ª∞°π∞™ ŒÓ·˜ ηÏÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ·ÚÈÔ˜ ÂÚ·Ù¿ÂÈ ·Ì¤- §E•EI™ MIA™ A§§H™ E¶OXH™ ÚÈÌÓÔ˜ ÙË Ó‡¯Ù·... •·ÊÓÈο, ›Ûˆ ·fi ¤Ó· Ô ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜, ‰¤ÓÙÚÔ ÂÙ¿ÁÂÙ·È ¤Ó·˜ Ì·ÛÎÔÊÔÚÂ̤ÓÔ˜, ÙÔ˘ ÎÔÏÏ¿ÂÈ ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÔ˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ: “∆· ÏÂÊÙ¿ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·”... ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ – ¶‡ÚÁÔ˜) ∆ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ù˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È Í·Ó·˙ˆÓÙ·- Ó‡ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. √È ÂÚÈÛÛfi- “ª· ÙÈ Ï˜;” ·ÓÙȉڿÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜, “ͤÚÂȘ ÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ‰ÂÓ ·Ú·Ï›Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË Ì¤Ú· Ó· ÔÈfi˜ Â›Ì·È ÂÁÒ; ∂ÁÒ Â›Ì·È Ô ∆¿‰Â ∆·‰fi- ϤÍÔ˘Ó ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Ó· ÙÔ ÎÚÂÌ¿- Ô˘ÏÔ˜, µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÚÒËÓ ÀÔ˘Ú- ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ, ‹ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ; Áfi˜!!!”... “∂, ÙfiÙ”, ϤÂÈ Ô Ì·ÛÎÔÊÔÚÂ̤ÓÔ˜, ∆Ô ¤ıÈÌÔ Â›Ó·È ·Ó¿Ú¯·ÈÔ Î·È ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ¤Ú·- “Ù· ÏÂÊÙ¿ ª√À Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·”!!! ‰·ÓÂÈηÚÈ¿: ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂ Û˘Ìʈӛ· ·ÓÙ·fi‰ÔÛ˘. ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ÛËÌ·Û›·. ∏ ‰ÂÌ·ÙÈÎfi (ÙÔ): ¢È·ÏÂÁ̤Ó˜ ηϷÌȤ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ‰¤ÛÔ˘Ì ‰ÂÌ¿ÙÈ Ù· ¯fiÚÙ·. ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ˆ˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈ¿: ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜. ª˘ÎËÓ·˚΋˜ ÂÔ¯‹˜ Ë ª·›·, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ∂ÚÌ‹, √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ ÂÁ·ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Û˘Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ó· ϤÂÈ ‰ÈÏ¿ÚÈ·: Ù· ‰›‰˘Ì· ·È‰È¿. ‰fiÁ·: √È ÔÚÈ˙fiÓÙȘ Ù¿‚Ϙ ÙÔ˘ ‚·ÚÂÏÈÔ‡. ‚ÚÂÊÒÓ, Ì¿˙Â˘Â Ì·ÁÈÔ‚fiÙ·Ó· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ, Ù· ÔÔ›· „¤Ì·Ù·. ‰Ú˘ÌÒÓÈ: ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÎÈÓÔ. Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ. ∞fi ÙË ª·›·, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ - •¤ÚÂȘ ·È‰› ÌÔ˘ ÙÈ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ô ª¿Ë˜. ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, Ù· «Ì·ÁÈÔÛ٤ʷӷ» Ù· ηٷÛ··˙·Ó ÁÈ·Ù› Ô˘ ϤÓ „¤Ì·Ù·; ‰˘Ó·Ì¿ÚÈ: ‰‡Ó·ÌË, ÛÙ‹ÚÈÁÌ·. ¤ÓÙÔ˜: (ıËÏ. ¤ÓÙË, Ô˘‰. ¤ÓÙÔ <¤Ó ÙÔ˜ <¤Ó·È ÙÔ˜ <Â›Ó·È ÙÔ˜ <Â›Ó·È ·˘Ùfi˜): ȉԇ ·˘Ùfi˜, Ó¿ÙÔ˜. ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ›¯·Ó «Ì·ÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË» Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂȉڿÛÔ˘Ó ıÂÙÈο ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ - ¡·È, Ì·Ì¿. µÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜! ·È‰ÈÒÓ Î·È Ó’ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Î¿ı η΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Ù· ·ÂÈÏÔ‡ÛÂ. (ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ª¿Ë Ôχ ÂÍÂÈÙÔ‡ÙÔ˘: ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi, Â› ÙÔ‡Ùˆ. ÂÍfiÓ: (·Ú·Êı. ·fi ÙÔ «¤Íˆ»): ÂÎÙfi˜. ÎÚ›ÛÈÌÔ Ì‹Ó·, Ô˘ ¤ÎÚ˘‚ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ À¿Ú¯Ô˘Ó ηȅ. ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·! ¤ÚËÌÔ˜: Ù·Ï·›ˆÚÔ˜, ηÎÔÂṲ̂ÓÔ˜, ·Ó·ÍÈÔ·ıÒÓ, ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜. Ô˘ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi «Ù· ηÎfi‚Ô˘Ï· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘». º˘ÛÈο ÂÓÓÔÔ‡- ∂Í·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ 13 ¯ÚÔÓÒÓ ·fi ˙·Á¿ÚÈ: ∆Ô ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ ÛÎ˘Ï›. Û·Ó Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ·Ó·Ó¢ÛÙÈο Î·È ·ÏÏÂÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·È- ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘... ˙·ÏÒӈ̷È: ºÔÚÙÒÓÔÌ·È ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜. ˙¿È: ‰È¿, Ù· ¿ÓıË ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÊıÔÓ· ÙÔ ª¿ÈÔ). ∞ÛÙ˘ÓƠ̂˜, ÈÛÙÔڛ˜... √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ (ÙÔ˘ÚÎ. Ì ٷ Ú‹Ì·Ù· «Î¿Óˆ» ‹ «Á›ÓÔÌ·È»): ‰·Ì¿˙ˆ, Û˘ÁÎÚ·ÙÒ, ÂϤÁ¯ˆ, ÂÈ‚¿ÏÏÔÌ·È Û οÔÈÔÓ. ŒÏÂΠÏÔÈfiÓ Ë Ì¿Ó· ‹ Ë Ì·Ì‹, ÛÙÂÊ¿ÓÈ· Ì ÙÚÈÒÓ ‹ ÂÙ¿ ÂȉÒÓ ·ÚˆÌ·ÙÈο, È·Ì·ÙÈο, ‹ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÚÂȘ ̤Ú˜. ˙ÂÌ·Ù›˙ˆ: ƒ›¯Óˆ οÙÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·, ̤۷ Û ÓÂÚfi Ô˘ ÎԯϿ˙ÂÈ. Ê·Ú̷΢ÙÈο Ê˘Ù¿ (Û˘Ó‹ıˆ˜ Á·Ï·ÎÙÔÊfiÚ·, ·ÓÙȂ˯Èο Î·È ·ÓÙȉȷÚÚÔ˚ο, fiˆ˜: Ê·ÛÎfi- ∆ËÓ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú·, ÂΛ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛËÌ›ˆ- ˙ÂÌÂÚ¤ÎÈ (ÙÔ): ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ˙ÂÌÂÚ¤ÎÈ: (ÙÔ˘ÚÎ. zemberek): ›‰Ô˜ ÌÂ- ÌËÏÔ, ¯·ÌÔÌ‹ÏÈ, Ì·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Ó·, ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ, ÌÔÏfi¯·, ‰˘fiÛÌÔ, ·ÁÚÈ¿‰· Î.·.), Ù· ÔÔ›· Ì· ÁÈ· χÙÚ·, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·. ÙÔ‡ÁÈ·˜ Ì ÌÔ¯Ïfi, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙË fiÚÙ· Ì ›ÂÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ·). ¤ÎÔ‚Â Î·È Ì ٷ 5 ‰¿ÎÙ˘Ï· ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡, ·ÊÔ‡ Ô ª¿Ë˜ Â›Ó·È Ô 5Ô˜ Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶›ÛÙ¢·Ó ∆Ô ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó fiÏÔ ·ÁˆÓ›·: “ª·Ì¿, Â›Ì·È ÛÙËÓ ˙ÂÌ›ÏÈ: ªÈÎÚfi ‰Ô¯Â›Ô ·fi ηԢÙÛԇΠÏÔÈfiÓ, ˆ˜ Ù· ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ·˘Ù¿ ›¯·Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÓÈÎÔ‡Ó ÙȘ ·ÚÚÒÛÙȘ Ô˘ ÚfiÛ‚·Ï- ∆Ô˘ÚΛ·. ªËÓ ¤ÚıÂȘ Ó· Ì „¿ÍÂȘ. ˙‡Ϸ: (·Ú¯. ˙‡ÏË): ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ˙˘ÁÔ‡, ˘Ô‰Ô¯‹ Û ۯ‹Ì· U ·fi Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ Í‡ÏÔ ‹ Û›‰ÂÚÔ, ÛÙËÓ Ï·Ó Ù· ‚Ú¤ÊË Î·È ÙȘ ÂÁ·Ԣ˜, ÁÈ·Ù› Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜, ¤ÊÂÚÓ·Ó ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ∑ˆ Ì ¤Ó·Ó ∆Ô‡ÚÎÔ. ∂›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ- ÔÔ›· Ì·›ÓÂÈ Ô Ï·ÈÌfi˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ fiÚÁˆÌ·. «ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜». £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÁÂÓÈο «ıÂ˚ο ۇ̂ÔÏ· ·Êı·ÚÛ›·˜, ·ÈÒÓÈ·˜ ÓÂfiÙË- Úfi˜ ÌÔ˘, Î·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÈÚ¿- ˙Ô‡‰È: ÌÈÎÚfi ˙ÒÔ. Ù·˜ Î·È ·ı·Ó·Û›·˜». µ¤‚·È· fiÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·˜, Ì·Á›·˜ Î·È ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔ- ˙ÂÈ. ËÌÂÚÒÓˆ: (ÁÈ· ¯ˆÚ¿ÊÈ): ÂίÂÚÛÒÓˆ, ÍÂÚÈ˙ÒÓˆ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· Ê˘Ù¿, ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹Ûˆ. Ó›·˜, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fï˜ ‹Ù·Ó Î·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÚÔÏËÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ì·ÁÈ¿ÙÈÎÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ, ∂›Ó·È Î·È ·ÏÎÔÔÏÈÎfi˜ Î·È ·›ÚÓÂÈ Ó·ÚΈÙÈο, ‹Ú·: ˙È˙¿ÓÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ (·›Ú· Ë ÌÂı˘ÛÙÈ΋). ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ‚fiÙ·Ó·, ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ·˘Ùfi ÂÈÚ¿˙ÂÈ. ıË̈ÓÈ¿: (ıËÌÒÓ= ÛˆÚfi˜ < Ù›ıËÌÈ): ÛˆÚfi˜ ·fi ıÂÚÈṲ̂ӷ ÁÂÓ‹Ì·Ù·, ‰ÂÌ¿ÙÈ·. ·Û›‰·, Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Â Ù· ÓÔÛÔÁfiÓ· ÌÈÎÚfi‚È· Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ï·‚ÂÚÔ‡˜ ÈÔ‡˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ∂›Ì·È ¤ÁÎ˘Ô˜, Î·È ÌÔ˘ ÚÔÌËı‡ÂÈ Ó·ÚΈÙÈ- ı˘ÌËÙÈÎfi: Ë ÌÓ‹ÌË, Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÌÓ‹Ì˘. ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÂÓԛΈÓ. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ù˘ ο, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ·˘Ùfi ÂÈÚ¿˙ÂÈ...” ›ÁÎÏ· (Ë): ∆Ô ÏÔ˘Ú› Ô˘ ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙÔ Û·Ì¿ÚÈ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ οو ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜, Ê˘ÛÈο fi¯È Ì ÙȘ ·‚¿ÛÈ̘ ÚÔÏ‹„ÂȘ Ù˘ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. °È· ÙË ... ... È۷οو: (Î·È Û·Î¿Ùˆ): ÚÔ˜ Ù· οو ·ÔÚ›ÛÙˆ˜, οو Ì·ÎÚÈ¿. Û‡Á¯ÚÔÓË ıÚËÛΛ· Ì·˜, ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙȘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë “ª·Ì¿, ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, Ͽη οӈ. ÈÛ·¤Ú·: (Î·È Û·¤Ú·): ¤Ú· ·ÔÚ›ÛÙˆ˜, ·Ú¿ÌÂÚ·, Ì·ÎÚÈ¿. ·ÁÓfiÙËÙ·, Ë ÙÈÌÈfiÙËÙ· Î·È Ë Î·ı·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ϤÎÂÙ·È Ì ٷ ÈÔ fiÌÔÚÊ· ∂›Ì·È ÛÙË ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ·. ¶‹Ú·Ì ÂϤÁ¯Ô˘˜. ÈÛÈ¿‰·: ÙÔ Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ›ÛÈÔ, Â›‰Ô, Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜. Î·È Ù· ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·, ÎÚ›ÓÔ˘˜, Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜, Á·Ú‡Ê·ÏÏ·, ·ÓÂÌÒÓ˜ µÏ¤ÂȘ ˆ˜ ÙÂÏÈο ÔÈ ‚·ıÌÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ›ÛÎÈÔ˜: (ÌÂÙ·Ê. Ë ÈÛ¯˘Ú‹, ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹). Î.·.). ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›;” ∏ °π√ƒ∆∏ ∆∏™ ª∏∆∂ƒ∞™ ¶¿ÚÙÂ… ✎ !!! §∂ø¡π¢π√: «∂ÔÚÙ‹ ÂÔÚÙÒÓ», Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ‰ÂÛfi˙ÂÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ, ·ÊÔ‡ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÌËÙ¤- Ú·˜ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ·È‰›, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, √ƒπ∑√¡∆π∞ 1. ¿ÂÈ ·Ú¤· ηȅ Ì ÙÔ Ì·ÛÙ›ÁÈÔ (˘ÔÎ.) 2. 74 - ÔÏÔ¤Ó·, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Û’ fiÏ· Ù· Ì‹ÎË ·Û‡ÌʈÓÔ 3. ÚfiıÂÛË Ì ·fiÛÙÚÔÊÔ – Ô ÔÔ›Ô˜ (·Ú¯.) - ¿Ï·ÏÔ „·ÚfiÓÈ ∆ÚÈ‹ÌÂÚÔ… ‡Ê·ÓÛ˘ Î·È Ù· Ï¿ÙË Ù˘ Á˘. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜, οı ¯ÚfiÓÔ ÙË 4. Ô ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ……. 5. ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰Â ı˘Ì¿- 2Ë ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ª¿Ë, Â›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ù·È - ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ 6. ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ 7. Ù· ›¯Â ÚfiÛˆfi Ù˘. ŒÓ· ÚfiÛˆÔ Ô˘ ΢Úȷگ› ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË Î·ıÂÓfi˜, ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· 8. ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ……. ∂ϤÓ˘, ¤ÁÈÓ ; Ô ∆ÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ˆ˜ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ¢›ÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û’ fiÏÔ˘˜ Ó’ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó 9.ηٿÁÂÙÔ ·fi Ù· §·Áο‰È· 10.‹Ù·Ó ÔÈ §·Áη‰ÈÓÔ› – fi¯È Ó›ÎË 11. 79 – ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ∆Ì‹Ì· (·Ú¯.) – 308 – ¿ÊˆÓË Ï‡ÛË 12. ∆· “ Ì·‡Ú·” Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· Î·È ÙË ‰È¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. Î·È …… 13. Ì·˜ ʈٛ˙ÂÈ, Ì·˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ….. - ………….. ¶fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÁÈÒÓ „˘¯Èο ·ÙfïÓ, ÎÔÈÓˆÓÈο ∫∞£∂∆∞ 1. ¿ÚıÚÔ (ÏËı.) – ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜ 2. ªË¯·Ó¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˆÊ¤ÏÈ̈Ó, ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ·ÚÌÔÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÛÙËÓ Î·‡Û˘ (·Ú¯.) – Ô‰ÔÓÙÈο 3. Ù‡Ô˜ ηψ‰›Ô˘ – ˘ÔıÂÙÈÎfi (·Ú¯.) – ÓfiÙ· ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. 4. ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ – ….. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÔÏÈÙÈÎfi˜ ™˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜, Ó’ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜, Û˘Ó‹- ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ 5. Á›ÓÂÙ·È Ë ÓÙÔÌ¿Ù· – ÙÔ 10‚ã ÔÚÈ˙ÔÓÙ. (ÁÂÓ.) 6. ‚·Û¿ÓÈ˙ ÙÔ ıˆ˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Î·È ‰˘ÛÔ›ˆÓ·, ·Ó Î·È ı· ¤ÚÂ ·˘Ù‹ Ë Ì¤Ú· Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈÔÚÙ‹ ¯·Ú¿˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓË – ‰ÈÏ·ÛÈ·˙fiÌÂÓÔ Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ ÙÔÓ ·Ô‡ – ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ·Á¿˘. ∫È fï˜, Ë Ì¤Ú· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ Â·Ê‹˜ Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·ÓÙˆÓ˘Ì›· (·ÓÙÈÛÙÚ.) 7. ÛÎÔ˘›˙ÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ 8. 201 – ÔÈÔÙÈο – ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Á˘Ó·›Î·–ÌËÙ¤Ú·. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ Î·È ‰È‰·ÎÙ¤· …. (·ÓÙÈÛÙÚ.) 9. ·ıÏËÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ (·Ú¯.) – ÔÈ- ÏÔÈfiÓ, Ë UNISEF ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ÔÔ›- ËÙ‹˜ Ì·˜ (·ÈÙ.) – ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÈÌ› 10. οÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï· - ÚfiıÂÛË Â˜ ˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ Ì ·fiÛÙÚÔÊÔ – ¿ÚıÚÔ (ÏËı.)11. ÔÛ›ˆÓ – Â›Ó·È Ôχ ηÏfi˜ Ô ÂÈÎÔÓÈ˙fi- ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ Û˘¯Ó¿, ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘Ùfi ÌÂÓÔ˜ (·ÓÙÈÛÙÚ.) 12. …… ºfiÓÛÔ˘, ËıÔÔÈfi˜ Ì·˜ (ÁÂÓ.) – ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÚfiÏÔ, ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‚·Ú‡ Ù›ÌËÌ·, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Á˘Ó·›- ÂÙ·ÈÚ›·. ÕÏÂÍ Î˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞Û›·, Âı·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡. ÕÏϘ ¿ÏÈ, ΢ÚÈÔ- ªÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‡Ê·ÓÛ˘ Ô˘ ÛÙ‹- ÏÂÎÙÈο ·˘ÙÔı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ıËΠÛÙÔ §ÂˆÓ›‰ÈÔ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 3ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. Û’ ·˘Ù¿ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔʛ̈Ó, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ¶ÔÏÏ·ÏÔ› ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ‚ÔÚ¿. ∆Ô ¤ÚÁÔ Ù˘ Ì¿Ó·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, οو ·fi ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó- ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ̇ËÛ˘ ÛÙ· ˘ÏÈο, ÙȘ Ù¯ÓÈ- ı‹Î˜ ÎÈ ·Ó ˙ÂÈ, Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Ì¿Ó·˜ Â›Ó·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË Î·È Ë ·Á¿Ë Î¤˜, ÙȘ ˘Ê¿ÓÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ù· Û¯¤‰È·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜, Ù˘ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·Á·ıfi ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ Î·È ·Ó·ÙÚ¤ÊÂÈ. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fï˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ŸÛÔÈ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¤Ì·ı·Ó Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ, Ô Û‚·ÛÌfi˜ Î·È Ë ·Á¿Ë Ì·˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·Ú·‰ÔÛȷο ÎfiÏ· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘, ‡Ê·ÓÛË Û ̛ÓÈ ·˘Ù‹Ó ÙË Ì¤Ú·, ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘. ∆Ë Ì¿Ó· Ú¤ÂÈ Î¿ı ̤ڷ, fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Û’ fiÏË ·ÚÁ·ÏÂÈfi, Ó· οÓÔ˘Ó ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û t-shirt, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ Ì·˜ ÙË ˙ˆ‹, Ó· ÙËÓ ·Á·¿ÌÂ, Ó· ÙË Û‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· Ù˘ ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘ÌÂ, Ì ¤ÚÁ· Î·È Û¯Â‰›ˆÓ ·fi ÙÔ ¯·ÚÙ› ÛÙÔ ‡Ê·ÛÌ·, ΤÓÙËÌ·, applique, ηٷÛ΢‹ ¿ÓÈ- Ì ÏfiÁÈ·. Ó˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Ù˘, ÎÔÏ¿˙ Ì ˘Ê¿ÛÌ·Ù· (micro-quilting), £∂√¢√™π∞ ª∞ƒ√À¢∞ - §√À∆∞ ηٷÛ΢‹ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∫·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Í¤Ê˘Á·Ó ·fi ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.¢. ¶ÂÏÔ›Ô˘ ∏Ï›·˜ ÙËÓ Ï‹ÍË, ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ·Ó ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜, ·‡ÍËÛ·Ó ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi- ÙËÙ· ÙÔ˘˜, ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ·¤ÎÙËÛ·Ó Ó¤Â˜ ÁÓÒÛÂȘ. °ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ∞Á·ËÙÔ› ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˜, “∞Ú牛· ¯·›Ú” Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÙÂ, ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜, ÂÛˆ - ÎÏ›۷Ì ÎÈ ¤Ó· ¤ÓÙ˘Ô ∆·¯˘‰ÚÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙ·Á‹˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ µfiÌ‚· ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Û·˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Û·˜. ∂›Û˘ Û·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘Ì›ÙÂ, ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷı¤ÛÂÙ TË ¢Â˘Ù¤Ú· 31ª·˝Ô˘ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙· ∞Ú. §ÔÁ/ÛÌÔ‡ 634/600469-54 Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô (∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜) Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ۯÂÙÈο “∏ϤÎÙÚ· ¶·ÏÏ¿˜” ‹ ı· Ì·˜ ·ÔÛÙ›ÏÂÙ ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ηٿıÂÛ˘. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (¡. ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ 18-20), ∂˘ÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ì·˜ ›¯·Ù ٷ¯ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ï‡ÛË ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÂÙ ÙÔ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô. ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙ‹ ª·Ú›ÓÔ˘ µfiÌ‚· £· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ - ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, Ô˘ ·ÓÙ· - “∞Ú牛· ¯·›Ú - ∏ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ∞Ú牛· ̤۷ ÔÎÚ›ıËηÓ, ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÓÈ- ·fi ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Û¯‡Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È ϤÔÓ Ù˘ ηÓÔÓÈṲ̂Ó˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜. Î·È ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ ” ªÂ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË
 • 12. ñ MA´O™ 2010 ñ 12 ∏ ÀÁ›· Ì·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜ £E™EI™ µÈÔ·ıÔÏfiÁÔ˜ – πÛÔÚÚÔ›· ˘ÁÚÒÓ ÀÁÂÈÔÓÔÏfiÁÔ˜ ¢/ÓÙ‹˜ ∞˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ… ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ∂ϤÓË ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∆∂ ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÒÓ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ æ.¡.∞. ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ «¢ÚÔÌÔη˚ÙÂÈÔ˘» ÙfiÙÂ Ó·È ¤¯ˆ Î·È ÂÁÒ Â˘ı‡ÓË. °È·Ù› ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂›Ó·È ÎÔÈÓÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜ Î·È ÂÚ›Ô‰Ô Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘! √ ¤ÓÙÔ- ı· ÏÂËÏ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ∞fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ˘ÎÓfiÙËÙ· ‰È·ÊfiÚˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÓÔ‹, Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· Î·È ÙÔ ÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·‚Â- ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠οÔÙ fiÙÈ ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ˘ÁÚfi ÂÚȤ¯ÔÓÙ· ÛÙ· ˘ÁÚ¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. √ ˘ÁÈ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈ- ‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ¤¯Ô˘Ì ÌÂÓ ÔÏÏ¿ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· - Î·È ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈ- ̤ÚÔ˜. Œ¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› fiÙÈ 50 ∏ ÔÛ̈ÙÈ΋ ›ÂÛË ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ¿‰ËÏÔ ·ÒÏÂÈ· ˘ÁÚÒÓ Î¿ı ŒÏÏËÓ·. ÎÓ‡ÂÙ·È ¯ ·fi ÙÔ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹- – 60% ÂÚ›Ô˘ 45 Ï›ÙÚ·, ÙÔ˘ ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È fiÌÔÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ 1.500 ΢‚Èο ÙÔ 24ˆÚÔ. √È ÂÓ‹ÏÈΘ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÁÈÓ ÌÈ· ‰ËÌÔ- ÌÔÓ˜ Û ÌÂÁ¿Ï· ͤӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Â›Ó·È ŒÏÏËÓ˜ - fiÏÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∂Ï·ÊÚÒ˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο Á‡Úˆ ÛÙ· ÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ ¤¯Ô˘Ì fï˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·. ∂Ï·ÙÙÒÌ·Ù· ˘ÁÚ¿, ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚȤ¯Ô- ˘¤ÚÙÔÓÔ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿- 1.500 ΢‚Èο ÙÔ 24ˆÚÔ, ‰ËÏ. ÙÔ 2% ÔÔ›· ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ¿Ô„Ë Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒ- ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ Ô˘Û›Â˜, ÌÈÎÚÔÌÔ- ÚÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·- ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, Ù· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËΠÁÈ· ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÈ- ÓË, ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·… ÚȷΤ˜, fiˆ˜ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔχÙ˜, Ë Ù·Ú·¯‹˜ Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ù˘ ÔÛ̈- ÔÔ›· ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ı· ÙÒÓ ÛÙÔ ı¤Ì· ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ- ∞ÛÎԇ̠‡ÎÔÏ· ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÁÈ· ÁÏ˘Îfi˙Ë, Ù· ÏÈ›‰È· Î.Ï.. Î·È ÙÈ΋˜ ȤÛˆ˜ , ˘ÁÚfi ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Â¤ÏıÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ÁÚÒÓ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·- ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¶ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 60% ˘ÔÛÙË- ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ· ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÌÂÁ·ÏÔÌÔÚȷΤ˜, fiˆ˜ ÔÈ Úˆ- ÂχıÂÚ· ·fi ¤Ó· ¯ÒÚÔ Û ¿ÏÏÔ, ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∆· Ó‹È· ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ¤Î·Ó·Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÙÔ ‰ÂÓ ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ fï˜ Î·È ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ Ô˘ Ù½Ó˜. ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÒÏÂÈ· ˘ÁÚÒÓ Úfi‚ÏËÌ·, ‰È·ÈˆÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰È·ÊıÔÚ¿. ŸÓÙˆ˜ Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜. Ù˘. ∂¿Ó .¯. ¯ÔÚËÁËı› ˘¤ÚÙÔÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·ÊıÔ- £ÂˆÚÒ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÔ Ó· ÂÙ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔ ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ‰È¿Ï˘Ì· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÂÓ‰Ô- ÙÔ˘˜. ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ú¿˜. ªÈ·˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ÌÂÚ›‰ÈÔ ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜. ‰ÚfiÌÔ ÛÎÔ˘›‰È·, ¤¯ˆ fï˜ ¢ı‡ÓË Î·È ÂÁÒ Ô˘ ÙÔ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÊÏ‚›ˆ˜, ÙÔ ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈÔ ˘ÁÚfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·Ú¿- ∫·È Ë Â˘ı‡ÓË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¿ÌÂÛË, Â›Ó·È Î·È ·Ó¤¯ÙËη ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ οӈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÌÈ· ∆Ô ˘ÁÚfi ηı›ÛÙ·Ù·È ˘¤ÚÙÔÓÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂ- ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ¤ÌÌÂÛË... °È·Ù› ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́- ·Ú·Ù‹ÚËÛË. ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÛ̈ÙÈ΋˜ Ȥ- ÙÔÓ ÂÓ‹ÏÈη. ∂Í ¿ÏÏÔ˘ Ô ÓÂÊÚfi˜ ÙÔ˘ ÓÔ˜… Ú¤ÂÈ fiÙ·Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ÔÔÈÔ‰‹- ÿÛˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ·, ÙÒÚ· Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿- ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ûˆ˜. ∆fiÙÂ, ˘ÁÚfi ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÓË›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈηÓfiÙËÙ· ÔÙ ÙÔ̤· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘. ÙÔ˜ Ì·˜ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙÔ Ê›‰È ·fi Â›Ó·È Î·Ù·- ÙÔÓ ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ Â͈- Û˘Ì˘ÎÓÒÛÂˆÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi Û ۇÁÎÚÈ- ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ÙËÓ ÙÚ‡·. ¡· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ô˘ ÓÂÌË̤ÓÔ Î˘ÙÙ¿ÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ÒÛÙ Â¤Ú¯ÂÙ·È ÛË Ì ÙÔÓ ÂÓ‹ÏÈη ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÂÚÈÛ- Ï·‰ÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ›. ̤۷ ÛÙ· ÙÒÛË Ù˘ ÔÛ̈ÙÈ΋˜ ȤÛˆ˜, Ì ÛfiÙÂÚ· Ô‡Ú·. ∆Ô Ó‹ÈÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜ ∞Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ¤Ú·Û ÙfiÛ· ‰ÂÈÓ¿ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ Ì·˜ Î·È Î‡ÙÙ·Ú·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ÂÚ›Ô˘ 2 Ï›ÙÚ· ˘ÁÚ¿ ÁÈ· Ó· ·Ô- ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·‚›·ÛÙ· ¿ÓÙ· ÂÈ‚›ˆÓÂ, ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙÒÚ·. ∞ÏÏ¿ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·. ∂Ô̤ӈ˜ Ë Î›ÓËÛË ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ¿¯ÚËÛÙ· ÙÔÍÈο ÚÔ˚fi- ÙÔ ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘, ÙÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜, Ó· ·Ó·- Â›Ó·È ÂÓ‰Ô- ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÓÙ·. ∂¿Ó ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ó‹ÈÔ ·fi ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÔ˘Ó ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘- ΢ÙÙ¿ÚÈÔ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ ÔÛ̈- Ù· ˘ÁÚ¿ ı· ¯¿ÛÂÈ 4% ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ÙfiÙÂ Ó·È Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË ∂ÏÏËÓÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›· Ì·˜. Î·È ¤Íˆ ÙÈ΋˜ ȤÛˆ˜ Î·È ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘- ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ 24ˆÚÔ. ʤڈ Î·È ÂÁÒ Â˘ı‡ÓË. ÿÛˆ˜ ÙfiÙ ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ·, ·fi Ù· ÙÒÓ. ∞Ó „ËÊ›˙ˆ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ‰‹Ì·Ú¯Ô ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÌÔ˘ ˘Ô- ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚË Î·È «Î·ı·ÚfiÙÂÚË». ·ÙÙ·Ú·, πÛÔ˙‡ÁÈÔ ¡·+ Cl- Û¯¤ıËΠfiÙÈ ı· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÙÔ ·Ôη- ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÒÓ ™Â ¤Ó· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ¿ÙÔÌÔ Ë Úfi- ÏÔ‡ÌÂÓÔ (¡2, ∫, Cl ) ÛÏË„Ë NaCl Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ·¤Î- ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿- ∆Ô ˘ÁÚfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÎÚÈÛË NaCl. °È· Ó· ÌËÓ Â¤ÏıÂÈ ÚÈÔ. ∆Ô ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÂ- ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 90% Î·È ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë NaCl, ··ÈÙÂ›Ù·È ÚfiÛÏË„Ë ÌË̤ÓÔ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ· 3- 3,5 Ï›ÙÚ· Î·È Û 70%. ™ÙÔ Ï¿ÛÌ· Î·È ÙÔ ÌÂÛÔ- 3gr ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ ÌÂÛÔ΢ÙÙ¿ÚÈÔ ˘ÁÚfi ÙÔ˘ ÂÚÈ- ΢ÙÙ¿ÚÈÔ ˘ÁÚfi ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ (¡a+) ¿ÙÔÌÔ. ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·È Î·Ú‰›Ô˘, ÙÔ˘ ˘Â˙ˆÎfiÙÔ˜, ÙˆÓ Î·È Ù· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· (Cl). ™Ù· ·ÙÙ·Ú· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·Ï¿ÙˆÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÚıÚÈÎÒÓ ı˘Ï¿ÎˆÓ, Ù· ˘ÁÚ¿ ÙÔ˘ (ÂÚ˘ıÚÔ·ÙÙÚ·, Ì˘˚ο ·ÙÙ·Ú· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¡¿ÙÚÈÔ. ŸÙ·Ó £·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› Î.Ï..) ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ (∫+) Î·È ˘¿Ú- ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¡·+Cl- Â›Ó·È Â‡ÎÔ- ÙÔ 15-20% ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·- ¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ï›ÁÔ ¡a Î·È Cl. ∏ ÂÎÙ›ÌË- ÏË Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁË- §·˘Ú¿ÎÈ ‹ TÛÈÔ‡Ú˜ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÙÔ˜(13 – 16 Ï›ÙÚ·). ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÛË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ YÏÈο ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈÔ ˘ÁÚfi, ̤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÚfi ÙÔ˘ ·›Ì·- ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ô ÓÂÊÚfi˜ Â›Ó·È 1 ó ÎÈÏfi Ï·˘Ú¿ÎÈ· ‹ ÙÛÈÔ‡Ú˜, Ì·˚ÓÙ·Ófi, ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ, ‰˘fiÛÌÔ, ‰ËÏ. 30-40% (25-30Ï›ÙÚ·).∂¿Ó Ô ÙÔ˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ˘ÁÈ‹˜. √ ˘ÁÈ‹˜ ÓÂÊÚfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Èη- 4 ˙Ô˘ÌÂÚ¤˜ ÙÔÌ¿Ù˜ „ÈÏÔÎÔÌ̤Ó˜, ó ÛÎfiÚ‰Ô, fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÔÓ¿- ÓfiÙËÙ· Ó· ·ÂÎÎÚ›ÓÂÈ Ù· ÈfiÓÙ· 1 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÛÔ‡·˜ ÙÔÌ·ÙÔÂÏÙ¤ 2 ʇÏÏ· ‰¿ÊÓË, ÂÏ·ÙÙˆı› ηٿ 15% Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¡·Cl, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ, .¯. 3- 4 ·Ù¿Ù˜ ÎÔÌ̤Ó˜ ΢‰ˆÓ¿Ù˜, ó ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ï¿‰È, ·Ï¿ÙÈ, È¤ÚÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, Â¿Ó ‰Â ÂÏ·ÙÙˆı› ηٿ ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ™˘Ó‹ı˘ ÌÔÓ¿‰· fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë Na, Û˘ÁÎÚ·- ∂ÎÙ¤ÏÂÛË: ∫·ı·Ú›˙Ô˘ÌÂ Î·È ϤÓÔ˘Ì ٷ „¿ÚÈ·, Ù· ÛÙÚ·ÁÁ›˙Ô˘Ì ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ‚¿˙Ô˘Ì Û 20% Â¤Ú¯ÂÙ·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜. ∆Ô ÂÓ‰Ô- Â›Ó·È ÙÔ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ˚ÛÔ‰‡Ó·ÌÔ (mEq). Ù› ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ fiÙ·Ó Ù·„›. ™’ ¤Ó· ÙËÁ¿ÓÈ ‚¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘ÏÈο, ̤¯ÚÈ Ó· ÛÔÙ·ÚÈÛÙÔ‡Ó, ‡ÛÙÂÚ· ·‰ÂÈ¿- ΢ÙÙ¿ÚÈÔ ˘ÁÚfi ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó Ù· ·ÂÎÎÚ›ÓÂÈ. √ ˙Ô˘Ì ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ ÛÙÔ Ù·„› Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÙÔ Ï¿‰È, ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ÙÔ È¤ÚÈ Î·È Ï›ÁÔ ÓÂÚfi. ™ÎÂ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÙˆÓ πÛÔ˙‡ÁÈÔ ˘ÁÚÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ù·„› Î·È „‹ÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ù¿Ù˜. ŒÓ· ٤ٷÚÙÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙÔ Ù·„› ÁÈ· Ó· ΢ÙÙ¿ÚˆÓ. ŸÚÈÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ™Â Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ¿ÙÔÌ· Ë ÔÛfiÙËÙ· ˘ÁÈ‹ ÂÓ‹ÏÈη. ™Ù· Ó‹È· Ë ÓÂÊÚÈ΋ ÚÔ‰›ÛÔ˘Ó Ù· „¿ÚÈ· Î·È ÔÈ ·Ù¿Ù˜. ÌÂٷ͇ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÛÔ΢ÙÙ¿- ÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ˘ÁÚÒÓ Â›Ó·È Î¿ı·ÚÛË ÁÈ· ÙÔ ¡·+Cl- Â›Ó·È ÌÂȈ- ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜: ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ fiÙÈ ·fi 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ 31 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ „¿ÚÂ- ÚÈÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÙÔ›¯ˆÌ· ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ô‚·ÏÏfiÌÂÓË. ̤ÓË Î·Ù¿ 1,5 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ Ì· Ì ·ÓÂÌfiÙÚ·Ù· Î·È ¤ÙÛÈ Ù· „¿ÚÈ· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ı· Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¿. ·ÁÁ›ˆÓ. ª¤Ûˆ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ÌÂÌ- ∂¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÂÓ‹ÏÈη, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ∫·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ó· ÚÔÙÈÌ¿Ù ٷ ÌÈÎÚ¿ „¿ÚÈ·, Â›Ó·È ÈÔ ÊÙËÓ¿, ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓ¿ Î·È ÈÔ ˆÊ¤ÏÈÌ·. ‚Ú¿Ó˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÁÚÒÓ (·ÒÏÂÈ· ˘ÁÚÒÓ, ÂÏÏÈ‹˜ ÚfiÛÏË- ÚÔÛÔ¯‹, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËı› ŸÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ ·ÊÚfi„·Ú·, Ó· ÌËÓ Ù· ·Ê‹ÓÂÙ ÔÏÏ‹ ÒÚ· ÛÙÔ ¯ˆÓ› (¯·ÚÙ›), ·ÏÏ¿ ı· Ù· ηı·Ú›- ÌÂٷ͇ ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈÔ˘ Î·È ÂÍˆÎ˘Ù- „Ë) Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ·Ï¿ÙˆÓ. √È ÔÚÌfiÓ˜ ˙ÂÙÂ, ı· Ù· ·Ï·Ù›˙ÂÙÂ Î·È ı· Ù· Û˘ÓÙËÚ›Ù ÛÙÔ „˘Á›Ô. ∂¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù· ‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË, Ó· Ù¿ÚÈÔ˘ ˘ÁÚÔ‡. ªÂٷ͇ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ì ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÓÂÊÚȉ›ˆÓ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ- Ù· ‚¿˙ÂÙ Û ¤Ó· ÌÔÏ Ì ÓÂÚfi ‹ Û ӿÈÏÔÓ Û·ÎԇϷ ¿ÏÈ Ì ÓÂÚfi. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ù· ÚÔÊ˘- Î·È ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ˘ÁÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈÔ ÛÙÔÓ Îfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È Ï¿ÛÛÂÙ ·fi ÙË ‰˘Ó·Ù‹ „‡ÍË, ¤ÙÛÈ ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ ÙË ÊÚÂÛο‰·. ÕÏψÛÙ ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÁÚÔ‡, ̤ۈ ÙÔ˘ ÙÔȯÒ- ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈÔ ¯ÒÚÔ. ∞ÒÏÂÈ· ·Ï¿ÙˆÓ. ¢ÚÔ˘Ó Â› ÙˆÓ Ô˘ÚÔÊfiÚˆÓ fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ ηÙ„˘Á̤ӷ, Â›Ó·È ÂÚÈ΢Îψ̤ӷ ·fi ¿ÁÔ. Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÚȯÔÂȉÒÓ ·ÁÁ›ˆÓ, ˘ÁÚÒÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È· ÙˆÓ Ô‡ÚˆÓ, ·ÊÂ- ÛˆÏËÓ·Ú›ˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Â›Ó·È ‰Â ·˘Ù‹ Û˘Ó¯‹˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ Ófi˜, Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ·ÂÎÎÚ›ÛÂˆÓ ¡·+Cl- £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÎÔ‡Ú˘ (6979002820 - 210 2405680 – 2102431447 fax) ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÙˆÓ ¿¯ÚËÛÙˆÓ ÚÔ˚fi- Î·È ‡‰·ÙÔ˜, ÂÓÒ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·¤Î- ÈÛÙÒÓ. √ ·ÎÏÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡, ΢ڛˆ˜ ÎÚÈÛË ÙÔ˘ (∫+). √È ›‰È˜ ÔÚÌfiÓ˜, Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÛÔ΢ÙÙ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∆Ô ÂÏ¿¯È- ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÚÚfi- Î·È Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ÙÚȯÔÂÈ- ÛÙÔ ÔÛfi Ô‡ÚˆÓ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÊËÛË ·Ï¿ÙˆÓ Î·È ‡‰·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ‰‹, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· Û ‰È¿- ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹, Â›Ó·È 500 ΢‚È- ¤ÓÙÂÚÔ. ÛÙËÌ· ÌÈ·˜ ÒÚ·˜. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ Î¿ ÙÔ 24ˆÚÔ. ŸÌˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ∂‡ÚÔ˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ: Na+ = ˘ÁÚÒÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÛ̈ÙÈ΋ Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙËÓ ¿‰ËÏÔ ·ÒÏÂÈ· 137-146 mEq/L ∫+ = 3,7-5,1 ›ÂÛË, Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ˘ÁÚÒÓ: ·fi ÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜ Ì ÙËÓ mEq/L Cl- = 95-105 mEq/L