• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Ang paglilitis ng mang serapio

on

 • 9,829 views

 

Statistics

Views

Total Views
9,829
Views on SlideShare
9,828
Embed Views
1

Actions

Likes
2
Downloads
143
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ang paglilitis ng mang serapio Ang paglilitis ng mang serapio Document Transcript

  • 1 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 1 PAREF SOUTHRIDGE AFTERNOON SCHOOL 2 TEATRO SAMBOTANI 3 PRESENTS 4 Ang Paglilitis Ni Mang Serapio 5 Witten by: Paul Arvisu Dumo 6 edited by: Chris Valles 7 directed by: Chock Encabo 8 9 10 Isang silid 11 12 Ang podium at silya ng HUKOM ay nasa isang plataporma. Ang mesa ng mga TAGAPAGTANONG ay nasa harapan ng plataporma. Gagamitin 13 ng mga TAGAPAGTANONG ang plataporma bilang upuan. Katapat ng plataporma ang mga silya’t bangko ng mga pulubi. Dadalawa ang 14 pasukan sa silid. Sa isang sulok, isang baul. Sa mesa ng mga TAGAPAGTANONG, isang malaking aklat, kwaderno at pluma. 15 16 Gabi. Bukas ang lahat ng mga ilaw sa silid. Maririnig bigla ang palapit nang palapit na mga hiyaw at yabag ng mga taong tumatakbo sa labas 17 ng silid. Papasok bigla ang mga tauhan sa dula. 18 19 Unang papasok ang HUKOM, ang mga TAGAPAGTANONG, at si SERAPIO na nakapagitna sa dalawang BANTAY. Patakbo silang papasok, lahat 20 humihiyaw at humahalakhak din. Tatakbo ang HUKOM, ang mga TAGAPAGTANONG, si SERAPIO sa gitna ng silid. Bigla silang tatahimik 21 (bagamat patuloy pa rin ang hiyaw at halakhak ng ibang tauhan), titindig nang walang kibo sa gitna, sa harap ng podium ng HUKOM. May 22 dalang baston ang UNANG TAGAPAGTANONG. 23 24 Tatakbo ang ibang tauhan sa paligid ng grupo ng HUKOM, TAGAPAGTANONG, SERAPIO at BANTAY. Hawak-hawak ng tatlong PULUBI ang 25 isang mahabang estandarte. Ang nakasulat sa estandarte: ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO. Bigla na lang silang susugod sa kanilang 26 silya’t bangko, mauupo at mananahimik. 27 28 Sandaling tigil. Biglang lalakad ang HUKOM papunta sa podium, ang mga TAGAPAGTANONG sa kanilang mesa, si SERAPIO at ang mga 29 BANTAY sa bangko sa lugar ng mga pulubi. Titindig ang dalawang TAGAPAGTANONG sa likod ng mesa. 30 31 Sandaling tigil. Bubuksan ng IKALAWANG TAGAPAGTANONG ang kaniyang kwaderno. 32 33 Sandaling tigil. 34 35 UNANG TAGAPAGTANONG: 36 (Sa IKALAWANG TAGAPAGTANONG.) O, sige na. 37 38 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 39 Sige. (Lalakad silang dalawa sa harap ng kanilang mesa.) 40 41 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 42 (Sa mga manonood.) Narito po kayo upang panoorin ang isang paglilitis, dahila‟y ang krimen ng isang pulubing huling-huli namin: Si Mang 43 Serapiong pisak at surutin. (Tatakbo sila sa likod ng kanilang mesa.) 44 45 Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito agad! 46 Hahalakhak, hihiyaw at papalakpak ang mga pulubi. Hihilahin ng dalawang BANTAY si SERAPIO sa gitna ng silid at iiwan doon. 47 Katahimikan. 48 49 UNANG TAGAPAGTANONG: 50 Magandang gabi, ginoo. 51 52 SERAPIO: 53 Magandang gabi rin ho. (Sandaling tigil.) Mga ginoo… 54 55 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 56 SILENCIO! 57 58 UNANG TAGAPAGTANONG: 59 Huwag kang magsalita habang kami‟y nagsasalita. 60 61 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 62 Bastos ang nagsasalita habang may nagsasalita pa. 63 64 UNANG TAGAPAGTANONG: 65 (Sa mga manonood.) Patawarin ho ninyo siya. Talagang ganyan ho ang walang kapangyarihang tulad niya: mangmang at iyan nga ang 66 suliranin ng mga makapangyarihan, katulad namin. 67 68 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 69 Tumindig ka nang tuwid!
  • 2 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 70 71 UNANG TAGAPAGTANONG: 72 Ba‟t ka ba galaw nang galaw? 73 74 SERAPIO: 75 Gusto ko lang malaman kung ano ang krimen ko. (Sandaling tigil.) 76 77 78 UNANG TAGAPAGTANONG: 79 Hindi mo ba alam? 80 81 SERAPIO: 82 Hindi ho. 83 84 UNANG TAGAPAGTANONG: 85 Hindi nila sinabi sa iyo? 86 87 SERAPIO: 88 Hindi. Hindi ho. 89 90 UNANG TAGAPAGTANONG: 91 A, problema mo na „yun. (Sa mga manonood.) Pag-aaruga ng bata ang krimen niya. 92 93 TATLONG SAKSI: 94 (Biglang titindig, sa mga manonood.) Pag-aaruga, pag-aaruga, pag-aaruga ng bata. 95 96 UNANG TAGAPAGTANONG: 97 (Sa mga manonood.) Krimen sapagkat pag-aaruga ng bata‟y panunuksong gumasta. Samakatuwid, nawawalan ng pera ang federacion. 98 Narinig siyang nagsasalita sa anak niya, at alam pa nila ang pangalan ng anak niya – Sol. Pormalidad na lamang itong paglilitis. 99 100 HUKOM: 101 Pormalidad na rin ho ang hatol ko. 102 103 UNANG TAGAPAGTANONG: 104 Ang parusa niya ang nais panoorin nitong mga pulubi. Siya‟y bubulagin. (Bubungisngis at tatawa ang mga pulubi.) Ginoong Serapio, mabuti 105 ba‟ng tulog mo? 106 107 SERAPIO: 108 Oho. 109 110 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 111 Nakakain ka na ba? 112 113 SERAPIO: 114 Oho. 115 116 UNANG TAGAPAGTANONG: 117 Magaling! Handang-handa ka para so paglilitis mo. Ilang araw mo nang suot iyang kamisadentro mo? 118 119 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 120 Ikaw ba‟y naghilamos na? 121 122 UNANG TAGAPAGTANONG: 123 Naligo? 124 125 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 126 Nagpunas man lamang? 127 128 UNANG TAGAPAGTANONG: 129 (Sa Bantay.) Na-spray mo na ba siya? 130 131 HUKOM: 132 (Pupukpukin nang dalawang beses ang kaniyang podium.) Ituloy ang paglilitis! (Sa mga manonood.) Sa aking siyam na taon sa federaciong 133 ito bilang isang hukom, wala pa akong nakikilalang mga tagapagtanong na kasindaldal nitong dalawa. (Pupukpukin nang dalawang beses ang 134 kaniyang podium.) Ituloy ang paglilitis! 135 136 UNANG TAGAPAGTANONG: 137 Bueno! Ginoong Serapio, sabihin mo sa amin. (Babatuhin si Serapio ng IKALAWANG TAGAPAGTANONG ng yeso o anumang maliit na bagay.) 138 139 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 140 Tumindig ka nang tuwid!
  • 3 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 141 142 UNANG TAGAPAGTANONG: 143 Sabihin mo sa amin ang pangalan mo. 144 145 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 146 Pangalan! 147 148 SERAPIO: 149 Serapio ho. 150 151 UNANG TAGAPAGTANONG: 152 (Sa IKALAWANG TAGAPAGTANONG.) Serapio. 153 154 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 155 Serapio? 156 157 UNANG TAGAPAGTANONG: 158 Serapio? 159 160 SERAPIO: 161 Ho? 162 163 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 164 Serapio? 165 166 UNANG TAGAPAGTANONG: 167 Serapio? 168 169 SERAPIO: 170 Ano ho? 171 172 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 173 SERAPIO ANO! 174 175 SERAPIO: 176 Serapio. 177 178 UNANG TAGAPAGTANONG: 179 Serapio Serapio? 180 181 SERAPIO: 182 A, hindi ho, Serapio lang. 183 184 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 185 (Habang sumusulat sa kwaderno.) 186 Serapio lang. 187 188 UNANG TAGAPAGTANONG: 189 Ocupacion? 190 191 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 192 Ocupacion? 193 194 SERAPIO: 195 Wala. Wala ho. 196 197 UNANG TAGAPAGTANONG: 198 Ano, wala kang ocupacion? 199 200 SERAPIO: 201 Wala ho. 202 203 UNANG TAGAPAGTANONG: 204 Hindi ba isa kang pulubi? 205 206 SERAPIO: 207 Oho. 208 209 210 UNANG TAGAPAGTANONG: 211 Ocupacion mo „yun. (Susulat ang Ikalawang Tagapagtanong sa kwaderno.) Classificacion.
  • 4 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 212 213 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 214 Classificacion. 215 216 SERAPIO: 217 Classificacion? 218 219 220 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 221 CLASSIFICACION! 222 223 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 224 Ano ang classificacion mo bilang pulubi? Nagmamakaawa o aliwan? 225 226 UNANG TAGAPAGTANONG: 227 Pakunwari o karaniwan? 228 229 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 230 Ikaw ba‟y nagrerenta? 231 232 UNANG TAGAPAGTANONG: 233 Ng sanggol o bata. 234 235 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 236 Upang akitin nga 237 238 UNANG TAGAPAGTANONG: 239 Ang luha ng madla? 240 241 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 242 „Yan ang uring nagmamakaawa. 243 244 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 245 O tumutugtog ka ba – silindro o gitara, dram o kahit na banda o rondalla? 246 247 UNANG TAGAPAGTANONG: 248 Kasama ng sayaw 249 o kundi nama‟y kanta 250 nang madla‟y maaliw 251 at bigyan ka ng kuwarta? 252 253 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 254 „Yan ang uring aliwan. 255 256 UNANG TAGAPAGTANONG: 257 Maaari naman ding 258 nagkukunwari ka 259 ika‟y ipinaglihi 260 sa isang palaka. 261 262 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 263 O kung hindi naman 264 ika‟y isang palso 265 ngunit isang palsong 266 palsipikado. 267 268 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 269 Pakunwaring bingi, 270 bulag, pilay, pipi, 271 madla‟y madaya man 272 ikaw nama‟y yayaman. 273 „Yan ang uring pakunwari. 274 275 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 276 Walang guni-guni 277 ang nasa huling uri. 278 279 UNANG TAGAPAGTANONG: 280 Mga tunay na pipi, bulag, pilay, bingi. 281 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 282 Walang guni-guni.
  • 5 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 283 284 UNANG TAGAPAGTANONG: 285 Wala ring salapi. 286 287 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 288 Talagang ganyan ang buhay 289 ng nasa huling uri: 290 ang uring karaniwan. 291 292 UNANG TAGAPAGTANONG: 293 Alin ka sa apat? 294 Nagmamakaawa o aliwan. 295 296 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 297 Pakunwari o karaniwan. (Sandaling tigil.) 298 299 SERAPIO: 300 Ang huli ho. (Susulat ang IKALAWANG TAGAPAGTANONG sa kwaderno.) 301 302 UNANG TAGAPAGTANONG: 303 Ginoong Hukom, ano ang gagawin namin ngayon? 304 305 306 HUKOM: 307 Patibayan na ninyo ang krimen niya. 308 (Biglang titindig ang TATLONG SAKSI.) 309 310 TATLONG SAKSI: 311 (Sa mga manonood.) Patitibayan na ang krimen niya. Patitibayan na ang krimen niya. 312 313 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 314 BUENO. Ginoong Serapio, may asawa ka ba? 315 316 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 317 Isang kabiyak? 318 319 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 320 Isang babaing bumabahagi sa puso mo? 321 (Sandaling tigil.) 322 Babaeng nakasal 323 sa harap ng altar 324 sa opisina ng gatpuno 325 o iba pang lugar. 326 (Katahimikan.) 327 328 UNANG TAGAPAGTANONG: 329 O ano, Ginoong Serapio, sagutin mo ang tanong. 330 331 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 332 Napakasimple. 333 334 UNANG TAGAPAGTANONG: 335 Ginoong Serapio, di ka dapat mahiya. 336 337 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 338 Sabihin mo ang totoo. 339 340 UNANG TAGAPAGTANONG: 341 May asawa ka ba? 342 343 SERAPIO: 344 Wala ho. (Sandaling tigil.) 345 346 UNANG TAGAPAGTANONG: 347 Iibahin ko ang tanong. May asawa ka ba noon? 348 349 350 351 352 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 353 Asawa na ngayo‟y
  • 6 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 354 nagsasaya 355 sa bahay ng Dios 356 o bahay ng iba? 357 (Katahimikan.) 358 359 UNANG TAGAPAGTANONG: 360 O ano? Malinaw na malinaw ang tanong ngayon. May asawa ka ba noon? (Katahimikan.) Ginoong Serapio, nakapagtataka „yang katahimikan 361 mo. 362 363 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 364 May asawa ka ba noon? (Sandaling tigil.) 365 366 SERAPIO: 367 Oo. 368 369 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 370 Ayos pala eh! 371 372 SERAPIO: 373 Ngunit siya‟y patay na. 374 375 UNANG TAGAPAGTANONG: 376 A, wala. Basta inamin mong may asawa ka nga. (Pupukpukin ng HUKOM ang podium niya nang dalawang beses.) 377 378 HUKOM: 379 Magaling! (Sa mga manonood.) Napakabilis na aming mga paglilitis sapagkat lahat ng aming mga tagapagtanong ay matatalino at 380 magagaling. (Biglang titindig ang mga PULUBI’T papalakpak.) 381 382 MGA PULUBI: 383 Magagaling! Magagaling! Magagaling! (Yuyuko ang mga TAGAPAGTANONG.) 384 385 UNANG TAGAPAGTANONG: 386 Ginoong Serapio, nagkaroon ka ba ng anak? 387 388 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 389 Buhat sa kasal na iyon? 390 391 UNANG TAGAPAGTANONG: 392 Buhat sa inyong pagsasama? 393 394 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 395 Buhat sa inyong pag-aasawa? (Katahimikan.) 396 397 UNANG TAGAPAGTANONG: 398 Ginoong Serapio, tahimik ka nanaman. 399 400 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 401 Wala kang sinasabi. 402 403 UNANG TAGAPAGTANONG: 404 Wala kang imik. 405 406 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 407 Pasidhi nang pasidhi ang aming pananabik. 408 409 UNANG TAGAPAGTANONG: 410 Nagkaroon ka ba ng anak? (Katahimikan.) 411 412 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 413 Payat na payat, 414 tuyong-tuyo pa. 415 Walang alinlangang 416 Wala siyang modta. 417 418 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 419 Nagkaroon ka ba ng anak? (Lalapitan ni SERAPIO ang IKALAWANG TAGAPAGTANONG.) 420 421 SERAPIO: 422 Ba‟t ninyo tinatanong „yan? 423 UNANG TAGAPAGTANONG: 424 Aba! Pilosopo!
  • 7 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 425 426 SERAPIO: 427 Ano ba ang krimen ko? (Tatakbo ang dalawang TAGAPAGTANONG sa likod ng mesa.) 428 429 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 430 GINOONG SERAPIO! 431 432 SERAPIO: 433 Patawarin ho ninyo ako ngunit- 434 435 UNANG TAGAPAGTANONG: 436 Wala ka bang utak? 437 438 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 439 Isip? 440 441 442 UNANG TAGAPAGTANONG: 443 Katiting na katalinuhan? Tandaan mo kung sino ka! 444 445 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 446 Isang pulubi. 447 448 UNANG TAGAPAGTANONG: 449 Hamak. 450 451 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 452 Kulisap! 453 454 UNANG TAGAPAGTANONG: 455 Sagutin mo ang tanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Sandaling tigil.) 456 457 SERAPIO: 458 Oho. 459 460 461 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 462 Ayos! 463 464 UNANG TAGAPAGTANONG: 465 Ba‟t di mo inamin kaagad na may anak ka nga? 466 467 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 468 Marami pang arte. 469 470 SERAPIO: 471 Ano ho ang krimen ko? 472 473 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 474 Umupo ka. Malalaman mo rin. (Aakayin siya ng BANTAY sa kaniyang upuan. Susulat ang IKALAWANG TAGAPAGTANONG sa kwaderno. 475 Sandaling tigil.) 476 477 UNANG TAGAPAGTANONG: 478 Ang pangalan ng anak mo ay Sol, hindi ba? 479 480 SERAPIO: 481 Oho. Paano ho ninyo nalaman? 482 483 UNANG TAGAPAGTANONG: 484 Marami kaming alam tungkol sa iyo. (Sandaling tigil.) 485 486 SERAPIO: 487 (Sa mga manonood.) Iyon din ang pangalan ng namatay niyang ina – Sol, Consuelo. Namatay ang kaniyang ina nang siya‟y ipanganak. Ang 488 aming unang anak, at namatay pa ang ina, isang babaeng tahimik na may ngiting magpapahiwatig ng simoy at tubig ng batis. Ang pagpanaw 489 niya‟y pagsapit ng kalungkutan. Dalawang hiyaw ang tumaginting sa aming silid sa gabing yaon: ang aking hiyaw ng hapis sa pagkamatay ni 490 Sol, at ang hiyaw ng takot ng naisilang na Sol, na naging larawan ng kaniyang ina: maputi, maitim ang mata, madalas na nakangiti, lundag 491 nang lundag kapag inuuwian ko ng kendi, matamis at laruan. Sana‟y nakita ninyo siya. At ang kaniyang halakhak, ang kaniyang halakhak – 492 Sol, Sol. 493 494 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 495 Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?
  • 8 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 496 497 UNANG TAGAPAGTANONG: 498 Ano „yang sinasabi mo? 499 500 SERAPIO: 501 Wala. Wala ho. 502 503 UNANG TAGAPAGTANONG: 504 Huwag ka nang umarte-arte pa. 505 506 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 507 Basta‟t inamin mong may anak ka. 508 509 UNANG TAGAPAGTANONG: 510 Da-drama-drama ka pa diyan. 511 512 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 513 Nais pang talunin ang radyo. (May mga papel na ibibigay ang UNANG TAGAPAGTANONG sa HUKOM.) 514 515 516 HUKOM: 517 Ano? Tapos na ba ang paglilitis? (Papalakpak nang dalawang beses ang IKALAWANG TAGAPAGTANONG.) 518 519 UNANG TAGAPAGTANONG: 520 Oho. Inamin na niya na anak nga niya „yung “Sol” na „yun. 521 522 (Ibibigay ng isang BANTAY sa IKALAWANG TAGAPAGTANONG ang isang kahon.) 523 524 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 525 (Sa mga manonood.) Ito ho ang kahon ng mga instrumentong ginagamit namin sa pagpaparusa sa mga kasapi. (Habang nagtatalumpati siya, 526 maglalapag siya sa mesa ng martilyo, pait, malaking gunting, tinidor, bambo, at balaraw na kukunin niya mula sa kahon.) 527 Humahanga ako sa mga parusa nitong federacion: ubod ng karunungan at pag-unawa, sapagkat sa katotohanan ay pagkakawanggawa ang 528 mga parusa. Halimbawa, ang pagpipi, o ang pagpilay kaya. (Maglalapag siya ng bareta sa mesa.) Ipalagay nating bulag ang kriminal at 529 nakikinabang dahil sa pagkabulag niya, hindi ba tataas ang kita niya kung pilay rin siya? Bulag na, pilay pa. O, at di lang siya ang 530 makikinabang, Ang federacion din, sapagkat tataas ang kaniyang abuloy sa federacion. „Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa: ang 531 pinarurusahan at ang nagpaparusa ay kapwa nakikinabang. (Maglalabas siya ng icepick; sa UNANG TAGAPAGTANONG.) Ito ho ang icepick. 532 533 UNANG TAGAPAGTANONG: 534 (Kay SERAPIO.) Ano? Handa ka na ba? 535 536 SERAPIO: 537 Para sa ano? 538 539 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 540 Sa pagbulag. 541 542 SERAPIO: 543 Ha? 544 545 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 546 Sa pagbulag. Madali lang. Sanay na itong guwardiya. 547 548 UNANG TAGAPAGTANONG: 549 Alam niya kung anong parte ng mata ang dapat unang turukin. 550 551 SERAPIO: 552 Pagbulag? 553 554 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 555 Huwag kang matakot. 556 557 UNANG TAGAPAGTANONG: 558 Hindi ka matetetano. 559 560 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 561 Sterilized itong icepick. 562 563 UNANG TAGAPAGTANONG: 564 Dalhin nga ninyo siya rito. (Hihilahin ng mga BANTAY si SERAPIO.) 565 SERAPIO: 566 Ba‟t ninyo ako bubulagin?
  • 9 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 567 568 UNANG TAGAPAGTANONG: 569 „Yan ang pamantayang parusa. (Tatangayin ng IKALAWANG TAGAPAGTANONG ang mga instrumento ng parusa, ang malaking aklat at 570 kwaderno. Malalaglag ang mga ito sa sahig.) 571 572 SERAPIO: 573 Para sa ano? 574 575 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 576 Para sa krimen mo. 577 578 SERAPIO: 579 Krimen? 580 581 UNANG TAGAPAGTANONG: 582 Huwag kang gumalaw masyado. (Bibigkasin nang sabay-sabay ang mga sumusunod na dialogo.) 583 584 SERAPIO: 585 Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! BITIWAN N‟YO AKO! 586 587 UNANG TAGAPAGTANONG: 588 Huwag mo kaming pagbibintangan. (Bubuhatin si SERAPIO ng mga BANTAY at ihihiga sa mesa. Hahawakan nila ang kaniyang paa’t kamay. 589 Sisigaw at papalakpak ang mga PULUBI.) Hawakan mo ang kamay niya! Hawakan mo ang kamay niya! 590 591 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 592 Ang ulo niya! Hawakan n‟yo ang ulo niya! 593 594 SERAPIO: 595 ANO BA ANG KRIMEN KO? (Sandaling tigil.) 596 597 UNANG TAGAPAGTANONG: 598 Ang ano? 599 600 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 601 Ano? 602 603 SERAPIO: 604 Ang krimen ko, ano ang krimen ko? 605 606 UNANG TAGAPAGTANONG: 607 Relak lang, relak. (Mananahimik si SERAPIO.) O, ano ang nais mong malaman? 608 609 610 SERAPIO: 611 Ano ho ang krimen ko? 612 613 UNANG TAGAPAGTANONG: 614 Ang krimen mo! „Yun lang pala. 615 616 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 617 Di mo sinabi agad. (Pupulutin niya ang malaking aklat mula sa sahig.) 618 619 UNANG TAGAPAGTANONG: 620 Sigaw ka nang ng sigaw diyan. (Titindig ang dalawang TAGAPAGTANONG sa plataporma, bubuksan ng UNANG TAGAPAGTANONG ang aklat, 621 at hahanap ng pahina; magbabasa ang dalawang TAGAPAGTANONG.) 622 623 UNANG TAGAPAGTANONG: 624 Ang krimen ni Mang Serapio. 625 626 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 627 Ang buhay ng tao‟y 628 lansangan ng hirap; 629 ang mundo‟y daigdig ng 630 kirot at dahas. 631 Pagkakasala‟y sakit ng ating 632 pagkatao, pag-aaruga ng bata 633 ang krimen ni Mang Serapio. 634 Krimen mo, Mang Serapio! 635 636 UNANG TAGAPAGTANONG: 637 At wika pa sa aming aklat:
  • 10 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 638 639 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 640 Bawal mag-aruga ng bata o asawa, 641 ang taunang kita‟y nawawalan 642 ng pera. 643 644 UNANG TAGAPAGTANONG: 645 Ginagasta mo ang pera ng federacion para sa isang bata. 646 647 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 648 Magpabulag ka nang makauwi na tayo nang maaga. 649 650 SERAPIO: 651 Nguni‟t wala naman akong batang inaaruga, a. 652 653 UNANG TAGAPAGTANONG: 654 Ano? 655 656 SERAPIO: 657 Wala akong batang inaaruga. (Sandaling tigil.) 658 659 UNANG TAGAPAGTANONG: 660 Ginoong Serapio, huwag ka nang magsinungaling. 661 SERAPIO: 662 Hindi ako nagsisinungaling. 663 664 UNANG TAGAPAGTANONG: 665 Huwag mong lokohin itong hukuman. 666 667 SERAPIO: 668 Wala akong niloloko. 669 670 HUKOM: 671 Ang parusa para sa pagbubulaan sa hukuman ay pagpipi. 672 673 SERAPIO: 674 Sinasabi ko ang katotohanan. (Sandaling tigil.) 675 676 UNANG TAGAPAGTANONG: 677 Kaaamin mo lang na may anak ka. 678 679 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 680 Narinig kita. Narinig ka naming lahat. 681 682 UNANG TAGAPAGTANONG: 683 At itong anak mo‟y isang babae. 684 685 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 686 Ikaw mismo ang nagsabi. 687 688 UNANG TAGAPAGTANONG: 689 Ang pangalan pa nga ay Sol. 690 691 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 692 Sinabi mo „yan! Sinabi mo! 693 694 UNANG TAGAPAGTANONG: 695 Hindi ba inaaruga mo nga siya? 696 697 SERAPIO: 698 Si Sol ay patay na. (Sandaling tigil.) 699 700 UNANG TAGAPAGTANONG: 701 Ha? 702 703 HUKOM: 704 Patay na siya, si Sol, patay na? 705 706 707 SERAPIO: 708 Tatlong taon nang patay. Sinagasaan ng dyip. Patay. (Sandaling tigil. Hihikbi at sisinghot ang mga TAGAPAGTANONG at PULUBI.)
  • 11 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 709 710 UNANG TAGAPAGTANONG: 711 Tunay na malungkot ang iyong kuwento. Pinipiga mo ang aming puso. 712 713 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 714 Walang alinlangang muhusay ka sa sining ng pambobola. 715 716 SERAPIO: 717 Patay na siya! 718 719 UNANG TAGAPAGTANONG: 720 Magsalaysay ka sana ng kuwentong higit na kapanipaniwala kaysa diyan. 721 722 SERAPIO: 723 Totoo ang sinasabi ko! (Sandaling tigil.) 724 725 UNANG TAGAPAGTANONG: 726 Totoo ha! May tatlong saksi kami, ginoo, tatlong saksi na nanubok sa ‟yo, araw-gabi. 727 728 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 729 Dalawang linggo silang nagbantay. 730 731 UNANG TAGAPAGTANONG: 732 Mga saksi sila sa krimen mo. 733 734 SERAPIO: 735 Nagsisinungaling sila! Wala akong batang inaaruga. 736 UNANG TAGAPAGTANONG: 737 Titingnan natin. 738 739 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 740 Lalabas din ang katotohanan. 741 742 UNANG TAGAPAGTANONG: 743 Kung sila ang nagsisinungaling, sila ang parurusahan, ngunit kung ikaw ang sinungaling – (Sa mga PULUBI.) 744 Pumarito sa harap ang tatlong saksi. (Titindig ang tatlong SAKSI.) 745 746 HUKOM: 747 (Sa tatlong SAKSI.) kayo na naman? 748 749 UNANG SAKSI: 750 Oho. 751 752 HUKOM: 753 Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba. 754 755 IKALAWANG SAKSI: 756 Talagang ganyan ho ang buhay. 757 758 IKATLONG SAKSI: 759 Tagapagtanggol lang ho kami ng kalinisan nitong federacion. 760 761 UNANG SAKSI: 762 Mga patnubay ng kabutihan nitong lipunan. 763 764 HUKOM: 765 Kayo ba ang unang nagsumbong ng kaniyang krimen? 766 767 UNANG SAKSI: 768 Oho. 769 770 HUKOM: 771 (Sa mga manonood.) Puwes, ayon ho sa mga batas ng aming federacion, kung mapatunayan nila ang kanilang sakdal, kanila na ang lahat ng 772 kasangkapan ni Ginoong Serapio at diyes porsiyento ng kaniyang kinikita. 773 774 (Lalakad ang tatlong SAKSI sa plataporma. Dadaluhungin bigla ni SERAPIO ang IKALAWANG SAKSI.) 775 776 SERAPIO: 777 Buwaya! 778 UNANG TAGAPAGTANONG: 779 (Sa mga BANTAY.) Hawakan ninyo siya! (Hahawakan ng mga BANTAY si SERAPIO at hihilahin sa lugar ng mga PULUBI. Titindig ang mga
  • 12 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 780 SAKSI sa plataporma.) Bawal dito ang kumilos nang ganyan. Igalang mo itong hukuman, ginoo. (Sandaling tigil.) 781 782 TATLONG SAKSI: 783 Nakita namin siya, 784 pauwing may dala, 785 mamantikang supot sa 786 sa kilikili niya, 787 at susulyap-sulyap 788 sa kana‟t kaliwa, takot sa wari ko 789 na matagpuan siya. 790 791 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 792 Takot sa wari ko na matagpuan siya. 793 794 TATLONG SAKSI: 795 Sinundan namin siya 796 hanggang sa bahay niya, 797 nagtago kami‟t 798 narinig namin siya. 799 “Heto na, Sol, 800 kumain ka na‟t 801 isuot mamaya 802 ang damit mong pula.” 803 804 DALAWANG TAGAPAGTANONG: 805 “Heto na, Sol, kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula.” 806 807 UNANG TAGAPAGTANONG: 808 Ginoong Serapio, pinaratangan kita ng krimeng pag-aaruga ng bata. 809 Bubulagin ka ngayon din! 810 811 SERAPIO: 812 „Yun ba ang inyong katibayan? 813 814 UNANG TAGAPAGTANONG: 815 Oo, masaya na kami. 816 817 SERAPIO: 818 Kulang pa „yang katibayan ninyo. 819 820 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 821 At ano ang kakulangan? 822 823 SERAPIO: 824 Si Sol, ang aking “buhay” na anak. 825 Mga tanga ang mga espiya ninyo! 826 827 UNANG TAGAPAGTANONG: 828 Huwag kang magsalita nang ganyan sa harap namin. 829 830 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 831 Kami‟y mga opisyal nitong hukuman. 832 833 SERAPIO: 834 Akala ninyo‟y nahuli na ninyo ako, ano? Akala ninyo! (Sa tatlong saksi.) May isa sa inyong nakakita sa “buhay” na anak ko? Wala! 835 836 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 837 Wala ba sa inyong nakakita sa anak niya? 838 839 UNANG SAKSI: 840 Narinig naman namin siyang nagsasalita sa anak niya, gabi-gabi, sa buong linggong nanubok kami. (Bibigkasin sabay ang mga sumusunod na 841 dialogo. Lalapitan at kakausapin ni SERAPIO isa-isa ang mga manonood.) At kaya namin alam na alam ang mga sinasabi niya ay sapagkat – 842 843 SERAPIO: 844 Nagsisinungaling silang lahat! 845 Nagsisinungaling silang lahat! 846 Nagsisinungaling silang lahat! 847 848 849 UNANG TAGAPAGTANONG; 850 G. SERAPIO.
  • 13 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 851 852 UNANG SAKSI: 853 Sapagkat gabi-gabi sa takdang oras ay naririnig namin paulit-ulit na nagsasabing, “Heto na, Sol. Kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit 854 mong pula,” at inuulit niya ito gabi-gabi. 855 856 SERAPIO: 857 Nagsisinungaling sila! Nasisinungaling sila nang maging kanila lahat ang mga kasangkapan ko. 858 859 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 860 Nguni‟t nakita ninyo ang anak niya? 861 862 UNANG SAKSI: 863 Hindi. 864 865 SERAPIO: 866 HA! 867 868 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 869 Kung nagsisinungaling kayo, mapipipi kayo! 870 871 UNANG SAKSI: 872 (Kay SERAPIO.) Narinig ka naming nagsalita sa anak mo! 873 874 SERAPIO: 875 Kung talagang buhay ang anak ko, dalhin n‟yo rito siya! Dudustain pa ninyo ang alaala niya. Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may 876 buhay? 877 878 UNANG TAGAPAGTANONG: 879 Husto na „yan, ginoo! 880 881 882 SERAPIO: 883 Dalhin ninyo rito ang anak ko, kung buhay pa siya! At bulagin ninyo ako. 884 885 UNANG TAGAPAGTANONG: 886 Kami‟y nagpadala na, ginoo, kanina pa, ng dalawang kasapi nitong federacion sa iyong barung-barong, upang agawin ang anak mo sa 887 karaniwang oras ng pag-uwi mo. Nakabalik na sila. (Sa mga BANTAY.) Nasaan sila? (Titindig ang dalawang PILAY.) 888 889 UNANG TAGAPAGTANONG: 890 O ano? Nasaan ang bata? 891 892 UNANG PILAY: 893 Wala. 894 895 UNANG TAGAPAGTANONG: 896 Anong wala? Hindi ba kayo pumunta sa bahay niya? 897 898 UNANG PILAY: 899 Oho. 900 901 UNANG TAGAPAGTANONG: 902 Hindi ninyo nahuli ang anak? 903 904 UNANG PILAY: 905 Wala hong bata roon. 906 907 UNANG TAGAPAGTANONG: 908 Kung nagsisinungaling ka – (Hahampasin ng baston ang dalawang PILAY. Susukot ang mga PILAY.) 909 910 UNANG PILAY: 911 Hindi ho. 912 913 IKALAWANG PILAY: 914 Wala ho kaming makita. Wala ho. 915 916 UNANG PILAY: 917 Kundi isang baul. 918 919 920 IKALAWANG PILAY: 921 Itong baul, ho, e. (Kakaladkarin nila ang bual. Katahimikan.)
  • 14 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 922 923 UNANG TAGAPAGTANONG: 924 Saan ninyo ito nakita? 925 926 UNANG PILAY: 927 Sa barung-barong niya. 928 929 IKALAWANG PILAY: 930 Sa isang sulok ho. 931 932 UNANG PILAY: 933 Nakatago sa ilalim ng mga lumang sako. 934 935 UNANG TAGAPAGTANONG: 936 Lumang sako. At hindi n‟yo pa ito nabubuksan? 937 938 UNANG PILAY: 939 Hinid pa ho. 940 941 IKALAWANG PILAY 942 Nakakandado ho. 943 944 UNANG TAGAPAGTANONG: 945 Nakakandado. (Sandaling tigil.) Buksan ninyo ang baul. (Dalawang bese na pupukpukin ng PILAY ng martilyo ang kandado ng baul.) 946 947 SERAPIO: 948 Wala „yang laman! Wala „yang laman! Isang lumang baul na nakita ko lang sa basurahan. 949 950 UNANG TAGAPAGTANONG: 951 Ba‟t mo tinatago, G. Serapio? 952 953 SERAPIO: 954 Wala. Ginagamit ko sa bahay bilang upuan. 955 956 UNANG TAGAPAGTANONG: 957 At bakit nakakandado? 958 959 SERAPIO: 960 Nakakandado na „yan nang makita ko. 961 962 UNANG TAGAPAGTANONG: 963 Nagsisiningaling ka, G. Serapio. 964 Bagung-bago ang kandado. Walang bakas ng kalawang. Ikaw ang nagkandado nitong baul. 965 966 SERAPIO: 967 Nakakndado na „yan nang nakita ko! 968 969 UNANG TAGPAGTANONG: 970 Kung ganoon, G. Serapio, hindi mo daramdamin and pagbubukas namin nito. (Sa PILAY.) Buksan ang baul. (Dalawang hampas ng martilyo.) 971 972 SERAPIO: 973 Hindi. Huwag. (katahimikan.) 974 975 UNANG TAGAPAGTANONG: 976 G.Serapio, pinapawisan ka. 977 978 SERAPIO: 979 Wala „yang laman. 980 981 UNANG TAGAPAGTANONG: 982 Bakit mo alam, G. Serapio? 983 Nagsinungaling ka kanina. Nabuksan mo itong baul. 984 985 SERAPIO: 986 Hindi! 987 988 UNANG TAGAPAGTANONG: 989 At ang kandado‟y iyo! 990 991 SERAPIO: 992 Hindi!
  • 15 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 993 994 UNANG TAGAPAGTANONG: 995 Hala! Buksan mo! (Tatlong hampas ng martlyo.) 996 997 SERAPIO: 998 Huwag! 999 1000 UNANG TAGAPAGTANONG: 1001 Bakit, G. Serapio? 1002 1003 SERAPIO: 1004 Akin „yang baul. 1005 1006 UNANG TAGAPAGTANONG: 1007 Inamin mo rin. 1008 1009 SERAPIO: 1010 Huwag ninyong buksan „yan. 1011 1012 UNANG TAGAPAGTANONG: 1013 Bakit? May itinatago ka a sa amin? 1014 1015 SERAPIO: 1016 Bale wala sa inyo ang laman niyan. 1017 1018 UNANG TAGAPAGTANONG: 1019 Tinitingnan natin. Ituloy ang pagbubukas. (Apat na hampas ng martilyo.) 1020 1021 SERAPIO: 1022 Hindi n‟yo dapat pakialaman yan! Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? 1023 1024 UNANG TAGAPAGTANONG: 1025 G. Serapio – 1026 1027 SERAPIO: 1028 Kailangan ba kayong makialam sa amin? 1029 1030 UNANG TAGAPAGTANONG: 1031 Serapio! 1032 1033 SERAPIO: 1034 Hindi n‟yo dapat pakialaman „yan! 1035 1036 UNANG TAGAPAGTANONG: 1037 Sasabihin ko sa‟yo kung ano ang malalahad pag nabuksan namin ito! Katibayan ng krimen mo! 1038 1039 SERAPIO: 1040 Wala kayong matutuklasan diyan. 1041 (Uulitin niya itong linya habang nagsasalita ang UNANG TAGAPAGTANONG.) 1042 1043 UNANG TAGAPAGTANONG: 1044 Ano ang tinatago mo diyan? Ang mga damit mo? Ang mga laruan niya? ITULOY ANG PAGBUBUKAS! (Patuloy ang mga hampas ng martilyo 1045 habang nagsasalita ang UNANG TAGAPAGTANONG at si SERAPIO.) 1046 1047 SERAPIO: 1048 HUWAG! 1049 1050 UNANG TAGAPAGTANONG: 1051 Wala kang kapangyarihan sa hukumang ito, ginoo. 1052 1053 SERAPIO: 1054 Nguni‟t AKIN iyang baul! 1055 1056 UNANG TAGAPAGTANONG: 1057 E, ano? E, ano? 1058 1059 SERAPIO: 1060 Huwag ninyong buksan „yan! 1061 1062 UNANG TAGAPAGTANONG: 1063 Pigilin mo kami! Pigilin mo kami!
  • 16 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 1064 1065 SERAPIO: 1066 Papatayin ko kayo! PAPATAYIN KO KAYO! 1067 1068 UNANG TAGAPAGTANONG: 1069 (Sa mga BANTAY.) Hawakan ninyo siya! 1070 1071 SERAPIO: 1072 Ibubunyag ko kayo sa pulis! (Hihinto ang pagmamartilyo.) Ibubunyag ko kayo sa pulis! Ibubunyag ko kayo at ang inyong kalupitan! 1073 Ibubunyag ko ang inyong pandaraya sa madla; ibubunyag ko ang inyong pagmamalupit sa aming lahat; ibubunyag ko ang inyong sadyang 1074 pagpapabaya sa mga matatandang kasapi; ibubunyag ko itong federacion sa pulis. (Katahimikan.) 1075 1076 HUKOM: 1077 (Hahampasin ng HUKOM ang kaniyang podium.) Walang makakatulong sa‟yo G. Serapio, wala! (Kakaladkarin si SERAPIO ng mga BANTAY. 1078 Lulupagu si Serapio.) Ni ang pulis, ang pahayagan, kahit sino man sa mundong ito. Ang mga hiyaw mo‟y di maririnig; ang bawa‟t kilos mo‟y 1079 mabibigo, walang papansin sa‟yo. Dumaing ka pa, at bukas makalawa, matatagpuan ang iyong magang katawan sa mga itim na bulaklak ng 1080 Pasig. (Sa mga PULUBI.) Tandaan ninyo „yan! May kuwarenta pesos kayong dapat ibigay sa federacion araw-araw. At ibibigay n‟yo ang 1081 perang iyan sa amin. At kapag hindi, kung kayo‟y nakakakita, pipitasin namin ang inyong mga mata; kung kayo ay nakapagsasalita, 1082 puputulin namin ang iyong dila, at kung kayo‟y nakakalakad, babasagin namin ang inyong mga buto; at kung hindi pa rin ninyo susundin and 1083 batas na ito, ang bawat daliri ninyo‟y isa-isang tatanggalin. Malungkot nga ang buhay sa federaciong ito, ngunit kasapi na kayo hanggang 1084 kamatayan. Kamatayan lamang ang makakapagligtas sa‟yo kapag sumali ka sa federaciong ito. Buksan ang baul! (Patuloy na naman ang 1085 pagmamartilyo habang nagsasalita si SERAPIO. Dapat lunurin ng mga hampas ng martilyo ang karamihan sa mga salita ng dialogo ni 1086 SERAPIO.) 1087 1088 SERAPIO: 1089 Bale-wala sa inyo ang laman niyan. Bale-wala. Huwag na ninyong buksan. Bale-wala sa inyo ang laman niyan. (Sandalling tigil.) Hindi naman 1090 ninyo mauunawaan. Hindi naman ninyo mauunawaan. Kung tangkain kong magpaliwanag, kung tangkain kong sabihin sa inyo kung bakit, 1091 hindi naman ninyo mauunawaan. Pagtatawanan lamang ninyo ako. Anong masasabi ko sa inyo? Pa‟no, pa‟no ko sasabihin sa inyo? (Sandaling 1092 tigil.) Nabubulok na kamay, nabubulok na balat, nabubulok na laman, nabubulok na ugat, nabubulok na buto. (Masisira ang kandado. 1093 Katahimikan. Sisilip ang dalawng TAGAPAGTANONG sa baul. Titindig ang ilang PULUBI. Itataas ng UNANG TAGAPAGTANONG ang isang 1094 manika.) 1095 1096 UNANG TAGAPAGTANONG: 1097 Manika? (Tatakbo si SERAPIO’t aagawin at hahagkan ang manika.) 1098 1099 SERAPIO: 1100 Sol! Sol! 1101 1102 UNANG TAGAPAGTANONG 1103 Si Sol! (Magatatwanan ang mga PULUBI.) (Patuloy ang tawanan ng mga PULUBI habang nagsasalita si SERAPIO. Dapat lunurin ng tawanan 1104 ang mga linya ni SERAPIO.) 1105 1106 SERAPIO: 1107 Sol! Sol! Anak. Anak. Sol. Anak. Ang buwan. Ang bituin. Ang langit. Sol! Sol! Anak! Ang bituin. Ang hangin. Sol. Ang langit. Hangin. Sol ko. 1108 Anak. Diwa. Imahen. Kristal at buhay. Buhay. Sol. Anak ko. (Hihina ang tawanan ng mga PULUBI. Tititigan ng buong korte si SERAPIO.) 1109 Larawan ni Consuello. Sol na anak ni Sol. Sol. Kristal at diwa. (Tahimik na ang buong korte.) 1110 Diwa. Diwa. Ang buawn. Ang bituin. Ang langit. Ang hangin. Ang sinag. (Mapapansin ng UNANG TAGAPAGTANONG ang mga mukha ng mga 1111 PULUBI.) Ang araw. Sol! Ang araw! Sol! Ang Araw! Sol! Ang araw! Sol! (Aagawin ng UNANG TAGAPAGTANONG ang manika.) 1112 1113 UNANG TAGAPAGTANONG: 1114 (Matinis ang boses niya.) Tatay ka ng trapo! (Tatawa nang malakas ang mga PULUBI. Matinis ang tawanan nila.) 1115 1116 SERAPIO: 1117 Bitiwan mo siya. Bitiwan mo siya. 1118 1119 UNANG TAGAPAGTANONG; 1120 Ginasta mo ang pera ng federacion para dito? 1121 1122 SERAPIO: 1123 Pabayaan mo ako! Huwag mo akong pakialaman! 1124 1125 UNANG TAGAPAGTANONG: 1126 Isang pamahid sa tae ng kabayo! (Matinis na tawanan muli.) 1127 1128 SERAPIO: 1129 Ang anak ko ay maganda! At buhay. Buhay. Ang anak ko ay buhay at ang kagandahan ng araw. 1130 1131 UNANG TAGAPAGTANONG: 1132 Kapok! (Hahagutin niya ang manika. Katahimikan. Bigalang lulundag si SERAPIO sa TAGAPAGTANONG.) 1133 SERAPIO: 1134 Bitiwan mo siya! (Tatakbo ang TAGAPAGTANONG sa kanyang mesa’t ihahagis ang manika sa mga PULUBI.)
  • 17 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO 2010 TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION 1135 1136 UNANG TAGAPAGTANONG: 1137 Kunin mo siya! 1138 1139 1140 (Sisigaw ang mga PULUBI’t sasaluhin ang manika. Pagtatapun-tapon nila ang manika sa iba’t-ibang sulok ng silid habang nagsisigawan at 1141 nagtatwanan. Hahabulin naman ni SERAPIO ang manika. Mahahagis ang manika sa sahig, ngunit bago mapulot ni SERAPIO ang manika, 1142 sisigaw ang UNANG TAGAPAGTANONG.) 1143 1144 1145 UNANG TAGAPAGTANONG: 1146 Bulagin natin siya! Bulagin! 1147 1148 (Uulitin ng mga PULUBI ang sigaw… kakaladkarin nila si SERAPIO sa plataporma. Lahat sila’y nagsisigawan at nagtatawanan. Biglang 1149 maririnig ng mga manonood ang hiyaw ng binulag na SERAPIO. Biglang tatahimik ang mga PULUBI’t lalayo kay SERAPIO. Babangon si 1150 SERAPIO. Duguan ang kaniyang mukha. Duguan din ang mga kamay ng ilang PULUBI. Gayundin ang kanilang mga damit. Walang imik ang 1151 mga PULUBI’t si SERAPIO. Susuray-suray na lakad si SERAPIO. Mararapa siya’t gagapang. Aapuhapin niya ang manika. Biglang lalabas ang 1152 mgaPULUBI maliban sa tatlo. Papalibutin nila si SERAPIO kasama ng mga TAGAPAGTANONG. Mahihipo ni SERAPIO ang manika, ngunit bago 1153 niya makuha ito, sisipain ng isang PULUBI ang manika sa PULUBING masa likos ni SERAPIO. Uulitin itong laro ng hipo-sipa. Biglang titigil ang 1154 mga PULUBI’t TAGAPAGTANONG. Lalabas ang mga PULUBI. Aakapin ni SERAPIO ang manika. Wala siyang imik.) 1155 1156 UNANG TAGAPAGTANONG: 1157 Guwardiya! Ilabas mo nga siya. (Kakaladkarin ng mga guwardiya si SERAPIO sa labas ng silid. Aayusin ng mga TAGAPAGTANONG ang 1158 kanilang mga kasangkapan.) 1159 1160 HUKOM: 1161 Paminsan-minsan na lang itong mga paglilitis. 1162 1163 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 1164 Oo nga, e. Di tulad ng dati. 1165 1166 HUKOM: 1167 Kelan ba ang susunod? 1168 1169 IKALAWANG TAGAPAGTANONG: 1170 Marso pa. 1171 1172 HUKOM: 1173 Isa pang buwan. (Lalabas ang HUKOM at IKALAWANG TAGAPAGTANONG. Katahimikan.) 1174 1175 UNANG TAGAPAGTANONG: 1176 (Sa mga manonood.) Umaasa kami sa nauunawaan ninyo kung bakit kami napilitang parusahan sa Serapio. Tinuturuan niya ang mga 1177 kasaping magkaroon ng mga haraya, ang mga pangarap, na di naman matutpad at dadagdag lamang sa kanilang lumbay. Ang ginawa niya‟y 1178 nakasira sa mga kasapi nitong federacion. Ang ano mang federacion ay nangangailangan ng kaayusan, ng mga batas. Ang maninira nitong 1179 kaayusan ay mapanganib. Ang ginawa ni Mang Serapio‟y salungat sa aming mga batas. Ang ginawa niya‟y pulos malisya. Ipinagtanggol lang 1180 namin ang aming kapwa tao. Ito‟y dapat ninyong lubos na maunawaan, lubos na maunawaan. (Katahimikan.) Nakita niyo sila isa-isang nag- 1181 alisan. Babalik din sila. Babalik. Alam ninyo, nagkamali si G. Serapio nang sinabi niyang kami‟y sadyang pabaya sa matatandang kasapi. Ang 1182 mga matatandang kasapi, ang mga matatandang pulubi, ang siya mismong ayaw mabuhay. Pilitin mo man sila, ayaw nilang kumain, umiinom 1183 lang ng kaunting tubig araw-araw, sapagkat wala silang makita kundi karimlan sa langit at hininintay na lang nila ang pagdapo ni Kamatayan 1184 sa kanilang durungawan. (Sandaling tigil.) Bali-bali na ang aming mga pakpak. Wala sa amin ang lakas upang liparin ang napakataas na 1185 pader na kongkreto. Marahil ay ibinitin na nga ni Mang Serapio sa harap namin ang susi sa aming pintuan, ngunit napakahirap h iwain ang 1186 sarili‟t ilantad sa pag-ibig. Ang balon ay malalim, at nasa kailaliman ang nasang lumipad at hanapin ang sinag ng araw, ngunit ang gula- 1187 gulanit na diwa‟y mahinang wumawagayway lamang. (Lalabas siya.) 1188 1189 1190 1191 1192 -WAKAS-