1
Opetuksen ja oppimisen laatutekijät
3.10.2013
Juhani Anttila
xxxx/2.9.2013/jan
These pages are licensed
under the Creati...
2
Pohdinnan aiheita
Mitä tarkoittaa, että jokin on laadukasta?
Miten laatu saadaan toteutetuksi ammattimaisesti?
Yleisesti...
3
Laatuaihe on esillä yhteiskunnassa ja sen organisaa-
tioissa - vastaansanomattomasti, kiistattomasti
 Kaikki arvostavat...
4
Laatukäsitteestä
Laatu on käsite, jonka jokainen voi ymmärtää ilman selityksiä. Laatu on yleiskielen paljon
käytetty san...
5
Laatu (quality)
Missä määrin eri sidosryhmien tarpeet ja
odotukset täyttyvät?
(Degree of fulfillment)
Eri osapuolten sub...
6
Laatu ja sen toteuttaminen
4058/17.8.2013/jan
Laatu:Laatu:
““Missä määrinMissä määrin jokinjokin täyttää kaikkien siihen...
7
“Oppivan yhteiskunnan” tukipilarit:
• Oppia tietämään
• Oppia tekemään
• Oppia elämään toisten kanssa
yhdessä
• Oppia ol...
8
Oppiminen on opetus- ja oppimisprosessien tulos.
4060/15.2.2013/jan
Organisaatio
Sidosryhmä
Organisaation prosessit
ja r...
9
Tyytyväisyyden laki (*) – laadun tuottamisen perusajatus
 Jos toimitaan kaikkien suhteen samalla tavalla, laatu vaihtel...
10
4057/14.8.2013/jan
Laadun kokeminen
Välinpitämättömyys
Tyytymättömyys
Suuri
Suuri
Tyytyväisyys
Pieni
Pieni
11
• UNESCOn EFA (Education for all). GEQAF (General Education Quality/Diagnostic Framework):
Koulutusjärjestelmä ja oppim...
12
Opetuksen toteutustavat eivät ole vaikuttavia tai tehokkaita:
 Perinteiset opetusohjelmat ja kurssit sekä opetuksen la...
13
4063/17.8.2013/jan (Ref.: Jay Cross ja Sugata Mitra)
Muodollinen ja epämuodollinen oppiminen
Muodollinen oppiminen
•Kou...
14
Yhteisöllinen oppiminen,
yhteisen tiedon syntyminen,“Ba”
Tieto
4064/14.8.2013/jan (Ref.: Nonaka)
Yksilöllinen
asiayhtey...
15
Vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllinen oppiminen
4065/20.8.2013/jan (Ref.: Gloor)
(1)
Henkilöyhteydet
(2)
Interaktiivis...
16
• Miten kansainvälisiä malleja ja vertailututkimuksia voisi käyttää hyödyksi?
• Miten poliittiset päätökset ja viranoma...
17
Henkilö kokonaisvaltaisesti opetus/oppimisprosesseissa
Sisäinen henkinen prosessi:
• Arvot ja arvostukset
• Tunteet
406...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013

364 views
246 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013

 1. 1. 1 Opetuksen ja oppimisen laatutekijät 3.10.2013 Juhani Anttila xxxx/2.9.2013/jan These pages are licensed under the Creative Commons 3.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 (Mention the origin)
 2. 2. 2 Pohdinnan aiheita Mitä tarkoittaa, että jokin on laadukasta? Miten laatu saadaan toteutetuksi ammattimaisesti? Yleisesti - Organisaatioiden toiminnassa Opetusalalla - Oppilaan, koulun, maan näkökulmasta 4053/3.9.2013/jan
 3. 3. 3 Laatuaihe on esillä yhteiskunnassa ja sen organisaa- tioissa - vastaansanomattomasti, kiistattomasti  Kaikki arvostavat aitoa laatua. Laaduttomuus vähintäänkin ärsyttää.  Kaikenlaiset organisaatiot panostavat laatuun. Laatua ei voi saada aikaan eikä laaduttomuutta poistetuksi sattumanvaraisesti, määräyksillä tai rahalla.  Määrätietoinen laatutyö on osoittautunut kannattavaksi. Laaduttomuus ja virheet merkitsevät asioiden toimimattomuutta, tyytymättömyyttä ja kustannuksia.  Laatutoiminnasta on kehittynyt vuosikymmenien aikana kansainvälisesti ammattimainen asiantuntemus- ja osaamisalue, johon sisältyy organisaatioissa hyviksi koettuja periaatteita, menettelyjä ja viitekehyksiä.  Suomalainen opetusala on saanut paljon arvostusta kansainvälisissä vertailututkimuksissa.  Viimeaikoina on julkisuudessa ollut paljon keskustelua monenlaisesta laaduttomuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa.  Laadun suhteen tehdään myös paljon jotain pinnallista tai suorastaan kyseenalaista. 4054/3.9.2013/jan
 4. 4. 4 Laatukäsitteestä Laatu on käsite, jonka jokainen voi ymmärtää ilman selityksiä. Laatu on yleiskielen paljon käytetty sana. Kun jokin asia yhdistetään laatuun, halutaan tuoda esille tuon asian myönteisiä piirteitä ja hyvyyttä. Laatu on hyvän ja onnistumisen käsite. Kuitenkin monimielisyys on laatukäsitteeseen itseensä sisältyvä luonteenomainen piirre, josta johtuen laatukäsite voidaan määritellä monella eri tavalla: • Tuoteominaisuusperusteiset määritelmät: Laatu on tuotteen objektiivisesti mitattavissa olevia ominaisuuksia. • Tuotantoperusteiset määritelmät: Laatu on vaatimusten objektiivista täyttymistä tai virheettömyys-/virheellisyysaste. • Monetaariset arvoperusteiset määritelmät: Laatu on kohteen käyttöarvo (utiliteetti) tai käyttöarvon ja hinnan suhde. • Reaalitaloudelliset arvoperusteiset määritelmät: Laatu on kohteen subjektiivinen hyötyarvo riippumatta sen hinnasta. • Filosofiset ja myyttiset määritelmät: Laatu on subjektiivisesti koettavaa erinomaista hyvyyttä (esim. hyvinvointia ja rakkautta) tai luksusta. Liiketoiminnallis-ammatillisia yhteyksiä varten laatukäsite on määritelty kansainvälisessä standardissa ISO 9000. Tämä määritelmä on ammatillisessa käytössä lähes sadassa maassa ja miljoonissa erilaisissa organisaatioissa. 3413/15.8.2013/jan
 5. 5. 5 Laatu (quality) Missä määrin eri sidosryhmien tarpeet ja odotukset täyttyvät? (Degree of fulfillment) Eri osapuolten subjektiivisten syvien kokemusten kokonaisuus ja tyytyväisyys -Ratio -Non-ratio (emotio, tunne) -Irratio Pääasiallisesti hiljaista (tacit) tietoa Vaatimusluokka (grade) Täyttyvätkö tietyt vaatimukset? (Conformity) Objektiivinen rationaalinen näyttö Selväsanaisesti ilmaistua (explicit) tietoa U Mistä on kysymys? 4055/3.9.2013/jan
 6. 6. 6 Laatu ja sen toteuttaminen 4058/17.8.2013/jan Laatu:Laatu: ““Missä määrinMissä määrin jokinjokin täyttää kaikkien siihen liittyvien sidosryhmientäyttää kaikkien siihen liittyvien sidosryhmien tarpeet ja odotuksettarpeet ja odotukset”” Organisaatio Sidosryhmä Tuotos Laatua ja laadunhallintaa on aina jossain määrin olemassa kaikissa organisaatioissa. Oleellinen kysymys on, miten sitä voidaan jatkuvasti lisätä. Ns. ylilaatu on käsitteenäkin mahdoton. LaadunhallintaLaadunhallinta:: ““koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa””
 7. 7. 7 “Oppivan yhteiskunnan” tukipilarit: • Oppia tietämään • Oppia tekemään • Oppia elämään toisten kanssa yhdessä • Oppia olemaan Oppimisen jännitteiset dilemmat: • Globaali ja paikallisuus • Universaalisuus ja yksilöllisyys • Traditio ja modernisuus • Pitkä ja lyhyt aikajänne • Tiedon valtava lisääntyminen ja ihmisen omaksumiskyky • Henkisyys ja materiaalisuus Oppimisen laadun tarpeet ja odotukset 4059/3.9.2013/jan (Ref.: UNESCO) Oppimisen perustarpeet: • Oppimiskeinot (learning tools): luku- ja kirjoitustaito, suullinen ilmaisutaito, laskutaito ja ongelmien ratkaisutaito • Oppimisen sisältö: tiedot, taidot, arvot ja asenteet Oppimisen ulottuvuudet: • Etiikka ja kulttuuri • Tiede ja teknologia • Talous ja yhteiskunta Oppivan yhteiskunta eroaa oppivasta organisaatiosta. Organisaatio voidaan ymmärtää järjestelmänä, systeeminä. Sen sijaan yhteiskunta on verkosto.
 8. 8. 8 Oppiminen on opetus- ja oppimisprosessien tulos. 4060/15.2.2013/jan Organisaatio Sidosryhmä Organisaation prosessit ja rakenteet Sidosryhmän prosessit ja rakenteet Liitäntäpinta Tuotos (prosessien tulos) Organisaation sidosryhmäkytkentä: Partneri Hallinnassa olevat prosessit on laadun toteuttamisen perusedellytys. Prosessi on tuloksellista toimintaa. Organisaation rakenteiden pitäisi tukea prosesseja. Laadukkaan tuotoksen hyödyntäminen ja kokeminen tuottaa arvoa ja tyytyväisyyttä.
 9. 9. 9 Tyytyväisyyden laki (*) – laadun tuottamisen perusajatus  Jos toimitaan kaikkien suhteen samalla tavalla, laatu vaihtelee.  Jos halutaan kaikille saman tasoista ja hyvää laatua, tulee toimia eri kohteiden suhteen erilailla. 4056/22.8.2013/jan (*) Ref.: Kenneth Johnston
 10. 10. 10 4057/14.8.2013/jan Laadun kokeminen Välinpitämättömyys Tyytymättömyys Suuri Suuri Tyytyväisyys Pieni Pieni
 11. 11. 11 • UNESCOn EFA (Education for all). GEQAF (General Education Quality/Diagnostic Framework): Koulutusjärjestelmä ja oppimisympäristö, tavoitteet, rakenne ja toimivuus. LLECE (Latin American Laboratory for Assessment of the Quality of Education). SACMEQ (The Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality) • OECDn PISA (The Programme for International Student Assessment): Peruskoulunsa päättävien 15-vuotisten oppilaiden osaamisen arviointi matematiikassa, lukemisessa, tiedeaiheissa, ongelmanratkaisussa ja talouslukutaidossa • TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) neljännen ja kahdeksannen asteen koulutuksen tason kehittyminen matematiikassa ja tiedeaiheissa • PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study): Luetun ymmärtämisen kehittyminen neljännen asteen koulutuksessa • EIU (The Economist Intelligence Unit) Learning Curve: Kouluresurssien ja käytäntöjen vertailu • Bolognan prosessi: Euroopan korkeakoulujen opetuksen yhtenäisyys ja laadunvarmistus • Kansainväliset ja kansalliset arvioinnit ja luokittelut, esim. yliopistot, korkeakoulut, ammattikorkeakoulut, lukiot ja ohjelmat Arviointimallit, vertailututkimukset ja luokittelut koskevat sekä toimintaa että tuloksia 4061/3.9.2013/jan
 12. 12. 12 Opetuksen toteutustavat eivät ole vaikuttavia tai tehokkaita:  Perinteiset opetusohjelmat ja kurssit sekä opetuksen laadunhallinta  E-oppimisratkaisut, esim.: • SCORM (the Sharable Content Object Reference Model) • AIC (The Aviation Industry Computer-Based Training) • SingCore (Singapore-defined standard for metadata to tag learning objects and assets) Formaalit oppimisjärjestelmät ovat liian kalliita, oppiminen tylsää ja oppimismateriaalit liian raskaita eivätkä uudelleen käytettäviä. Opetuksen laadunhallinta on kehittymätöntä tai näennäistä (esim. Bolognan prosessin laadunvarmistus). Vanhat oppimisteoriat ja traditiot (mm. behaviorismi, objektivismi, kognitivismi, pragmatismi, konstruktivismi, interpretivismi) pitäisi korvata uusilla erityisesti perustuen konnektivismiin. 4062/21.8.2013/jan Kehityksen kritiikkiä (Ref.: Stephen Downes ja George Siemens)
 13. 13. 13 4063/17.8.2013/jan (Ref.: Jay Cross ja Sugata Mitra) Muodollinen ja epämuodollinen oppiminen Muodollinen oppiminen •Koulutusohjelmat •Kurssit •Oppikirjat Panostaminen Oppiminen Epämuodollinen oppiminen •Päivittäistoiminta •Muut opiskelijat •Itse organisoituva oppiminen •Mentorit Panostamisen ja oppimisen paradoksi Uudet oppimisympäristöt, yhteisöllinen oppiminen, koulu pilvessä ja avoimet oppimisresurssit, esim. SOLE (Self-Organized Learning Environment) ja MOOC (Massive open online course)?
 14. 14. 14 Yhteisöllinen oppiminen, yhteisen tiedon syntyminen,“Ba” Tieto 4064/14.8.2013/jan (Ref.: Nonaka) Yksilöllinen asiayhteys Yksilöllinen asiayhteys Yhteinen asiayhteys Ba: (SECI = sosialisaatio, ulkoistaminen, yhdistäminen, ja sisäistäminen)
 15. 15. 15 Vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllinen oppiminen 4065/20.8.2013/jan (Ref.: Gloor) (1) Henkilöyhteydet (2) Interaktiivisuus (3) Tiedon jakaminen 0  0 m  m Pieni Henkilökohtainen Suuri Yhteisöllinen Tavoite: Tehokas oppiminen verkossa
 16. 16. 16 • Miten kansainvälisiä malleja ja vertailututkimuksia voisi käyttää hyödyksi? • Miten poliittiset päätökset ja viranomaistoiminta edistävät tai haittaavat oppimisen laatua? • Miten päätökset ja toiminnan johtaminen oppilaitoksissa vaikuttavat oppimisen laatuun? • Miten oppiminen voitaisiin nähdä monialaisena aiheena? • Miten pitäisi suhtautua uusien oppimiskonseptien, -periaatteiden, -ympäristöjen ja - prosessien mahdollisuuksiin ja uhkiin? • Miten ammattimaisella laatutoiminnalla voidaan saada antaa ryhtiä ja koettuja keinoja oppimisen laadun toteuttamiselle harrastelijamaisen laatutoiminnan välttämiseksi? • Miten parhaiten voidaan arvioida laatua opetuksessa ja oppimisessa? • Miten oppimisen laadun toteuttamisessa voidaan paneutua yksilöllisiin oppimistapahtumiin sekä niiden hallintaan (prosessit ja tuotokset) ja aitoihin tarpeisiin ja odotuksiin? Pitäisikö vielä lisää pohtia, että … 4066/20.8.2013/jan
 17. 17. 17 Henkilö kokonaisvaltaisesti opetus/oppimisprosesseissa Sisäinen henkinen prosessi: • Arvot ja arvostukset • Tunteet 4067/17.8.2013/jan Tietoisuus Alitajuisuus Ulkoiset koulutus/oppimis- prosessit Hiljainen tieto Fyysinen olemus (Soma) Eksplisiitti tieto SitoutuminenKollektiivinen tietoisuus ja alitajuisuus (Ref.: Shusterman, Saaristo ja Zohar)

×