1 პროექტი–''ჰაერობუსი''
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

1 პროექტი–''ჰაერობუსი''

on

 • 513 views

 

Statistics

Views

Total Views
513
Views on SlideShare
513
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

1 პროექტი–''ჰაერობუსი'' Presentation Transcript

 • 1. პროექტი “ჰაერობუსი” ნინო ჯინჭარაძე 182–ე საჯარო სკოლა 2013წელი
 • 2. პროექტის იდეის ჩამოყალიბება ბავშვებში წიგნიერების დონის ამაღლებაზე მომუშავე ჯგუფის შექმნა საპილოტე სკოლები და მასწავლებლები  ხელმძღვანელი–პაატა პაპავა;  ტექსტების ავტორები: მაგდა აბესაძე–სიახლეების რუბრიკა; ნინო სურმავა–მხატვრული ტექსტები; ლელა ქისტაური– საინფორმაციო–შემეცნებითი ტექსტები;  ლოჯისტიკა–ელენე ფირცხალავა.  ნინო ჯინჭარაძე– თბილისის 182–ე საჯარო სკოლა;  ნანა ედიშერაშვილი–გორის საჯარო სკოლა;  ბოლნისის რაიონის კაზრეთის საჯარო სკოლა– გენრიეტა ბაბუნაშვილი და ლეილა სანოძე;  ნინო ფანჩულიძე და ელენე ფირცხალავა– თბილისის 52–ე საჯარო სკოლა
 • 3. მთავარი აქცენტები  მოტივირებული მასწავლებელი;  ტექსტის დამუშავების სრული თავისუფლება და შემოქმედებითობის გამოვლენის მაქსიმალური შესაძლებლობა;  ტექსტი–აღსაქმელად, გასააზრებლად და წასაკითხად დაძლევადი;  ყველა ბავშვისთვის სამუშაო მასალა ხელმისაწვდომი;
 • 4. მოსწავლეთა ჩართვა  ახალი ინფორმაციის მიწოდება მათი ინტერესების გათვალისწინებით;  ტექსტების დამუშავება სხვადასხვა მეთოდების დახმარებით;  ტექსტებთან დაკავშირებული მუზეუმებისა და გამოფენების დათვალიერება.
 • 5. პროექტით მისაღწევი სტანდარტის შედეგები  ქართ. IV. 1. მოსწავლეს შეუძლია ადეკვატურად აღიქვას სხვადასხვა სახის ტექსტი და გადმოსცეს მათი შინაარსი.   ქართ. IV. 2. მოსწავლეს შეუძლია გამოხატოს საკუთარი დამოკიდებულება მხატვრული ნაწარმოების მიმართ. ქართ. IV. 5. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობი თემების შემცველი სხვადა-სხვა სახის არამხატვრული ტექსტების (რეკლამის, სა-ყმაწვილო ჟურნალის გან-ცხადების, საყმაწვილო ენციკლოპედიის სტატიისა და სხვ.) წაკითხვა და გაგება.   ქართ. IV. 6. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა თე-მაზე შექმნილი მხატვრული ტექსტების დამოუკიდე-ბლად წაკითხვა.   ქართ. IV. 7. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული და არამხატვრული ტექსტების ძირითადი ენობრივ-გრამატიკული ნიშნების ამოცნობა.   ქართ. IV. 8. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი დამო-კიდებულების გამოხატვა წაკითხული ტექსტის (მხატვრულის / არამხა-ტვრულის) მიმართ; ავლენს ესთეტიკური და ეთიკური შეფასების სურვილს.   ქარ. IV. 9. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის მიზნობრივი ტექსტების სათანადოდ გაფორმება და ტექსტის არავერბალური ნაწილების ამოცნობა; ავლენს ტექსტის არავერბალური ინტერპრეტაციის უნარს.   ქართ. IV. 10. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება ინფორმაციის მოსაძიებლად და კონკრეტული საკითხის  ქართ. IV. 11. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მცირე ზომის ტექსტების შეთხზვა.   ქართ. IV. 12. მოსწავლეს შეუძლია შესწავლილი ტექსტის შინაარსის დაწერა; ავლენს თვითგამოხატვის სურვილს.
 • 6. მაღალი სააზროვნო უნარები  ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება:  სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მოსმენა და გადმოცემა;  წაკითხული წინადადებებისა და ტექსტის კონსტრუირება;  სხვადასხვა სახის ტექსტების შეგნებულად და გააზრებულად კითხვა;  ტექსტებში მოცემული გრამატიკული კონსტრუქციების გამოყოფა და სათანადო ინტერპრეტაციით წარმოდგენა;  მისთვის ნაცნობ თემებზე სხვადასხვა ხასიათის ტექსტების გამართულად წერა;  გრამატიკის, ორთოგრაფიის, პუნქტუაციის პრაქტიკულად აუცილებელი მინიმუმის შეგნებულად გამოყენება.
 • 7. მაღალი სააზროვნო უნარები  მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა:  სხვადასხვა ლიტერატურული ჟანრის ტექსტების მოსმენა, წაკითხვა და საკუთარი ემოციებისა და აზრის გამოხატვა;  მოსმენილი ან წაკითხული მხატვრული ნაწარმოების დაკავშირება პირად გამოცდილებასთან;  ტექსტის ეპიზოდების ერთმანეთთან დაკავშირება და მთავარი თემის განსაზღვრა;  გმირის საქციელის შეფასება;  მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხების ამოცნობა და მათი ფუნქციის ახსნა;  მხატვრული ტექსტების შექმნა;  საკუთარი ინტერესების მიხედვით საკითხავი ლიტერატურის შერჩევა. 
 • 8. მხატვრული ტექსტის დამუშავება ნინო სურმავა–”უკუღმა ბიჭი” პაუზებით კითხვა სქემის შევსება
 • 9. ”გონებრივი იერიში”
 • 10. ვარაუდების სქემა
 • 11. ”დიტო ავადმყოფი თუ მატყუარა?”
 • 12. დისკუსია
 • 13. პერსონაჟის სქემა
 • 14. ”დამიტოვეთ სათქმელი”
 • 15. როლური თამაში
 • 16. სიახლეების რუბრიკა-”დადიანების საგვარეულო ნივთების გამოფენა”
 • 17. ტექსტის დამუშავება
 • 18. რა საინტერესოა!
 • 19. შთაბეჭდილებების გაზიარება
 • 20. ნანახით კმაყოფილი დავრჩით
 • 21. შთაბეჭდილებები
 • 22. სქემის შევსება
 • 23. საოცარი ხე
 • 24. ბევრი რამ გავიგეთ!
 • 25. ტექსტზე მუშაობა
 • 26. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
 • 27. შემიძლია კითხვებს ვუპასუხო
 • 28. ”თბილისის წიგნის ფესტივალი”
 • 29. ხმოვანი წიგნი
 • 30. ტექსტიდან მონაცემების ამოკრება
 • 31. “მოვლენა–ფაქტი”
 • 32. დავასრულოთ  ჩემი საყვარელი წიგნია–  მას ვკითხულობ–  ძალიან მომწონს–  დამაფიქრა–  ვისურვებდი–
 • 33. შეფასება
 • 34. შთაბეჭდილება
 • 35. ”ბიჭი,რომელიც ლომს შეებრძოლა” სალექსიკონო ერთეულებით ამბის შედგენა კოლეგასთან ერთად ჩატარებული გაკვეთი  საყურე  ტომი  შუბი  შეტაკება  ლომი  მძივი  ბიჭი
 • 36. ალბათ, რთული დავალება არ უნდა იყოს!
 • 37. ლექსიკური ერთეულებით ამბის შედგენა
 • 38. ჩვენ მოგვწონს ჩვენი შეთხზული ამბავი
 • 39. გმირის დახასიათება
 • 40. კონფერენცია ღია ცის ქვეშ
 • 41. ავტორებთან შეხვედრა
 • 42. სამუშაო პროცესი
 • 43. სახალისო გაკვეთილი
 • 44. შედეგები  მრავალმხრივი ინფორმაციის გაცნობა;  ტექსტით დაინტერესება;  მოსწავლეთა მაქსიმალური ჩართულობა;  ტექსტიდან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ამოღება;  კითხვისადმი ინტერესის გაღვივება;  მსჯელობა და აზრის დაფიქსირება;  საკითხისადმი კრიტიკული მიდგომა;  წერისა და კითხვის უნარების განვითარება.