แบบทดสอบการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ                     ชั้นประถมศึกษาปที่ 2        ...
7. จากเรื่องที่อานนักเรียนไดขอคิดอะไรบาง (5 คะแนน)   ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

test ป.2

2,740 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
906
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

test ป.2

 1. 1. แบบทดสอบการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ---------------------------------คําสั่ง จงอานขอความที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม โดยกาเครื่องหมาย X ทับขอความที่ถูกที่สุดเพียง ขอเดียว ปกเอยปกษิณ นกขมิ้น เรื่อเรือง เหลืองออน ถึงเวลา หากิน ก็บินจร ครั้นสายัณห ผันผอน มานอนรัง ความคุนเคย สกุณา อุตสาหะ ไมเลยละ พุมไม ที่ใจหวัง เพราะพากเพียร ชอบที่ มีกําลัง เปนที่ตั้ง ตนรอด ตลอดเอย1. นกขมิ้น มีสีอะไร ก. เหลือง ข. ดํา ค. ขาว2 นกขมิ้นจะบินออกหากินเวลาใด ก. เชา ข. สาย ค. เย็น3. ทําไมจึงเรียกวา “นกขมิ้น” ก. เพราะมีสีเหมือนดอกบัว ข. เพราะมีสีเหลืองเหมือนขมิน ้ ค. เพราะมีสีเหมือนดอกกุหลาบ4. นกขมิ้นชอบอาศัยอยูที่ใด ก. บาน ข. ปา ค. พุมไม5. คําวา “สายัณห” แปลวาอะไร ก. ตอบเชา ข. ตอนเที่ยง ค. ตอนเย็น6. จงบอกชื่อนกที่นักเรียนรูสึกมา 5 ชื่อ (5 คะแนน)  ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………...
 2. 2. 7. จากเรื่องที่อานนักเรียนไดขอคิดอะไรบาง (5 คะแนน) ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...

×