Your SlideShare is downloading. ×
Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner (signatur)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner (signatur)

170

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
170
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Når regnskabet ikke revideres – få styr på de nye regler Selskabsret for revisor Henrik Carmel, fagkonsulent, FSR – danske revisorer anbefaler B / boganmeldelse Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejds- handlinger, review og udvidet gennemgang NårregnskaberikkerevideresLarsKiertzner Denne bog behandler revisors opgaver med regnskaber, når slutmålet er at afgive en anden erklæring end en revi- sionspåtegning. Der kan være tale om: 1. Reviewerklæringer 2. Erklæringer om udvidet gennemgang 3. Assistanceerklæringer 4. Erklæringer om aftalte arbejdshandlinger Bogen behandler disse fire opgaver fra A-Z ud fra lovgiv- ning, standarder og praktiske overvejelser. Målgrupper er især revisorer og studerende. Om forfatteren Lars Kiertzner er 6. maj 2013 tiltrådt som chefkonsulent i FSR – danske revisorers faglige afdeling. Lars Kiertzner startede sin erhvervskarriere i revision, senest i Price Waterhouse som statsautoriseret revisor. I perioden 1993-2013 var han lektor i revision på først Handelshøjskolen i Århus og derefter på Aalborg Univer- sitet og CBS. Forfatteren har siden 2001 været medlem af REVU og i den egenskab deltaget i den faglige udvikling på nærme- ste hold. ISBN 978-87-619-3410-9 Når regnskaber.indd 1 13/06/13 19.17 2013 Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretslige transaktioner • Anders Bisgaard • Eskild Nørregaard Jakobsen • Jens Steen Jensen • Jesper Seehausen • Kim Tang Lassen Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner er dels en praktisk håndbog for revisorer, advokater og andre rådgivere, dels en grundbog i selskabsret til brug på bl.a. cand. merc. aud.-studierne på universiteterne og handelshøjskolerne. Bogen består overordnet af tre dele: en juridisk, en regnskabsmæssig samt en revisions- og erklæringsmæssig del. Den juridiske del tager udgangspunkt i selskabsloven og lovbemærkningerne, samt bekendtgørelser udstedt i medfør af selskabsloven. Den regnskabsmæssige del inddrager tillige årsregnskabsloven og IFRS. Den revisions- og erklæringsmæssige del omfatter ud over selskabsloven også revisorlovgivningen inkl. erklæringsbekendtgørelsen, internationale standarder om revision m.v. (ISA, ISRE, ISAE og ISRS) samt Erhvervsstyrelsens og FSR - danske revisorers standarder om udvidet gennemgang. Endvidere er relevante disciplinærretlige afgørelser og responsa inkluderet i den sidste del. Bogen er skrevet af en forfattergruppe bestående af følgende forfattere: • Partner, statsaut. revisor Anders Bisgaard, Beierholm og medlem af FSR - danske revisorers Revisionstekniske Udvalg • Partner, statsaut. revisor Eskild Nørregaard Jakobsen, Ernst & Young og formand for FSR - danske revisorers selskabsretsgruppe • Partner, advokat Jens Steen Jensen, Kromann Reumert • Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen, Beierholm, ekstern lektor, Institut for Økonomi og Ledelse samt Juridisk Institut, Aalborg Universitet og medlem af FSR - danske revisorers selskabsretsgruppe • Executive director, statsaut. revisor Kim Tang Lassen, Ernst & Young og medlem af FSR - danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg. FSR - danske revisorers SMV-udvalg har foranlediget dette værk udarbejdet for at støtte særligt revisorer, der betjener SMV-virksomheder. FSR’s Studie- og Understøttelsesfond har bidraget med bevilling til udgivelsen. Selskabsretligeforholdfor revisorermedfokuspå selskabsretsligetransaktioner 1130992_Omslag-m-ryg.indd 1 28/05/13 09.30 1130992_Omslag-m-ryg_370.2x230mm.pdf - 09:42:46 - May 28, 2013 - Page 1 of 1 Efterspørgslen efter andre ydelser end revision er stigende i disse år. Derfor er der også god brug for Lars Kiertzners nye bog, ‘Når regnska- ber ikke revideres – assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgangʼ, hvor vægten især ligger på den ajourførte re- viewstandard og Udvidet gennemgang. Den Udvidede gennemgang består som bekendt af et review plus nogle ekstra arbejdshandlinger, og da den nye standard for review ISRE 2400 træder i kraft til nytår, kommer man ikke uden om at sætte sig grundigt ind i den, uanset om behovet er at kunne håndtere den Udvidede gennemgang eller kun review. Statsautoriseret revisor Lars Kiertzner er medlem af Revisionsteknisk Udvalg og har tidligere ar- bejdet som lektor, men er nu chefkonsulent i FSR – danske revisorer. På en relevant måde sættes revisors forskellige opgaver i perspektiv, så overblikket bevares, og der er gode praktiske anvisninger og ek- sempler på både review-handlinger og formuleringer af eksempelvis planlægningsnotatet og erklæringen. Lidt mindre plads er der for- nuftigt nok levnet til de beslægtede opgaver, hvor der ikke afgives er- klæring med sikkerhed – assistance og aftalte arbejdshandlinger. Da der er sket en del med assistancestandarden ISRS 4410, der trådte i kraft 1. juli 2013, er kapitlet velkomment. Det kan være vanskeligt for virksomhedsejerne og regnskabsbrugerne at bevare overblikket over, hvad revisor har i sin værktøjskasse. Med denne bog i hånden er der i det mindste en god chance for, at revisor selv kan få et overblik, når de nye standarder for alvor bruges i praksis. · Titel: Når regnskaber ikke revideres – assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Forfatter: Lars Kiertzner Pris: 296 kroner eksklusive moms. Bogen er på 167 sider. Forlag: Karnov, juli 2013 ISBN: 978-87-619-3410-9 Med titlen ‘Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på sel- skabsretlige transaktionerʼ begrænser forfatterne på forhånd deres publikum en del. Til gengæld rammer bogen lige ned i et stort behov, som mange revisorer har, nemlig at få reglerne fra selskabsloven og revisors opgaver koblet konkret sammen i en brugbar og praktisk indpakning. Som eksempel på hvordan det fungerer, kan nævnes ka- pitel tre om stiftelse og kapitalforhøjelse. I bogen gennemgås juridiske forhold ved stiftelse, selskabskapital, stiftelsesdokument og så videre, og de regnskabsmæssige forhold behandles også. Derefter ser bogen på de revisions- og erklærings- mæssige forhold knyttet til eksempelvis vurderingsberetning eller åbningsbalance, og endeligt får man svar på, hvilke fejl revisor kan ri- sikere at begå i processen. Det sidste sker via en gennemgang af revi- sornævnskendelser, der omhandler disciplinærretlige afgørelser om vurderingsberetninger og åbningsbalance. Bogens sammenkædning af jura og revision gør i det hele taget, at den både har værdi som opslagsværk og som lærebog, og titlen skal da også tages med et gran salt. For selvom bogen gennemgår sel- skabsretten med revisors øjne, kan også advokater få glæde af den, og den er oplagt som grundbog i selskabsret. Cand. merc. aud.-studiet og advokater vil også kunne få glæde af bogen, der er udarbejdet af en advokat samt fire revisorer, der blandt andet er kendt fra udvalgsar- bejde i FSR – danske revisorer, og som alle arbejder med selskabsret og erklæringer til daglig. · Titel: Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsret- lige transaktioner Forfattere: Anders Bisgaard, Eskild Nørregaard Jakobsen, Jens Steen Jensen, Jesper Seehausen, Kim Tang Larsen Pris: Selskabsretsbogen er på cirka 775 sider og koster for medlem- mer af FSR – danske revisorer 600 kroner plus moms plus forsendelse (ikke-medlemmer: 950 kroner inklusive moms). Bogen bestilles på www.fsr.dk/selskabsret Forlag: Forlaget FSR – danske revisorer, 2013 Bogen kan bestilles på www.fsr.dk/selskabsret ISBN: 978-87-87101-23-3 s. 62 / Signatur #3 Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer Boganmeldelse

×