Your SlideShare is downloading. ×
0
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tibetanski test-karaktera-1202801718133406-4

238,997

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
238,997
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Tibetanski test karaktera
 • 2. <ul><li>Posveti malo svoga vremena ovom testu, </li></ul><ul><li>svide ć e ti se </li></ul>
 • 3. <ul><li>Dalai Lama je predlo ž io da isproba š ovaj test na sebi i proveri š da li vredi. </li></ul>Vrlo interesantno
 • 4. <ul><li>Samo 4 pitanja i odgovora iznenadi ć ete! </li></ul>
 • 5. <ul><li>Budi po š ten, nemoj varati pri davanju odgovora! </li></ul><ul><li>Um je kao padobran, najbolje funkcioni še kada je otvoren! </li></ul><ul><li>Ovo je zabava, no svejedno posveti se odgovaranju pa ž ljivo! </li></ul><ul><li>Ne varaj! </li></ul>Upozorenje
 • 6. <ul><li>Za ž eli ž elju </li></ul><ul><li>Pre nego š to zapo č ne š testiranje! </li></ul>
 • 7. <ul><li>Odgovaraj na pitanja sam, bez tu đ ih uplitanja. </li></ul><ul><li>Ima samo 4 pitanja i ako ih pregleda š pre zavr š etka testiranja, rezultati ne ć e biti verodostojni. </li></ul>Upozorenje!
 • 8. <ul><li>Testiranje neka bude bez ž urbe i ž avr š i svaki odgovor u potpunosti pre nego prelazi š na idu ć e pitanje. </li></ul>
 • 9. <ul><li>Ne vra ć aj se unazad. </li></ul><ul><li>Uzmi olovku i papir da bi zab e le ž io svoje odgovore. </li></ul>
 • 10. <ul><li>Treba ć e ti do kraja testiranja. Ovo je jedan po š teni upitnik koji ć e ti re ć i mnogo istine o tebi. </li></ul><ul><li>Na svako pitanje daj jedan odgovor . </li></ul><ul><li>Prva stvar koja ti padne na pamet obi č no je tvoj najbolji odgovor. </li></ul><ul><li>Zapamti – niko ne treba ovo da vidi osim tebe. </li></ul>
 • 11. <ul><li>(1) Pore đ aj slede ć ih 5 ž ivotinja po redu tvojih prioriteta: </li></ul><ul><li>Krava, Tigar, Ovca, Konj, Prase </li></ul>
 • 12. <ul><li>(2) Napi š i po jednu re č koja opisuje slede ć e: </li></ul><ul><li>Pas, Ma č ka, Pacov , Ka f a, More </li></ul>
 • 13. <ul><li>(3) Seti se nekoga ko te poznaje i va ž an ti je, a mo ž e š ga povezati sa jednom od slede ć ih boja. </li></ul><ul><li>Ne ponavljaj dvaput svoj odgovor. </li></ul><ul><li>Svakoj boji dod eli samo jednu osobu. </li></ul><ul><li>Ž uta , Narand ž asta , Crvena , Bela , Zelena. </li></ul>
 • 14. <ul><li>(4) Zaklju č no, napi š i svoj omiljeni broj i omiljeni dan u nedelji . </li></ul>
 • 15. <ul><li>Molim te budi siguran da su tvoji odgovori ono </li></ul><ul><li>Š TO TI STVARNO Ž ELI Š . </li></ul>Zavr š eno?
 • 16. <ul><li>Pogledaj tuma č enje odgovora koje sledi, </li></ul><ul><li>Ali prvo pre nego sto nastavi š , </li></ul><ul><li>PONOVI svoju ž elju. </li></ul>
 • 17. ODGOVORI:
 • 18. <ul><li>Ovako se opisuju prioriteti u zivotu: </li></ul><ul><li>Krava ozna č ava KARIJERU </li></ul><ul><li>Tigar ozna č ava PONOS </li></ul><ul><li>Ovca ozna č ava LJUBAV </li></ul><ul><li>Konj ozna č ava P O RODICU </li></ul><ul><li>Prase ozna č ava NOVAC </li></ul>(1)
 • 19. <ul><li>Tvoj opis psa izra ž ava tvoju osob e nost. </li></ul><ul><li>Tvoj opis ma č ke izra ž ava osob e nost tvog partnera. </li></ul><ul><li>Tvoj opis pacova izra ž ava osob e nost tvog neprijatelja. </li></ul><ul><li>Tvoj opis ka f e je na č in kako do ž ivljava š sex. </li></ul><ul><li>Tvoj opis mora izra ž ava tvoj celi ž ivot. </li></ul>(2)
 • 20. <ul><li>Ž uto: Neko koga nikada ne ć e š zaboraviti </li></ul><ul><li>Narand ž asto: Neko koga smatra š svojim istinskim prijateljem </li></ul><ul><li>Crveno: Neko koga zaista voli š </li></ul><ul><li>Belo: Tvoja srodna du š a </li></ul><ul><li>Zeleno: Neko koga ć e š pamtiti ostatak svoga ž ivota </li></ul>(3)
 • 21. <ul><li>Ovu poruku po š alji onom broju osoba koji je tvoj omiljeni broj i tvoja ć e ž elja postati stvarnost na dan u nedelji koji si zapisao. </li></ul><ul><li>Evo sto je Dalai Lama rekao o milenijumu – traje tek par sekundi ! </li></ul><ul><li>pogledati, pro č itati i razmisliti! </li></ul>(4)
 • 22. <ul><li>Ne bri š i ovu poruku, mantra ć e proiza ć i iz tvojih ruku u slede ć ih 96 sati. Do ž ive ć e š vrlo prijatno iznena đ enje. </li></ul>
 • 23. <ul><li>Ovo je istina, č ak i ako nisi praznoveran. Molim te u č ino ovo, o č aravaju ć e je! </li></ul><ul><li>PO Š ALJI OVAJ E- MAIL - MANTRA NA NAJMANJE PET OSOBA I TVOJ Ž IVOT Ć E SE POBOLJ Š ATI. </li></ul>
 • 24. Ako ovaj E-mail po š alje š : <ul><li>0 - 4 osoba: Tvoj ž ivot ć e se pobolj š ati lagano. </li></ul><ul><li>5 - 9 osoba: Tvoj ž ivot ć e se pobolj š ati po tvom ukusu. </li></ul><ul><li>9 - 14 osoba: Do ž ive ć e š najmanje 5 iznena đ enja u slede će tri nedelje . </li></ul><ul><li>15 ili vi š e osoba: Tvoj ž ivot ć e se pobolj š ati iz temelja i sve tvoje ž elje posta ć e stvarnost. </li></ul>

×