B   CÔNG THƯƠNG
T NG CÔNG TY BIA - RƯ U - NƯ C GI I KHÁT SÀI GÒNB N CÔNG B               THÔNG TIN
  ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn                   B n Công B Thông Tin

       ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn                 B n Công B Thông Tin

5.   B máy qu n ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn                   B n Công B Thông Tin

3.   Cơ c u t...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn   B n Công B Thông Tin                 L I NÓI   ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn       B n Công B Thông Tin

                TÓM T ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn  B n Công B Thông Tin

4.  Phương th c phát hành

   C ph n ư c phát ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn   B n Công B Thông Tin

   Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài G...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn   B n Công B Thông Tin

 -  Quy t nh s 1984/Q -BCT ngày 03/12/2007 c...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn  B n Công B Thông Tin

2.  T ch c th c hi n    u giá

-  Tên t ch ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn    B n Công B Thông Tin

 4.  T ch c tư v n xác   nh giá tr doanh...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn    B n Công B Thông Tin

2.  T ch c tư v n
-  Ông  ng Doãn Kiên
-...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn   B n Công B Thông Tin

-  Tư v n u tư, nghiên c u ( ào t o ngh ), th...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn     B n Công B Thông Tin

-  Công ty m là doanh nghi p nhà nư c, do...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn   B n Công B Thông Tin

3.  S n ph m và d ch v cung c p:

3.1 S n xu t...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn   B n Công B Thông Tin

c.  S n ph m Bia Chai Sài Gòn 450
-  Tên thư...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn     B n Công B Thông Tin

3.3 Nh p kh u
   Các lo i v t tư, nguyên ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn    B n Công B Thông Tin

5.  B máy qu n lý i u hành doanh nghi p

5....
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn     B n Công B Thông Tin

c.  Quá trình ào t o:
-  T 1987 - 1992:...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn     B n Công B Thông Tin

Ông NGUY N QUANG MINH
-  Sinh năm:   ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn   B n Công B Thông Tin

Ông BÙI NG C H NH
-  Sinh năm:       ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn     B n Công B Thông Tin

Ông BÙI QUANG H I
-  Sinh năm:     ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn     B n Công B Thông Tin

Ông LÝ QU C HÙNG
-  Sinh năm:      ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn        B n Công B Thông Tin

-  T 09/2003-03/2007: Chuy n công ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn      B n Công B Thông Tin

d.  Quá trình công tác:
-  T 1975 - 19...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn     B n Công B Thông Tin

-  T 1987 - 12/2002:   Phó qu n c Xư ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn     B n Công B Thông Tin

d.  Quá trình công tác:
-  Năm 1986:  ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn   B n Công B Thông Tin

d.  Quá trình công tác:
-  T 1998 - 2003: ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn         B n Công B Thông Tin

                Ch t...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn        B n Công B Thông Tin

     Lao   ng khác:      ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn       B n Công B Thông Tin

8.  Danh m c công ty con, công ty liên...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn      B n Công B Thông Tin

8.2  Công ty liên k t:

        ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn      B n Công B Thông Tin

                V n i ul ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn        B n Công B Thông Tin

8.3 Các kho n m c   u tư tài chính...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn     B n Công B Thông Tin

9.   Giá tr ph n v n nhà nư c t i th i i...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn     B n Công B Thông Tin


2. Tài s n c  nh vô hình       22...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn      B n Công B Thông Tin

10. Tài s n c a SABECO t i th i i m c ph ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn      B n Công B Thông Tin

  Ghi chú:
  (*) Giá tr quy n s d ng ...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn     B n Công B Thông Tin

10.3 Danh sách các cơ s nhà    t qu n l...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn      B n Công B Thông Tin

b.  Các khu t do SABECO qu n lý, ang làm...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn    B n Công B Thông Tin

11. Tình hình và k t qu ho t    ng kinh do...
T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn    B n Công B Thông Tin

b.  Nh ng h n ch :
   Bên c nh th m nh, nh...
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Ban cbtt sabeco
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ban cbtt sabeco

1,560 views

Published on

Published in: Education, Sports
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • sao k down dc vay ban
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ban cbtt sabeco

 1. 1. B CÔNG THƯƠNG T NG CÔNG TY BIA - RƯ U - NƯ C GI I KHÁT SÀI GÒN B N CÔNG B THÔNG TIN T CH C PHÁT HÀNH T NG CÔNG TY BIA – RƯ U NƯ C GI I KHÁT SÀI GÒN T CH C TH C HI N U GIÁ S GIAO D CH CH NG KHOÁN THÀNH PH H CHÍ MINH T CH C TƯ V N CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN QU C T VI T NAM (VIS) Tp.H Chí Minh, tháng 01 năm 2008
 2. 2. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin M CL C TÓM T T THÔNG TIN ............................................................................................... 5 I. GI I THI U T BÁN U GIÁ C PH N ................................................... 5 1. C ph n phát hành ra công chúng.......................................................................... 5 2. Cơ c u v n i u l d ki n sau khi phát hành: ...................................................... 5 3. i tư ng phát hành .............................................................................................. 5 4. Phương th c phát hành .......................................................................................... 6 5. T ch c th c hi n u giá...................................................................................... 6 6. Phương th c thanh toán và th i h n thanh toán .................................................... 6 II. CĂN C PHÁP LÝ:.............................................................................................. 7 III. CÁC I TÁC LIÊN QUAN N T PHÁT HÀNH..................................... 8 1. T ch c phát hành.................................................................................................. 8 2. T ch c th c hi n u giá...................................................................................... 9 3. T ch c tư v n u giá........................................................................................... 9 4. T ch c tư v n xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hóa ............................ 10 5. T ch c ki m toán ............................................................................................... 10 IV. NH NG NGƯ I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÔNG B THÔNG TIN..................................................................................... 10 1. T ch c phát hành................................................................................................ 10 2. T ch c tư v n ..................................................................................................... 11 V. C I M, TÌNH HÌNH DOANH NGHI P TRƯ C C PH N HÓA ......... 11 1. Thông tin chung v doanh nghi p c ph n hóa ................................................... 11 2. Quá trình hình thành và phát tri n: ...................................................................... 12 2.1 Tóm t t l ch s : .................................................................................................... 12 2.2 Các thành t u t ư c trong 30 năm:................................................................. 13 2.3 Các danh hi u, b ng khen ã ư c phong t ng: .................................................. 13 3. S n ph m và d ch v cung c p: ........................................................................... 14 3.1 S n xu t................................................................................................................ 14 3.2 Xu t kh u ............................................................................................................. 15 3.3 Nh p kh u ............................................................................................................ 16 4. Cơ c u t ch c c a T ng Công ty: ...................................................................... 16 4.1 Văn phòng T ng công ty: .................................................................................... 16 4.2 Các ơn v ph thu c và s nghi p:..................................................................... 16 -1-
 3. 3. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 5. B máy qu n lý i u hành doanh nghi p............................................................. 17 5.1 H i ng qu n tr ................................................................................................. 17 5.2. Ban ki m soát....................................................................................................... 17 5.3. T ng Giám c, Ban i u hành và b máy giúp vi c.......................................... 17 6. Thành viên H i ng qu n tr và Ban T ng Giám c ....................................... 17 6.1. Thành viên H i ng qu n tr .............................................................................. 17 6.2 Thành viên Ban T ng Giám c.......................................................................... 23 7. Cơ c u lao ng ................................................................................................... 28 7.1 Danh sách lao ng thư ng xuyên t i doanh nghi p........................................... 28 7.2 T ng s lao ng ti p t c chuy n sang công ty c ph n: .................................... 29 8. Danh m c công ty con, công ty liên k t và các kho n u tư tài chính .............. 30 8.1 Công ty con:......................................................................................................... 30 8.3 Các kho n m c u tư tài chính: ......................................................................... 33 9. Giá tr ph n v n nhà nư c t i th i i m c ph n hóa.......................................... 34 10. Tài s n c a SABECO t i th i i m c ph n hóa................................................. 36 10.1. Tài s n c nh t i th i i m 31/12/2006............................................................ 36 10.2 T ng di n tích t qu n lý s d ng...................................................................... 37 10.3 Danh sách các cơ s nhà t qu n lý s d ng: .................................................... 38 10.3 Danh m c máy móc thi t b s n xu t tiêu bi u:................................................... 39 11. Tình hình và k t qu ho t ng kinh doanh trư c khi c ph n hóa .................... 40 11.1 Tình hình chung c a T ng công ty: ..................................................................... 40 11.2 Thu n l i & khó khăn:......................................................................................... 42 11.3 Nguyên v t li u: ................................................................................................... 43 11.4 Chi phí s n xu t s n ph m: .................................................................................. 43 11.5 Trình công ngh : ............................................................................................. 43 11.6 Tình hình ki m tra ch t lư ng s n ph m, d ch v : .............................................. 46 12. Ho t ng Marketing ........................................................................................... 47 12.1 K ho ch phát tri n kinh doanh ........................................................................... 47 12.2 Chi n lư c Marketing .......................................................................................... 47 13. Các h p ng l n ang ư c th c hi n: .............................................................. 51 14. K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh trư c khi c ph n hóa........................... 53 15. Nh ng nhân t nh hư ng n ho t ng s n xu t kinh doanh c a T ng công ty trong năm báo cáo:............................................................................................... 54 16. V th c a công ty so v i các doanh nghi p khác cùng ngành: ........................... 54 VI. THÔNG TIN DOANH NGHI P SAU KHI CHUY N SANG HÌNH TH C T NG CÔNG TY C PH N ............................................................................. 55 1. Gi i thi u v công ty............................................................................................ 55 2. Ngành ngh kinh doanh ....................................................................................... 55 -2-
 4. 4. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 3. Cơ c u t ch c qu n lý và i u hành c a T ng công ty c ph n: ....................... 56 3.1. Mô hình ho t ng và qu n lý T ng công ty c ph n ........................................ 56 3.2. Hư ng s p x p các công ty con sau c ph n: ...................................................... 58 3.3. Qu n lý v n u tư các công ty con, công ty liên k t....................................... 60 3.4. Qu n lý ph n v n góp chi ph i c a Nhà nư c .................................................... 60 3.5. Ho t ng c a t ch c ng, t ch c Công oàn và các t ch c chính tr xã h i khác trong T ng công ty ...................................................................................... 61 4. Cơ c u v n i u l sau khi c ph n: .................................................................... 61 a. V n i u l :.......................................................................................................... 61 b. Cơ c u v n i u l theo s h u: .......................................................................... 61 5. nh hư ng s n xu t kinh doanh sau khi c ph n:.............................................. 61 5.1. T m nhìn .............................................................................................................. 61 5.2. M c tiêu ............................................................................................................... 61 5.3. K ho ch th c hi n các ch tiêu ch y u 2008-2010 ........................................... 63 5.4 Các gi i pháp chính d ki n ................................................................................ 64 5.5 K ho ch v n ....................................................................................................... 65 6. Nh ng ưu ãi khi T ng công ty chuy n sang T ng công ty c ph n.................. 66 VII. CÁC NHÂN T R I RO.................................................................................... 66 1. R i ro v kinh t ................................................................................................... 66 2. R i ro v nguyên li u........................................................................................... 66 3. R i ro v lu t pháp............................................................................................... 66 4. R i ro v th trư ng.............................................................................................. 67 5. R i ro nhân s ...................................................................................................... 67 6. R i ro qu n lý ...................................................................................................... 67 VIII. THÔNG TIN V T PHÁT HÀNH ................................................................ 68 1. C ph n phát hành ra công chúng........................................................................ 68 2. Cơ c u v n i u l d ki n sau khi phát hành: .................................................... 68 3. i tư ng phát hành ............................................................................................ 68 4. Phương th c phát hành ........................................................................................ 68 5. T ch c th c hi n u giá.................................................................................... 69 6. Phương th c thanh toán và th i h n thanh toán .................................................. 69 IX. K HO CH NIÊM Y T TRÊN TH TRƯ NG CH NG KHOÁN................. 70 X. THAY L I K T .................................................................................................. 70 -3-
 5. 5. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin L I NÓI U B n công b thông tin này nh m m c ích công b thông tin ph c v vi c phát hành c ph n l n u ra công chúng c a T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn theo hình th c u giá công khai quy nh t i Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26/06/2007 c a Chính ph v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n, và Thông tư s 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 c a B Tài chính. D a trên các s li u th ng kê v k t qu ho t ng ã t ư c trong quá kh , T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn ã xây d ng nh hư ng phát tri n trong tương lai cho T ng công ty c ph n. B n công b thông tin này nh m m c ích giúp nhà u tư có thêm thông tin v ơn v c ph n hóa, t ó có th ưa ra các quy t nh úng n khi u tư. B n Công b thông tin này có trình bày m t s tuyên b mang tính d báo liên quan n các k ho ch c a T ng công ty c ph n Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. Các tuyên b này ch có giá tr tham kh o và mang tính d oán. Trong m t s trư ng h p, T ng công ty s d ng các t như “s ”, “d ki n”, “k ho ch”, “kh năng”, “r i ro”, “có th ” và các t tương t khác xác nh các tuyên b có tính ch t tương lai. M c dù T ng công ty tin tư ng r ng các k ho ch, s li u d ki n trình bày t i B n công b thông tin này là kh thi, nhưng không th b o m các d ki n này s ch c ch n x y ra trong tương lai. B n công b th ng tin này ư c so n th o b ng ti ng Vi t. Vi c th hi n b ng các ngôn ng khác do nhà u tư t th c hi n. Nhà u tư ch nên d a vào các thông tin ư c trình bày trong B n công b thông tin này và Quy ch u giá ư c S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh ban hành ưa ra quy t nh u tư c a mình. -4-
 6. 6. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin TÓM T T THÔNG TIN T U GIÁ BÁN C PH N L N U RA CÔNG CHÚNG T NG CÔNG TY BIA - RƯ U - NƯ C GI I KHÁT SÀI GÒN (SABECO) I. GI I THI U T BÁN U GIÁ C PH N 1. C ph n phát hành ra công chúng - V n i ul : 6.412.811.860.000 ng - T ng s lư ng c ph n: 641.281.186 c ph n - M nh giá m t c ph n: 10.000 ng/c ph n - S lư ng c ph n bán u giá l n u: 128.257.000 c ph n (tương ương 20% v n i u l ) - Lo i c ph n: C ph n ph thông - Giá kh i i m: 70.000 ng/c ph n - S lư ng c ph n ăng ký mua t i thi u: 100 c ph n - S lư ng c ph n ăng ký mua t i a: 500.000 c ph n (tương ương 0,08% v n i u l ) 2. Cơ c u v n i u l d ki n sau khi phát hành: T l Giá tr c ph n STT C ông S c ph n (%) ( ng) 1 C ph n Nhà nư c n m gi 510.501.286 79,61% 5.105.012.860.000 2 C ph n bán ra bên ngoài 130.779.900 20,39% 1.307.799.000.000 Trong ó: Ph n ưu ãi cho cán b công 2.1 2.522.900 0,39% 25.229.000.000 nhân viên SABECO Ph n bán u giá công khai 2.2 t i S Giao d ch Ch ng 128.257.000 20,00% 1.282.570.000.000 khóan Tp. HCM T ng c ng (1 + 2) 641.281.186 100% 6.412.811.860.000 3. i tư ng phát hành Các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c áp ng i u ki n theo quy nh c a Quy ch bán u giá do S Giao d ch Ch ng khoán Tp. H Chí Minh ban hành ư c tham gia ăng ký và u giá c ph n c a SABECO. -5-
 7. 7. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 4. Phương th c phát hành C ph n ư c phát hành theo hình th c u giá công khai t i S Giao d ch Ch ng khoán Tp. H Chí Minh, theo Quy t nh s 115/Q -UBCK ngày 13/02/2007 c a Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch m u v bán u giá c ph n t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán. - a i m nh n công b thông tin, ăng ký tham gia u giá, nh n ti n t c c, phát phi u tham d u giá, nh n phi u tham d u giá: theo Quy ch bán u giá c ph n l n u ra bên ngoài c a T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn do S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh ban hành. - Th i gian ăng ký t i các i lý: Theo Quy ch bán u giá c ph n l n u ra bên ngoài c a T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn do S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh ban hành. - Th i gian i lý nh n phi u tham d u giá: Theo Quy ch bán u giá c ph n l n u ra bên ngoài c a T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn do S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh ban hành. - Th i gian t ch c u giá: Theo Quy ch bán u giá c ph n l n u ra bên ngoài c a T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn do S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh ban hành. C ph n ưu ãi dành cho cán b công nhân viên c a T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn ư c bán theo giá b ng 60% giá u thành công bình quân. 5. T ch c th c hi n u giá - Tên : S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh - a ch : 45- 47 B n Chương Dương, Qu n 1, Tp. H Chí Minh - i n tho i : (84-8) 821 7713 - Fax : (84-8) 821 7452 - Website : www.vse.org.vn - E-mail : market_infor@vse.org.vn 6. Phương th c thanh toán và th i h n thanh toán i v i c ph n bán ra ngoài theo phương th c u giá công khai: Phương th c và th i h n thanh toán ư c quy nh c th trong “Quy ch bán u giá c ph n l n u ra bên ngoài c a T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn do S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh ban hành”. - Th i gian thanh toán ti n mua c ph n ư c quy n mua theo k t qu u giá t i các i lý: Theo “Quy ch bán u giá c ph n l n u ra bên ngoài c a T ng -6-
 8. 8. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn do S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh ban hành”. - Th i gian nh n l i ti n t c c theo k t qu u giá: Theo “Quy ch bán u giá c ph n l n u ra bên ngoài c a T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn do S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh ban hành”. i v i c ph n bán cho cán b công nhân viên c a T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn: Phương th c và th i h n thanh toán do SABECO quy nh. II. CĂN C PHÁP LÝ: - Lu t Doanh nghi p ư c kỳ h p th 8 Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2006; - Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; và Ngh nh s 14/2007/N -CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch ng khoán; - Quy t nh s 18/2007/Q -BCN ngày 08/05/2007 c a B trư ng B Công nghi p (nay là B Công Thương ) v vi c phê duy t i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n ngành Bia - Rư u - Nư c gi i khát Vi t Nam n 2010; - Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26/06/2007 c a Chính ph v chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; - Thông tư s 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh 109/2007/N -CP ngày 26/06/2007 c a Chính ph v chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; - Quy t nh s 1701/Q -TTg ngày 28/12/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án c ph n hóa T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn dư i hình th c c ph n: Bán m t ph n v n nhà nư c hi n có t i T ng công ty và chuy n T ng công ty thành công ty c ph n (bao g m T ng công ty và Công ty TNHH 1 thành viên); - Quy t nh 523/Q -BCN ngày 12/02/2007 c a B trư ng B Công nghi p (nay là B Công Thương) v vi c thành l p Ban ch o c ph n hóa T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn; - Quy t nh 1055/Q -BCT ngày 11/10/2007 c a B trư ng B Công Thương v vi c thay i thành viên Ban ch o c ph n hóa T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn; - Quy t nh 797/Q -BCN ngày 15/03/2007 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ch nh Công ty c ph n ch ng khoán B o Vi t th c hi n xác nh giá tr doanh nghi p t i T ng công ty; -7-
 9. 9. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin - Quy t nh s 1984/Q -BCT ngày 03/12/2007 c a B trư ng B Công Thương v vi c xác nh giá tr T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn c ph n hóa; - Quy t nh s 1862/Q -TTg ngày 28/12/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t phương án và chuy n T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn thành T ng công ty c ph n Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn; - Công văn s 0133/BCT-TCCB ngày 03/01/2008 c a B trư ng B Công Thương v vi c t ch c bán c ph n T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. III. CÁC I TÁC LIÊN QUAN N T PHÁT HÀNH 1. T ch c phát hành - Tên ti ng Vi t: T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn (SABECO) - Tên ti ng Anh: Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation - Tên vi t t t và giao d ch: SABECO Tr s chính: - a ch : 187 Nguy n Chí Thanh,Phư ng 12, Qu n 5, Tp. H Chí Minh - i n tho i: (84-8) 855 9595 - Fax: (84-8) 857 7095 - Website : www.sabeco.com.vn - Logo: Văn phòng giao d ch: - a ch : 6 Hai Bà Trưng, P. B n Nghé, Qu n 1, Tp. H Chí Minh - i n tho i: (84-8) 829 6342 - Fax: (84-8) 829 6856 -8-
 10. 10. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 2. T ch c th c hi n u giá - Tên t ch c: S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh - a ch : 45-47 B n Chương Dương, Qu n 1, Tp. H Chí Minh - i n tho i: (84.8) 821 7713 - Fax: (84.8) 821 7452 - Website: www.vse.org.vn - E-mail: market_infor@vse.org.vn - Logo: 3. T ch c tư v n u giá - Tên t ch c: Công ty C ph n Ch ng khoán Qu c t Vi t Nam (VIS) Tr s chính: - a ch : T ng 3, 59 Quang Trung, Qu n Hai Bà Trưng, Hà N i - Tel: (84-4) 944 5888 - Fax: (84-4) 944 5889 Chi nhánh: - a ch : L u 2, StarView Buiding, 63A Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Qu n1, Tp. H Chí Minh - Tel: (84-8) 914 7320 - Fax: (84-8) 914 7321 Phòng Giao d ch: - a ch : L u 2, ITAXA House, 126 Nguy n Th Minh Khai, Qu n 3, Tp. H Chí Minh - Tel: (84-8) 930 2320 - Fax: (84-8) 930 2321 - Logo: -9-
 11. 11. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 4. T ch c tư v n xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hóa - Tên t ch c: Công ty c ph n Ch ng khoán B o Vi t Tr s chính: - a ch : 94 Bà Tri u, Qu n Hoàn Ki m, Hà N i - Tel: (84-4) 943 3016 - Fax: (84-4) 943 3012 - Website: www.bvsc.com.vn Chi nhánh: - a ch : L u 11 Nguy n Công Tr , Qu n 1, Tp. H Chí Minh - Tel: (84-8) 914 1992 - Fax: (84-8) 914 1991 5. T ch c ki m toán - Tên t ch c: Công ty TNHH DELOITTE Vi t Nam - Văn phòng Tp. H Chí Minh - a ch : Phòng 1105 Trung tâm Thương m i Sài Gòn, 37 Tôn c Th ng, Qu n 1, Tp. H Chí Minh - Tel: (84-8) 910 0751 - Fax: (84-8) 910 0750 - Website: www.deloitte.com/vn IV. NH NG NGƯ I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÔNG B THÔNG TIN 1. T ch c phát hành - Ông Nguy n Bá Thi - Ch c v : Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn và - Ông Nguy n Quang Minh - Ch c v : T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn Chúng tôi b o m r ng các thông tin và s li u trong B n công b thông tin này là phù h p v i th c t ngư i u tư có th ánh giá v tài s n, tình hình tài chính, k t qu và tri n v ng kinh doanh c a T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn trư c khi ăng ký tham d u giá mua c ph n. - 10 -
 12. 12. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 2. T ch c tư v n - Ông ng Doãn Kiên - Ch c v : T ng Giám c Công ty C ph n Ch ng khoán Qu c t Vi t Nam Vi c ánh giá và l a ch n ngôn t trong B n công b thông tin này ã ư c Công ty C ph n Ch ng khoán Qu c t Vi t Nam th c hi n m t cách h p lý và c n tr ng d a trên các thông tin và s li u do T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn (SABECO) cung c p. Chúng tôi b o m r ng các bư c th c hi n và n i dung B n công b thông tin này ã tuân th theo úng nh ng trình t b t bu c nhưng không hàm ý b o m giá tr c a ch ng khóan. V. C I M, TÌNH HÌNH DOANH NGHI P TRƯ C C PH N HÓA 1. Thông tin chung v doanh nghi p c ph n hóa - Tên t ch c: T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn (SABECO) Tr s chính: - a ch : 187 Nguy n Chí Thanh, P.12, Qu n 5, Tp. H Chí Minh - i n tho i: (84-8) 855 9595 - Fax: (84-8) 857 7095 Văn phòng giao d ch: - a ch : 6 Hai Bà Trưng, P. B n Nghé, Qu n 1, Tp. H Chí Minh - i n tho i: (84-8) 829 6342 - Fax: (84-8) 829 6856 Văn phòng i di n t i Hà N i: - a ch : T ng 9, Toà nhà SACOMBANK, 88 Lý Thư ng Ki t, Qu n Hoàn Ki m, Hà N i - i n tho i: (84-4) 974 5877 - Fax: (84-4) 974 5878 Ngành ngh kinh doanh chính: (Theo gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thay i l n th 2 s 4106000286 do S K ho ch và u tư Tp. H Chí Minh c p ngày 01/09/2006) - S n xu t, mua bán các lo i Bia, Rư u, Nư c gi i khát, C n, Bao bì, Nút khoén, Nư c khoáng; - Mua bán v t tư, nguyên li u, thi t b , ph tùng có liên quan n ngành s n xu t Bia - Rư u - Nư c gi i khát; - 11 -
 13. 13. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin - Tư v n u tư, nghiên c u ( ào t o ngh ), thi t k , ch t o, l p t thi t b và công trình chuyên ngành Bia - Rư u - Nư c gi i khát; - Kinh doanh khách s n, du l ch, kho bãi, văn phòng, trung tâm thương m i, môi gi i b t ng s n, v n t i hàng hóa n i a; - Ch t o s n ph m cơ khí; - Xây d ng dân d ng và công nghi p, công trình k thu t h t ng ô th và khu công nghi p; - u tư xây d ng kinh doanh khu công nghi p, kinh doanh nhà . 2. Quá trình hình thành và phát tri n: 2.1 Tóm t t l ch s : - Ti n thân c a T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn là nhà máy Bia Ch L n thu c hãng B.G.I ch tư b n Pháp ư c chính ph Nư c C ng Hòa Xã H i Ch Nghĩa Vi t Nam ti p qu n. - Nhà máy Bia Sài Gòn, ư c thành l p ngày 17/05/1977 theo quy t nh s 854/LTTP c a B trư ng B Lương th c và Th c ph m. - Th c hi n ch trương c a Nhà nư c v t ch c l i s n xu t kinh doanh trong khu v c kinh t qu c doanh, ngày 14/09/1993 B trư ng B công nghi p nh ã có quy t nh s 882/Q - TCCB thành l p l i doanh nghi p Nhà nư c và i tên: Công ty Bia Sài Gòn. - Th c hi n quy t nh s 125/Q -TTg ngày 28/01/2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án t ng th s p x p, i m i T ng công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c thu c B Công nghi p giai o n 2003-2005, tháng 03/2003 B Công nghi p (nay là B Công Thương) ã trình Th tư ng chính ph án t ch c l i T ng công ty Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam thành hai T ng công ty nhà nư c. Ngày 01/04/2003 Th tư ng chính ph có công văn s 355/CP- MCP ng ý thành l p T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn và B Công nghi p (nay là B Công Thương) có quy t nh s 74/2003/Q - BCN Ngày 06/05/2003 thành l p T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn (vi t t t là SABECO) trên cơ s t ch c l i Công ty Bia Sài Gòn và chuy n các ơn v : Công ty Rư u Bình Tây; Công ty Nư c gi i khát Chương Dương và Nhà máy Th y tinh Phú Th thành các ơn v thành viên c a T ng công ty. - Ngày 19/12/2003, SABECO ã trình án thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con. Ngày 31/03/2004 Th tư ng Chính ph ã ban hành quy t nh s 50/2004/Q -TTg phê duy t án thí i m và B công nghi p (nay là B Công Thương) ã có quy t nh s 37/2004/Q -BCN ngày 11/05/2004 chuy n T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn sang t ch c và ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con. Trong ó Công ty m ư c hình thành t Văn phòng, các phòng ban nghi p v , các nhà máy, xí nghi p, phân xư ng s n xu t h ch toán ph thu c T ng công ty. - 12 -
 14. 14. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin - Công ty m là doanh nghi p nhà nư c, do nhà nư c s h u toàn b v n i u l . Công ty m tr c ti p s n xu t kinh doanh và u tư tài chính vào các Công ty con, Công ty liên k t. - V i kinh nghi m trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh Bia, T ng công ty ã phát tri n ư c thương hi u Bia Sài Gòn, Bia 333 và là doanh nghi p ng u trong ngành s n xu t Bia t i Vi t Nam. 2.2 Các thành t u t ư c trong 30 năm: - Là ơn v d n u toàn ngành hoàn thành xu t s c nhi m v chính tr v i năng su t, ch t lư ng, hi u qu cao, óng góp vào s phát tri n kinh t c a ngành, a phương và t nư c. - ơn v hàng u trong chính sách xây d ng và phát tri n th trư ng, h th ng phân ph i trong lĩnh v c kinh doanh s n ph m Bia c a Vi t Nam v i s n lư ng tiêu th chi m gi trên 35% th ph n (ngu n: Công ty Navigos, 2007). - Công tác xã h i: 1997 ã ng h 812,4 tri u ng; năm 2006 ã ng h 3,3 t ng. - Danh hi u “Thương hi u tín nhi m" Bia Sài Gòn trong 22 năm. - S n ph m Bia Sài Gòn - Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao, ư c ngư i tiêu dùng bình ch n liên t c trong 11 năm t 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. - S n ph m Bia lon 333 t Huy Chương B c t i cu c thi bình ch n Bia qu c t t ch c t i Australia năm 1999, 2000 và 2001. 2.3 Các danh hi u, b ng khen ã ư c phong t ng: Huân chương - Huân chương c l p h ng ba, năm 2002. - Huân chương Lao ng h ng nh t, năm 1996. - Huân chương Lao ng h ng ba, năm 1997. - Huân chương Chi n công h ng ba, năm 2001. - Huân chương Lao ng h ng ba cho 03 cán b lãnh o, năm 2006. C thi ua và B ng khen c a Th tư ng Chính ph : - C thi ua c a Chính ph năm 1994, 1995, 1997,1998, 2003, 2004, 2005 và 2006. - B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho T ng công ty, năm 2002. - B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 07 cán b lãnh o T ng công ty, năm 2004 và 2006. - 13 -
 15. 15. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 3. S n ph m và d ch v cung c p: 3.1 S n xu t a. S n ph m Bia Lon Sài Gòn 333 - Tên thương hi u: 333 EXPORT. - Thành ph n: Nư c, i m ch, Hoa bia, g o - Th trư ng: • Trong nư c: Toàn qu c • Nư c ngoài : Trên 17 nư c như Nh t, Malaysia, Singapore, Hà lan, Pháp, c, Th y Sĩ, Anh, an M ch, M , Canada, Australia... - Hình nh: b. S n ph m Bia Chai Sài Gòn 355 - Tên thương hi u: SAIGON EXPORT. - Th trư ng: • Trong nư c: Toàn qu c • Nư c ngoài : Trên 17 nư c như Nh t, Malaysia, Singapore, Hà lan, Pháp, c, Th y Sĩ, Anh, an M ch, M , Canada, Australia... - Hình nh: - 14 -
 16. 16. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin c. S n ph m Bia Chai Sài Gòn 450 - Tên thương hi u: Saigon Larger Beer - Th trư ng: Trên toàn lãnh th Vi t Nam. - Hình nh: d. S n ph m Bia Chai Sài Gòn 330 - Thương hi u: SAIGON SPECIAL - Th trư ng: • Trong nư c: Toàn qu c • Nư c ngoài : Trên 17 nư c như Nh t, Malaysia, Singapore, Hà lan, Pháp, c, Th y Sĩ, Anh, an M ch, M , Canada, Australia... - Hình nh: e. Các thương hi u khác như: Rư u Bình Tây, Rư u ng Xuân, Nư c gi i khát Chương Dương… do các công ty con ang qu n lý và khai thác s d ng. 3.2 Xu t kh u Các lo i s n ph m bia do T ng công ty s n xu t. - 15 -
 17. 17. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 3.3 Nh p kh u Các lo i v t tư, nguyên li u, thi t b , ph tùng có liên quan n s n xu t và tiêu th bia lon và bia óng chai. 4. Cơ c u t ch c c a T ng Công ty: T ng công ty ư c t ch c và ho t ng theo Lu t doanh nghi p Nhà nư c và i u l c a T ng công ty theo mô hình Công ty m - Công ty con ban hành theo quy t nh s 167/2004/Q -BCN ngày 09/12/2004 c a B trư ng B công nghi p (nay là B Công Thương): 4.1 Văn phòng T ng công ty: - H i ng qu n tr : 05 thành viên - Ban ki m soát: 05 thành viên - Ban i u hành: T ng giám c và 04 Phó t ng giám c - K toán trư ng - B máy giúp vi c: g m Văn phòng và các ban tham mưu giúp vi c 4.2 Các ơn v ph thu c và s nghi p: - Nhà máy Bia Sài Gòn Nguy n Chí Thanh a ch : 187 và 474 Nguy n Chí Thanh, Qu n 5, Tp. H Chí Minh. - Nhà máy Bia Sài Gòn C Chi a ch : Khu CN Tây B c C Chi, Huy n C Chi, Tp. H Chí Minh - Xí nghi p D ch v K thu t a ch : 215 ào Duy T , Qu n 5, Tp. H Chí Minh - Nhà máy Th y Tinh Phú Th a ch : 152 L c Long Quân, Qu n 11, Tp. H Chí Minh - Văn phòng i di n t i Hà N i a ch : T ng 9, Toà nhà SACOMBANK, 88 Lý Thư ng Ki t, Qu n Hoàn Ki m, Hà N i - Trung tâm ào t o nghiên c u công ngh th c ph m u ng SABECO a ch : 621 Ph m Văn Chí, Qu n 6, Tp. H Chí Minh - 16 -
 18. 18. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 5. B máy qu n lý i u hành doanh nghi p 5.1 H i ng qu n tr H i ng qu n tr là cơ quan qu n lý cao nh t c a T ng Công ty. H i ng qu n tr qu n lý theo quy nh c a Chính Ph v t ch c và ho t ng và các quy nh khác có liên quan c a Pháp lu t. Nhi m kỳ c a H i ng qu n tr là 05 năm. Các thành viên c a H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. H i ng qu n tr có 05 thành viên, trong ó có Ch t ch, 01 thành viên kiêm T ng Giám c. 5.2. Ban ki m soát Ban ki m soát SABECO th c thi các ch c năng ki m soát n i b theo quy nh hi n hành và theo i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. Ban ki m soát g m 05 thành viên, trong ó có 01 Trư ng ban và 04 thành viên. 5.3. T ng Giám c, Ban i u hành và b máy giúp vi c T ng Giám c là i di n theo pháp lu t c a T ng Công ty, là ngư i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c pháp lu t v vi c i u hành ho t ng hàng ngày theo nhi m v , quy n h n quy nh. Giúp vi c cho T ng Giám c là các Phó T ng Giám c, K toán trư ng và b máy các Ban, Phòng chuyên môn nghi p v . 6. Thành viên H i ng qu n tr và Ban T ng Giám c 6.1. Thành viên H i ng qu n tr Ông NGUY N BÁ THI - Sinh năm: 1956 - Qu c t ch: Vi t Nam a. Ch c v : Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn ng viên ng c ng s n Vi t Nam b. Trình : - Chuyên môn: K sư Qu n lý công nghi p C nhân Lu t - Chính tr : Cao c p lý lu n chính tr - 17 -
 19. 19. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin c. Quá trình ào t o: - T 1987 - 1992: H c i h c Bách khoa Thành ph H Chí Minh chuyên ngành Qu n lý công nghi p. - T 1993 - 1996: H c cao c p chính tr t i H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh. - T 1996 - 2001: H c i h c Lu t Hà N i d. Quá trình công tác: - T 01/1974-06/1981: Công tác trong quân i Nhân dân Vi t Nam. - T 06/1981-12/1985: Chuy n ngành v nhà máy d t chăn Bình L i. Công nhân s a ch a cơ khí. Trư ng ca, phó qu n c, qu n c phân xư ng. Kiêm Bí thư oàn TNCS H Chí Minh. - T 12/1985-01/1987: Phó Bí thư thư ng tr c oàn TNCS H Chí Minh kh i B Công nghi p nh t i Thành ph H Chí Minh. - T 01/1987-05/1989: Bí thư oàn kh i Công nghi p nh t i Tp. H Chí Minh. - T 05/1989-01/1992: Bí thư oàn kh i, U viên thư ng v thư ng tr c ng u kh i B Công nghi p nh t i Thành ph H Chí Minh. - T 01/1992-12/1996: Phó Bí thư thư ng tr c ng u kh i B Công nghi p nh . - T 01/1997-03/2001: Phó Bí thư ng u kh i B Công nghi p, Giám c i u hành Công ty Bia Sài Gòn kiêm Giám c nhà máy Rư u Bình Tây. - T 03/2001-06/2003: Phó Bí thư ng u kh i B Công nghi p, Bí thư ng u -Giám c Công ty Rư u Bình Tây. - T 06/2003-05/2004: Phó Bí thư ng u kh i B Công nghi p, Bí thư ng u - U viên thư ng tr c H i ng qu n tr T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn kiêm Giám c Công ty Rư u Bình Tây. - T 05/2004 n nay: Phó Bí thư ng u kh i B Công nghi p, Bí thư ng u - Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. - 18 -
 20. 20. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin Ông NGUY N QUANG MINH - Sinh năm: 1960 - Qu c t ch: Vi t Nam a. Ch c v : y viên H i ng qu n tr T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn ng viên ng c ng s n Vi t Nam b. Trình : - Chuyên môn: K sư chuyên ngành Nhi t công nghi p C nhân Qu n tr kinh doanh - Chính tr : Trung c p lý lu n chính tr c. Quá trình ào t o: - T 1978 - 1982: H c i h c Bách khoa Hà N i chuyên ngành Nhi t công nghi p. - T 1995 - 1998: H c Qu n tr kinh doanh t i i h c kinh t Thành ph H Chí Minh. d. Quá trình công tác: - T 1983 - 1984: Công tác t i o n Thông tin tín hi u ư ng s t III c a T ng c c ư ng s t. - T 1984 - 1991: Công tác t i phòng K thu t Xí nghi p liên hi p Rư u - Bia - Nư c gi i khát II c a B Công nghi p. - T 1991 - 1992: Công tác t i Phân xư ng ng l c c a Công ty Bia Sài Gòn. - T 1992 - 1995: Công tác t i Phòng K thu t c a Công ty Bia Sài Gòn. - T 1995 - 2000: Phó phòng K thu t Công ty Bia Sài Gòn. - T 2000 - 2003: Trư ng phòng K thu t Công ty Bia Sài Gòn. - T 2003 - 2006: Phó T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c Gi i Khát Sài Gòn. - T 2006 n nay: y viên H i ng qu n tr kiêm T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. - 19 -
 21. 21. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin Ông BÙI NG C H NH - Sinh năm: 1959 - Qu c t ch: Vi t Nam a. Ch c v : y viên H i ng qu n tr T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn ng viên ng C ng s n Vi t Nam b. Trình : - Chuyên môn: C nhân Tài chính K toán - Chính tr : Trung c p lý lu n chính tr c. Quá trình ào t o: - T 1987 - 1991: H c i h c Tài chính K toán. - T 1993 - 1994: Trung c p lý lu n chính tr . - Năm 1995: H c l p ào t o K toán trư ng. d. Quá trình công tác: - T 10/1976-11/1978: Nhân viên k toán Công ty B t ng t Mi n Nam. - T 11/1978-11/1982: Tham gia nghĩa v quân s . - T 11/1982-08/1988: Nhân viên Phòng Tài chính K toán Công ty B t ng t Thiên Hương. - T 08/1988-1997: Nhân viên K toán Phòng Tài chính k toán Công ty Bia Sài Gòn. - T 1997-2003: Phó phòng Tài chính k toán Công ty Bia Sài Gòn. - T 2003-06/2006: Phó phó Tài chính k toán T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. - T 06/2006 n nay: U viên H i ng qu n tr kiêm Trư ng Ban ki m soát T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. - 20 -
 22. 22. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin Ông BÙI QUANG H I - Sinh năm: 1952 - Qu c t ch: Vi t Nam a. Ch c v : y viên H i ng qu n tr T ng công ty Bia - Rư u -Nư c Gi i Khát Sài Gòn ng viên ng c ng s n Vi t Nam b. Trình : - Chuyên môn: K sư chuyên ngành Máy - hóa th c ph m. - Chính tr : Cao c p lý lu n chính tr c. Quá trình ào t o: - T 1970-1977: H c ch t o máy Slovakia, Ti p Kh c - Năm 1981: H c qu n lý kinh t trư ng i h c Kinh t Qu c dân Hà N i. - Năm 1986: H c qu n lý kinh t do các Chuyên gia Liên Xô ào t o. d. Quá trình công tác: - T 06/1985-08/1988: Giám c Xí nghi p Cơ i n Tân Bình. - T 08/1988-05/1992: Cán b t ch c lao ng Vi t Nam t i Ti p Kh c. - T 05/1992-10/1996: Giám c Nhà máy Cơ khí Th c ph m. - T 10/1996-03/2001: Giám c Công ty Cơ khí và Xây l p Công nghi p. - T 03/2001-05/2004: Phó T ng giám c T ng công ty Máy & Thi t b công nghi p kiêm Giám c Công ty Cơ khí và Xây l pCông nghi p. - T 05/2004-12/2005: Giám c Công ty Cơ khí và Xây l p Công nghi p. - T 01/2006-02/2007: Ch t ch H i ng qu n tr kiêm T ng giám c Công ty c ph n Cơ khí và Xây l p Công nghi p, y viên H i ng qu n tr T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. - T 02/2007 n nay: Ch t ch H i ng Qu n tr Công ty C ph n Cơ khí và Xây l p Công nghi p kiêm y viên H i ng qu n tr T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. - 21 -
 23. 23. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin Ông LÝ QU C HÙNG - Sinh năm: 1964 - Qu c t ch: Vi t Nam a. Ch c v : y viên H i ng Qu n tr T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn ng viên ng c ng s n Vi t Nam b. Trình : - Chuyên môn: Th c s Lu t C nhân Qu n tr kinh doanh - Chính tr : Cao c p lý lu n chính tr c. Quá trình ào t o: - T 1984 - 1988: H c c nhân Lu t i h c Pháp lý Hà N i (nay là ih c Lu t Hà N i). - T 1994 - 1996: H c Qu n tr kinh doanh t i i h c Kinh t qu c dân Hà N i. - T 1998 - 2000: H c Th c s Lu t t i Trư ng i h c T ng h p Monash (Australia). d. Quá trình công tác: - T 08/1982-12/1983: Chi n s Sư oàn 312. - T 09/1988-05/1992: Cán b Phòng K ho ch Công ty May Thăng Long. - T 05/1992-02/1993: Quy n Phó Phòng K ho ch Công ty May Thăng Long. - T 02/1993-01/1997: Phó Trư ng phòng Xu t nh p kh u Công ty May Thăng Long. - T 01/1997-06/1997: Phó Trư ng phòng Th trư ng Công ty May Thăng Long. - T 06/1997-11/1998: Chuyên viên Trung tâm thông tin, Thư vi n và Nghiên c u khoa h c - Văn phòng Qu c H i. Phó Bí thư chi b Trung tâm thông tin. - T 12/2000-07/2001: Chuyên viên Trung tâm Thông tin - Văn phòng Qu c h i. - T 07/2001-11/2002: Phó Trư ng phòng Báo chí Trung tâm Thông tin - Văn phòng Qu c h i. - T 11/2002-09/2003: Phó Trư ng phòng, Chuyên viên chính V i ngo i, Thư ký Ch nhi m U ban i ngo i c a Qu c h i. - 22 -
 24. 24. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin - T 09/2003-03/2007: Chuy n công tác v B Công nghi p, Phó V trư ng V Pháp ch . - T 03/2007-08/2005: Phó Bí thư chi b V Pháp ch . - T 08/2005-07/2006: Thành viên H i ng c nh tranh - T 07/2006-03/2007: V trư ng V Pháp ch , Bí thư chi b . - T 05/2007 n nay: Kiêm nhi m U viên H i ng qu n tr T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. 6.2 Thành viên Ban T ng Giám c Ông NGUY N QUANG MINH - Sinh năm: 1960 - Qu c t ch: Vi t Nam - Ch c v : T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn (Lý l ch chi ti t ư c nêu ph n y viên H i ng qu n tr ) Ông VĂN THANH LIÊM - Sinh năm: 1950 - Qu c t ch: Vi t Nam a. Ch c v : Phó T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c Gi i Khát Sài Gòn; Ch t ch kiêm Giám c Công ty TNHH 1 TV TMDV Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn; ng viên ng C ng S n Vi t Nam. b. Trình : - Chuyên môn: i h c An ninh; C nhân Lu t - Chính tr : Trung c p lý lu n chính tr c. Quá trình ào t o: - T 1970 - 1974: H c i h c Công an - T 9/1971- 3/1974: H c i h c Lu t Hà N i. - Năm 1986: Khóa h c qu n lý kinh t do B N i v t ch c. - 23 -
 25. 25. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin d. Quá trình công tác: - T 1975 - 1988: Công tác t i B Công an gi ch c v phó trư ng phòng - V ào t o cán b - Thư ng v ào t o cán b t i Tp. H Chí Minh - T 1988 - 9/1995: Công tác t i Công ty Bia Sài Gòn - T 10/1995- 1998: Chánh văn phòng T ng công ty Rư u - Bia - Nư c Gi i Khát Vi t Nam - T 3/1998 – 6/2003: Giám c Công ty TMDV Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam; Kiêm Chánh văn phòng T ng công ty Rư u - Bia -Nư c gi i khát Vi t Nam - T 6/2003- nay: Phó T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c Gi i Khát Sài Gòn; Ch t ch kiêm Giám c Công ty TNHH 1 TV TMDV Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. Bà PH M TH H NG H NH - Sinh năm: 1960 - Qu c t ch: Vi t Nam a. Ch c v : Phó T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c Gi i Khát Sài Gòn Ch t ch Công oàn T ng công ty Bia - Rư u - Nư c Gi i Khát Sài Gòn ng viên ng c ng s n Vi t Nam b. Trình : - Chuyên môn: K sư i n t ng hóa C nhân Qu n tr kinh doanh - Chính tr : Cao c p lý lu n chính tr c. Quá trình ào t o: - T 1978 - 1982: H c i h c Bách khoa Hà N i chuyên ngành i u khi n t ng hóa. - T 2002 - 2005: H c i h c kinh t Thành ph H Chí Minh chuyên ngành Qu n tr kinh doanh. d. Quá trình công tác: - T 1983 - 1987: Phó qu n c Xư ng ng l c Công ty Bia Sài Gòn. - 24 -
 26. 26. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin - T 1987 - 12/2002: Phó qu n c Xư ng ng l c Công ty Bia Sài Gòn, Ch t ch Công oàn Công ty Bia Sài Gòn, Phó Ch t ch Công oàn T ng công ty Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam - T 12/2002-06/2003: y viên H i ng qu n tr T ng công ty Bia Rư u Nư c gi i khát Vi t Nam, Phó Ch t ch Công oàn T ng công ty Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam. - T 06/2003-12/2005: y viên H i ng qu n tr , Trư ng Ban ki m soát, Ch t ch Công oàn T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. - T 12/2005-06/2006: Phó T ng Giám c, Ch t ch Công oàn T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. Ch t ch H i ng qu n tr Công ty c ph n Bia Sài Gòn - Sóc Trăng. - T 06/2006 n nay: Phó T ng Giám c, Ch t ch Công oàn T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. Ch t ch H i ng qu n tr Công ty c ph n Bia Sài Gòn - Mi n Tây. Bà TR NH TH TUY T MINH - Sinh năm: 1962 - Qu c t ch: Vi t Nam a. Ch c v : Phó T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c Gi i Khát Sài Gòn ng viên ng c ng s n Vi t Nam. b. Trình : - Chuyên môn: C nhân Kinh t công nghi p C nhân Qu n tr kinh doanh ngo i thương - Chính tr : Trung c p lý lu n chính tr c. Quá trình ào t o: - T 1981 - 1985: H c i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh chuyên ngành Kinh t công nghi p - T 05/1994-08/1994: Tham gia khóa ào t o K toán trư ng do B Công nghi p nh t ch c. - T 1995 - 1997: H c i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh chuyên ngành Qu n tr kinh doanh ngo i thương. - T 03/2006-11/2006: Tham gia Khóa h c Giám c tài chính do Vi n nghiên c u kinh t phát tri n t ch c. - 25 -
 27. 27. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin d. Quá trình công tác: - Năm 1986: Công tác t i Phòng K toán - Tài chính nhà máy Bia Sài Gòn. - T 03/1996-12/1996: Phó phòng K toán - Tài chính Công ty Bia Sài Gòn. - T 12/1996-03/1998: Quy n trư ng phòng K toán - Tài chính Công ty Bia Sài Gòn. - T 03/1998-02/2000: Trư ng phòng K toán - Tài chính Công ty Bia Sài Gòn kiêm quy n Trư ng phòng K toán tài chính T ng công ty Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam. - T 02/2000-07/2003: Trư ng phòng K toán - Tài chính T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. - T 07/2003-10/2003: Trư ng phòng K toán tài chính T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. - T 10/2003-05/2006: K toán trư ng T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. - T 05/2006 n nay: Phó T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn. Ông HOÀNG CHÍ THÀNH - Sinh năm: 1967 - Qu c t ch: Vi t Nam a. Ch c v : Phó T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn b. Trình : - Chuyên môn: C nhân Qu n tr kinh doanh. C nhân Lu t - Chính tr : Trung c p lý lu n chính tr c. Quá trình ào t o: - T 1992 - 1997: H c Qu n tr kinh doanh i h c Kinh t Thành ph H Minh. - T 2003 - 2005: H c c nhân Lu t t i i h c Lu t Hà N i. - T 06/2006-12/2006: Khóa h c Giám c i u hành do Vi n nghiên c u kinh t tri n t ch c. - 26 -
 28. 28. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin d. Quá trình công tác: - T 1998 - 2003: Giám c i u hành Công ty Bia Sài Gòn. - T 2003 - 2004: Phó T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c Gi i Sài Gòn, Ch t ch H i ng qu n tr Công ty Liên doanh Sài Gòn - Phú Yên. - T 2005 n nay: Phó T ng Giám c T ng công ty Bia - Rư u - Nư c Gi i Sài Gòn, Ch t ch H i ng qu n tr kiêm T ng Giám c Công ty c ph n Nư c gi i khát Chương Dương. Ông NGUY N TI N DŨNG - Sinh năm: 1973 - Qu c t ch: Vi t Nam a. Ch c v : K toán trư ng T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c Gi i Khát Sài Gòn ng viên ng C ng s n Vi t Nam b. Trình : - Chuyên môn: C nhân kinh t . - Chính tr : Trung c p lý lu n chính tr c. Quá trình ào t o: - T 1989 - 1994: H c c nhân kinh t chuyên ngành Tài chính tín d ng t i Trư ng i H c Tài chính K toán Hà N i - T 9/1999 – 5/2000: Khóa h c b i dư ng nghi p v K tóan trư ng do B Tài chính t ch c d. Quá trình công tác: - T 11/1994–03/1999: Ph trách k toán Nhà máy S a Hà N i-Công ty S a Vi t Nam - T 04/1999–03/2001: Ph trách Phòng Tài chính k tóan Nhà máy Rư u Bình Tây - Công ty Bia Sài Gòn - T 04/2001– 06/2004:K toán trư ng Công ty Rư u Bình Tây - T 06/2004–10/2005: Phó Giám c ph trách kinh doanh Công ty Rư u Bình Tây - T 11/2005–6/2006: Gíam c i u hành Công ty CP. Rư u Bình Tây - T 06/2006–12/2006: Ph trách Ban Tài chính k toán T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn - 27 -
 29. 29. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin Ch t ch H i ng qu n tr Công ty CP. Rư u Bình Tây - T 01/2007– nay : K toán trư ng T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn 7. Cơ c u lao ng 7.1 Danh sách lao ng thư ng xuyên t i doanh nghi p T ng s lao ng t i th i i m (03/12/2007): 1.599 ngư i - Phân lo i theo H p ng lao ng: i tư ng không thu c di n ký h p ng: 11 ngư i Lao ng theo H p ng lao ng không xác nh th i h n: 1.182 ngư i Lao ng theo H p ng lao ng có th i h n t 12 tháng n 36 tháng: 404 ngư i Lao ng th i v có th i h n dư i 12 tháng: 02 ngư i - Phân lo i theo trình lao ng: Lao ng có trình i h c, trên i h c: 320 ngư i Lao ng có trình cao ng, trung c p: 76 ngư i Lao ng khác: 1.203 ngư i Trong ó: * Lao ng t i Công ty m : 1.254 ngư i - Phân lo i theo H p ng lao ng i tư ng không thu c di n ký h p ng: 08 ngư i Lao ng theo H p ng lao ng không xác nh th i h n: 1.024 ngư i Lao ng theo H p ng lao ng có th i h n t 12 tháng n 36 tháng: 221 ngư i Lao ng mùa v , có th i h n dư i 12 tháng: 01 ngư i - Phân lo i theo trình lao ng Lao ng có trình i h c, trên i h c: 272 ngư i Lao ng có trình trung c p: 62 ngư i - 28 -
 30. 30. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin Lao ng khác: 920 ngư i * Lao ng t i Công ty TNHH 1TV TMDV Bia Rư u NGK Sài Gòn: 345 ngư i - Phân lo i theo H p ng lao ng i tư ng không thu c di n ký h p ng: 03 ngư i Lao ng theo H p ng lao ng không xác nh th i h n: 158 ngư i Lao ng theo H p ng lao ng có th i h n t 12 tháng n 36 tháng: 183 ngư i Lao ng mùa v , có th i h n dư i 12 tháng: 01 ngư i - Phân lo i theo H p ng lao ng Lao ng có trình i h c, trên i h c: 48 ngư i Lao ng có trình trung c p: 14 ngư i Lao ng khác: 283 ngư i 7.2 T ng s lao ng ti p t c chuy n sang công ty c ph n: - T ng s lao ng th i i m công b giá tr doanh nghi p: 1.599 ngư i - Lao ng chuy n sang công ty c ph n: 1.457 ngư i Trong ó: Lao ng có trình i h c, trên i h c: 320 ngư i Lao ng có trình cao ng, trung c p: 76 ngư i Lao ng ph thông : 1.061 ngư i - 29 -
 31. 31. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 8. Danh m c công ty con, công ty liên k t và các kho n u tư tài chính 8.1 Công ty con: V n i ul S n ph m T l STT Tên công ty Ghi chú ( ng) chính n m gi Công ty TNHH 1TV Thương 1 TMDV Bia Rư u 134.500.000.000 100% m i NGK Sài Gòn Công ty CP Bia Sài Bia các 2 145.000.000.000 51% Gòn - Mi n Tây lo i Công ty CP Bia Sài Bia các 3 60.000.000.000 51% Gòn - Phú Yên lo i Công ty CP Bia Sài Bia các 4 105.000.000.000 51% Gòn - Ngh Tĩnh lo i ang u Công ty CP Bia Sài Bia các 5 250.000.000.000 51% tư xây Gòn - Quãng Ngãi lo i d ng ang u Công ty CP Bia Sài Bia các 6 250.000.000.000 51% tư xây Gòn - Sông Lam lo i d ng ang u Công ty CP Bia Sài Bia các 7 250.000.000.000 51% tư xây Gòn - Vĩnh Long lo i d ng Công ty CP Bia Ru u Bia, C n 8 Sài Gòn - ng 30.000.000.000 rư u các 51% Xuân lo i Công ty CP Bia NGK Bia các 9 32.977.000.000 72,50% Sài Gòn - Hà Nam lo i Công ty CP Rư u C n, 10 80.000.000.000 51% Bình Tây Rư u Công ty CP NGK Nư c gi i 11 85.000.000.000 51% Chương Dương khát Ghi chú: V n i u l th hi n t i b ng trên căn c h sơ góp v n c a các t ch c này. - 30 -
 32. 32. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 8.2 Công ty liên k t: V n i ul S n ph m T l STT Tên công ty Ghi chú ( ng) chính n m gi Công ty CP Bia Sài Bia các 1 130.000.000.000 25% Gòn - Daklak lo i Công ty CP Bia Sài Bia các 2 72.000.000.000 20% Gòn - Quy Nhơn lo i Công ty CP Bia Sài Bia các ang u tư 3 125.000.000.000 20% xây d ng Gòn - Ph Lý lo i ang u tư Công ty CP Bia Sài Bia các 4 125.000.000.000 20% xây d ng Gòn - Phú Th lo i Công ty CP Bia Sài Bia các 5 26.360.000.000 15% Gòn - ng Nai lo i Công ty TNHH Rư u các 6 64.666.645.714 45% Allied Domecq VN lo i Công ty CP C n ang u tư 7 118.000.000.000 C n, rư u 20% Sinh h c Vi t Nam xây d ng Công ty CP Cơ khí 8 và xây l p công 30.000.000.000 Cơ khí 26% nghi p Công ty CP V n t i D ch v 9 và giao nh n Bia 80.000.000.000 25% v nt i Sài Gòn Công ty CP Bao bì Bao bì 10 6.000.000.000 20% Kho Bãi Bình Tây Carton Bao bì Công ty CP Bao Bì 11 12.000.000.000 Carton, 20% Bia Sài Gòn nút khoén Bao bì Công ty CP Bao bì Carton, ang u tư 12 180.000.000.000 20% Sabeco Sông Lam lon nhôm xây d ng 2 m nh Công ty LD TNHH Lon nhôm 13 374.920.300.000 30% Crown SaiGon 2 m nh Công ty TNHH Bao bì 14 172.567.850.000 30% Th y Tinh Malaya th y tinh Công ty TNHH Bao 15 52.771.973.333 Nút khoén 35% bì Sanmiguel - 31 -
 33. 33. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin V n i ul S n ph m T l STT Tên công ty Ghi chú ( ng) chính n m gi Công ty CP Kinh H t ng ang u tư 16 doanh H T ng 11.250.000.000 khu công 25% xây d ng KCN SABECO nghi p Công ty TNHH B t ng 17 Trung Tâm Mê 172.444.028.800 25% s n Linh ang trong Công ty CP B t B t ng giai o n 18 480.000.000.000 45% ng S n Sabeco s n l p th t c xin u tư ang trong Công ty CP R ng B t ng giai o n 19 7.000.000.000 23% vàng Phương ông s n l p th t c xin u tư ang trong Công ty CP u tư B t ng giai o n 20 70.000.000.000 29% TM Tân Thành s n l p th t c xin u tư Công ty CP Kinh Lương 21 doanh LTTP 18.000.000.000 20% th c Sabeco ang trong Công ty TNHH S n giai o n 22 96.000.000.000 Malt 20% xu t Malt Phú M l p th t c xin u tư ang trong Công ty CP Du Nhà hàng, giai o n 23 L ch Sài Gòn - 40.000.000.000 20% khách s n l p th t c ông Hà xin u tư Công ty CP Qu n 24 25.000.000.000 Tài chính 20% lý qu Sabeco Ghi chú: V n i u l th hi n t i b ng trên căn c h sơ góp v n c a các t ch c này. - 32 -
 34. 34. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 8.3 Các kho n m c u tư tài chính: V n i ul S n ph m T l STT Tên công ty Ghi chú ( ng) chính n m gi Ngân hàng TMCP 1 1.600.000.000.000 Tín d ng 1,14% ông Á Ngân hàng TMCP 2 2.800.000.000.000 Tín d ng 0,90% Xu t nh p kh u Ngân hàng TMCP 3 1.000.000.000.000 Tín d ng 5,30% Phương ông Ngân hàng TMCP ang 4 Công nghi p và d ch 1.000.000.000.000 Tín d ng 12,00% thành l p v Vi t Nam T ng công ty CP B o 5 795.313.817.028 B o hi m 0,42% hi m D u Khí T ng công ty CP B o 6 6.800.000.000.000 B o hi m 0,15% hi m Vi t Nam Qu u tư Vi t 7 1.600.000.000.000 Tài chính 6,00% Nam Qu u tư Ch ng 8 500.000.000.000 Tài chính 10,00% khoán Sài Gòn A2 Qu thành viên 9 455.000.000.000 Tài chính 11,00% Vietcombank 3 Qu u tư tăng ang thành 10 700.000.000.000 Tài chính 51,00% trư ng SABECO l p Công ty CP Ch ng 11 250.000.000.000 Tài chính 7,00% khóan i Vi t Công ty CP Qu n lý ang thành 12 50.000.000.000 Tài chính 5,00% lp qu B o Tín Công ty CP u tư và ang l p B t ng 13 Phát tri n không gian 380.000.000.000 10,00% th t c xin s n ng m u tư Công ty CP Du l c Nhà hàng, 14 75.000.000.000 10.20% thương m i D.I.C khách s n Công ty CP Du l ch Nhà hàng, 15 D u khí Phương 150.000.000.000 10,00% khách s n ông ang l p Công ty CP Th y 16 687.000.000.000 i n 30,00% th t c xin i n Mi n Nam u tư Ghi chú: V n i u l th hi n t i b ng trên căn c h sơ góp v n c a các t ch c này. - 33 -
 35. 35. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 9. Giá tr ph n v n nhà nư c t i th i i m c ph n hóa - Giá tr th c t c a T ng công ty và giá tr ph n v n nhà nư c t i T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn t i th i i m 31/12/2006 theo quy t nh s 1984/Q - BCT ngày 03/12/2007 c a B Công Thương phê duy t như sau: - Giá tr th c t doanh nghi p: 8.618.279.392.303 ng Trong ó: Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c: 6.412.811.857.466 ng B NG CÂN I K TOÁN XÁC NH L I Th i i m 31/12/2006 ơn v tính: ng Mã Giá tr xác nh Kho n m c Giá tr s sách s l i 1 2 3 4 TÀI S N A - TÀI S N NG N H N 100 1.553.286.214.100 1.602.496.529.328 I. Ti n và các kho n tương ương ti n 110 483.515.696.783 483.515.696.783 1. Ti n 111 483.515.696.783 483.515.696.783 2. Các kho n tương ương ti n 112 - - II. u tư tài chính ng n h n 120 472.341.281.604 472.341.281.604 1. u tư ng n h n 121 472.341.281.604 472.341.281.604 2. D phòng gi m giá u tư ng n h n 129 - - III. Các kho n ph i thu ng n h n 130 396.102.381.197 428.923.049.508 1. Ph i thu c a khách hàng 131 92.213.176.122 92.213.176.122 2. Tr trư c cho ngư i bán 132 149.468.148.091 149.611.151.678 3. Các kho n ph i thu khác 135 166.010.347.932 187.098.721.708 4. D phòng các kho n thu khó òi 139 (11.589.290.948) - IV. Hàng t n kho 140 164.703.430.903 189.030.535.503 1. Hàng t n kho 141 196.057.327.523 189.030.535.503 2. D phòng gi m giá hàng t n kho 149 (31.353.896.620) - V. Tài s n ng n h n khác 150 36.623.423.613 28.685.965.930 1. Chi phí tr trư c ng n h n 151 1.277.016.865 4.091.109.056 2. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà 8.434.767.709 1.556.387.423 nư c 154 3. Tài s n ng n h n khác 158 26.911.639.039 23.038.469.451 B. TÀI SÀN DÀI H N 200 4.347.240.983.869 7.015.782.862.975 I. Tài s n c nh 220 703.715.276.590 2.419.193.964.584 1. Tài s n c nh h u hình 221 113.112.548.507 335.634.991.851 Nguyên giá tài s n 222 654.598.463.253 639.338.966.864 Giá tr hao mòn lũy k 223 (541.485.914.746) (303.703.975.013) - 34 -
 36. 36. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 2. Tài s n c nh vô hình 227 7.171.503.955 1.500.127.748.605 Nguyên giá tài s n 228 8.429.643.931 1.500.976.822.631 Giá tr hao mòn lũy k 229 (1.258.139.976) (849.074.026) 3. Chi phí xây d ng cơ b n d dang 230 583.431.224.128 583.431.224.128 II. Các kho n u tư tài chính dài 3.287.145.350.511 3.775.303.099.321 h n 250 1. u tư vào Công ty con 251 385.578.559.325 702.134.108.862 2. u tư vào Công ty liên k t 252 120.220.608.958 121.508.907.148 3. Góp v n liên doanh 253 205.731.381.800 325.921.080.988 4. u tư tài chính dài h n khác 258 2.577.614.800.428 2.625.739.002.323 5. D phòng gi m giá u tư tài chính (2.000.000.000) - dài h n 259 III.Tài s n dài h n khác 260 356.380.356.768 821.285.799.070 1. Chi phí tr trư c dài h n 261 347.041.265.714 821.285.799.070 2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i 262 9.339.091.054 - T NG C NG TÀI S N 270 5.900.527.197.969 8.618.279.392.303 NGU N V N A. N PH I TR 300 724.476.725.202 2.152.724.298.067 I. N ng n h n 310 621.097.975.772 2.071.978.874.637 1. Vay và n ng n h n 311 - - 2. Ph i tr cho ngư i bán 312 323.255.965.931 322.977.790.335 3. Ngư i mua tr ti n trư c 313 465.404.727 465.404.727 4. Thu và các kho n ph i n p Nhà 99.460.466.330 101.100.742.210 nư c 314 5. Ph i tr công nhân viên 315 46.913.965.242 8.342.135.181 6. Chi phí ph i tr 316 20.713.399.570 20.713.399.570 7. Các kho n ph i tr , ph i n p khác 319 130.288.773.972 1.618.379.402.614 II. N dài h n 330 103.378.749.430 80.745.423.430 1. Vay và n dài h n 334 76.185.442.000 53.552.116.000 2. D phòng tr c p m t vi c làm 336 27.193.307.430 27.193.307.430 B. V N CH S H U 400 5.176.050.472.767 6.465.555.094.236 I. V n ch s h u 410 5.114.146.210.992 6.412.811.857.466 1. V n u tư c a ch s h u 411 1.296.400.568.061 6.412.811.857.466 2. Qu u tư phát tri n 417 2.129.636.545.750 - 3. Qu d phòng tài chính 418 50.195.802.779 - 4. Qu khác thu c v n ch s hũu 419 231.949.067.434 - 5. L i nhu n chưa phân ph i 420 1.345.773.219.226 - 6. Ngu n v n u tư xây d ng cơ b n 421 60.191.007.742 - II. Ngu n kinh phí và qu khác 430 61.904.261.775 52.743.236.770 1. Qu khen thư ng, phúc l i 431 61.904.261.775 52.743.236.770 T NG C NG NGU N V N 5.900.527.197.969 8.618.279.392.303 - 35 -
 37. 37. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 10. Tài s n c a SABECO t i th i i m c ph n hóa 10.1. Tài s n c nh t i th i i m 31/12/2006 B NG T NG H P TÀI S N C NH: ơn v tính: ng Giá tr ánh giá l i Giá tr ánh giá Stt Lo i tài s n Nguyên giá Kh u hao l i 1 2 3 4 5 A. TÀI S N ANG DÙNG 647.768.610.795 304.553.049.039 2.419.193.964.584 Tài s n c nh h u I. 639.338.966.864 303.703.975.013 335.634.991.851 hình 1. Nhà c a, v t ki n trúc 75.295.466.670 39.053.531.617 36.241.935.053 2. Máy móc thi t b 539.433.055.331 254.456.763.446 284.976.291.885 3. Phương ti n v n t i 13.490.253.280 5.704.439.994 7.785.813.286 4. D ng c qu n lý 11.120.191.583 4.489.239.956 6.630.951.627 Tài s n c nh vô II. 8.429.643.931 849.074.026 2.083.558.972.733 hình 1. Tài s n c nh vô hình 8.429.643.931 849.074.026 7.580.569.905 Giá tr quy n s d ng 2. 1.492.547.178.700 t (*) Chi phí xây d ng cơ III. 583.431.224.128 b n d dang (**) TÀI S N KHÔNG B. 37.184.828.267 29.293.976.052 7.890.852.215 C N DÙNG (***) Tài s n c nh h u I. 37.184.828.267 29.293.976.052 7.890.852.215 hình 1. Nhà c a, v t ki n trúc 7.689.403.862 4.341.801.613 3.347.602.249 2. Máy móc thi t b 22.332.383.289 18.662.533.403 3.669.849.886 3. Phương ti n v n t i 736.437.234 736.437.234 - 4. D ng c qu n lý 6.426.603.882 5.553.203.802 873.400.080 II. Tài s n c nh vô hình T NG C NG (A+B) 684.953.439.062 333.847.025.091 2.427.084.816.799 - 36 -
 38. 38. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin Ghi chú: (*) Giá tr quy n s d ng t: Là giá tr t m tính theo s li u c a biên b n xác nh giá tr doanh nghi p công b theo Quy t nh s 1984/Q -BCT ngày 03/12/2007 c a B trư ng B Công Thương v vi c xác nh giá tr T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn c ph n hóa. (**) Chi phí xây d ng cơ b n d dang g m nh ng h ng m c sau: STT Kho n m c Giá tr ( ng) Ghi chú 1 D án Tank lên men 829.335.880 187 NCT 2 Nhà máy bia 100 tri u lít/ năm 356.328.978.929 3 Bia C chi 200 tri u lít/ năm 85.793.095.500 4 T ng kho bia Sài Gòn t i Khánh Hòa 1.958.188.775 5 Trung tâm Thương m i Ngh An 1.733.140.896 6 D án C Chi 129.358.850.292 Ti n thuê t 7 Chi phí XDCB d dang khác 7.429.633.856 T NG C NG 583.431.224.128 (***) Tài s n không c n dùng: Căn c i u 2 Quy t nh s 1984/Q -BCT ngày 03/12/2007 c a B Trư ng B Công thương, nh ng h ng m c tài s n trên không tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hóa. Nh ng tài s n này ư c giao cho Công ty mua bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p, theo quy nh t i Thông tư s 38/2006/TT-BTC ngày 10/5/2006 c a B Tài chính. Riêng i v i nhà cán b công nhân viên s bàn giao cho cơ quan nhà t c a a phương qu n lý, theo quy nh t i kho n 3 i u 14 Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph . 10.2 T ng di n tích t qu n lý s d ng - Di n tích nhà xư ng ang s d ng: 66.802,40 m2 - Di n tích t ang s d ng trong kinh doanh: 573.717,92 m2 - Di n tích t ang qu n lý: 573.717,92 m2 - 37 -
 39. 39. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 10.3 Danh sách các cơ s nhà t qu n lý s d ng: a. Các khu t do SABECO qu n lý, ang làm th t c xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo hình th c giao t và n p ti n s d ng t m t l n: STT a ch khu t Di n tích Phương án khai thác s d ng Văn phòng làm vi c - SABECO góp v n b ng giá tr s 06 Hai Bà Trưng, quy n s d ng t tương ương 45% 1 Qu n 1, TP.HCM. 6.080,20 m2 V n i u l c a Công ty CP B t ng s n SABECO u tư xây d ng Cao c văn phòng. Kho hàng - s 46 B n SABECO góp v n b ng giá tr Vân n, P12, Q4, quy n s d ng t tương ương 23% 2 3.872,50 m2 TP.HCM. V n i u l c a Công ty CP u tư xây d ng Văn phòng làm vi c. Nhà máy s n xu t Bia - Ti p t c s d ng làm nhà máy s n 187 Nguy n Chí Thanh, xu t Bia. 3 17.406,10 m2 P12, Q5, TP.HCM. 474 Nguy n Chí Thanh, Ti p t c s d ng làm nhà máy s n P6, Q10, TP.HCM. xu t Bia và trung tâm gi i thi u s n 7.729,00 m2. ph m theo quy ho ch c a thành ph . 18/3B Phan Huy Ích, Trung tâm gi i thi u s n ph m theo P15, Q.Tân Bình, quy ho ch c a thành ph . 4 2.216,30 m2 TP.HCM. Kho hàng - s 66 Tân SABECO góp v n b ng giá tr Thành, P12, Q5, quy n s d ng t tương ương 29% TP.HCM. V n i u l c a Công ty CP u tư 5 3.999,70 m2 TM Tân Thành u tư xây d ng Văn phòng cho thuê và khu tái nh cư cho công nhân viên. C a hàng gi i thi u s n SABECO góp v n b ng giá tr ph m - s 04 Thi Sách, quy n s d ng t tương ương 29% 6 P.B n Nghé, Q1, 476,20 m2 V n i u l c a Công ty CP u tư TP.HCM. TM Tân Thành u tư xây d ng Văn phòng làm vi c. SABECO góp v n b ng giá tr Kho l nh - s 03 Thái quy n s d ng t tương ương 29% Văn Lung, P.B n Nghé, 7 Q.1, TP.HCM 1.600,00 m2 V n i u l c a Công ty CP u tư TM Tân Thành u tư xây d ng Văn phòng làm vi c. Ghi chú: Th i i m tri n khai th c hi n các phương án s d ng t nêu trên tùy thu c vào quy t nh c a c p có th m quy n. - 38 -
 40. 40. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin b. Các khu t do SABECO qu n lý, ang làm th t c thuê t theo hình th c thuê t tr ti n s d ng t hàng năm: - Văn phòng làm vi c - 12 ông Du, P.B n Nghé, Q1, TP.HCM. Di n tích 499,06 m2 - Văn phòng làm vi c - 02 Hoàng Hoa Thám, P.V n Th nh, TP.Nha Trang, t nh Khánh Hòa. Di n tích 1.396,87 m2 - Kho hàng - Khu thương m i B n L i - L i An, xã Hàm Th ng, huy n Hàm Thu n B c, t nh Bình Thu n. Di n tích 3.798,70 m2 - Kho hàng - xã Diên Phú, huy n Diên Khánh, t nh Khánh Hòa. Di n tích 10.447,00 m2 c. t do SABECO qu n lý, ã làm th t c thuê t n p ti n s d ng tm t l n c a các t ch c kinh t : - Nhà máy s n xu t Bia Sài Gòn C Chi - Khu Công nghi p Tây B c C Chi TP.HCM. Di n tích 500.000,00 m2; th i gian thuê 49 năm d. t do SABECO ang t m th i qu n lý s giao l i cho UBND TP H Chí Minh theo hình th c di d i cơ s s n xu t gây ô nhi m và nh n ti n n bù tài s n trên t: - Nhà máy Th y Tinh Phú Th - 152 L c Long Quân, P10, Q.11, TP.HCM. Di n tích 4.917,30 m2 e. t SABECO qu n lý, ang làm th t c ki n ngh UBND thành ph H Chí Minh cho SABECO thuê: - t ưa vào liên doanh - s 01 Lê Văn Khương, Phư ng Hi p Phú, Q.12, TP.HCM. Di n tích 26.321,3m2 10.3 Danh m c máy móc thi t b s n xu t tiêu bi u: S STT Tên tài s n Nư c s n xu t Công su t lư ng a. Nhà máy Bia Sài Gòn 187 Nguy n Chí Thanh Dây chuy n chi t Bia chai 30.000 chai 1 (s 1, 2, 3) ng b Hãng KHS- c 03 /gi Dây chuy n chi t Bia lon 30.000 lon 2 ng b Hãng SASIB-Ý 01 /gi b. Nhà máy Bia Sài Gòn C Chi Dây chuy n chi t Bia chai 30.000 chai 3 chai ng b Hãng Krones- c 04 /gi - 39 -
 41. 41. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin 11. Tình hình và k t qu ho t ng kinh doanh trư c khi c ph n hóa 11.1 Tình hình chung c a T ng công ty: T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn ư c hình thành trên cơ s t ch c l i Công ty Bia Sài Gòn. Ngoài các ơn v thành viên h ch toán c l p, T ng công ty còn có các nhà máy, xí nghi p, phân xư ng s n xu t và các chi nhánh tiêu th s n ph m h ch toán ph thu c. Ho t ng c a T ng công ty không ch mang tính ch t i u hành, qu n lý i v i các ơn v thành viên mà còn th c hi n ch c năng tr c ti p s n xu t kinh doanh i v i các ơn v h ch toán ph thu c. Nhi u doanh nghi p trong T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn có th m nh trong t ch c s n xu t t năng su t lao ng cao, ch t lư ng s n ph m t t, có thương hi u m nh ư c ngư i tiêu dùng tín nhi m, tích lũy hàng năm r t l n. Do tr c ti p s h u, kinh doanh thương hi u “Bia Sài Gòn”, công ngh s n xu t, h th ng phân ph i và th m nh v ngu n v n nên m i liên k t gi a T ng công ty v i các doanh nghi p thành viên, gi a các doanh nghi p thành viên v i nhau trong ho t ng s n xu t kinh doanh r t g n bó, ng b . Ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty m ã chi ph i nh hư ng v u tư phát tri n, ph i h p s n xu t kinh doanh gi a các công ty thành viên theo m c tiêu chi n lư c phát tri n chung c a T ng công ty. Ngoài nh ng lĩnh v c như trên, T ng công ty còn th c hi n u tư tài chính vào các doanh nghi p khác.v.v... a. Nh ng i m m nh: Ho t ng c a T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con ã th hi n nh ng m t m nh sau ây: - Ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty m và c công ty con u tăng trư ng và phát tri n. - Phát huy tính t ch , t ch u trách nhi m c a t ng doanh nghi p trong vai trò công ty m , công ty con. - Công ty m phát huy ư c vai trò chi ph i th c s i v i các công ty con, công ty liên k t trong vi c u tư v n, công ngh , th trư ng, thương hi u và nh hư ng phát tri n. - 40 -
 42. 42. T ng Công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn B n Công B Thông Tin b. Nh ng h n ch : Bên c nh th m nh, nh ng h n ch c a T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn th hi n m t s m t sau: - Ho t ng s n xu t kinh doanh các ngành s n xu t ch l c c a T ng công ty như Bia, C n Rư u, Nư c gi i khát có t c phát tri n chưa ng u (Bia phát tri n nhanh; C n Rư u - Nư c gi i khát phát tri n ch m), ngành cơ khí chi phí s n xu t cao, chưa cung c p ư c nh ng thi t b có ch t lư ng cao theo yêu c u c a các ơn v trong T ng công ty. - Có nhi u nhà máy s n xu t Bia nhưng ch y u quy mô nh , quy ho ch phát tri n h n ch , u tư mang tính ch p vá, chi phí s n xu t cao, khó khăn trong qu n lý ch t lư ng s n ph m. - Nguyên li u chính ph c v s n xu t ch y u nh p kh u tuy ã tìm ư c m t s nhà cung c p trong nư c nhưng s lư ng chưa áng k , s n ph m xu t kh u còn h n ch nên giá tr nh p kh u so v i giá tr xu t kh u còn r t l n. - Các s n ph m mang tính ph thông chưa cao c p. - Cơ c u danh m c u tư tài chính còn ơn gi n, ít thay i, u tư ch y u vào ti n g i kỳ h n nên kh năng sinh l i th p. - M ng lư i phân ph i ch y u v n là h th ng bán s . - Công tác ào t o, b i dư ng, nâng cao trình cán b chưa theo k p v i yêu c u c a ho t ng kinh doanh. i ngũ cán b làm công tác kinh doanh, chuyên gia u ngành và cán b lãnh o c a T ng công ty cũng như các công ty thành viên còn thi u so v i yêu c u và nhi m v kinh doanh trong i u ki n h i nh p và c nh tranh ngày càng gay g t. T nh ng c i m trên ây có th th y r ng ti m năng S n xu t kinh doanh c a T ng công ty là r t l n và v i nh ng l i th có kh năng phát tri n nhi u ngành ngh khác trong các lĩnh v c s n xu t kinh doanh ho c u tư tài chính. th c hi n ch trương c a ng và nhà nư c trong vi c s p x p i m i và nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a T ng công ty, thay i hình th c s h u c a T ng công ty, cơ c u l i v n c a T ng công ty trong ó có s tham gia c a các thành ph n kinh t , các nhà u tư bên ngoài nh m khai thác các th m nh, kinh nghi m v qu n lý, kinh doanh gia tăng l i nhu n cho T ng công ty trên cơ s phát tri n và m r ng các ngành ngh s n xu t. Vi c c ph n hóa T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn là c n thi t, phù h p v i ch trương c a ng và Nhà nư c; giúp T ng công ty ho t ng có hi u qu cao hơn, ch ng c nh tranh và h i nh p trong th i gian t i. - 41 -

×