Standardi za
UČENIKA
21. VEKA
Čitanje je prozor u svet.
Čitanje je osnovna veština za učenje, lični
razvoj i uživanje. Nivo razumevanja
pročitanog tekst...
4
UČENICI KORISTE VEŠTINE,
IZVORE I ALATE DA:
Definicija informacione pismenosti je postala
kompleksnija u skladu sa razvo...
Učenici koriste veštine, izvore i alate da:
1
1.1 Veštine
Pitaju, kritički razmišljaju i
stiču znanje.
1.1.7 PronaĎite smi...
Učenici koriste veštine, izvore i alate da:
2
2.1 Veštine
Izvlače zaključke,
donose informisane odluke, primenjuju znanje
...
Učenici koriste veštine, izvore i alate da:
3
3.1 Veštine
Dele znanje, moralno
i produktivno učestvuju kao članovi
našeg d...
Učenici koriste veštine, izvore i alate da:
4
4.1 Veštine
Streme ka ličnom i
estetskom razvoju.
4.2.4 Pokažite da cenite
k...
americanassociationofSchoolLibrarians
50 E. Huron St., Chicago, IL 60611
© 2007 by the American Library Association
Permis...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aas lstandardizaucenika21.veka

271 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aas lstandardizaucenika21.veka

  1. 1. Standardi za UČENIKA 21. VEKA
  2. 2. Čitanje je prozor u svet. Čitanje je osnovna veština za učenje, lični razvoj i uživanje. Nivo razumevanja pročitanog teksta u svim formatima (npr. slika, video, štampani tekst) i u svim kontekstima je ključni indikator uspeha studenata u školi i životu. Kao veština doživotnog učenja, čitanje se izdiže iznad dekodiranja i razumevanja do interpretacije i razvoja novih shvatanja. Traganje formira okvir za učenje. Da bi postali nezavisni, učenici i studenti moraju ne samo da steknu veštine, već i sklonost da te veštine koriste zajedno sa shvatanjem sopstvenih odgovornosti i strategija samoprocene. Ovako kombinovana, ova četiri elementa formiraju učenika koji će biti uspešan u kompleksnom informacijskom okruženju. Etičko ponašanje pri korišćenju informacija mora da se nauči. U ovom, sve više globanom, svetu informacija studenti moraju da se nauče da traže različite uglove gledanja, da prikupljaju i koriste informacije etički, te da koriste društvene alate odgovorno i bezbedno. Veštine rukovanja tehnologijama su ključne za potrebe zaposlenja u budućnosti. Današnji studenti moraju da steknu informacijske veštine koje će im omogućiti korišćenje tehnologija kao važnog alata za učenje, kako danas, tako i u budućnosti. Nepristrasan pristupje ključna komponenta za obrazovanje. Sva deca zaslužuju nepristrasan pristup knjizi i čitanju, informaciji i tehnologijama u okruženju koje je bezbedno i prirodno za učenje.
  3. 3. 4 UČENICI KORISTE VEŠTINE, IZVORE I ALATE DA: Definicija informacione pismenosti je postala kompleksnija u skladu sa razvojem resursa itehnologija. Informaciona pismenost je napredovala od jednostavne definicije – korišćenje referensnih izvora radi pronalaženja informacija. Višestruke pismenosti, uključujući digitalnu, vizuelnu, tekstualnu i tehnološku su se pridružile informacionoj pismenosti kao ključne veštine ovog veka. Neprekidan porast informacijazahteva odsvihpojedinaca dasteknu veštinerazmišljanja koje će im pomoći da samostalno uče. Količina informacija dostupna našim učenicima zahteva da svaki pojedinac stekne veštine da izabere, vrednuje i koristi informacije prikladno i efektivno. Učenje ima društveni kontekst. Učenje je poboljšano mogućnostima da učite i delite sa drugima. Studenti moraju da razviju veštine u deljenju znanja i učenju sa drugima, kako uživo, tako i putem tehnologija. Školske biblioteke su ključne za razvoj veštine učenja. Školske biblioteke nude nepristrasan fizički i intelektualni pristup izvorima i alatima neophodnim za učenje u prijatnom, stimulativnom i bezbednom okruženju. Školski bibliotekari saraĎuju sa drugima kako bi ponudili instrukcije, strategije za učenje i praksu u korišćenju osnovnih veština za učenje koje su neophodne u 21.veku. 1 2 3 Pitaju, kritički razmišljaju, i steknu znanje. Izvlače zaključke, donose informisane odluke, primenjuju znanje na nove situacije i formiraju novo znanje. Dele znanje, moralno i produktivno učestvuju kao članovi našeg demokratskog društva. Streme ka ličnom i estetskom razvoju.
  4. 4. Učenici koriste veštine, izvore i alate da: 1 1.1 Veštine Pitaju, kritički razmišljaju i stiču znanje. 1.1.7 PronaĎite smisao informacija prikupljenih 1.2.2 Demonstrirajte 1.3 Odgovornosti 1.1.1 Pratite procese zasnovane na upitu u potrazi za znanjem u vezi sa predmetima, te kreirajte stvarne veze za korišćenje ovog procesa u svakodnevnom životu. 1.1.2 Koristite prethodno stečeno znanje kao okvir za novo učenje. 1.1.3 Razvijajte i usavršavajte brojna pitanja radi kreiranja okvira pretrage za nova shvatanja. 1.1.4 PronaĎite, evaluirajte, i izaberite odgovarajuće izvore radi odgovora na pitanje. 1.1.5 Vrednujte informacije pronaĎene u odabranim izvorima na osnovu tačnosti, vrednosti, prilagoĎenosti potrebama, važnosti i društvenog i kulturnog konteksta. 1.1.6 Čitajte, gledajte i slušajte informacije predstavljene u bilo kom formatu (npr. tekstualnom, vizuelnom, medijskom, digitalnom) u cilju kreiranja zaključaka i formiranju mišljenja. iz različitih izvora kroz identifikaciju pogrešnog shvatanja, glavnih ideja, konfliktnih informacija i ugla gledanja ili predrasuda. 1.1.8 Demonstrirajte vrhunsko vladanje tehnološkim alatima za prstup informacijama i postavljanje upita. 1.1.9 SaraĎujte sa drugima u cilju širenja i produbljivanja razumevanja. 1.2 Karakter u akciji 1.2.1 Pokažite inicijativu i angažovanje kroz postavljanje pitanja i istraživanje odgovora izvan kolekcije površnih činjenica. sigurnost i samousmerenje kroz nezavisne izbore u procesu selekcije resursa i informacija. 1.2.3 Demonstrirajte kreativnost kroz višestruke resurse i formate. 1.2.4 Održite kritički stav kroz ispitivanje validnosti i tačnosti svih informacija. 1.2.5 Demonstrirajte prilagodljivost kroz promenu fokusa upita, pitanja, resursa ili strategija kada je to potrebno za postizanje uspeha. 1.2.6 Pokažite emotivnu elastičnost kroz upornost u potrazi za informacijama upkos izazovima. 1.2.7 Pokažite upornost kroz nastavak potrage za informacijama radi dobijanja šire perspektive. 1.3.1 Poštujte autorska prava/ prava intelektualne svojine kreatora i tvoraca. 1.3.2 Tražite različite perspektive tokom prikupljanja informacija i procene. 1.3.3 Pratite etičke i zakonske smernice tokom prikupljanja i korišćenja informacija. 1.3.4 Doprinosite razmeni ideja unutar zajednice koja uči. 1.3.5 Odgovorno koristite informacione tehnologije. 1.4 Strategije samoprocene 1.4.1 Pratite sopstvene procese potrage za informacijama radi efektivnosti i napretka i adaptiranja po potrebi. 1.4.2 Koristite interakciju i fidbek od nastavnika i polaznika u voĎenju sopstvenog procesa istraživanja. 1.4.3 Pratite prikupljene informacije i procenite nedostatke i slabosti. 1.4.4 Tražite odgovarajuću pomoć kada je to potrebno.
  5. 5. Učenici koriste veštine, izvore i alate da: 2 2.1 Veštine Izvlače zaključke, donose informisane odluke, primenjuju znanje na nove situacije i formiraju novo znanje. 2.1.6 Iskoristite proces 2.2.2 Koristite različito i 2.3 Odgovornosti pisanja, medijske i i uobičajeno razmišljanje 2.1.1 Nastavite istraživački proces primenom veština kritičkog razmišljanja (analiza, sinteza, evaluacija, organizacija) na informacije i znanje u cilju formiranja novih shvatanja, izvlačenja zaključaka i kreiranja novog znanja. 2.1.2 Organizujte znanje tako da je korisno. 2.1.3 Koristite strategije da izvučete zaključke iz informacija i primenite znanje na oblasti iz nastavnog plana, životne situacije i dalja istraživanja. 2.1.4 Koristite tehnologije i druge informacione alate kako biste analizirali i organizovali informacije. 2.1.5 SaraĎujte sa drugima radi razmene ideja, razvoja novih shvatanja, donošenja odluka i rešavanja problema. vizuelne pismenosti i tehnoloških veština radi kreiranja rezultata koji izražavaju nova shvatanja. 2.2 Karakter u akciji 2.2.1 Demonstrirajte fleksibilnost u korišćenju izvora kroz prilagoĎavanje informacionih strategija svakom specifičnom izvoru i traženjem dodatnih izvora kada ne mogu da se izvuku jasni zaključci. kako biste formulisali alternativne zaključke i testirali ih u odnosu na dokaze. 2.2.3 Uključite kritički stav pri donošenju zaključaka kroz demonstraciju da šablon dokaza vodi odluci ili zaključku. 2.2.4 Demonstrirajte ličnu produktivnost tako što ćete završiti procese u cilju izražavanja učenja. 2.3.1 Povežite shvatanje sa realnim svetom. 2.3.2 Uobzirite različite i globalne perspektive u donošenju zaključaka. 2.3.3 Koristite validne informacije i obrazložene zaključke kako biste doneli etičke odluke. 2.4 Strategije samoprocene 2.4.1 Odredite kako da se ponašate prema informaciji (prihvatate, odbijate, modifikujete). 2.4.2 Osvrnite se na sistematski proces i procenite da li je istraživanje završeno. 2.4.3 Prepoznajte nova znanja i shvatanja. 2.4.4 Razvijte smernice za buduća istraživanja.
  6. 6. Učenici koriste veštine, izvore i alate da: 3 3.1 Veštine Dele znanje, moralno i produktivno učestvuju kao članovi našeg demokratskog društva. 3.1.3 Koristite veštine pisanja 3.2 Karakter i govora da biste u akciji 3.3.3 Koristite veštine znanja 3.1.1 Zaključite istraživački proces deljenjem novih shvatanja i osvrtom na učenje. 3.1.2 Učestvujte i saraĎujte kao članovi društvene i intelektualne mreže učenika. efektivno iskomunicirali nova shvatanja. 3.1.4 Koristite tehnologije i druge informacijske alate kako biste organizovali i predstavili znanje i shvatanja na načine koji drugi mogu da vide, koriste i procene. 3.1.5 Povežite učenje sa pitanjima zajednice. 3.1.6 Informacione tehnologije koristite etički i odgovorno. 3.2.1 Demostrirajte voĎstvo i sigurnost kroz predstavljanje ideja drugima u formalnim i neformalnim situacijama. 3.2.2 Pokažite društvenu odgovornost kroz aktivnu saradnju sa drugima u procesima učenja i kroz postavljanje pitanja i ideja tokom grupne diskusije. 3.2.3 Demonstrirajte timski rad kroz produktivnu saradnju sa drugima. 3.3 Odgovornosti 3.3.1 Tražite i poštujte različite perspektive tokom potrage za informacijama, saradnju sa drugima i učešće kao član zajednice. 3.3.2 Poštujte različita interesovanja i iskustva drugih i tražite raznovrsne uglove gledanja. kako biste se uključili u javnu diskusiju i debatu u vezi sa zajedničkim pitanjima. 3.3.4 Kreirajte rezultate koji su primenljivi na autentični, svakodnevni kontekst. 3.3.5 Doprinesite razmeni ideja u okviru i izvan zajednice koja uči. 3.3.6 Koristite informacije i znanja u službi demokratskih vrednosti. 3.3.7 Poštujte principe intelektualne slobode. 3.4 Strategije samoprocene 3.4.1 Procenite procese koji su doveli do učenja kako biste revidirali strategije i učili mnogo efektivnije u budućnosti. 3.4.2 Procenite kvalitet i efektivnost proizvoda učenja. 3.4.3 Procenite sopstvenu sposobnost rada sa drugima u grupi kroz evaluaciju različitih uloga, voĎstva, i demonstracije poštovanja za drugačija viĎenja.
  7. 7. Učenici koriste veštine, izvore i alate da: 4 4.1 Veštine Streme ka ličnom i estetskom razvoju. 4.2.4 Pokažite da cenite književnost tako što 4.4 Strategije samoprocene 4.1.1 Čitajte, gledajte i slušajte radi zadovoljstva i ličnog razvoja. 4.1.2 Čitajte naširoko i tečno kako biste formirali veze sa sobom, sa svetom i prethodnim štivima. 4.1.3 Reagujte na književnost i kreativne izražaje ideja u različitim formatima i žanrovima. 4.1.4 Tražite informacije radi ličnog učenja u različitim formatima i žanrovima. 4.1.5 Povežite ideje sa sopstvenim interesovanjima, prethodnim znanjem i iskustvom. 4.1.6 Organizujte lično znanje na način da se možete lako pozvati na njega. 4.1.7 Koristite društvene mreže i informacione alate kako biste prikupili i delili informacije. 4.1.8 Koristite kreativne i umetničke formate kako biste iskazali lično učenje. 4.2 Karakter u akciji 4.2.1 Pokažite radoznalost kroz težnju ka interesovanjima putem različitih resursa. 4.2.2 Demonstrirajte motivaciju tako što ćete tražiti informacije da biste odgovorili na lična pitanja i interesovanja, putem različitih formata i žanrova i pokazivanje spremnosti da idete izvan akademskih zahteva. 4.2.3 Sačuvajte otvorenost ka novim idejama tako što ćete uobziriti različita mišljenja, menjati mišljenja ili zaključke kada dokaz potkrepljuje promenu, i tražiti informacije o novim idejama kroz akademska i lična iskustva. ćete birati da čitate radi zadovoljstva i kroz interesovanje za različite književne žanrove. 4.3 Odgovornosti 4.3.1 Učestvujte u društvenoj razmeni ideja, kako elektronski, tako i lično. 4.3.2 Prepoznajte da su izvori kreirani za različite namene. 4.3.3 Tražite mogućnosti za lični i estetski razvoj. 4.3.4 Praktikujte bezbedna i etička ponašanja u ličnoj e-komunikaciji i interakciji. 4.4.1 Identifikujte sopstvene oblasti interesovanja. 4.4.2 Prepoznajte granice ličnog znanja. 4.4.3 Prepoznajte kako da usmerite trud ka ličnom učenju. 4.4.4 Tumačite nove informacije na osnovu kulturnog i društvenog konteksta. 4.4.5 Razvijajte lične kriterijume za procenu efektivnosti izražavanja sopstvenih ideja. 4.4.6 Vrednujte sopstvenu sposobnost za izbor izvora koji su prikladni za lična interesovanja i potrebe.
  8. 8. americanassociationofSchoolLibrarians 50 E. Huron St., Chicago, IL 60611 © 2007 by the American Library Association Permission to use, reproduce, and distribute this document is hereby granted for private, non-commercial, and education purposes only. ISBN (bundle of 12) 978-0-8389-8445-1 This publication is available for download at http://www.ala.org/aasl/standards. Multiple copies may be purchased from the ALA store at http://www.ala.org or by calling 866-SHOP ALA. 21. UČENICI VEKA Veštine Ključne sposobnosti potrebne za razumevanje, učenje, razmišljanje i ovladavanje predmetom. ključno pitanje Da li student ima prave sposobnosti da istražuje temu ili predmet? Karakter u akciji Postojeća verovanja i stavovi koji usmeravaju razmišljanja i intelektualna ponašanja koja mogu da se izmere kroz preduzete akcije. ključno pitanje Da li je student izložen razmišljanju na višem nivou i aktivno uključen u kritičko razmišljanje u cilju sticanja i deljenja znanja? Odgovornosti Uobičajena ponašanja pojedinih učenika u procesu učenja, istraživanja i rešavanja problema. ključno pitanje Da li je student svestan da osnovne odlike učenja u 21. veku podrazumevaju sopstvenu odgovornost koja se proteže izvan veština i karaktera? Strategije samoprocene Osvrt na sopstveno učenje u cilju odreĎivanja da su veštine, karakter i odgovornosti efektivni. ključno pitanje Da li student može vremenom da prepozna lične snage i slabosti i postane snažniji i nezavisniji učenik?

×