Your SlideShare is downloading. ×

Iz mzino sp_izvertejums

305

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
305
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMU SADALĪJUMS PA GRUPĀM (KVANTITATĪVO DATU ANALĪZE) INFORMATĪVAIS MATERIĀLS 2012.
 • 2. SATURSIevads .................................................................................................................. 41. Augstākās izglītības padomes studiju programmu sadalījums pa kvalitātes grupām .... 52. Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātais alternatīvais studiju programmu sadalījumspa grupām ............................................................................................................ 72.1. Augstākās izglītības padomes iesniegtie dati analīzei ............................................ 72.2. Kvantitatīvo datu analīzes pamatojums ............................................................... 82.3. Metodoloģija studiju programmu sadalījumam grupās ......................................... 102.4. Studiju programmu alternatīvās grupas: A, B, C ................................................. 162.5. Studiju programmu sadalījuma pa alternatīvajām grupām grafiskā interpretācija ..... 203. Studiju virzieni un tajos ietilpstošo studiju programmu vērtējums ......................... 233.1. Izglītība, pedagoģija un sports ......................................................................... 233.3. Reliģija un teoloģija ....................................................................................... 293.4. Vēsture un filozofija ...................................................................................... 303.5. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas ......... 313.6. Tulkošana ..................................................................................................... 333.8. Socioloģija, politoloģija un antropoloģija .......................................................... 353.9. Ekonomika ................................................................................................... 373.10. Informācijas un komunikācijas zinātnes .......................................................... 403.11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība ................................. 423.12. Tiesību zinātne ............................................................................................ 503.13. Dzīvās dabas zinātnes ................................................................................... 523.14. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes ....................................................................... 533.15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija .................................................... 543.16. Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika .............................................. 553.17. Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība undatorzinātne ........................................................................................................ 563.19. Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas ............................................. 623.20. Ražošana un pārstrāde .................................................................................. 643.21. Arhitektūra un būvniecība ............................................................................. 663.22. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikashigiēna ............................................................................................................... 683.23. Veselības aprūpe .......................................................................................... 69 2
 • 3. 3.24. Sociālā labklājība ......................................................................................... 723.25. Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija ............................ 733.26. Transporta pakalpojumi ................................................................................ 743.27. Vides aizsardzība ......................................................................................... 753.28. Iekšējā drošība un civilā aizsardzība ............................................................... 763.29. Militārā aizsardzība ...................................................................................... 774. Ministrijas un AIP studiju programmu grupēšanas sinerģija ................................. 78 3
 • 4. IevadsŠī dokumenta mērķis ir sniegt sabiedrībai, studentiem un augstākās izglītības iestāžupārstāvjiem augstākās izglītības studiju programmu izvērtējuma kvantitatīvo datuanalīzi saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra sēdes protokollēmumaNr.53 22.§ 3.punktu.Dokumenta sagatavošanā ir izmantoti Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta„Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātespaaugstināšanai” dati – ekspertu sniegtie studiju programmu kvantitatīvie vērtējumi,kas tika iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk - ministrija) 2012.gada14.septembrī.Par ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumikvalitātes paaugstināšanai” īstenošanas rezultātā iegūto studiju programmu vērtējumudatu kvalitāti ir atbildīgs šī projekta īstenotājs – Augstākās izglītības padome (turpmāk– AIP). 4
 • 5. 1. Augstākās izglītības padomes studiju programmu sadalījums pa kvalitātes grupām2012.gada 18.jūlijā vietnē www.aip.lv tika publicēts pārskats par ESF projekta"Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātespaaugstināšanai" ietvaros veikto studiju programmu izvērtējumu un sadalījumu pašādām grupām: 1.tabula 854 studiju programmām sadalījums pa grupām (AIP piedāvājums) Grupa Apraksts Skaits I programmas, kas ir pārliecinoši kvalitatīvas un uzskatāmas 589 par ilgtspējīgām II programmas, kuru īstenošanā ir vērojamas problēmas un 210 kuru ilgstošai pastāvēšanai nepieciešami konkrēti uzlabojumi III programmas, kuru pastāvēšana ir problemātiska 55Detalizēts pārskats par novērtētajiem virzieniem un tajos ietilpstošo studijuprogrammu sadalījumu pa grupām tika izskatīts Ministru kabineta sēdē šī gada25.septembrī un ir publicēts Ministru kabineta mājaslapā1.1 http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40262846&mode=mk&date=2012-09-25 5
 • 6. 1.attēls AIP projekta ietvaros veiktais studiju programmu sadalījums pa programmu grupām un studiju virzieniem*100% 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 290% 9 2 17 5 1 10 7 3 3 2 4 0 4 280% 7 4 4 7 2270% 2 17 13 31 6260% 5 350% 11 32 6 10 15 15 55 5 23 21 33 6 43 13 1440% 48 1730% 16 7 10 9 8 27 1720% 34 55 13 7 3 III AIP10% II AIP 0% 5. Valodu un kultūras studijas, … 17. Informācijas tehnoloģija,… 8. Socioloģija, politoloģija un… 15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un… 18. Mehānika un metālapstrāde,… 19. Enerģētika, elektrotehnika un… 28. Iekšējā drošība un civilā … 10. Informācijas un komunikācijas… 11. Vadība, administrēšana un… 16. Fizika, materiālzinātne,… 22. Lauksaimniecība,… 25. Viesnīcu un restorānu serviss, … I AIP 23. Veselības aprūpe 12. Tiesību zinātne 9. Ekonomika 14. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes 20. Ražošana un pārstrāde 6. Tulkošana 7. Psiholoģija 24. Sociālā labklājība 2. Mākslas 3. Reliģija un teoloģija 13. Dzīvās dabas zinātnes 29. Militārā aizsardzība 4. Vēsture un filozofija 26. Transporta pakalpojumi 21. Arhitektūra un būvniecība 27. Vides aizsardzība 1. Izglītība, pedagoģija un sports * saskanā ar 2012.gada 14.septembrī iesniegto informāciju AIP piedāvātais studiju programmu sadalījums tika veikts, pamatojoties uz ekspertu sniegto kvantitatīvo vērtējumu (no 1 līdz 4 punkti), kā arī kvalitatīvo vērtējumu šādās kategorijās: - kvalitāte; - resursi; - ilgtspēja; - sadarbība/ pārklāšanās. 2.tabula Izvērtēšanā izmantotās kategorijas, kritēriji un maksimālais punktu skaits Kategorija (vērtēšanas Kritēriju skaits Maksimālais punktu grupa) skaits Kvalitāte 19 76 Resursi 11 44 Ilgtspēja 18 72 Sadarbība/ pārklāšanās 14 56 KOPĀ 62 248 6
 • 7. Vērtēšanā tika izmantoti 62 kritēriji (skat. 4.tabulu). Katra kritērija vērtēšanā tikaizmantota četru punktu sistēma: - četri punkti – teicams vērtējums, var būt nenozīmīgas nepilnības; - trīs punkti – labs vērtējums, var būt nebūtiskas nepilnības; - divi punkti – apmierinošs vērtējums, vērojami būtiski trūkumi; - viens punkts – neapmierinošs vērtējums.Saskaņā ar projekta metodoloģiju studiju programma var tikt atzīta par ilgtspējīgu (Igrupa) tad, ja neviens no kritērijiem netika novērtēts ar vienu punktu un ne vairāk kā15% kritēriju tika novērtēti ar diviem punktiem. Studiju programma var tikt atzīta parproblemātisku (III grupa), ja vairāk par 15% kritēriju tika novērtēti ar vienu punktu untika konstatētas būtiskas attīstības problēmas bez skaidriem risinājumiem.2. Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātais alternatīvais studiju programmu sadalījums pa grupām2.1. Augstākās izglītības padomes iesniegtie dati analīzeiPēc ministrijas pieprasījuma 2012.gada 14.septembrī AIP iesniedza Excel datni arekspertu sniegtajiem kvantitatīvajiem vērtējumiem katrā no 852 studiju programmām,kas satur šādus datus: - 62 kritēriju vērtējums ballēs no viens līdz četri vai ar atzīmi „no mark” (atzīme netika piešķirta); - informācija par studiju programmas iekļaušanu vienā no trijām grupām (I, II vai III).Pēc datu pārbaudes 842 programmas tika iekļautas datu kopā turpmākai analīzei(informācija par desmit programmām iesniegtajā datnē tika iekļauta divreiz),Vienlaikus ir jāņem vērā AIP sniegto datu pieejamības ierobežojums. Tikai 17 % novisām vērtētajām studiju programmām ir novērtēti visi 62 kritēriji. 5% no visāmstudiju programmām nav novērtēti desmit un vairāk kritēriji, tajā skaitā sešāmprogrammām vērtējums nav pieejams nevienā kritērijā (skat. 3.tabulu). 3.tabula Izstrūkstošo vērtējumu skaits studiju programmās Programmu skaits Iztrūkstošo vērtējumu skaits 0 145 1-3 494 4-10 164 >10 40Šādas studiju programmas (SP), kurām kvantitatīvais novērtējums nav pieejams,netika iekļautas ministrijas veiktajā analīzē: 7
 • 8. 1. Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola, SP „Audiovizuālā māksla”; 2. Rīgas Juridiskā augstskola, SP „Starptautiskās un Eiropas tiesības”; 3. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, SP „Skolvadība”; 4. Rīgas Tehniskā koledža, SP „Pasta pakalpojumi”; 5. Liepājas Jūrniecības koledža, SP „Jūras transports”; 6. Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledža, SP „Estētiskā kosmetoloģija”.Līdz ar to ministrijas veiktajā studiju programmu izvērtējuma kopā tika iekļautas 836studiju programmas.Jāņem vērā, ka studiju programmu skaits un struktūra ir dinamiski lielumi, kasnepārtraukti mainās. Ministrijas veiktajā analīzē ir izmantota AIP 2012.gada14.septembrī iesniegtā informācija.2.2. Kvantitatīvo datu analīzes pamatojumsKvantitatīvos vērtējumus piešķīra eksperti, pamatojoties uz situācijas vērtējumu katrākritērijā. Vienlaicīgi eksperti piešķīra gala vērtējumu katrai programmai, iekļaujot tāsvienā no trīs grupām.Tomēr korelācija starp kvantitatīvajiem vērtējumiem un gala vērtējumu ne vienmēr irskaidra. 2.attēls Studiju programmu novērtējums (vidējais iegūto punktu skaits 62 kritērijos) un sadalījums kvalitātes grupāsStudiju programmu piederība noteiktai grupai vairākos gadījumos nav saistīta arprogrammas vērtējumā iegūto punktu skaitu, t.i., liela daļa no programmām ar vienādupunktu skaitu ir ieskaitītas atšķirīgās grupās. 8
 • 9. Konstatēts, ka studiju programmas, kas tika vērtētas pēc vienādiem kritērijiem unmetodoloģijas, ar vienādu punktu skaitu ir iekļautas atšķirīgās kvalitātes grupās.Piemēram, studiju virzienā „Izglītība” 1.grupā ir ieskaitīta studiju programma armazāk punktiem, nekā 3.grupā, - 1. grupā atrodama ar 2,8 punktiem novērtētā LatvijasUniversitātes programma „Speciālās izglītības skolotājs” (kods 48141), tajā pašā laikā3.grupā iekļauta Daugavpils Universitātes programma „Pamatizglītības skolotājs”(kods 42141), kura novērtēta ar 3,66 punktiem.Atšķiras studiju programmu vērtējums un piederība pie konkrētās grupas dažādosstudiju virzienos, t.i., kaut arī programmas vērtētas pēc vienādiem kritērijiem unmetodoloģijas, ir nepieciešams atšķirīgs punktu skaits, lai iekļūtu augstākās kvalitātesgrupās. Piemēram, studiju virzienā „Ģeogrāfija”, lai programmu iekļautu 1.grupā,pietika ar 3 punktiem, tajā pašā laikā studiju virzienā „Vadīšana un administrācija” irSP, kas 3.grupā ir iekļauta 3,3 punktiem.Šajā dokumentā ministrijas piedāvātā studiju programmu izvērtēšanas kvantitiatīvodatu analīze ir uztverama un izmantojama kā papildus informācijas avots, kas varpalīdzēt augstākās izglītības procesos iesaistītajām personām pieņemt pamatotus, uzpierādījumiem balstītus lēmumus.Augstākās izglītības politikas veidotājiem šī analīze palīdzēs veidot uz pierādījumiembalstītu politiku, tajā skaitā izmantot to kā vienu no kritērijiem, plānojot budžetafinansēto studiju vietu sadalījumu. Budžeta vietu sadalē tiks ņemti vērā arī citi aspekti,piemēram, studiju virziena reģionālā nozīme, programmu pārklāšanās, valsts noteiktiesociāli ekonomiskās attīstības prioritārie virzieni.Dokumentā sniegtā informācija kalpos kā analītisks materiāls studiju virzienuakreditācijas komisijas locekļiem (akreditācijas procesā obligāti tiks izmantoti ESFprojekta rezultātā iegūtie pilni ekspertu vērtējumi - gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie).Dokumentā sniegtā informācija palīdzēs studiju procesā iesaistītajām personu grupām,- potenciālajiem studentiem pieņemt pamatotus lēmumus par studiju programmasizvēli, bet augstākās izglītības iestāžu vadībai pieņemt stratēģiskus lēmumus parstudiju virzienu attīstību vai maiņu, kā arī taktiskus lēmumus par nepieciešamajiemuzlabojumiem konkrētajās studiju programmās.Ministrijas piedāvātā studiju programmu izvērtēšanas kvantitiatīvo datu analīze dodiespēju arī turpmāk veikt salīdzinošu izvērtējumu, lai noskaidrotu, vai studijuprogrammu izvērtēšanas process un tā rezultātā veiktās izmaiņas valsts politikas unaugstākās izglītības iestāžu līmenī ir devušas iespēju sasniegt galveno reformu mērķi -uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti, starptautisko konkurētspēju unveicināt studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām. 9
 • 10. 2.3. Metodoloģija studiju programmu sadalījumam grupās Lai veiktu analīzi, visas programmas tika sadalītas tipoloģiskās grupās, un katrai no grupām no visiem studiju programmu novērtēšanā izmantotajiem 62 kritērijiem tika izdalīti tieši šai grupai būtiskākie kritēriji – pamata kritēriji. Šādas pieejas pamatā ir atziņa, ka katrai studiju programmu grupai ir atšķirīgi uzdevumi. Piemēram, doktora studiju programmās nozīmīgāki ir zinātnisko un pētniecisko darbību raksturojošie kritēriji, bet koledžas līmeņa studiju programmās lielāka nozīme ir kritērijiem, kas dod iespēju novērtēt programmas satura sasaisti ar darba tirgus prasībām. 4.tabula Studiju programmu novērtēšanas kvantitatīvie kritēriji un to izmantošana studiju tipoloģiskajās grupās (pamata kritēriji atzīmēti ar +) Studiju līmenis un tipoloģiskās grupas 03. Akadēmiskā 02. Profesionālā (izņemot īsa 01. Īsa cikla 04. Doktora Kritēriji (koledža) studijas cikla)K1 Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultātiir skaidri, sasniedzami un pārbaudāmi un ir saskaņā ar AIIizvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.K2 Studiju programmas saturs un iegūstamā kvalifikācija + + + +atbilst studiju programmas nosaukumam.K3 Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem irnodrošināta individuāla pieeja un atgriezeniskā saite.K4 Prakse ir saistīta un saturiski atbilst teorētiskai daļai,studiju programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana. + +(Attiecas tikai uz profesionālajām studiju programmām).K5 Studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija,kurā ņemtas vērā studējošo vajadzības, tiek organizētimetodiskie pasākumi šīs koncepcijas pilnveidei.K6 Tiek analizēti studējošo studiju rezultāti, akadēmiskaispersonāls tiek informēts par tiem.K7 Studiju metodes ir mūsdienīgas, t.sk. ir pieejamas e-studijas (Moodle, Web CT un/vai citas platformas).K8 Studijās sagaidāmie rezultāti ir skaidri izklāstīti, praktiskitiek attīstītas arī problēmrisināšanas prasmes.K9 Studējošo zināšanas, uzsākot studijas programmā un AIInoteiktie studējošo atlases kritēriji ir pietiekami, lai sasniegtuplānotos studiju rezultātus paredzētajā kvalitātē un laikā.K10 Tiek nodrošināta palīdzība un akadēmiskā personālakonsultācijas studējošiem, kā arī notiek starprezultātupārbaude, lai studiju procesā nodrošinātu studiju programmasrezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā un studēšanasmotivācijas paaugstināšanu. 10
 • 11. K11 Studējošo sasniegumu vērtēšanas standarti, noteikumiun / vai prasības ir skaidras un pieejamas.K12 Tiek ievēroti demokrātijas principi studiju programmasvadīšanā, ir skaidri noteiktas administratīvā, akadēmiskāpersonāla un studējošo savstarpējās attiecības. Studējošie iriesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā.K13 Izveidoti konfliktu novēršanas, problēmu risināšanas unsaskaņošanas mehānismi.K14 Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības (radošais) + +darbs ir saistīts ar docētajiem studiju kursiem.K15 Studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs irsaistīts ar studiju programmas mērķiem.K16 Akadēmiskais personāls un studējošie piedalās + +zinātniskās konferencēs un/vai radošās aktivitātēs.K17 Ir nodrošināta studiju programmu sasaiste ar zinātniskipētniecisko (radošo) darbu (mācībspēku iesaiste attiecīgāsjomas zinātniskās pētniecības grantos, pētījumu programmās, + +AII/studiju programmas sasaiste ar Valsts nozīmespētniecības centriem).K18 Ir ieviesta iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma untā atbilst ENQA izstrādāto Eiropas standartu un vadlīnijukvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG)prasībām.K19 Absolventiem ir iespējas (nākotnes perspektīvas)veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē vai atbilstoši iegūtajaikvalifikācijai. Ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji + +u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti programmas mērķiizglītošanā.K20 Studējošo, akadēmiskā personāla un iesaistīto grupu(darba devēju, profesionālo organizāciju u.c.) viedoklis parprogrammas resursu atbilstību studiju programmasizvirzītajiem mērķiem.K21 Akadēmiskā personāla profesionalitāte atbilst studiju + + + +programmas saturam.K22 Ir izveidota mērķiem atbilstoša prakses organizācija unvadīšana, prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijasun norādījumi ir pieejami un tiek kontrolēti; praktisko darbu, + +laboratorijas darbu un semināru darba īpatsvars ir atbilstošsstudiju programmas mērķiem (attiecināms uzprofesionālajām studiju programmām).K23 Studiju nodrošinājums atbilst mūsdienu tehnoloģijuiespējām, tiek izmantoti datori, multimediji un internets.K24 Administratīvā un tehniskā personāla atbalsts irpietiekams, lai nodrošinātu studiju rezultātu sasniegšanu.K25 Studiju programmas metodiskais, informatīvais un + + + +materiāltehniskais (t.sk. telpu aprīkojums, studiju vide, 11
 • 12. finansējums studējošo pašpārvaldei) nodrošinājums irpietiekams un spēj nodrošināt efektīvu studiju procesu.Studējošiem ir iespējas studēt ārpus AII, ir pieejami e-studijulīdzekļi, akadēmiskais personāls ir pieejams ar informācijasun komunikāciju (IKT) tehnoloģiju palīdzību.K26 Bibliotēkas fondi, to aprīkojums un pakalpojuminodrošina studiju rezultātu sasniegšanu un rada pozitīvu + +studiju vidi (t.sk. bibliotēkas fondu nodrošinājumapieejamība svešvalodās).K27 Ārvalstu studentiem un viesprofesoriem ir iespējaizmantot dienesta viesnīcas un citus AII pakalpojumus.K28 Ir pieejama moderna zinātniskā vide, t.sk., piemēram,zinātniskā aparatūra, datori, audio/video līdzekļi, orgtehnika, +telpu aprīkojums un datu bāzes.K29 Finanšu resursi ir pietiekami studiju programmasīstenošanas nodrošināšanai.K30 Finanšu resursu izmantošana tiek regulāri kontrolēta.K31 Studiju programmas mērķi saskan ar AII misiju un irorientēti uz speciālistu sagatavošanu un attīstību. Studijuprogrammas nākotnes redzējums (vīzija) tiek īstenota, ņemotvērā studējošo, darba devēju, profesionālo organizācijuviedokli un reģionālās intereses.K32 AII attīstība tiek regulāri plānota, t.sk. ir iestrādātaperspektīva finanšu programma, garantējot programmāiekļauto mērķu sasniegšanu un iespējamo risku (t.sk.demogrāfisko) pārvarēšanu. Ir attīstības programma kopā arkonkrētu rīcības plānu, kas virzīts ilgtspējas nodrošināšanaigan AII kopumā, gan attiecīgajam studiju virzienam.K33 Studiju programmas saturs un īstenošana nodrošinastudiju programmas ilgtspējīgu attīstību, atbilst četriemgalvenajiem augstākās izglītības mērķiem (personības,demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumurisināšana, darba tirgus prasību ievērošana).K34 Notiek regulāra akadēmiskā personāla kvalifikācijas + + + +paaugstināšana.K35 Notiek regulāra akadēmiskā personāla attīstībaspolitikas plānošana un īstenošana, t.sk. atbilstoši reģionavajadzībām.K36 Ir noslēgti sadarbības līgumi (ar Latvijas un ārvalstuAII) par studiju programmu īstenošanu (izņemot līgumus parmobilitāti).K37 Zināšanu, prasmju, attieksmju (studiju procesā iegūtospēju veikt noteiktus uzdevumus) novērtēšanas metodes irobjektīvas, saistītas ar studiju rezultātiem un darba tirgusmainīgajām prasībām.K38 AII akadēmiskais, administratīvais personāls, studējošie, 12
 • 13. sociālie un sadarbības partneri ir iesaistīti kvalitātes vadībassistēmas pilnveidē, t.sk. studiju procesa un rezultātuizvērtēšanā.K39 Izveidota un funkcionē efektīva studiju programmupārvaldes sistēma.K40 Attīstības plāna izpildi analizē un analīzes rezultātusizmanto nākamā attīstības perioda plānošanā.K41 Akadēmiskais personāls ir iesaistīts zinātniskāspētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās pētniecības (radošo) + +darbu tematika ir aktuāla, saistīta ar reģiona interesēm, arstudiju programmas saturu un nākotnes attīstību.K42 Pētniecības darba rezultātu publicēšana notiekstarptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos (radošādarba rezultāti tiek publiskoti izstādēs, skatēs, koncertos, + +iestudējumos u.tml.); notiek zinātniskās pētniecības unradošā darba rezultātu praktiska izmantošana, iekļaujotiesinovatīvā darbībā.K43 Notiek ikgadējs studiju programmas stipro un vājo pušuizvērtējums, kā arī attīstības iespēju, akadēmisko resursu,materiāltehniskās bāzes, finanšu nodrošinājuma iekšējāpašnovērtēšana.K44 Ne retāk kā reizi gadā tiek nodrošināta atgriezeniskāsaite, ietverot studējošos, absolventus, akadēmisko unvispārējo personālu.K45 Ir nodrošinātas studiju turpināšanas iespējas un irfinansiālās garantijas studiju programmas likvidācijas,reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā.K46 Doktora studiju programmas (ja tiek īstenotas) irsaistītas ar atbilstošiem grantiem un/vai projektiem.K47 Ir apspriestas un salīdzinātas attīstības tendencespēdējos 3 gados (studējošo un absolventu dinamika,absolventu nodarbinātība, akadēmiskā personāla kvalifikācija + + + +un vecuma struktūra, finanses, pētījumu rezultāti), irizanalizētas atšķirības no citām līdzīgām studijuprogrammām reģionā.K48 Notiek AII / studiju programmas mācībspēku unstudējošo sadarbība ar iepriekšējās pakāpes izglītībasiestādēm (iesaiste skolēnu Zinātniski pētniecisko darbusagatavošanā, pedagogu tālākizglītībā, potenciālo studējošopiesaistē u.c.K49 Studiju programmas mērķi un studiju rezultāti atšķirasno citu līdzīgu studiju programmu mērķiem un studijurezultātiem esošajā AII vai atbilstošajā reģionā.K50 Studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus,priekšmetus un/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) cituLatvijas AII studiju programmās. 13
 • 14. K51 Studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus,priekšmetus un/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) cituārvalstu AII studiju programmās, piemēram, ir sadarbībaslīgumi par kopīgu SP un / vai moduļu īstenošanu, pardocētāju apmaiņu.K52 Studiju saturā ir īpaši izdalīti kursi, prakses un pētījumi,kas tiek piedāvāti un izmantoti apgūšanai citu Latvijas AII + + + +studiju programmu studējošiem.K53 Tiek veidota vai ir plānots veidot kopīgu programmu arkādu no AII.K54 Ir izstrādāti studējošo mobilitātes un ārvalstu studējošopiesaistīšanas plāni / projekti (t.sk. tiek veidota vai ir plānotsveidot studiju programmu, sagatavoti moduļi, kursi, praksesun pētījumi ārvalstu studentiem angļu vai citā svešvalodā,tiek veikti reklāmas un cita veida pasākumi ārvalstu studentupiesaistīšanai), un ir noslēgti līgumi par studējošo unmācībspēku mobilitāti ar ārvalstu AII.K55 Tiek īstenoti vai ir plānoti studējošo un akadēmiskāpersonāla mobilitātes, kā arī ārvalstu studējošo un ārvalstu + + + +mācībspēku piesaistes projekti.K56 Akadēmiskā personāla angļu valodas vai citusvešvalodu zināšanas ir pietiekamā līmenī, lai varētusagatavot un īstenot studiju programmu svešvalodā.K57 Tiek īstenoti speciāli kursi, semināri vai citi pasākumi,t.sk. skaitā angļu valodas kursi akadēmiskajam personālam,kurš pasniedz lekcijas ārvalstu studentiem.K58 Uz laiku AII darbā iesaistītie mācībspēki no citāmorganizācijām Latvijā un ārzemēs (izņemot AII) piedalās AIImetodiskajā un zinātniskajā darbā (t.sk. vasaras skolas)K59 Studiju programmas darbības rezultātu iekšējāizvērtēšanā ir iesaistīts citu Latvijas un ārvalstu studijuprogrammu/AII akadēmiskais personāls.K60 AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecībasreģiona ietvaros un ārpus tām dod reālu ieguldījumu studijurezultātu sasniegšanā, akadēmiskā personāla un studējošomobilitātē.K61 Ir nodrošinātas un tiek īstenotas iespējas veikt pētījumus(radošo darbu) kopā ar citu Latvijas un ārvalstu AII/studijuprogrammu studējošiem un akadēmisko personālu. Pētījumiir saistīti ar atbilstošā reģiona attīstības uzdevumiem.K62 Studiju programmā iesaistītie mācībspēki piedalās citustudiju programmu un AII vērtēšanā un pilnveidošanā (kāeksperti un/vai kā viesprofesori). Pamata kritēriju skaits grupā (Pn) 10 10 13 14 Fona (pārējo) kritēriju skaits programmu grupā (Fn) 52 52 49 48 3.attēls 14
 • 15. Studiju programmu pamata un fona kritēriju korelācijaStarp pamata un fona kritēriju vērtībām ir novērojama augsta korelācija.Katrai studiju programmai tiek noteikts koeficients no 0 līdz 0,75. Pamata kritērijiveido pusi no vērtējuma.Studiju programmas koeficientu aprēķina pēc šādas formulas:K – studiju programmas koeficients,P – pamata kritēriju grupas koeficients,F – fona kritēriju grupas koeficients,Km – kopas minimālais koeficients (0.25).kurPk – pamata kritēriju grupas vērtību summa,Pn – pamata kritēriju skaits,Pe – kritēriju skaits bez novērtējuma pamata kritēriju grupā. 15
 • 16. kurFk – fona kritēriju grupas vērtību summa,Fn – fona kritēriju skaits,Fe – kritēriju skaits bez novērtējuma fona kritēriju grupā.Ja viena vai vairāku kritēriju vērtējumi nav pieejami, tie tiek izslēgti no grupas.Vienlaikus tiek norādīts kritēriju vērtējumu pieejamības īpatsvars no kopējo kritērijuskaita grupā.2.4. Studiju programmu alternatīvās grupas: A, B, CAtbilstoši iepriekš aprakstītajai metodoloģijai, pēc iegūtās koeficienta vērtības studijuprogramma tiek iekļauta vienā no trijām grupām (A, B un C): 5.tabula Studiju programmu alternatīvās grupasAlternatīvā Raksturojums Koeficienta K grupa intervāls saskaņā ar kvantitatīvajiem datiem A programmas, kas ir pārliecinoši kvalitatīvas un 0.651 – 0.750 uzskatāmas par ilgtspējīgām saskaņā ar kvantitatīvajiem datiem programmas, kuru īstenošanā ir vērojamas B 0.551 – 0.650 problēmas un kuru ilgstošai pastāvēšanai nepieciešami konkrēti uzlabojumi saskaņā ar kvantitatīvajiem datiem C programmas, kuru pastāvēšana ir <0.550 problemātiska 6.tabula Studiju programmu skaits alternatīvajās grupās Alternatīvā grupa Studiju programmu skaits A 389 B 264 C 183 Kopā 836 4.attēlsStudiju programmu sadalījums pa programmu grupām un studiju virzieniem saskaņā ar kvantitatīvajiem datiem 16
 • 17. 100% 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 3 6 2 290% 16 7 6 1 2 1 13 9 1080% 6 18 1 5 11 5 7 4 57 770% 10 10 9 18 4 060% 26 8 950% 11 5 24 10 15 55 8 34 340% 6 17 12 4 26 20 10 17 3930% 8 9 40 6 13 2220% 14 6 6 2 19 6 C IZM 14 41 510% B IZM 3 3 0% 1 0 0 0 0 0 19. Enerģētika, elektrotehnika un … 10. Informācijas un komunikācijas… 11. Vadība, administrēšana un… 16. Fizika, materiālzinātne,… 22. Lauksaimniecība,… 25. Viesnīcu un restorānu serviss, … 5. Valodu un kultūras studijas,… 17. Informācijas tehnoloģija,… 18. Mehānika un metālapstrāde,… 8. Socioloģija, politoloģija un… 15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un… 28. Iekšējā drošība un civilā… A IZM 23. Veselības aprūpe 14. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes 12. Tiesību zinātne 24. Sociālā labklājība 26. Transporta pakalpojumi 2. Mākslas 9. Ekonomika 13. Dzīvās dabas zinātnes 29. Militārā aizsardzība 1. Izglītība, pedagoģija un sports 27. Vides aizsardzība 6. Tulkošana 20. Ražošana un pārstrāde 3. Reliģija un teoloģija 7. Psiholoģija 4. Vēsture un filozofija 21. Arhitektūra un būvniecība Saskaņā ar ekspertu kvantitatīvajiem vērtējumiem un ministrijas izmantoto metodoloģiju A grupā ir iekļautas 389 studiju programmas, kas veido 46% no kopējā programmu skaita, B grupā ir iekļautas 264 programmas (32% no kopējā skaita) un C grupā – 183 programmas (22% no kopējā skaita). Šāds novērtējuma sadalījums ir tieši atkarīgs no ekspertu sniegtā katra atsevišķa kritērija vērtējuma. 5.attēls Ekspertu vērtējumu sadalījums pa vērtējumiem ballēs 5.attēlā ir atspoguļots ekspertu vērtējumu sadalījums. Aplūkojot kvalitātes izvērtēšanas rādītāju kopumu, secināms, ka puse rādītāju ir ar vidējo vērtību virs 3.4 no 4 un standartnovirzi mazāku par 0.9. Līdz ar to var secināt, ka vairākos rādītājos izvērtētāji ir visbiežāk piešķīruši maksimālo atzīmi un tikai izņēmuma gadījumos piešķīruši kaut 17
 • 18. ko citu. Normālā gadījumā lielākajam novērtējumu skaitam vajadzēja būt ap rādītāju“2” un samazināties uz abiem skalas galiem.Visaugstāk novērtēto kritēriju tops 10: Vērtējuma Kritērijs ‘četri’ skaitsK3 Finanšu resursu izmantošana tiek regulāri kontrolēta. 689K10 Tiek nodrošināta palīdzība un akadēmiskā personālakonsultācijas studējošiem, kā arī notiek starprezultātu pārbaude, laistudiju procesā nodrošinātu studiju programmas rezultātu 674sasniegšanu paredzētajā laikā un studēšanas motivācijaspaaugstināšanu.K13 Izveidoti konfliktu novēršanas, problēmu risināšanas un 655saskaņošanas mehānismi.K6 Tiek analizēti studējošo studiju rezultāti, akadēmiskais 645personāls tiek informēts par tiem.K18 Ir ieviesta iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma un tāatbilst ENQA izstrādāto Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes 642nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām.K24 Administratīvā un tehniskā personāla atbalsts ir pietiekams, lai 631nodrošinātu studiju rezultātu sasniegšanu.K11 Studējošo sasniegumu vērtēšanas standarti, noteikumi un / vai 627prasības ir skaidras un pieejamas.K2 Studiju programmas saturs un iegūstamā kvalifikācija atbilst 626studiju programmas nosaukumam.K30 Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir 615nodrošināta individuāla pieeja un atgriezeniskā saite.K1 Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti irskaidri, sasniedzami un pārbaudāmi un ir saskaņā ar AII 614izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.Viszemāk novērtēto kritēriju tops 10: Vērtējuma Kritērijs ‘viens’ skaitsK53 Tiek veidota vai ir plānots veidot kopīgu programmu ar kādu 106no AII.K5 Studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus, priekšmetusun/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) citu Latvijas AII studiju 46programmās.K52 Studiju saturā ir īpaši izdalīti kursi, prakses un pētījumi, kastiek piedāvāti un izmantoti apgūšanai citu Latvijas AII studiju 44programmu studējošiem. 18
 • 19. K42 Pētniecības darba rezultātu publicēšana notiek starptautiskipieejamos un recenzējamos izdevumos (radošā darba rezultāti tiekpubliskoti izstādēs, skatēs, koncertos, iestudējumos u.tml.); notiek 41zinātniskās pētniecības un radošā darba rezultātu praktiskaizmantošana, iekļaujoties inovatīvā darbībā.K59 Studiju programmas darbības rezultātu iekšējā izvērtēšanā iriesaistīts citu Latvijas un ārvalstu studiju programmu/AII 34akadēmiskais personāls.K55 Tiek īstenoti vai ir plānoti studējošo un akadēmiskā personālamobilitātes, kā arī ārvalstu studējošo un ārvalstu mācībspēku 32piesaistes projekti.K57 Tiek īstenoti speciāli kursi, semināri vai citi pasākumi, t.sk.skaitā angļu valodas kursi akadēmiskajam personālam, kurš 30pasniedz lekcijas ārvalstu studentiem.K62 Studiju programmā iesaistītie mācībspēki piedalās citu studijuprogrammu un AII vērtēšanā un pilnveidošanā (kā eksperti un/vai 30kā viesprofesori).K54 Ir izstrādāti studējošo mobilitātes un ārvalstu studējošopiesaistīšanas plāni / projekti (t.sk. tiek veidota vai ir plānots veidotstudiju programmu, sagatavoti moduļi, kursi, prakses un pētījumiārvalstu studentiem angļu vai citā svešvalodā, tiek veikti reklāmas 30un cita veida pasākumi ārvalstu studentu piesaistīšanai), un irnoslēgti līgumi par studējošo un mācībspēku mobilitāti ar ārvalstuAII.K51 Studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus, priekšmetusun/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) citu ārvalstu AII studiju 29programmās, piemēram, ir sadarbības līgumi par kopīgu SP un / vaimoduļu īstenošanu, par docētāju apmaiņu. 19
 • 20. 2.5. Studiju programmu sadalījuma pa alternatīvajām grupām grafiskā interpretācija 6.attēls Studiju programmu sadalījums pa programmu grupām 29 studiju virzienos (AIP un IZM) 20
 • 21. 7.tabula AIP piedāvātais un ministrijas piedāvātais studiju programmu skaita sadalījums pa programmu grupām (saskaņā ar 14.09.2012. iesniegtajiem datiem) 1 A 2 B 3 C1. Izglītība, pedagoģija un sports 34 40 31 18 9 162. Mākslas 16 3 7 10 1 113. Reliģija un teoloģija 11 11 0 0 0 04. Vēsture un filozofija 7 0 4 6 0 55. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas 32 26 1 7 0 06. Tulkošana 8 6 7 5 1 67. Psiholoģija 10 1 2 8 4 78. Socioloģija, politoloģija un antropoloģija 23 13 2 10 0 29. Ekonomika 27 14 22 24 2 1310. Informācijas un komunikācijas zinātnes 21 17 2 4 1 311. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība 55 41 62 34 17 5712. Tiesību zinātne 33 22 0 10 5 613. Dzīvās dabas zinātnes 6 6 1 1 0 014. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes 6 0 0 2 0 415. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija 10 0 0 10 0 016. Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika 15 0 0 15 0 017. Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne 48 39 10 18 1 218. Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības 43 19 7 26 0 619. Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas 13 14 17 8 1 920. Ražošana un pārstrāde 17 17 3 2 0 121. Arhitektūra un būvniecība 17 3 13 20 3 1022. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna 15 6 0 9 0 023. Veselības aprūpe 55 55 2 1 0 124. Sociālā labklājība 13 12 2 1 0 225. Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija 7 6 5 3 4 726. Transporta pakalpojumi 3 0 3 0 2 827. Vides aizsardzība 9 9 4 0 1 528. Iekšējā drošība un civilā aizsardzība 14 5 2 9 0 229. Militārā aizsardzība 5 4 0 1 0 0 21
 • 22. 8.tabulaStudiju programmu alternatīvā sadalījuma salīdzinājums ar Augstākās izglītības padomes piedāvāto studiju programmu sadalījumu pa programmu grupām Vērtējuma izmaiņas* Gadījumu skaits Palielinājās 43 Palika nemainīgs 459 Samazinājās 334 * Piemērs: ja studiju programma tika iekļauta 2 grupā un alternatīvajā izvērtējumā tā tiek iekļauta B grupā, šajā salīdzinājumā uzskatīts, ka vērtējums palika nemainīgs. 22
 • 23. 3. Studiju virzieni un tajos ietilpstošo studiju programmu vērtējumsŠajā sadaļā ir iekļauta informācija par novērtētajām programmām sadalījumā pa studiju virzieniem. Novērtēto pamata kritērijuīpatsvars norāda uz visu vērtējumu pieejamību pamata kritēriju grupā. Programmas ir sakārtotas, augšā norādot studijuprogrammas ar augstāko kvantitatīvo novērtējumu.3.1. Izglītība, pedagoģija un sports Novērtēto Alternatīvais Alternatīvā pamata AIP AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis vērtējums (K) grupa kritēriju grupa īpatsvars 02. Profesionālā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Sporta zinātne (42813) 0,730 A 100% 1 (izņemot īsa cikla) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Deju un ritmikas skolotājs (42141) 0,725 A 100% 1 akadēmija (izņemot īsa cikla) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt 02. Profesionālā 0,723 A 100% 1 akadēmija vienu priekšmetu pamatskolā (42141) (izņemot īsa cikla) Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs 02. Profesionālā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 0,719 A 100% 1 (42141) (izņemot īsa cikla) Profesionālo mūzikas priekšmetu 02. Profesionālā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 0,719 A 100% 1 skolotājs (42141) (izņemot īsa cikla) 02. Profesionālā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Sporta zinātne (47813) 0,717 A 90% 1 (izņemot īsa cikla) Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Pedagoģija (43142) 03. Akadēmiskā 0,714 A 100% 1 Profesionālo mūzikas priekšmetu 02. Profesionālā Daugavpils Universitāte 0,711 A 100% 2 skolotājs (47141) (izņemot īsa cikla) Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Sporta zinātne (51813) 04. Doktora studijas 0,708 A 100% 1 02. Profesionālā Daugavpils Universitāte Mūzikas skolotājs (42141) 0,706 A 100% 2 (izņemot īsa cikla) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Pamatizglītības skolotājs (48141) 0,706 A 100% 2 akadēmija (izņemot īsa cikla) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Eiropas izglītības vadība (45142) 03. Akadēmiskā 0,705 A 100% 1 akadēmija Daugavpils Universitāte Pedagoģija (51141) 04. Doktora studijas 0,702 A 100% 1 23
 • 24. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Skolotājs logopēds (48141) 0,699 A 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Pedagoģija (47142) 0,699 A 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Mūzikas skolotājs (42141) 0,699 A 100% 1akadēmija (izņemot īsa cikla) Karjeras konsultants un jaunatnes lietu 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte 0,698 A 100% 2 speciālists (47142) (izņemot īsa cikla) Izglītības un sporta darba speciālists 02. ProfesionālāLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 0,696 A 100% 1 (46813) (izņemot īsa cikla) Izglītības un sporta darba speciālistsLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 01. Īsa cikla (koledža) 0,693 A 100% 1 (41813)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Pirmsskolas izglītības skolotājs (48141) 0,691 A 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla)Latvijas Universitāte Pedagoģija (51142) 04. Doktora studijas 0,688 A 100% 1 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Karjeras konsultants (47142) 0,684 A 100% 2 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Skolotājs (42141) 0,681 A 100% 1 (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Skolotājs (42141) 0,681 A 100% 1akadēmija (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Pirmsskolas izglītības skolotājs (41141) 01. Īsa cikla (koledža) 0,681 A 100% 1akadēmijaRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Izglītības darba vadītājs un viena mācību 02. Profesionālā 0,678 A 100% 1akadēmija priekšmeta skolotājs (42141) (izņemot īsa cikla)Latvijas Universitāte Pedagoģija (45142) 03. Akadēmiskā 0,677 A 100% 2Rēzeknes Augstskola Pedagoģija (51142) 04. Doktora studijas 0,677 A 100% 2Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Pedagoģija (51142) 04. Doktora studijas 0,676 A 100% 1akadēmija 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Sporta skolotājs (42141) 0,675 A 100% 2 (izņemot īsa cikla)Rēzeknes Augstskola Pedagoģija (45142) 03. Akadēmiskā 0,674 A 100% 2 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Reliģijas pedagoģija (48141) 0,669 A 100% 2 (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Dejas pedagoģija (47141) 0,666 A 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla) Dažādības pedagoģiskie risinājumiLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 0,665 A 100% 1 (45142) 24
 • 25. 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Pamatizglītības skolotājs (42141) 0,664 A 100% 1 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Sociālais pedagogs (42141) 0,664 A 100% 2 (izņemot īsa cikla)Daugavpils Universitāte Pedagoģija (45142) 03. Akadēmiskā 0,662 A 100% 2Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Mūzikas pedagoģija (47141) 0,659 A 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla) Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs unRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā pamatizglītības dabaszinību skolotājs 0,654 A 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla) (42141) Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte 0,651 A 100% 3 (42141) (izņemot īsa cikla)Latvijas Lauksaimniecības universitāte Pedagoģija (51142) 04. Doktora studijas 0,647 B 100% 1 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Speciālās izglītības skolotājs (42141) 0,647 B 100% 2 (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Vidējās izglītības skolotājs (48141) 0,644 B 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Vidējās izglītības skolotājs (47141) 0,642 B 100% 2 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Pirmsskolas skolotājs (42141) 0,638 B 100% 3 (izņemot īsa cikla) Vēstures un kulturoloģijas skolotājs 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola 0,625 B 100% 3 (48141) (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Izglītības vadība (47142) 0,621 B 100% 2 (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Organizācijas vadība (47345) 0,620 B 90% 3akadēmija (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLatvijas Lauksaimniecības universitāte Karjeras konsultants (47142) 0,607 B 100% 1 (izņemot īsa cikla)Latvijas Lauksaimniecības universitāte Profesionālās izglītības skolotājs (41141) 01. Īsa cikla (koledža) 0,606 B 100% 1Latvijas Universitāte Izglītības zinātnes (45142) 03. Akadēmiskā 0,606 B 100% 2Latvijas Lauksaimniecības universitāte Pedagoģija (45142) 03. Akadēmiskā 0,598 B 100% 1 Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte 0,581 B 100% 2 skolotājs (42141) (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Speciālā pedagoģija (47142) 0,573 B 100% 3 (izņemot īsa cikla)Latvijas Universitāte Pirmsskolas izglītības pedagogs (41141) 01. Īsa cikla (koledža) 0,566 B 90% 1 25
 • 26. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Deju un ritmikas skolotājs (48141) 0,559 B 100% 3akadēmija (izņemot īsa cikla)Liepājas Universitāte Pedagoģija (51142) 04. Doktora studijas 0,558 B 100% 2Rīgas Stradiņa universitāte Veselības sporta speciālists (41813) 01. Īsa cikla (koledža) 0,557 B 100% 1 Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijāLiepājas Universitāte 03. Akadēmiskā 0,548 C 100% 1 (45142) 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Sociālais pedagogs (42141) 0,542 C 100% 2 (izņemot īsa cikla) Vispārējās vidējās izglītības skolotājs 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte 0,542 C 100% 1 (47141) (izņemot īsa cikla) Vidusskolas matemātikas skolotājs 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte 0,540 C 100% 3 (42141) (izņemot īsa cikla)Latvijas Universitāte Izglītības vadība (51345) 04. Doktora studijas 0,535 C 100% 1 Mājas vide un informātika izglītībā 02. ProfesionālāLatvijas Lauksaimniecības universitāte 0,529 C 100% 2 (42141) (izņemot īsa cikla) Latviešu valodas un literatūras skolotājs 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola 0,529 C 100% 3 (46141) (izņemot īsa cikla) Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā 02. ProfesionālāLatvijas Lauksaimniecības universitāte 0,525 C 100% 2 (42141) (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Logopēdija (42141) 0,525 C 100% 2 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Karjeras konsultants (47142) 0,525 C 100% 2 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Māksla (42141) 0,519 C 100% 1 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Skolotājs (42141) 0,512 C 100% 1 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Skolotājs (42141) 0,488 C 100% 2 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Skolotājs (48141) 0,488 C 100% 1 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Speciālās izglītības skolotājs (48141) 0,450 C 100% 1 (izņemot īsa cikla)Latvijas Universitāte Pedagoģija (43142) 03. Akadēmiskā 0,441 C 100% 3 26
 • 27. 3.2. Mākslas Alternatīvais Programma (pilns Alternatīvā Novērtēto pamata AII nosaukums Studiju līmenis vērtējums (K) AIP grupa nosaukums) grupa kritēriju īpatsvars -0.25Rīgas Starptautiskā ekonomikas un Audiovizuālā mediju 02. Profesionālā 1biznesa un administrācijas augstskola māksla (42213) (izņemot īsa cikla) 0,733 A 100%Rīgas Starptautiskā ekonomikas un Audiovizuālā mediju 03. Akadēmiskā 1biznesa un administrācijas augstskola māksla (45213) 0,732 A 100% 04. DoktoraLatvijas Mākslas akadēmija Māksla (51212) 1 studijas 0,667 A 100% 02. ProfesionālāLutera Akadēmija Baznīcas mūzika (42212) 1 (izņemot īsa cikla) 0,645 B 100% MākslaLatvijas Mākslas akadēmija 03. Akadēmiskā 1 (43211,43213,43214) 0,629 B 100% MākslaLatvijas Mākslas akadēmija 03. Akadēmiskā 1 (45211,45213,45214) 0,618 B 100% 01. Īsa ciklaRīgas Celtniecības koledža Restaurācija (41211) 1 (koledža) 0,614 B 100% 01. Īsa ciklaRēzeknes Augstskola Vides dizains (41214) 1 (koledža) 0,593 B 100% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Interjera dizains (42214) 1 (izņemot īsa cikla) 0,590 B 100% Mākslas menedžments 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte 1 (42345) (izņemot īsa cikla) 0,588 B 100% Jauno mediju mākslaLiepājas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 (43213) 0,585 B 100%Latvijas Kristīgā akadēmija Bībeles māksla (43211) 03. Akadēmiskā 0,576 B 100% 1 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Datordizains (42214) 1 (izņemot īsa cikla) 0,559 B 100% 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Māksla (42141) 1 (izņemot īsa cikla) 0,549 C 100% 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Māksla (47210) 1 (izņemot īsa cikla) 0,542 C 100%Baltijas Starptautiskā akadēmija Vides dizains (4121402) 02. Profesionālā 0,456 C 100% 2 27
 • 28. (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāBaltijas Starptautiskā akadēmija Dizains (46214) 2 (izņemot īsa cikla) 0,434 C 100% 01. Īsa ciklaBaltijas Starptautiskā akadēmija Datordizains (4221401) 2 (koledža) 0,434 C 100% 02. ProfesionālāEkonomikas un kultūras augstskola Interjera dizains (42214) 2 (izņemot īsa cikla) 0,403 C 100% 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Dizains (42214) 2 (izņemot īsa cikla) 0,362 C 100% 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Māksla (47211) 1 (izņemot īsa cikla) 0,352 C 90% 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Māksla (42214) 2 (izņemot īsa cikla) 0,351 C 100%Informācijas sistēmu menedžmenta 01. Īsa cikla Vides dizains (41214) 2augstskola (koledža) 0,272 C 100%Starptautiskā praktiskās psiholoģijas 02. Profesionālā Datordizains (42214) 3augstskola (izņemot īsa cikla) 0,128 C 100% 28
 • 29. 3.3. Reliģija un teoloģija Alternatīvais Programma (pilns Alternatīvā Novērtēto pamata AII nosaukums Studiju līmenis vērtējums AIP grupa nosaukums) grupa kritēriju īpatsvars (K)Latvijas Kristīgā akadēmija Teoloģija (43221) 03. Akadēmiskā 0,747 A 100% 1Latvijas Kristīgā akadēmija Teoloģija (45221) 03. Akadēmiskā 0,747 A 100% 1 Teoloģija un reliģiju 04. DoktoraLatvijas Universitāte 1 zinātne (51221) studijas 0,744 A 100%Latvijas Universitāte Teoloģija (45221) 03. Akadēmiskā 0,720 A 100% 1Laterāna Pontifikālās Universitātes 02. Profesionālā Reliģija (Ētikas un kristīgāsfiliāle Rīgas Augstākās reliģijas (izņemot īsa 1 mācības skolotājs) (46141)zinātņu institūts cikla) 0,718 A 100% Teoloģijas un reliģijuLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 zinātne (43221) 0,716 A 100% 02. ProfesionālāLaterāna Pontifikālās Universitātes Teoloģija (4222102) (izņemot īsa 1filiāle Rīgas Teoloģijas institūts cikla) 0,700 A 100%Laterāna Pontifikālās Universitātes 02. Profesionālāfiliāle Rīgas Augstākās reliģijas Reliģija (46221) (izņemot īsa 1zinātņu institūts cikla) 0,691 A 100% 02. ProfesionālāLutera Akadēmija Teoloģija (42221) (izņemot īsa 1 cikla) 0,688 A 100%Laterāna Pontifikālās Universitātesfiliāle Rīgas Augstākās reliģijas Reliģija (43221) 03. Akadēmiskā 1zinātņu institūts 0,682 A 100%Laterāna Pontifikālās Universitātes Reliģija (Filozofijas, ētikas 02. Profesionālāfiliāle Rīgas Augstākās reliģijas un kristīgās mācības (izņemot īsa 1zinātņu institūts skolotājs) (46141) cikla) 0,679 A 100% 29
 • 30. 3.4. Vēsture un filozofija Novērtēto Programma (pilns Alternatīvais Alternatīvā AIP AII nosaukums Studiju līmenis pamata kritēriju nosaukums) vērtējums (K) grupa grupa īpatsvarsLatvijas Universitāte Filozofija (43224) 03. Akadēmiskā 0,631 B 100% 1Latvijas Universitāte Filozofija (45224) 03. Akadēmiskā 0,631 B 100% 1Latvijas Universitāte Filozofija (51224) 04. Doktora studijas 0,624 B 100% 1Latvijas Universitāte Vēsture (51224) 04. Doktora studijas 0,619 B 100% 1Latvijas Universitāte Vēsture (43224) 03. Akadēmiskā 0,609 B 100% 1Latvijas Universitāte Vēsture (45224) 03. Akadēmiskā 0,609 B 100% 1Daugavpils Vēsture (43224) 03. Akadēmiskā 1Universitāte 0,538 C 100%Daugavpils Vēsture (45224) 03. Akadēmiskā 2Universitāte 0,492 C 100%Daugavpils Kultūras vēsture un 03. Akadēmiskā 2Universitāte teorija (45224) 0,492 C 100%Daugavpils Vēsture (51224) 04. Doktora studijas 2Universitāte 0,490 C 100%Rēzeknes Augstskola Vēsture (43224) 03. Akadēmiskā 0,484 C 100% 2 30
 • 31. 3.5. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas Novērtēto Alternatīvais Alternatīvā pamata AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis AIP grupa vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvars Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valdoniecība, lietišķāLiepājas Universitāte 04. Doktora studijas 1 valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) (51222) 0,728 A 100% Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valdoniecība, lietišķāVentspils Augstskola 04. Doktora studijas 1 valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) (51222) 0,728 A 100%Latvijas Universitāte Angļu filoloģija (45222) 03. Akadēmiskā 0,727 A 100% 1 Romāņu valodu un kultūru studijasLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 (45222) 0,723 A 100%Daugavpils Universitāte Valodniecība (51225) 04. Doktora studijas 0,722 A 100% 1Latvijas Universitāte Vācu filoloģija (45222) 03. Akadēmiskā 0,720 A 100% 1Daugavpils Universitāte Literatūrzinātne (51222) 04. Doktora studijas 0,719 A 100% 1Latvijas Universitāte Valodniecība (51223) 04. Doktora studijas 0,719 A 100% 1Latvijas Universitāte Filoloģija (51223) 04. Doktora studijas 0,719 A 100% 1Liepājas Universitāte Latviešu filoloģija (45223) 03. Akadēmiskā 0,715 A 100% 1Latvijas Universitāte Franču filoloģija (43222) 03. Akadēmiskā 0,715 A 100% 1Latvijas Universitāte Vācu filoloģija (43222) 03. Akadēmiskā 0,713 A 100% 1Latvijas Universitāte Somugru studijas (43222) 03. Akadēmiskā 0,710 A 100% 1 Moderno valodu un biznesa studijasLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 (43222) 0,698 A 100% Austrumeiropas kultūras un biznesaDaugavpils Universitāte 03. Akadēmiskā 1 sakari (43222) 0,697 A 100%Daugavpils Universitāte Filoloģija (43222) 03. Akadēmiskā 0,696 A 100% 1Daugavpils Universitāte Filoloģija (45222) 03. Akadēmiskā 0,696 A 100% 1 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Klasiskā filoloģija (45222) 1 (izņemot īsa cikla) 0,696 A 100% 31
 • 32. Latvijas Universitāte Angļu filoloģija (43222) 03. Akadēmiskā 0,695 A 100% 1Latvijas Universitāte Klasiskā filoloģija (43222) 03. Akadēmiskā 0,686 A 100% 1 Kultūras un sociālā antropoloģijaLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 (43222) 0,681 A 100% Kultūras un sociālā antropoloģijaLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 (45222) 0,678 A 100%Liepājas Universitāte Baltu filoloģija un kultūra (43222) 03. Akadēmiskā 0,676 A 100% 1 Eiropas valodu un kultūras studijasLiepājas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 (43222) 0,666 A 100%Latvijas Universitāte Baltu filoloģija (43222) 03. Akadēmiskā 0,655 A 100% 1 Baltijas jūras reģiona studijasLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 (45222) 0,655 A 100%Latvijas Universitāte Orientālistika (45222) 03. Akadēmiskā 0,646 B 100% 2Latvijas Universitāte Āzijas studijas (43222) 03. Akadēmiskā 0,646 B 100% 1Latvijas Universitāte Krievu filoloģija (45222) 03. Akadēmiskā 0,642 B 100% 1Latvijas Universitāte Krievu filoloģija (43222) 03. Akadēmiskā 0,642 B 100% 1Latvijas Universitāte Baltu filoloģija (45222) 03. Akadēmiskā 0,638 B 100% 1Rēzeknes Augstskola Filoloģija (43223) 03. Akadēmiskā 0,616 B 100% 1Rēzeknes Augstskola Filoloģija (45223) 03. Akadēmiskā 0,589 B 100% 1 32
 • 33. 3.6. Tulkošana Alternatīvais Alternatīvā Novērtēto pamata AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis AIP grupa vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvars Tulkošana angļu-latviešu- 02. Profesionālā (izņemot īsaVentspils Augstskola 1 krievu/vācu valodā (4222209) cikla) 0,725 A 100% Tulkošana vācu-latviešu- 02. Profesionālā (izņemot īsaVentspils Augstskola 1 krievu/angļu valodā (4222208) cikla) 0,725 A 100% 02. Profesionālā (izņemot īsaVentspils Augstskola Juridisko tekstu tulkošana (46222) 1 cikla) 0,725 A 100% 02. Profesionālā (izņemot īsaLatvijas Universitāte Konferenču tulkošana (47222) 1 cikla) 0,694 A 100% 02. Profesionālā (izņemot īsaLatvijas Universitāte Rakstiskā tulkošana (47222) 1 cikla) 0,679 A 100%Sociālās integrācijas valsts Surdotulks (41222) 01. Īsa cikla (koledža) 1aģentūra 0,674 A 90% 02. Profesionālā (izņemot īsaDaugavpils Universitāte Tulks, tulkotājs (47222) 1 cikla) 0,649 B 100% 02. Profesionālā (izņemot īsaVidzemes augstskola Tulkotājs (46222) 1 cikla) 0,636 B 100%Ekonomikas un kultūras 02. Profesionālā (izņemot īsa Tulkošana (42222) 2augstskola cikla) 0,597 B 100% 02. Profesionālā (izņemot īsaRīgas Tehniskā universitāte Tehniskā tulkošana (42222) 2 cikla) 0,594 B 100% 02. Profesionālā (izņemot īsaRīgas Tehniskā universitāte Tehniskā tulkošana (46222) 2 cikla) 0,594 B 100% 02. Profesionālā (izņemot īsaRēzeknes Augstskola Tulks referents (42222) 2 cikla) 0,547 C 100%Baltijas Starptautiskā Rakstveida un mutvārdu tulkošana 02. Profesionālā (izņemot īsa 2akadēmija (42222) cikla) 0,507 C 100%Starptautiskā praktiskās 02. Profesionālā (izņemot īsa Tulks referents (42222) 0psiholoģijas augstskola cikla) 0,467 C 100%Starptautiskā praktiskās 02. Profesionālā (izņemot īsa Tulks, tulkotājs (42222) 2psiholoģijas augstskola cikla) 0,467 C 100%Starptautiskā praktiskās Tulkošanas metodika un prakse 02. Profesionālā (izņemot īsa 2psiholoģijas augstskola (46222) cikla) 0,445 C 100%Sociālo tehnoloģiju 02. Profesionālā (izņemot īsa Tulks-tulkotājs (42222) 3augstskola cikla) 0,174 C 100% 33
 • 34. 3.7. Psiholoģija Novērtēto Programma (pilns Alternatīvais Alternatīvā AII nosaukums Studiju līmenis pamata kritēriju AIP grupa nosaukums) vērtējums (K) grupa īpatsvars 04. DoktoraLatvijas Universitāte Psiholoģija (51310) 1 studijas 0,657 A 100% 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Psiholoģija (47310) 1 (izņemot īsa cikla) 0,644 B 100%Latvijas Universitāte Psiholoģija (43310) 03. Akadēmiskā 0,637 B 100% 1 Izglītības psihologs 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte 1 (47310) (izņemot īsa cikla) 0,626 B 100% 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Psiholoģija (42310) 1 (izņemot īsa cikla) 0,622 B 100%Rīgas Pedagoģijas un izglītības Psiholoģijas bakalaurs 03. Akadēmiskā 1vadības akadēmija (43310) 0,616 B 100% 04. DoktoraDaugavpils Universitāte Psiholoģija (51310) 1 studijas 0,574 B 100%Rīgas Pedagoģijas un izglītības 02. Profesionālā Psiholoģija (47310) 1vadības akadēmija (izņemot īsa cikla) 0,570 B 100%Daugavpils Universitāte Psiholoģija (45310) 03. Akadēmiskā 0,565 B 100% 1Daugavpils Universitāte Psiholoģija (43310) 03. Akadēmiskā 0,531 C 100% 1Rīgas Pedagoģijas un izglītības Psiholoģija (45310) 03. Akadēmiskā 3vadības akadēmija 0,492 C 100%Baltijas Psiholoģijas un 02. Profesionālā Psiholoģija (46310) 2menedžmenta augstskola (izņemot īsa cikla) 0,465 C 100%Baltijas Psiholoģijas un 02. Profesionālā Psiholoģija (42310) 2menedžmenta augstskola (izņemot īsa cikla) 0,451 C 100%Starptautiskā praktiskās Praktiskā psiholoģija 02. Profesionālā 3psiholoģijas augstskola (42310) (izņemot īsa cikla) 0,379 C 100% 02. ProfesionālāRīgas Stradiņa universitāte Psiholoģija (42310) 3 (izņemot īsa cikla) 0,373 C 90%Starptautiskā praktiskās Konsultatīvā psiholoģija 03. Akadēmiskā 3psiholoģijas augstskola (4631007) 0,342 C 100% 34
 • 35. 3.8. Socioloģija, politoloģija un antropoloģija Novērtēto Alternatīvais Alternatīvā pamata AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis vērtējums AIP grupa grupa kritēriju (K) īpatsvarsLatvijas Universitāte Politikas zinātne (51310) 04. Doktora studijas 0,744 A 93% 1Latvijas Universitāte Socioloģija (51310) 04. Doktora studijas 0,744 A 93% 1Latvijas Universitāte Eiropas studijas (45310) 03. Akadēmiskā 0,742 A 100% 1Latvijas Universitāte Demogrāfija (51310) 04. Doktora studijas 0,742 A 93% 1Latvijas Universitāte Socioloģija (45310) 03. Akadēmiskā 0,730 A 100% 1 02. ProfesionālāVidzemes augstskola Politoloģija (42310) 1 (izņemot īsa cikla) 0,728 A 100% Pārvaldība un komunikācija 02. ProfesionālāVidzemes augstskola 1 (46345) (izņemot īsa cikla) 0,728 A 100%Latvijas Universitāte Socioloģija (43310) 03. Akadēmiskā 0,724 A 100% 1Latvijas Universitāte Politikas zinātne (45310) 03. Akadēmiskā 0,713 A 100% 1Latvijas Universitāte Politikas zinātne (43310) 03. Akadēmiskā 0,713 A 100% 1Daugavpils Universitāte Socioloģija (43310) 03. Akadēmiskā 0,666 A 100% 1Latvijas Lauksaimniecības Organizāciju un sabiedrības 03. Akadēmiskā 1universitāte pārvaldes socioloģija (43310) 0,664 A 100%Rīgas Juridiskā augstskola Tiesības un diplomātija (43310) 03. Akadēmiskā 0,655 A 92% 1Latvijas Lauksaimniecības Organizāciju un sabiedrības 03. Akadēmiskā 1universitāte pārvaldes socioloģija (45310) 0,642 B 100%Rīgas Stradiņa Sociālā antropoloģija (45310) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,636 B 100%Rīgas Stradiņa Socioloģija (51310) 04. Doktora studijas 1universitāte 0,628 B 100%Rīgas Stradiņa Organizāciju un menedžmenta 03. Akadēmiskā 1universitāte socioloģija (43310) 0,621 B 100%Rīgas Stradiņa Socioloģija (43310) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,621 B 100%Rīgas Stradiņa Politikas zinātne (51310) 04. Doktora studijas 1universitāte 0,621 B 100% 35
 • 36. Rīgas Stradiņa Starptautiskās attiecības - 03. Akadēmiskā 1universitāte Eiropas studijas (43310) 0,615 B 100%Rīgas Stradiņa Starptautiskās attiecības (45310) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,615 B 100%Rīgas Stradiņa Politika un valsts pārvaldība 03. Akadēmiskā 1universitāte (43310) 0,615 B 100%Rīgas Stradiņa Politikas zinātne (45310) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,615 B 100%Baltijas Starptautiskā Eiropas studijas (43310) 03. Akadēmiskā 2akadēmija 0,414 C 100%Baltijas Starptautiskā Eiropas studijas (45310) 03. Akadēmiskā 2akadēmija 0,411 C 100% 36
 • 37. 3.9. Ekonomika Alternatīvais Alternatīvā Novērtēto pamata AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis AIP grupa vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvarsRīgas Ekonomikas Ekonomika un uzņēmējdarbība 03. Akadēmiskā 1augstskola (43310) 0,739 A 92% Grāmatvedība un finanses 01. Īsa ciklaMalnavas koledža 1 (41344) (koledža) 0,719 A 70% Starptautiskās finanses un banku 02. ProfesionālāBanku augstskola 1 darbība (46343) (izņemot īsa cikla) 0,681 A 100% 02. ProfesionālāBanku augstskola Finanses (4634300) 2 (izņemot īsa cikla) 0,678 A 100% 01. Īsa ciklaBanku augstskola Banku darbība (41343) 1 (koledža) 0,673 A 100%Jēkabpils Agrobiznesa Grāmatvedība un finanses 01. Īsa cikla 1koledža (41344) (koledža) 0,673 A 90% 02. ProfesionālāBanku augstskola Finanses (4234300) 1 (izņemot īsa cikla) 0,670 A 100% Risku vadība un apdrošināšana 02. ProfesionālāBanku augstskola 1 (42343) (izņemot īsa cikla) 0,670 A 100% 02. ProfesionālāBanku augstskola Finanšu vadība (47343) 2 (izņemot īsa cikla) 0,670 A 100% Grāmatvedība un finanses 01. Īsa ciklaBanku augstskola 2 (41344) (koledža) 0,668 A 100%Rīgas Tehniskā universitāte Ekonomika (45310) 03. Akadēmiskā 0,665 A 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Ekonomika (43310) 03. Akadēmiskā 0,651 A 92% 1 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Ekonomika (46310) 1 (izņemot īsa cikla) 0,651 A 100%Latvijas Lauksaimniecības Agrārā un reģionālā ekonomika 04. Doktora 1universitāte (51310) studijas 0,651 A 100% Mārketings un tā inovācijas 01. Īsa ciklaAlberta koledža 1 (41342) (koledža) 0,646 B 100% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Elektroniskā komercija (42341) 1 (izņemot īsa cikla) 0,643 B 90% Starptautiskā ekonomika unLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 komercdiplomātija (43310) 0,642 B 100% 37
 • 38. Daugavpils Universitāte Ekonomika (45310) 03. Akadēmiskā 0,635 B 100% 1Sociālās integrācijas valsts Grāmatvedība un nodokļi 01. Īsa cikla 1aģentūra (41344) (koledža) 0,625 B 100%Daugavpils Universitāte Ekonomika (43310) 03. Akadēmiskā 0,623 B 100% 1 04. DoktoraDaugavpils Universitāte Ekonomika (51310) 1 studijas 0,622 B 100% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Ekonomika (42343) 1 (izņemot īsa cikla) 0,619 B 100% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Finanses (44343) 1 (izņemot īsa cikla) 0,588 B 100% 04. DoktoraLatvijas Universitāte Ekonomika (51310) 1 studijas 0,585 B 100% 01. Īsa ciklaLatvijas Biznesa koledža Grāmatvedība (41344) 1 (koledža) 0,577 B 100%Latvijas Universitāte Ekonomika (45310) 03. Akadēmiskā 0,573 B 100% 2 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Finanšu sektora vadība (42343) 2 (izņemot īsa cikla) 0,573 B 100%Baltijas Psiholoģijas un Eiropas ekonomika un bizness 02. Profesionālā 1menedžmenta augstskola (42345) (izņemot īsa cikla) 0,569 B 80%Baltijas Starptautiskā 02. Profesionālā Finanšu vadība (42343) 1akadēmija (izņemot īsa cikla) 0,569 B 80%Baltijas Starptautiskā 02. Profesionālā Starptautiskās finanses (47343) 1akadēmija (izņemot īsa cikla) 0,569 B 80%Ekonomikas un kultūras 02. Profesionālā Grāmatvedība un audits (42344) 2augstskola (izņemot īsa cikla) 0,567 B 100% Sociālo zinātņu maģistrsTransporta un sakaru institūts 03. Akadēmiskā 2 ekonomikā (45310) 0,567 B 100% Sociālo zinātņu bakalaursTransporta un sakaru institūts 03. Akadēmiskā 2 ekonomikā (43310) 0,567 B 100%Baltijas Starptautiskā Reģionālā ekonomika un 04. Doktora 2akadēmija ekonomiskā politika (51310) studijas 0,566 B 93% Starptautiskās attiecībasLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 (ekonomika) (45310) 0,564 B 92%Ekonomikas un kultūras Uzņēmējdarbības ekonomika un 03. Akadēmiskā 2augstskola administratīvais darbs (43310) 0,564 B 100% 38
 • 39. Latvijas Lauksaimniecības Ekonomika (45310) 03. Akadēmiskā 2universitāte 0,559 B 92%Latvijas Lauksaimniecības Ekonomika (43310) 03. Akadēmiskā 2universitāte 0,550 B 92% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Finanšu vadība (47343) 1 (izņemot īsa cikla) 0,542 C 100% Starptautiskās ekonomiskās 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte 2 attiecības (42310) (izņemot īsa cikla) 0,541 C 100%Informācijas sistēmu Finanses un banku lietas 01. Īsa cikla 2menedžmenta augstskola (41343) (koledža) 0,538 C 90%Informācijas sistēmu 01. Īsa cikla Apdrošināšana (41343) 2menedžmenta augstskola (koledža) 0,538 C 90%Grāmatvedības un finanšu Grāmatvedība un finanses 01. Īsa cikla 2koledža (41344) (koledža) 0,533 C 100% Grāmatvedības un finanšu 01. Īsa ciklaBiznesa vadības koledža 2 plānošana (41344) (koledža) 0,510 C 90% Grāmatvedība, analīze un audits 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte 2 (42344) (izņemot īsa cikla) 0,500 C 100% Apdrošināšana un finanses 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte 2 (42343) (izņemot īsa cikla) 0,500 C 100% 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Grāmatvedība un audits (47344) 2 (izņemot īsa cikla) 0,493 C 100%Latvijas Universitāte Ekonomika (43310) 03. Akadēmiskā 0,492 C 100% 2 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Finanšu ekonomika (47310) 2 (izņemot īsa cikla) 0,420 C 100%Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā Finanšu vadība (47343) 3universitāte (izņemot īsa cikla) 0,385 C 80% 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Finanšu menedžments (42343) 3 (izņemot īsa cikla) 0,363 C 100% 39
 • 40. 3.10. Informācijas un komunikācijas zinātnes Alternatīvais Alternatīvā Novērtēto pamata AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis AIP grupa vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvarsBiznesa augstskola Turība Komunikācijas vadība (51321) 04. Doktora studijas 0,738 A 100% 1 Bibliotēkzinātne un informācijaLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 (45322) 0,734 A 92%Latvijas Universitāte Informācijas pārvaldība (43322) 03. Akadēmiskā 0,733 A 100% 1 Dokumentu un arhīvu pārvaldība 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte 1 (47322) (izņemot īsa cikla) 0,716 A 100%Latvijas Universitāte Komunikācijas zinātne (51321) 04. Doktora studijas 0,714 A 100% 1 Sabiedriskās attiecības 02. ProfesionālāBiznesa augstskola Turība 1 (4234202) (izņemot īsa cikla) 0,713 A 100% Stratēģiskā un sabiedriskoRīgas Stradiņa universitāte 03. Akadēmiskā 1 attiecību vadība (45321) 0,709 A 100% Komunikācija un mediju studijasRīgas Stradiņa universitāte 03. Akadēmiskā 1 (45321) 0,709 A 100%Rīgas Stradiņa universitāte Sabiedriskās attiecības (43310) 03. Akadēmiskā 0,706 A 100% 1 Starptautiskās komunikācijas 02. ProfesionālāBiznesa augstskola Turība 1 vadība (42345) (izņemot īsa cikla) 0,703 A 100%Latvijas Universitāte Komunikācijas zinātne (43321) 03. Akadēmiskā 0,699 A 100% 1Latvijas Universitāte Komunikācijas zinātne (45321) 03. Akadēmiskā 0,699 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Žurnālistika (43310) 03. Akadēmiskā 0,695 A 100% 1 02. ProfesionālāBiznesa augstskola Turība Sabiedriskās attiecības (46342) 1 (izņemot īsa cikla) 0,688 A 100% Komunikācija un sabiedriskās 02. ProfesionālāVidzemes augstskola 1 attiecības (42321) (izņemot īsa cikla) 0,686 A 100% Bibliotēkzinātne un informācijaLatvijas Kultūras koledža 01. Īsa cikla (koledža) 1 (41321) 0,682 A 100% Mediju studijas un žurnālistika 02. ProfesionālāVidzemes augstskola 1 (42321) (izņemot īsa cikla) 0,674 A 100% Multimediju komunikācijaRīgas Stradiņa universitāte 03. Akadēmiskā 1 (43321) 0,648 B 100%Rīgas Starptautiskā Sabiedrisko attiecību un 02. Profesionālā 1ekonomikas un biznesa un reklāmas menedžments (42342) (izņemot īsa cikla) 0,641 B 90% 40
 • 41. administrācijas augstskolaRīgas Starptautiskā Sabiedrisko attiecību vadība 02. Profesionālāekonomikas un biznesa un 1 (47342) (izņemot īsa cikla)administrācijas augstskola 0,639 B 90% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Arhīvniecība (47322) 1 (izņemot īsa cikla) 0,634 B 90%Alberta koledža Sabiedriskās attiecības (41342) 01. Īsa cikla (koledža) 0,527 C 100% 2 Sabiedriskās attiecībās unBiznesa vadības koledža 01. Īsa cikla (koledža) 2 reklāma (41342) 0,454 C 100%Starptautiskā praktiskās 02. Profesionālā Sabiedriskās attiecības (42342) 3psiholoģijas augstskola (izņemot īsa cikla) 0,301 C 100% 41
 • 42. 3.11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Alternatīvais Programma (pilns Alternatīvā Novērtēto pamata AIP AII nosaukums Studiju līmenis vērtējums nosaukums) grupa kritēriju īpatsvars grupa (K)Rīgas Starptautiskā 02. Profesionālā (izņemotekonomikas un biznesa un Projekta vadība (47345) 1 īsa cikla)administrācijas augstskola 0,729 A 90%Rīgas Ekonomikas Uzņēmējdarbības vadība 02. Profesionālā (izņemot 1augstskola (4634501) īsa cikla) 0,723 A 100% Uzņēmumu vadīšana 02. Profesionālā (izņemotBanku augstskola 1 radošajās industrijās (46345) īsa cikla) 0,722 A 100% Starpaugstskolu doktoraBanku augstskola studiju programma Biznesa 04. Doktora studijas 1 vadība (51345) 0,721 A 100% Uzņēmējdarbības vadīšana 02. Profesionālā (izņemotBanku augstskola 1 (47345) īsa cikla) 0,720 A 100% Inovatīvā uzņēmējdarbība 02. Profesionālā (izņemotBanku augstskola 1 (47345) īsa cikla) 0,718 A 90% Uzņēmējdarbības vadīšana 02. Profesionālā (izņemotBanku augstskola 2 (42345) īsa cikla) 0,713 A 100% Inovācijas un produktu 02. Profesionālā (izņemotBanku augstskola attīstība uzņēmējdarbība 2 īsa cikla) (42345) 0,713 A 100% Mārketings un tirdzniecībaBiznesa augstskola Turība 01. Īsa cikla (koledža) 1 (41342) 0,708 A 100%Informācijas sistēmu Tūrisma uzņēmējdarbības 02. Profesionālā (izņemot 1menedžmenta augstskola vadītājs (42345) īsa cikla) 0,703 A 100% Uzņēmumu un organizāciju 02. Profesionālā (izņemotRīgas Tehniskā universitāte 1 vadīšana (46345) īsa cikla) 0,703 A 100%Rīgas Starptautiskā 02. Profesionālā (izņemotekonomikas un biznesa un E-bizness (42341) 1 īsa cikla)administrācijas augstskola 0,700 A 100%Rīgas Starptautiskā Eiropas biznesa studija 02. Profesionālā (izņemotekonomikas un biznesa un 1 (42345) īsa cikla)administrācijas augstskola 0,700 A 100% 42
 • 43. Rīgas Starptautiskā Starptautiskais bizness 02. Profesionālā (izņemotekonomikas un biznesa un 1 (46345) īsa cikla)administrācijas augstskola 0,700 A 100% Reklāma uzņēmējdarbībāBiznesa augstskola Turība 01. Īsa cikla (koledža) 1 (41342) 0,698 A 100% Starptautiskais bizness 02. Profesionālā (izņemotLatvijas Universitāte 1 (47345) īsa cikla) 0,693 A 100% Izklaides industrijas vadībaAlberta koledža 01. Īsa cikla (koledža) 1 un producēšana (41345) 0,693 A 100% 02. Profesionālā (izņemotRēzeknes Augstskola Uzņēmējdarbība (42345) 1 īsa cikla) 0,691 A 100% Tūrisma stratēģiskā vadība 02. Profesionālā (izņemotBiznesa augstskola Turība 1 (4634517) īsa cikla) 0,690 A 100% Mārketinga tirdzniecības 02. Profesionālā (izņemotBiznesa augstskola Turība 1 vadība (42342) īsa cikla) 0,688 A 100% Uzņēmējdarbības vadība 02. Profesionālā (izņemotBiznesa augstskola Turība 1 (42345) īsa cikla) 0,688 A 100%Rīgas Starptautiskā Vadība un administrēšana 02. Profesionālā (izņemotekonomikas un biznesa un 1 (46345) īsa cikla)administrācijas augstskola 0,686 A 100% Būvuzņēmējdarbības un 02. Profesionālā (izņemotRīgas Tehniskā universitāte nekustamā īpašuma vadīšana 1 īsa cikla) (46818) 0,686 A 100% E-biznesa un loģistikas 02. Profesionālā (izņemotLatvijas Universitāte 1 vadības sistēmas (42345) īsa cikla) 0,686 A 100% Finanses un grāmatvedībaBiznesa augstskola Turība 01. Īsa cikla (koledža) 2 (41344) 0,682 A 100%Rīgas Starptautiskā Uzņēmējdarbības vadība 02. Profesionālā (izņemotekonomikas un biznesa un 1 (42345) īsa cikla)administrācijas augstskola 0,681 A 100%Alberta koledža Uzņēmējdarbība (41345) 01. Īsa cikla (koledža) 0,678 A 100% 1 Uzņēmējdarbības vadība 02. Profesionālā (izņemotBiznesa augstskola Turība 1 (4634500) īsa cikla) 0,676 A 100%Rēzeknes Augstskola Vadības zinātne (4534508) 03. Akadēmiskā 0,674 A 100% 1Rīgas Starptautiskā Uzņēmējdarbības vadība 02. Profesionālā (izņemot 0,673 A 100% 1 43
 • 44. ekonomikas un biznesa un (46345) īsa cikla)administrācijas augstskola Inovācijas un 02. Profesionālā (izņemotRīgas Tehniskā universitāte 1 uzņēmējdarbība (46345) īsa cikla) 0,673 A 100% Mākslas institūcijuLatvijas Kultūras koledža 01. Īsa cikla (koledža) 1 pārvaldība (41345) 0,671 A 100% Iestāžu darba organizācija unAlberta koledža 01. Īsa cikla (koledža) 1 vadība (41345) 0,670 A 100% Starptautisko ekonomisko 02. Profesionālā (izņemotRīgas Tehniskā universitāte sakaru organizēšana un 1 īsa cikla) vadīšana (42345) 0,668 A 100% 02. Profesionālā (izņemotLatvijas Universitāte Projektu vadīšana (47345) 1 īsa cikla) 0,666 A 100%Latvijas Universitāte Vadības zinības (45345) 03. Akadēmiskā 0,662 A 100% 1Latvijas Universitāte Vadības zinības (43345) 03. Akadēmiskā 0,659 A 100% 1Rīgas Starptautiskā Starpaugstskolu doktoraekonomikas un biznesa un studiju programma Biznesa 04. Doktora studijas 2administrācijas augstskola vadība (51345) 0,657 A 100%Latvijas Universitāte Sabiedrības vadība (45345) 03. Akadēmiskā 0,657 A 100% 1 02. Profesionālā (izņemotBiznesa augstskola Turība Publiskā pārvalde (46345) 2 īsa cikla) 0,651 A 100%Rēzeknes Augstskola Vadības zinātne (4334508) 03. Akadēmiskā 0,650 A 100% 2 Ražošanas inženierzinības unRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 vadība (45345) 0,647 B 100% 02. Profesionālā (izņemotVidzemes augstskola Biznesa vadība (4234501) 1 īsa cikla) 0,636 B 100% Visaptverošā kvalitātes 02. Profesionālā (izņemotRīgas Tehniskā universitāte 1 vadība (42345) īsa cikla) 0,634 B 100% Nekustamā īpašuma 02. Profesionālā (izņemotRīgas Tehniskā universitāte 1 pārvaldība (42818) īsa cikla) 0,634 B 100% Uzņēmējdarbība un vadīšana 02. Profesionālā (izņemotRīgas Tehniskā universitāte 1 (46345) īsa cikla) 0,634 B 100%Rīgas Starptautiskā 02. Profesionālā (izņemotekonomikas un biznesa un Personāla vadība (46345) 1 īsa cikla)administrācijas augstskola 0,633 B 90% 44
 • 45. 02. Profesionālā (izņemotVidzemes augstskola Biznesa vides vadība (46345) 1 īsa cikla) 0,631 B 100% Starptautisko ekonomisko 02. Profesionālā (izņemotRīgas Tehniskā universitāte sakaru organizēšana un 1 īsa cikla) vadīšana (46345) 0,631 B 100% Sabiedrības un iestāžu vadība 02. Profesionālā (izņemotDaugavpils Universitāte 1 (47345) īsa cikla) 0,621 B 100% Uzņēmējdarbības vadība 02. Profesionālā (izņemotVentspils Augstskola 2 (46345) īsa cikla) 0,619 B 100% Uzņēmējdarbība un vadīšanaRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 (45345) 0,606 B 100%Sociālās integrācijas valsts Mārketings un tirdzniecība 01. Īsa cikla (koledža) 2aģentūra (41345) 0,602 B 100% Starpaugstskolu doktoraVentspils Augstskola studiju programma Biznesa 04. Doktora studijas 2 vadība (51345) 0,600 B 100%Ventspils Augstskola Vadībzinātne (4334508) 03. Akadēmiskā 0,598 B 100% 2Latvijas Universitāte Vadībzinātne (51345) 04. Doktora studijas 0,595 B 100% 2 Uzņēmējdarbība un vadīšanaRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 (43345) 0,593 B 100%Sociālās integrācijas valsts Cilvēku resursu vadība 01. Īsa cikla (koledža) 2aģentūra (41345) 0,592 B 100%Banku augstskola Uzņēmējdarbība (41345) 01. Īsa cikla (koledža) 0,591 B 100% 2Rīgas Starptautiskāekonomikas un biznesa un Biznesa psiholoģija (43310) 03. Akadēmiskā 1administrācijas augstskola 0,590 B 100% Bizness un tiesības Eiropas 02. Profesionālā (izņemotRīgas Stradiņa universitāte 2 Savienībā (46346) īsa cikla) 0,584 B 100%Transporta un sakaru Transporta un biznesa 02. Profesionālā (izņemot 1institūts loģistika (42345) īsa cikla) 0,584 B 100% Sabiedrisko attiecībuLiepājas Universitāte 01. Īsa cikla (koledža) 2 speciālists (41342) 0,582 B 100% Biroja administrēšanaLiepājas Universitāte 01. Īsa cikla (koledža) 2 (41346) 0,582 B 100%Liepājas Universitāte Biznesa un organizāciju 02. Profesionālā (izņemot 0,582 B 100% 2 45
 • 46. vadība (42345) īsa cikla) Komunikācijas vadība 02. Profesionālā (izņemotLiepājas Universitāte 2 (42345) īsa cikla) 0,582 B 100% 02. Profesionālā (izņemotLiepājas Universitāte Vadības zinības (47345) 2 īsa cikla) 0,582 B 100% 02. Profesionālā (izņemotLiepājas Universitāte Kultūras vadība (42345) 2 īsa cikla) 0,579 B 100% Starpkultūru attiecības 02. Profesionālā (izņemotDaugavpils Universitāte 1 (47345) īsa cikla) 0,574 B 100%Rīgas Starptautiskā Nekustamā īpašumaekonomikas un biznesa un 01. Īsa cikla (koledža) 3 pārvaldīšana (41818)administrācijas augstskola 0,570 B 100%Baltijas Starptautiskā Cilvēka resursu vadīšana 02. Profesionālā (izņemot 2akadēmija (46345) īsa cikla) 0,569 B 90%Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā (izņemot Projektu vadība (47345) 2universitāte īsa cikla) 0,567 B 100%Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā (izņemot Sabiedrības pārvalde (47345) 2universitāte īsa cikla) 0,567 B 100%Rīgas Starptautiskā Uzņēmējdarbībasekonomikas un biznesa un organizācija un vadība 01. Īsa cikla (koledža) 3administrācijas augstskola (4134501) 0,565 B 100%Latvijas Lauksaimniecības Komercdarbība un 02. Profesionālā (izņemot 1universitāte uzņēmuma vadība (42345) īsa cikla) 0,564 B 100%Latvijas Lauksaimniecības Uzņēmējdarbības vadība 02. Profesionālā (izņemot 1universitāte (47345) īsa cikla) 0,564 B 100% Starptautiskais mārketings unRīgas Stradiņa universitāte 03. Akadēmiskā 2 reklāma (43342) 0,557 B 100% Uzņēmējdarbības loģistika 02. Profesionālā (izņemotRīgas Tehniskā universitāte 1 (42345) īsa cikla) 0,549 C 100%Latvijas Lauksaimniecības Iestāžu un uzņēmumu ārējie 02. Profesionālā (izņemot 2universitāte sakari (42345) īsa cikla) 0,547 C 100%Latvijas Lauksaimniecības Komerczinības (41345) 01. Īsa cikla (koledža) 2universitāte 0,547 C 100%Baltijas Starptautiskā Sabiedriskās attiecības 02. Profesionālā (izņemot 2akadēmija (42345) īsa cikla) 0,547 C 90% 46
 • 47. Baltijas Starptautiskā 02. Profesionālā (izņemot Uzņēmējdarbība (42345) 2akadēmija īsa cikla) 0,547 C 90%Baltijas Starptautiskā 02. Profesionālā (izņemot Kultūras vadība (42345) 2akadēmija īsa cikla) 0,547 C 90%Baltijas Starptautiskā Uzņēmējdarbības vadība un 02. Profesionālā (izņemot 2akadēmija administrēšana (46345) īsa cikla) 0,547 C 90%Baltijas Starptautiskā Mazā un vidējā biznesa 01. Īsa cikla (koledža) 2akadēmija vadība (41345) 0,547 C 90%Baltijas Psiholoģijas un Cilvēka resursu vadīšana 02. Profesionālā (izņemot 2menedžmenta augstskola (46345) īsa cikla) 0,543 C 70% Uzņēmējdarbības finansesRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 (45345) 0,538 C 100%Ekonomikas un kultūras Radošais mārketings un 01. Īsa cikla (koledža) 2augstskola pārdošanas vadība (41345) 0,534 C 100% Visaptverošā kvalitātes 02. Profesionālā (izņemotRīgas Tehniskā universitāte 2 vadība (46345) īsa cikla) 0,534 C 100% Uzņēmējdarbība un vadīšana 02. Profesionālā (izņemotRīgas Tehniskā universitāte 1 (42345) īsa cikla) 0,529 C 90%Ekonomikas un kultūras Izklaides un atpūtas 01. Īsa cikla (koledža) 2augstskola industrijas vadība (41345) 0,524 C 100%Informācijas sistēmu Uzņēmējdarbības vadība 02. Profesionālā (izņemot 2menedžmenta augstskola (47345) īsa cikla) 0,522 C 100% Uzņēmējdarbības vadībaBiznesa augstskola Turība 04. Doktora studijas 2 (51345) 0,522 C 100% Eiropas ekonomika unRīgas Stradiņa universitāte 03. Akadēmiskā 2 bizness (43310) 0,514 C 100% Cilvēku resursu vadīšana 02. Profesionālā (izņemotRīgas Tehniskā universitāte 1 (42345) īsa cikla) 0,512 C 100%Jēkabpils Agrobiznesa Namu apsaimniekošana un 01. Īsa cikla (koledža) 2koledža pārvaldīšana (41345) 0,511 C 90% Nekustamā īpašumaRīgas Tehniskā universitāte 01. Īsa cikla (koledža) 2 pārvaldība (41345) 0,510 C 100% Uzņēmējdarbība un vadīšanaRīgas Tehniskā universitāte 01. Īsa cikla (koledža) 2 (41345) 0,508 C 100% Cilvēku resursu vadīšanaRīgas Tehniskā universitāte 01. Īsa cikla (koledža) 2 (41345) 0,505 C 100% 47
 • 48. Personāla psiholoģija unBiznesa vadības koledža 01. Īsa cikla (koledža) 2 cilvēkresursu vadība (41345) 0,505 C 100% Iestāžu darba organizācija unBiznesa vadības koledža 01. Īsa cikla (koledža) 2 vadība (4134500) 0,505 C 100%Biznesa vadības koledža Komercdarbība (4134509) 01. Īsa cikla (koledža) 0,505 C 100% 2 Mazā un vidējā biznesaRīgas Stradiņa universitāte 03. Akadēmiskā 2 vadība (43310) 0,503 C 100%Ekonomikas un kultūras 02. Profesionālā (izņemot Kultūras vadība (4234513) 2augstskola īsa cikla) 0,503 C 100% Vadībzinātne un ekonomikaRīgas Tehniskā universitāte 04. Doktora studijas 2 (51345) 0,497 C 100%Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā (izņemot Sabiedrības pārvalde (42345) 3universitāte īsa cikla) 0,490 C 100% Uzņēmējdarbības vadība 02. Profesionālā (izņemotDaugavpils Universitāte 3 (47345) īsa cikla) 0,485 C 100%Transporta un sakaru Sociālo zinātņu bakalaurs 02. Profesionālā (izņemot 2institūts vadībzinātnē (43345) īsa cikla) 0,484 C 80%Informācijas sistēmu Uzņēmējdarbības vadība 02. Profesionālā (izņemot 2menedžmenta augstskola (42345) īsa cikla) 0,475 C 100%Ekonomikas un kultūras Vadības zinības (43345) 03. Akadēmiskā 2augstskola 0,470 C 100%Ekonomikas un kultūras Biznesa vadība (45345) 03. Akadēmiskā 2augstskola 0,460 C 100%Informācijas sistēmu Uzņēmējdarbības vadība 04. Doktora studijas 2menedžmenta augstskola (51345) 0,452 C 100%Latvijas Lauksaimniecības Komercdarbība un 02. Profesionālā (izņemot 2universitāte uzņēmuma vadība (42345) īsa cikla) 0,446 C 90% Sekretariāta un biroja darbsRīgas Tehniskā koledža 01. Īsa cikla (koledža) 2 (41346) 0,425 C 100% Ostu un kuģošanas vadība 02. Profesionālā (izņemotLatvijas Jūras akadēmija 3 (42345) īsa cikla) 0,412 C 100%Transporta un sakaru Sociālo zinātņu maģistrs 03. Akadēmiskā 2institūts vadībzinātnē (45345) 0,397 C 100%Latvijas Biznesa koledža Uzņēmējdarbība (41345) 01. Īsa cikla (koledža) 0,388 C 100% 2Juridiskā koledža Nekustamā īpašuma 01. Īsa cikla (koledža) 0,387 C 100% 2 48
 • 49. pārvaldīšana un apsaimniekošana (41345) Cilvēka resursu vadīšanaJuridiskā koledža 01. Īsa cikla (koledža) 2 (41345) 0,367 C 100%Rīgas Pedagoģijas un Komercdarbības organizācija 01. Īsa cikla (koledža) 2izglītības vadības akadēmija (41345) 0,356 C 100%Rīgas Pedagoģijas un 02. Profesionālā (izņemot Personāla vadība (42345) 2izglītības vadības akadēmija īsa cikla) 0,354 C 100%Rīgas Pedagoģijas un Komercdarbība un 02. Profesionālā (izņemot 2izglītības vadības akadēmija uzņēmuma vadība (42345) īsa cikla) 0,353 C 100% Uzņēmējdarbības vadība 02. Profesionālā (izņemotAugstskola EIHSEBA 3 (42345) īsa cikla) 0,344 C 100% Uzņēmējdarbības ekonomikaSociālo tehnoloģiju 02. Profesionālā (izņemot un administratīvais darbs 3augstskola īsa cikla) (42345) 0,344 C 100%Rīgas Pedagoģijas un Cilvēkresursu/Biroja 01. Īsa cikla (koledža) 3izglītības vadības akadēmija administrēšana (41345) 0,339 C 100%Rīgas Pedagoģijas un 02. Profesionālā (izņemot Organizācijas vadība (47345) 3izglītības vadības akadēmija īsa cikla) 0,338 C 100% Uzņēmējdarbības vadībaKristīgās vadības koledža 01. Īsa cikla (koledža) 3 (41345) 0,318 C 90%Juridiskā koledža Komerczinības (41345) 01. Īsa cikla (koledža) 0,300 C 100% 3Jēkabpils Agrobiznesa Komercdarbība 01. Īsa cikla (koledža) 3koledža (uzņēmējdarbība) (41345) 0,278 C 100%Rīgas Aeronavigācijas Starptautisko pārvadājumu 02. Profesionālā (izņemot 3institūts uzņēmumu vadīšana (46345) īsa cikla) 0,240 C 100%Rīgas Aeronavigācijas Starptautisko pārvadājumu 02. Profesionālā (izņemot 3institūts uzņēmumu vadīšana (42345) īsa cikla) 0,240 C 100%Vadības un sociālā darba Cilvēkresursu menedžments 02. Profesionālā (izņemot 3augstskola "Attīstība" SIA (42345) īsa cikla) 0,210 C 100%Rīgas Uzņēmējdarbības Komercdarbība un 01. Īsa cikla (koledža) 3koledža uzņēmuma vadība (41345) 0,136 C 100%Rīgas Uzņēmējdarbības Uzņēmējdarbība (41345) 01. Īsa cikla (koledža) 3koledža 0,119 C 100% 49
 • 50. 3.12. Tiesību zinātne Novērtēto Alternatīvais Alternatīvā AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis pamata kritēriju AIP grupa vērtējums (K) grupa īpatsvarsRīgas Juridiskā augstskola Pārrobežu komerctiesības (45380) 03. Akadēmiskā 0,713 A 100% 1Rīgas Juridiskā augstskola Tiesības un bizness (43380) 03. Akadēmiskā 0,713 A 100% 1 Eiropas Savienības tiesības unRīgas Juridiskā augstskola 03. Akadēmiskā 1 politika (45380) 0,713 A 100% Starptautiskās publiskās tiesībasRīgas Juridiskā augstskola 03. Akadēmiskā 1 un cilvēktiesības (45380) 0,713 A 100%Rīgas Juridiskā augstskola Tiesības un finanses (45380) 03. Akadēmiskā 0,713 A 100% 1 Starptautiskās un Eiropas tiesībasRīgas Juridiskā augstskola 03. Akadēmiskā 1 (45380) 0,713 A 100%Latvijas Universitāte Juridiskā zinātne (51380) 04. Doktora studijas 0,709 A 100% 1Latvijas Universitāte Tiesību zinātne (43380) 03. Akadēmiskā 0,709 A 100% 1Latvijas Universitāte Tiesību zinātne [LPA] (43380) 03. Akadēmiskā 0,709 A 100% 1Latvijas Universitāte Tiesību zinātne (45380) 03. Akadēmiskā 0,709 A 100% 1 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Tiesību zinātne (47380) 1 (izņemot īsa cikla) 0,700 A 100% 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Tiesību zinātne [LPA] (44380) 1 (izņemot īsa cikla) 0,698 A 100% 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Publiskās tiesības [LPA] (42380) 1 (izņemot īsa cikla) 0,698 A 100%Baltijas Starptautiskā 02. Profesionālā Tiesību zinātne (42380) 1akadēmija (izņemot īsa cikla) 0,669 A 100%Baltijas Starptautiskā Tiesību zinātne (41380) 01. Īsa cikla (koledža) 1akadēmija 0,669 A 100% 02. ProfesionālāRīgas Stradiņa universitāte Tiesību zinātne (42380) 1 (izņemot īsa cikla) 0,669 A 100% 02. ProfesionālāRīgas Stradiņa universitāte Tiesību zinātne (46380) 1 (izņemot īsa cikla) 0,669 A 100%Rīgas Stradiņa universitāte Juridiskās zinātnes (51380) 04. Doktora studijas 0,661 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Tiesību zinātne (43380) 03. Akadēmiskā 0,657 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Tiesību zinātne (45380) 03. Akadēmiskā 0,657 A 100% 1 50
 • 51. Juridiskā koledža Tiesību zinātnes (41380) 01. Īsa cikla (koledža) 0,655 A 80% 1 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Tiesību zinātne (42380) 1 (izņemot īsa cikla) 0,654 A 90% 02. ProfesionālāBiznesa augstskola Turība Tiesību zinātnes (46380) 1 (izņemot īsa cikla) 0,647 B 90% 02. ProfesionālāBiznesa augstskola Turība Tiesību zinātnes (42380) 1 (izņemot īsa cikla) 0,647 B 90%Biznesa augstskola Turība Tiesību zinātnes (41380) 01. Īsa cikla (koledža) 0,647 B 90% 1Baltijas Starptautiskā 02. Profesionālā Privāttiesības (46380) 1akadēmija (izņemot īsa cikla) 0,646 B 100%Biznesa augstskola Turība Juridiskā zinātne (51380) 04. Doktora studijas 0,643 B 100% 1 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Tiesību zinātne (47380) 1 (izņemot īsa cikla) 0,629 B 90%Baltijas Starptautiskā Juridiskā zinātne (51380) 04. Doktora studijas 1akadēmija 0,624 B 57% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Tiesību zinātne (42380) 1 (izņemot īsa cikla) 0,620 B 100% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Tiesību zinātne (47380) 1 (izņemot īsa cikla) 0,617 B 100%Daugavpils Universitāte Juridiskā zinātne (51380) 04. Doktora studijas 0,613 B 57% 1Latvijas Biznesa koledža Tiesību zinātnes (41380) 01. Īsa cikla (koledža) 0,535 C 100% 1Biznesa vadības koledža Tiesību zinātnes (41380) 01. Īsa cikla (koledža) 0,240 C 80% 3Sociālo tehnoloģiju 02. Profesionālā Tiesību zinātnes (42380) 3augstskola (izņemot īsa cikla) 0,155 C 100%Sociālo tehnoloģiju 02. Profesionālā Tiesību zinātnes (46380) 3augstskola (izņemot īsa cikla) 0,155 C 100% 02. ProfesionālāAugstskola EIHSEBA Jurisprudence (42380) 3 (izņemot īsa cikla) 0,117 C 90% 02. ProfesionālāAugstskola EIHSEBA Tiesību zinātne (47380) 3 (izņemot īsa cikla) 0,117 C 90% 51
 • 52. 3.13. Dzīvās dabas zinātnes Novērtēto Alternatīvais Alternatīvā pamata AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis AIP grupa vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvarsDaugavpils Universitāte Bioloģija (5142001) 04. Doktora studijas 0,737 A 100% 1Daugavpils Universitāte Bioloģija (45420) 03. Akadēmiskā 0,730 A 100% 1Daugavpils Universitāte Bioloģija (43420) 03. Akadēmiskā 0,715 A 92% 1Latvijas Universitāte Bioloģija (51420) 04. Doktora studijas 0,688 A 100% 1Latvijas Universitāte Bioloģija (45420) 03. Akadēmiskā 0,676 A 100% 1Latvijas Universitāte Bioloģija (43420) 03. Akadēmiskā 0,674 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Biomedicīna (45420, 454201) 03. Akadēmiskā 0,633 B 92% 2 52
 • 53. 3.14. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes Programma (pilns Alternatīvais Alternatīvā Novērtēto pamata AII nosaukums Studiju līmenis AIP grupa nosaukums) vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvarsLatvijas Universitāte Ģeogrāfija (51440) 04. Doktora studijas 0,560 B 100% 1Latvijas Universitāte Ģeogrāfija (45440) 03. Akadēmiskā 0,559 B 100% 1Latvijas Universitāte Ģeogrāfija (43440) 03. Akadēmiskā 0,535 C 92% 1Latvijas Universitāte Ģeoloģija (45440) 03. Akadēmiskā 0,495 C 100% 1Latvijas Universitāte Ģeoloģija (43440) 03. Akadēmiskā 0,492 C 100% 1Latvijas Universitāte Ģeoloģija (51440) 04. Doktora studijas 0,488 C 100% 1 53
 • 54. 3.15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija Alternatīvais Novērtēto Programma (pilns AII nosaukums Studiju līmenis vērtējums Alternatīvā grupa pamata kritēriju AIP grupa nosaukums) (K) īpatsvarsRīgas Tehniskā universitāte Ķīmija (43440) 03. Akadēmiskā 0,643 B 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Ķīmija (45440) 03. Akadēmiskā 0,631 B 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Ķīmija (51440) 04. Doktora studijas 0,628 B 100% 1 Ķīmijas tehnoloģijaRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 (43524) 0,624 B 92%Olaines Mehānikas un Biotehnoloģija 01. Īsa cikla (koledža) 1tehnoloģijas koledža (41524) 0,617 B 90%Latvijas Universitāte Ķīmija (51440) 04. Doktora studijas 0,611 B 100% 1Latvijas Universitāte Ķīmija (43440) 03. Akadēmiskā 0,607 B 100% 1 Ķīmijas tehnoloģijaRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 (45524) 0,603 B 92% Ķīmijas tehnoloģijaRīgas Tehniskā universitāte 04. Doktora studijas 1 (51524) 0,599 B 93%Latvijas Universitāte Ķīmija (45440) 03. Akadēmiskā 0,596 B 100% 1 54
 • 55. 3.16. Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika Novērtēto Programma (pilns Alternatīvais Alternatīvā AII nosaukums Studiju līmenis pamata kritēriju AIP grupa nosaukums) vērtējums (K) grupa īpatsvarsDaugavpils Universitāte Fizika (45440) 03. Akadēmiskā 0,591 B 100% 1Daugavpils Universitāte Cietvielu fizika (51440) 04. Doktora studijas 0,588 B 100% 1Daugavpils Universitāte Matemātika (45460) 03. Akadēmiskā 0,585 B 100% 1Daugavpils Universitāte Matemātika (51461) 04. Doktora studijas 0,585 B 100% 1Daugavpils Universitāte Fizika (43440) 03. Akadēmiskā 0,566 B 100% 1Daugavpils Universitāte Matemātika (43460) 03. Akadēmiskā 0,563 B 100% 1Latvijas Universitāte Fizika (43440) 03. Akadēmiskā 0,643 B 100% 1Latvijas Universitāte Fizika (45440) 03. Akadēmiskā 0,637 B 100% 1Latvijas Universitāte Matemātika (43460) 03. Akadēmiskā 0,610 B 100% 1 Fizika, astronomija unLatvijas Universitāte 04. Doktora studijas 1 mehānika (51440) 0,624 B 100%Latvijas Universitāte Matemātika (45460) 03. Akadēmiskā 0,615 B 100% 1Latvijas Universitāte Matemātika (51460) 04. Doktora studijas 0,600 B 100% 1 Matemātiķis statistiķis 02. Profesionālā (izņemotLatvijas Universitāte 1 (42460) īsa cikla) 0,610 B 90%Liepājas Universitāte Matemātika (43460) 03. Akadēmiskā 0,576 B 100% 1Liepājas Universitāte Fizika (43440) 03. Akadēmiskā 0,553 B 100% 1 55
 • 56. 3.17. Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne Alternatīvais Alternatīvā Novērtēto pamata AIP AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvars grupa 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Finanšu inženierija (42460) 1 (izņemot īsa cikla) 0,747 A 80%Latvijas Lauksaimniecības Informācijas tehnoloģijas (45526) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,745 A 100%Latvijas Universitāte Datorzinātnes (51481) 04. Doktora studijas 0,744 A 86% 1 Automātika un datortehnikaRīgas Tehniskā universitāte 04. Doktora studijas 1 (51523) 0,737 A 100%Rīgas Tehniskā universitāte Informācijas tehnoloģija (51481) 04. Doktora studijas 0,737 A 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Telekomunikācijas (43523) 03. Akadēmiskā 0,737 A 100% 1Latvijas Lauksaimniecības Informācijas tehnoloģijas (51526) 04. Doktora studijas 1universitāte 0,736 A 100% E-studiju tehnoloģijas unLiepājas Universitāte 04. Doktora studijas 1 pārvaldība (51481) 0,736 A 57%Rīgas Tehniskā universitāte Datorsistēmas (41481) 01. Īsa cikla (koledža) 0,736 A 100% 1 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Datorsistēmas (42481) 1 (izņemot īsa cikla) 0,736 A 100% 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Datorsistēmas (46481) 1 (izņemot īsa cikla) 0,736 A 100% 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Informācijas tehnoloģija (46481) 1 (izņemot īsa cikla) 0,735 A 100% Automātika un datortehnika 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (46523) (izņemot īsa cikla) 0,735 A 100%Latvijas Lauksaimniecības Datorvadība un datorzinātne 03. Akadēmiskā 1universitāte (43526) 0,735 A 100%Rīgas Tehniskā universitāte Datorsistēmas (45481) 03. Akadēmiskā 0,735 A 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Datorsistēmas (43481) 03. Akadēmiskā 0,734 A 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Informācijas tehnoloģija (45481) 03. Akadēmiskā 0,734 A 100% 1 Automātika un datortehnikaRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 (43523) 0,734 A 100% Automātika un datortehnikaRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 (45523) 0,734 A 100% 56
 • 57. Rīgas Tehniskā universitāte Informācijas tehnoloģija (43481) 03. Akadēmiskā 0,734 A 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Biznesa informātika (45481) 03. Akadēmiskā 0,730 A 100% 1 Programmēšana un datortīkluLatvijas Universitāte 01. Īsa cikla (koledža) 1 administrēšana (41481) 0,729 A 80%Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā Programmēšana (42526) 1universitāte (izņemot īsa cikla) 0,727 A 100%Rīgas Tehniskā universitāte Datorsistēmas (51481) 04. Doktora studijas 0,726 A 86% 1Rīgas Tehniskā universitāte Telekomunikācijas (45523) 03. Akadēmiskā 0,722 A 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Telekomunikācijas (51523) 04. Doktora studijas 0,720 A 100% 1Ventspils Augstskola Datorzinātnes (4348100) 03. Akadēmiskā 0,717 A 92% 1 Dabaszinātņu bakalaursTransporta un sakaru institūts 03. Akadēmiskā 1 datrozinātnēs (43481) 0,712 A 100% E-studiju tehnoloģijas unRīgas Tehniskā universitāte 04. Doktora studijas 2 pārvaldība (51481) 0,710 A 93%Latvijas Universitāte Datorzinātnes (43481) 03. Akadēmiskā 0,708 A 92% 1Latvijas Universitāte Datorzinātnes (45481) 03. Akadēmiskā 0,708 A 92% 1Liepājas Universitāte Datorzinātnes (43481) 03. Akadēmiskā 0,701 A 85% 1 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Informācijas tehnoloģija (47481) 1 (izņemot īsa cikla) 0,700 A 80%Transporta un sakaru institūts Telemātika un loģistika (51526) 04. Doktora studijas 0,699 A 100% 1 Dabaszinātņu maģistrsTransporta un sakaru institūts 03. Akadēmiskā 1 datorzinātnēs (45481) 0,691 A 100%Alberta koledža Informācijas tehnoloģijas (41481) 01. Īsa cikla (koledža) 0,674 A 80% 2 Informācijas sistēmu vadībaTransporta un sakaru institūts 03. Akadēmiskā 2 (45526) 0,669 A 100% Programmēšana un datortīkluLatvijas Biznesa koledža 01. Īsa cikla (koledža) 2 administrēšana (41481) 0,665 A 80%Rīgas Tehniskā koledža Telekomunikācijas (41523) 01. Īsa cikla (koledža) 0,657 A 100% 1Sociālās integrācijas valsts Informācijas tehnoloģijas (41481) 01. Īsa cikla (koledža) 1aģentūra 0,649 B 80%Sociālās integrācijas valsts Lietišķo sistēmu programatūra 01. Īsa cikla (koledža) 1aģentūra (41481) 0,637 B 90%Rīgas Tehniskā universitāte Intelektuālas robotizētas sistēmas 03. Akadēmiskā 0,636 B 92% 1 57
 • 58. (45481) Sociotehnisko sistēmuVidzemes augstskola 04. Doktora studijas 1 modelēšana (51482) 0,621 B 93% Sociotehnisko sistēmuRēzeknes Augstskola 04. Doktora studijas 1 modelēšana (51482) 0,616 B 93% Intelektuālas robotizētas sistēmasRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 (43481) 0,613 B 92% Informācijas tehnoloģijasVidzemes augstskola 01. Īsa cikla (koledža) 1 (4148102) 0,613 B 100% 02. ProfesionālāVidzemes augstskola Informācijas tehnoloģijas (42481) 1 (izņemot īsa cikla) 0,606 B 100%Daugavpils Universitāte Datorzinātnes (43481) 03. Akadēmiskā 0,606 B 92% 1Informācijas sistēmu 02. Profesionālā Datorsistēmas (46481) 2menedžmenta augstskola (izņemot īsa cikla) 0,604 B 100% Datorsistēmu un datortīkluJēkabpils Agrobiznesa koledža 01. Īsa cikla (koledža) 2 administrēšana (41525) 0,603 B 90% 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Informācijas tehnoloģijas (42481) 1 (izņemot īsa cikla) 0,593 B 90% Sociotehnisku sistēmu 02. ProfesionālāVidzemes augstskola 1 modelēšana (46482) (izņemot īsa cikla) 0,588 B 100% Programmēšanas inženieris 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola 1 (42481) (izņemot īsa cikla) 0,587 B 90%Daugavpils Universitāte Datorzinātnes (45481) 03. Akadēmiskā 0,586 B 92% 1 Elektronisko iekārtu apkalpošanaRīgas Aeronavigācijas institūts 01. Īsa cikla (koledža) 2 (41523) 0,572 B 100%Informācijas sistēmu 02. Profesionālā Informācijas sistēmas (42481) 2menedžmenta augstskola (izņemot īsa cikla) 0,567 B 100% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Datorsistēmas (47481) 2 (izņemot īsa cikla) 0,559 B 100%Rīgas Tehniskā koledža Informācijas tehnoloģija (41481) 01. Īsa cikla (koledža) 0,507 C 100% 2Baltijas Starptautiskā Mikroeletronisko čipu 03. Akadēmiskā 3akadēmija datorvadības projektēšana (43481) 0,402 C 92% 58
 • 59. 3.18. Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Alternatīvais Alternatīvā Novērtēto pamata AIP AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvars grupaLatvijas Jūras akadēmija Kuģu vadīšana (41525) 01. Īsa cikla (koledža) 0,750 A 90% 1 Jūras transports - kuģa vadīšana 02. ProfesionālāLatvijas Jūras akadēmija 1 (42525) (izņemot īsa cikla) 0,750 A 100% 02. ProfesionālāLatvijas Jūras akadēmija Kuģu vadīšana (44525) 1 (izņemot īsa cikla) 0,750 A 90% 02. ProfesionālāLatvijas Jūras akadēmija Jūras transports (46525) 1 (izņemot īsa cikla) 0,720 A 100%Latvijas Jūras akadēmija Kuģu mehānika (41525) 01. Īsa cikla (koledža) 0,718 A 100% 1 02. ProfesionālāLatvijas Jūras akadēmija Kuģu mehānika (44525) 1 (izņemot īsa cikla) 0,718 A 100% Jūras transports - kuģa mehānika 02. ProfesionālāLatvijas Jūras akadēmija 2 (42525) (izņemot īsa cikla) 0,715 A 100% Jūras transports - kuģa 02. ProfesionālāLatvijas Jūras akadēmija 1 elektroautomātika (42525) (izņemot īsa cikla) 0,708 A 100% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Vides inženieris (4285004) 1 (izņemot īsa cikla) 0,708 A 100% Transporta komerciālāTransporta un sakaru institūts 03. Akadēmiskā 1 ekspluatācija (43525) 0,705 A 100%Rēzeknes Augstskola Vides inženierzinātne (51526) 04. Doktora studijas 0,695 A 100% 2 Aviācijas transporta tehniskāTransporta un sakaru institūts 01. Īsa cikla (koledža) 1 ekspluatācija (41525) 0,693 A 100% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Vides aizsardzība (47850) 1 (izņemot īsa cikla) 0,690 A 100% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Mehatronika (42521) 1 (izņemot īsa cikla) 0,668 A 100%Rīgas Uzņēmējdarbības Aukstumtehnika (41526) 01. Īsa cikla (koledža) 0koledža 0,663 A 30%Latvijas Lauksaimniecības Mašīnu projektēšana un ražošana 02. Profesionālā 1universitāte (42521) (izņemot īsa cikla) 0,660 A 100% Inženiertehnika, mehānika unRīgas Tehniskā universitāte 04. Doktora studijas 1 mašīnbūve (51521) 0,657 A 100% 59
 • 60. Inženiertehnika, mehānika unRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 mašīnbūve (43521) 0,652 A 100% Inženiertehnika, mehānika unRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 mašīnbūve (45521) 0,652 A 100%Rīgas Tehniskā universitāte Transports (51525) 04. Doktora studijas 0,648 B 93% 1Rīgas Tehniskā universitāte Inženiertehnikas dizains (41521) 01. Īsa cikla (koledža) 0,647 B 100% 1 Medicīnas inženierija un fizika 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (46526) (izņemot īsa cikla) 0,647 B 100% 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Nanoinženierija (46526) 1 (izņemot īsa cikla) 0,647 B 100%Latvijas Lauksaimniecības Lauksaimniecības inženierzinātne 03. Akadēmiskā 1universitāte (45525) 0,645 B 100% Medicīnas inženierija un fizika 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (42526) (izņemot īsa cikla) 0,644 B 100%Rīgas Tehniskā universitāte Ražošanas tehnoloģija (51521) 04. Doktora studijas 0,644 B 100% 1Rīgas Tehniskā koledža Inženiermehānika (41521) 01. Īsa cikla (koledža) 0,639 B 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Ražošanas tehnoloģija (45521) 03. Akadēmiskā 0,638 B 100% 1 Transporta sistēmu inženierija 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (42525) (izņemot īsa cikla) 0,637 B 90% Transporta sistēmu inženierija 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (46525) (izņemot īsa cikla) 0,637 B 90%Latvijas Lauksaimniecības Lauksaimniecības inženierzinātne 04. Doktora studijas 1universitāte (51525) 0,635 B 100%Latvijas Lauksaimniecības Lauksaimniecības inženierzinātne 03. Akadēmiskā 1universitāte (43525) 0,628 B 100% 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Mehatronika (42521) 1 (izņemot īsa cikla) 0,624 B 100% Mašīnu un aparātu būvniecība 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (42521) (izņemot īsa cikla) 0,624 B 100% 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Automobiļu transports (42525) 1 (izņemot īsa cikla) 0,622 B 100% 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Automobiļu transports (46525) 1 (izņemot īsa cikla) 0,619 B 100% Siltumenerģētika un siltumtehnika 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (42522) (izņemot īsa cikla) 0,619 B 100% 60
 • 61. Siltumenerģētika un siltumtehnika 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (46522) (izņemot īsa cikla) 0,619 B 100% 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Dzelzceļa transports (42525) 1 (izņemot īsa cikla) 0,601 B 90% 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Dzelzceļa transports (46525) 1 (izņemot īsa cikla) 0,601 B 90%Latvijas Lauksaimniecības Tehniskais eksperts (41525) 01. Īsa cikla (koledža) 1universitāte 0,598 B 100% 02. ProfesionālāMalnavas koledža Autotransports (4152501) 2 (izņemot īsa cikla) 0,594 B 100%Rīgas Tehniskā universitāte Aviācijas transports (41525) 01. Īsa cikla (koledža) 0,587 B 90% 1 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Aviācijas transports (42525) 1 (izņemot īsa cikla) 0,587 B 90% 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Aviācijas transports (42525) 1 (izņemot īsa cikla) 0,587 B 90% Inženiertehnika, mehānika unRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 mašīnbūve (43521) 0,541 C 100% Mašīnu un aparātu būvniecība 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (42521) (izņemot īsa cikla) 0,519 C 100%Liepājas Jūrniecības koledža Kuģu mehāniķis (41525) 01. Īsa cikla (koledža) 0,415 C 100% 2Liepājas Jūrniecības koledža Jūras transports (41525) 01. Īsa cikla (koledža) 0,414 C 100% 2Rīgas Tehniskā koledža Autotransports (41521) 01. Īsa cikla (koledža) 0,414 C 90% 2Rīgas Tehniskā koledža Siltumenerģētika (41522) 01. Īsa cikla (koledža) 0,394 C 80% 2 61
 • 62. 3.19. Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas Novērtēto Alternatīvais Alternatīvā pamata AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis AIP grupa vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvars 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Dzelzceļa elektrosistēmas (46522) 1 (izņemot īsa cikla) 0,715 A 100% 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Dzelzceļa elektrosistēmas (42522) 1 (izņemot īsa cikla) 0,715 A 100%Ventspils Augstskola Elektronika (43523) 03. Akadēmiskā 0,708 A 92% 1Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētika un elektrotehnika (41522) 01. Īsa cikla (koledža) 0,705 A 100% 1 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Enerģētika un elektrotehnika (46522) 1 (izņemot īsa cikla) 0,699 A 100% Elektrotehnoloģiju datorvadība 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (46522) (izņemot īsa cikla) 0,699 A 100% Elektrotehnoloģiju datorvadība 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (42522) (izņemot īsa cikla) 0,696 A 100%Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētika un elektrotehnika (51522) 04. Doktora studijas 0,695 A 100% 1 Elektrotehnoloģiju datorvadībaRīgas Tehniskā universitāte 04. Doktora studijas 1 (51522) 0,695 A 100%Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētika un elektrotehnika (45522) 03. Akadēmiskā 0,695 A 100% 1 Elektrotehnoloģiju datorvadībaRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 (45522) 0,695 A 100%Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētika un elektrotehnika (43522) 03. Akadēmiskā 0,692 A 100% 1 Elektrotehnoloģiju datorvadībaRīgas Tehniskā universitāte 03. Akadēmiskā 1 (43522) 0,691 A 100% 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte Elektronika (46523) 2 (izņemot īsa cikla) 0,650 A 100%Rīgas Tehniskā universitāte Elektronika (51523) 04. Doktora studijas 0,650 B 100% 2 Transporta elektronika un telemātika 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 2 (42523) (izņemot īsa cikla) 0,632 B 100% Transporta elektronika un telemātika 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 2 (46523) (izņemot īsa cikla) 0,632 B 100%Rīgas Tehniskā universitāte Elektronika (45523) 03. Akadēmiskā 0,627 B 100% 2 62
 • 63. Rīgas Tehniskā universitāte Elektronika (43523) 03. Akadēmiskā 0,617 B 100% 2 Transporta datorvadības,Rīgas Tehniskā universitāte informācijas un elektroniskās 04. Doktora studijas 2 sistēmas (51523) 0,590 B 100% Transporta datorvadības,Rīgas Tehniskā universitāte informācijas un elektroniskās 03. Akadēmiskā 2 sistēmas (43523) 0,586 B 100% Transporta datorvadības,Rīgas Tehniskā universitāte informācijas un elektroniskās 03. Akadēmiskā 2 sistēmas (45523) 0,586 B 100%Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā Lauksaimniecības enerģētika (42522) 2universitāte (izņemot īsa cikla) 0,485 C 100%Rīgas Tehniskā koledža Elektriskās iekārtas (41522) 01. Īsa cikla (koledža) 0,482 C 100% 2Vidzemes augstskola Mehatronika (41523) 01. Īsa cikla (koledža) 0,471 C 90% 2Transporta un sakaru Telekomunikāciju sistēmas un 03. Akadēmiskā 2institūts datortīkli (43523) 0,471 C 100%Transporta un sakaru Inženierzinātņu maģistrs elektronikā 03. Akadēmiskā 2institūts (45523) 0,463 C 100%Rīgas Tehniskā koledža Elektronika (41523) 01. Īsa cikla (koledža) 0,460 C 100% 2Transporta un sakaru Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā 03. Akadēmiskā 2institūts (43523) 0,447 C 100%Transporta un sakaru 02. Profesionālā Elektronika (42523) 2institūts (izņemot īsa cikla) 0,391 C 100%Rīgas Tehniskā universitāte Elektronika (41523) 01. Īsa cikla (koledža) 0,000 C 100% 3 63
 • 64. 3.20. Ražošana un pārstrāde Alternatīvais Novērtēto Alternatīvā AIP AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis vērtējums pamata kritēriju grupa grupa (K) īpatsvarsRīgas Tehniskā universitāte Materiālzinātne (51521) 04. Doktora studijas 0,733 A 93% 1 Apģērbu un tekstila tehnoloģijaRīgas Tehniskā universitāte 04. Doktora studijas 1 (51521) 0,722 A 100%Latvijas Lauksaimniecības Koksnes materiāli un tehnoloģija 04. Doktora studijas 1universitāte (51543) 0,713 A 100%Rīgas Tehniskā universitāte Materiālzinātnes (43524) 03. Akadēmiskā 0,701 A 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Materiālzinātnes (45524) 03. Akadēmiskā 0,701 A 100% 1Latvijas Lauksaimniecības Pārtikas zinātne (51541) 04. Doktora studijas 1universitāte 0,690 A 100%Latvijas Lauksaimniecības Pārtikas zinātne (45541) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,682 A 100%Latvijas Lauksaimniecības Koksnes materiāli un tehnoloģija 03. Akadēmiskā 1universitāte (45543) 0,682 A 100% Materiālu tehnoloģija un dizains 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (42543) (izņemot īsa cikla) 0,681 A 100% Apģērbu un tekstila tehnoloģija 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (46542) (izņemot īsa cikla) 0,681 A 100% Materiālu dizains un tehnoloģija 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (46543) (izņemot īsa cikla) 0,681 A 100% Apģērbu un tekstila tehnoloģija 02. ProfesionālāRīgas Tehniskā universitāte 1 (42542) (izņemot īsa cikla) 0,679 A 100%Latvijas Lauksaimniecības Pārtikas zinības (43541) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,674 A 100%Rīgas Tehniskā universitāte Materiālu nanotehnoloģijas (45526) 03. Akadēmiskā 0,670 A 100% 1Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā Pārtikas produktu tehnoloģija (42541) 1universitāte (izņemot īsa cikla) 0,661 A 100%Rīgas Tehniskā koledža Kokapstrāde (41543) 01. Īsa cikla (koledža) 0,658 A 90% 2Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā Kokapstrāde (42543) 1universitāte (izņemot īsa cikla) 0,655 A 100%Olaines Mehānikas un Pārtikas produktu kvalitātes kontrole 01. Īsa cikla (koledža) 1tehnoloģijas koledža (4154103) 0,605 B 100% 64
 • 65. Apģērbu projektēšana un dizainsRēzeknes Augstskola 01. Īsa cikla (koledža) 2 (41542) 0,595 B 60%Rīgas Uzņēmējdarbības Pārtikas produktu pārstrādes un 01. Īsa cikla (koledža) 2koledža ražošanas tehnoloģija (41541) 0,518 C 100% 65
 • 66. 3.21. Arhitektūra un būvniecība Novērtēto Alternatīvais Programma (pilns Alternatīvā pamata AIP AII nosaukums Studiju līmenis vērtējums nosaukums) grupa kritēriju grupa (K) īpatsvars Siltuma, gāzes un ūdensRīgas Tehniskā universitāte 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 1 tehnoloģija (42582) 0,661 A 100% Siltuma, gāzes un ūdensRīgas Tehniskā universitāte 04. Doktora studijas 1 tehnoloģija (51582) 0,659 A 100%Rīgas Tehniskā universitāte Būvniecība (51582) 04. Doktora studijas 0,650 A 100% 1 Telpiskās attīstībasLatvijas Universitāte 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 1 plānošana (47581) 0,642 B 100%Rīgas Tehniskā universitāte Ģeomātika (46581) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,638 B 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Transportbūves (46582) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,636 B 100% 2Rīgas Tehniskā universitāte Ģeomātika (42581) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,624 B 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Būvniecība (46582) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,613 B 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Arhitektūra (51581) 04. Doktora studijas 0,611 B 100% 1Latvijas Lauksaimniecības Ainavu arhitektūra un 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 1universitāte plānošana (42581) 0,609 B 90%Latvijas Lauksaimniecības Ainavu arhitektūra (45581) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,608 B 92%Rīgas Tehniskā universitāte Arhitektūra (43581) 03. Akadēmiskā 0,607 B 100% 1Latvijas Lauksaimniecības Būvzinātne (51582) 04. Doktora studijas 1universitāte 0,602 B 93%Rīgas Tehniskā universitāte Būvniecība (42582) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,598 B 100% 1 Siltuma, gāzes un ūdensRīgas Tehniskā universitāte 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 1 tehnoloģija (46582) 0,598 B 100%Rīgas Tehniskā universitāte Arhitektūra (45581) 03. Akadēmiskā 0,597 B 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Transportbūves (42582) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,590 B 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Arhitektūra (46581) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,585 B 100% 2 66
 • 67. Rēzeknes Augstskola Būvniecība (41582) 01. Īsa cikla (koledža) 0,579 B 100% 1Rīgas Tehniskā universitāte Būvniecība (41582) 01. Īsa cikla (koledža) 0,574 B 100% 2Rīgas Celtniecības koledža Arhitektūra (4158101) 01. Īsa cikla (koledža) 0,573 B 100% 2Rīgas Celtniecības koledža (Civiliinženierija) (41582) 01. Īsa cikla (koledža) 0,560 B 100% 2Latvijas Lauksaimniecības Būvniecība (b) (42582) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 2universitāte 0,559 B 100%Latvijas Lauksaimniecības Būvniecība (42582) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,540 2universitāte C 100%Latvijas Lauksaimniecības Būvzinātne (45582) 03. Akadēmiskā 2universitāte 0,529 C 100%Latvijas Lauksaimniecības Hidroinženierzinātne 03. Akadēmiskā 2universitāte (45582) 0,520 C 100%Latvijas Lauksaimniecības Zemes ierīcība (42581) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 2universitāte 0,456 C 100%Latvijas Lauksaimniecības Hidroinženierzinātne 04. Doktora studijas 2universitāte (51582) 0,424 C 100%Latvijas Lauksaimniecības Zemes ierīcība (45581) 03. Akadēmiskā 2universitāte 0,422 C 92%Latvijas Lauksaimniecības Ainavu arhitektūra (51581) 04. Doktora studijas 2universitāte 0,416 C 100%Latvijas Lauksaimniecības Zemes ierīcība (41581) 01. Īsa cikla (koledža) 3universitāte 0,407 C 100% Koku ēku celtniecība unVidzemes augstskola 01. Īsa cikla (koledža) 3 ekobūves (41582) 0,345 C 80%Rīgas Tehniskā universitāte Būvdarbu vadīšana (41582) 01. Īsa cikla (koledža) 0,253 C 60% 3 67
 • 68. 3.22. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna Novērtēto Alternatīvais Alternatīvā pamata AIP AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis vērtējums (K) grupa kritēriju grupa īpatsvarsLatvijas Lauksaimniecības Veterinārmedicīna (51640) 04. Doktora studijas 1universitāte 0,694 A 100%Latvijas Lauksaimniecības Lauksaimniecība (51621) 04. Doktora studijas 1universitāte 0,664 A 100%Latvijas Lauksaimniecības Mežzinātne (51623) 04. Doktora studijas 1universitāte 0,663 A 100%Latvijas Lauksaimniecības Lauksaimniecība (45621) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,661 A 100%Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā (izņemot Lauksaimniecība (47621) 1universitāte īsa cikla) 0,661 A 90%Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā (izņemot Mežinženieris (42623) 1universitāte īsa cikla) 0,652 A 100%Latvijas Lauksaimniecības Meža darbi un tehnika (45623) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,643 B 100% Uzņēmējdarbība lauksaimniecībāMalnavas koledža 01. Īsa cikla (koledža) 1 (41621) 0,641 B 100%Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā (izņemot Veterinārmedicīna (42640) 1universitāte īsa cikla) 0,639 B 100%Latvijas Lauksaimniecības Meža ekonomika un politika 03. Akadēmiskā 1universitāte (45623) 0,634 B 100%Latvijas Lauksaimniecības Meža ekoloģija un mežkopība 03. Akadēmiskā 1universitāte (45623) 0,633 B 100%Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā (izņemot Lauksaimniecība (b) (42621) 1universitāte īsa cikla) 0,631 B 100%Latvijas Lauksaimniecības Lauksaimniecība (43621) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,628 B 100%Latvijas Lauksaimniecības Mežzinātne (43623) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,625 B 100%Latvijas Lauksaimniecības 02. Profesionālā (izņemot Pārtikas higiēna (47640) 1universitāte īsa cikla) 0,610 B 90% 68
 • 69. 3.23. Veselības aprūpe Novērtēto Alternatīvais Alternatīvā pamata AIP AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis vērtējums (K) grupa kritēriju grupa īpatsvarsRīgas Stradiņa universitāte Zobu higiēnists (41724) 01. Īsa cikla (koledža) 0,750 A 90% 1Rīgas Stradiņa universitāte Ārsta palīgs (41721) 01. Īsa cikla (koledža) 0,750 A 90% 1Latvijas Universitāte Medicīna un farmācija (51721) 04. Doktora studijas 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Klīniskā farmācija (45726) 03. Akadēmiskā 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Farmācija (42725) 03. Akadēmiskā 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Farmācija (51722) 04. Doktora studijas 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Mākslas terapija (46722) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Sabiedrības veselība (45726) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Ergoterapija (42722) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Audiologopēdija (42722) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Fizioterapija (42725) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Ortozēšana protezēšana (42722) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Fizioterapija (45725) 03. Akadēmiskā 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Uzturzinātne (45722) 03. Akadēmiskā 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Audiologopēdija (45722) 03. Akadēmiskā 0,750 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Veselības sports (43726) 03. Akadēmiskā 0,750 A 92% 1Rīgas Stradiņa universitāte Sabiedrības veselība (42726) 03. Akadēmiskā 0,750 A 92% 1Latvijas Universitāte Optometrija (47722) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,748 A 100% 1Latvijas Universitāte Ārstniecība (42721) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,748 A 100% 1Latvijas Universitāte Medicīna (48721) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,748 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Māszinības (41723) 01. Īsa cikla (koledža) 0,748 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Vecmāte (41721) 01. Īsa cikla (koledža) 0,748 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Māszinības (42723) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,748 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Vecmāte (42723) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,748 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Zobārstniecība (42724) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,748 A 90% 1 69
 • 70. Latvijas Universitāte Optometrija (43722) 03. Akadēmiskā 0,747 A 100% 1Latvijas Universitāte Optometrija (45722) 03. Akadēmiskā 0,747 A 100% 1Rīgas 1. Medicīnas koledža Māszinības (41723) 01. Īsa cikla (koledža) 0,747 A 100% 1 Ārstniecība (ar vecmātesRīgas 1. Medicīnas koledža 01. Īsa cikla (koledža) 1 kvalifikāciju) (41721) 0,747 A 100% Ārstniecība (ar ārsta palīgaRīgas 1. Medicīnas koledža 01. Īsa cikla (koledža) 1 kvalifikāciju) (41721) 0,747 A 100%Latvijas Universitāte Farmācija (43725) 03. Akadēmiskā 0,745 A 100% 1Latvijas Universitāte Farmācija (45725) 03. Akadēmiskā 0,745 A 100% 1Latvijas Universitāte Māszinības (45723) 03. Akadēmiskā 0,745 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Medicīna (51721) 04. Doktora studijas 0,745 A 100% 1Rīgas 1. Medicīnas koledža Farmācija (41725) 01. Īsa cikla (koledža) 0,745 A 100% 1Latvijas Universitātes P. Biomedicīnas laborants (41722) 01. Īsa cikla (koledža) 1Stradiņa Medicīnas koledža 0,743 A 90%Latvijas Universitāte,Latvijas Lauksaimniecības Uzturzinātne (LU, LLU, RSU) 03. Akadēmiskā 1universitāte, Rīgas Stradiņa (45722)universitāte 0,742 A 100%Latvijas Universitātes P. Radiologa asistents (41722) 01. Īsa cikla (koledža) 1Stradiņa Medicīnas koledža 0,741 A 90%Rīgas Stradiņa universitāte Māszinības (45723) 03. Akadēmiskā 0,740 A 92% 1Rīgas Stradiņa universitāte Pediatrija (42721) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,735 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Rezidentūra medicīnā (46721) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,735 A 100% 1Rīgas Stradiņa universitāte Medicīna (42721) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,735 A 100% 1Rīgas Stradiņa UniversitātesSarkanā Krusta medicīnas Ārstniecība (4172100) 01. Īsa cikla (koledža) 1koledža 0,731 A 90%Rīgas Stradiņa UniversitātesSarkanā Krusta medicīnas Māszinības (4172300) 01. Īsa cikla (koledža) 1koledža 0,731 A 90%Latvijas Universitātes Rīgas Māszinības (41723) 01. Īsa cikla (koledža) 1Medicīnas koledža 0,730 A 100%Latvijas Universitāte Radiogrāfija (42722) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,730 A 100% 1 70
 • 71. Latvijas Universitātes P. Podoloģija (41722) 01. Īsa cikla (koledža) 1Stradiņa Medicīnas koledža 0,724 A 90%Latvijas Universitātes Rīgas Ārstniecība (41721) 01. Īsa cikla (koledža) 1Medicīnas koledža 0,721 A 90%Latvijas Universitāte Māszinības (42723) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,715 A 100% 1Daugavpils Universitāte Fizioterapija (4272204) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,710 A 70% 1Latvijas Universitātes P. Ārstniecība (41721) 01. Īsa cikla (koledža) 1Stradiņa Medicīnas koledža 0,706 A 100%Latvijas Universitātes P. Māszinības (41723) 01. Īsa cikla (koledža) 1Stradiņa Medicīnas koledža 0,706 A 100%Daugavpils medicīnas Māszinības (41723) 01. Īsa cikla (koledža) 1koledža 0,684 A 90%Daugavpils medicīnas Ārstniecība (41721) 01. Īsa cikla (koledža) 1koledža 0,684 A 90%Liepājas Universitāte Mūzikas terapija (47722) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 0,679 A 90% 1Kosmetoloģijas koledža Estētiskā kosmetoloģija (41722) 01. Īsa cikla (koledža) 0,627 B 90% 2Latvijas Sporta pedagoģijas Fizioterapija (42722) 02. Profesionālā (izņemot īsa cikla) 2akadēmija 0,505 C 100% 71
 • 72. 3.24. Sociālā labklājība Novērtēto Programma (pilns Alternatīvais Alternatīvā AII nosaukums Studiju līmenis pamata kritēriju AIP grupa nosaukums) vērtējums (K) grupa īpatsvarsDaugavpils medicīnas koledža Sociālā aprūpe (41762) 01. Īsa cikla (koledža) 0,694 A 100% 1 Sociālā rehabilitācijaDaugavpils medicīnas koledža 01. Īsa cikla (koledža) 1 (41762) 0,693 A 100% 02. Profesionālā (izņemot īsaRīgas Stradiņa universitāte Sociālais darbs (42762) 1 cikla) 0,693 A 100% 02. Profesionālā (izņemot īsaRīgas Stradiņa universitāte Sociālais darbs (46762) 1 cikla) 0,690 A 100%Latvijas Universitātes P. Sociālā aprūpe 01. Īsa cikla (koledža) 1Stradiņa Medicīnas koledža (4176203) 0,686 A 100%Latvijas Universitātes P. Sociālā rehabilitācija 01. Īsa cikla (koledža) 1Stradiņa Medicīnas koledža (41762) 0,686 A 100% 02. Profesionālā (izņemot īsaLatvijas Universitāte Sociālais darbs (42762) 1 cikla) 0,678 A 100% 02. Profesionālā (izņemot īsaLatvijas Universitāte Sociālais darbs (48762) 1 cikla) 0,678 A 100% Sociālais darbinieks 02. Profesionālā (izņemot īsaLiepājas Universitāte 1 (42762) cikla) 0,671 A 100% 02. Profesionālā (izņemot īsaLiepājas Universitāte Sociālais darbs (47762) 1 cikla) 0,671 A 100% Sociālās palīdzībasKristīgās vadības koledža 01. Īsa cikla (koledža) 1 organizēšana (41763) 0,663 A 100% Karitatīvais sociālais 02. Profesionālā (izņemot īsaLatvijas Kristīgā akadēmija 1 darbs (42762) cikla) 0,661 A 100% Sociālais rehabilitētājsRēzeknes Augstskola 01. Īsa cikla (koledža) 1 (41762) 0,613 B 90%Baltijas Psiholoģijas un Sociālais darbs (42762) 01. Īsa cikla (koledža) 2menedžmenta augstskola 0,498 C 90%Baltijas Psiholoģijas un Sociālās palīdzības 01. Īsa cikla (koledža) 2menedžmenta augstskola organizators (41763) 0,404 C 100% 72
 • 73. 3.25. Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija Alternatīvais Alternatīvā Novērtēto pamata AIP AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvars grupaBiznesa augstskola Turība Viesmīlības serviss (41811) 01. Īsa cikla (koledža) 0,715 A 100% 1 02. Profesionālā (izņemotVidzemes augstskola Tūrisma stratēģiskā vadība (46345) 1 īsa cikla) 0,713 A 100% Tūrisma un viesmīlības nozares 02. Profesionālā (izņemotBiznesa augstskola Turība 1 uzņēmumu vadība (42812) īsa cikla) 0,708 A 100% Tūristu gids - ceļojumu un 02. Profesionālā (izņemotVidzemes augstskola 1 pasākumu organizators (42812) īsa cikla) 0,705 A 100% Lietišķo un reaktīvo pasākumu 02. Profesionālā (izņemotBiznesa augstskola Turība 1 vadība (42812) īsa cikla) 0,695 A 80% Tūrisma organizācija un vadība 02. Profesionālā (izņemotVidzemes augstskola 1 (4234517) īsa cikla) 0,668 A 100%Alberta koledža Kultūras tūrisma vadība (41812) 01. Īsa cikla (koledža) 0,616 B 80% 2Sociālās integrācijas valsts Viesnīcu servisa vadība (41811) 01. Īsa cikla (koledža) 1aģentūra 0,614 B 100%Latvijas Lauksaimniecības Ēdināšanas un viesnīcu 02. Profesionālā (izņemot 2universitāte uzņēmējdarbība (42811) īsa cikla) 0,584 B 90% Tūrisma un viesnīcu servissBiznesa vadības koledža 01. Īsa cikla (koledža) 3 (41811) 0,546 C 100%Informācijas sistēmu Uzņēmējdarbība restorānu biznesā 01. Īsa cikla (koledža) 2menedžmenta augstskola (41345) 0,542 C 80%Baltijas Starptautiskā Tūrisma un viesmīlības vadība 02. Profesionālā (izņemot 2akadēmija (42812) īsa cikla) 0,521 C 80% 02. Profesionālā (izņemotLiepājas Universitāte Tūrisma vadība (42812) 2 īsa cikla) 0,510 C 100% Tūrisma un atpūtas organizācijaLatvijas Kultūras koledža 01. Īsa cikla (koledža) 3 (4181200) 0,407 C 100% Komunikācijas stratēģiskā vadībaBaltijas Starptautiskā 02. Profesionālā (izņemot izklaides un atpūtas industrijā 3akadēmija īsa cikla) (47812) 0,393 C 60% 02. Profesionālā (izņemotAugstskola EIHSEBA Tūrisma vadība (42812) 3 īsa cikla) 0,338 C 30% 73
 • 74. 3.26. Transporta pakalpojumi Alternatīvais Alternatīvā Novērtēto pamata AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis AIP grupa vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvarsTransporta un 02. Profesionālā Transporta vadība (42840) 1sakaru institūts (izņemot īsa cikla) 0,519 C 100%Transporta un Uzņēmējdarbības vadība 02. Profesionālā 1sakaru institūts transportā (42840) (izņemot īsa cikla) 0,516 C 70%Rīgas Tehniskā Telemātika un loģistika 01. Īsa cikla (koledža) 1koledža (41345) 0,460 C 100%Rīgas Starptautisko pārvadājumu 02. ProfesionālāAeronavigācijas 2 organizācija (42840) (izņemot īsa cikla)institūts 0,218 C 90%Liepājas Starptautisko pārvadājumu 01. Īsa cikla (koledža) 3Jūrniecības koledža organizācija (41840) 0,179 C 100%Rīgas Starptautisko pārvadājumu 02. ProfesionālāAeronavigācijas 2 organizācija (42840) (izņemot īsa cikla)institūts 0,158 C 100%Liepājas Kuģu vadīšana (41840) 01. Īsa cikla (koledža) 2Jūrniecības koledža 0,156 C 100%Rīgas Gaisa transporta kustības 02. ProfesionālāAeronavigācijas 3 vadība (42840) (izņemot īsa cikla)institūts 0,141 C 100% 74
 • 75. 3.27. Vides aizsardzība Alternatīvais Alternatīvā Novērtēto pamataAII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis AIP grupa vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvarsLatvijas Universitāte Vides zinātne (51850) 04. Doktora studijas 0,727 A 100% 1 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Vides plānošana (46850) 1 (izņemot īsa cikla) 0,725 A 100%Latvijas Universitāte Vides zinātne (45850) 03. Akadēmiskā 0,725 A 100% 1Latvijas Universitāte Vides zinātne (43850) 03. Akadēmiskā 0,724 A 100% 1Daugavpils Universitāte Vides zinātne (43850) 03. Akadēmiskā 0,720 A 100% 1Olaines Mehānikas un Vides aizsardzības tehnoloģija 01. Īsa cikla 1tehnoloģijas koledža (41850) (koledža) 0,682 A 100%Rīgas Tehniskā Vides zinātne (45850) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,675 A 100%Rīgas Tehniskā Vides zinātne (43850) 03. Akadēmiskā 1universitāte 0,672 A 100%Rīgas Tehniskā Vides zinātne (51850) 04. Doktora studijas 1universitāte 0,667 A 100%Latvijas Universitāte Vides pārvaldība (45850) 03. Akadēmiskā 0,509 C 100% 3Latvijas Lauksaimniecības Vides inženierzinātne (51850) 04. Doktora studijas 2universitāte 0,444 C 100%Latvijas Lauksaimniecības Vide un ūdenssaimniecība 02. Profesionālā 2universitāte (42850) (izņemot īsa cikla) 0,430 C 100%Latvijas Lauksaimniecības Vides inženierzinātne (45850) 03. Akadēmiskā 2universitāte 0,377 C 100% Vides un atjaunojamo 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte energoresursu pārvaldība un 2 (izņemot īsa cikla) inženierija (42850) 0,368 C 100% 75
 • 76. 3.28. Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Programma (pilns Alternatīvais Alternatīvā Novērtēto pamata AII nosaukums Studiju līmenis AIP grupa nosaukums) vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvars Muitas un nodokļu 01. Īsa cikla Rīgas Tehniskā universitāte 1 administrēšana (41861) (koledža) 0,718 A 100% Muitas un nodokļu 02. Profesionālā Rīgas Tehniskā universitāte 1 administrēšana (46861) (izņemot īsa cikla) 0,715 A 100% Muitas un nodokļu 02. Profesionālā Rīgas Tehniskā universitāte 1 administrēšana (42861) (izņemot īsa cikla) 0,715 A 100% Latvijas Lauksaimniecības Darba aizsardzība un 02. Profesionālā 1 universitāte drošība (48862) (izņemot īsa cikla) 0,703 A 100% 02. Profesionālā Rēzeknes Augstskola Robežapsardze (42861) 1 (izņemot īsa cikla) 0,688 A 60% Drošības inženierija 02. Profesionālā Rīgas Tehniskā universitāte 1 (42862) (izņemot īsa cikla) 0,645 B 100% Darba vides aizsardzība un 02. Profesionālā Latvijas Universitāte 1 ekspertīze (47862) (izņemot īsa cikla) 0,639 B 100% Ugunsdrošība un civilā 02. Profesionālā Rīgas Tehniskā universitāte 1 aizsardzība (46862) (izņemot īsa cikla) 0,635 B 100% 02. Profesionālā Rīgas Tehniskā universitāte Darba aizsardzība (46862) 1 (izņemot īsa cikla) 0,634 B 100% 01. Īsa cikla Valsts Policijas koledža Policijas darbs (41861) 1 (koledža) 0,628 B 100% Ugunsdrošības un civilās Ugunsdrošība un 01. Īsa cikla 1 aizsardzības koledža ugunsdzēsība (41861) (koledža) 0,625 B 90% 02. Profesionālā Daugavpils Universitāte Darba aizsardzība (47862) 1 (izņemot īsa cikla) 0,611 B 90% Valsts Robežsardzes 01. Īsa cikla Robežapsardze (4186105) 1 koledža (koledža) 0,570 B 100% Valsts Robežsardzes 01. Īsa cikla Robežapsardze (41861) 1 koledža (koledža) 0,568 B 100% Organizācijas drošība 01. Īsa cikla Biznesa augstskola Turība 2 (41861) (koledža) 0,493 C 100% Civilā drošība un 01. Īsa cikla Daugavpils Universitāte 2 aizsardzība (41861) (koledža) 0,461 C 90% 76
 • 77. 3.29. Militārā aizsardzība Alternatīvais Programma (pilns Alternatīvā Novērtēto pamata AII nosaukums Studiju līmenis vērtējums AIP grupa nosaukums) grupa kritēriju īpatsvars (K)Latvijas Nacionālā Komandējošā sastāva 02. Profesionālā 1Aizsardzības akadēmija virsnieks (46862) (izņemot īsa cikla) 0,704 A 90%Latvijas Nacionālā Gaisa spēku militārā 02. Profesionālā 1Aizsardzības akadēmija vadība (42863) (izņemot īsa cikla) 0,655 A 100%Latvijas Nacionālā Jūras spēku militārā 02. Profesionālā 1Aizsardzības akadēmija vadība (42863) (izņemot īsa cikla) 0,655 A 100%Latvijas Nacionālā Sauszemes spēku militārā 02. Profesionālā 1Aizsardzības akadēmija vadība (42863) (izņemot īsa cikla) 0,655 A 100%Latvijas Nacionālā Militārā vadība un drošība 02. Profesionālā 1Aizsardzības akadēmija (46863) (izņemot īsa cikla) 0,647 B 80% 77
 • 78. 4. Ministrijas un AIP studiju programmu grupēšanas sinerģijaAnalīzes rezultāti liecina par to, ka AIP sadalījumam pa grupām ir vāja sasaiste arekspertu kvantitatīvajiem vērtējumiem. Vienlaikus kvantitatīvie dati ir kaut arīnozīmīga, tomēr tikai daļa no pilnīgas situācijas analīzes.Tādējādi ministrija izstrādāja abu vērtējumu sinerģijas modeli, ko var izmantot,pieņemot lēmumus par turpmāku valsts budžeta finansējuma piešķiršanu studijuvietu finansēšanai.Modeļa pamatā ir sasaiste starp ministrijas un AIP studiju programmu grupēšanu,vienam vērtējumam papildinot otru. 8.tabula Ministrijas un AIP studiju programmu vērtējumu sinerģijas modelis, studiju programmu skaits katrā no segmentiem un informācija par iespējamo rīcību SP nav Grupa I II III novērtēta 352 35 1 1 turpināt turpināt veikt papildu veikt papildu A finansēt no finansēt no analīzi analīzi valsts budžeta valsts budžeta 194 63 7 turpināt veikt papildu nefinansēt no B finansēt no analīzi valsts budžeta valsts budžeta 27 111 44 1 veikt papildu nefinansēt no nefinansēt no veikt papildu C analīzi valsts budžeta valsts budžeta analīziIzmantojot sinerģijas modeli, tiek definēta nepieciešamā rīcība katrai no grupām unstudiju programmu skaits, uz kurām šī rīcība ir attiecināma (skat 9.tabulu). Analīzesrezultātā var secināt, ka: 581 studiju programmu var turpināt finansēt no valsts budžeta; 93 studiju programmām nepieciešams veikt papildu analīzi; 162 studiju programmas nefinansēt no valsts budžeta. 78

×