กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา_BYครูอ๊อฟ&ครูไก่

1,812 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,812
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา_BYครูอ๊อฟ&ครูไก่

 1. 1. วิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยบูรพา หน้า 1
 2. 2. สภาแห่งชาติของครูคณิตศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (NCTM) ได้กาหนดไว้ในหลักการและมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ หน้า 2
 3. 3. สุภาษิตโบราณ… “ในชีวิตของพวกเรา ไม่มีอะไรแน่นอน ยกเว้น ความตายและภาระหน้าที่” ปัญหา (Problem) หน้า 3
 4. 4. หมายถึง สถานการณ์ที่เผชิญอยู่และต้องการค้นหา คาตอบ โดยที่ยังไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอน ที่จะได้คาตอบของสถานการณ์นั้นในทันที ถ้าสถานการณ์นั้นง่ายเกินไปจนรู้วิธีการหา คาตอบหรือรู้คาตอบทันที แล้วสถานการณ์ นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป หน้า 4
 5. 5. หมายถึง สถานการณ์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซึ่งเผชิญอยู่ และต้องการค้นหาคาตอบ โดยที่ยังไม่รู้วิธีการ หรือขั้นตอนที่จะได้คาตอบของสถานการณ์นั้น ในทันที หน้า 5
 6. 6. หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการ แก้ปัญหา กลยุทธ์การแก้ปัญหา และ ประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหา คาตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ หน้า 6
 7. 7. การประเมินผลความก้าวหน้าทางการศึกษาระดับนานาชาติ วิธีแก้ปัญหา + การตัดสินใจ + การแสดงวิธีการแก้ปัญหาและสร้างการตัดสินใจ หน้า 7
 8. 8. “3+5 = ” ปัญหา? ไม่ใช่ ใช่ แบบฝึกหัด หน้า 8
 9. 9. แบบฝึกหัด เป็นวิธีหาคาตอบโดยขั้นตอนที่กาหนด เรียกว่า ขั้นตอนวิธี ปัญหา เป็นการทาความเข้าใจและวิเคราะห์ก่อนที่ จะหาคาตอบ หน้า 9
 10. 10. ตัวอย่างที่ 1 บิลลี่มีแอปเปิ้ล 3 ลูก และ มาร์กี้มีแอปเปิ้ล 5 ลูก มาร์กี้มีแอปเปิ้ล มากกว่าบิลลี่กี่ลูก? ตัวอย่างที่ 2 มาริลินมีสวนขอบสี่เหลี่ยม จัตุรัส โดยมีรั้วล้อมรอบ 36 ฟุต ถ้ามาริลินต้องการทารั้ว ล้อมรอบ ซึ่งรั้วมีขนาด 4 ใน 9 ฟุต ของสวนรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้า เธอต้องต้องใช้รั้ว ทั้งหมดเท่าไหร่? หน้า 10
 11. 11. ตัวอย่างที่ 3 ลี่และจินนี่พูดถึงการเล่นเกม บนกระดาน ถ้าเกมต้องการผู้ชนะที่มีคะแนน 34 คะแนน ตัวเลขที่น้อยที่สุดบน กระดานที่สามารถโยนก่อนที่จะมีผู้ ชนะคือตัวเลขใด? ตัวอย่างที่ 4 เจฟจะต้องซื้อพรมเท่าไหร่ ที่จะใช้ปูพื้นทั้งหมดได้? หน้า 11
 12. 12. วิธีการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการศึกษาของ ทุกคน (คณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆ) และมีความสาคัญ ต่อการพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และ การบูรณาการหลักสูตรและประสบการณ์ของนักเรียน หน้า 12
 13. 13. สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM) ข้อบกพร่องของหนังสือเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาการการแก้ปัญหา หน้า 13
 14. 14.  ศัพท์ที่ใช้ในโจทย์ปัญหาเป็นการแยกตอนออกจากกัน หนึ่ง หน่วยการเรียนรู้จะค่อนข้างคงที่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบใน หน่วยเดียว  ศัพท์ที่ใช้ในโจทย์ปัญหาคล้ายกับว่าต้องการความคิดรวบยอด ในการเรียนโดยเฉพาะของแต่ละหน่วย มากกว่าที่จะบูรณาการ หัวข้อกับหน่วยอื่น หรือบูรณาการต่างวิชา หน้า 14
 15. 15.  ศัพท์ที่ใช้ในโจทย์ปัญหามีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปในทิศทาง เฉพาะเจาะจงในการดาเนินการ เช่นเดียวกับการ “ใช้เวลาไป” กับการลบหรือ “การแบ่งแยก” หมวดหมู่ เป็นการจากัดโลกทัศน์ ของเด็กในการดาเนินการในเส้นทางที่แตกต่าง ข้อบกพร่องของหนังสือเรียน >>(ต่อ) หน้า 15
 16. 16.  ศัพท์ที่ใช้ในโจทย์ปัญหาเป็นการเขียนวิธีการให้เด็กมอง ที่เงื่อนไขของ “คาสาคัญ” สู่การตีความมากกว่าการมุ่งเน้นค้นหา ปมเงื่อนไขของปัญหาใน “พฤติกรรม” ซึ่งเป็นตัวกาหนดบริบท จริงของปมเงื่อนไขของปัญหา  ศัพท์ที่ใช้ในโจทย์ปัญหาบ่อยครั้งง่ายและไม่สาคัญต่อการ ประยุกต์ให้พวกเขาบรรลุเป้ าหมายของการพิสูจน์ ข้อบกพร่องของหนังสือเรียน >>(ต่อ) หน้า 16
 17. 17. ในชีวิตปัญหาไม่ได้มาพร้อมกับป้ ายโฆษณา เราไม่สามารถนับปัญหาทั้งหมด ของแต่ละวันได้ ไม่มีวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา หน้า 17
 18. 18. ด้วยภาพ ปราศจากตัวเลข เกี่ยวข้องกับทาง คณิตศาสตร์ มากกว่าหนึ่งวิธีการ การประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง คาตอบที่ไม่ระบุอย่าง แท้จริง ใช้เวลามากขึ้นในการ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์การเก็บรวบรวมข้อมูลมีทิศทางเฉพาะเจาะจง อธิบายในรูปของตารางและ กราฟ วาดรูปจากสิ่งที่ทาขึ้นมา ไม่มีการแก้ปัญหา การใช้ข้อมูลภายนอก ใช้สูตร เกี่ยวข้องกับตรรกะและ ข้อสรุป การให้เหตุผลแบบอุปนัย หรือนิรนัย หน้า 18
 19. 19. หน้า 19
 20. 20. หน้า 20
 21. 21. คือ การฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ที่ไม่จากัดวิธีการของความสาเร็จแค่ ทางเดียว กลยุทธ์การแก้ปัญหาควรจะเป็น ระบบ แต่ไม่มีข้อจากัด หน้า 21
 22. 22.  จะทาอย่างไรให้แก้วที่ตกลงมาจากที่สูง 10 เมตร แล้วไม่แตก  จะสามารถทราบได้อย่างไรว่าปลาในทะเลสาบมีกี่ตัว  อะไรที่จาเป็นสาหรับการเดินทางไปสวนสนุก และ ทาไมสิ่งเหล่านั้นจึงจาเป็น  เราต้องการขึ้นราคาสปาเก็ตตี้เท่าไรเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย หน้า 22
 23. 23. ทักษะ ทักษะที่ได้จากประสบการณ์ หรือการทดลอง ทักษะการประยุกต์ใช้ ทักษะการคิด หน้า 23
 24. 24. ปัจจัย ความสามารถในการคิด อย่างเป็นระบบ เทคนิคของการประมวล ความรู้ พื้นฐานคณิตศาสตร์ ความต้องการที่จะ แก้ปัญหา ความมั่นใจใน ความสามารถในการ จัดการกับปัญหา หน้า 24
 25. 25.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ทั้งปัญหาดั้งเดิมและปัญหาใหม่  ส่งเสริมปัญหาด้วยงาน ถ้าปัญหาในหนังสือแคบไป หรือไม่ส่งเสริมความคิดของนักเรียน  สารวจการแก้ปัญหาของนักเรียน หน้า 25
 26. 26. ทัศนคติ เปิดใจยอมรับ ผลสะท้อนกลับ อดทน สิ่งสาคัญ หน้า 26
 27. 27. หน้า 27
 28. 28. George Polya ค.ศ. 1887 – 1985 หน้า 28
 29. 29. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานที่ เพียงพอและเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา เมื่อเข้าใจดีแล้ว ต้องรู้จัก เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สูงสุด กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งถือเป็น เครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการแก้ปัญหา ถ้านักเรียนมีความคุ้นเคย กับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เหมาะสมและหลากหลายแล้ว นักเรียนจะสามารถเลือกกลยุทธ์เหล่านั้นมาใช้ได้ทันที และช่วยให้ แก้ปัญหารวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง หน้า 29
 30. 30. 1. การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา http://www.youtube.com/watch?v=2Y4x7EgwWl0 2. การสอนกระบวนการแก้ปัญหา http://www.krukainoy.com หน้า 30
 31. 31. James W. Heddens and William R. Speer. Today’s Mathematics. United States : Wiley/Jossey-Bass Education Sereies, 2005. สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : 3 - คิว มีเดีย, 2555. หน้า 31
 32. 32. นางสาวกัลยาณี หนูพัด รหัสนิสิต 55990041 นางสาวปัทมา ทัพพันธุ์ รหัสนิสิต 55990042 วทม.คณิตศาสตร์ศึกษา ภาคร้อน มหาวิทยาลัยบูรพา หน้า 32
 33. 33. หน้า 33

×