โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น

29,084 views

Published on

1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
29,084
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
99
Actions
Shares
0
Downloads
637
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น

  1. 1. 59 โครงสร้างรายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ตัวชี้วัดชั้นปี ค 1.4 ม.1/1 ค 6.1 ม.1/1 1. สมบัติของจานวนนับ ค 6.1 ม.1/2 ค 6.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/5 ค 1.1 ม.1/1 ค 1.2 ม.1/1 ค 1.4 ม.1/1 ค 6.1 ม.1/2 2. จานวนเต็ม ค 6.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/5 ค 1.1 ม.1/1 ค 1.2 ม.1/1 ค 1.4 ม.1/1 ค 6.1 ม.1/1 การทดสอบกลางภาค ค 6.1 ม.1/2 ค 6.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/5 ค 1.1 ม.1/2 ค 1.2 ม.1/3 ค 1.2 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/1 3. เลขยกกาลัง ค 6.1 ม.1/2 ค 6.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/5 ค 3.1 ม.1/1 ค 3.1 ม.1/2 4. พื้นฐานทางเรขาคณิต ค 3.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/4 การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 10 10 20 20 1 20 15 20 9 10 4 1 60 20 100 80 20 100
  2. 2. 60 โครงสร้างรายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ตัวชี้วัดชั้นปี ค 1.1 ม.1/1 ค 1.2 ม.1/2 ค 6.1 ม.1/1 ค 6.1 ม.1/2 1. เศษส่วนและทศนิยม ค 6.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/5 ค 6.1 ม.1/6 ค 1.3 ม.1/1 ค 5.2 ม.1/1 ค 6.1 ม.1/1 ค 6.1 ม.1/2 2. การประมาณค่า ค 6.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/4 ค 4.2 ม.1/4 ค 4.2 ม.1/5 ค 6.1 ม.1/2 ค 6.1 ม.1/3 3. คู่อันดับและกราฟ ค 6.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/5 ค 6.1 ม.1/6 ค 1.1 ม.1/1 ค 1.2 ม.1/2 ค 1.3 ม.1/1 ค 4.2 ม.1/4 ค 4.2 ม.1/5 ค 5.2 ม.1/1 การทดสอบกลางภาค ค 6.1 ม.1/1 ค 6.1 ม.1/2 ค 6.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/5 ค 6.1 ม.1/6 ค 4.1 ม.1/1 ค 4.2 ม.1/1 ค 4.2 ม.1/2 ค 4.2 ม.1/3 4. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ค 6.1 ม.1/1 ค 6.1 ม.1/2 ค 6.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/5 ค 6.1 ม.1/6 ค 3.1 ม.1/4 ค 3.1 ม.1/5 ค 3.1 ม.1/6 ค 6.1 ม.1/3 5. ความสัมพันธ์ทางเรขาคณิต ค 6.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/5 ค 6.1 ม.1/6 การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 15 15 6 5 9 15 1 20 15 15 9 10 4 1 60 20 100 80 20 100
  3. 3. 61 โครงสร้างรายวิชา ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ตัวชี้วัดชั้นปี ค 1.1 ม.2/4 ค 6.1 ม.2/1 ค 6.1 ม.2/2 ค 6.1 ม.2/3 1. อัตราส่วนและร้อยละ ค 6.1 ม.2/4 ค 6.1 ม.2/5 ค 6.1 ม.2/6 ค 2.1 ม.2/1 ค 2.1 ม.2/2 ค 2.1 ม.2/3 ค 2.2 ม.2/1 ค 5.2 ม.2/1 ค 6.1 ม.2/1 2. การวัด ค 6.1 ม.2/2 ค 6.1 ม.2/3 ค 6.1 ม.2/4 ค 6.1 ม.2/5 ค 5.1 ม.2/1 ค 6.1 ม.2/2 3. แผนภูมิรูปวงกลม ค 6.1 ม.2/4 ค 1.1 ม.2/4 ค 2.1 ม.2/1 ค 2.1 ม.2/2 ค 2.1 ม.2/3 ค 2.2 ม.2/1 ค 5.1 ม.2/1 ค 5.2 ม.2/1 ค 6.1 ม.2/1 การทดสอบกลางภาค ค 6.1 ม.2/2 ค 6.1 ม.2/3 ค 6.1 ม.2/4 ค 6.1 ม.2/5 ค 6.1 ม.2/6 ค 3.2 ม.2/3 ค 3.2 ม.2/4 ค 4.2 ม.2/2 ค 6.1 ม.2/2 4. การแปลงทางเรขาคณิต ค 6.1 ม.2/3 ค 6.1 ม.2/5 ค 6.1 ม.2/6 ค 3.2 ม.2/1 ค 6.1 ม.2/1 ค 6.1 ม.2/2 ค 6.1 ม.2/3 5. ความเท่ากันทุกประการ ค 6.1 ม.2/3 ค 6.1 ม.2/4 ค 6.1 ม.2/5 การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 12 15 10 15 8 10 1 20 8 10 16 10 4 1 60 20 100 80 20 100
  4. 4. 62 โครงสร้างรายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ตัวชี้วัดชั้นปี ค 3.2 ม.2/2 ค 5.2 ม.2/1 ค 6.1 ม.1/2 ค 6.1 ม.1/3 1. ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ค 6.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/5 ค 6.1 ม.1/6 ค 1.1 ม.2/1 ค 1.1 ม.2/2 ค 1.1 ม.2/3 ค 1.2 ม.2/1 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ค 1.2 ม.2/2 ค 1.3 ม.2/1 จานวนจริง ค 1.4 ม.2/1 ค 6.1 ม.1/2 ค 6.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/4 ค 1.1 ม.2/1 ค 1.1 ม.2/2 ค 1.1 ม.2/3 ค 1.2 ม.2/1 ค 1.2 ม.2/2 ค 1.3 ม.2/1 การทดสอบกลางภาค ค 1.4 ม.2/1 ค 3.2 ม.2/2 ค 5.2 ม.2/1 ค 6.1 ม.1/2 ค 6.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/5 ค 6.1 ม.1/6 ค 4.2 ม.2/1 ค 6.1 ม.2/1 3. การประยุกต์ของสมการเชิง ค 6.1 ม.2/2 ค 6.1 ม.2/3 เส้นตัวแปรเดียว ค 6.1 ม.2/4 ค 6.1 ม.2/5 ค 6.1 ม.2/6 ค 3.2 ม.2/1 ค 6.1 ม.1/2 4. เส้นขนาน ค 6.1 ม.1/3 ค 6.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/5 ค 6.1 ม.1/3 การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา (ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน รวม % (%) 15 15 15 15 1 20 13 15 11 15 4 1 60 20 100 80 20 100
  5. 5. 63 โครงสร้างรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ตัวชี้วัดชั้นปี ค 2.1 ม.3/1 ค 2.1 ม.3/2 ค 2.1 ม.3/3 ค 2.1 ม.3/4 ค 2.2 ม.3/1 ค 3.1 ม.3/1 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร ค 6.1 ม.3/1 ค 6.1 ม.3/2 ค 6.1 ม.3/3 ค 6.1 ม.3/4 ค 6.1 ม.3/5 ค 6.1 ม.3/6 ค 4.2 ม.3/2 ค 4.2 ม.3/3 ค 4.2 ม.3/4 ค 4.2 ม.3/5 2. กราฟ ค 6.1 ม.3/2 ค 2.1 ม.3/1 ค 2.1 ม.3/2 ค 2.1 ม.3/3 ค 2.1 ม.3/4 ค 2.2 ม.3/1 ค 3.1 ม.3/1 ค 4.2 ม.3/2 ค 4.2 ม.3/3 การทดสอบกลางภาค ค 4.2 ม.3/4 ค 4.2 ม.3/5 ค 6.1 ม.3/1 ค 6.1 ม.3/2 ค 6.1 ม.3/3 ค 6.1 ม.3/4 ค 6.1 ม.3/5 ค 6.1 ม.3/6 ค 4.2 ม.3/2 ค 4.2 ม.3/3 ค 4.2 ม.3/4 ค 4.2 ม.3/5 ค 6.1 ม.3/1 ค 6.1 ม.3/2 3. ระบบสมการเชิงเส้น ค 6.1 ม.3/3 ค 6.1 ม.3/4 ค 6.1 ม.3/5 ค 6.1 ม.3/6 ค 3.2 ม.3/1 ค 6.1 ม.3/1 ค 6.1 ม.3/2 ค 6.1 ม.3/3 4. ความคล้าย ค 6.1 ม.3/4 ค 6.1 ม.3/5 การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 15 15 15 15 1 20 14 15 10 15 4 1 60 20 100 80 20 100
  6. 6. 64 โครงสร้างรายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ตัวชี้วัดชั้นปี ค 4.2 ม.3/1 ค 6.1 ม.3/1 1. อสมการ ค 6.1 ม.3/2 ค 6.1 ม.3/3 ค 6.1 ม.3/4 ค 6.1 ม.3/5 ค 5.2 ม.3/1 ค 5.3 ม.3/1 ค 5.3 ม.3/2 ค 6.1 ม.3/1 2. ความน่าจะเป็น ค 6.1 ม.3/2 ค 6.1 ม.3/3 ค 6.1 ม.3/4 ค 6.1 ม.3/5 ค 4.2 ม.3/1 ค 5.2 ม.3/1 ค 5.3 ม.3/1 ค 5.3 ม.3/2 ค 6.1 ม.3/1 ค 6.1 ม.3/2 การทดสอบกลางภาค ค 6.1 ม.3/3 ค 6.1 ม.3/4 ค 6.1 ม.3/5 ค 5.1 ม.3/1 ค 5.1 ม.3/2 ค 5.1 ม.3/3 ค 5.1 ม.3/4 3. สถิติ ค 5.3 ม.3/1 ค 6.1 ม.3/1 ค 6.1 ม.3/2 ค 6.1 ม.3/3 ค 6.1 ม.3/4 ค 6.1 ม.3/5 ค 6.1 ม.3/1 ค 6.1 ม.3/2 4. ทักษะกระบวนการทาง ค 6.1 ม.3/3 ค 6.1 ม.3/4 คณิตศาสตร์ ค 6.1 ม.3/5 ค 6.1 ม.3/6 การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 15 15 15 15 1 20 80 12 15 12 15 4 1 60 20 100 20 100

×