Adviesdiensten Norea Regio Noord 2012 05 10

325 views

Published on

(In Dutch) De presentatie voor de NOREA regio Noord over de Studie Adviesdiensten

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adviesdiensten Norea Regio Noord 2012 05 10

 1. 1. Studie AdviesdienstenNOREA Regio NoordDUO Groningen, 10 mei 2012Werkgroep Adviesdiensten:L. (Leo) Benschop MSc RE QSA CISA, NoordbeekH. (Hub) Heijnen MIM, Verdonck, Klooster & AssociatesH.G.P. (Huub) Lucassen RE RA, Ernst &YoungMr.drs. J. (Jan) Roodnat RE RA, RAD / AuditDienst RijkDrs. E. (Erwin) Veth RE, INGIr.drs. J. (Jurgen) van der Vlugt RE CISA CRISC, Maverisk, penvoerderIng. J.M. (Koos) Ziere RE CISA, AuditZie
 2. 2. Opdracht; doelstelling• Overzicht van het fenomeen ‘adviesdiensten’;• Of en hoe eventueel reglementeren Binnen de kaders van het NOREA-‘Huis’ Ter bevordering kwaliteit van uitvoering van adviesdiensten
 3. 3. Beeld bij start Onderzoek, met als Resultaat een Uiting Inspanning A1 Statuten B1 Reglement Gedragscode B2 Reglement Beroepsbeoefening B3 Reglement KwaliteitsBeheersing NOREA• A2 Huishoudelijk • C1 Raamwerk • D Audit • E Advies • F ‘Niet-Actief’ reglement Assurance- Assessment (zoals In• A3 Reglement van opdrachten Review Invulling in business of toelating Quick Scan ontwikke- gepensioneerd)• A4 Reglement • C2 Richtlijn Beoordeling ling Beroepsethiek Assurance- Analyse [Geen invulling] –• A5 Reglement van opdrachten [B2 en B3 n.v.t.] Tucht• A6 Reglement van • G Uitvoeringsrichtlijnen beroep (Opdrachtaanvaarding, Documentatie)• A7 Richtlijn PE• A8 Regeling Over- stappers en • H Handreikingen (ZekeRE Business, ZekeRE Zorg); herintreders studierapporten, Handboek en ‘De EDP-Auditor’ Gericht op beoordeling van wat ís Toekomstgericht
 4. 4. Resultaat• Inleiding• Scope• Generieke adviesproces• Taxonomie• Input- en proces(kwaliteits)vereisten• Passendheid, haalbaarheid, effectiviteit• Elders• Aanzetten tot reglementering
 5. 5. ScopeEen adviesdienst is de uitvoering van een opdracht waarbijeen IT-auditor een advies formuleert op basis van eenonderzoek, bedoeld om de beoogde gebruiker teondersteunen bij besluitvorming op het gebied vaninformatietechnologie in een organisatie.•Deliverable: Advies•Formele opdracht•Geschikte adviesvraag•Onderzoek•Duurzame vastlegging (‘rapport’ ++)
 6. 6. Taxonomie
 7. 7. Passendheid, haalbaarheid, effectiviteit• Passendheid • Onmiddellijke aansluiting • Contextuele fit• Haalbaarheid • Inpasbaarheid • Acceptatie-inspanning• Effectiviteit • Prestatie • Accepteerbaarheid• Toekomstvastheid
 8. 8. Elders• IFAC, ISACA, AICPA (et al), FEE, ROA/Ooa: ו NBA: 4400 / 5500n → ו IIA: Secties C • Standaard • ‘Gedwongen collisie’ • ‘Werkprogramma’s’• Zeer beperkte literatuur (‘consulting’)
 9. 9. Aanzetten tot reglementeringVóór reglementeren:•Het past niet om in het Huis van reglementen een stuk dat ook in het dagelijks werk inde kern van het beroep hoort, zo leeg van reglementering te laten.•De mogelijke richtlijn, waarvoor in deze Studie de mogelijke contouren wordengeschetst, behelst niet veel meer dan algemene richtlijnen.•Een richtlijn voor adviesdiensten kan eenvoudig worden afgeleid van de bestaanderichtlijnen voor Assurance opdrachten.•Een richtlijn geeft houvast, waardoor ook minder ervaren collega’s zelfstandig eenadviesopdracht kunnen uitvoerenTégen reglementeren van adviesdiensten is:•De toekomstgerichtheid van adviezen betekent qualitate qua dat de kwaliteit van deadviezen moeilijk a priori is af te dwingen.•Voor adviesdiensten geldt dat de gebruiker, in tegenstelling tot assurance opdrachten,juist wél bekend is en in vele gevallen ook direct de opdrachtgever zal zijn.•Iedere richtlijn kent noodzakelijkerwijs afwijkingsmogelijkheden en de veelheid aanadviesvormen laat zich niet eenvoudig reglementeren.•Ieder reglement of richtlijn leidt tot(onnodige?) bureaucratie.
 10. 10. Quo vadet• Platslaan taal, daar sommige zinnen van een lengte zijn die niet iedereen intuïtief als eenheid kan (op)vatten of begrijpen, al dan niet veroorzaakt door het gebruik van termen als al dan niet of alternatieve interpretaties tussen haakjes, die desondanks wel nodig zijn om in de zin een afgerond begrippensamenstel ondergebracht te weten, of zoals Einstein zei: “Men moet de zaken zo simpel mogelijk maken, maar niet simpeler”.• Discussie: reglementeren? → Uitwerken• 2 discussies: Of Assurance Non-assurance Advies Non-advies Specifieke o.w. Non-specifieke o.w. Audit/assessment/review/beoordeling/doorlichting/…
 11. 11. Nu eerst…• Uitdragen• Discussies • Reglementeren Ja / Nee → Nee • De Anderen (het Umfeld)
 12. 12. Discussie 1: Reglementeren Ja/Nee
 13. 13. • Witte vlek(ken) invullen past bij • Pluriformiteit advies Huis • Inhoudelijke kwaliteit ..?• Het hindert niet; algemeenheden • Toekomstgerichtheid ..? • Gebruiker = opdrachtgever• Eenvoudig op te stellen • Geen standaardisatie conclusie• Houvast • Geen standaardisatie procedures • Bureaucratie met mindere ‘fit’ en wel overheadkosten Versus professionaliteit en flexibiliteit • Maatschappij wenst ont-regeling • Niet ‘ de mindere collega’s in toom houden’ (Waard/gasten) Weging ..? • Reglement Gedragscode geldt nog! • Objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid • Professioneel gedrag! • De IT-auditor aanvaardt te allen tijde de verantwoordelijkheid op te treden in het algemeen belang en behartigt dientengevolge niet uitsluitend de belangen van een individuele opdrachtgever. Weging ..? Daartoe neemt de IT-auditor bij zijn optreden deze Code in acht en handelt in overeenstemming daarmee.
 14. 14. VoorlopigUitkomst:• Niet reglementeren• Wel stimuleren • Kennisname (waarvan akte) • Toepassing (…)
 15. 15. Discussie 2: De AnderenAssurance – Audit – … │ Advies │ … – → │←→ │← → │←
 16. 16. De grenzen Deel I• Assurance: 5 kenmerken • Drie partijen →? • Geschikt object van onderzoek • Toepasselijke criteria →? • Toereikende informatie • Rapport →? • Dit zijn geen eisen …!• Onderzoek: • Alleen Soll/Ist; Major/minor/conclusie Aanbeveling ..? • Case based, andere ..?• Onafhankelijkheid• Audit / Assessment / Review / Beoordeling / Quick Scan / Doorlichting / …
 17. 17. De grenzen Deel II – nu wel helder• Audit: Oordeel over verleden • In principe herhaalbaar • Transparantie• Advies: Mening over toekomst • Voortschrijdende werkelijkheid • Voortschrijdend inzicht• Onderzoek
 18. 18. De grenzen Deel III• Advies: Mening over toekomst • Voortschrijdende werkelijkheid • Voortschrijdend inzicht • Separate, specifieke opdracht/vraag • Resultaatverplichting: Duurzame vastlegging• In Business • ‘Consulting’ • Overeengekomen specifieke werkzaamheden • Inspanningsverplichting (karakter) • Open ended (?)
 19. 19. Ten slotte
 20. 20. Aan U: Ontwikkelt uzelve (?) Credibility x Reliability x IntimacyTrust = Self-Interest
 21. 21. Dank• NOREA Regio Noord• Dienst Uitvoering Onderwijs
 22. 22. Meer regiobijeenkomsten…

×