• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Projektarbetet 100p
 

Projektarbetet 100p

on

 • 562 views

 

Statistics

Views

Total Views
562
Views on SlideShare
562
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Projektarbetet 100p Projektarbetet 100p Presentation Transcript

  • Projektarbete – hur skriver man det? Kristina.alexanderson@iis.se
  • Att skriva en rapportför ditt projektarbete
  • AbstractInnehållförteckningInledningAvhandlingAvslutningKällförteckning
  • AbstractEn sammanfattning avarbetet
  • AbstractVad man studerat?Varför man studerat det manstuderat?Hur man gått till väga?Vad man kom fram till…
  • Innehållsförteckning Paginera Tänk på läsaren Ger en översikt
  • Innehållförteckning ett exempel1. Abstract ………………………………. s.32. Inledning……………………………… s.5 2.1 Syfte och frågeställning………….. s.5 2.2 Metod………………………………….. s.53. Avhandling ………………………….. s. 7 3.1 Bakgrund ……………………………… s.7 3.2 Resultat………………………………… s.124. Avslutning …………………………… s. 20 4.1 Diskussion…………………………….. s.205. Källförteckning …………………….. s.32 8
  • Inledning
  • Syftet - varför gör du detta projekt? -varför ska läsaren ta del av ditt projekt/webbplats? - varför har du gjort en projektet/webbplatse n?
  • InledningFrågeställningenkopplad till syftet,syftet utmynnar i fråge-ställningen besvaras iarbetet i diskussionen
  • Metod
  • Inledning1.1 Syfte1.2 Frågeställning/problemformulering1.3 Metod – Handlar om hur du genomfört din undersökning… – Hur har du samlat ihop ditt material? – Med vilken teknik? – Hur har hittat ditt material? – Vilka principer har väglett dig? – Hur har du gjort ditt urval? – Vilka avgränsningar har du gjort? Varför? 13
  • Inledning1.3 Metod Beskriv även själva undersökningsmetoden • Experiment • Intervjuer • Enkäter • Observationer • Fallstudie 14
  • Inledningen1.3 Metod I metodavsnittet ska du också diskutera hur du tänker analysera ditt material: – Deskription – Jämförelse – Hypotesprövning 15
  • Källkritik
  • Inledningen1.1 Syfte1.2 Frågeställning/problemformulering1.3 Metod1.4 Källkritik En diskussion kring vilka källor man valt att använda… samt hur man väljer att använda dem… – Tendens – Oberoende – Sanna 17
  • Inledningen1.4 Källkritik o Hur påverkar valet av material, texter, källor, intervjumetod etc. ditt resultat? o En diskussion kring detta sker i avsnittet Källkritik ”Det är ju allmänt känt att vi kvinnor är opålitliga” 18
  • Bakgrund
  • Avhandlingen2.1 Bakgrund Här ges en kortare bakgrundsbeskrivning av det problemområde som man valt att studera…• Historisk bakgrund• Definitioner• Forskningsbakgrund 20
  • Resultat
  • Avhandlingen2.1 Bakgrund2.2 Resultat Här presenteras resultaten som ger svar på de frågeställningar som man utgått från Resultaten kan redovisas med hjälp av – Tabeller – Figurer – Kategorier Sammanfattas och analyseras åt läsaren 22
  • Avhandlingen2.2 Resultat – Endast resultat som man fått fram genom studien, genom metoden… – Inga egna slutsatser – Inga egna åsikter – BARA RESULTAT 23
  • Avslutning
  • DiskussionDiskutera det egnaarbetet-metod-resultat
  • En vetenskaplig rapports delar– Abstract– Innehållförteckning– Inledning • Syfte • Frågeställning • Metod • källkritik– Avhandling • Bakgrund • Resultat– Avslutning • Diskussion– Källförteckning 26
  • http://projekttjernobyl.se
  • På enWebbplatsMenyOm-sidaInnehåll
  • FormaliaNoter, källhänvisningarKällförteckning
  • Länkar
  • Varför?• Ära den som äras bör• Visa att man är insatt i den aktuella forskningen• Läsaren skall lätt kunna ta del av materialet som du använt 31
  • När?• Vid citat• Vid referat• Vid påståenden som du vill belägga• Vid förtydligande• Vid förklaringar av begrepp som du använt• Vid kommentarer 32
  • Fotonotssystem
  • Oxfordsystemet eller vanliga fotnoter författarens efternamn, förnamn Titel (kursiv) Förlag Utgivningsort och tryckår Sida/or som du hänvisar till 1 Palmquist, Christer mfl., Millennium Samhällskunskap, Bonnier utbildning, Viborg 2001, s. 136 34
  • FotnotssystemHarvardsystemet eller parentessystemet (författarens efternamn, årtal, sida/or) Ex (Backman, 1998, s 12) Vid fler än en författare (författarens efternamn & medförfattarens efternamn & …, årtal, sida/or) Ex.(Cameron & Ekström & Holmvall & Uhlin, 2002, s.25) Flera arbeten vid samma tillfälle ordnas de alfabetiskt med hänsyn till författarnas efternamn. De olika arbetena åtskiljs med semikolon Ex: (Hartman, 1998, s 45; Lyon 1998 s 76-82; Sjöberg 1998, s 123) 35
  • Källförteckning
  • Källförteckningen• En egen sida!• Endast den litteratur som du använt ska finnas med!• Inte allt du läst, utan bara det du använder direkt i löpande text• Glöm inte intervjumaterialet, bilder, andra otryckta källor• Källorna sorteras alfabetiskt efter författarens efternamn 37
  • Källförteckning• Källorna sorteras efter typ under följande rubriker: – Tryckta källor (böcker, artiklar från tidningar och tidskrifter mm) – Elektroniska källor (internetsidor, CD-rom, etc) – Otryckta källor (intervjuer, radio- och TV-program mm)• Sidhänvisningar är överflödiga i källförteckningen 38
  • KällförteckningFöljande skall stå med vid:Tryckta källor (som böcker avhandlingar mm) Efternamn, Förnamn, Titel Förlag Förlagsort År Ex: Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund 1998 39
  • KällförteckningTidskrifter och tidningar Efternamn Förnamn Rubrik Tidskrift eller tidningsnamn Volymnummer, Sidangivelse År eller datum 40
  • Elektroniska källor
  • Parafras av Jetumas inside out, Kristina Alexanderson CC (by, nc, sa)http://www.flickr.com/photos/kalexanderson/6226870607/
  • Titel, författare (upphovsman), webbplats,ev. datum och hela url-en
  • Mina bilder och presentationen http://flickr.com/kalexandersonhttp://slideshare.net/kalexanderson
  • Om bilder och licenserAlla bilder i presentationen är hämtade från http://flickr.com/ och licenserade under Creative CommonsI anteckningsdelen på presentationen (dvs under varje bild) finns bildens namn, fotografens namn samt licensvillkorLicensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges)Presentationen är skapad av Kristina Alexanderson är i sin helhet licenserad under Creative Commons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexandersonLäs mer om Creative Commons på http://www.creativecommons.se om mig på http://kristinaalexanderson.se