การตกผลึก
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

การตกผลึก

on

 • 4,491 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,491
Views on SlideShare
4,491
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
33
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การตกผลึก Presentation Transcript

 • 1. นางศศิกญญา ดอนดีไพร ัสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
 • 2. การตกผลึก (Crystallization) คือ การแยกของแข็งออกจากสารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูง เมื่ออุณหภูมิลดลงความสามารถในการละลายก็ลดลง ส่วนของตัวละลายที่มีมากเกินพอ จะแยกตัวออกจากสารละลายเป็นของแข็งที่มีรูปทรงเลขาคณิต เรียกว่า ผลึก(Crystal) เมื่อเกิดการตกผลึก ในภาชนะจะประกอบด้วยสารละลายอิ่มตัวและผลึก ผลึก หมายถึง ของแข็งที่เป็นเนื้อเดียว ผิวมัน มีรูปทรงเรขาคณิต มีเหลี่ยมมุมชัดเจน ผลึกเกิดจากสารละลายอิ่มตัวยวดยิ่งที่อุณหภูมิลดลงสารละลายอิ่มตัว หมายถึง สารละลายที่ไม่สามารถละลายตัวถูกละลายได้อีกเนื่องจากมีตัวถูกละลายอยู่มากที่สุดที่อุณหภูมิห้องสารละลายอิ่มตัวยวดยิ่ง หมายถึง สารละลายที่มีตัวถูกละลายอยู่ในปริมาณที่เกินกว่าอัตราที่ละลายได้ที่อุณหภูมิห้อง
 • 3. สารละลาย หมายถึง สารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันสารละลายมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ตัวทาละลาย และตัวถูกละลายวิธีพิจารณาตัวทะละลายและตัวถูกละลายในสารละลาย 1. ถ้าตัวทาละลายและตัวถูกละลายมีสถานะต่างกัน - สารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายจะเป็นตัวทาละลาย - สารที่มีสถานะต่างจากสารละลายจะเป็นตัวถูกละลาย สารละลาย สถานะ องค์ประกอบ ตัวทาละลาย ตัวถูกละลาย น้าเชื่อม ของเหลว น้า + น้าตาล น้า น้าตาล น้าเกลือ ของเหลว น้า + เกลือ น้า เกลือ น้าโซดา ของเหลว น้า + CO2 น้า CO2 ยาทิงเจอร์ฯ ของเหลว ไอโอดีน + เอทานอล เอทานอล ไอโอดีน ไอน้าในอากาศ ก๊าซ ไอน้า + อากาศ อากาศ ไอน้า
 • 4. 2. ถ้าตัวทาละลายและตัวถูกละลายมีสถานะเดียวกัน - สารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวทาละลาย - สารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวถูกละลาย สารละลาย สถานะ องค์ประกอบ ตัวทาละลาย ตัวถูกละลายนาก ของแข็ง ทองแดง 90% + ทองคา 10% ทองแดง 90% ทองคา 10%เหรียญห้าบาท ของแข็ง ทองแดง 75% + นิกเกิล25% ทองแดง 75% นิกเกิล25%ทองสัมฤทธิ์ ของแข็ง ทองแดง 80% + ดีบุก 20% ทองแดง 80% ดีบุก 20% ในชีวิตประจาวันการพูดถึงความเข้มข้นของสารละลายมักจะไม่ระบุเป็นค่าตัวเลขแต่จะระบุเป็น สารละลายเข้มข้นหรือสารละลายเจือจาง สารละลายเข้มข้น หมายถึง สารละลายที่มีปริมาณตัวถูกละลายมาก สารละลายเจือจาง หมายถึง สารละลายที่มีปริมาณตัวถูกละลายน้อย ความสามารถในการละลายของสารขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ซึ่งสารส่วนใหญ่ที่อุณหภูมิสูงจะละลายได้มากกว่าที่ อุณหภูมิต่า
 • 5. ตัวอย่างผลึก ผลึกกามะถันรูปร่างแปดเหลี่ยมหรือปิรามิด ผลึกกามะถันฐานสี่เหลี่ยม 2 อันประกบกัน รูปร่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ผลึกโซเดียมคลอไรด์ ผลึกจุนสี รูปร่างสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ รูปร่างสี่เหลี่ยม
 • 6. ใบงานเรือง การตกผลึก ่1. ผลึก คือ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. สารต่างชนิดกัน จะมีรูปร่างของผลึกเหมือนกันหรือไม่.........................................................................................................................................................................................................................................3. การตกผลึก หมายถึง .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4. ผลึกของสารต่อไปนี้มีรูปร่างอย่างไรโซเดียมคลอไรด์ รูปร่าง ...........................................................................................................................สารส้ม รูปร่าง .............................................................................................................................จุนสี รูปร่าง ...............................................................................................................................5. สารละลายอิ่มตัว หมายถึง........................................................................................................................................................................................................................................................................................6. สารละลายอิ่มตัวยวดยิ่ง หมายถึง...........................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 7. เฉลยใบงาน เรื่อง การตกผลึก1. ผลึก คือ ของแข็งที่มีรปทรงเรขาคณิต มีเหลี่ยมมุม มีรปร่างเฉพาะ ผิวเรียบ แยกตัวออกจากสารละลายอิ่มตัว ู ู2. สารต่างชนิดกัน จะมีรปร่างของผลึกเหมือนกันหรือไม่...........ไม่เหมือนกัน........................................................................ ู3. การตกผลึก หมายถึง .....ปรากฎการณ์ที่ของแข็งที่เป็ นตัวถูกละลายแยกตัวออกจากสารละลายอิ่มตัว4. ผลึกของสารต่อไปนีมีรปร่างอย่างไร ้ ูโซเดียมคลอไรด์ รูปร่าง ........สี่เปลี่ยมลูกบาศก์.......................................................................................................................................สารส้ม รูปร่าง .........แปดเหลี่ยมหรือปิรามิดฐานสี่เหลี่ยม 2 อันประกบกัน....................................................................................จุนสี รูปร่าง .....รูปร่างสี่เหลี่ยม..........................................................................................................................................................5. สารละลายอิ่มตัว หมายถึง..สารละลายที่ไม่สามารถละลายตัวถูกละลายได้อีกเนื่องจากมีตัวถูกละลายอยู่มากที่สุดที่อุณหภูมิห้อง.........................................................................................................................................................................................................6. สารละลายอิ่มตัวยวดยิ่ง หมายถึง......สารละลายที่มีตัวถูกละลายอยู่ในปริมาณที่เกินกว่าอัตราที่ละลายได้ที่อุณหภูมิห้อง
 • 8. แบบฝึกหัด เรื่อง การตกผลึก คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนตัวทาละลายและตัวถูกละลายของสารละลายต่อไปนี้ สารละลาย สถานะ องค์ประกอบ ตัวทาละลาย ตัวถูกละลาย น้าเชื่อม ของเหลว น้า + น้าตาล นาก ของแข็ง ทองแดง 90% + ทองคา 10% น้าเกลือ ของเหลว น้า + เกลือเหรียญห้าบาท ของแข็ง ทองแดง 75% + นิกเกิล25% น้าโซดา ของเหลว น้า + CO2ทองสัมฤทธิ์ ของแข็ง ทองแดง 80% + ดีบุก 20% ยาทิงเจอร์ฯ ของเหลว ไอโอดีน + เอทานอลไอน้าในอากาศ ก๊าซ ไอน้า + อากาศ
 • 9. เฉลยแบบฝึกหัด สารละลาย สถานะ องค์ประกอบ ตัวทาละลาย ตัวถูกละลาย น้าเชื่อม ของเหลว น้า + น้าตาล น้า น้าตาล นาก ของแข็ง ทองแดง 90% + ทองคา 10% ทองแดง 90% ทองคา 10% น้าเกลือ ของเหลว น้า + เกลือ น้า เกลือเหรียญห้าบาท ของแข็ง ทองแดง 75% + นิกเกิล25% ทองแดง 75% นิกเกิล25% น้าโซดา ของเหลว น้า + CO2 น้า CO2 ทองสัมฤทธิ์ ของแข็ง ทองแดง 80% + ดีบุก 20% ทองแดง 80% ดีบุก 20% ยาทิงเจอร์ฯ ของเหลว ไอโอดีน + เอทานอล เอทานอล ไอโอดีนไอน้าในอากาศ ก๊าซ ไอน้า + อากาศ อากาศ ไอน้า