Falsafah Pendidikan

1,778 views

Published on

Published in: Law
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Falsafah Pendidikan

 1. 1. Sumber Keterangan The Oxford Companion to Philosophy Suatu kontroversi Nigel Warburton ( Philosophy: The Basics ) notoriously difficult untuk diberi erti. Anthony Harrison-Barbet ( Mastering Philosophy ) ‘’there is no straightforward definition’’ Perkataan Greek ‘’love of wisdom…but it is a wisdom that results from a pursuit of knowledge, of the most important parts of reality.
 2. 2. SAINS EMPIRIKAL AGAMA Encyclopedia Penguin menyatakan falsafah berbeza daripada sains kerana soalan- soalan tidak boleh dijawab secara emprikal; melalui pengamatan atau eksperimen. Tujuannya adalah semata-mata intelektual.
 3. 3. BIDANG FALSAFAH METAFIZIK ETIKA EPISTEMOLOGIPOLITIK ESTETIK
 4. 4. BIDANG KETERANGAN Metafizik -Kajian tentang kewujudan dan asas kepada pandangan yang luas. -membincangkan sama ada dunia ini adalah benar atau suatu ilusi. -cth : what’s out there ? Epistermologi -Kajian tentang ilmu dan sifat pengetahuan itu sendiri. -cth : how do I know about it ? Etika -Kajian tentang aksi -Bergantung kepada epistermologi kerana adalah sukar seseorang membuat pilihan tanpa ilmu. Cth : what should I do ?
 5. 5. BIDANG KETERANGAN POLITIK -Kajian tentang daya -cth : what actions are permissible ? ESTETIK -kajian tentang seni -cth : what can life be like ?
 6. 6. CABANG CABANG FALSAFAH METAFIZIK AKSIOLOGI EPISTEMOLOGI
 7. 7. • memberikan jawapan kepada soalan, bagaimanakah kita tahu ? Yang merangkumi sifat konsep, pembentukan konsep, kesahihan deria, penaakulan logikal serta pemikiran, idea, ingatan, emosi dan segala yang berkaitan dengan mental dan pemikiran. • penerangan tentang bagaimana kita berfikir. • satu keperluan untuk menentukan kebenaran dan memisahkan kebenaran daripada kesalahan. METAFIZIK • Berasal daripada perkataan Greek bermaksud nilai atau dalam bahasa Inggeris value/worth. • Perkataan logia adalah kajian tentang kualiti atau nilai. • Termasuk etika dan estetik, iaitu bidang falsafah yang bergantung kepada nilai dan ada kalanya dikaitkan dengan teori, nilai dan meta-nilai. AKSIOLOGI
 8. 8. • Kajian berkajian berkenaan cara kita mendapatkan ilmu dan sifat pengetahuan itu sendiri. • Merangkumi sifat konsep, pembentukan konsep, kesahihan deria, penaakulan logikal serta pemikiran, idea, ingatan, emosi. • Penerangan tentang bagaimana kita berfikir. • Kelemahannya adalah akan merumitkan peluang dan keupayaan untuk melaksanakan sesuatu. EPISTEMOLOGI
 9. 9. Perkataan Greek; logos yang bermaksud fikiran, idea, hujah, alasan atau prinsip. Satu pengajian tentang prinsip kesahihan tentang sesuatu sama ada secara inferens ( sesuatu yang sudah diketahui secara tidak langsung. Logik merujuk kepada turutan cara mendapatkan sesuatu rumusan berasaskan beberapa andaian kukuh. Membantu seseorang berkomunikasi secaralebih berkesan dengan menggalakkan pemikiran yang dilakukan dengan berhati-hati. • Logik deduktif • Logik induktif
 10. 10. FALSAFAH BARAT FALSAFAH ALIRAN TRADISIONAL FALSAFAH ALIRAN MODEN
 11. 11. PRAGMATISME REKONSTRUKSIONISME PROGRESIVISME EKSISTENSIALISME Lahir daripada penentengan terhadap aliran pemikiran tradisional
 12. 12. FALSAFAH KETERANGAN PRAGMATISME Kurikulamnya hanya memperkenalkan jalan penyelesaian masalah. FALSAFAH PENDIDIKAN PROGRESIVISME Kurikulamnya memberikan penekanan kepada kemahiran- kemahiran penyelesaian masalah.
 13. 13. DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Pendidikan adalah bertujuan mencapai kehidupan yang lurus, suci dan mulia - FROEBEL Pendidikan sebagai suatu proses yang memberikan bantuan kepada setiap individu supaya hidup dengan penuh kegembiraan – JOHN STUART MILL
 14. 14. DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Orang berpendidikan sempurna akan bersedia untuk berkhidmat demi kemajuan diri dan masyarakatnya, serta ikhlas dalam pekerjaan dan patuh kepada segala undang-undang - T.H HUXLEY Pendidikan sebagai proses membentuk dan mengembangkan intelek, jasmani, rohani dan sosial kanak-kanak - MARIA MOTESSORI
 15. 15. DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Pendidikan merupakan suatu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada padanya, supaya hidup dengan lebih berguna. - JOHN DEWEY
 16. 16. Perenialisme Essensialisme Progresivisme Rekonstruktivisme Eksistensialisme FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Tradisional Moden
 17. 17. Perenialisme banyak dipengaruhi oleh fahaman falsafah Plato dan Aristotle. Diasaskan oleh R.M. Hutchins (1899-1977), Mortimer J. Adler (1902-2001) dan Jacques Maritain (1882-1973) Menerangkan akibat pengaruh materialistik, pragmatisme & sains menyebabkan nilai moral & rasional manusia merosot. Jacques Maritain Robert M. Hutchins Mortimer J. Adler
 18. 18. Ahli perenialisme berpendapat, dengan membaca karya cendekiawan lama, dapat membentuk pemikiran. Mereka berpendapat, pendidikan teologi keagamaan harus dipelajari dahulu sebelum belajar ilmu sains. Tugas utama pendidikan ialah mendisiplinkan mental dan jiwa murid-murid, mengembang potensi menaakul. Pendidikan harus mengutamakan perkembangan potensi rasional individu, bagi mereka menemui pinsip mutlak dan seterusnya memahami dunia sebenar.
 19. 19. Banyak dipengaruhi oleh falsafah idealisme dan realisme. Diasaskan oleh William C. Bagley (1874-1946), antara pendukung ialah James B. Conant (1893-1978) & Hyman George Rickover (1900-1986). Semakin diberi penekanan dalam inovasi kurikulum sekolah setelah Rusia berjaya menghantar satelit Sputnik 1 ke angkasa pada tahun 1957. William C. Bagley James B. Conant Hyman G. Rickover Russian Sputnikl
 20. 20. Guru berperanan penting membekalkan kualiti kehidupan orang dewasa kepada murid supaya dapat bersosialisasi. Pembelajaran ilmu secara amnya berkesan jika pelajar menumpukan perhatian dan adanya kerajinan. Ianya dapat dibaiki dengan baik bergantung kepada kebudayaan masyarakat yang melatih menjadi personaliti yang harmoni dan intelek yang sempurna. Berpendapat fitrah manusia kekurangan nilai murni.
 21. 21. Di sekolah rendah : 3M harus dipupuk, subjek bahasa, sains, sejarah, geografi merupakan subjek utama, subjek seni & muzik adalah subjek tambahan. Dari sudut kurikulum, ahli essensialisme berpendapat kurikulum hendaklah mengikut situasi semasa, bahan pembelajaran hendaklah rapi, aktiviti pengajaran sistematik & kenaikan darjah hendaklah ditetapkan secara rapi. Di sekolah menengah : membaca/menulis lebih khusus, subjek arithmetik, geometri, algebra subjek utama, subjek pendidikan seni, jasmani dan muzik subjek tambahan.
 22. 22. Masyarakat hendaklah mempunyai kelayakan dan kemahiran dalam bidang nilai masyarakat tradisi & moden. Ahli essensialisme juga berpendapat, ilmu tentang nilai sosial, kebudayaan, politik, cendekiawan dan penulisan hendaklah diajar sepanjang tempoh persekolahan.
 23. 23. Banyak dipengaruhi oleh falsafah naturalisme dan pragmatisme. Diasaskan oleh Jean J. Rousseau (1712-1778), Heinrich Pestalozzi (1746-1827) & Freidrich Froebel (1782-1852) Menurut Rousseau, manusia dilahirkan bagai kain putih dan persekitaran yang akan mempengaruhinya, konsep ini dipengaruhi oleh konsep naturalisme. Jean J. Rousseau Heinrich Pestalozzi Freidrich Froebel
 24. 24. Teori ini menekankan pembelajaran haruslah berlaku apabila adanya kesediaan individu itu untuk belajar. Konsep pragmatisme menerangkan ilmu pengetahun diperoleh akibat interaksi dengan manusia dan persekitaran. Rousseau mewujudkan Teori Pembelajaran Semula Jadi yang menerangkan pembelajaran individu ditentukan oleh persekitaran. Pengaruh konsep pragmatisme dalam falsafah progresivisme dipelopori oleh John Dewey, William H. Kilpatrik, Boyd H. Bode dan Harold V. Rugg.
 25. 25. Charles S. Pierce & John Dewey berpendapat kaedah paling berkesan untuk mendapatkan ilmu ialah menggunakan Kaedah Penyelesaian Masalah. Konsep pragmatisme menerangkan idea, prinsip atau fakta haruslah diuji secara saintifik serta objektif dan membawa kepada hasil yang memuaskan. Konsep Penyelesaian Masalah akan berkesan sekiranya ada minat dan keperluan untuk menyelesaikan masalah itu. Charles S. Pierce
 26. 26. Teori ini mengatakan murid mempunyai naluri ingin tahu dan guru harus menjadi pembimbing kepada mereka. Guru juga harus menggalakkan pelajar mengambil inisiatif sendiri dan menggunakan pengalaman sedia ada untuk memperoleh ilmu. Teori progresivisme 1930-an lahir untuk menentang fahaman perenialisme, iaitu pembelajaran kaku (hanya mengingat) dan mengamalkan autoriti guru yang tegas. Ahli pragmatisme progresivisme menyokong kaedah strategi kolaboratif dan koperatif dalam pendidikan.
 27. 27. Merupakan satu falsafah serpihan dari fahaman progresivisme. Diasaskan oleh George S. Counts (1899-1974) dan Harold O. Rugg (1886-1960) Ahli rekonstruktivisme mengatakan falsafah progresivisme hanya sesuai kepada masyarakat yang stabil, justeru satu falsafah yang kritikal harus wujud untuk menyelamatkan kebudayaan masyarakat yang diancam keruntuhan George S. Counts Harold O. Rugg
 28. 28. Berpendapat, pendidikan harus mempunyai objektif eksplisit bagi membentuk Order Baru Masyarakat. Mereka berpendapat, progresivisme terlalu mementingkan pendekatan/proses pendidikan, mengabaikan objektif dam hasil pendidikan Rekonstruktivisme menjadi perhatian apabila Theodore Burghard Hurt Brameld (1904-1987) menggabungkan teori progresivisme dengan behaviorial science sebagai asas rekonstruktivisme Theodore Burghard Hurt Brameld
 29. 29. Sekolah haruslah mengamalkan rekonstruktivisme kerana bagi menjamin murid mengikut peraturan dalam mempertingkatkan kualiti pembelajaran. Theodore Burghard Hurt Brameld berpendapat hasil interaksi manusia dengan elemen alam sekitar merupakan tempat utama proses pendidikan. Peranan guru bukan sahaja mendidik, tetapi lebih pentingnya membawa isu sosial yang penting untuk diselesaikan secara usahasama. Ringkasnya, rekonstruktivisme menekankan teknik perbincangan dan pemikiran kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah.
 30. 30. Falsafah yang berasaskan fahaman naturalisme Rousseau dan mazhab humanis. Diasaskan oleh Carl Rogers (1902-1987) Berpendapat murid tidak patut mengorbankan individualiti mereka untuk memperoleh ilmu. Carl Rogers Berpendapat bahan pembelajaran, cara belajar, kuantiti pembelajaran dan nilai hendaklah ditentukan oleh murid. Guru hendaklah menghormati pandangan & pemilihan murid dan tidak memaksa murid menerima nilai diajar oleh guru.
 31. 31. Sekolah hendaklah memberikan peluang kepada pelajar berfikir secara reflektif untuk menilai keupayaan diri. Berpendapat permainan yang ada unsur kreatif, seni dan nilai estetika tinggi akan mengembangkan potensi murid. Amalan eksistensialisme ini banyak diamalkan di sekolah terbuka di US, Taiwan, Jepun dan UK.
 32. 32. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN TIMUR
 33. 33. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Berasaskan ajaran al-Quran. • Hassan Langgung (1979) , perkara-perkara yang menjadi dasar Pendidikan Islam ialah : 1. Keesaan Tuhan (Tauhid) 2. Kepercayaan pesuruh-pesuruhnya 3. Kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi 4. Manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian 5. Setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri 6. Kehidupan keduniaan dan akhirat 7. Persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam
 34. 34. Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama, iaitu : 1. Disiplin Agama : Ajaran Quran, teologi, metafizik, bahasa Arab dan sastera 2. Disiplin Kognitif : Kemanusiaan, Alam Sekitar, Sains Gunaan dan Teknologi • Pendidikan menurut agama Islam merupakan usaha-usaha membaiki diri supaya membentuk sifat-sifat kesempurnaan sebagai manusia beriman, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan beramal ikhlas.
 35. 35. TOKOH PENDAPAT Muhammad Qatb Pendidikan adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang Dr.Mohd Athiyah al-Abrasyi Proses pendidikan sebagai pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia di bawah teras ajaran agama islam Amal al-Shaibani Pendidikan digunakan untuk melatih manusia membuat persiapan bagi kehidupan dunia dan akhirat Al-Ghazali Proses pendidikan hendaklah merangkumi aspek intelek latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia, berani dan hormat-menghormati Hamka Pendidikan adalah suatu proses yang boleh membentuk tingkah laku yang baik, sikap yang berani serta budi pekerti yang mulia
 36. 36. Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Di Negara China
 37. 37. FALSAFAH PENDIDIKAN KONFUSIANISME • Berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372-289 SM), Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824 TM) dari negara China. Dari pandangan tokoh-tokoh pendidikan Konfusianisme, ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia, mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara.
 38. 38. Confucius • Tokoh pendidik dan ahli falsafah • Digelar mahaguru yang arif di China • Mungusulkan amalan li , iaitu peraturan hubungan manusia • Ren, iaitu sifat murni manusia • Menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia • Mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza
 39. 39. Mengzi @ Mencius • Mahaguru arif yang kedua • Memperkembangkan amalan ren • Mencadangkan amalan kemurahan hati (benevolence) dan tingkah laku yang wajar dan adil (rightteousness)
 40. 40. Xun Zi • Pengikut Konfusianisme • Berpendapat fitrah manusia adalah dilahir bersifat jahat yang sentiasa mengejar kepentingan diri sendiri. • Maka, beliau mengutamakan pendidikan moral dan undang-undang untuk menjadikan sistem peraturan sivil sebagai pembentukan masyarakat yang aman dan teratur
 41. 41. Taoisme • Pernah meninggalkan penulisan teks Taoisme berjudul Dao De Jin (Klasik Moral). • Klasik moral mengandungi 81 ajaran berbentuk puisi, dan diklasifikasikan kepada dua komponen yang utama, -Jalan yang Betul dan Prinsip Nilai Murni. • Dao sebagai jalan yang betul membimbing pelaksanaan Den sebagai amalan kesejahteraan hidup. • Oleh itu, menurut Lao Zi, Taoisme mengutamakan etika hidup berdasarkan ilmu komprehensif terhadap realiti semula jadi.
 42. 42. Zhuang zi (369-286 SM) • Mengembangkan idea Doa dengan meliputi kebebasan dan kehidupan berharmoni yang mematuhi peraturan semulajadi dari syurga. • Prisip wu wei , iaitu tiada rancangan dan tiada tindakan, dan hanya mengikut prinsip semula jadi sahaja. • Berpendapat, melalui amalan wu wei , pemerintah negara akan memperolehi De, iaitu nilai-nilai , untuk membimbing rakyatnya mempelajari semula jadi dan amalan hidup bahagia tanpa dikonkong oleh peraturan dan undang negara.
 43. 43. Xiang xiu (221-300 TM) dan Guo Xiang (?-312 TM) • Buku Commentary on Zhuang Zi • Menghuraikan wu wei sebagai tiada aktiviti dan you wei yang bertentang sebagai ada aktiviti. • Mengikut amalan wu wei bermakna menurut semula jadi dan membenarkannya memandu gaya hidup manusia. • Amalan you wei merupakan tindakan yang menentang semula jadi, seorang yang bijaksana tidak mengamal you wei.
 44. 44. NEO-KONFUSIANISME Han-yu (768-824 TM) • Tokoh pendidik dan pengikut Konfusianisme • Pensyarah di Universiti Di-Raja • Banyak menghasilkan esei dan disertai mengenai falsafah Konfusianisme • Bahan teks pelajaran yang diguna masa kini ialah Asal Dao, Asal Musnah dan lain-lain.
 45. 45. MAZHAB NOE-KONFUSIANISME • Diasaskan oleh dua orang adik-beradik Cheng Hao (1032-1055 TM) dan Cheng Yi (1133-1108 TM) • Menjadi aliran pemikiran utama dalam Dinasti Song MAZHAB LI (THE SCHOOL OF PRINCIPLE) • Diperkembang dan disempurnakan oleh zhu xi (1130-1200 TM) • Turut dikenali sebagai Mazhab Cheng-Chu atau Li Xuan yang bermakna Pengajian Prinsip atau Pengajian Hukum. • Cheng Yi dan Zhu Xi, mengembang konsep Li, berlandaskan Apendiks daripada buku Yi Jing (Book of Changes). • Teori enlightenment Zhu Xi. (ms 145).
 46. 46. Mazhab Minda Universal (School Of Universal Mind) • Dipelopori oleh Cheng Hao • Pelajar harus memahami ren, yang mengandungi nilai-nilai murni • Mazhab ini diperkembangkan dan disempurnakan oleh Lu Qiu Yuan (1139-1193 TM) dan Dinasti Ming (1368-1644 TM) • Dikenali sebagai Mazhab Lu-Wang • Konsep Alam Semesta (merupakan satunya yang seluruh dan di dalam dunia yang kita alami) • Ilmu Intuitif (sinar minda dalaman manusia dan perkembangan) • Ringkasnya, Neo-Kofusianisme adalah falsafah Konfusianisme baru yang diperkembang melalui sintesis intisari falsafah Konfusianisme, Taoisme dan Buddhisme.
 47. 47. Falsafah Pendidikan di India • Tertumpu kepada ajaran agama iaitu Hinduisme dan Buddhisme • Hinduisme, -Bermula 4000 tahun dahulu -Percaya kepada amalan Yoga – mendisiplin mental dan fizikal untuk mencapai peringkat moksa • Buddhisme, -Diasaskan oleh Siddhartha Gautma (563-483 SM) -Penderitaan boleh dilepaskan dengan penghapusan nafsu • Karma – prinsip tindakan manusia menentukan kejadiannya. • Penulisan tertua – vedas – ilmu suci • Moksa/Nirvana – kelepasan daripada penderitaan
 48. 48. Diamalkan oleh penganut agama Buddha Lapan Langkah (Eightfold Path) 1. Pengamatan secara betul (right seeing) 2. Pemikiran secara betul (right thinking) 3. Pertuturan secara betul (right speaking) 4. Tindakan secara betul (right acting) 5. Cara hidup secara betul (right life style) 6. Usaha secara betul (right effort) 7. Kesedaran secara betul (right mindset) 8. Bertafakur secara betul (ringht meditating)
 49. 49. NASIONALISME DAN INTERNASIONALISME Rabindranath Tagore (1861-1941) 1. Seorang ahli falsafah dan penyair 2. Pendidikan merupakan proses melahirkan manusia yang berfikiran sempurna, berupaya mencapai aspek fizikal, intelek, moral dan kerohanian 3. Tidak terikat dengan buku sahaja 4. Kecepakan berkhidmat kepada masyarakat 5. Banyak dipengaruhi oleh falsafah Pragmatisme dan Progresivisme
 50. 50. Sharifah Alwiah Alsogoff, Menyenaraikan idea penting yang terkandung dalam falsafah Rabindranath Tagore untuk membentuk kesempurnaan manusia 1. Pendidikan tubuh badan 2. Pendidikan intelek 3. Pendidikan rohani 4. Pendidikan realistik 5. Pendidikan harus hidup dan dinamik 6. Pendidikan dalam perkara semula jadi 7. Pendidikan nasionalisme 8. Pendidikan internasionalisme 9. Pendidikan perkembangan individu 10.Pendidikan perkhidmatan sosial dan kecekapan
 51. 51. Konsep Falsafah Falsafah merupakan suatu usaha pemikiran Ilmiah yang cuba mengusahakan kebenaran yang umum dan asas kerana pada asalnya ia bermaksud cinta kepada hikmah.
 52. 52. Mengikut ulasan di Wikipedia, • “Berfalsafah bermaksud mencari kebenaran daripada kebenaran untuk kebenaran tentang kesemua yang dimasalahkan dengan berfikir secara radikal,sistematik dan sejagat.Apabila seseorang berfikir sedemikianlah dalam menghadapi masalah dalam hubungannya dengan kebenaran,ketika itulah seseorang itu telah mempunyai falsafah.Penuturan dan penguraian yang tersusun oleh pemikirannya itulah yang disebut sebagai falsafah.Daripada pendapat tersebut,rumusan dapat dibuat bahawa falsafah seharusnya disokong dengan cara iaitu berfalsafah,dan juga masalahnya iaitu persoalan falsafah.Maka hasilnya ialah karya falsafah.”
 53. 53. PANDANGAN TOKOH-TOKOH FALSAFAH
 54. 54. Russell (1946) • Sesuatu fahaman atau pengertian antara teologi dengan sains. Ed Miller • Usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara penting. Sharifah Alawiah Alsagoff • Falsafah ialah pertimbangan asas dan andaian mengenai pertimbangan terhadap perkara yang penting.
 55. 55. Oleh itu,boleh dikatakan falsafah ialah pemikiran atau pandangan yang benar,rasional,dan bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah secara saintifik,sistematik, dan logikal.Tujuan falsafah adalah untuk mencari dan membuktikan kebenaran dan memberikan arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan.
 56. 56. Pengertian Falsafah  Boleh dilihat dari tiga sudut : oEtimologi ( Bahasa ) oTerminologi ( Istilah ) oPraktikal
 57. 57. Etimologi ( Bahasa ) • Falsafah berasal dari perkataan Yunani, philosophia • Philo bermaksud ‘cinta’ dan sophia bermaksud ‘pengetahuan’. • Boleh ditakrifkan sebagai ‘ cinta kepada pengetahuan atau hikmah’. • Orang yang cinta kepada pengetahuan dikenali sebagai ahli falsafah.
 58. 58. • Mereka menjadikan pengetahuan sebagai *tujuan hidup, *berikhtiar mencari hakikat (realiti)tentang sesuatu, *mencari sebab-akibat * mentafsir pengalaman manusia untuk memahami kebenaran mengenai diri dan dunia mereka. • Kesimpulannya, mereka sanggup mengabdikan diri kepada pengetahuan.
 59. 59. Terminologi ( Istilah ) • Pengertian falsafah yang dikemukakan oleh ahli falsafah adalah berbeza-beza. • Wujud satu persamaan iaitu takrifan mereka berpaksikan kepada elemen-elemen seperti manusia, Tuhan dan alam.
 60. 60. Praktikal • Falsafah membawa maksud “ berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat oleh tradisi dan mempunyai ciri-ciri seperti sistematik, radikal, dan sejagat”. • Berfikir secara sistematik – “ berfikir secara logik dan berurutan”. • Berfikir secara radikal – berfikir sehingga ke akarnya dan menyelesaikan dengan penuh tanggungjawab. • Berfikir secara sejagat – tidak terhad kepada aspek- aspek tertentu sahaja dan merangkumi keseluruhannya.
 61. 61. • Teologi- falsafah mengandungi spekulasi tentang perkara yang belum nyata • Sains – falsafah mengunakan taakulan untuk membuktikan kebenaran yang terkandung. TEOLOGI SAINS
 62. 62. Konsep Pendidikan • Pendidikan boleh dilihat sebagai suatu hasil atau proses.Mengikut George F.Kneller , “In its broad sense,education refers to any act or experience that has a formative effect on the mind,character,or physical ability of an individual
 63. 63. Konsep Falsafah Pendidikan • Satu bidang falsafah gunaan yang menggunakan bidang2 falsafah tradisional(ontologi,etika,epistemologi dan lain). • Pendekatan utk menangani persoalan2 berkenaan polisi pendidikan,pembangunan manusia,teori kurikulum dan sebagainya.
 64. 64. • Dengan erti kata lain,falsafah pendidikan ialah kajian berfalsafah tentang matlamat,proses dan segala yang baik berkenaan pendidikan. • Sebagai contoh,ia mungkin kajian tentang apa yang melibatkan pengajaran dan pendidikan,nilai dan norma yang terlibat dalam pengajaran dan pendidikan serta perhubungan antara teori falsafah pendidikan dan praktiknya.
 65. 65. • Falsafah pendidikan boleh dilihat sebagai satu cabang kepada falsafah dan pendidikan.Sama spt falsafah,falsafah pendidikan juga sukar utk ditakrifkan.Walaupun terdapat tindan tindih,falsafah pendidikan tidak boleh disamakan dengan teori pendidikan.

×