Ave María en hebreo

619 views
399 views

Published on

Traducción del Ave María del latín al hebreo.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ave María en hebreo

 1. 1. ~y"r)Imii~y"r)Imiil. hL'(pit.l. hL'(pit. tüpilläºh lümirîºämtüpilläºh lümirîºäm Oratio MariaeOratio Mariae
 2. 2. ~y"r)Imi %l' ~Alv~y"r)Imi %l' ~Alv šälôm läk mirîºämšälôm läk mirîºäm Pax tibi, Maria,Pax tibi, Maria,
 3. 3. ta;lem. !xeta;lem. !xe Hën mülë´atHën mülë´at ggratia plena,ratia plena,
 4. 4. %M'[i yn")doa]%M'[i yn")doa] ´ádönäºy `immäk´ádönäºy `immäk Dominus tecum.Dominus tecum.
 5. 5. ~yviN"B; T.a; hk'WrB.~yviN"B; T.a; hk'WrB. Bürûkäh ´aT• BannäšîmBürûkäh ´aT• Bannäšîm Benedia tu in mulieribusBenedia tu in mulieribus
 6. 6. yrIP. %Wrb'WyrIP. %Wrb'W ûbärûkûbärûk PürîPürî et benedius fruuset benedius fruus
 7. 7. [;WvyE %nEj.bi[;WvyE %nEj.bi bi†•nëk yëšûa`bi†•nëk yëšûa` ventris tui, Iesus.ventris tui, Iesus.
 8. 8. ~y"r)Imi hv'Adq.h;~y"r)Imi hv'Adq.h; haqüdôšäh mirîºämhaqüdôšäh mirîºäm Sana Maria,Sana Maria,
 9. 9. ~yhi_l{a/ ~ae~yhi_l{a/ ~ae ´ëm ´élöhîm´ëm ´élöhîm mater Dei,mater Dei,
 10. 10. Wnyde([]B; yliLeP;t.hiWnyde([]B; yliLeP;t.hi ~yaiJ'x;h;(~yaiJ'x;h;( hitPallëlî Ba`ádêºnûhitPallëlî Ba`ádêºnû ha|Ha††ä´îmha|Ha††ä´îm ora pro nobisora pro nobis peccatoribus,peccatoribus,
 11. 11. h['v'B.W hT'[;ih['v'B.W hT'[;i WnteAmWnteAm `aTTâ ûBüšä`äh`aTTâ ûBüšä`äh môtënûmôtënû nunc et in horanunc et in hora mortis noræ.mortis noræ.
 12. 12. `!m(ea'`!m(ea' ´ämëºn´ämëºn Amen.Amen.

×