01 resort12a08 b

396 views
337 views

Published on

Butlletí d'ERC Figueres

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01 resort12a08 b

  1. 1. Ressort Butlletí d’Esquerra Republicana de Catalunya - Figueres Núm. 12 - ABRIL 2011 UNA CAMPANYA TRANSPARENT, AUSTERA I LLIURE D’HIPOTEQUES ERC ha decidit que la transparència, l’austeritat i un pressupost modest siguin els trets principals de la seva campanya electoral per a les properes eleccions municipals, perquè considera que l’actual situació de crisi econòmica ho exigeix.ENTREVISTA >Francesc Canet> 3 REpoRTATgE >80è aniversari ERC> 8 “Seria un insult a la ciutadania fer una campanya ostentosa i que“Aspirem a obtenir Per molts anys! comportés una forta despesa”, va declarar Francesc Canet.l’alcaldia” Els republicans figuerencs catala- Un altre punt destacat serà la trans- nistes i d’esquerres s’adheriren el parència i, sobretot, el fet d’estar lliure de“Tenim les idees i la gent 1931 a ERC. A la foto, tres dirigents qualsevol hipoteca de cap mena de grupadequada per transformar destacats: Ricard Martín, Josep de pressió. Per això els primers candi-Figueres en una ciutat millor” Puig Pujades i Alexandre Deulofeu. dats de la llista avalaran personalment un crèdit per fer front a les despeses de la publicitat electoral. ERC fa una crida aCoNFERÈNCIA >Figueres avui, ahir i demà pàg. 2 la resta de partits perquè es comprome- tin també a una transparència total deEl nostre model de ciutat pàg. 2 les seves fonts de finançament i a fer unENTREVISTA >Mireia Mata pàg. 5 esforç d’austeritat similar.
  2. 2. El nostre model de ciutat Quan ens plantegem un model de ciu- tat, el primer impuls és el de calcar mi- mèticament d’altres models d’èxit. I si poden ser d’origen nordamericà, millor. El gran problema que té això és la gran dificultat existent a l’hora d’adaptar-lo a la nostra realitat. Sovint és, senzilla- ment, impossible. Però, perquè hem d’anar a cercar mo- dels que mai no han estat pensats per a una ciutat com Figueres quan la nos- tra ciutat ha estat capaç, en la nostra història recent, de dotar-se d’un model ciutadà d’èxit que la va situar, ja a prin- cipis del segle XX, entre les poblacions més puixants del país? Encara avui Figueres gaudeix d’un cert prestigi entre les ciutats mitjanes i petites de Catalunya, però no és pas comparable al que va arribar a tenir fa unes quantes dècades. La nostra ciutat fou una ciutat puixant tant des Figueres avui, ahir i demà d’una perspectiva urbana, com cultural, social i econòmica. Va ser una ciutat El passat mes de març se celebrà la conferència de Francesc Canet, Figueres avui, ahir i de referència obligada a finals del XIX i demà, en el Museu Dalí, a la qual assistiren més de dues-centes persones. Canet valorà principis de XX, moment en què fou go- positivament l’activitat duta a terme pel grup municipal d’ERC en el darrer any, etapa en la vernada pels republicans. L’urbanisme qual ha format part del govern municipal. En aquest període, s’ha pogut posar ordre intern havia de respondre al bé públic i no als interessos especulatius d’uns pocs. Les en el funcionament de l’Ajuntament i s’han assentat les bases del que hauria de ser una avingudes havien de ser àmplies, amb política exterior municipal que s’hauria d’activar encara més en un futur mandat. parcs i jardins abundants, i calia que la ciutat disposés de serveis d’autèntica D’especial transcendència ha estat, segons Canet, l’activació de l’organització de la ciutat capital comarcal. L’ajuntament ha- en districtes i la creació de la figura dels regidors de districte, que han de permetre vehi-Ressort - Butlletí d’Esquerra Republicana de Catalunya - Figueres via d’intervenir també en polítiques cular de manera efectiva la participació ciutadana. Així mateix, s’ha fet una actuació decisi- socials. L’educació i la cultura dels va en l’àmbit de la política juvenil, on s’ha donat una preeminència a les associacions com ciutadans era un objectiu prioritari mai abans no s’havia fet. La normalització lingüística ha fet un pas molt important amb la per al govern municipal i no un mer projecció periòdica de films en català al cinema El Jardí. La política transfronterera amb instrument propagandístic de cara a la Catalunya del Nord ha pres una dimensió insòlita. Els centres cívics i les llars d’infants la galeria. La seva actuació, caracte- municipals han estat equipats per tal que puguin rendir al màxim de les seves capacitats. ritzada per l’aposta per la modernitat, La lluita contra la crisi ha tingut concreció en polítiques d’estalvi i de racionalització de la la previsió de llarg termini i la defensa despesa que anteriorment no s’havien aplicat mai. Així mateix, per primer cop, gràcies a dels interessos de la majoria, hauria de l’entrada d’ERC al govern de la ciutat, l’Ajuntament figuerenc s’ha implicat activament amb ser tot un referent a l’hora de parlar del model de ciutat del segle XXI. el moviment per la nostra independència nacional. En la seva intervenció, Canet va fer una proposta pública a tots els partits perquè qües- tions com la immigració o l’origen ètnic dels que vivim a Figueres no siguin objecte d’instrumentalització partidista ni de trivialització electoral. “Hi ha massa en joc perquè sigui utilitzat de manera partidista: ens hi juguem la nostra cohesió com a ciutat”, va dir. Pel que fa a l’assumpció de compromisos de futur, Canet va afirmar: “faré tot el que estigui al meu abast –i més encara- perquè la ciutadania de Figueres no tan sols tingui la clau del govern municipal, sinó també la de la seva felicitat com a ciutat”.2
  3. 3. nota«Aspirem biogràficaa obtenir l’alcaldia» Francesc Canet i Coma va néixer a Vilamalla el 1954.Francesc Té un fill. Fa de professor des de fa trenta anys. És catedràtic d’històriaCanet a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres i n’ha estat el director al llarg de quinze anys. periodista col·legiat, va ser direc- tor adjunt de premsa (futbol) en els Jocs olímpics de Barcelona del 1992. Durant cinc temporades, va retransmetre els par- ENTREVISTA tits de la Unió Esportiva Figueres. Així ma- teix, ha fet articles d’opinió setmanals en diferents mitjans. Va ser escollit regidor d’ERC a Figueres el 2003 i el 2007, i dipu- tat al Congrés de Madrid el 2004 (càrrec alCom enfocareu la campanya? així ha estat. I el proper govern haurà de qual va renunciar el 2006 per preparar lesExplicarem la feina feta a l’oposició i al començar un pla de sanejament dur. Penso eleccions municipals) i el 2008. Actual-govern. Estem convençuts que la ciutadania que la gent agraeix que li expliquis quina és ment és vicealcalde de la ciutat.la valorarà en positiu. Serà una campanya la situació real, a condició que prenguis lesmolt austera i rebutjarem, com sempre, mesures que toquen i que siguis auster enajuts econòmics de la despesa. [Recomanacions]particulars i em-preses. No volem «Figueres ha de fer Figueres s’ha d’obrir més portes enfora? LLibres: El somni republicà, Kypa-“hipoteques” que enscondicionin. d’enllaç de Figueres ha d’exercir la capitalitat, no ríssia (poesia) de Maria Àngels Anglada i Quadern d’Aram (narrativa), de MariaEl fet d’haver estatvicealcalde condicio- Perpinyà amb la només de la comarca sinó també d’un espai Àngels Anglada resta de Catalunya» Música: Lluís Llach, Viatge a Ítaca Ressort - Butlletí d’Esquerra Republicana de Catalunya - Figueresna el vostre paper de català transfronterer. (per la filosofia de vida que reflecteixencandidat alternatiu a Per això hem incre- els versos de Kavafis) i els poemesSanti Vila? mentat les relacions musicats de Joanjo Bosk a En elEn absolut. Aspirem a obtenir l’alcaldia. I amb la gent de la Catalunya del Nord. Si temple del ventpenso que tenim les idees i la gent adequa- sumem les comarques gironines i els ter-da per transformar Figueres en una ciutat ritoris nordcatalans parlem d’un territori Obra de teatre: El cafè de la Marina, de Josep Maria de Segarramillor. que abasta un milió de persones. I FigueresPer què heu insistit tant en els districtes i pot ser la ciutat d’enllaç de Perpinyà amb Viatges: A Tamanrasset (desertla participació ciutadana? Girona i Barcelona. També hem de tenir una d’Algèria) per aprendre una altra ma-Els districtes són la clau de la participació política municipal de caire internacional, de nera de viure i d’enfocar la dictaduraciutadana. Res del que afecti al districte es la qual la visita a Sant Petersburg n’ha estat del pas del temps La ruta 66 als EUA per recuperarpodrà aprovar al consistori sense prèvia la primera pedra. escenaris dels idealistes dels anys 60informació i consulta a la gent de la zona. Madrid i Figueres, es pot compatibilitzar bé? Colòmbia pel xoc amb la realitat du-Fins i tot, els pressupostos i les qüestions No. Vaig acceptar ser diputat al Congrés ríssima d’un món explotaturbanístiques. per segona vegada perquè vam començarPerquè expliqueu amb cruesa i sense em- el mandat a l’oposició. Però la situació no Obra d’art: El Pantocràtor romànicbuts la realitat pressupostària? es repetirà. Si els electors m’atorguen la de Sant Climent de TaüllNo vam votar a favor a cap dels dos pres- confiança el 22 de maig, renunciaré a ser FiLM: Temps moderns, de Chaplin isupostos anteriors del 2009 i 2010 perquè diputat. Figueres és una prioritat absoluta Pa negre (Dir.: Agustí Villaronga; obraels veiem impossibles de complir, com en els meus plantejaments. d’Emili Teixidor) 3
  4. 4. PROMOCIó CIUTADANA: MANCOMUNAR SERVEIS IDEES NOVES En els darrers temps s’ha consoli- Ens calen noves idees de promoció dat tota una àrea urbana de Figue- de la ciutat, especialment en uns res que inclou també les poblacions Xavier Besora moments de crisi econòmica. ERC ja d’Avinyonet de Puigventós, Borrassà, ha proposat de recuperar el local de Cabanes, El Far d’Empordà, Fortià, l’antic cinema Las Vegas, del carrer Llers, Navata, Ordis, Peralada, Pont DISTRICTES I PARTICIPACIó de Sant Pau, per tal d’instal·lar-hi un de Molins, Santa Llogaia d’Àlguema, CIUTADANA palau de congressos durant el proper Vilafant, Vilamalla, Vilanant, Vila-sacra mandat. La seva ubicació és determi- i Vilabertran. Aquesta situació imposa, ERC ha estat la impulsora, en el si del nant, ja que permetria als potencials per raons d’estricta racionalitat i fun- govern municipal, de la nova orga- congressistes d’entrar en contacte cionalitat, la urgència de mancomunar nització de la ciutat en districtes, per directe amb la ciutat i estimular el alguns dels principals serveis que tal de facilitar la participació popular. comerç i els serveis urbans. s’han revelat com de primera neces- Aquesta era una reivindicació que Una altra iniciativa destacada seria la sitat. Una política que fins ara no s’ha diferents partits havien fet des de la creació d’un organisme municipal de abordat i que nosaltres volem dur a reinstauració de la democràcia muni- promoció exterior per a l’organització terme. Un dels serveis més bàsics és cipal a finals dels anys setanta. Però de fires i congressos, arreu de Cata- el del transport urbà. Fins ara la línia lunya i també a nivell internacional d’autobusos de Figueres es limita a finalment ha estat gràcies a ERC que (com ja s’ha fet en el cas de la visita recórrer el terme municipal de la ciu- s’ha pogut dur a la pràctica, ja que vam a St. Petersburg, Florida). En aquest tat. Caldria ampliar el seu recorregut defensar aquesta reivindicació com a sentit, entenem que la figura de Sal- i arribar a les poblacions que consti- punt fonamental durant la concreció vador Dalí podria ser un es- tueixen el conjunt de l’àrea urbana de del pacte de l’actual govern municipal, quer magnífic de promoció Figueres. Aquest seria un primer pas ara farà un any. A partir d’ara, hi haurà de la ciutat. decisiu per tal que en un futur pròxim cinc districtes (nord, oest, centre, est i s’impulsés la creació d’una Àrea Me- sud) amb els seus corresponents cinc tropolitana que inclogués la totalitat regidors. de les poblacions esmentades. Si es Olga Carbonell constituís un organisme Què faran aquests regidors? Bàsica- com aquest, tots els seus ment fer d’element de connexió entre integrants hi sortirien el barri i l’Ajuntament. Fomentar les guanyant. relacions entre l’Ajuntament i les en- TREN: titats i ciutadans del barri. Fomentar ENCARA HI SOM A TEMPS la participació. Explicar els projectes Esteve Gratacós municipals i recollir les opinions que ERC entén que l’actual traçat del TGV aquests i el seu desenvolupament sus- no impugna de cap manera l’opcióRessort - Butlletí d’Esquerra Republicana de Catalunya - Figueres citin. Vetllar pel correcte funcionament que sempre ha defensat de mantenir dels serveis i dependències del barri. l’estació del tren convencional en el EL CASTELL PER A LA CIUTAT centre de la ciutat i amb les vies sote- Reunir-se periòdicament amb els veïns rrades. Figueres compta amb un equipament i entitats. L’actual crisi econòmica fa inviable estratègic que no pot explotar com cal. el trasllat de l’actual estació del tren És el castell de Sant Ferran. Volem que Des d’ERC propugnem que, en el convencional a la població veïna de deixi d’estar en mans dels militars, proper mandat, aquest model partici- Vilafant, on hi ha l’estació del TGV. Els que són encara els qui tenen la darre- patiu s’ampliï i que els districtes siguin elevadíssims costos d’aquest trasllat, ra paraula. Res no justifica aquesta la base per tal de poder discutir, per que el Ministerio de Fomento sempre ha situació. La fortalesa ha deixat de tenir exemple, els propers pressupostos dit que no pagaria (i que l’Ajuntament en ús militar efectiu des de fa molt i molt municipals a nivell veïnal, des dels cap circumstància no podrà finançar), el de temps. I aleshores, quan el tenia, mateixos districtes. Naturalment, fan senzillament impossible. D’aquesta tampoc és que en aquest àmbit jugués que aquest model es consolidi i que manera, la crisi es converteix en una un paper gaire brillant. Cal que retorni s’aprofundeixi dependrà de la corre- nova oportunitat perquè la ciutat de- plenament a les mans civils. Només si lació de forces que sorgeixi arran de fensi la centralitat de l’estació del tren es compleix aquesta condició bàsica es les pròximes eleccions municipals. En convencional. Encara hi som a temps podran plantejar sortides de futur a un definitiva, dependrà de la voluntat de i el nou govern municipal que surti de equipament que té moltes possibilitats figuerencs i figuerenques, i de la volun- les properes eleccions pot ser clau per que no poden ser explotades perquè tat real que tinguin de participació en la aconseguir aquesta reivindicació ciuta- es troba en aquesta situació d’impasse política municipal. dana i comarcal. que ja fa massa temps que dura.4
  5. 5. notaautobiogràfica «La nostraVaig néixer a portbou fa més de quarantaanys, i la vida em continua sorprenent. Em independència ésvaig traslladar a Figueres a l’adolescència.Tot i haver voltat molt pel món, he triat Fi- una qüestió degueres i l’Empordà com el millor lloc on viu-re. Sóc llicenciada en filologia catalana. Tincl’honor de servir el meu país treballant a supervivència»la funció pública. Sóc funcionària des de famolts anys, i he fet des d’administrativa finsa directora d’un departament de la gene-ralitat a girona. He crescut socialment dins Mireia Matadel món associatiu, he format part i sóc sòcia encara de diferents entitats d’educació en el lleure, culturals, de defensa del territori. ENTREVISTA parlo cinc idiomes però Heu assenyalat, des d’ERC, que un dels ra gratuïta!). Cal repensar el trànsit intern. espero el dia en què grans reptes que té plantejats la ciutat és la No és possible que per travessar Figueres amb la meva mobilitat. Quin seria l’objectiu a assolir? calgui passar necessàriament pel centre. llengua em podré pre- Figueres ha de ser una capital oberta a les Quins altres reptes de futur té Figueres? sentar arreu del món. He estat en dues persones, amb una accessibilitat fàcil tant Figueres ha de poder sortir de la crisiocasions reina de les nyacres. I tanmateix, pel que fa al transport públic ferroviari com situant-se com a referent de tot Catalu-sóc republicana... per carretera. Hem de garantir una estació nya. Una posició que ja havia tingut i que amb una xarxa de trens digna al centre de ha deixat de tenir. Els recursos disponibles la ciutat, que ens permeti viure a Figueres s’hauran d’optimitzar, conscients que no hi[Recomanacions] i treballar allà on calgui. Que els ciutadans ha diners per a tot. I alhora hem de con- i la gent de fora puguin desplaçar-se amb tribuir a la construcció d’un nou escenariLLibres: L’Abans Figueres i comoditat i a peu per la ciutat. polític en què tots els recursos generats aEl romanç de Tristany i Isolda, versió Ressort - Butlletí d’Esquerra Republicana de Catalunya - Figueres Catalunya es quedin al nostre país.de Joseph Bédier. Traducció de CarlesRiba «L’actual ronda és La independència és, doncs, una sortida a la crisi actual?Viatges: de tots els viatges n’aprens, En un futur a mig termini, Figueres hauràm’agrada molt viatjar. A l’illa d’Elba, a insuficient, obsoleta de ser una de les ciutats de referència i perillosa»l’arxipèlag Toscà... d’una Catalunya independent. No és només un tema cultural o sentimental, a horesteatre: El somni d’una nit d’estiu, deShakespeare (amb text i escenificació d’ara és evident i demostrat que és tambéclàssiques), una qüestió de viabilitat i supervivènciaEls pastorets I per fer possible això, quines prioritats econòmica. caldria abordar? Com valores la teva tasca com a regidoraObra d’art: L’estàtua d’Esculapi, al Cal activar de forma immediata l’execució de Joventut?mig de les ruïnes d’Empúries vistes des de les rondes a la ciutat. És increïble que Penso que hem encetat una nova maneradel mar i amb el Canigó nevat al fons a aquestes alçades Figueres no disposi de fer, treballant amb els joves i no nomésMúsica: La música barroca: Marais, de rondes que en facilitin l’accés i sortida. per als joves. Cada decisió que s’ha presCouperin, interpretats per Jordi L’actual ronda és insuficient, obsoleta i en els diferents programes –barraques,Savall... o el Jean-Luc dels Amics de perillosa. És inadmissible que el tram de activitats de Nadal, grafits- ha estat presales Arts... l’autopista Figueres sud-nord no sigui una amb la participació de tots els implicats.FiLM: El Cyrano de Bergerac interpre- via de comunicació i alleujament del trànsit, I aquest ha de ser l’estil de govern d’untat per gérard Dépardieu com es fa a altres llocs (fins i tot de mane- Ajuntament governat per ERC. 5
  6. 6. ESPORT: PER UNES IMMIGRACIó: URBANISME: NOU PLA GENE- INSTAL·LACIONS DE NIVELL CAL UNA ACTUACIó DECIDIDA RAL I ACTUACIONS SOCIALS La igualtat d’oportunitats per a tots els Des d’ERC partim de la convicció que L’objectiu bàsic de la política urbanística ciutadans en la pràctica esportiva és el futur govern municipal haurà de fer d’ERC és la d’assolir un creixement racio- una de les prioritats d’ERC. Entenem una actuació més decidida en l’àmbit nal i sostenible de la ciutat. L’actual crisi l’esport lligat amb la salut i a la integra- de la immigració. Entenem que la polí- econòmica pot ser una oportunitat per ció de les persones, sigui quin sigui el tica municipal seguida fins ara ha estat arribar a aquesta finalitat, ja que pot afa- seu origen. clarament insuficient i no s’ha plantejat vorir una discussió més serena i racional L’Ajuntament ha d’impulsar i fomentar seriosament abordar una problemàtica d’una de les grans mancances que encara la pràctica esportiva tant individualment de gran transcendència ciutadana. tenim: l’elaboració d’un nou pla general. com col·lectivament. En aquesta línia, Cal partir del fet que s’ha de prendre L’actual és del 1983. Han passat gairebé volem destacar, com a principal conse- consciència de la dimensió de les 30 anys i ara és urgent, doncs, que sigui cució d’ERC en aquest àmbit, la propera problemàtiques inherents al fenomen. un dels temes prioritaris en el proper construcció d’un pavelló poliesportiu S’imposen els criteris de realisme i mandat. Ens cal un pla ambiciós i que al a Vilatenim. Així es podrà disminuir d’abandonar les actituds d’amagar mateix temps sigui també participatiu. el grau d’ocupació del pavelló actual i el cap sota l’ala. Només així podrem Però l’actuació necessària en l’àmbit començarem a estar a l’altura d’altres iniciar polítiques efectives a l’hora urbanístic no s’atura aquí. Cal promoure ciutats del país d’un nombre d’habitants d’afavorir un procés d’incorporació l’habitatge protegit; relligar la configuració semblant al de Figueres. Una ciutat satisfactori per a totes les parts. Ara de la trama urbana (est-centre-oest de la que vol ser un referent esportiu a nivel bé, les polítiques concretes que caldrà ciutat); acomodar la millora de la mobilitat nacional ha d’oferir als seus ciutadants abordar tindran com a base que vivim sostenible amb la potenciació de la xarxa i visitants unes instal·lacions de primer en una societat en què, junt amb els de transport públic i la creació de nous ordre que siguin la llavor drets, hi ha també deures aparcaments, així com protegir la qualitat per aconseguir èxits indefugibles per part de ambiental i potenciar l’eficàcia energèti- esportius en un futur tots els ciutadans, sigui ca. I encara, sense deixar del tot l’àmbit immediat. quin sigui el seu origen. urbanístic, però en una dimensió més social, caldrà fer una actuació especial en Jordi Mon- aquells barris que més la necessiten, com Jordi Montero Jordi Giró és el cas del Barri de Sant Joan i d’altres. L’INSTITUT DE CULTURA: UNA NECESSITAT El fet que en l’actual mandat no s’hagi pogut aplicar el Pla de Cultura de FigueresRessort - Butlletí d’Esquerra Republicana de Catalunya - Figueres no ha de comportar, de cap manera, un ajornament sine die de la seva aplicació. És per això que des d’ERC volem manifes- tar la nostra voluntat de dur-lo endavant i d’impulsar (i dotar) l’Institut de Cultura que hi és previst. Entenem que aquest Institut de Cultura ha de ser l’organisme SEGURETAT I CIVISME rector de la política municipal en l’àmbit cultural i que la seva constitució ha de La necessitat de reforçar la seguretat ciutadana i d’estimular el civisme són qüestions servir per racionalitzar els recursos dis- prioritàries per a ERC. Massa sovint, no s’ha volgut abordar una problemàtica que ponibles i per dur endavant una actuació cada vegada adopta un caire més preocupant. Presentem quatre propostes clau en més efectiva en aquest camp. aquest àmbit: En una situació econòmica general de Contractació d’agents cívics de carrer, per tal de rendibilitzar els recursos humans de crisi, pensem que un Institut amb les la Guàrdia Urbana, especialment en determinades feines poc especialitzades. característiques apuntades tindrà major Creació de les figures de Guàrdia Urbana assistencial i de proximitat, amb tasques de capacitat de maniobra i podrà protecció dels drets i les llibertats dels ciutadans. comptar amb eines de finança- Creació de la figura del zelador de via pública, amb la missió de vetllar per la neteja i ment més enllà de les estricta- també pel civisme. ment municipals. Redacció del Pla Local de Civisme i conscienciació a la ciutadania del manteniment del mobiliari urbà i dels espais públics.6 Montserrat Segura
  7. 7. candidatura 18 15 19 20 18> AnnA BRuGuéS i Pujol 15> mª dElS ànGElS llAonA i cABAll ERC. Diplomada en ciències empresarials. Independent. Treballadora de banca. 14 19> Antonio GARcíA i GonzálEz 17 Albolote, 1950. AMC. Treballador de la 20> BERnAt RAmi i cloS construcció. President de l’Associació Figueres, 1991. JERC. Estudiant Cultural El Rocio. de grau d’història a la UDG. 14> AnnA BARdERA i BAtllE 8 9 ERC. Restauradora.17>ànGElS RouRA i SolERSta. Llogaida d’Àlguema, 1951. 10ERC. Administrativa, actualmenttreballa en el sector comerç. 12 10> íRiA GiBERt i EScuSol Figueres, 1986. JERC-ERC. Mestra de primària. 8> GRAu QuintAnA i SEGuRA Figueres, 1990. Estudiant i militant de les JERC des del 2005. 7> joRdi GiRó i RiBAS 7 Figueres, 1977. ERC. Llicenciat en dret. Advocat en exercici lliure. President Secció Local d’ERC de Figueres. 9>joRdi montERo i GARciA Barcelona, 1960. ERC. Llicenciat en ciències químiques. Director de l’Institut de Vilafant, professor de física i química.12> cARlES coll i coStA 13Figueres, 1952. ERC. Músic, director del’Orquestra de Cambra de l’Empordà. 3 13> mARc PonS i PAiRó 1 ERC. Enginyer tècnic de telecomunicació. 2 6 3> EStEVE GRAtAcóS i AndRAdE11 Figueres, 1953. AMC. Industrial mecànic. Primer secretari d’Acció Municipal per Catalunya de Figueres. Ressort - Butlletí d’Esquerra Republicana de Catalunya - Figueres 2> miREiA mAtA i SolSonA 11> XAViER BlAnco i moREno Portbou, 1967. ERC. Llicenciada en 6> montSERRAt SEGuRA i fEliu Figueres, 1974. AMC. Empresari filologia catalana. Regidora de Joven- Barcelona, 1964. Independent. restauració. Membre de la junta de tut a l’Ajuntament de Figueres. Estudis d’Idiomes. Administrativa, l’Associació de Veïns del Poble Nou. Funcionària. Exdirectora dels assessora lingüística. 1> fRAncESc cAnEt i comA Serveis Territorials de Vilamalla, 1954. ERC. Catedràtic Governació (2007-2010). d’història. Vicealcalde a l’Ajuntament de Figueres (des del 2010) i diputat al Congrés dels Diputats (des del 2004). 21 21> RAmon Plujà i fàBREGAS ERC. Professor d’EGB. Mestre de català. Jubilat. 5 5> olGA cARBonEll i SABARtéS Figueres, 1975. ERC. Llicenciada en dret. Advocada en exercici lliure. Regidora d’Atenció Ciutadana, Acció 4 4> XAViER BESoRA i cAuSAdiAS Figueres, 1960. ERC. Tècnic en deli- neació de projectes de construcció. 3r Tinent Alcalde i Regidor de Parti- 16 16> AGnèS llAdó i SAuS Figueres, 1979. ERC. Gestora comercial. Cívica, Solidaritat i Cooperació a cipació Ciutadana a l’Ajuntament de l’Ajuntament de Figueres. Figueres. RESERVES 22. EnRic Pujol i cASAdEmont, 23. ESthER lloREnç i loREnzo, 24. juAn ViVES i GifRE, 25. montSERRAt cAmPS i mundo, 26. AïdA loREnzo i RoSA, 27. joSé VicEntE BlAnco i moREno 7
  8. 8. Sóc en francesc canet i m’adreço a vosaltres per comunicar-vos que em pre- Hem aconseguit confegir una llista que va més enllà d’un partit polític i per això hem incorporat gent d’una altra força, Acció Municipal per Catalunya i diferents personalitats inde- pendents que s’ha significat per la seva actuació ciutadana. La gent que m’acompanya a la llista són persones hones- tes, treballadores, amb les idees clares, i amb reconeguda sento com a cap de llista a les eleccions municipals del competència professional. Algunes, a més, ja han demostrat proper dia 22 de maig a la ciutat de Figueres. Ho faig la seva vàlua com a regidors en els darrers anys. encoratjat pel suport que vaig rebre de la ciutadania a les darreres eleccions del 2007, quan vam convertir-nos en Hem promogut i potenciarem la participació ciutadana. la segona força política de la ciutat, amb 6 regidors. I em Volem governar “amb” la gent, que vol dir facilitar que els presento perquè tinc el ferm convenciment que els d’ERC ciutadans puguin participar de manera activa en la presa tenim el programa, la gent i una nova manera d’entendre la de decisions municipals. L’eina que ha de permetre aques- política que ha de convertir Figueres en una ciutat millor. ta implicació de la ciutadania és l’organització de Figueres en districtes, que nosaltres hem engegat ja en aquest Hem elaborat un projecte integral de ciutat, realista i am- mandat. Cap decisió s’ha de prendre des del govern o des biciós, perquè som conscients que el context general és de del plenari sense que abans n’hagi estat informada i con- dificultat econòmica i la caixa municipal travessa dificultats sultada la ciutadania. Només així començarem a recuperar notables. Hem d’apostar per solucions imaginatives però crèdit per a l’activitat política. realistes per fer de Figueres una ciutat més segura, més oberta i amb uns ciutadans que se’n sentin orgullosos. El El meu compromís amb la ciutat i la seva gent fa que em nostre projecte de ciutat és integral: vol potenciar el cor de presenti a les eleccions amb una decisió ja presa de ma- la ciutat, el centre, però d’igual manera els barris, la peri- nera ferma: si la ciutadania m’atorga la seva confiança per fèria geogràfica, que també és ciutat. I volem encara anar a governar la ciutat, renunciaré al meu escó al Congrés més enllà, obrir Figueres al món, sense oblidar, però, que de Diputats. Figueres ha d’estar per damunt de l’interès des de la política municipal es pot fer molt per fer avançar personal i de partit. I no hi ha res que particularment em Catalunya cap a la seva llibertat nacional plena. pugui plaure més que servir a la meva ciutat. ERc HA FET 80 ANYS: PER MOLTS ANYS!Ressort - Butlletí d’Esquerra Republicana de Catalunya - Figueres El 17 de març de 1931 es constituí Esquerra Republicana de Catalunya, fruit de la unió de diferents partits catalanistes (“sobiranistes”, en diríem ara). El nucli princi- pal estava format per Estat Català, el partit de Francesc Macià; pel Partit Republicà Català de Lluís Companys i pel grup del periòdic L’Opinió. Però, a part d’aquestes forces, s’hi van integrar també nombrosos grups molt ben arrelats en diferents indrets del territori. Molt més ben organitzats, més nombrosos i amb major força política del que fins ara s’ha dit. Aquest era el cas de la Federació Republicano Socialista de l’Empordà. Constituïda El primer president de la moderna genera- el maig de 1930, aquesta formació estava liderada per Josep Puig Pujades i per litat de Catalunya i dirigent fundador d’ERC, Francesc Macià, va visitar Figueres l’any Marià Pujolà (que en diferents ocasions fou alcalde de Figueres), i comptava amb 1931. Era l’any que s’acabava d’instituir la generalitat republicana. La fotografia ens el una activa Joventut Nacionalista Republicana presidida per Alexandre Deulofeu. mostra des del balcó de l’Ajuntament figue- Així mateix era l’editora del prestigiós periòdic Empordà Federal, iniciat ja el 1911 i renc, aleshores situat, de manera provisional, a la pujada del Castell. que enguany també compleix anys: cent, en aquest cas. Esquerra Republicana de Catalunya – Figueres C/ Sant Llàtzer, 29 – baixos – 17600 Figueres Tel. 972 675 289 figueres@esquerra.org www.esquerra.cat/figueres8 www.juntsxfigueres.blogspot.com Edita: Esquerra Republicana de Catalunya – Figueres | Dipòsit Legal: B-17768-2011 | Impressió: Imprintsa

×