Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
Ülevaade tööturu ja palgastatistikast
tegevusalade lõikes
April...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
Telli sektori palgaseminar
Palgainfo Agentuurist
Üld e-mail: pa...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
TÖÖTURG JA ETTEVÕTLUSE
STRUKTUUR
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
15-74 aastaste hõiveseisund
Hõivatu...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Töötud töötusperioodi kestuse jär...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
0
1000
2000
3000
4000
500...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
20...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
0
10000
2...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0
2000
4000
6000
8000
1...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Põllumajandus, metsamaj...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
Tööviljakus, tunnitootlikkus ja töökulude tootlikkus
0
2
4
6
8
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 5 10 15 20 25
Tegevusalad kokku
Põllumajandus, metsamajandus ...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 1 2 3 4 5 6
Tegevusalad kokku
Põllumajandus, metsamajandus ja...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
885
984
872
1613
1565
1014
1201
1290
879
986
959
987
913
540
60...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
PALK JA TÖÖVILJAKUS
TEGEVUSALATI
NB! EMTAK 2-kohalise koodi jär...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
PÕLLUMAJANDUS,
METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
Ülevaade palga- ja töö...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Harju maakond
..Tallinn
H...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
0
5000
10000
15000
20000
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
500
1000
1500
2000
2500
Keskmine brutokuupalk põllumajanduses...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
-5
0
5
10
15
20
Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse ...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
TÖÖTLEV TÖÖSTUS
Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Harju maakond
..T...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
0
2000...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 200 400 600 800 1000
..toiduainete tootmine
....liha töötlemi...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
..toiduainete too...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 200 400 600 800 1000
..toiduainete tootmine
....liha töötlemi...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2001Ikv
IIkv01
IIIkv01
IVkv01
2002Ikv
II...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
14
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
IV kv
09
2010 I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1
2
3
4
5
6
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
IV kv
09
2010 I
kv
I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1
2
3
4
5
6
7
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
IV kv
09
2010 I
kv...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
IV kv
09
2010 I
kv...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
5
10
15
20
25
30
35
Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandvää...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandvää...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
IV kv
09
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1
2
3
4
5
6
7
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
IV kv
09
2010 I
kv...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA
KONDITSIONEERITUD ÕHUGA
VARUSTAM...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 20 40 60 80 100 120 140
Harju maakond
..Tallinn
Hiiu maakond
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
0
1000
2000
30...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
20
40
60
80
100
120
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2001Ikv
IIkv01
IIIkv01
IVkv01
2002I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2009 I
kv
II kv...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
5
10
15
20
25
Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse ...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
VEEVARUSTUS; KANALISATSIOONI,
JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
Ülevaade...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Harju maakond
..Tallinn
Hiiu ...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0
500
1000
1500
2...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
0
50
100
150
200
250
1-9 10-19 20-4...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
2001Ikv
IIkv01
IIIkv01
IVkv01
2002Ikv
IIkv02
II...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Tööviljakus hõivatu kohta puhta ...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
EHITUS
Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Harju maakond
..Tallinn
Hiiu ma...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0
200
400
600
800
1000
120...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
20...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
0
100...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2001Ikv
IIkv01
IIIkv01
IVkv01
2002Ikv
IIk...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2009 I
kv
II kv
09
III kv...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1
2
3
4
5
6
7
Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse ...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
HULGI- JA JAEKAUBANDUS
Ülevaade palga- ja tööjõukulude statisti...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Harju maakond
..Tallinn...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
200
400
600
800
1000
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0
1000
2000
3000
4000
5000
60...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
0
20000
40000
60000
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
2001Ikv
IIkv01
IIIkv01
IVkv01
2002Ikv
IIkv02
II...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2009 I
kv
II kv
09
I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
IV kv
09
20...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
VEONDUS JA LAONDUS
Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Harju maakond
..T...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
100
200
300
400
500
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
0
5000
10...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0
500
1000
1500
2000
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
2001Ikv
IIkv01
IIIkv01
IVkv01
2002Ikv
IIkv02
II...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2009 I
kv
II kv
09
I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Tööviljakus hõivatu kohta pu...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
MAJUTUS JA TOITLUSTUS
Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistik...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Harju maakond
..Tallinn
Hiiu m...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
50
100
150
20...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
0
5000
1...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
50
100
150
200
250
300
350
400...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2001Ikv
IIkv01
IIIkv01
IVkv01
2002Ikv
IIkv0...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
IV kv
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1
2
3
4
5
6
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
IV kv
09
2010 I
kv
I...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
INFO- JA SIDE
Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Harju maakond
..Tallin...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
50
100
150
200
250
300
20...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0
2000
4000
6000
8000
1...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
0
500
1000
1500
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2001Ikv
IIkv01
IIIkv01
IVkv01
2002Ikv
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
500
1000
1500
2000
2500
Keskmine brutokuupalk põhitegevusala
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
-5
0
5
10
15
20
25
Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtu...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
FINANTS- JA
KINDLUSTUSTEGEVUS
Ülevaade palga- ja tööjõukulude s...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 500 1000 1500 2000 2500
Harju maakond
..Tallinn
Hiiu maakond
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
500
1000
1500
2000
2500
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2001...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
500
1000
1500
2000
2500
Keskmine brutokuupalk põhitegevusala
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
KINNISVARAALANE TEGEVUS
Ülevaade palga- ja tööjõukulude statist...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Harju maakond
..T...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
0
50
100
150
200
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
5000
10000
15000
20000
25000
0
2000
4000
6000
8000
10000
1200...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0
500
1000
1500
2000
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
IV kv
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2009 I
kv
II kv
09
III kv
09
IV kv
09
201...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
KUTSE-, TEADUS- JA
TEHNIKAALANE TEGEVUS
Ülevaade palga- ja tööj...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 2000 4000 6000 8000 10000
Harju maakond
..Tallinn
Hiiu maakon...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
0
50
100
150
200...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
1000
2000
3000
4000
5...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2001Ikv
IIkv01
IIIkv01
IVkv01
2002Ikv
IIk...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Keskmine brutok...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
-2
0
2
4
6
8
10
12
Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtu...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
HALDUS- JA ABITEGEVUSED
Ülevaade palga- ja tööjõukulude statist...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Harju maakond
..T...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
50
100
150
200
250
3...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0
5000
10000
15000
2000...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
0
500...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
14
2001Ikv
IIkv01
IIIkv01
IVkv01
2002Ikv
IIkv02...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Keskmine brutokuupalk põh...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisand...
Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency
Telli sektori palgaseminar
Palgainfo Agentuurist
Üld e-mail: pa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sektorite palgastatistika apr_2014

1,801 views
1,687 views

Published on

Brutopalk tegevusvaldkondade lõikes (EMTAK 2-kohaline kood) IV kvartal 2013

Published in: Data & Analytics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,166
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sektorite palgastatistika apr_2014

 1. 1. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency Ülevaade tööturu ja palgastatistikast tegevusalade lõikes Aprill 2014 Koostaja: Kadri Seeder Allikas: Statistikaamet
 2. 2. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency Telli sektori palgaseminar Palgainfo Agentuurist Üld e-mail: palgauuring@palgainfo.ee Telefon: 56885066 NB! Püsikliendile 1,5 tundi tasuta Uuringus osalejale soodushinnad
 3. 3. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency TÖÖTURG JA ETTEVÕTLUSE STRUKTUUR
 4. 4. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 15-74 aastaste hõiveseisund Hõivatud, tuhat Töötud, tuhat Mitteaktiivsed, tuhat Allikas: Statistikaamet, Tööturu statistika Muutus võrreldes eelmise perioodiga Hõivatud Töötud Mitteaktiivsed, tuhat 2012 I kv / 2013 I kv 0.93% -12.79% -1.85% 2012 II kv / 2013 II kv 2.95% -20.06% -4.51% 2012 III kv / 2013 III kv 0.21% -19.12% 0.25% 2012 IV kv / 2013 IV kv 0.11% -4.85% -2.43%
 5. 5. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Töötud töötusperioodi kestuse järgi Vähem kui 6 kuud 6-11 kuud 12-23 kuud ..24 kuud või rohkem Muutus võrreldes eelmise perioodiga Vähem kui 6 kuud 6-11 kuud 12-23 kuud ..24 kuud või rohkem 2012 I kv / 2013 I kv 12.50% 23.81% -45.15% -21.51% 2012 II kv / 2013 II kv -7.11% -25.74% -11.54% -34.91% 2012 III kv / 2013 III kv 6.13% -14.74% -13.60% -47.58% 2012 IV kv / 2013 IV kv 25.93% -1.30% -19.13% -29.86%
 6. 6. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 10jarohkrmatöötajaskaala Ettevõtete arv 2009-2013 ettevõtte suuruse järgi, kvartalid 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat 1-9 töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 7. 7. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine tööga hõivatud isikute arv ettevõtte suuruse järgi 100 ja enam 1-9 20-49 50-99 10-19 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 8. 8. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Ettevõtete ja tööga hõivatud isikute arv, IV kvartal 2013 Ettevõtete arv Keskmine tööga hõivatud isikute arv Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 9. 9. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Põllumajandus,metsamajandusjakalapüük Mäetööstus Töötlevtööstus Elektrienergia,gaasi,aurujakonditsioneeritud õhugavarustamine Veevarustus;kanalisatsiooni,jäätme-ja saastekäitlus Ehitus Hulgi-jajaekaubandus;mootorsõidukiteja mootorratasteremont Veondusjalaondus Majutusjatoitlustus Infojaside Kinnisvaraalanetegevus Kutse-,teadus-jatehnikaalanetegevus Haldus-jaabitegevused Haridus Tervishoidjasotsiaalhoolekanne Kunst,meelelahutusjavabaaeg Arvutiteningtarbeesemetejakodutarvete parandus;muuteenindus Ettevõtete ja keskmine tööga hõivatud isikute arv tegevusalade lõikes, IV kvartal 2013 Ettevõtete arv Keskmine tööga hõivatud isikute arv Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 10. 10. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Põllumajandus, metsamajandus ja… Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja… Veevarustus; kanalisatsiooni, jäätme-… Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus;… Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Mikroettevõtete osatähtsus, IV kvartal 2013 Üle 10 töötajaga ettevõtete arv 1-9 töötajaga ettevõtete arv Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 11. 11. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency Tööviljakus, tunnitootlikkus ja töökulude tootlikkus 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 I kv 13 II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Tunnitootlikkus puhta lisandväärtuse alusel, eurot Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot Töökulude tootlikkus puhta lisandväärtuse alusel Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 12. 12. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 5 10 15 20 25 Tegevusalad kokku Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja… Veevarustus; kanalisatsiooni, jäätme- ja… Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja… Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete… Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot IV kv 2012 IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika Muutus 11.01% 41.15% 57.78% 4.76% 223.78% -9.56% 11.05% 3.98% -3.05% 0.31% 25.01% 38.71% -14.28% -7.46% -42.14% 41.45% -41.14% 14.63%
 13. 13. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1 2 3 4 5 6 Tegevusalad kokku Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja… Veevarustus; kanalisatsiooni, jäätme- ja… Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja… Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete… Töökulude tootlikkus puhta lisandväärtuse alusel IV kv 2012 IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika Muutus 4.53% 24.87% 40.63% -2.79% 215.32% -16.24% 2.88% -0.31% -7.93% 0.53% 18.38% 38.67% -11.61% -15.30% -30.71% 11.31% -51.16% 13.50%
 14. 14. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 885 984 872 1613 1565 1014 1201 1290 879 986 959 987 913 540 601 1369 1032 770 672 1121 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Veondus ja laondus Haridus Info ja side Finants- ja kindlustustegevus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja… Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik… Mäetööstus Haldus- ja abitegevused Tegevusalad kokku Töötlev tööstus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite… Muud teenindavad tegevused Majutus ja toitlustus Elektrienergia, gaasi, auru ja… Ehitus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus EUR Keskmine brutokuupalk põhitegevusala järgi IV kv 2012 IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet Muutus 19.3% 13.0% 12.0% 11.4% 11.2% 10.6% 9.4% 9.1% 8.5% 7.6% 7.3% 6.9% 6.4% 6.3% 5.0% 4.6% 3.1% 1.4% 0.4% -4.4%
 15. 15. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency PALK JA TÖÖVILJAKUS TEGEVUSALATI NB! EMTAK 2-kohalise koodi järgi on avaldatud üle 50 töötajaga ettevõtete andmete baasil
 16. 16. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 17. 17. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük – statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti 2012.a. Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 18. 18. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük ettevõtete ja tööga hõivatute arv Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 19. 19. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 5000 10000 15000 20000 25000 2002Ikv IIkv02 IIIkv02 IVkv02 2003Ikv IIkv03 IIIkv03 IVkv03 2004Ikv IIkv04 IIIkv04 IVkv04 2005Ikv IIkv05 IIIkv05 IVkv05 2006Ikv IIkv06 IIIkv06 IVkv06 2007Ikv IIkv07 IIIkv07 IVkv07 2008Ikv IIkv08 IIIkv08 IVkv08 2009Ikv IIkv09 IIIkv09 IVkv09 2010Ikv IIkv10 IIIkv10 IVkv10 2011Ikv IIkv11 IIIkv11 IVkv11 2012Ikv IIkv12 IIIkv12 IVkv12 2013Ikv IIkv13 IIIkv13 IVkv13 Tööjõukuluskaala Töögahõivatudisikutearvuskaala Tööga hõivatud ja tööjõukulu põllumajanduses, metsamajanduses ja kalapüügis, kvartalid Keskmine tööga hõivatud isikute arv Tööjõukulud, tuhat eurot Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 20. 20. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 Keskmine brutokuupalk põllumajanduses, metsamajanduse ja kalapüügis (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Tegevusalad kokku Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad Metsamajandus ja metsavarumine Kalapüük ja vesiviljelus Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 21. 21. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency -5 0 5 10 15 20 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot põllumajanduses, metsamajanduse ja kalapüügis (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Taime- ja loomakasvatus, jahindus jt Metsamajandus ja metsavarumine Kalapüük ja vesiviljelus Tegevusalad kokkku Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 22. 22. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency TÖÖTLEV TÖÖSTUS Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 23. 23. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Töötlev tööstus – statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti 2012.a. Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 24. 24. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 Tööjõukuluskaala Töögahõivatudisikutearvuskaala Töötlev tööstus - tööga hõivatud ja tööjõukulu, kvartalid Keskmine tööga hõivatud isikute arv Tööjõukulud, tuhat eurot Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 25. 25. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 ..toiduainete tootmine ....liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine ....kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine ....puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine ....taimse ja loomse õli ja rasva tootmine ....piimatoodete tootmine ....jahu ja tangainete, tärklise ja tärklisetoodete tootmine ....pagari- ja makarontoodete tootmine ....muude toiduainete tootmine ....valmis loomasööda tootmine ..joogitootmine ..tekstiilitootmine ..rõivatootmine ..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine ..puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste tootmine,… ..paberi ja pabertoodete tootmine ..trükindus ja salvestiste paljundus ..koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine ..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine ..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine ..kummi- ja plasttoodete tootmine ..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine ..metallitootmine ..metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine ..elektriseadmete tootmine ..mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine ..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine ..muude transpordivahendite tootmine ..mööblitootmine ..muu tootmine ..masinate ja seadmete remont ja paigaldus Ettevõtete arvu muutus IV kv 12 IV kv 13 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 26. 26. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 ..toiduainete tootmine ....liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine ....kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine ....puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine ....taimse ja loomse õli ja rasva tootmine ....piimatoodete tootmine ....jahu ja tangainete, tärklise ja tärklisetoodete tootmine ....pagari- ja makarontoodete tootmine ....muude toiduainete tootmine ....valmis loomasööda tootmine ..joogitootmine ..tekstiilitootmine ..rõivatootmine ..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine ..puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste tootmine, v.a mööbel ..paberi ja pabertoodete tootmine ..trükindus ja salvestiste paljundus ..koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine ..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine ..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine ..kummi- ja plasttoodete tootmine ..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine ..metallitootmine ..metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine ..elektriseadmete tootmine ..mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine ..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine ..muude transpordivahendite tootmine ..mööblitootmine ..muu tootmine ..masinate ja seadmete remont ja paigaldus Tööga hõivatute arvu muutus IV kv 12 IV kv 13 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 27. 27. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 ..toiduainete tootmine ....liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete… ....kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja… ....puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine ....taimse ja loomse õli ja rasva tootmine ....piimatoodete tootmine ....jahu ja tangainete, tärklise ja tärklisetoodete… ....pagari- ja makarontoodete tootmine ....muude toiduainete tootmine ....valmis loomasööda tootmine ..joogitootmine ..tekstiilitootmine ..rõivatootmine ..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine ..puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste… ..paberi ja pabertoodete tootmine ..trükindus ja salvestiste paljundus ..koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine ..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine ..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide… ..kummi- ja plasttoodete tootmine ..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete… ..metallitootmine ..metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine ..elektriseadmete tootmine ..mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine ..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine ..muude transpordivahendite tootmine ..mööblitootmine ..muu tootmine ..masinate ja seadmete remont ja paigaldus Väikeettevõtete osatähtsus IV kvartal 2013 1-9 töötajaga 10 ja enama töötajaga Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 28. 28. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2001Ikv IIkv01 IIIkv01 IVkv01 2002Ikv IIkv02 IIIkv02 IVkv02 2003Ikv IIkv03 IIIkv03 IVkv03 2004Ikv IIkv04 IIIkv04 IVkv04 2005Ikv IIkv05 IIIkv05 IVkv05 2006Ikv IIkv06 IIIkv06 IVkv06 2007Ikv IIkv07 IIIkv07 IVkv07 2008Ikv IIkv08 IIIkv08 IVkv08 2009Ikv IIkv09 IIIkv09 IVkv09 2010Ikv IIkv10 IIIkv10 IVkv10 2011Ikv IIkv11 IIIkv11 IVkv11 2012Ikv IIkv12 IIIkv12 IVkv12 2013Ikv IIkv13 IIIkv13 IVkv13 Keskmine tööjõukulu töötatud tunni kohta ettevõtte suuruse järgi - töötlev tööstus 1-9 töötajat 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 29. 29. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Töötlev tööstus Toiduainete tootmine Joogitootmine Tegevusalad kokku Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 30. 30. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 14 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Töötlev tööstus ..toiduainete tootmine ..joogitootmine Tegevusalad kokkku Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 31. 31. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Töötlev tööstus Tekstiilitootmine Rõivatootmine Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine Tegevusalad kokku Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 32. 32. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1 2 3 4 5 6 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Töötlev tööstus Tegevusalad kokkku Tekstiilitootmine Rõivatootmine Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 33. 33. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 III kv 14 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Töötlev tööstus Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste tootmine, v.a mööbel Mööblitootmine Tegevusalad kokku Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 34. 34. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1 2 3 4 5 6 7 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Töötlev tööstus Tegevusalad kokkku Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste tootmine, v.a mööbel Mööblitootmine Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 35. 35. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Töötlev tööstus Paberi ja pabertoodete tootmine Trükindus ja salvestiste paljundus Tegevusalad kokku Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 36. 36. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Töötlev tööstus Tegevusalad kokkku Paberi ja pabertoodete tootmine Trükindus ja salvestiste paljundus Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 37. 37. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Töötlev tööstus Koksi ja puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine Kummi- ja plasttoodete tootmine Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine Tegevusalad kokku Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 38. 38. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 5 10 15 20 25 30 35 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Töötlev tööstus Tegevusalad kokkku Koksi ja puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine Kummi- ja plasttoodete tootmine Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 39. 39. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Töötlev tööstus Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine Elektriseadmete tootmine Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine Tegevusalad kokku Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 40. 40. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Töötlev tööstus Tegevusalad kokkku Metallitootmine Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine Elektriseadmete tootmine Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 41. 41. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Töötlev tööstus Tegevusalad kokkku Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine Muude transpordivahendite tootmine Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 42. 42. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Töötlev tööstus Tegevusalad kokku Muu tootmine Masinate ja seadmete remont ja paigaldus Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 43. 43. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1 2 3 4 5 6 7 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Töötlev tööstus Tegevusalad kokkku Muu tootmine Masinate ja seadmete remont ja paigaldus Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 44. 44. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 45. 45. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 20 40 60 80 100 120 140 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine – statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti 2012.a. Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 46. 46. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Tööjõukuluskaala Töögahõivatudisikutearvuskaala Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine - tööga hõivatud ja tööjõukulu, kvartalid Keskmine tööga hõivatud isikute arv Tööjõukulud, tuhat eurot Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 47. 47. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine – ettevõtete ja tööga hõivatute arv, 2012 / 2013 IV kv Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 48. 48. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2001Ikv IIkv01 IIIkv01 IVkv01 2002Ikv IIkv02 IIIkv02 IVkv02 2003Ikv IIkv03 IIIkv03 IVkv03 2004Ikv IIkv04 IIIkv04 IVkv04 2005Ikv IIkv05 IIIkv05 IVkv05 2006Ikv IIkv06 IIIkv06 IVkv06 2007Ikv IIkv07 IIIkv07 IVkv07 2008Ikv IIkv08 IIIkv08 IVkv08 2009Ikv IIkv09 IIIkv09 IVkv09 2010Ikv IIkv10 IIIkv10 IVkv10 2011Ikv IIkv11 IIIkv11 IVkv11 2012Ikv IIkv12 IIIkv12 IVkv12 2013Ikv IIkv13 IIIkv13 IVkv13 Keskmine tööjõukulu töötatud tunni kohta ettevõtte suuruse järgi - elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 1-9 töötajat 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika (tööjõukulu sisaldab brutopalka ja sotsiaalmaksu).
 49. 49. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Tegevusalad kokku Allikas: Statistikaamet, keskmise brutokuupalga statistika
 50. 50. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 5 10 15 20 25 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Tegevusalad kokkku Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 51. 51. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency VEEVARUSTUS; KANALISATSIOONI, JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 52. 52. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus – statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti, 2012 Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 53. 53. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Tööjõukuluskaala Töögahõivatudisikutearvuskaala Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus – tööga hõivatud ja tööjõukulu, kvartalid Keskmine tööga hõivatud isikute arv Tööjõukulud, tuhat eurot Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 54. 54. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 0 50 100 150 200 250 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Hõivatutearvuskaala Ettevõtetearvuskaala Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus – ettevõtete ja tööga hõivatute arv, 2012 / 2013 IV kv Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 55. 55. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 2001Ikv IIkv01 IIIkv01 IVkv01 2002Ikv IIkv02 IIIkv02 IVkv02 2003Ikv IIkv03 IIIkv03 IVkv03 2004Ikv IIkv04 IIIkv04 IVkv04 2005Ikv IIkv05 IIIkv05 IVkv05 2006Ikv IIkv06 IIIkv06 IVkv06 2007Ikv IIkv07 IIIkv07 IVkv07 2008Ikv IIkv08 IIIkv08 IVkv08 2009Ikv IIkv09 IIIkv09 IVkv09 2010Ikv IIkv10 IIIkv10 IVkv10 2011Ikv IIkv11 IIIkv11 IVkv11 2012Ikv IIkv12 IIIkv12 IVkv12 2013Ikv IIkv13 IIIkv13 IVkv13 Keskmine tööjõukulu töötatud tunni kohta ettevõtte suuruse järgi - veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 56. 56. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine Tegevusalad kokku Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 57. 57. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus Tegevusalad kokkku ..veekogumine, -töötlus ja - varustus ..kanalisatsioon ..jäätmekogumine, -töötlus ja - kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine ..saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 58. 58. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency EHITUS Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 59. 59. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Ehitus – statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti 2012.a. Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 60. 60. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 1-9töötajagaettevõteteskaala 10jarohekmatöötajaskaala Ettevõtete arv 2009-2013 ettevõtte suuruse järgi Ehitus 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat 1-9 töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 61. 61. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 Palgakuluskaala Töögahõivatudisikutearvuskaala Keskmine tööga hõivatud isikute arv ja tööjõukulu Ehitus Keskmine tööga hõivatud isikute arv Tööjõukulud, tuhat eurot Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 62. 62. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Hõivatutearvuskaala Ettevõtetearvuskaala Ettevõtete ja tööga hõivatud isikute arv, 2013 III kv Ehitus Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 63. 63. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2001Ikv IIkv01 IIIkv01 IVkv01 2002Ikv IIkv02 IIIkv02 IVkv02 2003Ikv IIkv03 IIIkv03 IVkv03 2004Ikv IIkv04 IIIkv04 IVkv04 2005Ikv IIkv05 IIIkv05 IVkv05 2006Ikv IIkv06 IIIkv06 IVkv06 2007Ikv IIkv07 IIIkv07 IVkv07 2008Ikv IIkv08 IIIkv08 IVkv08 2009Ikv IIkv09 IIIkv09 IVkv09 2010Ikv IIkv10 IIIkv10 IVkv10 2011Ikv IIkv11 IIIkv11 IVkv11 2012Ikv IIkv12 IIIkv12 IVkv12 2013Ikv IIkv13 IIIkv13 IVkv13 Keskmine tööjõukulu töötatud tunni kohta ettevõtte suuruse järgi Ehitus 1-9 töötajat 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika (tööjõukulu sisaldab brutopalka ja sotsiaalmaksu).
 64. 64. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Ehitus Hoonete ehitus Rajatiste ehitus Eriehitustööd Tegevusalad kokku Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 65. 65. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1 2 3 4 5 6 7 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Ehitus Tegevusalad kokkku Ehitus Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 66. 66. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency HULGI- JA JAEKAUBANDUS Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 67. 67. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Hulgi ja jaekaubandus – statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti 2012.a. Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 68. 68. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 1-9töötajagaettevõteteskaala 10jarohekmatöötajaskaala Ettevõtete arv ettevõtte suuruse järgi: hulgi- ja jaemüük, sh mootorsõidukite müük ja remont 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat 1-9 töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika (Et näidata paremini ka suuremate ettevõtete arvu dünaamikat, on väikeettevõtete arvu muutus toodud välja eraldi skaalal.)
 69. 69. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Hõivatutearvuskaala Ettevõtetearvuskaala Ettevõtete ja tööga hõivatute arv, 2012 / 2013 IV kv Hulgikaubandus Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Hõivatutearvuskaala Ettevõtetearvuskaala Ettevõtete ja tööga hõivatute arv, 2012/ 2013 IV kv Jaekaubandus Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 70. 70. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Tööjõukuluskaala Töögahõivatudisikutearvuskaala Keskmine tööga hõivatud isikute arv ja tööjõukulu Hulgi- ja jaemüük, sh mootorsõidukite müük ja remont Keskmine tööga hõivatud isikute arv Tööjõukulud, tuhat eurot Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 71. 71. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 2001Ikv IIkv01 IIIkv01 IVkv01 2002Ikv IIkv02 IIIkv02 IVkv02 2003Ikv IIkv03 IIIkv03 IVkv03 2004Ikv IIkv04 IIIkv04 IVkv04 2005Ikv IIkv05 IIIkv05 IVkv05 2006Ikv IIkv06 IIIkv06 IVkv06 2007Ikv IIkv07 IIIkv07 IVkv07 2008Ikv IIkv08 IIIkv08 IVkv08 2009Ikv IIkv09 IIIkv09 IVkv09 2010Ikv IIkv10 IIIkv10 IVkv10 2011Ikv IIkv11 IIIkv11 IVkv11 2012Ikv IIkv12 IIIkv12 IVkv12 2013Ikv IIkv13 IIIkv13 IVkv13 Keskmine tööjõukulu töötatud tunni kohta ettevõtte suuruse järgi Hulgi- ja jaemüük, sh mootorsõidukite müük ja remont 1-9 töötajat 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 72. 72. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Hulgi- ja jaekaubandus Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Tegevusalad kokku Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 73. 73. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Kaubandus Tegevusalad kokkku Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 74. 74. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency VEONDUS JA LAONDUS Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 75. 75. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Veondus ja laondus – statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti 2012.a. Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 76. 76. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 100 200 300 400 500 600 700 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 1-9töötajagaettevõteteskaala 10jarohekmatöötajaskaala Ettevõtete arv ettevõtte suuruse järgi Veondus ja laondus 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat 1-9 töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 77. 77. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 Tööjõukuluskaala Töögahõivatudisikutearvuskaala Keskmine tööga hõivatud isikute arv ja tööjõukulu Veondus ja laondus Keskmine tööga hõivatud isikute arv Tööjõukulud, tuhat eurot Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 78. 78. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Hõivatutearvuskaala Ettevõtetearvuskaala Ettevõtete ja tööga hõivatute arv, 2012 / 2013 IV kv Maismaaveondus ja torutransport Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 200 400 600 800 1000 1200 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Hõivatutearvuskaala Ettevõtetearvuskaala Ettevõtete ja tööga hõivatute arv, 2012 / 2013 IV kv Laondust ja veondust abistavad tegevused Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 79. 79. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 2001Ikv IIkv01 IIIkv01 IVkv01 2002Ikv IIkv02 IIIkv02 IVkv02 2003Ikv IIkv03 IIIkv03 IVkv03 2004Ikv IIkv04 IIIkv04 IVkv04 2005Ikv IIkv05 IIIkv05 IVkv05 2006Ikv IIkv06 IIIkv06 IVkv06 2007Ikv IIkv07 IIIkv07 IVkv07 2008Ikv IIkv08 IIIkv08 IVkv08 2009Ikv IIkv09 IIIkv09 IVkv09 2010Ikv IIkv10 IIIkv10 IVkv10 2011Ikv IIkv11 IIIkv11 IVkv11 2012Ikv IIkv12 IIIkv12 IVkv12 2013Ikv IIkv13 IIIkv13 IVkv13 Keskmine tööjõukulu töötatud tunni kohta ettevõtte suuruse järgi Veondus ja laondus 1-9 töötajat 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 80. 80. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Veondus ja laondus Maismaaveondus ja torutransport Veetransport Laondus ja veondust abistavad tegevusalad Posti- ja kulleriteenistus Tegevusalad kokku Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 81. 81. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Veondus ja laondus Tegevusalad kokkku Maismaaveondus ja torutransport Veetransport Õhutransport Laondus ja veondust abistavad tegevusalad Posti- ja kulleriteenistus Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 82. 82. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency MAJUTUS JA TOITLUSTUS Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 83. 83. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Majutus ja toitlustus – statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti 2012.a. Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 84. 84. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 1-9töötajagaettevõteteskaala 10jarohekmatöötajaskaala Ettevõtete arv ettevõtte suuruse järgi Majutus ja toitlustus 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat 1-9 töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 85. 85. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 0 5000 10000 15000 20000 25000 Tööjõukuluskaala Töögahõivatudisikutearvuskaala Keskmine tööga hõivatud isikute arv ja tööjõukulu Majutus ja toitlustus Keskmine tööga hõivatud isikute arv Tööjõukulud, tuhat eurot Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika
 86. 86. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Hõivatutearvuskaala Ettevõtetearvuskaala Ettevõtete ja tööga hõivatute arv, 2012 / 2013 IV kv Majutus Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 0 200 400 600 800 1000 1200 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Hõivatutearvuskaala Ettevõtetearvuskaala Ettevõtete ja tööga hõivatute arv, 2012 / 2013 IV kv Toidu ja jookide serveerimine Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 87. 87. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2001Ikv IIkv01 IIIkv01 IVkv01 2002Ikv IIkv02 IIIkv02 IVkv02 2003Ikv IIkv03 IIIkv03 IVkv03 2004Ikv IIkv04 IIIkv04 IVkv04 2005Ikv IIkv05 IIIkv05 IVkv05 2006Ikv IIkv06 IIIkv06 IVkv06 2007Ikv IIkv07 IIIkv07 IVkv07 2008Ikv IIkv08 IIIkv08 IVkv08 2009Ikv IIkv09 IIIkv09 IVkv09 2010Ikv IIkv10 IIIkv10 IVkv10 2011Ikv IIkv11 IIIkv11 IVkv11 2012Ikv IIkv12 IIIkv12 IVkv12 2013Ikv IIkv13 IIIkv13 IVkv13 Keskmine tööjõukulu töötatud tunni kohta ettevõtte suuruse järgi Majutus ja toitlustus 1-9 töötajat 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 88. 88. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Majutus ja toitlustus Tegevusalad kokku Majutus Toidu ja joogi serveerimine Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 89. 89. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1 2 3 4 5 6 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Majutus ja toitlustus Tegevusalad kokkku Majutus Toidu ja joogi serveerimine Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 90. 90. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency INFO- JA SIDE Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 91. 91. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Info ja side – statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti 2012.a. Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 92. 92. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 50 100 150 200 250 300 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 1-9töötajagaettevõteteskaala 10jarohekmatöötajaskaala Ettevõtete arv ettevõtte suuruse järgi: Info ja side 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat 1-9 töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 93. 93. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 Tööjõukuluskaala Töögahõivatudisikutearvuskaala Tööga hõivatud isikute arv ja tööjõukulu Info ja side Keskmine tööga hõivatud isikute arv Tööjõukulud, tuhat eurot Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 94. 94. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Hõivatutearvuskaala Ettevõtetearvuskaala Ettevõtete ja tööga hõivatute arv, 2012 / 2013 IV kv Info ja side Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 95. 95. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2001Ikv IIkv01 IIIkv01 IVkv01 2002Ikv IIkv02 IIIkv02 IVkv02 2003Ikv IIkv03 IIIkv03 IVkv03 2004Ikv IIkv04 IIIkv04 IVkv04 2005Ikv IIkv05 IIIkv05 IVkv05 2006Ikv IIkv06 IIIkv06 IVkv06 2007Ikv IIkv07 IIIkv07 IVkv07 2008Ikv IIkv08 IIIkv08 IVkv08 2009Ikv IIkv09 IIIkv09 IVkv09 2010Ikv IIkv10 IIIkv10 IVkv10 2011Ikv IIkv11 IIIkv11 IVkv11 2012Ikv IIkv12 IIIkv12 IVkv12 Ikv13 IIkv13 IIIkv13 IVkv13 Keskmine tööjõukulu töötatud tunni kohta ettevõtte suuruse järgi Info ja side 1-9 töötajat 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika (tööjõukulu sisaldab brutopalka ja sotsiaalmaksu).
 96. 96. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Info ja side Tegevusalad kokku Kirjastamine Kino-, videofilmide, telesaadete tootmine; helisalvestiste, muusika kirjastamine Programmid ja ringhääling Telekommunikatsioon Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused Infoalane tegevus Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 97. 97. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency -5 0 5 10 15 20 25 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Info ja side Tegevusalad kokkku Kirjastamine Kino-, videofilmide, telesaadete tootmine; helisalvestiste, muusika kirjastamine Programmid ja ringhääling Telekommunikatsioon Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused Infoalane tegevus Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 98. 98. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 99. 99. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Finants- ja kindlustustegevus – statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti 2012.a. Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 100. 100. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ettevõtetearv–1-9töötajat Ettevõtetearv–10jarohkemtöötajat Ettevõtete arv Finants- ja kindlustustegevus 50-249 250 ja enam 10-49 Vähem kui 10 Allikas: Statistikaamet, Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted
 101. 101. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Finants- ja kindlustustegevus Tegevusalad kokku Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 102. 102. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency KINNISVARAALANE TEGEVUS Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 103. 103. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Kinnisvaraalane tegevus– statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti 2012.a. Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 104. 104. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 0 50 100 150 200 250 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV 12 I kv 13 II kv 13 III kv 13 IV kv 13 1-9töötajagaettevõteteskaala 10jarohekmatöötajaskaala Ettevõtete arv ettevõtte suuruse järgi: Kinnisvaraalane tegevus 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat 1-9 töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 105. 105. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Tööjõukuluskaala Töögahõivatudisikutearvuskaala Tööga hõivatud isikute arv ja tööjõukulu Kinnisvaraalane tegevus Keskmine tööga hõivatud isikute arv Tööjõukulud, tuhat eurot Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 106. 106. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Hõivatutearvuskaala Ettevõtetearvuskaala Ettevõtete ja tööga hõivatute arv, 2012 / 2013 III kv Kinnisvaraalane tegevus Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 107. 107. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Kinnisvaraalane tegevus Tegevusalad kokku Kinnisvaraalane tegevus Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 108. 108. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 2013 I kv II kv 13 III kv 13 IV kv 13 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Kinnisvaraalane tegevus Tegevusalad kokkku Kinnisvaraalane tegevus Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 109. 109. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 110. 110. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2000 4000 6000 8000 10000 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus – statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti 2012.a. Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 111. 111. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 I kv 13 II kv 13 III kv 13 IV kv 13 1-9töötajagaettevõteteskaala 10jarohekmatöötajaskaala Ettevõtete arv ettevõtte suuruse järgi: Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat 1-9 töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 112. 112. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 0 5000 10000 15000 20000 25000 Tööjõukuluskaala Töögahõivatudisikutearvuskaala Tööga hõivatud isikute arv ja tööjõukulu Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Keskmine tööga hõivatud isikute arv Tööjõukulud, tuhat eurot Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 113. 113. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Hõivatutearvuskaala Ettevõtetearvuskaala Ettevõtete ja tööga hõivatute arv, 2013 III kv Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 114. 114. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2001Ikv IIkv01 IIIkv01 IVkv01 2002Ikv IIkv02 IIIkv02 IVkv02 2003Ikv IIkv03 IIIkv03 IVkv03 2004Ikv IIkv04 IIIkv04 IVkv04 2005Ikv IIkv05 IIIkv05 IVkv05 2006Ikv IIkv06 IIIkv06 IVkv06 2007Ikv IIkv07 IIIkv07 IVkv07 2008Ikv IIkv08 IIIkv08 IVkv08 2009Ikv IIkv09 IIIkv09 IVkv09 2010Ikv IIkv10 IIIkv10 IVkv10 2011Ikv IIkv11 IIIkv11 IVkv11 2012Ikv IIkv12 IIIkv12 IVkv12 Ikv13 IIkv13 IIIkv13 IVkv13 Keskmine tööjõukulu töötatud tunni kohta ettevõtte suuruse järgi Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 1-9 töötajat 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika (tööjõukulu sisaldab brutopalka ja sotsiaalmaksu).
 115. 115. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Tegevusalad kokku Juriidilised toimingud ja arvepidamine Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs Teadus- ja arendustegevus Reklaamindus ja turu-uuringud Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 116. 116. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency -2 0 2 4 6 8 10 12 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Tegevusalad kokkku Juriidilised toimingud ja arvepidamine Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Reklaamindus ja turu-uuringud Teadus- ja arendustegevus Veterinaaria Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 117. 117. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency HALDUS- JA ABITEGEVUSED Ülevaade palga- ja tööjõukulude statistikast
 118. 118. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Harju maakond ..Tallinn Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Haldus- ja abitegevused – statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv maakonniti 2012.a. Allikas: Statistikaamet, Majandusüksused
 119. 119. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 2012 I kv II kv 12 III kv 12 IV kv 12 I kv 13 II kv 13 III kv 13 IV kv 13 1-9töötajagaettevõteteskaala 10jarohekmatöötajaskaala Ettevõtete arv ettevõtte suuruse järgi: Haldus- ja abitegevused 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat 1-9 töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 120. 120. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Tööjõukuluskaala Töögahõivatudisikutearvuskaala Tööga hõivatud isikute arv ja tööjõukulu Haldus- ja abitegevused Keskmine tööga hõivatud isikute arv Tööjõukulud, tuhat eurot Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 121. 121. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Hõivatutearvuskaala Ettevõtetearvuskaala Ettevõtete ja tööga hõivatute arv, 2013 III kv Haldus- ja abitegevused Ettevõtete arv IV kv 2012 Ettevõtete arv IV kv 2013 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2012 Keskmine tööga hõivatute arv IV kv 2013 Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 122. 122. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 14 2001Ikv IIkv01 IIIkv01 IVkv01 2002Ikv IIkv02 IIIkv02 IVkv02 2003Ikv IIkv03 IIIkv03 IVkv03 2004Ikv IIkv04 IIIkv04 IVkv04 2005Ikv IIkv05 IIIkv05 IVkv05 2006Ikv IIkv06 IIIkv06 IVkv06 2007Ikv IIkv07 IIIkv07 IVkv07 2008Ikv IIkv08 IIIkv08 IVkv08 2009Ikv IIkv09 IIIkv09 IVkv09 2010Ikv IIkv10 IIIkv10 IVkv10 2011Ikv IIkv11 IIIkv11 IVkv11 2012Ikv IIkv12 IIIkv12 IVkv12 Ikv13 IIkv13 IIIkv13 IVkv13 Keskmine tööjõukulu töötatud tunni kohta ettevõtte suuruse järgi Haldus- ja abitegevused 1-9 töötajat 10-19 töötajat 20-49 töötajat 50-99 töötajat 100 ja enam töötajat Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajate statistika (tööjõukulu sisaldab brutopalka ja sotsiaalmaksu).
 123. 123. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala (EMTAK 2008, 2-kohaline kood) järgi, kvartalid Haldus- ja abitegevused Tegevusalad kokku Rentimine ja kasutusrent Tööhõive Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine jms tegevus Turvatöö ja juurdlus Hoonete ja maastike hooldus Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused Allikas: Statistikaamet, Palk ja tööjõukulu
 124. 124. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot (EMTAK 2-kohaline kood), kvartalid Haldus- ja abitegevused Tegevusalad kokkku Rentimine ja kasutusrent Tööhõive Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine jms tegevus Turvatöö ja juurdlus Hoonete ja maastike hooldus Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused Allikas: Statistikaamet, Ettevõtete majandusnäitajad
 125. 125. Koostaja: Palgainfo Agentuur, OÜ Salary Information Agency Telli sektori palgaseminar Palgainfo Agentuurist Üld e-mail: palgauuring@palgainfo.ee Telefon: 56885066 NB! Püsikliendile 1,5 tundi tasuta Uuringus osalejale soodushinnad

×