Δικαιη Δικη

1,473 views
1,404 views

Published on

Νομος 4055/2012

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,473
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Δικαιη Δικη

  1. 1. Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.03.12 20:13:58 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 1397 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4055 υποβάλει. Τη διαταγή που δέχεται την αίτηση έχει δικαίω− Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. μα να ανακόψει μόνο ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτε− παγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5. Το άρθρο 83 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ως εξής: «Το σωματείο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή ΜΕΡΟΣ Α΄ που θα εγγραφεί στο βιβλίο. Η εγγραφή γίνεται αμέσως ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ μετά την έκδοση της διαταγής του άρθρου 81.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρο 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Τόκος επιδικίας Άρθρο 1 Το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται Νομικά πρόσωπα ως εξής: 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται «Ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και εάν δεν είναιως εξής: υπερήμερος, οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδό− «Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοί− θηκε η αγωγή ή η διαταγή πληρωμής για το ληξιπρό−κηση του νομικού προσώπου ή αν τα συμφέροντά τους θεσμο χρέος (τόκος επιδικίας). Το ποσοστό του τόκουσυγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, ο επιδικίας είναι δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες ανώτεροειρηνοδίκης διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από του τόκου υπερημερίας, όπως ο τελευταίος ορίζεταιαίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.» εκάστοτε από το νόμο ή με δικαιοπραξία. Η προσαύ− 2. Το άρθρο 73 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ξηση αυτή δεν ισχύει, εάν πριν από τη συζήτηση τηςως εξής: αγωγής ο οφειλέτης αναγνωρίσει εγγράφως την οφειλή «Αν ο νόμος ή η συστατική πράξη ή το καταστατικό ή συμβιβαστεί εξωδίκως, ή εάν δεν ασκήσει ανακοπήδεν ορίζουν διαφορετικά ή το αρμόδιο όργανο δεν απο− κατά της διαταγής πληρωμής αντιστοίχως. Με αίτημαφάσισε διαφορετικά, η εκκαθάριση γίνεται από εκείνους του εναγομένου το δικαστήριο δύναται κατ’ εξαίρεση,που έχουν τη διοίκηση του νομικού προσώπου. Αν δεν εκτιμώντας τις περιστάσεις, να επιδικάσει την απαίτησηυπάρχουν, ο ειρηνοδίκης διορίζει έναν ή περισσότερους με το νόμιμο ή συμβατικό τόκο υπερημερίας. Η εξαίρεσηεκκαθαριστές.» ισχύει ιδίως για τις κατ’ εύλογη κρίση του δικαστηρίου 3. Το άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται επιδικαζόμενες χρηματικές απαιτήσεις. Από τη δημο−ως εξής: σίευση της οριστικής απόφασης που επιδικάζει εντό− «Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, ο ειρηνοδίκης διατάσ− κως χρηματική οφειλή ή απορρίπτει ανακοπή κατά τηςσει: 1. να δημοσιευθεί στον τύπο περίληψη του κατα− διαταγής πληρωμής το ποσοστό του τόκου επιδικίαςστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του, 2. να εγγραφεί το είναι τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες ανώτερο του τόκουσωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή υπερημερίας. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει εάν δενπεριλαμβάνει το όνομα και την έδρα του σωματείου, τη ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της οριστικής απόφασης.»χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησηςκαι τους όρους που την περιορίζουν. Το καταστατικό Άρθρο 3επικυρώνεται από τον ειρηνοδίκη, κοινοποιείται στον Διαζύγιοεισαγγελέα πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο 1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1438 του Αστικούτου πρωτοδικείου.» Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 4. Το άρθρο 82 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται «Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστικήως εξής: απόφαση.» «Τη διάταξη του ειρηνοδίκη που απορρίπτει την αίτηση 2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταταιέχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο εκείνος που την είχε ως εξής:
  2. 2. 1398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν 4. Το άρθρο 1772 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταταιτο γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι ως εξής:μήνες πριν από την κατάρτισή της. Η συμφωνία αυτή «Αν ο διαθέτης δεν είχε την τελευταία του κατοικία ήυπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους διαμονή στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου που δημοσί−πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τε− ευσε τη διαθήκη, ο γραμματέας του δικαστηρίου στέλ−λευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρε− νει αντίγραφο του πρακτικού της δημοσίευσης στονξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευ− εισαγγελέα των πρωτοδικών της τελευταίας κατοικίας ήταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού. διαμονής του διαθέτη για να κατατεθεί στο αρχείο του Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέ− πρωτοδικείου αυτού και να συνταχθεί σχετική πράξηπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγρα− που την υπογράφουν ο εισαγγελέας και ο γραμματέαςφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια του δικαστηρίου που παραλαμβάνει το πρακτικό. Όμοιοτων τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει αντίγραφο του πρακτικού της δημοσίευσης αποστέλ−ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα λεται επίσης σε κάθε περίπτωση στον γραμματέα τουμε το άρθρο 1513. Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφω− πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους.»νία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά την 5. Το άρθρο 1773 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταταιεπιμέλεια και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων ή τη ως εξής:διατροφή αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, υποβάλλονται «Προξενική αρχή, στην οποία υπάρχει διαθήκη, οφείλειμαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαιτείται, στο αρ− μόλις πληροφορηθεί το θάνατο του διαθέτη αν εδρεύειμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο με απόφασή του, σε αυτή πολυμελές προξενικό δικαστήριο να τη δημο−που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιο− σιεύσει σε δημόσια συνεδρίαση του προξενικού αυτούδοσίας, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση δικαστηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 1769του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. έως 1771 και σε κάθε άλλη περίπτωση να τη δημοσιεύσειΗ απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που αφορά στο προξενικό γραφείο ενώπιον δύο μαρτύρων και τουτην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων γραμματέα του προξενείου, αν υπάρχει, καθώς και νατέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο.» συντάξει πρακτικό, όπου καταχωρίζεται ολόκληρη η διαθήκη. Το πρακτικό υπογράφεται από τον προϊστά− Άρθρο 4 μενο της προξενικής αρχής, τον γραμματέα και τους Διαθήκη μάρτυρες. Στην ιδιόγραφη, μυστική ή έκτακτη διαθήκη 1. Το άρθρο 1769 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται το πρωτότυπο με το τυχόν περικάλυμμα, αφού θεω−ως εξής: ρηθούν από τον προϊστάμενο της προξενικής αρχής «Συμβολαιογράφος, στον οποίο υπάρχει διαθήκη, οφεί− κατά το άρθρο 1771, προσαρτώνται στο πρακτικό καιλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μόλις πληροφορηθεί το φυλάσσονται στα αρχεία του προξενείου.θάνατο του διαθέτη, αν πρόκειται για δημόσια διαθή− Διπλό αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται απόκη, να στείλει αντίγραφό της στον ειρηνοδίκη, και αν την προξενική αρχή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια−πρόκειται για μυστική ή έκτακτη, να παραδώσει αυτο− φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτό στέλνειπροσώπως το πρωτότυπο αυτής στον ειρηνοδίκη στην το ένα αντίγραφο στον εισαγγελέα των πρωτοδικώνπεριφέρεια του οποίου εδρεύει ο συμβολαιογράφος.» της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, για 2. Το άρθρο 1770 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται να κατατεθεί στο αρχείο αυτού του πρωτοδικείου κατάως εξής: το άρθρο 1772 και το άλλο αντίγραφο στον γραμματέα «Η μυστική διαθήκη πριν από την αποσφράγισή της για του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους.»δημοσίευση εξετάζεται από τον ειρηνοδίκη, ενώ παρί− 6. Το άρθρο 1774 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταταισταται και ο συμβολαιογράφος και βεβαιώνεται ότι οι ως εξής: «Όποιος κατέχει ιδιόγραφη διαθήκη οφείλει χωρίςσφραγίδες είναι άθικτες. Κατά τη βεβαίωση αυτή μπορεί υπαίτια καθυστέρηση μόλις πληροφορηθεί το θάνατονα παραστεί και όποιος έχει έννομο συμφέρον και να του διαθέτη να την εμφανίσει για δημοσίευση στοντις εξετάσει αφού το ζητήσει. Ο ειρηνοδίκης μπορεί ειρηνοδίκη είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονήςπριν από την αποσφράγιση, ύστερα από αίτηση ή και του διαθέτη είτε της δικής του διαμονής. Η δημοσίευσηαυτεπαγγέλτως, να εξετάσει τους μάρτυρες που έχουν γίνεται κατά το άρθρο 1771. Η διάταξη του άρθρου 1772συμπράξει στην κατάρτιση της διαθήκης, κλητεύοντάς εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση.»τους με επιμέλεια εκείνου που υπέβαλε την αίτηση ή 7. Το άρθρο 1776 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταταιτου γραμματέα του ειρηνοδικείου.» ως εξής: 3. Το άρθρο 1771 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται «Αυτός που ζητεί να δημοσιευθεί ιδιόγραφη διαθήκηως εξής: ενώπιον του ειρηνοδίκη μπορεί κατά τη δημοσίευσή «Για τη δημοσίευση της διαθήκης συντάσσεται πρα− της να προσαγάγει δύο μάρτυρες, οι οποίοι μαρτυρούνκτικό, όπου καταχωρίζεται ολόκληρη η διαθήκη και η ενόρκως για τη γνησιότητα της γραφής ή της υπογρα−βεβαίωση για την ύπαρξη ή ανυπαρξία των εξωτερι− φής του διαθέτη. Ο ειρηνοδίκης αφού ακούσει τουςκών ελαττωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 1721 μάρτυρες μπορεί κατά τη δημοσίευση της ιδιόγραφηςπαράγραφος 4. Το πρωτότυπο στη μυστική ή έκτακτη διαθήκης να την κηρύξει επιπλέον κυρία.»διαθήκη με το περικάλυμμά του κατατίθεται στο αρχείοτου ειρηνοδικείου, αφού προηγουμένως ο ειρηνοδίκης Άρθρο 5σημειώσει αμέσως ιδιοχείρως στο πρωτότυπο της δι− Κληρονομητήριοαθήκης και το περικάλυμμά της τη λέξη «θεωρήθηκε», 1. Το άρθρο 1956 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταταιχρονολογήσει και υπογράψει τη θεώρηση και ο γραμ− ως εξής:ματέας στέλνει αμέσως στον γραμματέα του αρμόδιου «Ο ειρηνοδίκης, ύστερα από αίτηση του κληρονόμου,πρωτοδικείου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.» του παρέχει πιστοποιητικό για το κληρονομικό του δι−
  3. 3. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1399καίωμα και τη μερίδα που του αναλογεί (κληρονομη− αόριστη ως προς τα πραγματικά γεγονότα ή προδήλωςτήριο).» ανεπίδεκτη εκτίμησης ή ασκείται καταχρηστικά, απορ− 2. Το άρθρο 1958 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεσηως εξής: του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται.» «Εκείνος που υποβάλει την αίτηση αποδεικνύει με δη− 5. Στο άρθρο 17 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίαςμόσια έγγραφα την ακρίβεια όσων αναφέρονται στο προστίθεται περίπτωση 1 ως εξής και οι περιπτώσεις 1,προηγούμενο άρθρο. Αν είναι αδύνατον ή ιδιαίτερα δύ− 2 και 3 αναριθμούνται σε 2, 3 και 4 αντίστοιχα:σκολο να προσαχθεί δημόσιο έγγραφο, ο ειρηνοδίκης «1) οι διαφορές που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωσημπορεί να επιτρέπει άλλα αποδεικτικά μέσα, υποχρεώ− του γάμου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρ−νοντας συγχρόνως αυτόν που υπέβαλε την αίτηση να ξίας του γάμου, τις σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρ−βεβαιώσει ενόρκως ότι δεν γνωρίζει κανένα γεγονός κεια του γάμου, οι οποίες πηγάζουν από αυτόν, καθώςαντίθετο με τις δηλώσεις του». και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 614». 3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1959 του Αστικού 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Πολι−Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: τικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ειρηνοδίκης έχει δικαίωμα να ερευνήσει αυτεπαγ− «2. Τα μη φυσικά πρόσωπα που έχουν ικανότητα ναγέλτως με κάθε τρόπο για να εξακριβώσει τις δηλώσεις είναι διάδικοι, υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικα−εκείνου που ζητεί το κληρονομητήριο και ιδίως να δια− στηρίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρατάξει να δημοσιευθεί η αίτηση, καθορίζοντας και τον ή υποκατάστημά τους, εφόσον πρόκειται για διαφορέςτρόπο δημοσίευσής της.» που αφορούν την εκμετάλλευσή του.» 4. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 1960 του Αστικού 7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 94 του Κώδικα Πολι−Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: τικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ειρηνοδίκης μπορεί να απαιτήσει από όλους τους «1. Στα πολιτικά δικαστήρια και για την κατάρτισηκληρονόμους να βεβαιώσουν ενόρκως ότι δεν γνωρίζουν της έγγραφης συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίουκανένα γεγονός αντίθετο με τις δηλώσεις.» οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πλη− 5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1961 του Αστικού ρεξούσιο δικηγόρο.»Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 194 του Κώδικα Πολι− «Το κληρονομητήριο παρέχεται μόνον αν ο ειρηνοδί− τικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:κης κρίνει ότι έχουν αποδειχτεί όσα αναφέρονται στην «1. Το ευεργέτημα της πενίας παρέχεται σε όποιοναίτηση.» αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και τα παράβολα χωρίς να περιορισθούν από αυτό ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή του ίδιου και της ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ οικογένειάς του.» ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 199 του Κώδικα Πολι− ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ τικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 6 «1. Όποιος έλαβε το ευεργέτημα της πενίας απαλλάσ−Καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων – σεται προσωρινά από την υποχρέωση να καταβάλει Εξαίρεση δικαστών – Ευεργέτημα πενίας τα έξοδα της δίκης και γενικά της διαδικασίας, ιδίως τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος δικαστικού ενσήμου, το 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Πολι− τέλος του απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τατικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: παράβολα, τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και «Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων των δικαστικών επιμελητών, των μαρτύρων και άλλωνυπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτι− δικαστικών πληρεξουσίων, καθώς και από την υποχρέ−μηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου ωση εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά.»τους είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, δενυπερβαίνει όμως το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλι− Άρθρο 7άδων (250.000) ευρώ.» Δικαστική μεσολάβηση 2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του Κώδικα Πολι− Μετά το άρθρο 214Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίαςτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: προστίθεται άρθρο 214Β που έχει ως εξής: «Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείωνυπάγονται, ακόμη και αν η αξία του αντικειμένου της «Άρθρο 214Βδιαφοράς υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες Δικαστική μεσολάβηση(250.000) ευρώ:». 1. Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να επιλυθούν 3. Στο άρθρο 53 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και με προσφυγή σε δικαστική μεσολάβηση. Η προσφυγήπροστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής: στη δικαστική μεσολάβηση, η οποία είναι προαιρετική, «Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη αν δεν συνο− μπορεί να γίνει πριν από την άσκηση της αγωγής ή καιδεύεται από παράβολο εκατό (100) ευρώ, το οποίο επι− κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας.στρέφεται αν γίνει αυτή ολικά ή μερικά δεκτή. Το ύψος 2. Σε κάθε πρωτοδικείο ορίζονται, για ένα έτος με δυ−του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των νατότητα ανανέωσης για δύο ακόμη έτη, ένας ή περισ−Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και σότεροι από τους υπηρετούντες προέδρους πρωτοδι−Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.» κών ή τους αρχαιότερους πρωτοδίκες ως μεσολαβητές 4. Στο άρθρο 60 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης.προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 3. Η δικαστική μεσολάβηση περιλαμβάνει ξεχωριστές «Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά ενός, περισσοτέρων και κοινές ακροάσεις και συζητήσεις των μερών και τωνή όλων των μελών του δικαστηρίου, κρίνεται ότι είναι πληρεξούσιων δικηγόρων τους με τον μεσολαβητή δι−
  4. 4. 1400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)καστή, ο οποίος και μπορεί να απευθύνει στα μέρη μη κόπτεται και για την αμέσως επόμενη δικάσιμο τηςδεσμευτικές προτάσεις επίλυσης της διαφοράς. Κάθε ίδιας σύνθεσης, κατά την οποία και ολοκληρώνεται ηενδιαφερόμενος μπορεί, μετά ή δια πληρεξουσίου δικη− συζήτηση χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πλη−γόρου, να προσφεύγει στον κατά τόπον αρμόδιο δικαστή ρεξουσίων δικηγόρων τους, αφού προηγηθεί η εξέτασημεσολαβητή υποβάλλοντας γραπτώς το αίτημά του. των μαρτύρων. Οι μάρτυρες εξετάζονται ξεχωριστά για 4. Το δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση κάθε υπόθεση ενώπιον του ορισμένου από τον πρόεδρομπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με την πε− εισηγητή δικαστή. Ο ακριβής τόπος και χρόνος διεξα−ρίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις γωγής των εμμάρτυρων αποδείξεων καθορίζεται κατάτης υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη την αρχική δικάσιμο αμέσως μετά την εκφώνηση και τηδικαστική μεσολάβηση για την επίλυση της διαφοράς διακοπή της συζήτησης με ανακοίνωση του προέδρου,τους και ταυτόχρονα, αν συμφωνούν τα μέρη, να ανα− η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέσηβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε σύντομη δικάσιμο κλήτευσης όλων των διαδίκων και εκείνων που δεν πα−και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου. ρίστανται. Ο εισηγητής αποφασίζει για όλα τα σχετικά 5. Αν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία συντάσσε− με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα.»ται πρακτικό μεσολάβησης. Το πρακτικό υπογράφεταιαπό τον μεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξουσίους Άρθρο 10δικηγόρους τους και το πρωτότυπό του κατατίθεται Πρακτικό μεσολάβησης − Εκτελεστός τίτλοςστη γραμματεία του πρωτοδικείου όπου διεξήχθη η εγγραφής υποθήκηςμεσολάβηση. Κατά την κατάθεση ο ενδιαφερόμενος Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρουυποβάλλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος και 293 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταταιη αναπροσαρμογή του οποίου καθορίζονται με κοινή ως εξής:απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, «Ο δικαστικός συμβιβασμός που περιλήφθηκε σταΔιαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από την κα− πρακτικά του δικαστηρίου, καθώς και στα πρακτικάτάθεση στη γραμματεία του πρωτοδικείου, το πρακτικό των παραγράφων 3 του άρθρου 214Α και 5 του άρθρουμεσολάβησης, εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για 214Β υποκαθιστά τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγ−ύπαρξη αξίωσης, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με γράφου, που προβλέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο, καιτο άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ΄ Κ.Πολ.Δ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος προς εγγραφή ή 6. Η μεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο εξάλειψη υποθήκης.»που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός αντα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη της Άρθρο 11διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγρά− Ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεωνφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας.» Το άρθρο 304 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντι− καθίσταται ως εξής: Άρθρο 8 «1. Αφού περατωθεί η ψηφοφορία, ο εισηγητής δικα− Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών − στής συντάσσει την απόφαση σε ηλεκτρονική μορφή. Αναβολή συζήτησης λόγω απεργίας, αποχής Αν πρόκειται για αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτο− 1. Στο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικείου και του Ειρηνοδικείου, την απόφαση συντάσσειπροστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: σε ηλεκτρονική μορφή και ακολούθως χρονολογεί και «7. Η κατάθεση των προτάσεων μπορεί να γίνεται υπογράφει την αποτύπωσή της σε υλική μορφή ο δικα−και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παράγραφο στής που εκδίδει την απόφαση.4 του άρθρου 119. Επίσης με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί 2. Η απόφαση της παραγράφου 1 δημοσιεύεται σενα υποβάλλονται και τα σχετικά έγγραφα που επικα− δημόσια συνεδρίαση. Ο δικαστής που παραδίδει τηνλούνται με τις προτάσεις τους οι διάδικοι.» απόφαση σε ηλεκτρονική μορφή, παραδίδει ομοίως και 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 241 του Κώδικα Πολι− το πρωτότυπο της απόφασης με πλήρες το περιεχόμενοτικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: που προβλέπεται στο άρθρο 305.» «Σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων, οι υποθέσειςαναβάλλονται υποχρεωτικά σε δικάσιμο που ανακοι− Άρθρο 12νώνει το δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσμίας Ερημοδικία στις μικροδιαφορές – Παράβολοενενήντα (90) ημερών ή σε άλλη εμβόλιμη δικάσιμο.» ενδίκων μέσων – Προσδιορισμός δικασίμου στον 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 256 του Κώδικα Πο− Άρειο Πάγο – Παραπομπή σε Τμήμαλιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου «3. Ενώπιον των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων 469 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταταικαι των ειρηνοδικείων, μπορεί να εφαρμοστεί και το ως εξής:σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φω− «Αν απουσιάζει κάποιος διάδικος, η συζήτηση γίνε−νοληψία.» ται και χωρίς αυτόν και οι διατάξεις των άρθρων 271 παράγραφος 3 και 272 παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρ− Άρθρο 9 μόζονται.» Διαδικασία στα Πολυμελή Πρωτοδικεία 2. Στο άρθρο 495 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Η παράγραφος 5 του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτι− προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:κής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «4. Εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο της έφεσης, «5. Οι υποθέσεις εκφωνούνται με τη σειρά τους από της αναίρεσης και της αναψηλάφησης, υποχρεούταιτο πινάκιο και συζητούνται αμέσως αυτές για τις οποίες να καταθέσει παράβολο ποσού διακοσίων (200), τρια−δεν θα διεξαχθεί εμμάρτυρη απόδειξη. Αν πρόκειται κοσίων (300) και τετρακοσίων (400) ευρώ αντίστοιχα,να εξεταστούν μάρτυρες η συζήτηση μπορεί να δια− το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο
  5. 5. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1401γραμματέας. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με επιδίδεται είτε στον δικηγόρο που υπέγραψε την αί−κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαι− τηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής είτε στηοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε διεύθυνση εκείνου κατά του οποίου στρέφονται, η οποίαπερίπτωση που δεν κατατεθεί το παράβολο, το ένδικο αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής, εκτός αν γνωστο−μέσο απορρίπτεται από το δικαστήριο ως απαράδεκτο. ποιηθεί με δικόγραφο μεταβολή που έχει επέλθει. ΤαΣε περίπτωση ολικής ή μερικής νίκης του καταθέσα− αντίγραφα των εγγράφων, τα οποία αποδεικνύουν τηνντος, το δικαστήριο με την απόφασή του διατάσσει να απαίτηση, παραμένουν στη γραμματεία του δικαστη−επιστραφεί το παράβολο σε αυτόν, αλλιώς διατάσσει ρίου μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για την άσκησηνα εισαχθεί στο δημόσιο ταμείο. Η υποχρέωση της πα− ανακοπής κατά την παρούσα παράγραφο.ρούσας παραγράφου δεν ισχύει για τις διαφορές των 2. Η άσκηση της ανακοπής, η συζήτηση της οποίαςάρθρων 663, 677 και 681Β.» προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 568 του Κώδικα Πο− ή εντός ενενήντα (90) ημερών αν ο διάδικος διαμένειλιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: στην αλλοδαπή ή έχει άγνωστη διαμονή, και εκδικάζε− «1. Για να προσδιοριστεί δικάσιμος ο διάδικος που ται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 643 και 591επισπεύδει τη συζήτηση προσάγει στη γραμματεία του παράγραφος 1 περίπτωση α΄ Κ.Πολ.Δ.Αρείου Πάγου επικυρωμένο αντίγραφο της αναίρεσης, 3. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέ−των προσβαλλόμενων αποφάσεων, των εισαγωγικών εγ− λεση της διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο όμως πουγράφων της κύριας δίκης ή των παρεμπιπτουσών δικών εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής μπορεί, κατά τη διαδι−και των προτάσεων του ίδιου και των άλλων διαδίκων, αν κασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή μεείναι απαραίτητες για να διαγνωστεί η βασιμότητα των εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικηλόγων αναίρεσης που περιέχονται στο κύριο δικόγραφο απόφαση για την ανακοπή. Αν ασκηθεί αίτηση αναστο−ή στο πρόσθετο αναιρετήριο, καθώς και συμβολαιογρα− λής, αυτή κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίουφικό πληρεξούσιο του εντολέα του. Δύο αντίγραφα των της ανακοπής και συζητείται υποχρεωτικά κατά τηνεγγράφων αυτών κατατίθενται ατελώς.» ορισθείσα δικάσιμο αυτής.» 4. H παράγραφος 3 του άρθρου 580 του Κώδικα Πο− 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 643 του Κώδικα Πο−λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «3. Αν ο Άρειος Πάγος αναιρέσει την απόφαση για «Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται σε δη−οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από εκείνους που ανα− μόσια συνεδρίαση υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60)φέρονται στις παραγράφους 1 και 2, μπορεί να κρα− ημέρες από τη συζήτηση της αγωγής.»τήσει την υπόθεση και να ασχοληθεί με την εκδίκασήτης, ιδίως αν κατά την κρίση του δεν χρειάζεται άλλη Άρθρο 15διευκρίνιση. Στην αντίθετη περίπτωση παραπέμπει την Ειδικές διαδικασίες − Συζήτησηυπόθεση στο τμήμα που ορίζεται από τον κανονισμό και, 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 647 του Κώδικα Πολι−αν πρόκειται για τους λόγους που αναφέρονται στους τικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:αρ. 1, 2, 3, 6 έως 17, 19 και 20 του άρθρου 559, μπορεί να «1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 643 πα−παραπέμψει την υπόθεση για παραπέρα εκδίκαση σε ράγραφος 1, 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριεςάλλο δικαστήριο ισόβαθμο και ομοειδές προς εκείνο το ή παρεπόμενες διαφορές από μίσθωση κάθε είδουςοποίο εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε. Αν όμως πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή απόαναιρεθεί η απόφαση του τελευταίου αυτού δικαστη− επίμορτη αγροληψία.»ρίου, δεν γίνεται δεύτερη παραπομπή, αλλά ο Άρειος 2. Το άρθρο 662Α του Κώδικα Πολιτικής ΔικονομίαςΠάγος δικάζει αυτός την ουσία της υπόθεσης.» τροποποιείται ως εξής: «Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 662Β έως Η Άρθρο 13 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρή− Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής σης μισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της μίσθωσης αποδει− Το άρθρο 623 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντι− κνύεται εγγράφως, στην περίπτωση καθυστέρησης τουκαθίσταται ως εξής: μισθώματος από δυστροπία, εφόσον έγγραφη όχληση «Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως έχει επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή δεκαπέντε (15) του−634 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής λάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης.για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρε− Η καταβολή των μισθωμάτων, εντός του δεκαπενθημέρου,ογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνυόμενη εγγράφως, αποκλείει την έκδοση διατα−αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με γής απόδοσης της χρήσης του μισθίου. Επίδοση έγγραφηςαπόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε μετά όχλησης απαιτείται μόνον την πρώτη φορά.»από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης του οφειλέτη.» 3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 662Γ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται Άρθρο 14 ως εξής: Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής «3. Στην αίτηση επισυνάπτεται το έγγραφο από το 1. Το άρθρο 632 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οποίο αποδεικνύεται η έναρξη της μίσθωσης, η έκθε−αντικαθίσταται ως εξής: ση επίδοσης της όχλησης, καθώς κάθε άλλο σχετικό «1. Ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή έγγραφο.»πληρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργάσι− 4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 662Δ τροποποιείταιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η ως εξής:οποία απευθύνεται στο εκδόσαν τη διαταγή πληρωμής «3. Η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Η εκτέλεσήειρηνοδικείο ή μονομελές πρωτοδικείο. Η ανακοπή και της μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού παρέλθουν είκοσιη αίτηση αναστολής της παραγράφου 3 του παρόντος (20) ημέρες από την επίδοση αντιγράφου εξ απογρά−
  6. 6. 1402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)φου με επιταγή προς εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται «3. Τα ειρηνοδικεία είναι αποκλειστικά αρμόδια καιη προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της. Η διαταγή για τη συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσηςεκτελείται και κατά των προσώπων που αναφέρονται υποθήκης.»στο άρθρο 659.» Άρθρο 16 5. Προστίθεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Ασφαλιστικά μέτρα − Προσωρινή διαταγήάρθρο 662Θ ως εξής: «Στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης μι− 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του Κώδικα Πολι−σθίου ακινήτου μπορεί να σωρευτεί και αίτημα κατα− τικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:δίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώ− «Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζε−ματα, κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασμούς ται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύοκοινής ωφελείας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης.από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ιδίως λογαριασμούς Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση τουκοινοχρήστων και οργανισμών κοινής ωφέλειας. Στην καθού τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός της ωςπερίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις άνω προθεσμίας. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοσητων άρθρων 662Α έως Η, καθώς και οι διατάξεις των προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικώνάρθρων 624, 626 παράγραφοι 2 και 3, 630 στοιχεία γ΄, μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάνταδ΄ και ε΄ και 634.» ημέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, άλ− 6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 665 του Κώδικα Πο− λως παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διατα−λιτικής Δικονομίας προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής: γής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που«Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου η πλη− εκδικάζει την αίτηση. Σε κάθε περίπτωση ο αντίδικοςρεξουσιότητα μπορεί να δίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, το διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση τηςοποίο φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωρινής διαταγής.»διαδίκου από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή οποια− 2. Στο άρθρο 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίαςδήποτε άλλη δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.» προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής και η παράγραφος 7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 666 του Κώδικα Πο− 5 αυτού αναριθμείται σε 6:λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται σε δημό− «3. Στις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 663 σια συνεδρίαση μετά την περάτωση της ακροαματικής διαδικασίας και το αργότερο μέχρι και σαράντα οκτώεφαρμόζεται και η διάταξη του άρθρου 643 παράγρα− (48) ώρες μετά τη συζήτηση, καταχωριζομένου του δια−φος 1, ενώ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων τακτικού της κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά. Σε466 έως 472.» εξαιρετικές περιπτώσεις και αν για ειδικούς λόγους 8. Το άρθρο 672Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επιβάλλεται να επιφυλαχθεί το δικαστήριο να εκδώσειαντικαθίσταται ως εξής: την απόφασή του σε μεταγενέστερο χρόνο, αυτός που «Η συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ενδίκων διευθύνει τη συζήτηση έχει την υποχρέωση να γνωστο−μέσων επί των διαφορών για άκυρη απόλυση, μισθούς ποιεί την ημέρα και ώρα που θα δημοσιευθεί η απόφαση,υπερημερίας και για καθυστερούμενους μισθούς προσ− η οποία περιέχει συνοπτική αιτιολογία ως προς τηνδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες ύπαρξη ή ανυπαρξία του επικαλούμενου δικαιώματος καιαπό την κατάθεσή τους. Αν αναβληθεί η συζήτηση αυτή τη συνδρομή ή μη επικείμενου κινδύνου ή επείγουσαςπροσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέ− περίπτωσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάνταρες. Αν ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αυτή (30) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης. Μέσα στηνκατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της αγω− ίδια προθεσμία ο δικαστής που εκδίδει την απόφασηγής και συζητείται υποχρεωτικά κατά την ορισθείσα οφείλει να συντάξει, χρονολογήσει και υπογράψει τοδικάσιμο αυτής.» σύνολο των αποφάσεων επί των υποθέσεων που συ− 9. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 681Β του ζητήθηκαν.»Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «β) την άσκηση ή αφαίρεση της γονικής μέριμνας ανα− Άρθρο 17φορικά με το τέκνο κατά τη διάρκεια του γάμου και Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίαςσε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωση του γάμου ή όταν 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 740 του Κώδικα Πολι−πρόκειται για τέκνο χωρίς γάμο των γονέων του, τη δια− τικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:φωνία των γονέων κατά την κοινή άσκηση από αυτούς «1. Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονταιτης γονικής μέριμνας, καθώς και την επικοινωνία των οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739,γονέων και των υπολοίπων ανιόντων με το τέκνο». εκτός από την ανακοπή του άρθρου 787 και 82 ΑΚ, 10. Στο περιεχόμενο της παραγράφου 2 του άρθρου η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα του μονομελούς681Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η λέξη «πολυμε− πρωτοδικείου.»λή» αντικαθίσταται με τη λέξη «μονομελή». 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 740 του Κώδικα Πο− 11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 683 του Κώδικα Πο− λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στην κατά την πρώτη παράγραφο του παρόντος «2. Αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ’ ύλην αρ− αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγεται και η θέσημοδιότητα των ειρηνοδικείων, τα ασφαλιστικά μέτρα προσώπου σε ακούσια νοσηλεία, σύμφωνα με τις δια−διατάσσονται από αυτά.» τάξεις του ουσιαστικού δικαίου.» 12. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 683 του Κώδικα 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 747 του Κώδικα Πο−Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέα παράγραφος 3 λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:ως εξής και η υφιστάμενη παράγραφος 3 αναριθμείται «1. Η αίτηση ασκείται με δικόγραφο που πρέπει νασε 4: κατατεθεί στη γραμματεία του ειρηνοδικείου στο οποίο
  7. 7. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1403απευθύνεται. Η αίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορι− εκδίδει την απόφαση οφείλει να συντάξει, χρονολογή−κά, οπότε συντάσσεται έκθεση.» σει και υπογράψει το σύνολο των αποφάσεων επί των 4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 747 του Κώδικα Πο− υποθέσεων που συζητήθηκαν.»λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 763 του Κώδικα «4. Όταν κατά το νόμο το δικαστήριο έχει την εξου− Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:σία να ενεργεί αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει την «3. Αν ασκηθεί έφεση, το δικαστήριο που εξέδωσεεισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση με πράξη του. την απόφαση, όπως και το δικαστήριο που δικάζει τηνΗ πράξη πρέπει να περιλαμβάνει το αντικείμενο της έφεση ή ο πρόεδρός του μπορούν κατά την κρίση τους,υπόθεσης, υπογράφεται από αυτόν που την εκδίδει και με αίτηση κάποιου από εκείνους που έλαβαν μέροςαναφέρεται στο βιβλίο που τηρείται κατά το άρθρο στην πρωτόδικη δίκη, να αναστείλουν την ισχύ και την776.» εκτέλεσή της, μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην έφεση. Η 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 748 του Κώδικα Πολι− απόφαση που διατάζει την αναστολή σημειώνεται χωρίςτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: υπαίτια καθυστέρηση στο βιβλίο που τηρείται κατά το «1. Η αίτηση υποβάλλεται χωρίς υπαίτια καθυστέρη− άρθρο 776 και στο περιθώριο της απόφασης της οποίαςση από τη γραμματεία στο δικαστήριο για να ορίσει αναστέλλεται η ισχύς και η εκτέλεση.»δικάσιμο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 12. Το άρθρο 769 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας226. Κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών, των αντικαθίσταται ως εξής:Χριστουγέννων, Νέου Έτους και του Πάσχα, η δικάσιμος «Αναίρεση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν, και αν νί−ορίζεται, υποχρεωτικά, εντός τριάντα ημερών από την κησαν, ο αιτών, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται ηεπανέναρξη της κανονικής λειτουργίας των δικαστη− αίτηση, ο εκκαλών, ο εφεσίβλητος, εκείνοι που άσκησανρίων.» κύρια και πρόσθετη παρέμβαση και οι καθολικοί και 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 748 του Κώδικα Πο− ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και ο εισαγγελέας πρω−λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: τοδικών. Οι διατάξεις του άρθρου 762 εφαρμόζονται «3. Ο ειρηνοδίκης που είναι αρμόδιος κατά την παρά− και εδώ.»γραφο 1 μπορεί να διατάξει την κλήτευση τρίτων που 13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 776 του Κώδικα Πο−έχουν έννομο συμφέρον από τη δίκη. Η κλήτευση γίνε− λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:ται με κοινοποίηση αντιγράφου της αίτησης στο οποίο «1. Σε κάθε ειρηνοδικείο τηρούνται βιβλία στα οποίασημειώνεται ο προσδιορισμός της δικασίμου.» καταχωρίζονται περιληπτικά: 7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 748 του Κώδικα Πο− α) οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τη διαδικασίαλιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: των άρθρων 740 έως 781 και οι αποφάσεις που εκδίδο− «4. Ο ειρηνοδίκης ορίζει την προθεσμία που κατά την νται στις αιτήσεις αυτές,κρίση του απαιτείται για τις κοινοποιήσεις που αναφέ− β) οι αιτήσεις ανάκλησης ή μεταρρύθμισης των απο−ρονται στις παραγράφους 2 και 3.» φάσεων, τα ένδικα μέσα που ασκούνται κατά των απο− 8. Το άρθρο 750 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας φάσεων, οι τριτανακοπές και οι σχετικές αποφάσεις,αντικαθίσταται ως εξής: γ) οι αποφάσεις με τις οποίες αναστέλλεται η ισχύς «Ο εισαγγελέας πρωτοδικών δικαιούται να παρίστα− ή η εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης.»ται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο ενώπιον του 14. Το άρθρο 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίαςειρηνοδικείου.» αντικαθίσταται ως εξής: 9. Το άρθρο 751 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «1. Όταν ζητείται κατά το νόμο να διαταχθεί η εγγραφήαντικαθίσταται ως εξής: σωματείου στο βιβλίο που τηρείται για αυτό το σκοπό, «Μεταβολή της αίτησης επιτρέπεται με άδεια του ή η τροποποίηση του καταστατικού ή η εξουσιοδότησηειρηνοδίκη, εφόσον κατά την κρίση του δεν βλάπτονται για τη σύγκληση της συνέλευσης σωματείου και τησυμφέροντα εκείνων που μετέχουν στη δίκη ή τρίτων. ρύθμιση της προεδρίας της ή η διάλυση σωματείου,Η μεταβολή αναφέρεται στο βιβλίο που τηρείται κατά αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας που έχειτο άρθρο 776.» έδρα το σωματείο. 10. Το άρθρο 756 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 2. Δικαίωμα ανακοπής κατά της διαταγής που δέχεταιαντικαθίσταται ως εξής: αίτηση εγγραφής σωματείου ή τροποποίησης καταστα− «Το δικαστήριο αποφαίνεται οριστικά και δέχεται ή τικού έχει ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτωςαπορρίπτει την αίτηση. Η απόφασή του δημοσιεύεται σε ή κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής, καθώς καιδημόσια συνεδρίαση μετά την περάτωση της ακροαμα− κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.»τικής διαδικασίας και το αργότερο μέχρι και σαράντα 15. Το άρθρο 798 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίαςοκτώ (48) ώρες μετά τη συζήτηση, καταχωριζομένου αντικαθίσταται ως εξής:του διατακτικού της κάτω από την αίτηση ή στα πρα− «Όταν ζητείται κατά το νόμο να χορηγηθεί άδεια γιακτικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν για ειδικούς να ενεργηθεί πράξη εκτός από εκείνες που αναφέρονταιλόγους επιβάλλεται να επιφυλαχθεί το δικαστήριο να στα άρθρα 792 και 797, αρμόδιο είναι το δικαστήριο τηςεκδώσει την απόφασή του σε μεταγενέστερο χρόνο, κατοικίας, και αν δεν υπάρχει κατοικία της διαμονής τουαυτός που διευθύνει τη συζήτηση έχει την υποχρέωση αιτούντος. Αν πρόκειται για εκποίηση πραγμάτων, τονα γνωστοποιεί την ημέρα και ώρα που θα δημοσιευ− ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονταιθεί η απόφαση, η οποία περιέχει συνοπτική αιτιολογία τα πράγματα.»ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία του επικαλούμενου 16. Η παράγραφος 1 του άρθρου 807 του Κώδικα Πο−δικαιώματος και τη συνδρομή ή μη επικείμενου κινδύ− λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:νου ή επείγουσας περίπτωσης, μέσα σε αποκλειστική «1. Για τη δημοσίευση δημόσιας ή μυστικής ή έκτα−προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συζήτηση της κτης διαθήκης αρμόδιος είναι ο ειρηνοδίκης της περι−αίτησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο δικαστής που φέρειας, όπου εδρεύει ο συμβολαιογράφος, ο οποίος
  8. 8. 1404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)τη συνέταξε ή στον οποίο έχει κατατεθεί, ενώ για τη «Δικαστήριο της κληρονομίας είναι το ειρηνοδικείο στηνδημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και την κήρυξή της περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά τοως κύριας, ο ειρηνοδίκης στον οποίο προσάγεται για χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχενα δημοσιευθεί.» κατοικία, τη διαμονή του, και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το 17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 808 του Κώδικα Πο− ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.»λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 23. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 819 του Κώδικα «3. Η κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας γίνεται με Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται και προστίθεταιπράξη του αρμόδιου για τη δημοσίευσή της ειρηνοδίκη, δεύτερο ως εξής:εφόσον πιθανολογηθεί γνησιότητα της γραφής και της «Ο ειρηνοδίκης του δικαστηρίου της κληρονομίας μευπογραφής του διαθέτη. Όταν η διαθήκη δημοσιεύθηκε αίτηση του κληρονόμου ή του καταπιστευματοδόχουαπό προξενική αρχή, αρμόδιος για να την κηρύξει κύρια ή του κληροδόχου ή του εκτελεστή διαθήκης, η οποίαείναι ο ειρηνοδίκης του δικαστηρίου της κληρονομίας.» αναρτάται για δέκα (10) ημέρες σε ειδικό χώρο του 18. Η παράγραφος 4 του άρθρου 808 του Κώδικα Πο− καταστήματος του Ειρηνοδικείου, χορηγεί το πιστο−λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: ποιητικό για το κληρονομικό δικαίωμά του. Αν ασκηθεί «4. Τα αντίγραφα των δημόσιων διαθηκών που δημοσι− μέσα στην παραπάνω προθεσμία παρέμβαση τρίτου,εύονται και τα πρωτότυπα των μυστικών ή έκτακτων ή ο ειρηνοδίκης προσδιορίζει δικάσιμο για τη συζήτησήιδιόγραφων διαθηκών, με τα περικαλύμματά τους, χρο− τους προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επ’ αυτών.»νολογούνται και υπογράφονται από τον ειρηνοδίκη ή 24. Το άρθρο 820 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίαςτον πρόξενο και φυλάγονται στο αρχείο του ειρηνοδι− αντικαθίσταται ως εξής:κείου ή του προξενείου.» «1. Η διάταξη του ειρηνοδίκη και η απόφαση του δικα− 19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 808 του Κώδικα Πο− στηρίου της κληρονομίας που επιλαμβάνεται πρέπει ναλιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο του κληρονομουμένου, «5. Αντίγραφα των πρακτικών δημοσίευσης της δια− β) τα ονοματεπώνυμα των κληρονόμων ή καταπιστευμα−θήκης αποστέλλονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τοδόχων ή κληροδόχων στους οποίους παρέχεται, γ) τιςμε επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου ή του κληρονομικές μερίδες του καθενός ή τα αντικείμενα ταπροξενείου, στη γραμματεία του πρωτοδικείου Αθηνών, οποία περιέρχονται στον καθένα, δ) τους όρους ή τουςκαθώς και στη γραμματεία του πρωτοδικείου της τελευ− περιορισμούς με τους οποίους η κληρονομία, το κατα−ταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη και φυλάγονται πίστευμα ή η κληροδοσία περιέρχεται στον καθένα και,στα αρχεία τους.» ιδιαίτερα αν πρόκειται για κληρονόμο, τα καταπιστεύμα− 20. Η παράγραφος 6 του άρθρου 808 του Κώδικα τα και τα κληροδοτήματα που βαρύνουν τον κληρονόμοΠολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: και ε) τα ονοματεπώνυμα των εκτελεστών διαθήκης και «6. Αντίγραφα διαθηκών και ανακλήσεων διαθηκών, τις εξουσίες που η διαθήκη τους παρέχει.που δημοσιεύθηκαν στο εξωτερικό, μπορεί να κατα− 2. Αν το πιστοποιητικό χορηγείται σε εκτελεστή δια−τεθούν σε ελληνική προξενική αρχή ή στη γραμματεία θήκης η πράξη του ειρηνοδίκη ή η απόφαση του δικα−οποιουδήποτε ειρηνοδικείου. Η προξενική αρχή ή η στηρίου πρέπει να περιέχει μόνο: α) το ονοματεπώνυμογραμματεία που παραλαμβάνει τα αντίγραφα συντάσσει του κληρονομουμένου και β) το ονοματεπώνυμο τουεπάνω σε αυτά πράξη κατάθεσης, όπου αναγράφει όσακατατέθηκαν, εκείνον που τα κατέθεσε και την ημερομη− εκτελεστή διαθήκης και τις εξουσίες που του παρέχεινία της κατάθεσης. Τα αντίγραφα αυτά πρέπει να είναι η διαθήκη.»επικυρωμένα από την αλλοδαπή αρχή που δημοσίευ− 25. Το άρθρο 823 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίαςσε τη διαθήκη. Αν είναι διατυπωμένες ολόκληρες ή εν αντικαθίσταται ως εξής:μέρει σε ξένη γλώσσα, πρέπει να επισυνάπτεται, κατά «Αρμόδιο να διατάξει, με αίτηση οποιουδήποτε έχει έν−την κατάθεσή τους, μετάφραση στην ελληνική γλώσ− νομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, να αφαιρεθεί, νασα του ξενόγλωσσου μέρους τους, που έχει γίνει από κηρυχθεί ανίσχυρο, να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί τοτο Υπουργείο Εξωτερικών, ελληνική προξενική αρχή ή πιστοποιητικό είναι το δικαστήριο της κληρονομίας.»δικηγόρο. Αντίγραφά τους αποστέλλονται χωρίς καθυ− 26. Το άρθρο 826 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίαςστέρηση, με επιμέλεια του προξένου που τα παρέλαβε αντικαθίσταται ως εξής:ή της γραμματείας του δικαστηρίου, στη γραμματεία «Ο ειρηνοδίκης, με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομοτου πρωτοδικείου Αθηνών.» συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί, για να απο− 21. Το άρθρο 809 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τραπεί κίνδυνος, να διατάξει τη σφράγιση πραγμάτωναντικαθίσταται ως εξής: ορίζοντας συγχρόνως συμβολαιογράφο για να τη διε− «Οι γραμματείς των ειρηνοδικείων και των προξενικών νεργήσει. Αρμόδιος είναι ο ειρηνοδίκης της περιφέρειαςαρχών τηρούν βιβλία των διαθηκών που δημοσιεύονται όπου βρίσκονται τα πράγματα.»και των αντιγράφων τους που οι γραμματείες αυτές 27. Το άρθρο 832 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίαςφυλάγουν, καθώς και των αντιγράφων που κατατίθενται αντικαθίσταται ως εξής:ή φυλάγονται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 808 «1. Αν η αποσφράγιση διατάσσεται για να γίνει απογρα−του κώδικα αυτού. Η γραμματεία του πρωτοδικείου Αθη− φή, ο ειρηνοδίκης ορίζει συμβολαιογράφο και πραγματο−νών τηρεί βιβλία των διαθηκών που δημοσιεύονται από γνώμονες κατά το άρθρο 838 παράγραφοι 2 έως 4.αυτό ή άλλα δικαστήρια και προξενικές αρχές, καθώς 2. Αν ο ειρηνοδίκης κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η δια−και των αντιγράφων τους που κατά την παράγραφο 6 τήρηση της σφράγισης και δεν πρόκειται να γίνει απο−του άρθρου 808 κατατίθενται στα άλλα δικαστήρια και γραφή, με απόφασή του που διατάζει την αποσφράγισητις προξενικές αρχές.» ορίζει τον συμβολαιογράφο που θα την ενεργήσει.» 22. Το άρθρο 810 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 28. Το άρθρο 841 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίαςαντικαθίσταται ως εξής: αντικαθίσταται ως εξής:

×