Ang paglilitis ng mang serapio

12,623 views
12,504 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
 • it really helped me.. tnx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
12,623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
182
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ang paglilitis ng mang serapio

 1. 1. 1 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION PAREF SOUTHRIDGE AFTERNOON SCHOOL1 TEATRO SAMBOTANI2 PRESENTS3 Ang Paglilitis Ni Mang Serapio4 Witten by: Paul Arvisu Dumo5 edited by: Chris Valles6 directed by: Chock Encabo7 8 9 Isang silid10 11 Ang podium at silya ng HUKOM ay nasa isang plataporma. Ang mesa ng mga TAGAPAGTANONG ay nasa harapan ng plataporma. Gagamitin12 ng mga TAGAPAGTANONG ang plataporma bilang upuan. Katapat ng plataporma ang mga silya’t bangko ng mga pulubi. Dadalawa ang13 pasukan sa silid. Sa isang sulok, isang baul. Sa mesa ng mga TAGAPAGTANONG, isang malaking aklat, kwaderno at pluma.14 15 Gabi. Bukas ang lahat ng mga ilaw sa silid. Maririnig bigla ang palapit nang palapit na mga hiyaw at yabag ng mga taong tumatakbo sa labas16 ng silid. Papasok bigla ang mga tauhan sa dula.17 18 Unang papasok ang HUKOM, ang mga TAGAPAGTANONG, at si SERAPIO na nakapagitna sa dalawang BANTAY. Patakbo silang papasok, lahat19 humihiyaw at humahalakhak din. Tatakbo ang HUKOM, ang mga TAGAPAGTANONG, si SERAPIO sa gitna ng silid. Bigla silang tatahimik20 (bagamat patuloy pa rin ang hiyaw at halakhak ng ibang tauhan), titindig nang walang kibo sa gitna, sa harap ng podium ng HUKOM. May21 dalang baston ang UNANG TAGAPAGTANONG.22 23 Tatakbo ang ibang tauhan sa paligid ng grupo ng HUKOM, TAGAPAGTANONG, SERAPIO at BANTAY. Hawak-hawak ng tatlong PULUBI ang24 isang mahabang estandarte. Ang nakasulat sa estandarte: ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO. Bigla na lang silang susugod sa kanilang25 silya’t bangko, mauupo at mananahimik.26 27 Sandaling tigil. Biglang lalakad ang HUKOM papunta sa podium, ang mga TAGAPAGTANONG sa kanilang mesa, si SERAPIO at ang mga28 BANTAY sa bangko sa lugar ng mga pulubi. Titindig ang dalawang TAGAPAGTANONG sa likod ng mesa.29 30 Sandaling tigil. Bubuksan ng IKALAWANG TAGAPAGTANONG ang kaniyang kwaderno.31 32 Sandaling tigil.33 34 UNANG TAGAPAGTANONG:35 (Sa IKALAWANG TAGAPAGTANONG.) O, sige na.36 37 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:38 Sige. (Lalakad silang dalawa sa harap ng kanilang mesa.)39 40 DALAWANG TAGAPAGTANONG:41 (Sa mga manonood.) Narito po kayo upang panoorin ang isang paglilitis, dahila‟y ang krimen ng isang pulubing huling-huli namin: Si Mang42 Serapiong pisak at surutin. (Tatakbo sila sa likod ng kanilang mesa.)43 44 Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito agad!45 Hahalakhak, hihiyaw at papalakpak ang mga pulubi. Hihilahin ng dalawang BANTAY si SERAPIO sa gitna ng silid at iiwan doon.46 Katahimikan.47 48 UNANG TAGAPAGTANONG:49 Magandang gabi, ginoo.50 51 SERAPIO:52 Magandang gabi rin ho. (Sandaling tigil.) Mga ginoo…53 54 DALAWANG TAGAPAGTANONG:55 SILENCIO!56 57 UNANG TAGAPAGTANONG:58 Huwag kang magsalita habang kami‟y nagsasalita.59 60 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:61 Bastos ang nagsasalita habang may nagsasalita pa.62 63 UNANG TAGAPAGTANONG:64 (Sa mga manonood.) Patawarin ho ninyo siya. Talagang ganyan ho ang walang kapangyarihang tulad niya: mangmang at iyan nga ang65 suliranin ng mga makapangyarihan, katulad namin.66 67 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:68 Tumindig ka nang tuwid!69
 2. 2. 2 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 70 UNANG TAGAPAGTANONG:71 Ba‟t ka ba galaw nang galaw?72 73 SERAPIO:74 Gusto ko lang malaman kung ano ang krimen ko. (Sandaling tigil.)75 76 77 UNANG TAGAPAGTANONG:78 Hindi mo ba alam?79 80 SERAPIO:81 Hindi ho.82 83 UNANG TAGAPAGTANONG:84 Hindi nila sinabi sa iyo?85 86 SERAPIO:87 Hindi. Hindi ho.88 89 UNANG TAGAPAGTANONG:90 A, problema mo na „yun. (Sa mga manonood.) Pag-aaruga ng bata ang krimen niya.91 92 TATLONG SAKSI:93 (Biglang titindig, sa mga manonood.) Pag-aaruga, pag-aaruga, pag-aaruga ng bata.94 95 UNANG TAGAPAGTANONG:96 (Sa mga manonood.) Krimen sapagkat pag-aaruga ng bata‟y panunuksong gumasta. Samakatuwid, nawawalan ng pera ang federacion.97 Narinig siyang nagsasalita sa anak niya, at alam pa nila ang pangalan ng anak niya – Sol. Pormalidad na lamang itong paglilitis.98 99 HUKOM:100 Pormalidad na rin ho ang hatol ko.101 102 UNANG TAGAPAGTANONG:103 Ang parusa niya ang nais panoorin nitong mga pulubi. Siya‟y bubulagin. (Bubungisngis at tatawa ang mga pulubi.) Ginoong Serapio, mabuti104 ba‟ng tulog mo?105 106 SERAPIO:107 Oho.108 109 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:110 Nakakain ka na ba?111 112 SERAPIO:113 Oho.114 115 UNANG TAGAPAGTANONG:116 Magaling! Handang-handa ka para so paglilitis mo. Ilang araw mo nang suot iyang kamisadentro mo?117 118 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:119 Ikaw ba‟y naghilamos na?120 121 UNANG TAGAPAGTANONG:122 Naligo?123 124 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:125 Nagpunas man lamang?126 127 UNANG TAGAPAGTANONG:128 (Sa Bantay.) Na-spray mo na ba siya?129 130 HUKOM:131 (Pupukpukin nang dalawang beses ang kaniyang podium.) Ituloy ang paglilitis! (Sa mga manonood.) Sa aking siyam na taon sa federaciong132 ito bilang isang hukom, wala pa akong nakikilalang mga tagapagtanong na kasindaldal nitong dalawa. (Pupukpukin nang dalawang beses ang133 kaniyang podium.) Ituloy ang paglilitis!134 135 UNANG TAGAPAGTANONG:136 Bueno! Ginoong Serapio, sabihin mo sa amin. (Babatuhin si Serapio ng IKALAWANG TAGAPAGTANONG ng yeso o anumang maliit na bagay.)137 138 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:139 Tumindig ka nang tuwid!140
 3. 3. 3 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 141 UNANG TAGAPAGTANONG:142 Sabihin mo sa amin ang pangalan mo.143 144 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:145 Pangalan!146 147 SERAPIO:148 Serapio ho.149 150 UNANG TAGAPAGTANONG:151 (Sa IKALAWANG TAGAPAGTANONG.) Serapio.152 153 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:154 Serapio?155 156 UNANG TAGAPAGTANONG:157 Serapio?158 159 SERAPIO:160 Ho?161 162 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:163 Serapio?164 165 UNANG TAGAPAGTANONG:166 Serapio?167 168 SERAPIO:169 Ano ho?170 171 DALAWANG TAGAPAGTANONG:172 SERAPIO ANO!173 174 SERAPIO:175 Serapio.176 177 UNANG TAGAPAGTANONG:178 Serapio Serapio?179 180 SERAPIO:181 A, hindi ho, Serapio lang.182 183 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:184 (Habang sumusulat sa kwaderno.)185 Serapio lang.186 187 UNANG TAGAPAGTANONG:188 Ocupacion?189 190 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:191 Ocupacion?192 193 SERAPIO:194 Wala. Wala ho.195 196 UNANG TAGAPAGTANONG:197 Ano, wala kang ocupacion?198 199 SERAPIO:200 Wala ho.201 202 UNANG TAGAPAGTANONG:203 Hindi ba isa kang pulubi?204 205 SERAPIO:206 Oho.207 208 209 UNANG TAGAPAGTANONG:210 Ocupacion mo „yun. (Susulat ang Ikalawang Tagapagtanong sa kwaderno.) Classificacion.211
 4. 4. 4 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 212 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:213 Classificacion.214 215 SERAPIO:216 Classificacion?217 218 219 DALAWANG TAGAPAGTANONG:220 CLASSIFICACION!221 222 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:223 Ano ang classificacion mo bilang pulubi? Nagmamakaawa o aliwan?224 225 UNANG TAGAPAGTANONG:226 Pakunwari o karaniwan?227 228 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:229 Ikaw ba‟y nagrerenta?230 231 UNANG TAGAPAGTANONG:232 Ng sanggol o bata.233 234 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:235 Upang akitin nga236 237 UNANG TAGAPAGTANONG:238 Ang luha ng madla?239 240 DALAWANG TAGAPAGTANONG:241 „Yan ang uring nagmamakaawa.242 243 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:244 O tumutugtog ka ba – silindro o gitara, dram o kahit na banda o rondalla?245 246 UNANG TAGAPAGTANONG:247 Kasama ng sayaw248 o kundi nama‟y kanta249 nang madla‟y maaliw250 at bigyan ka ng kuwarta?251 252 DALAWANG TAGAPAGTANONG:253 „Yan ang uring aliwan.254 255 UNANG TAGAPAGTANONG:256 Maaari naman ding257 nagkukunwari ka258 ika‟y ipinaglihi259 sa isang palaka.260 261 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:262 O kung hindi naman263 ika‟y isang palso264 ngunit isang palsong265 palsipikado.266 267 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:268 Pakunwaring bingi,269 bulag, pilay, pipi,270 madla‟y madaya man271 ikaw nama‟y yayaman.272 „Yan ang uring pakunwari.273 274 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:275 Walang guni-guni276 ang nasa huling uri.277 278 UNANG TAGAPAGTANONG:279 Mga tunay na pipi, bulag, pilay, bingi.280 DALAWANG TAGAPAGTANONG:281 Walang guni-guni.282
 5. 5. 5 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 283 UNANG TAGAPAGTANONG:284 Wala ring salapi.285 286 DALAWANG TAGAPAGTANONG:287 Talagang ganyan ang buhay288 ng nasa huling uri:289 ang uring karaniwan.290 291 UNANG TAGAPAGTANONG:292 Alin ka sa apat?293 Nagmamakaawa o aliwan.294 295 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:296 Pakunwari o karaniwan. (Sandaling tigil.)297 298 SERAPIO:299 Ang huli ho. (Susulat ang IKALAWANG TAGAPAGTANONG sa kwaderno.)300 301 UNANG TAGAPAGTANONG:302 Ginoong Hukom, ano ang gagawin namin ngayon?303 304 305 HUKOM:306 Patibayan na ninyo ang krimen niya.307 (Biglang titindig ang TATLONG SAKSI.)308 309 TATLONG SAKSI:310 (Sa mga manonood.) Patitibayan na ang krimen niya. Patitibayan na ang krimen niya.311 312 DALAWANG TAGAPAGTANONG:313 BUENO. Ginoong Serapio, may asawa ka ba?314 315 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:316 Isang kabiyak?317 318 DALAWANG TAGAPAGTANONG:319 Isang babaing bumabahagi sa puso mo?320 (Sandaling tigil.)321 Babaeng nakasal322 sa harap ng altar323 sa opisina ng gatpuno324 o iba pang lugar.325 (Katahimikan.)326 327 UNANG TAGAPAGTANONG:328 O ano, Ginoong Serapio, sagutin mo ang tanong.329 330 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:331 Napakasimple.332 333 UNANG TAGAPAGTANONG:334 Ginoong Serapio, di ka dapat mahiya.335 336 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:337 Sabihin mo ang totoo.338 339 UNANG TAGAPAGTANONG:340 May asawa ka ba?341 342 SERAPIO:343 Wala ho. (Sandaling tigil.)344 345 UNANG TAGAPAGTANONG:346 Iibahin ko ang tanong. May asawa ka ba noon?347 348 349 350 351 DALAWANG TAGAPAGTANONG:352 Asawa na ngayo‟y353
 6. 6. 6 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION nagsasaya354 sa bahay ng Dios355 o bahay ng iba?356 (Katahimikan.)357 358 UNANG TAGAPAGTANONG:359 O ano? Malinaw na malinaw ang tanong ngayon. May asawa ka ba noon? (Katahimikan.) Ginoong Serapio, nakapagtataka „yang katahimikan360 mo.361 362 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:363 May asawa ka ba noon? (Sandaling tigil.)364 365 SERAPIO:366 Oo.367 368 DALAWANG TAGAPAGTANONG:369 Ayos pala eh!370 371 SERAPIO:372 Ngunit siya‟y patay na.373 374 UNANG TAGAPAGTANONG:375 A, wala. Basta inamin mong may asawa ka nga. (Pupukpukin ng HUKOM ang podium niya nang dalawang beses.)376 377 HUKOM:378 Magaling! (Sa mga manonood.) Napakabilis na aming mga paglilitis sapagkat lahat ng aming mga tagapagtanong ay matatalino at379 magagaling. (Biglang titindig ang mga PULUBI’T papalakpak.)380 381 MGA PULUBI:382 Magagaling! Magagaling! Magagaling! (Yuyuko ang mga TAGAPAGTANONG.)383 384 UNANG TAGAPAGTANONG:385 Ginoong Serapio, nagkaroon ka ba ng anak?386 387 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:388 Buhat sa kasal na iyon?389 390 UNANG TAGAPAGTANONG:391 Buhat sa inyong pagsasama?392 393 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:394 Buhat sa inyong pag-aasawa? (Katahimikan.)395 396 UNANG TAGAPAGTANONG:397 Ginoong Serapio, tahimik ka nanaman.398 399 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:400 Wala kang sinasabi.401 402 UNANG TAGAPAGTANONG:403 Wala kang imik.404 405 DALAWANG TAGAPAGTANONG:406 Pasidhi nang pasidhi ang aming pananabik.407 408 UNANG TAGAPAGTANONG:409 Nagkaroon ka ba ng anak? (Katahimikan.)410 411 DALAWANG TAGAPAGTANONG:412 Payat na payat,413 tuyong-tuyo pa.414 Walang alinlangang415 Wala siyang modta.416 417 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:418 Nagkaroon ka ba ng anak? (Lalapitan ni SERAPIO ang IKALAWANG TAGAPAGTANONG.)419 420 SERAPIO:421 Ba‟t ninyo tinatanong „yan?422 UNANG TAGAPAGTANONG:423 Aba! Pilosopo!424
 7. 7. 7 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 425 SERAPIO:426 Ano ba ang krimen ko? (Tatakbo ang dalawang TAGAPAGTANONG sa likod ng mesa.)427 428 DALAWANG TAGAPAGTANONG:429 GINOONG SERAPIO!430 431 SERAPIO:432 Patawarin ho ninyo ako ngunit-433 434 UNANG TAGAPAGTANONG:435 Wala ka bang utak?436 437 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:438 Isip?439 440 441 UNANG TAGAPAGTANONG:442 Katiting na katalinuhan? Tandaan mo kung sino ka!443 444 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:445 Isang pulubi.446 447 UNANG TAGAPAGTANONG:448 Hamak.449 450 DALAWANG TAGAPAGTANONG:451 Kulisap!452 453 UNANG TAGAPAGTANONG:454 Sagutin mo ang tanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Sandaling tigil.)455 456 SERAPIO:457 Oho.458 459 460 DALAWANG TAGAPAGTANONG:461 Ayos!462 463 UNANG TAGAPAGTANONG:464 Ba‟t di mo inamin kaagad na may anak ka nga?465 466 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:467 Marami pang arte.468 469 SERAPIO:470 Ano ho ang krimen ko?471 472 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:473 Umupo ka. Malalaman mo rin. (Aakayin siya ng BANTAY sa kaniyang upuan. Susulat ang IKALAWANG TAGAPAGTANONG sa kwaderno.474 Sandaling tigil.)475 476 UNANG TAGAPAGTANONG:477 Ang pangalan ng anak mo ay Sol, hindi ba?478 479 SERAPIO:480 Oho. Paano ho ninyo nalaman?481 482 UNANG TAGAPAGTANONG:483 Marami kaming alam tungkol sa iyo. (Sandaling tigil.)484 485 SERAPIO:486 (Sa mga manonood.) Iyon din ang pangalan ng namatay niyang ina – Sol, Consuelo. Namatay ang kaniyang ina nang siya‟y ipanganak. Ang487 aming unang anak, at namatay pa ang ina, isang babaeng tahimik na may ngiting magpapahiwatig ng simoy at tubig ng batis. Ang pagpanaw488 niya‟y pagsapit ng kalungkutan. Dalawang hiyaw ang tumaginting sa aming silid sa gabing yaon: ang aking hiyaw ng hapis sa pagkamatay ni489 Sol, at ang hiyaw ng takot ng naisilang na Sol, na naging larawan ng kaniyang ina: maputi, maitim ang mata, madalas na nakangiti, lundag490 nang lundag kapag inuuwian ko ng kendi, matamis at laruan. Sana‟y nakita ninyo siya. At ang kaniyang halakhak, ang kaniyang halakhak –491 Sol, Sol.492 493 DALAWANG TAGAPAGTANONG:494 Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?495
 8. 8. 8 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 496 UNANG TAGAPAGTANONG:497 Ano „yang sinasabi mo?498 499 SERAPIO:500 Wala. Wala ho.501 502 UNANG TAGAPAGTANONG:503 Huwag ka nang umarte-arte pa.504 505 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:506 Basta‟t inamin mong may anak ka.507 508 UNANG TAGAPAGTANONG:509 Da-drama-drama ka pa diyan.510 511 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:512 Nais pang talunin ang radyo. (May mga papel na ibibigay ang UNANG TAGAPAGTANONG sa HUKOM.)513 514 515 HUKOM:516 Ano? Tapos na ba ang paglilitis? (Papalakpak nang dalawang beses ang IKALAWANG TAGAPAGTANONG.)517 518 UNANG TAGAPAGTANONG:519 Oho. Inamin na niya na anak nga niya „yung “Sol” na „yun.520 521 (Ibibigay ng isang BANTAY sa IKALAWANG TAGAPAGTANONG ang isang kahon.)522 523 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:524 (Sa mga manonood.) Ito ho ang kahon ng mga instrumentong ginagamit namin sa pagpaparusa sa mga kasapi. (Habang nagtatalumpati siya,525 maglalapag siya sa mesa ng martilyo, pait, malaking gunting, tinidor, bambo, at balaraw na kukunin niya mula sa kahon.)526 Humahanga ako sa mga parusa nitong federacion: ubod ng karunungan at pag-unawa, sapagkat sa katotohanan ay pagkakawanggawa ang527 mga parusa. Halimbawa, ang pagpipi, o ang pagpilay kaya. (Maglalapag siya ng bareta sa mesa.) Ipalagay nating bulag ang kriminal at528 nakikinabang dahil sa pagkabulag niya, hindi ba tataas ang kita niya kung pilay rin siya? Bulag na, pilay pa. O, at di lang siya ang529 makikinabang, Ang federacion din, sapagkat tataas ang kaniyang abuloy sa federacion. „Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa: ang530 pinarurusahan at ang nagpaparusa ay kapwa nakikinabang. (Maglalabas siya ng icepick; sa UNANG TAGAPAGTANONG.) Ito ho ang icepick.531 532 UNANG TAGAPAGTANONG:533 (Kay SERAPIO.) Ano? Handa ka na ba?534 535 SERAPIO:536 Para sa ano?537 538 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:539 Sa pagbulag.540 541 SERAPIO:542 Ha?543 544 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:545 Sa pagbulag. Madali lang. Sanay na itong guwardiya.546 547 UNANG TAGAPAGTANONG:548 Alam niya kung anong parte ng mata ang dapat unang turukin.549 550 SERAPIO:551 Pagbulag?552 553 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:554 Huwag kang matakot.555 556 UNANG TAGAPAGTANONG:557 Hindi ka matetetano.558 559 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:560 Sterilized itong icepick.561 562 UNANG TAGAPAGTANONG:563 Dalhin nga ninyo siya rito. (Hihilahin ng mga BANTAY si SERAPIO.)564 SERAPIO:565 Ba‟t ninyo ako bubulagin?566
 9. 9. 9 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 567 UNANG TAGAPAGTANONG:568 „Yan ang pamantayang parusa. (Tatangayin ng IKALAWANG TAGAPAGTANONG ang mga instrumento ng parusa, ang malaking aklat at569 kwaderno. Malalaglag ang mga ito sa sahig.)570 571 SERAPIO:572 Para sa ano?573 574 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:575 Para sa krimen mo.576 577 SERAPIO:578 Krimen?579 580 UNANG TAGAPAGTANONG:581 Huwag kang gumalaw masyado. (Bibigkasin nang sabay-sabay ang mga sumusunod na dialogo.)582 583 SERAPIO:584 Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! BITIWAN N‟YO AKO!585 586 UNANG TAGAPAGTANONG:587 Huwag mo kaming pagbibintangan. (Bubuhatin si SERAPIO ng mga BANTAY at ihihiga sa mesa. Hahawakan nila ang kaniyang paa’t kamay.588 Sisigaw at papalakpak ang mga PULUBI.) Hawakan mo ang kamay niya! Hawakan mo ang kamay niya!589 590 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:591 Ang ulo niya! Hawakan n‟yo ang ulo niya!592 593 SERAPIO:594 ANO BA ANG KRIMEN KO? (Sandaling tigil.)595 596 UNANG TAGAPAGTANONG:597 Ang ano?598 599 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:600 Ano?601 602 SERAPIO:603 Ang krimen ko, ano ang krimen ko?604 605 UNANG TAGAPAGTANONG:606 Relak lang, relak. (Mananahimik si SERAPIO.) O, ano ang nais mong malaman?607 608 609 SERAPIO:610 Ano ho ang krimen ko?611 612 UNANG TAGAPAGTANONG:613 Ang krimen mo! „Yun lang pala.614 615 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:616 Di mo sinabi agad. (Pupulutin niya ang malaking aklat mula sa sahig.)617 618 UNANG TAGAPAGTANONG:619 Sigaw ka nang ng sigaw diyan. (Titindig ang dalawang TAGAPAGTANONG sa plataporma, bubuksan ng UNANG TAGAPAGTANONG ang aklat,620 at hahanap ng pahina; magbabasa ang dalawang TAGAPAGTANONG.)621 622 UNANG TAGAPAGTANONG:623 Ang krimen ni Mang Serapio.624 625 DALAWANG TAGAPAGTANONG:626 Ang buhay ng tao‟y627 lansangan ng hirap;628 ang mundo‟y daigdig ng629 kirot at dahas.630 Pagkakasala‟y sakit ng ating631 pagkatao, pag-aaruga ng bata632 ang krimen ni Mang Serapio.633 Krimen mo, Mang Serapio!634 635 UNANG TAGAPAGTANONG:636 At wika pa sa aming aklat:637
 10. 10. 10 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 638 DALAWANG TAGAPAGTANONG:639 Bawal mag-aruga ng bata o asawa,640 ang taunang kita‟y nawawalan641 ng pera.642 643 UNANG TAGAPAGTANONG:644 Ginagasta mo ang pera ng federacion para sa isang bata.645 646 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:647 Magpabulag ka nang makauwi na tayo nang maaga.648 649 SERAPIO:650 Nguni‟t wala naman akong batang inaaruga, a.651 652 UNANG TAGAPAGTANONG:653 Ano?654 655 SERAPIO:656 Wala akong batang inaaruga. (Sandaling tigil.)657 658 UNANG TAGAPAGTANONG:659 Ginoong Serapio, huwag ka nang magsinungaling.660 SERAPIO:661 Hindi ako nagsisinungaling.662 663 UNANG TAGAPAGTANONG:664 Huwag mong lokohin itong hukuman.665 666 SERAPIO:667 Wala akong niloloko.668 669 HUKOM:670 Ang parusa para sa pagbubulaan sa hukuman ay pagpipi.671 672 SERAPIO:673 Sinasabi ko ang katotohanan. (Sandaling tigil.)674 675 UNANG TAGAPAGTANONG:676 Kaaamin mo lang na may anak ka.677 678 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:679 Narinig kita. Narinig ka naming lahat.680 681 UNANG TAGAPAGTANONG:682 At itong anak mo‟y isang babae.683 684 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:685 Ikaw mismo ang nagsabi.686 687 UNANG TAGAPAGTANONG:688 Ang pangalan pa nga ay Sol.689 690 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:691 Sinabi mo „yan! Sinabi mo!692 693 UNANG TAGAPAGTANONG:694 Hindi ba inaaruga mo nga siya?695 696 SERAPIO:697 Si Sol ay patay na. (Sandaling tigil.)698 699 UNANG TAGAPAGTANONG:700 Ha?701 702 HUKOM:703 Patay na siya, si Sol, patay na?704 705 706 SERAPIO:707 Tatlong taon nang patay. Sinagasaan ng dyip. Patay. (Sandaling tigil. Hihikbi at sisinghot ang mga TAGAPAGTANONG at PULUBI.)708
 11. 11. 11 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 709 UNANG TAGAPAGTANONG:710 Tunay na malungkot ang iyong kuwento. Pinipiga mo ang aming puso.711 712 DALAWANG TAGAPAGTANONG:713 Walang alinlangang muhusay ka sa sining ng pambobola.714 715 SERAPIO:716 Patay na siya!717 718 UNANG TAGAPAGTANONG:719 Magsalaysay ka sana ng kuwentong higit na kapanipaniwala kaysa diyan.720 721 SERAPIO:722 Totoo ang sinasabi ko! (Sandaling tigil.)723 724 UNANG TAGAPAGTANONG:725 Totoo ha! May tatlong saksi kami, ginoo, tatlong saksi na nanubok sa ‟yo, araw-gabi.726 727 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:728 Dalawang linggo silang nagbantay.729 730 UNANG TAGAPAGTANONG:731 Mga saksi sila sa krimen mo.732 733 SERAPIO:734 Nagsisinungaling sila! Wala akong batang inaaruga.735 UNANG TAGAPAGTANONG:736 Titingnan natin.737 738 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:739 Lalabas din ang katotohanan.740 741 UNANG TAGAPAGTANONG:742 Kung sila ang nagsisinungaling, sila ang parurusahan, ngunit kung ikaw ang sinungaling – (Sa mga PULUBI.)743 Pumarito sa harap ang tatlong saksi. (Titindig ang tatlong SAKSI.)744 745 HUKOM:746 (Sa tatlong SAKSI.) kayo na naman?747 748 UNANG SAKSI:749 Oho.750 751 HUKOM:752 Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba.753 754 IKALAWANG SAKSI:755 Talagang ganyan ho ang buhay.756 757 IKATLONG SAKSI:758 Tagapagtanggol lang ho kami ng kalinisan nitong federacion.759 760 UNANG SAKSI:761 Mga patnubay ng kabutihan nitong lipunan.762 763 HUKOM:764 Kayo ba ang unang nagsumbong ng kaniyang krimen?765 766 UNANG SAKSI:767 Oho.768 769 HUKOM:770 (Sa mga manonood.) Puwes, ayon ho sa mga batas ng aming federacion, kung mapatunayan nila ang kanilang sakdal, kanila na ang lahat ng771 kasangkapan ni Ginoong Serapio at diyes porsiyento ng kaniyang kinikita.772 773 (Lalakad ang tatlong SAKSI sa plataporma. Dadaluhungin bigla ni SERAPIO ang IKALAWANG SAKSI.)774 775 SERAPIO:776 Buwaya!777 UNANG TAGAPAGTANONG:778 (Sa mga BANTAY.) Hawakan ninyo siya! (Hahawakan ng mga BANTAY si SERAPIO at hihilahin sa lugar ng mga PULUBI. Titindig ang mga779
 12. 12. 12 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION SAKSI sa plataporma.) Bawal dito ang kumilos nang ganyan. Igalang mo itong hukuman, ginoo. (Sandaling tigil.)780 781 TATLONG SAKSI:782 Nakita namin siya,783 pauwing may dala,784 mamantikang supot sa785 sa kilikili niya,786 at susulyap-sulyap787 sa kana‟t kaliwa, takot sa wari ko788 na matagpuan siya.789 790 DALAWANG TAGAPAGTANONG:791 Takot sa wari ko na matagpuan siya.792 793 TATLONG SAKSI:794 Sinundan namin siya795 hanggang sa bahay niya,796 nagtago kami‟t797 narinig namin siya.798 “Heto na, Sol,799 kumain ka na‟t800 isuot mamaya801 ang damit mong pula.”802 803 DALAWANG TAGAPAGTANONG:804 “Heto na, Sol, kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula.”805 806 UNANG TAGAPAGTANONG:807 Ginoong Serapio, pinaratangan kita ng krimeng pag-aaruga ng bata.808 Bubulagin ka ngayon din!809 810 SERAPIO:811 „Yun ba ang inyong katibayan?812 813 UNANG TAGAPAGTANONG:814 Oo, masaya na kami.815 816 SERAPIO:817 Kulang pa „yang katibayan ninyo.818 819 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:820 At ano ang kakulangan?821 822 SERAPIO:823 Si Sol, ang aking “buhay” na anak.824 Mga tanga ang mga espiya ninyo!825 826 UNANG TAGAPAGTANONG:827 Huwag kang magsalita nang ganyan sa harap namin.828 829 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:830 Kami‟y mga opisyal nitong hukuman.831 832 SERAPIO:833 Akala ninyo‟y nahuli na ninyo ako, ano? Akala ninyo! (Sa tatlong saksi.) May isa sa inyong nakakita sa “buhay” na anak ko? Wala!834 835 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:836 Wala ba sa inyong nakakita sa anak niya?837 838 UNANG SAKSI:839 Narinig naman namin siyang nagsasalita sa anak niya, gabi-gabi, sa buong linggong nanubok kami. (Bibigkasin sabay ang mga sumusunod na840 dialogo. Lalapitan at kakausapin ni SERAPIO isa-isa ang mga manonood.) At kaya namin alam na alam ang mga sinasabi niya ay sapagkat –841 842 SERAPIO:843 Nagsisinungaling silang lahat!844 Nagsisinungaling silang lahat!845 Nagsisinungaling silang lahat!846 847 848 UNANG TAGAPAGTANONG;849 G. SERAPIO.850
 13. 13. 13 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 851 UNANG SAKSI:852 Sapagkat gabi-gabi sa takdang oras ay naririnig namin paulit-ulit na nagsasabing, “Heto na, Sol. Kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit853 mong pula,” at inuulit niya ito gabi-gabi.854 855 SERAPIO:856 Nagsisinungaling sila! Nasisinungaling sila nang maging kanila lahat ang mga kasangkapan ko.857 858 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:859 Nguni‟t nakita ninyo ang anak niya?860 861 UNANG SAKSI:862 Hindi.863 864 SERAPIO:865 HA!866 867 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:868 Kung nagsisinungaling kayo, mapipipi kayo!869 870 UNANG SAKSI:871 (Kay SERAPIO.) Narinig ka naming nagsalita sa anak mo!872 873 SERAPIO:874 Kung talagang buhay ang anak ko, dalhin n‟yo rito siya! Dudustain pa ninyo ang alaala niya. Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may875 buhay?876 877 UNANG TAGAPAGTANONG:878 Husto na „yan, ginoo!879 880 881 SERAPIO:882 Dalhin ninyo rito ang anak ko, kung buhay pa siya! At bulagin ninyo ako.883 884 UNANG TAGAPAGTANONG:885 Kami‟y nagpadala na, ginoo, kanina pa, ng dalawang kasapi nitong federacion sa iyong barung-barong, upang agawin ang anak mo sa886 karaniwang oras ng pag-uwi mo. Nakabalik na sila. (Sa mga BANTAY.) Nasaan sila? (Titindig ang dalawang PILAY.)887 888 UNANG TAGAPAGTANONG:889 O ano? Nasaan ang bata?890 891 UNANG PILAY:892 Wala.893 894 UNANG TAGAPAGTANONG:895 Anong wala? Hindi ba kayo pumunta sa bahay niya?896 897 UNANG PILAY:898 Oho.899 900 UNANG TAGAPAGTANONG:901 Hindi ninyo nahuli ang anak?902 903 UNANG PILAY:904 Wala hong bata roon.905 906 UNANG TAGAPAGTANONG:907 Kung nagsisinungaling ka – (Hahampasin ng baston ang dalawang PILAY. Susukot ang mga PILAY.)908 909 UNANG PILAY:910 Hindi ho.911 912 IKALAWANG PILAY:913 Wala ho kaming makita. Wala ho.914 915 UNANG PILAY:916 Kundi isang baul.917 918 919 IKALAWANG PILAY:920 Itong baul, ho, e. (Kakaladkarin nila ang bual. Katahimikan.)921
 14. 14. 14 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 922 UNANG TAGAPAGTANONG:923 Saan ninyo ito nakita?924 925 UNANG PILAY:926 Sa barung-barong niya.927 928 IKALAWANG PILAY:929 Sa isang sulok ho.930 931 UNANG PILAY:932 Nakatago sa ilalim ng mga lumang sako.933 934 UNANG TAGAPAGTANONG:935 Lumang sako. At hindi n‟yo pa ito nabubuksan?936 937 UNANG PILAY:938 Hinid pa ho.939 940 IKALAWANG PILAY941 Nakakandado ho.942 943 UNANG TAGAPAGTANONG:944 Nakakandado. (Sandaling tigil.) Buksan ninyo ang baul. (Dalawang bese na pupukpukin ng PILAY ng martilyo ang kandado ng baul.)945 946 SERAPIO:947 Wala „yang laman! Wala „yang laman! Isang lumang baul na nakita ko lang sa basurahan.948 949 UNANG TAGAPAGTANONG:950 Ba‟t mo tinatago, G. Serapio?951 952 SERAPIO:953 Wala. Ginagamit ko sa bahay bilang upuan.954 955 UNANG TAGAPAGTANONG:956 At bakit nakakandado?957 958 SERAPIO:959 Nakakandado na „yan nang makita ko.960 961 UNANG TAGAPAGTANONG:962 Nagsisiningaling ka, G. Serapio.963 Bagung-bago ang kandado. Walang bakas ng kalawang. Ikaw ang nagkandado nitong baul.964 965 SERAPIO:966 Nakakndado na „yan nang nakita ko!967 968 UNANG TAGPAGTANONG:969 Kung ganoon, G. Serapio, hindi mo daramdamin and pagbubukas namin nito. (Sa PILAY.) Buksan ang baul. (Dalawang hampas ng martilyo.)970 971 SERAPIO:972 Hindi. Huwag. (katahimikan.)973 974 UNANG TAGAPAGTANONG:975 G.Serapio, pinapawisan ka.976 977 SERAPIO:978 Wala „yang laman.979 980 UNANG TAGAPAGTANONG:981 Bakit mo alam, G. Serapio?982 Nagsinungaling ka kanina. Nabuksan mo itong baul.983 984 SERAPIO:985 Hindi!986 987 UNANG TAGAPAGTANONG:988 At ang kandado‟y iyo!989 990 SERAPIO:991 Hindi!992
 15. 15. 15 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 993 UNANG TAGAPAGTANONG:994 Hala! Buksan mo! (Tatlong hampas ng martlyo.)995 996 SERAPIO:997 Huwag!998 999 UNANG TAGAPAGTANONG:1000 Bakit, G. Serapio?1001 1002 SERAPIO:1003 Akin „yang baul.1004 1005 UNANG TAGAPAGTANONG:1006 Inamin mo rin.1007 1008 SERAPIO:1009 Huwag ninyong buksan „yan.1010 1011 UNANG TAGAPAGTANONG:1012 Bakit? May itinatago ka a sa amin?1013 1014 SERAPIO:1015 Bale wala sa inyo ang laman niyan.1016 1017 UNANG TAGAPAGTANONG:1018 Tinitingnan natin. Ituloy ang pagbubukas. (Apat na hampas ng martilyo.)1019 1020 SERAPIO:1021 Hindi n‟yo dapat pakialaman yan! Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay?1022 1023 UNANG TAGAPAGTANONG:1024 G. Serapio –1025 1026 SERAPIO:1027 Kailangan ba kayong makialam sa amin?1028 1029 UNANG TAGAPAGTANONG:1030 Serapio!1031 1032 SERAPIO:1033 Hindi n‟yo dapat pakialaman „yan!1034 1035 UNANG TAGAPAGTANONG:1036 Sasabihin ko sa‟yo kung ano ang malalahad pag nabuksan namin ito! Katibayan ng krimen mo!1037 1038 SERAPIO:1039 Wala kayong matutuklasan diyan.1040 (Uulitin niya itong linya habang nagsasalita ang UNANG TAGAPAGTANONG.)1041 1042 UNANG TAGAPAGTANONG:1043 Ano ang tinatago mo diyan? Ang mga damit mo? Ang mga laruan niya? ITULOY ANG PAGBUBUKAS! (Patuloy ang mga hampas ng martilyo1044 habang nagsasalita ang UNANG TAGAPAGTANONG at si SERAPIO.)1045 1046 SERAPIO:1047 HUWAG!1048 1049 UNANG TAGAPAGTANONG:1050 Wala kang kapangyarihan sa hukumang ito, ginoo.1051 1052 SERAPIO:1053 Nguni‟t AKIN iyang baul!1054 1055 UNANG TAGAPAGTANONG:1056 E, ano? E, ano?1057 1058 SERAPIO:1059 Huwag ninyong buksan „yan!1060 1061 UNANG TAGAPAGTANONG:1062 Pigilin mo kami! Pigilin mo kami!1063
 16. 16. 16 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 1064 SERAPIO:1065 Papatayin ko kayo! PAPATAYIN KO KAYO!1066 1067 UNANG TAGAPAGTANONG:1068 (Sa mga BANTAY.) Hawakan ninyo siya!1069 1070 SERAPIO:1071 Ibubunyag ko kayo sa pulis! (Hihinto ang pagmamartilyo.) Ibubunyag ko kayo sa pulis! Ibubunyag ko kayo at ang inyong kalupitan!1072 Ibubunyag ko ang inyong pandaraya sa madla; ibubunyag ko ang inyong pagmamalupit sa aming lahat; ibubunyag ko ang inyong sadyang1073 pagpapabaya sa mga matatandang kasapi; ibubunyag ko itong federacion sa pulis. (Katahimikan.)1074 1075 HUKOM:1076 (Hahampasin ng HUKOM ang kaniyang podium.) Walang makakatulong sa‟yo G. Serapio, wala! (Kakaladkarin si SERAPIO ng mga BANTAY.1077 Lulupagu si Serapio.) Ni ang pulis, ang pahayagan, kahit sino man sa mundong ito. Ang mga hiyaw mo‟y di maririnig; ang bawa‟t kilos mo‟y1078 mabibigo, walang papansin sa‟yo. Dumaing ka pa, at bukas makalawa, matatagpuan ang iyong magang katawan sa mga itim na bulaklak ng1079 Pasig. (Sa mga PULUBI.) Tandaan ninyo „yan! May kuwarenta pesos kayong dapat ibigay sa federacion araw-araw. At ibibigay n‟yo ang1080 perang iyan sa amin. At kapag hindi, kung kayo‟y nakakakita, pipitasin namin ang inyong mga mata; kung kayo ay nakapagsasalita,1081 puputulin namin ang iyong dila, at kung kayo‟y nakakalakad, babasagin namin ang inyong mga buto; at kung hindi pa rin ninyo susundin and1082 batas na ito, ang bawat daliri ninyo‟y isa-isang tatanggalin. Malungkot nga ang buhay sa federaciong ito, ngunit kasapi na kayo hanggang1083 kamatayan. Kamatayan lamang ang makakapagligtas sa‟yo kapag sumali ka sa federaciong ito. Buksan ang baul! (Patuloy na naman ang1084 pagmamartilyo habang nagsasalita si SERAPIO. Dapat lunurin ng mga hampas ng martilyo ang karamihan sa mga salita ng dialogo ni1085 SERAPIO.)1086 1087 SERAPIO:1088 Bale-wala sa inyo ang laman niyan. Bale-wala. Huwag na ninyong buksan. Bale-wala sa inyo ang laman niyan. (Sandalling tigil.) Hindi naman1089 ninyo mauunawaan. Hindi naman ninyo mauunawaan. Kung tangkain kong magpaliwanag, kung tangkain kong sabihin sa inyo kung bakit,1090 hindi naman ninyo mauunawaan. Pagtatawanan lamang ninyo ako. Anong masasabi ko sa inyo? Pa‟no, pa‟no ko sasabihin sa inyo? (Sandaling1091 tigil.) Nabubulok na kamay, nabubulok na balat, nabubulok na laman, nabubulok na ugat, nabubulok na buto. (Masisira ang kandado.1092 Katahimikan. Sisilip ang dalawng TAGAPAGTANONG sa baul. Titindig ang ilang PULUBI. Itataas ng UNANG TAGAPAGTANONG ang isang1093 manika.)1094 1095 UNANG TAGAPAGTANONG:1096 Manika? (Tatakbo si SERAPIO’t aagawin at hahagkan ang manika.)1097 1098 SERAPIO:1099 Sol! Sol!1100 1101 UNANG TAGAPAGTANONG1102 Si Sol! (Magatatwanan ang mga PULUBI.) (Patuloy ang tawanan ng mga PULUBI habang nagsasalita si SERAPIO. Dapat lunurin ng tawanan1103 ang mga linya ni SERAPIO.)1104 1105 SERAPIO:1106 Sol! Sol! Anak. Anak. Sol. Anak. Ang buwan. Ang bituin. Ang langit. Sol! Sol! Anak! Ang bituin. Ang hangin. Sol. Ang langit. Hangin. Sol ko.1107 Anak. Diwa. Imahen. Kristal at buhay. Buhay. Sol. Anak ko. (Hihina ang tawanan ng mga PULUBI. Tititigan ng buong korte si SERAPIO.)1108 Larawan ni Consuello. Sol na anak ni Sol. Sol. Kristal at diwa. (Tahimik na ang buong korte.)1109 Diwa. Diwa. Ang buawn. Ang bituin. Ang langit. Ang hangin. Ang sinag. (Mapapansin ng UNANG TAGAPAGTANONG ang mga mukha ng mga1110 PULUBI.) Ang araw. Sol! Ang araw! Sol! Ang Araw! Sol! Ang araw! Sol! (Aagawin ng UNANG TAGAPAGTANONG ang manika.)1111 1112 UNANG TAGAPAGTANONG:1113 (Matinis ang boses niya.) Tatay ka ng trapo! (Tatawa nang malakas ang mga PULUBI. Matinis ang tawanan nila.)1114 1115 SERAPIO:1116 Bitiwan mo siya. Bitiwan mo siya.1117 1118 UNANG TAGAPAGTANONG;1119 Ginasta mo ang pera ng federacion para dito?1120 1121 SERAPIO:1122 Pabayaan mo ako! Huwag mo akong pakialaman!1123 1124 UNANG TAGAPAGTANONG:1125 Isang pamahid sa tae ng kabayo! (Matinis na tawanan muli.)1126 1127 SERAPIO:1128 Ang anak ko ay maganda! At buhay. Buhay. Ang anak ko ay buhay at ang kagandahan ng araw.1129 1130 UNANG TAGAPAGTANONG:1131 Kapok! (Hahagutin niya ang manika. Katahimikan. Bigalang lulundag si SERAPIO sa TAGAPAGTANONG.)1132 SERAPIO:1133 Bitiwan mo siya! (Tatakbo ang TAGAPAGTANONG sa kanyang mesa’t ihahagis ang manika sa mga PULUBI.)1134
 17. 17. 17 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 1135 UNANG TAGAPAGTANONG:1136 Kunin mo siya!1137 1138 1139 (Sisigaw ang mga PULUBI’t sasaluhin ang manika. Pagtatapun-tapon nila ang manika sa iba’t-ibang sulok ng silid habang nagsisigawan at1140 nagtatwanan. Hahabulin naman ni SERAPIO ang manika. Mahahagis ang manika sa sahig, ngunit bago mapulot ni SERAPIO ang manika,1141 sisigaw ang UNANG TAGAPAGTANONG.)1142 1143 1144 UNANG TAGAPAGTANONG:1145 Bulagin natin siya! Bulagin!1146 1147 (Uulitin ng mga PULUBI ang sigaw… kakaladkarin nila si SERAPIO sa plataporma. Lahat sila’y nagsisigawan at nagtatawanan. Biglang1148 maririnig ng mga manonood ang hiyaw ng binulag na SERAPIO. Biglang tatahimik ang mga PULUBI’t lalayo kay SERAPIO. Babangon si1149 SERAPIO. Duguan ang kaniyang mukha. Duguan din ang mga kamay ng ilang PULUBI. Gayundin ang kanilang mga damit. Walang imik ang1150 mga PULUBI’t si SERAPIO. Susuray-suray na lakad si SERAPIO. Mararapa siya’t gagapang. Aapuhapin niya ang manika. Biglang lalabas ang1151 mgaPULUBI maliban sa tatlo. Papalibutin nila si SERAPIO kasama ng mga TAGAPAGTANONG. Mahihipo ni SERAPIO ang manika, ngunit bago1152 niya makuha ito, sisipain ng isang PULUBI ang manika sa PULUBING masa likos ni SERAPIO. Uulitin itong laro ng hipo-sipa. Biglang titigil ang1153 mga PULUBI’t TAGAPAGTANONG. Lalabas ang mga PULUBI. Aakapin ni SERAPIO ang manika. Wala siyang imik.)1154 1155 UNANG TAGAPAGTANONG:1156 Guwardiya! Ilabas mo nga siya. (Kakaladkarin ng mga guwardiya si SERAPIO sa labas ng silid. Aayusin ng mga TAGAPAGTANONG ang1157 kanilang mga kasangkapan.)1158 1159 HUKOM:1160 Paminsan-minsan na lang itong mga paglilitis.1161 1162 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:1163 Oo nga, e. Di tulad ng dati.1164 1165 HUKOM:1166 Kelan ba ang susunod?1167 1168 IKALAWANG TAGAPAGTANONG:1169 Marso pa.1170 1171 HUKOM:1172 Isa pang buwan. (Lalabas ang HUKOM at IKALAWANG TAGAPAGTANONG. Katahimikan.)1173 1174 UNANG TAGAPAGTANONG:1175 (Sa mga manonood.) Umaasa kami sa nauunawaan ninyo kung bakit kami napilitang parusahan sa Serapio. Tinuturuan niya ang mga1176 kasaping magkaroon ng mga haraya, ang mga pangarap, na di naman matutpad at dadagdag lamang sa kanilang lumbay. Ang ginawa niya‟y1177 nakasira sa mga kasapi nitong federacion. Ang ano mang federacion ay nangangailangan ng kaayusan, ng mga batas. Ang maninira nitong1178 kaayusan ay mapanganib. Ang ginawa ni Mang Serapio‟y salungat sa aming mga batas. Ang ginawa niya‟y pulos malisya. Ipinagtanggol lang1179 namin ang aming kapwa tao. Ito‟y dapat ninyong lubos na maunawaan, lubos na maunawaan. (Katahimikan.) Nakita niyo sila isa-isang nag-1180 alisan. Babalik din sila. Babalik. Alam ninyo, nagkamali si G. Serapio nang sinabi niyang kami‟y sadyang pabaya sa matatandang kasapi. Ang1181 mga matatandang kasapi, ang mga matatandang pulubi, ang siya mismong ayaw mabuhay. Pilitin mo man sila, ayaw nilang kumain, umiinom1182 lang ng kaunting tubig araw-araw, sapagkat wala silang makita kundi karimlan sa langit at hininintay na lang nila ang pagdapo ni Kamatayan1183 sa kanilang durungawan. (Sandaling tigil.) Bali-bali na ang aming mga pakpak. Wala sa amin ang lakas upang liparin ang napakataas na1184 pader na kongkreto. Marahil ay ibinitin na nga ni Mang Serapio sa harap namin ang susi sa aming pintuan, ngunit napakahirap hiwain ang1185 sarili‟t ilantad sa pag-ibig. Ang balon ay malalim, at nasa kailaliman ang nasang lumipad at hanapin ang sinag ng araw, ngunit ang gula-1186 gulanit na diwa‟y mahinang wumawagayway lamang. (Lalabas siya.)1187 1188 1189 1190 1191 -WAKAS-1192

×