Competencia digital docent. Elements de concreció

56,585 views

Published on

Presentació sobre la Competència digital docent a les Jornades d'Intercanvi d'experiències a l'Aula digital de secundària.
Badalona 06-07-2011

Published in: Education, Technology, Business

Competencia digital docent. Elements de concreció

 1. 1. La competència digital del professorat Elements per a la seva concreció Jordi Vivancos Juliol 2011
 2. 2. Guió• Perspectiva diacrònica de les TIC• De la Pedagogia de l’escassetat a la de l’abundància• Fonament i models per la competència digital docent• Canvi metodològic i TAC• Conclusions
 3. 3. Les TIC a l’aula no són una cosa nova Volum d’informació = 6 x 1010 GbEscriptura Impremta Internet-3500 1450 1990 Gràfic inspirat en l’estudi “How Much Information” (UC Berkeley)
 4. 4. L’escriptura també és tecnologia http://www.omniglot.com/writing/
 5. 5. TIC > Tecnologies digitals http://www.iescopernic.com/mediawiki/index.php/Unitat_did%C3 %A0ctica_1._Introducci%C3%B3_a_les_comunicacions.
 6. 6. L’escola neix amb lestecnologies de la informació 1000AC Escola d’escribes budista (Fresc del Monestir de Karashahr – Xina)
 7. 7. Aprendre de lletra, encara ésla clau de la resta de sabers Al·legoria de la Gramàtica (S.XVI)
 8. 8. Venim d’una pedagogia de l’escassetat Winslow Homer The Country School (1871)
 9. 9. Avui el volum d’informaciódigital és ingent i creixent
 10. 10. El consum informacional per càpita no té precedents 34 Gb / dia Informe "How Much Information?" University of California, San Diego (2008)
 11. 11. Necessitem nous instruments d’orientació Jacromer www.flickr.com/photos/jacromer/30357
 12. 12. I criteris per prevenir la infoxicació
 13. 13. L’abundància dinformació irecursos facilita noves pedagogies
 14. 14. L’economia del coneixement evoluciona dels models “Just in case”
 15. 15. “Just in Time”: Saber on i commés important que saber molt
 16. 16. Principi de Pareto i educació
 17. 17. Internet i l’efecte «llarga cua» http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html
 18. 18. La «llarga cua» i les TAC 20% 80% Aplicacions CDP didàctiques específiques
 19. 19. Espectre de les TACAMB DE SOBRE
 20. 20. Models de competència digital del professorat (CDP)
 21. 21. Fonament normatiu de la competència digital docentLECArticle 104: La funció docent• J) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina metodològica.Article 109: Formació inicial del professorat – 2. ...coneixement suficient d’una llegua estrangera, i domini de les TIC,...
 22. 22. Descriptors de la Competència digital Generat amb www.wordle.net
 23. 23. Mapa conceptual de la Competència digital SOBRE DE AMB Fonts: Decrets de mínims LOE
 24. 24. ACTICModel de competència digital per la ciutadania en 3 nivells: elemental, efectiu i avançat.Cap nivell o dimensió contempla les especificitats de les TAC. http://actic.gencat.cat
 25. 25. Pere Marquès (UAB)Les TIC constitueixen un eix transversal de totaacció formativa. Distingeix 4 dimensions:1. Competències Tècniques (Instrumentals)2. Actualització Professional3. Metodologia Docent4. Actituds i valors http://www.peremarques.net/competenciasdigitales.htm
 26. 26. C2I2e (França)• Les competències del Certificat Informàtica i Internet per al professorat s’articulen en 7 àmbits: • Dominar els entorns digitals dús docent • Desenvolupar estratègies per al desenvolupament professional • Prendre consciència de les responsabilitats professionals derivades de les TIC • Selecció i ús dels recursos digitals educatius • Estratègies metodològiques d’ús de les TAC • Projectes col·laboratius i de treball en xarxa • Avaluació i validació de les competències digitals de lalumnat. http://www.c2i.education.fr/
 27. 27. EPICT• Acreditació internacional de la competència digital del professorat.• Vol contribuir a una millora de les pràctiques docents.• Combina les perspectives instrumentals i pedagògiques.• Es basa en el desenvolupament i l’adaptació de propostes de treball a laula.• La modalitat formativa és via telemàtica. http://www.epict.org
 28. 28. ePotential (Australia) http://epotential.education.vic.gov.au/
 29. 29. Estàndards TIC per docents UNESCO http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.php
 30. 30. Model TPACK Context http://www.tpck.org/Koehler & Mishra 2007
 31. 31. Model ISTE (USA) http://www.eduteka.org/estandaresmaes.php3
 32. 32. ISTE 2: Competència digital directius http://www.eduteka.org/modulos/11/345/1007/1
 33. 33. Proposta d’eixos per la Competència digital docent (CDD) Tecnològic Comunicacional Axiològic Desenvolupament professional Metodològic
 34. 34. Els COM de la CDD
 35. 35. Canvi metodològic i TAC
 36. 36. Taxonomia de Bloom + TAC
 37. 37. El professorat som elstecnòlegs de l’ensenyament Rafael Sanzio Escola d’Atenes (1511)
 38. 38. L’ecosistema de les TIC és més sumatiu, que substitutiu...
 39. 39. La música no és dins el piano (Alan Kay (1985)
 40. 40. Les TAC no són només la tecnologia, Són el que podem fer amb ella.
 41. 41. Moltes gràcies i bon estiu ! @jvivancos #TAC Massís de Saboredo Javiersanp

×