องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โครงการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบ...
หัวข้อประเมินที่ Tris กำหนด
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต  แบ่งเป็น 8  ขั้นตอน 1. สภาพแวดล้อม ภายในองค์กร 2. การกำหนดวัตถุ...
<ul><li>ด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risks:S ) </li></ul><ul><li>ด้านการปฏิบัติงาน ( Operational Risks:O) </li></ul><ul><li>...
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8  ขั้นตอน ( อิงหลักเกณฑ์ของ COSO)  <ul><li>สภาพเวดล้อมภายในองค์กร </li></ul><ul><li> ( In...
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8  ขั้นตอน ( อิงหลักเกณฑ์ของ COSO)  ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง แบบพิมพ์ บส . 1 ( แบบประเม...
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8 ขั้นตอน ( อิงหลักเกณฑ์ของ COSO)  ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ตารางประเมิน ค่าโอกาสความเสี่...
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8  ขั้นตอน ( อิงหลักเกณฑ์ของ COSO)  ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง แบบพิมพ์ บส . 2 ( แบบแสดงก...
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8  ขั้นตอน ( อิงหลักเกณฑ์ของ COSO)  ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง เอกสาร / แบบพิมพ์ที่ใช้งาน ต...
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8  ขั้นตอน ( อิงหลักเกณฑ์ของ COSO)  ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง เอกสาร /  แบบพิมพ์ที่ใช้งาน...
นโยบายบริหารวามเสี่ยงองค์การสุรา องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มุ่งมั่นที่จะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้ผู้บริหาร ...
เหตุการณ์ที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตระหนักว่าเป็นความเสี่ยง  คือ เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิด หรือไม่เ...
วัตถุประสงค์ 1. จัดให้มีการบ่งชี้และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์การสุราฯ 2. จัดให้มีการกำหนดค่าระดับความเสี่ยงท...
เหตุแห่งความเสี่ยง ( Risk Driver)  ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
การเข้าสู่ระบบ  Intranet องค์การสุราฯ http://intranet.liquor.or.th  http://192.168.20.102/intranet/index.html  ระบบสนั...
แบบฟอร์มต่าง ๆ เอกสารแสดงผลวิเคราะห์และทบทวนสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ตาราง  Work Process แบบ บส . 1 แบบ บส . 2 ตารางปร...
Risk Appetite  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Tolerance  ค่าเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Event Identification การบ่ง...
การตอบสนองความเสี่ยงมี 4  ทางเลือก 4T’s  คือ ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 1 การยอมรับ ( Take ) คือ การที่องค์กร...
ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง Work  process บส 1 บส 2 แผนงาน รายงาน เมนูหลัก ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ระบบ Intranet  เข้าใช้ได้ทุกคนหรือไม่  ? http://intranet.liquor.or.th http://192.168.20...
ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง www.compete.com  เปรียบเทียบสถิติ www.alexa.com  Tophit website http://th.wikipedia. net...
ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Risk Management 53

1,119 views

Published on

การอบรมการบริหารความเสี่่ยงภายในองค์กร

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,119
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Risk Management 53

 1. 2. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โครงการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
 2. 3. ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร การติดตามผล การวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงตามแนวสากลที่ เรียกว่า COSO Enterprise Risk Management Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO)
 3. 4. หัวข้อประเมินที่ Tris กำหนด
 4. 5. กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน 1. สภาพแวดล้อม ภายในองค์กร 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ 3. การบ่งชี้เหตุการณ์ 4. การประเมิน ความเสี่ยง 5. การตอบสนองความเสี่ยง 6. กิจกรรมการควบคุม 7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 8. การติดตามผล และรายงานผล
 5. 6. <ul><li>ด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risks:S ) </li></ul><ul><li>ด้านการปฏิบัติงาน ( Operational Risks:O) </li></ul><ul><li>ด้านการเงิน ( Financial Risks:F ) </li></ul><ul><li>ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ( Compliance Risks:C ) </li></ul>ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง COSO ได้กำหนดประเภทของความเสี่ยงของเป็น 4 ด้าน ดังนี้
 6. 7. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8 ขั้นตอน ( อิงหลักเกณฑ์ของ COSO) <ul><li>สภาพเวดล้อมภายในองค์กร </li></ul><ul><li> ( Internal Environment) </li></ul>ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง เอกสาร / บันทึกแสดงผลการวิเคราะห์และ ทบทวนสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ( ประกอบด้วย เป้าหมาย จริยธรรม วิธีบริหารงาน และวัฒนธรรมในการทำงานของหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการบ่งชี้ความเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้และการบริหารความเสี่ยง ) ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เอกสาร / แบบพิมพ์ที่ใช้งาน
 7. 8. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8 ขั้นตอน ( อิงหลักเกณฑ์ของ COSO) ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง แบบพิมพ์ บส . 1 ( แบบประเมินการควบคุมภายในและการระบุความเสี่ยง ) จัดประเภทความเสี่ยง S O F C ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 2 . การกำหนดวัตถุประสงค์ ( Objective Setting) 3 . การบ่งชี้เหตุการณ์ ( Event Identification) เอกสาร / แบบพิมพ์ที่ใช้งาน
 8. 9. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8 ขั้นตอน ( อิงหลักเกณฑ์ของ COSO) ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ตารางประเมิน ค่าโอกาสความเสี่ยง ( Likelihood) ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 4 . การประเมินค่าความเสี่ยง ( Risk Assessment) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ตารางประเมิน ค่าผลกระทบ ความเสี่ยง ( Impact) เอกสาร / แบบพิมพ์ที่ใช้งาน
 9. 10. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8 ขั้นตอน ( อิงหลักเกณฑ์ของ COSO) ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง แบบพิมพ์ บส . 2 ( แบบแสดงการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินงาน ) เสนอแผนบริหาร ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 6 . กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities) 5 . การตอบสนองความเสี่ยง ( Risk Response) เอกสาร / แบบพิมพ์ที่ใช้งาน
 10. 11. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8 ขั้นตอน ( อิงหลักเกณฑ์ของ COSO) ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง เอกสาร / แบบพิมพ์ที่ใช้งาน ตารางแสดง Risk Profile ( แบบประเมินการเปลี่ยนแปลงค่าระดับของความเสี่ยงรายตัว ) ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 7 . ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ( Information and Communication)
 11. 12. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8 ขั้นตอน ( อิงหลักเกณฑ์ของ COSO) ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง เอกสาร / แบบพิมพ์ที่ใช้งาน แบบพิมพ์ บส . 2 ( แบบแสดงการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินงาน ) ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ตารางแสดง Risk Map ( ตารางแสดงการเชื่อมโยงความเสี่ยงทั้งองค์กร ) ทะเบียนความเสี่ยง 8 . การติดตามผลและรายงานผล การบริหารความเสี่ยง ( Monitoring and Reporting)
 12. 13. นโยบายบริหารวามเสี่ยงองค์การสุรา องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มุ่งมั่นที่จะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด โดยเป็นที่รับรู้ เข้าใจและถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างทันกาล อันจะสร้างความเจริญเติบโตและมูลค่าเพิ่มแก่องค์การสุราฯ อย่างยั่งยืน
 13. 14. เหตุการณ์ที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตระหนักว่าเป็นความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิด หรือไม่เกิดก็ได้ โดยเหตุการณ์เหล่านั้นมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การสุราฯ ซึ่งหากเป็นผลกระทบในทางที่ ก่อให้เกิดความเสียหาย ถือว่าเป็น “ความเสี่ยง” ส่วนผลกระทบที่ทำให้ เกิดผลดี ถือว่าเป็น “โอกาส” ขององค์การสุราฯ ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
 14. 15. วัตถุประสงค์ 1. จัดให้มีการบ่งชี้และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์การสุราฯ 2. จัดให้มีการกำหนดค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดค่าระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 3. จัดให้มีการส่งเสริม พัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารความเสี่ยงที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 4. จัดให้มีการจัดกิจกรรม ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวน ความเสี่ยง ค่าระดับความเสี่ยง และมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 5. จัดให้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
 15. 16. เหตุแห่งความเสี่ยง ( Risk Driver) ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
 16. 17. การเข้าสู่ระบบ Intranet องค์การสุราฯ http://intranet.liquor.or.th http://192.168.20.102/intranet/index.html ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง Username คนทั่วไป E-mail: [email_address] Password : gen
 17. 18. แบบฟอร์มต่าง ๆ เอกสารแสดงผลวิเคราะห์และทบทวนสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ตาราง Work Process แบบ บส . 1 แบบ บส . 2 ตารางประเมินค่าโอกาศเกิดความเสี่ยง และตารางประเมินค่าผลกระทบฝความเสียหายจากความเสี่ยง แบบประเมินการเปลี่ยนแปลงค่าระดับของความเสี่ยงรายตัว ( Risk Profile) ตารางจัดค่าระดับความเสี่ยง (Risk Matrix/Degree of Risk) ตารางแสดงการเชื่อมโยงความเสี่ยงทั้งองค์กร Risk Map ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
 18. 19. Risk Appetite ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Tolerance ค่าเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Event Identification การบ่งชี้เหตุการณ์ Opportunity โอกาส Likelihood โอกาสเกิดความเสี่ยง Impact ผลกระทบของความเสี่ยง Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
 19. 20. การตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ทางเลือก 4T’s คือ ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 1 การยอมรับ ( Take ) คือ การที่องค์กรวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 2 การควบคุม (Treat) คือ การที่องค์กรดำเนินการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของแผนหรือโครงการที่นำไปการลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร 3 การโอนย้าย ( Transfer ) คือ การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงไปให้ผู้อื่น 4 การยกเลิก ( Terminate ) คือ การปฏิเสธโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
 20. 21. ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง Work process บส 1 บส 2 แผนงาน รายงาน เมนูหลัก ระบบบริหารความเสี่ยง
 21. 22. ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ระบบ Intranet เข้าใช้ได้ทุกคนหรือไม่ ? http://intranet.liquor.or.th http://192.168.20.102 ท่านรู้จัก ระบบ E-learning หรือไม่ ? E-learning เรียนกันอย่างไร ? ระบบเมล์องค์การสุราฯ เมล์ส่วนกลาง องค์การสุราฯที่ติดต่อได้ที่ : [email_address] Username: ldo Password: ldo123 เข้าใช้เมล์องค์การสุราฯได้อย่างไร http://webmail.liquor.or.th หรือ www.liquor.or.th แล้ว click เลือกเมนูเว็ปเมล์
 22. 23. ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง www.compete.com เปรียบเทียบสถิติ www.alexa.com Tophit website http://th.wikipedia. net องค์กรแห่งการเรียนรู้ www.facebook.com web 2.0 www.twitter.com shat www.doggers.com www.checkfacebook.com http://pagedata.insidefacebook.com www.etcommission.go.th
 23. 24. ระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง

×