Lapsen tieto ja osallisuus
varhaiskasvatuksessa
LTO, KL Tiina Kirvesniemi

19.11.2013

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / w...
Millaisena voimme tiedon ymmärtää?
Empatiatieto (tietää
millaista)

Ruumiillinen/kehollinen
tieto

Sosiaalinen tieto
Verko...
Millaista tietoa päiväkodissa syntyy?
•
•
•
•
•

19.11.2013

Tietoa lapsista
Tietoa lasten vanhemmista ja perheistä
Työnte...
Lapsen tieto
•
•
•
•
•
•
•

19.11.2013

Fyysinen tieto
Tunnetilat
Kasvu & kehitys
Mielenkiinnon kohteet
Temperamentti
Lähi...
Lapset kertovat maailmastaan monella
tavalla
•
•
•
•
•
•
•

19.11.2013

Sanat
Kuvat
Rakennelmat
Ilmeet
Eleet
Äänteet
Leiki...
Havainnoinnin ulottuvuuksia
1.

2.
3.
4.

19.11.2013

Havainnoinnin keinoja tiedon luomisessa
1. Visuaalinen (mitä näen?)
...
Lyhyet episodit eivät kerro kaikkea
•

•
•

•

Päivittäisissä kohtaamisissa havainnoimalla saatu tieto ei
sinällään kerro ...
Havainnointiin vaikuttavat useat seikat
•
•
•
•

työntekijän vireystila
havainnointikyky
koulutustausta
asema työyhteisöss...
Verkottuneet ihmisaivot vaikuttavat
havainnointiin (Müller 2011)
•

•

aivot yksilölliset ja erilaiset
• Säiliö ja työmuis...
Verkottuneet ihmisaivot vaikuttavat
havainnointiin (Müller 2011)
•

Edelliset vaikuttavat siihen, mitä
– ETSIMME
– LÖYDÄMM...
Osallisuus
1. Mahdollisuus valita oma osallistumisensa
2. Mahdollisuus saada tietoa tilanteesta ja omista oikeuksistaan
3....
Miten saatu tieto vaikuttaa
osallisuuden toteutumiseen?
•
•

•
•

19.11.2013

Lapsen suora osallisuus
– Ikä, valmiudet ilm...
Havainnoinnista saatava tieto toiminnan
suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen
perustana

havainnointitieto

tiedon jaka...
Summa summarum
•
•
•
•
•
•

Varhaiskasvatustyö perustuu tietoon!
Henkilöstöllä on valtavat määrät tietoa, joka on kertynyt...
Lähteet
•

•
•

•
•

•

19.11.2013

Karlsson, L. 2012. Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen ja toiminnan poluilla.
Teoksessa Kar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina Kirvesniemi, Kyamk

668 views
503 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
668
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
194
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina Kirvesniemi, Kyamk

 1. 1. Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa LTO, KL Tiina Kirvesniemi 19.11.2013 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi
 2. 2. Millaisena voimme tiedon ymmärtää? Empatiatieto (tietää millaista) Ruumiillinen/kehollinen tieto Sosiaalinen tieto Verkostotieto Tieto on perusteltu tosiuskomus (Platon) Tarinatieto/diskurssitieto Vaiettu tieto/vaiennettu tieto Väitelausein ilmaistavissa oleva tieto/propositionaalinen tieto Kirjallinen, dokumentoitu tieto Hiljainen tieto Kulttuurinen tieto Intuitiivinen tieto Taitotieto/osaaminen Mukaellen Käpylä & Salonius 2013 19.11.2013 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi
 3. 3. Millaista tietoa päiväkodissa syntyy? • • • • • 19.11.2013 Tietoa lapsista Tietoa lasten vanhemmista ja perheistä Työntekijän reflektointitieto itsestä Tieto työtovereista Tieto työorganisaatiosta ja sen toimivuudesta Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi
 4. 4. Lapsen tieto • • • • • • • 19.11.2013 Fyysinen tieto Tunnetilat Kasvu & kehitys Mielenkiinnon kohteet Temperamentti Lähikehityksen alue & tarpeet Tuen tarpeet Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi
 5. 5. Lapset kertovat maailmastaan monella tavalla • • • • • • • 19.11.2013 Sanat Kuvat Rakennelmat Ilmeet Eleet Äänteet Leikit Osaammeko kuunnella? Havainnoida? Huomata? Osaammeko käsitellä samaamme tietoa? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi
 6. 6. Havainnoinnin ulottuvuuksia 1. 2. 3. 4. 19.11.2013 Havainnoinnin keinoja tiedon luomisessa 1. Visuaalinen (mitä näen?) 2. Auditiivinen (mitä kuulen?) 3. Taktiilinen (mitä tunnen?) 4. Hajuaisti (mitä haistan?) 5. 6. aisti (mitä vaistoan?) → paranormaalia? Tavoitteisuus vs. satunnaisuus? Strukturoitua havainnointia? Mitä jää ulkopuolelle? Havainnoijan osallistuminen? Sivusta seuraaminen? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi
 7. 7. Lyhyet episodit eivät kerro kaikkea • • • • Päivittäisissä kohtaamisissa havainnoimalla saatu tieto ei sinällään kerro kaikkea, mutta on tärkeä osa koko työyhteisön yhteistä tietoa. Tilannesidonnaisuus Henkilösidonnaisuus • Omahoitaja- systeemi • Sijaiset → Oman havainto edon suhteu aminen laajempaan kokonaisuuteen! Mistä tässä on kyse? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 19.11.2013 7
 8. 8. Havainnointiin vaikuttavat useat seikat • • • • työntekijän vireystila havainnointikyky koulutustausta asema työyhteisössä • • Kenen ääni kuuluu? käytössä olevat käsitteet ja ”varhaiskasvatuspuhe” • • Mikä tulkinta on valittu? Keskustelu eri tulkintavaihtoehtojen välillä? • • työkokemus (pituus ja laatu) elämänkokemus • ennakko-oletukset ja –odotukset Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 19.11.2013 8
 9. 9. Verkottuneet ihmisaivot vaikuttavat havainnointiin (Müller 2011) • • aivot yksilölliset ja erilaiset • Säiliö ja työmuisti • Temperamentit • Tunnetilat ja motivaatio • Mielen vire • Älyn-tunteen liitto • Fysiologiset tilat → vaiku avat mm. tarkkaavuuden jakamiseen ja havaitsemiseen sekä tiedon tulkintaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 19.11.2013 9
 10. 10. Verkottuneet ihmisaivot vaikuttavat havainnointiin (Müller 2011) • Edelliset vaikuttavat siihen, mitä – ETSIMME – LÖYDÄMME – USKOMME – KIELLÄMME • • Yhteinen ja erilainen todellisuus?! Miten rakennetaan yhteistä tietopääomaa? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 19.11.2013 10
 11. 11. Osallisuus 1. Mahdollisuus valita oma osallistumisensa 2. Mahdollisuus saada tietoa tilanteesta ja omista oikeuksistaan 3. Mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoprosessiin 4. Mahdollisuus ilmaista näkemyksensä ja ajatuksensa 5. Mahdollisuus saada tukea ja apua osallistumiseen 6. Mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin jollakin tasolla (Thomas 2000, 175-176) 19.11.2013 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi
 12. 12. Miten saatu tieto vaikuttaa osallisuuden toteutumiseen? • • • • 19.11.2013 Lapsen suora osallisuus – Ikä, valmiudet ilmaista oma tahto ja mieltymykset Lapsen välillinen osallisuus – Henkilöstö tulkitsee työstään saamansa tiedon perusteella esim. toimintaan sitoutumisen aste (esim. Laeversin asteikko) – Osallisuuden vahvistaminen tämän perusteella Lapsinäkökulma – Onko varhaiskasvatustyön lähtökohtana lapsen paras? Lapsen ääni? – Miten kuuluu oman ryhmän toiminnassa? – Miten kuuluu koko päiväkodin toiminnassa? – Miten kuuluu varhaiskasvatustoiminnan järjestäjille? – Miten kuuluu kuntapäättäjille? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi
 13. 13. Havainnoinnista saatava tieto toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen perustana havainnointitieto tiedon jakaminen, keskustelu, yhteinen reflektointi Toiminnan (VARHAISKASVATUS!) arviointi, suunnittelu, kehittäminen OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 19.11.2013 13
 14. 14. Summa summarum • • • • • • Varhaiskasvatustyö perustuu tietoon! Henkilöstöllä on valtavat määrät tietoa, joka on kertynyt mm. havainnointitietona Millaisia tiedon luomisen tiloja päiväkotityön arjessa voidaan järjestää? Tiedon jakamiseen tulisi käyttää aikaa, jotta kaikkien tieto tulisi vuorovaikutuksen kautta jaettua Toiminnan suunnittelu ja toteutuminen TIEDON perusteella Tieto on tärkeä väline lapsen osallisuuden toteuttamisessa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 19.11.2013 14
 15. 15. Lähteet • • • • • • 19.11.2013 Karlsson, L. 2012. Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen ja toiminnan poluilla. Teoksessa Karlsson & Karimäki (toim.) Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 57. Kirvesniemi, T. 2013. Päiväkoti tiedon luomisen tilana. Itä-Suomen yliopisto. Julkaisematon lisensiaatintutkimus. Käpylä, J. & Salonius, H. 2013. Tietojohtajan taskukirja. Tietojohtajan näkökulmia aluekehittämiseen. Tampereen teknillinen yliopisto. Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi. Laevers, F. 2005. Well-being and Involvement in Care Settings. A Processoriented Self-evaluation Instrument. Manual. Müller, K. 2011. Miten aktivoin aivoni oppimaan? Työelämän käytännöllinen näkökulma. Cicero Learning- verkoston videoluento 19.5.2011 http://www.helsinki.fi/videot/play.html?20023 Thomas, N. 2000. Children, Family and State: Decision-making and Child Participation. New York: Houndmills Macmillan Press Ltd. St. Martin’s Press. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi

×