Keskmine brutopalk III kvartal 2011

1,574 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,574
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
632
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Keskmine brutopalk III kvartal 2011

 1. 1. Keskmine brutopalk III kv 2011 Slaidid Statistikaameti poolt 25.11.2011 avaldatud andmete alusel
 2. 2. 2011. aasta III kvartali keskmine brutokuupalk 809 eurot brutotunnipalk 4,82 eurot Tõus võrreldes 2010 III kv-ga brutokuupalk +6,6% brutotunnipalk +4,7%. Avaldatud keskmised brutokuupalgad on taandatud täistööajaga töötajale. Kuupalga arvestamise alus on tasu tegelikult töötatud aja ja mittetöötatud aja eest.Tunnipalgas tasu mittetöötatud aja eest (puhkusetasu, hüvitised jm) ei kajastu. Allikas: Statistikaamet
 3. 3. 1000 100 200 300 400 500 700 800 900 600 0 Jan-00 May-00 Sep-00 Jan-01 May-01 Sep-01 Jan-02 May-02 Sep-02 Jan-03 May-03 Sep-03Allikas: Statistikaameti andmebaas Jan-04 May-04 Sep-04 Jan-05 May-05 Sep-05 Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 May-07 eurot (jaan 2000 – sept 2011 Sep-07 Keskmine brutokuupalk Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 tavaliselt juunis May-10 aastapreemiad). Sep-10 (puhkusetasud) ja Jan-11 detsembris (jõulu- ja Brutopalk on kõrgem May-11 Sep-11
 4. 4. Keskmine brutokuupalk ja –tunnipalk, (eurot) Keskmine brutokuupalk Keskmine brutotunnipalk900.0 6.0 808.9800.0 5.0700.0 4.8600.0 4.0500.0 3.0400.0300.0 2.0200.0 1.0100.0 0.0 0.0 Allikas: Statistikaameti andmebaas
 5. 5. Reaalpalk tõusis 2011. aasta III kvartalis 1,2%.Reaalpalk tõusis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes pärast 11 kvartalit kestnud langust. Reaalpalga arvutamisel on võetud arvesse tarbijahinnaindeksi muutuse mõju, mis näitab palga ostujõudu. Allikas: Statistikaamet
 6. 6. Brutopalga ja reaalpalga muutus, % Reeaalpalga muutus, eelmise aasta sama kvartal=100 Brutoplaga muutus, eelmise aasta sama kvartal =10025.020.015.010.0 5.0 0.0 -5.0-10.0 Allikas: Statistikaameti andmebaas
 7. 7. 2010. aasta III kvartaliga võrreldes Keskmine brutokuupalk tõusis kõige enam mäetööstuses (13,4%) langes ainult muudes teenindavates tegevustes (10,2%). Keskmine brutotunnipalk tõusis kõige enam kinnisvaraalases tegevuses (12,2%) langes kõige enam muudes teenindavates tegevustes (11,4%). Keskmine tööjõukulu töötaja kohta kuus tõusis kõige enam hulgi- ja jaekaubanduses (12,8%) langes ainult muudes teenindavates tegevustes (10,6%). Keskmine tööjõukulu tunnis tõusis kõige enam kinnisvaraalases tegevuses (12,1%) langes kõige enam muudes teenindavates tegevustes (9,3%). Lühiajastatistikas mõõdetakse keskmist brutopalka kui tööjõukulu komponenti.Tööjõukulu hõlmab brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, -hüvitisi ja -toetusi palgatöötajatele. Allikas: Statistikaamet
 8. 8. Palgatöötaja keskmine brutopalk jatööjõukulu kuus, III kvartal 2011 (eurot) Muud teenindavad tegevused Tööjõukulu Majutus ja toitlustus Haridus Brutopalk Kinnisvaraalane tegevus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Haldus- ja abitegevused Hulgi- ja jaekaubandus Töötlev tööstus KESKMINE Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Veondus ja laondus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus EhitusAvalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Mäetööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga… Info ja side Finants- ja kindlustustegevus 0 200 400 600 800 100012001400160018002000
 9. 9. Palgatöötaja keskmine brutopalk jatööjõukulu tunnis, III kvartal 2011 (eurot) Muud teenindavad tegevused Majutus ja toitlustus Tööjõukulu Kinnisvaraalane tegevus Brutopalk Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Haridus Haldus- ja abitegevused Hulgi- ja jaekaubandus Veondus ja laondus Töötlev tööstus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus KESKMINE Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne EhitusAvalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Mäetööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga… Info ja side Finants- ja kindlustustegevus 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
 10. 10. Keskmine brutopalk tegevusalade lõikes14001200 Tegevusalad kokku1000 Põllumajandus, met samajandus ja 800 kalapüük Mäetööstus 600 400 Töötlev tööstus 200 0
 11. 11. Keskmine brutopalk tegevusalade lõikes1400 Tegevusalad kokku12001000 Elektrienergia, gaa si, auru ja 800 konditsioneeritud õhuga varustamine 600 Veevarustus; kanalisatsioon, jäät me- ja 400 saastekäitlus Ehitus 200 0
 12. 12. Keskmine brutopalk tegevusalade lõikes1400 Tegevusalad kokku12001000 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja 800 mootorrataste remont Veondus ja laondus 600 400 Majutus ja toitlustus 200 0
 13. 13. Keskmine brutopalk tegevusalade lõikes20001800 Tegevusalad kokku1600140012001000 Info ja side 800 600 400 Finants- ja kindlustustegevus 200 0
 14. 14. Keskmine brutopalk tegevusalade lõikes1400 Tegevusalad kokku12001000 Kinnisvaraalane 800 tegevus 600 Haldus- ja abitegevused 400 200 Muud teenindavad tegevused 0
 15. 15. Keskmine brutopalk tegevusalade lõikes1400 Tegevusalad kokku12001000 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 800 tegevus 600 Haridus 400 200 Kunst, meelelahutu s ja vaba aeg 0
 16. 16. Keskmine brutopalk tegevusalade lõikes1400 Tegevusalad kokku12001000 800 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik 600 sotsiaalkindlustus 400 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 200 0
 17. 17. Keskmine brutopalk maakonniti990.0 Keskmine ..Tallinn890.0 Harju maakond Tartu maakond790.0 Lääne-Viru maakond Saare maakond690.0 Pärnu maakond Põlva maakond590.0 Rapla maakond490.0 Jõgeva maakond Hiiu maakond390.0 Lääne maakond Ida-Viru maakond290.0 Valga maakond Järva maakond190.0 Viljandi maakond 2000 I kv 2001 I kv 2002 I kv 2003 I kv 2004 I kv 2006 I kv 2007 I kv 2008 I kv 2009 I kv 2010 I kv 2011 I kv III kv 00 III kv 01 III kv 02 III kv 03 III kv 04 2005 I kv III kv 05 III kv 06 III kv 07 III kv 08 III kv 09 III kv 10 III kv 11 Võru maakond Allikas: Statistikaameti andmebaas
 18. 18. Keskmise brutopalga erinevused maakonniti ja tegevusalati Erinevused maakonniti Erinevused tegevusalati450%400%350%300%250%200%150%100%50% 0% Allikas: Statistikaameti andmebaas, TT arvutused: kõige kõrgema ja kõige madalama brutopalga protsentuaalne erinevus
 19. 19. Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik12001000 800 600 400 200 0
 20. 20. Tööjõu liikumine10 9 8 Töölevõetute määr, % 7 6 Töölt lahkunute 5 määr, % 4 3 Tööandja 2 algatusel töölt lahkunute 1 määr, % 0
 21. 21. EMTA andmed väljamaksete kohta Eesti Maksu- ja Tolliamet avaldab andmeid töötajatele tehtud erinevate väljamaksete kohta, mis on seotud töösuhtega. MTA andmed on kassapõhised, st väljamaksete järgi. MTA võtab arvesse kõik isikud, kellele on tehtud väljamaksed, sõltumata kas väljamakse on inimesele tehtud täistööaja või osalise tööaja eest. Andmete aluseks on maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 (väljamaksed koodiga 01), deklareeritud väljamaksete kogusumma, mis jagatakse inimeste arvuga, kellele väljamakseid on tehtud.
 22. 22. EMTA: keskmine brutoväljamakse töötaja kohta900800 Keskmine700 703 brutoväljamakse töötaja kohta600 551500 Mediaan-400 väljamakse300200100 0

×