Your SlideShare is downloading. ×
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4

238,783
views

Published on


1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
238,783
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Tibetanski test karaktera
 • 2.
  • Posveti malo svoga vremena ovom testu,
  • svide ć e ti se
 • 3.
  • Dalai Lama je predlo ž io da isproba š ovaj test na sebi i proveri š da li vredi.
  Vrlo interesantno
 • 4.
  • Samo 4 pitanja i odgovora iznenadi ć ete!
 • 5.
  • Budi po š ten, nemoj varati pri davanju odgovora!
  • Um je kao padobran, najbolje funkcioni še kada je otvoren!
  • Ovo je zabava, no svejedno posveti se odgovaranju pa ž ljivo!
  • Ne varaj!
  Upozorenje
 • 6.
  • Za ž eli ž elju
  • Pre nego š to zapo č ne š testiranje!
 • 7.
  • Odgovaraj na pitanja sam, bez tu đ ih uplitanja.
  • Ima samo 4 pitanja i ako ih pregleda š pre zavr š etka testiranja, rezultati ne ć e biti verodostojni.
  Upozorenje!
 • 8.
  • Testiranje neka bude bez ž urbe i ž avr š i svaki odgovor u potpunosti pre nego prelazi š na idu ć e pitanje.
 • 9.
  • Ne vra ć aj se unazad.
  • Uzmi olovku i papir da bi zab e le ž io svoje odgovore.
 • 10.
  • Treba ć e ti do kraja testiranja. Ovo je jedan po š teni upitnik koji ć e ti re ć i mnogo istine o tebi.
  • Na svako pitanje daj jedan odgovor .
  • Prva stvar koja ti padne na pamet obi č no je tvoj najbolji odgovor.
  • Zapamti – niko ne treba ovo da vidi osim tebe.
 • 11.
  • (1) Pore đ aj slede ć ih 5 ž ivotinja po redu tvojih prioriteta:
  • Krava, Tigar, Ovca, Konj, Prase
 • 12.
  • (2) Napi š i po jednu re č koja opisuje slede ć e:
  • Pas, Ma č ka, Pacov , Ka f a, More
 • 13.
  • (3) Seti se nekoga ko te poznaje i va ž an ti je, a mo ž e š ga povezati sa jednom od slede ć ih boja.
  • Ne ponavljaj dvaput svoj odgovor.
  • Svakoj boji dod eli samo jednu osobu.
  • Ž uta , Narand ž asta , Crvena , Bela , Zelena.
 • 14.
  • (4) Zaklju č no, napi š i svoj omiljeni broj i omiljeni dan u nedelji .
 • 15.
  • Molim te budi siguran da su tvoji odgovori ono
  • Š TO TI STVARNO Ž ELI Š .
  Zavr š eno?
 • 16.
  • Pogledaj tuma č enje odgovora koje sledi,
  • Ali prvo pre nego sto nastavi š ,
  • PONOVI svoju ž elju.
 • 17. ODGOVORI:
 • 18.
  • Ovako se opisuju prioriteti u zivotu:
  • Krava ozna č ava KARIJERU
  • Tigar ozna č ava PONOS
  • Ovca ozna č ava LJUBAV
  • Konj ozna č ava P O RODICU
  • Prase ozna č ava NOVAC
  (1)
 • 19.
  • Tvoj opis psa izra ž ava tvoju osob e nost.
  • Tvoj opis ma č ke izra ž ava osob e nost tvog partnera.
  • Tvoj opis pacova izra ž ava osob e nost tvog neprijatelja.
  • Tvoj opis ka f e je na č in kako do ž ivljava š sex.
  • Tvoj opis mora izra ž ava tvoj celi ž ivot.
  (2)
 • 20.
  • Ž uto: Neko koga nikada ne ć e š zaboraviti
  • Narand ž asto: Neko koga smatra š svojim istinskim prijateljem
  • Crveno: Neko koga zaista voli š
  • Belo: Tvoja srodna du š a
  • Zeleno: Neko koga ć e š pamtiti ostatak svoga ž ivota
  (3)
 • 21.
  • Ovu poruku po š alji onom broju osoba koji je tvoj omiljeni broj i tvoja ć e ž elja postati stvarnost na dan u nedelji koji si zapisao.
  • Evo sto je Dalai Lama rekao o milenijumu – traje tek par sekundi !
  • pogledati, pro č itati i razmisliti!
  (4)
 • 22.
  • Ne bri š i ovu poruku, mantra ć e proiza ć i iz tvojih ruku u slede ć ih 96 sati. Do ž ive ć e š vrlo prijatno iznena đ enje.
 • 23.
  • Ovo je istina, č ak i ako nisi praznoveran. Molim te u č ino ovo, o č aravaju ć e je!
  • PO Š ALJI OVAJ E- MAIL - MANTRA NA NAJMANJE PET OSOBA I TVOJ Ž IVOT Ć E SE POBOLJ Š ATI.
 • 24. Ako ovaj E-mail po š alje š :
  • 0 - 4 osoba: Tvoj ž ivot ć e se pobolj š ati lagano.
  • 5 - 9 osoba: Tvoj ž ivot ć e se pobolj š ati po tvom ukusu.
  • 9 - 14 osoba: Do ž ive ć e š najmanje 5 iznena đ enja u slede će tri nedelje .
  • 15 ili vi š e osoba: Tvoj ž ivot ć e se pobolj š ati iz temelja i sve tvoje ž elje posta ć e stvarnost.

×