Typografie

4,059 views

Published on

soubor nejdůležitějších informací, jak psát dokumenty.

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,059
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Typografie

 1. 1. Základní typografická pravidla
 2. 2. Normy písemné a elektronické komunikace <ul><li>právní předpisy (vyhlášky, nař. vlády, zákony) závazná pravidla </li></ul><ul><li>technické normy (ČSN) doporučené </li></ul><ul><li>informace z publikací, internetu, oborových norem běžně akceptována </li></ul><ul><li>ČSN 01 6910:2007 - doporučený normativ </li></ul>
 3. 3. Základní pravidla pro psaní textů <ul><li>pro obchodní či úřední dopisy - Arial či Times New Roman </li></ul><ul><li>číselné sestavy - neproporcionální písmo (Courier) </li></ul><ul><li>pro text k vytištění - patkové písmo </li></ul><ul><li>pro elektronický dokument - bezpatkové písmo </li></ul><ul><li>velikost - 10 - 12 bodů - stojatým písmem! </li></ul><ul><li>jednoduché řádkování (1,5 pro lepší přehlednost) </li></ul>
 4. 4. Znaky a jejich klávesové zkratky
 5. 5. ČSN 01 6910 <ul><li>Norma </li></ul>
 6. 6. INTERPUNKČNÍ (ČLENÍCÍ) ZNAMÉNKA
 7. 7. <ul><li>k předcházejícímu slovu bez mezery </li></ul><ul><li>za znaménkem mezera </li></ul><ul><li>více znamének mezera za posledním </li></ul><ul><li>Př.: </li></ul><ul><li>Ten, který šel do práce, nebyl pan Novák. Co chcete? Nemluvte! </li></ul><ul><li>KOVO, s. r. o., KAKTUS, spol. s r. o., Ústí </li></ul><ul><li>n. O rl., nabídky služeb apod. </li></ul>Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník
 8. 8. Tři tečky <ul><li>vynechaný text </li></ul><ul><li>vždy tři! </li></ul><ul><li>ctrl + tečka </li></ul><ul><li>výčet - před nimi mezera </li></ul><ul><li>nedokončená věta - bez mezery </li></ul><ul><li>Př.: </li></ul><ul><ul><li>Opravujeme ledničky, pračky, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Provozovatel musí uhradit … </li></ul></ul><ul><ul><li>Při požáru došlo ke ztrátám na životech… </li></ul></ul>
 9. 9. Spojovník <ul><li>nejkratší čárka na klávesnici </li></ul><ul><li>symboly – speciální znaky </li></ul><ul><li>spojuje dva výrazy nebo dvě části slova bez mezer </li></ul><ul><li>na konci a na začátku řádku se musí opakovat </li></ul><ul><li>Př.: </li></ul><ul><li>Česko-anglický slovník, okres Plzeň-jih, Lipová-lázně, Frýdek–Místek, chceme-li </li></ul>
 10. 10. Pomlčka <ul><li>s mezerami před a za </li></ul><ul><li>dvojnásobná délka než spojovník </li></ul><ul><li>ctrl + mínus na číselné klávesnici </li></ul><ul><li>odděluje samostatná slova nebo větné úseky </li></ul><ul><li>s pevnou mezerou (ctrl + shift + mezerník) </li></ul><ul><li>Př.: </li></ul><ul><ul><li>zápas Sparta – Slavia, Praha-Zbraslav – Dobříš, na trati: </li></ul></ul><ul><ul><li>Ostrava-Poruba - Frýdek-Místek </li></ul></ul>
 11. 11. Pomlčka ve významu „až, do“ <ul><li>bez mezer </li></ul><ul><li>Př.: </li></ul><ul><ul><li>válka 1914-1918, školní rok 2007-08, dovolená 11.-18. září, strana 125-142, pondělí-pátek, 08:00-11:00, 2007-09-09, </li></ul></ul><ul><ul><li>2.500,-, žárovka 60 W-100 W (60 W až 100 W), 6W = šestiwattová </li></ul></ul>
 12. 12. Závorky, uvozovky a apostrof <ul><li>závorky — uvnitř — bez mezer </li></ul><ul><ul><li>před a za závorkou mezera </li></ul></ul><ul><li>totéž pro uvozovky </li></ul><ul><ul><li>konci věty až za interpunkční znaménko </li></ul></ul><ul><li>přednost — závorky okrouhlé </li></ul><ul><li>rovná závorka (lomítko) — dělící znaménko </li></ul><ul><ul><li>bez mezer před/za </li></ul></ul><ul><li>apostrof (odsuvník) = vynechané písmeno </li></ul><ul><li>Př.: </li></ul><ul><ul><li>laser [lejzr] </li></ul></ul><ul><ul><li>60 km/h, čj. Pa/154/07, vážená paní/vážený pane, </li></ul></ul><ul><ul><li>Maminka přikázala: „Běž nakoupit!“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Sáh’ si do kapsy, Paul’s dog </li></ul></ul>
 13. 13. ZKRATKY
 14. 14. Zkratky častých slov <ul><li>ze začátku slova — tečka </li></ul><ul><li>začátek a konec slova — bez tečky </li></ul><ul><li>iniciálové zkratky — bez tečky </li></ul><ul><ul><li>př.: </li></ul></ul><ul><ul><li>p. (pan, pánové), popř. (popřípadě), r. (rok) </li></ul></ul><ul><ul><li>pí (paní), fa (firma), cca (circa) </li></ul></ul><ul><ul><li>tj. (to je), atd. (a tak dále), čj. (číslo jednací), č. p., čp. (číslo popisné) </li></ul></ul><ul><ul><li>ČR, AV ČR, PřF UP, ČSAD, OSN </li></ul></ul>
 15. 15. Zkratky akademických titulů a hodností <ul><li>před jménem — bez čárky </li></ul><ul><li>za jménem — s čárkou </li></ul><ul><li>Př.: </li></ul><ul><ul><li>MUDr. Jan Novák; Mgr. Ivana Bendová, Ph.D.; Petra Kolmá, DiS.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ing. arch. Eva Ostrá; pplk. Michal Vondráček; mjr. Koubek </li></ul></ul>
 16. 16. Zkratky právního označení firem <ul><li>právní forma před názvem firmy — bez čárky </li></ul><ul><li>za názvem — s čárkou </li></ul><ul><li>musí odpovídat zápisu v obchodním rejstříku </li></ul><ul><ul><li>Př.: </li></ul></ul><ul><ul><li>s. Kormorán; v. o. s. LAGUNA </li></ul></ul><ul><ul><li>Slunečnice, a. s.; KOVO, s. r. o.; RENA, spol. s r. o. </li></ul></ul>
 17. 17. ZNAČKY
 18. 18. Značky jednotek <ul><li>stupně — za mezerou: shift + ° + mezerník </li></ul><ul><li>dva a více znaků — bez mezer </li></ul><ul><li>výše položené značky (indexy) — bez mezer </li></ul><ul><li>značka vyjadřující přídavné jméno — bez mezery </li></ul><ul><ul><li>Př.: </li></ul></ul><ul><ul><li>10 cm; 6 V; 8,78 kg; 08:00 h; 12:30 hod.; 12 min </li></ul></ul><ul><ul><li>+10 °C; -19 °F; 300 kWh; 15 mA; 500 kPa </li></ul></ul><ul><ul><li>14 m2; ø 3/4&quot;; pivo 12° </li></ul></ul><ul><ul><li>6V = 6voltová (šestivoltová); 5% = 5procentní (pětiprocentní); 5 % = 5 procent (pět procent) </li></ul></ul>
 19. 19. Značky měn a čísla <ul><li>před/za čísly — mezery </li></ul><ul><ul><li>Př.: </li></ul></ul><ul><ul><li>cena 15.500 Kč; sleva Kč 500,-; 30,50 €; CZK 24,50; Kč 256.000,-; 20 000 km </li></ul></ul><ul><li>Matematické značky </li></ul><ul><li>za čísly — mezery </li></ul><ul><ul><li>Př.: </li></ul></ul><ul><ul><li>45 – 15 = 30; 10 + 20 = 30; 5 x 16 = 80; a . b = ab; 20 : 2 = 10 </li></ul></ul><ul><li>měřítko, skóre — bez mezer </li></ul><ul><ul><li>např.: </li></ul></ul><ul><ul><li>1:50 000; ředění koncentrátu 1:50 </li></ul></ul><ul><ul><li>Baník Ostrava – Brno 2:2 </li></ul></ul>
 20. 20. Kalendářní data <ul><li>bez mezer </li></ul><ul><li>den a měsíc — vždy dvojmístně </li></ul><ul><li>letopočty po roce 2000 — čtyřmístně </li></ul><ul><li>v datu není za místem odeslání čárka </li></ul><ul><li>měsíc vypisujeme v dopisech slovy </li></ul><ul><ul><li>Př.: </li></ul></ul><ul><ul><li>2007-09-14, 01.09.2007, 11.09.98 </li></ul></ul><ul><ul><li>8. září 2007; dopis z 5. října t. r.; reklamace z 5. 9. 2007; lépe: reklamace z 05.09.2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Olomouc 14. září 2007 </li></ul></ul>
 21. 21. Telefonní a faxová čísla <ul><li>s mezerou po třech číslech </li></ul><ul><ul><li>585 125 456; +420 776 541 458 </li></ul></ul><ul><li>Spojení čísel a slov </li></ul><ul><li>jedno slovo nebo značka — bez mezery </li></ul><ul><li>Př.: </li></ul><ul><ul><li>10násobek, 20násobný, 14denní, (ale 14 dní), 5krát, Jeremenkova 11a, formát A4 </li></ul></ul>
 22. 22. Římské číslice <ul><li>velkými písmeny abecedy: </li></ul><ul><ul><li>I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1 000 </li></ul></ul><ul><li>v sestavách od — levé svislice </li></ul><ul><li>v přehledech — text od nové svislice </li></ul><ul><ul><li>Př.: </li></ul></ul><ul><ul><li>I. Rovníkový </li></ul></ul><ul><ul><li>II. Vnější tropický </li></ul></ul><ul><ul><li>III. Subtropický </li></ul></ul><ul><ul><li>IV. Mírný </li></ul></ul><ul><ul><li>V. Subpolární </li></ul></ul><ul><ul><li>VI. Polární </li></ul></ul>
 23. 23. ZVÝRAZŇOVÁNÍ TEXTU
 24. 24. Možnosti zvýraznění <ul><li>umístěním na samostatný řádek </li></ul><ul><li>změnou řezu písma (tučný tisk, kurzíva) </li></ul><ul><li>podtržením </li></ul><ul><li>změnou velikosti písma </li></ul><ul><li>změnou druhu (fontu) písma </li></ul><ul><li>psaním verzálkami (velkými písmeny) </li></ul><ul><li>vložením do uvozovek </li></ul><ul><li>proložením </li></ul>
 25. 25. <ul><li>způsoby lze kombinovat </li></ul><ul><li>členící znaménka se zahrnují </li></ul><ul><li>NE - více způsobů v jednom odstavci </li></ul><ul><li>jedna písemnost –max. tři druhy zvýraznění </li></ul><ul><li>např.: </li></ul><ul><li>přehlednost: </li></ul><ul><ul><li>oddíly a pododdíly </li></ul></ul><ul><ul><li>odstavce </li></ul></ul><ul><ul><li>výčty </li></ul></ul>
 26. 26. Odstavce <ul><li>jednoduché řádkování mezery za odstavci </li></ul><ul><li>od předchozího - mezera před odst. (cca 2 prázdné řádky) </li></ul><ul><li>od následujícího – mezera za odst. (cca 1 prázdný řádek) </li></ul>Úprava nadpisů <ul><li>neoznačené dílčí nadpisy - na začátek odst. </li></ul><ul><li>zvýraznit, ukončit tečkou </li></ul><ul><li>text bezprostředně za nadpis </li></ul>Dílčí nadpisy
 27. 27. Výčty <ul><li>začátek a konec – mezery před a za odst. </li></ul><ul><li>od levé svislice, od zarážky, na střed řádku apod. </li></ul><ul><li>body - číslicemi, písmeny abecedy, pomlčkami nebo jinými odrážkami. </li></ul><ul><li>Př. : </li></ul><ul><li>Střední technická škola hl. m. Prahy otevírá tyto obory: </li></ul><ul><li>1. elektronické počítačové systémy, 2. hotelnictví a turismus, 3. management obchodu a služeb. </li></ul>
 28. 28. Označování částí textu <ul><li>Psací stroje </li></ul><ul><li>1.1 Rozdělení </li></ul><ul><li>1.1.1 Podle pohonu </li></ul><ul><li>1.1.1.1 Ruční </li></ul><ul><li>1.1.1.2 Elektrické </li></ul><ul><li>1.1.2 Podle účelu použití </li></ul><ul><li>1.1.2.1 Kancelářské </li></ul><ul><li>1.1.2.2 Přenosné </li></ul><ul><li>1.1.2.3 Speciální </li></ul><ul><li>1.1.2.4 Slepecké </li></ul><ul><li>2 Rozmnožovací stroje </li></ul>
 29. 29. TVORBA OBCHODNÍCH DOPISŮ NA POČÍTAČI
 30. 30. Papír a formáty papíru <ul><li>listy papíru formátu A4 (210 mm x 297 mm) </li></ul><ul><li>hromadné zprávy – bez průvodního dopisu </li></ul><ul><ul><li>adresa a odvolací údaje </li></ul></ul><ul><ul><li>formát 1/3 A4 (tzv. &quot;adreska&quot;) </li></ul></ul><ul><li>podle kvality papíru- oboustranně </li></ul><ul><li>pokračování dopisu – zpravidla na další list </li></ul>
 31. 31. Druhy a velikosti písma <ul><li>nejčastěji Arial nebo Times New Roman </li></ul><ul><li>číselné sestavy – neproporcionální písmo </li></ul><ul><li>tisk – patková písma </li></ul><ul><ul><li>často Times New Roman nebo Arial (bezpatkové) </li></ul></ul><ul><li>čtení na obrazovce – bezpatková písma </li></ul><ul><ul><li>často Verdana nebo Tahoma </li></ul></ul><ul><li>stojaté písmo – min. 10 bodů </li></ul><ul><li>kurzíva - NE adresy a čísla </li></ul><ul><ul><li>pro zvýraznění kratších textových úseků </li></ul></ul>
 32. 32. Mezery <ul><li>NE : </li></ul><ul><ul><li>za tečkou – v e-mailových a internetových adresách </li></ul></ul><ul><ul><li>v peněžních částkách (7.000 Kč) </li></ul></ul><ul><ul><li>při číselném označování částí textu (2.1.3) </li></ul></ul><ul><ul><li>v titulech (Ph.D.) </li></ul></ul><ul><ul><li>za čárkou – k vyznačení desetinných míst </li></ul></ul><ul><ul><li>před/za dvojtečkou (časové údaje, internetové adresy, skóre, měřítko) </li></ul></ul><ul><ul><li>před/za spojovníkem </li></ul></ul><ul><ul><li>před/za pomlčkou - význam &quot;až, až do&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>před/za lomítkem </li></ul></ul><ul><ul><li>více členicích znamének za sebou </li></ul></ul><ul><ul><li>+, - = hodnota čísla (+5 °C) </li></ul></ul><ul><ul><li>u indexu </li></ul></ul>
 33. 33. Pevná spojení <ul><li>Ctrl + Shift + mezerník </li></ul><ul><li>vždy za předložky v, s, z, k, o </li></ul><ul><li>úhlednější vzhled písemnosti </li></ul><ul><li>bloková úprava - zamezí roztažení některých řádků </li></ul><ul><li>nabídka Nástroje – Jazyk – Dělení slov </li></ul>Dělení slov <ul><li>výše položenými arabskými číslicemi </li></ul><ul><li>nabídka Vložit </li></ul><ul><li>stránky - kromě první nebo úvodních stránek </li></ul><ul><ul><li>arabskými číslicemi v záhlaví nebo v zápatí </li></ul></ul><ul><ul><li>na horizontálním středu nebo na vnějších nebo vnitřních okrajích textového sloupce </li></ul></ul>Poznámky pod čarou, číslování tabulek a obrázků, číslování stránek
 34. 34. Základní pravidla pro psaní adres <ul><li>začíná velkým písmenem </li></ul><ul><li>konce řádků bez interpunkčních znamének </li></ul><ul><li>od levé svislice </li></ul><ul><li>jednoduché řádkování </li></ul><ul><li>název adresní pošty - jeden řádek (max. 15 znaků) </li></ul><ul><ul><li>VELKÝM PÍSMEM </li></ul></ul><ul><ul><li>s číslem dodávací pošty </li></ul></ul><ul><ul><li>od směrovacího čísla dlouhou mezerou (dvěma mez.) </li></ul></ul><ul><li>poznámky nad adresu </li></ul><ul><ul><li>počáteční velké písmeno </li></ul></ul><ul><ul><li>bez zvýraznění </li></ul></ul>
 35. 35. Poštovní adresy <ul><li>fyzické osobě </li></ul><ul><li>Paní </li></ul><ul><li>Božena Novotná </li></ul><ul><li>Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916 </li></ul><ul><li>do vlastních rukou  </li></ul><ul><li>Paní </li></ul><ul><li>Božena Novotná </li></ul><ul><li>narozena 1946 </li></ul><ul><li>Stavbařů 4211 </li></ul><ul><li>190 16 PRAHA 916 </li></ul><ul><li>dodání prostřednictvím jiné osoby </li></ul><ul><li>Slečna </li></ul><ul><li>Kamila Zelená </li></ul><ul><li>u pana Tomáše Červeného </li></ul><ul><li>Borovského 33 </li></ul><ul><li>186 00 PRAHA 86  </li></ul><ul><li>do obce bez dodávací pošty  </li></ul><ul><li>Vážená paní Marie Kousalová Roprachtice 129 513 01 SEMILY </li></ul><ul><li>právnické osobě  </li></ul><ul><li>OKNOPLAST, a. s. nám. Krále Jiřího 45 460 15 LIBEREC 15 </li></ul><ul><li>do poštovní přihrádky </li></ul><ul><li>NOVÁ MÓDA, s. r. o. závod Kalhoty poštovní přihrádka 72 530 72 PARDUBICE </li></ul>
 36. 36. <ul><li>  do doručovací schránky </li></ul><ul><li>Pan </li></ul><ul><li>Bohumil Frkal </li></ul><ul><li>DS B/52 </li></ul><ul><li>398 11 PROTIVÍN </li></ul><ul><li>poste restante </li></ul><ul><li>Vážený pan </li></ul><ul><li>MUDr. Matěj Kopecký </li></ul><ul><li>poste restante </li></ul><ul><li>397 04 PÍSEK 4 </li></ul><ul><li>právnické osobě </li></ul><ul><li>Firma </li></ul><ul><li>Vojtěch Pavlát, s. r. o. </li></ul><ul><li>Truhlářská 7 </li></ul><ul><li>623 00 BRNO 23 </li></ul><ul><li>několika osobám </li></ul><ul><li>Manželé </li></ul><ul><li>Karel a Marie Weberovi </li></ul><ul><li>Zvonková 2256 </li></ul><ul><li>335 01 NEPOMUK  </li></ul><ul><li>ústavnímu činiteli </li></ul><ul><li>Vážená paní Anežka Česká senátorka PČR Sněmovní 18 110 00 PRAHA 1 </li></ul><ul><li>daňovému poradci (resp. advokátovi nebo notáři) </li></ul><ul><li>Mgr. Eva Hásková daňový poradce Věnceslava Metelky 114 512 11 Vysoké nad Jizerou </li></ul><ul><li>právnické osobě </li></ul><ul><li>MOTOSPORT Václav Ptáček Plantážníků 421 277 11  Neratovice  </li></ul><ul><li>fyzické osobě k dodání prostřednictvím právnické osoby  </li></ul><ul><li>Pan Václav Ptáček MOTOSPORT Plantážníků 421 277 11 Neratovice </li></ul>

×