PLAGIAAT
&
EPHORUS“Al is de technologie nog zo snel, de student achterhaalt haar wel”
(Kirschner 2006)
Judith van Hooijdon...
Plagiaat is het
ongeoorloofd
gebruik maken van andermans
materiaal in eigenwerk
Plagiaat is inbreuk op AUTEURSRECHT
Auteurswet 1912
‘Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van
een werk ...
Plagiaat is …..
 het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten,
gegevens of ideeën zonder volledige en correc...
Kortom ….
het kopiëren van afbeeldingen, schema’s, grafieken, figuren, geluids- of
beeldfragmenten … zonder adequate bron...
“Citeren is het letterlijk aanhalen van werk,
waarbij de maker en de bron moeten worden
vermeld en het citaat tussen
aanha...
Bron: Op weg naar een instellingsbreed plagiaatbestrijdingsbeleid. Eindrapport DU-project
plagiaatpreventie in de praktijk...
Ken de leefregels voor
geoorloofd hergebruik
van materiaal
Zie ook: Geoorloofd hergebruik. De juridische aspecten van plag...
 Artikel 5.6, lid 1 in Standaard OER en Model OER:
“Onder fraude wordt verstaan: opzettelijk handelen of nalaten van een
...
voorkomen van plagiaat
Detecteert geen plagiaat, signaleert
overeenkomsten met internetbronnen en
eerder gecontroleerd stu...
Blackboard & Ephorus
Als building block beschikbaar
Niet via webbased Ephorus
Zie ook Ephorus in Blackboard 9, handleiding...
Bb rollen & Ephorus
Document types
Tips:
 Het is vanzelfsprekend dat men de student vooraf van controle
op de hoogte brengt, bv “Deze tekst wordt gecontrole...
Zuyd & Ephorus
 Zuydbrede Ephorus-licentie vanaf 1 september 2014;
 Licentie-verantwoordelijke is Dienst FB-ICT (vanwege...
Support
 Ephorus-opdrachten
Zie Ephorus in Blackboard - handleiding voor docenten
Zie Dr. Blackboard http://dr.blackboard...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Plagiaat & Ephorus

1,266
-1

Published on

Presentatie over plagiaat is het algemeen en het gebruik van Ephorus binnen Zuyd in het bijzonder.
Versie wordt regelmatig aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen.
Versie April 2015

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,266
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Het gaat hier om zowel onbedoeld als bedoeld overnemen van ideeën/teksten van anderen.
 • Plagiaatbeleid waarin vastgelegd zou moeten worden 1, wat plagiaat inhoudt, 2, dat het wordt gecontroleerd dmv een plagiaat detectiesysteem en 3, dat er sancties zijn en welke sancties er mogelijk zijn en tenslotte 4, hoe de procedure verloopt.
 • Studenten zullen minder snel plagiaat plegen als ze weten dat hun werkt gecheckt zal worden door een plagiaatdetectieprogramma
  https://www.ephorus.com/wp-content/uploads/2012/08/Ephorus-handleiding-NL-voor-gebruikers.pdf?84cd58

 • Ephorus in Blackboard
  Met de Ephorus building block voor Blackboard is Ephorus volledig geïntegreerd te gebruiken in Blackboard. Alle ingeleverde documenten worden automatisch gescand op mogelijke overeenkomsten zonder dat studenten of docenten hier iets voor hoeven te doen. Bij gevonden overeenkomsten ontvang je automatisch een rapportage. Op deze manier heb je alle informatie in één overzicht.


 • Plagiaat & Ephorus

  1. 1. PLAGIAAT & EPHORUS“Al is de technologie nog zo snel, de student achterhaalt haar wel” (Kirschner 2006) Judith van Hooijdonk, I-adviseur april 2015 deze versie aangepast op basis van presentatie van Lilian van de Burgt
  2. 2. Plagiaat is het ongeoorloofd gebruik maken van andermans materiaal in eigenwerk
  3. 3. Plagiaat is inbreuk op AUTEURSRECHT Auteurswet 1912 ‘Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.’
  4. 4. Plagiaat is …..  het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding;  het presenteren als eigen werk of eigen gedachten van de structuur dan wel het centrale gedachtegoed uit bronnen van derden, zelfs indien een verwijzing naar andere auteurs is opgenomen;  het indienen van een eerder ingediende tekst voor opdrachten van andere opleidingsonderdelen, tekst overgenomen uit eerder ingediende opdrachten dient voorzien te zijn van de juiste verwijzingen naar de eerdere opdrachten;  het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk;  het overnemen van (gedeelten van) tekst uit schriftelijke opdrachten van medestudenten. Bron: Handboek Examencommissie Zuyd Hogeschool / André Defauwes, Jos Gelissen, Kim Hulsen, Annerien Pin, Paul Reijns en Jeanine Schmeitz. Conceptversie 11-02-2014
  5. 5. Kortom …. het kopiëren van afbeeldingen, schema’s, grafieken, figuren, geluids- of beeldfragmenten … zonder adequate bronvermelding; het parafraseren van andermans redeneringen zonder adequate bronvermelding; het vertalen van teksten zonder adequate bronvermelding.
  6. 6. “Citeren is het letterlijk aanhalen van werk, waarbij de maker en de bron moeten worden vermeld en het citaat tussen aanhalingstekens wordt geplaatst“. Niet alles is plagiaat Zie Portal Auteursrecht van Zuyd Bibliotheek http://bibliotheek.zuyd.nl/auteursrecht
  7. 7. Bron: Op weg naar een instellingsbreed plagiaatbestrijdingsbeleid. Eindrapport DU-project plagiaatpreventie in de praktijk. 2009 https://plagiaat.rechten.uvt.nl/upload/26220071658326229274272.pdf
  8. 8. Ken de leefregels voor geoorloofd hergebruik van materiaal Zie ook: Geoorloofd hergebruik. De juridische aspecten van plagiaat in het hoger onderwijs en Leefregels voor geoorloofd hergebruik van materiaal. Rapport SURF 2008. http://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/ouder/SURFdirect_Geoorloofd_Hergebruik_rap port08_OZ.08.1695.pdf En flyer leefregels http://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/ouder/Flyer_SURFdirect_plagiaatpreventie_pdf _def.pdf Meer info: http://www.surf.nl/themas/digitale-rechten/auteursrechten/index.html  praktische tool, lijst met regels en tips
  9. 9.  Artikel 5.6, lid 1 in Standaard OER en Model OER: “Onder fraude wordt verstaan: opzettelijk handelen of nalaten van een student – plagiaat daaronder begrepen - waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt” Het begrip ‘plagiaat’ wordt in de begrippenlijst van de StOER en M-OER verklaard: “Het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk”  (Nog) geen Zuydbreed plagiaatbeleid Ontwikkelen plagiaatbeleid in de portefeuille van dienst Onderwijs & Onderzoek. In het Handboek Examencommissie Zuyd Hogeschool (oktober 2014) staat een procedure beschreven (artikel 8.1 melding) hoe te handelen bij geconstateerde of vermoede fraude (intern beschikbaar via Zuydnet). Stand van zaken Zuyd .
  10. 10. voorkomen van plagiaat Detecteert geen plagiaat, signaleert overeenkomsten met internetbronnen en eerder gecontroleerd studentproducten
  11. 11. Blackboard & Ephorus Als building block beschikbaar Niet via webbased Ephorus Zie ook Ephorus in Blackboard 9, handleiding voor docenten http://bibliotheek.zuyd.nl/files/25106/ephorus+in+blackboard+9+-+handleiding+voor+docenten.pdf Zie Zuyd Bibliotheek Portal Auteursrecht http://bibliotheek.zuyd.nl/auteursrecht/plagiaatpreventie/ephorus
  12. 12. Bb rollen & Ephorus
  13. 13. Document types
  14. 14. Tips:  Het is vanzelfsprekend dat men de student vooraf van controle op de hoogte brengt, bv “Deze tekst wordt gecontroleerd op overeenkomsten met andere documenten en wordt opgenomen in de database.”  Bij hoeveel procent spreek je van plagiaat? Er zijn geen Zuyd richtlijnen. Algemeen wordt gesteld dat er niet meer dan 10% van anderen wordt overgenomen.  Bij citeren kunnen de volgende richtlijnen in acht worden genomen: - in de lay-out is duidelijk zichtbaar dat er sprake is van een citaat - het citaat is niet groter is dan 40 à 50 woorden - de bron wordt duidelijk vermeld bij het citaat.  Uiteraard is het de docent die bepaalt of er sprake is van plagiaat. Communiceer over de richtlijnen. Ook via de Bb- Ephorus-opdracht.
  15. 15. Zuyd & Ephorus  Zuydbrede Ephorus-licentie vanaf 1 september 2014;  Licentie-verantwoordelijke is Dienst FB-ICT (vanwege integratie met Blackboard); Meer informatie over plagiaat en het gebruik van Ephorus? Behoefte aan een informatiebijeenkomst? Neem contact op met het Auteursrechten Informatiepunt auteursrechteninformatiepunt@zuyd.nl
  16. 16. Support  Ephorus-opdrachten Zie Ephorus in Blackboard - handleiding voor docenten Zie Dr. Blackboard http://dr.blackboard.zuyd.nl/2012/03/12/ephorus-opdrachten/ Problemen met Ephorus in Blackboard?  Neem contact op met je Blackboard key-user Problemen met verwerkingssnelheid?  Functioneel Beheer Bb Zuyd onderhoudt contacten met Ephorus  Hoe vermijd je plagiaat? Zie Portal Auteursrecht Zuyd Bibliotheek http://bibliotheek.zuyd.nl/auteursrecht/plagiaatpreventie  Correct citeren en verwijzen? Zie Portal Informatievaardigheden Zuyd Bibliotheek http://bibliotheek.zuyd.nl/informatievaardigheid/refereren
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×