Revisors erklæringer

2,195 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revisors erklæringer

 1. 1. Revisors erklæringerObligatorisk efteruddannelse8. november 2011Faglig konsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. Introduktion 2 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 3. 3. Hvem er jeg?• Cand.merc.aud. 2004 - Aalborg Universitet - Danica-prisen for bedste kandidatafhandling• Ph.d. 2010 - Afhandling om ”Going concern i retligt perspektiv” - Udgivet af Karnov Group (Thomson Reuters)• Aalborg Universitet 2004-2008 - Ph.d.-stipendiat - Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris• Beierholm 2009- - Faglig udviklingsafdeling - Ansvarlig for erklæringer og selskabsretlige forhold• Aalborg Universitet 2011- - Ekstern lektor• Underviser internt og eksternt• Artikler i Revision & Regnskabsvæsen samt INSPI3 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 4. 4. Dagens program• Årsregnskabsloven m.v.• Revisorloven• Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen• ”Clarity”-projektet og -standarderne• Revisionsstandarder – revisionspåtegninger• Going concern - Diskussionsopgave 1 – modificering af revisionspåtegningen• (U)lovlige ”kapitalejerlån” - Eksempler på ”kapitalejerlån”• Revisionsstandarder – andre erklæringer med og uden sikkerhed - Diskussionsopgave 2 – valg af erklæring• ”Formaliaerklæringer”• Selskabsretlige erklæringer• Formulering i revisionspåtegningen og -protokollen4 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 5. 5. Revisortilsynetskvalitetskontrol 5 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 6. 6. Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af ograpportering om kvalitetskontrol (1:4)6 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 7. 7. Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af ograpportering om kvalitetskontrol (2:4)7 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 8. 8. Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af ograpportering om kvalitetskontrol (3:4)8 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 9. 9. Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af ograpportering om kvalitetskontrol (4:4)9 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 10. 10. Revisortilsynets redegørelse vedrørende resultaterne afkvalitetskontrollen for 2010 (1:2)10 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 11. 11. Revisortilsynets redegørelse vedrørende resultaterne afkvalitetskontrollen for 2010 (2:2)11 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 12. 12. Økonomisk Ugebrev – 31. oktober 201112 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 13. 13. Hvad skriver pressen omrevisionspåtegninger? 13 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 14. 14. Berlingske Tidende – 27. august 2010 (1:2)14 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 15. 15. Berlingske Tidende – 27. august 2010 (2:2)15 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 16. 16. Berlingske Tidende – 11. september 2010 (1:2)16 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 17. 17. Berlingske Tidende – 11. september 2010 (2:2)17 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 18. 18. Jyllands-Posten – 19. oktober 2010 (1:2)18 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 19. 19. Jyllands-Posten – 19. oktober 2010 (2:2)19 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 20. 20. Børsen – 5. januar 201120 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 21. 21. Berlingske Tidende – 3. juli 2011 (1:2)21 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 22. 22. Berlingske Tidende – 3. juli 2011 (2:2)22 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 23. 23. FSR’s undersøgelse af”revisorforbehold” 23 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 24. 24. Definitionen af ”revisorforbehold”• Revisorforbehold dækker i denne sammenhæng over, at revisor har noteret et forbehold eller en supplerende oplysning i sin påtegning på regnskabet - Det kan være et forbehold for manglende dokumentation, manglende bogføring, manglende intern kontrol, forbehold for going concern, forbehold for værdiansættelser, forbehold for f.eks. varebeholdningernes tilstedeværelse osv. - Derudover kan der også være tale om en supplerende oplysning - Det kunne f.eks. være at revisor bemærker, at regnskabet ikke er afleveret rettidigt24 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 25. 25. Resultaterne af undersøgelsen (1:2)25 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 26. 26. Resultaterne af undersøgelsen (2:2)26 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 27. 27. Berlingske – 5. september 2011 (1:2)27 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 28. 28. Berlingske – 5. september 2011 (2:2)28 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 29. 29. Hvor kan jeg finde eksemplerpå erklæringer? 29 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 30. 30. ”Revisors erklæringer”30 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 31. 31. Revisionsudtalelser Revisionsudtalelse Eksempler Status på opdatering Modificerede Høringsudkast UR 2007-3 revisionspåtegninger forventes snarest Umodificerede Høringsudkast UR 2010-1 revisionspåtegninger udsendt Selskabsretlige Høringsudkast UR 2010-2 erklæringer forventes snarest31 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 32. 32. FSR’s hjemmeside32 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 33. 33. FSR’s hjemmeside – faglig viden – revision ogerklæringsopgaver – revisors erklæringer (eksempler)33 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 34. 34. Årsregnskabsloven m.v. 34 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 35. 35. Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (1:3)• Årsrapportens bestanddele - Årsregnskab - Årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab) - Ledelsesberetning for virksomheden og en af virksomheden ledet koncern (frivillig for regnskabsklasse B) - Ledelsespåtegning - Supplerende beretninger (frivillige for alle regnskabsklasser) (ÅRL § 2)• Retvisende billede og retvisende redegørelse - Årsregnskabet og et evt. koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet (§ 11, stk. 1, 1. pkt.) - Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler (§ 11, stk. 1, 2. pkt.)35 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 36. 36. Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (2:3)• Ledelsesberetning – regnskabsklasse B - Virksomhedens væsentligste aktiviteter - Der skal gives en beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter - Udarbejder virksomheden ledelsesberetning, kan beskrivelsen af disse placeres i ledelsesberetningen (§ 76a) - Ledelsesberetning - Er der sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal årsregnskabet suppleres med en ledelsesberetning, der redegør for disse ændringer (§ 77) - Eksempler på ”væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold” - Ændring af aktivitet, f.eks. fra produktions- til handelsvirksomhed - Omstrukturering, rekonstruktion, fusion, spaltning m.v. - Tilkøb eller frasalg af væsentlige aktiver - Going concern-problemer - Begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten - Omlægning af regnskabsår (lovbemærkningerne m.v.)36 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 37. 37. Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (3:3)• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse C - Ledelsesberetningen skal bl.a.: - Beskrive evt. usikkerhed ved indregning eller muligt, så vidt mulig med angivelse af beløb - Beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt mulig med angivelse af beløb - Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold - Omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning - Beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen - Beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af (§ 99, stk. 1) - Yderligere regler i §§ 100-101 - Særlige regler for store virksomheder i § 99, stk. 2 og § 99a• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse D - Særlige regler i §§ 107-107b37 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 38. 38. FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. • Usikkerhed om going concern • Usikkerhed ved indregning og måling • Andre usædvanlige forhold i årsrapporten • Efterfølgende begivenheder38 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 39. 39. Årsregnskabsloven som regnskabsgrundlag39 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 40. 40. IFRS som regnskabsgrundlag40 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 41. 41. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt(1:2)• Revision af årsregnskabet - En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et evt. koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer (ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt.) - En virksomhed, som er omfattet af regnskabsklasse B, kan dog undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: - En balancesum på DKK 4 mio. (tidligere DKK 1,5 mio.) - En nettoomsætning på DKK 8 mio. (tidligere DKK 3 mio.) - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 (§ 135, stk. 1, 2. pkt.) - Undtagelser - Erhvervsdrivende fonde (§ 135, stk. 2) - Holdingvirksomheder (§ 135, stk. 3) - Strafbare forhold (§ 135, stk. 6) - Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelser (§ 135, stk. 7)41 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 42. 42. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt(2:2)• Udtalelse om ledelsesberetningen - Revisionspligten omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten - Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab (§ 135, stk. 5) - Hvis et årsregnskab og et evt. koncernregnskab er revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf - Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor (erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2)• Revisors ”konsistenstjek” mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet - Udtalelsen om ledelsesberetningen skal – hvis der ikke er overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, som ikke er uvæsentlige – indeholde oplysninger om, hvori evt. uoverensstemmelser består - Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 7)42 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 43. 43. Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (1:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet – ingenvæsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisenderedegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold tilårsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligerehandlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet.43 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 44. 44. Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (2:3)Uoverensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabetUdtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for …Revisionen har ikke omfattet …Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet bortset fra, at [oplysning om, hvoriuoverensstemmelsen består].44 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 45. 45. Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (3:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, menvæsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for …Revisionen har ikke omfattet …Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet. I forbindelse med gennemlæsningen har viimidlertid konstateret, at ledelsesberetningen mangler oplysninger om [beskrivelse af denkonstaterede fejl eller mangel], som er krævet efter årsregnskabsloven.45 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 46. 46. Revisorloven 46 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 47. 47. Lovens anvendelsesområde (1:3)• Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetningen i henhold til ÅRL, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (RL § 1, stk. 2)• Lovens §§ … finder tillige anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (§ 1, stk. 3)Erklæringer Revisionspåtegninger på regnskaber samt andremed § 1, stk. 2 erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende ersikkerhed bestemt til hvervgiverens eget brug Andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold tilAndre § 1, stk. 3 lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt tilerklæringer hvervgiverens eget brug47 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 48. 48. Lovens anvendelsesområde (2:3) Erklæringer Andre med sikkerhed erklæringer Alene professionelKrav til revisors arbejde God revisorskik kompetence og fornøden omhuTavshedspligt Ja JaLovpligtig forsikring Ja JaDisciplinære sanktioner Ja JaUnderretning om Ja Jaøkonomiske forbrydelser48 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 49. 49. Lovens anvendelsesområde (3:3) Erklæringer Andre med sikkerhed erklæringerOffentlighedens Ja NejtillidsrepræsentantUafhængighed Ja Nej (men oplysningskrav)Tilsynsbaseret Ja NejkvalitetskontrolErklæringer skal afgivesgennem en Ja NejrevisionsvirksomhedEn række andre krav tilrevisor og Ja Nejrevisionsvirksomheden49 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 50. 50. Revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed• Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå - Revisionspåtegningen skal afgives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Revisionspåtegninger på regnskaber kan ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer (RL § 19, stk. 1)• Andre erklæringer med sikkerhed end revisionspåtegninger skal underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Erklæringen kan afgives sammen med andre end revisorer (§ 19, stk. 4)50 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 51. 51. Erklæringsbekendtgørelsen og-vejledningen 51 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 52. 52. Erklæringsbekendtgørelsens indhold• Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2)• Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) - Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 9-12) - Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 13-16)• Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 17)• Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 18)52 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 53. 53. Erklæringsvejledningens indhold• Indledning• Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen• Årsregnskabsloven og erklæringsbekendtgørelsen• Erklæringsbekendtgørelsen• Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8• Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-12• Andre erklæringer med sikkerhed - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 13-16• Ikrafttræden m.v.53 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 54. 54. Indledende bestemmelser• Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug - Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger (erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1)• Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes at tillægge betydning, når de træffer beslutninger - Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v. (§ 1, stk. 2)• Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog (§ 1, stk. 3)• Modtagerne forudsættes at være de personer, virksomheder og offentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af erklæringerne og udtalelserne (§ 1, stk. 4)54 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 55. 55. Regnskaber og andre dokumenter (1:2)• Ved et regnskab forstås: - En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til ÅRL - Et andet tilsvarende regnskab, som i det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, og som tjener et generelt formål og retter sig mod en bred kreds af brugere (erklæringsbekendtgørelsens § 2)• Eksempler på regnskaber - Regnskaber, der aflægges efter ÅRL - Regnskaber, der aflægges eller IFRS - Regnskaber for ikke-erhvervsdrivende fonde - Regnskaber for friskoler og private grundskoler m.v. - Regnskaber for frie kostskoler - Regnskaber for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)55 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 56. 56. Regnskaber og andre dokumenter (2:2)• Eksempler på andre dokumenter - Skatteregnskaber - Mellembalancer - Åbningsbalancer - Likvidationsregnskaber - Fusionsregnskaber - Afsluttende boregnskaber ved konkurs - Statusoversigter som grundlag for akkord - Projektregnskaber - Tilskudsregnskaber (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)56 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 57. 57. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (1:2)• Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold - En konklusion vedrørende den udførte revision - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Hvor ledelsesberetning er udarbejdet en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen – baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab – har givet anledning til bemærkninger - … (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1)• Er påtegningen uden forbehold, skal revisor tydeligt og fremhævet angive: - ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold” (§ 5, stk. 3)57 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 58. 58. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (2:2)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 5, stk. 5)58 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 59. 59. Forbehold i revisionspåtegninger (1:2)• Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1)• Forbehold skal altid tages, hvis: - Regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav - Regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige - Usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst - Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt59 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 60. 60. Forbehold i revisionspåtegninger (2:2) - Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor - Revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed - Regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller evt. andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen (§ 6, stk. 2)• Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af revisionspåtegningen - Forbeholdet skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 6, stk. 3)• Revisor skal i revisionspåtegningen tydeligt begrunde sine forbehold (§ 6, stk. 4)• Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet (§ 6, stk. 5)60 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 61. 61. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen Oplysning om, at generalforsamlingen ikkeVæsentlighed Forbehold? bør godkende årsrapporten?Uvæsentlige forhold Nej NejVæsentlige, men ikke Ja Nejafgørende forholdVæsentlige og afgørende Ja Jaforhold61 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 62. 62. Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (1:2)• Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om evt. forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1)• Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig - Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: - Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen - Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning - Lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale (§ 7, stk. 2)• Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 7, stk. 3)62 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 63. 63. Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (2:2)• Oplysninger efter § 7, stk. 1, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - Oplysninger efter § 7, stk. 2, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4)63 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 64. 64. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold –overtrædelse af bogføringsloven• Hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig, skal revisor altid give supplerende oplysninger - At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ikke skal oplyses om forhold, som er uvæsentlige for modtagerens opfattelse af virksomhedens bogførings- og datadisciplin - Om en overtrædelse er væsentlig vil altid bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder om overtrædelsen er af betydning for modtageren - Ved vurdering af, om en overtrædelse er væsentlig, kan revisor f.eks. lægge vægt på nedenstående forhold: - Er overtrædelserne bragt til ophør? - Ligger overtrædelserne flere år tilbage? - Er der tale om gentagne overtrædelser? - Omfanget af overtrædelserne (erklæringsvejledningens afsnit 5.6.2)64 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 65. 65. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold –ledelsesansvar (1:2)• Erklæringsvejledningen - Revisor skal ikke oplyse navne på bestemte medlemmer af ledelsen eller oplyse om den erstatning eller straf, de i givet fald kan ifalde - Kun de ansvarspådragende forhold skal omtales - Der kan være tale om så bagatelagtige forhold, at det ikke tjener noget formål at nævne dem, idet oplysningerne skal være relevante for modtagerne - De almindelige væsentlighedsbetragtninger gælder ikke her - Selv om f.eks. et ulovligt lån til ledelsen er beløbsmæssigt uvæsentligt – og måske endda tilbagebetalt på balancedagen – skal revisor alligevel give supplerende oplysninger, medmindre der er tale om et bagatelagtigt beløb - Eksempler på forhold, der er omfattet af bestemmelsen - Overtrædelse af EU-tilskudslovgivningen - Ulovlige ”kapitalejerlån” - Overtrædelse af SL’s regler om egne kapitalandele - Uforsvarlig udlodning af udbytte - Overtrædelsen af kapitaltabsreglerne - Manglende eller fejlagtig angivelse af moms eller A-skat - Revisor skal ikke udføre særlige undersøgelser rettet mod disse andre forhold ud over revisionen af virksomhedens årsregnskab (erklæringsvejledningens afsnit 5.6.2)65 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 66. 66. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold –ledelsesansvar (2:2)• Lovbemærkningerne - Pligten til at give supplerende oplysninger i revisionspåtegningen gælder al kriminalitet, som måtte have berøring med virksomheden, idet kun det absolut bagatelagtige kan anses for undtaget - Enhver form for kriminalitet skal medføre supplerende oplysninger i revisionspåtegningen - Erklæringsbekendtgørelsen pålægger revisor en pligt hertil (undtaget dog absolut bagatelagtige forhold), hvis revisor under sit arbejde får begrundet formodning om sådanne forhold - Dette skal ske, uanset at kriminaliteten ikke har betydning for, om årsrapporten [årsregnskabet] viser et retvisende billede eller ej - En begrundet formodning foreligger ikke ved mistanke baseret på fornemmelser, men må kræve en mistanke, der dels hviler på dokumenterbart materiale og faktisk viden om forhold, der underbygger denne mistanke, dels må mistanken have en sådan styrke, at det alt i alt forekommer revisor mest sandsynligt, at der foreligger kriminel adfærd (bemærkningerne til LSRR § 10, stk. 5-7)66 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 67. 67. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen –fortsat (1:3) Oplysning om, at generalforsamlingen ikkeVæsentlighed Forbehold? bør godkende årsrapporten?Uvæsentlige forhold Nej NejVæsentlige, men ikke Ja Nejafgørende forholdVæsentlige og afgørende Ja Jaforhold67 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 68. 68. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen –fortsat (2:3) Oplysning om, at generalforsamling en ikke bør SupplerendeVæsentlighed Forbehold? godkende oplysninger? årsrapporten?Uvæsentlige Nej Nej MåskeforholdVæsentlige, menikke afgørende Ja Nej JaforholdVæsentlige og Ja Ja Jaafgørende forhold68 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 69. 69. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen –fortsat (3:3) Oplysning om, at generalforsamling SupplerendeVæsentlighed Forbehold? en ikke bør oplysninger? godkende årsrapporten?(Absolut)bagatelagtige Nej Nej Nejforhold Ja, ved supplerendeUvæsentlige oplysninger om Nej Nejforhold ledelsesansvar Ellers nejVæsentlige, menikke afgørende Ja Nej JaforholdVæsentlige og Ja Ja Jaafgørende forhold69 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 70. 70. Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber• En erklæring om gennemgang af et regnskab skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold - En konklusion - Supplerende oplysninger - … (erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 9, stk. 4)• Bemærk - Intet krav om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Intet krav om udtalelse om en evt. ledelsesberetning, hvis denne ikke er omfattet af gennemgangen - Intet krav om oplysning om, at ”Gennemgangen ikke har givet anledning til forbehold” eller lignende70 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 71. 71. Forbehold i reviewerklæringer• Revisor skal i erklæringen tage forbehold i de tilfælde, som følger af § 6, stk. 1, dvs. hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede bevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (erklæringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1)• Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen - Forbeholdet skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 10, stk. 2)• Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde sine forbehold (§ 10, stk. 3)• Bemærk - Intet krav om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet71 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 72. 72. Supplerende oplysninger i reviewerklæringer• Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om evt. forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1)• Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold - Oplysningerne skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger” (§ 11, stk. 2)• Erklæringsvejledningen - Der er alene krav om at give supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - Revisor skal derimod ikke give supplerende oplysninger om andre forhold, f.eks. forhold, der kan medføre ledelsesansvar - Hvorvidt revisor i øvrigt kan give supplerende oplysninger om andre forhold må bero på en konkret vurdering, hvor det skal vurderes, om reglerne om revisors tavshedspligt overholdes ved afgivelse af sådanne oplysninger (afsnit 6.7)72 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 73. 73. Andre erklæringer med sikkerhed• Afgiver revisor andre erklæringer med sikkerhed, der ikke er omfattet af §§ 3-12, finder reglerne i §§ 14-16 anvendelse (erklæringsbekendtgørelsens § 13)• En erklæring med sikkerhed efter § 13 skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold - En konklusion om det udførte arbejde - Supplerende oplysninger - … (§ 14, stk. 1)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om erklæringsemnet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 14, stk. 4)• Bemærk - Intet krav om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Intet krav om oplysning om, at ”Det udførte arbejde ikke har givet anledning til forbehold” eller lignende73 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 74. 74. Forbehold i andre erklæringer med sikkerhed• Revisor skal i erklæringen tage forbehold, hvis: - De oplysninger, der er lagt til grund for det udførte arbejde, er behæftet med væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at erklæringsemnet er uden væsentlige fejl - Usikkerhed ikke er tilstrækkeligt oplyst, og denne usikkerhed ikke er uvæsentlig (erklæringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1)• Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen (§ 15, stk. 2)• Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde sine forbehold (§ 15, stk. 3)74 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 75. 75. Supplerende oplysninger i andre erklæringer medsikkerhed• Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om evt. forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 16, stk. 1)• Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 16, stk. 2)• Erklæringsvejledningen - Der skal alene gives supplerende oplysninger vedrørende forhold i erklæringsemnet - Revisor skal derimod ikke give supplerende oplysninger om andre forhold, f.eks. forhold, der kan medføre ledelsesansvar (afsnit 7.6)75 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 76. 76. Udvalgte forskelle på kravene til erklæringer Erklæringer Revisions- om Andre påtegninger gennemgang erklæringer på reviderede (review) af med sikkerhed regnskaber regnskaberUdtalelse omledelsesberetningen, hvis Ja Nej Nejdenne ikke revideresOplysning om, at ”Revisionenikke har givet anledning til Ja Nej Nejforbehold”Oplysning om, at”Generalforsamlingen ikke bør Ja Nej Nejgodkende regnskabet”Krav om supplerendeoplysninger vedrørende andre Ja Nej Nejforhold (ledelsesansvar m.v.) Henvisning tilSpecifikke krav til situationer, kravene tilhvor revisor skal tage Ja Generelle krav revisions-forbehold påtegninger76 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 77. 77. ”Clarity”-projektet og-standarderne 77 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 78. 78. ”Clarity”-projektet• Ny struktur i de enkelte standarder - Indledning - Mål - Definitioner (evt.) - Krav (de gamle ”fede” afsnit) - Vejledning og andet forklarende materiale (de gamle ”normale” afsnit) - Bilag (evt.)• Indledning, mål, definitioner og krav i afsnit 1-n - Vejledning og andre forklarende materiale i afsnit A1-An• Fra ”revisor gør” til ”revisor skal” (krav)• Clarificerede (redrafted) samt ajourførte (revised and redrafted) standarder78 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 79. 79. Ikrafttræden• IAASB’s standarder træder i kraft med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere - Det vil som hovedregel sige med virkning for regnskabsåret 2010• Revisionsteknisk Udvalg har besluttet at udskyde ikrafttrædelsen af standarderne et år• Standarderne træder først derfor i kraft med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Det vil som hovedregel sige med virkning for regnskabsåret 2011 og dermed status 2012• Revisionsteknisk Udvalg har dog besluttet at give mulighed for førtidsimplementering af standarderne - Dette gælder dog ikke ISA 700, ISA 705 og ISA 706 og dermed revisionspåtegningen79 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 80. 80. Betegnelser for standarder IAASB Revisionsteknisk Udvalg Standarder International Standard on International standard om ISQC ISQC ISQC 1-99 Quality Control kvalitetsstyring International Standard on International standard om ISA ISA ISA 100-999 Auditing revision International Standard on International standard om ISRE ISRE ISRE 2000-2699 Review Engagements review International standard om International Standard on ISAE ISAE andre erklæringsopgaver ISAE 3000-3699 Assurance Engagements med sikkerhed International Standard on International standard om ISRS ISRS ISRS 4000-4699 Related Services beslægtede opgaver80 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 81. 81. ”Clarity”-standarderne (1:10)Kvalitetsstyring Clarificeret Ajourført NyISQC 1: Kvalitetsstyring i firmaer, som udførerrevision og review af regnskaber, andreerklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede üopgaver81 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 82. 82. ”Clarity”-standarderne (2:10)Indledende forhold Clarificeret Ajourført NyISA 200: Den uafhængige revisors overordnede målog revisionens gennemførelse i overensstemmelse ümed internationale standarder om revisionISA 210: Aftale om revisionsopgavers vilkår üISA 220: Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber üISA 230: Revisionsdokumentation üISA 240: Revisors ansvar vedrørende besvigelserved revision af regnskaber üISA 250: Overvejelser vedrørende love og øvrigregulering ved revision af regnskaber üISA 260: Kommunikation med den øverste ledelse üISA 265: Kommunikation af mangler i intern kontroltil den øverste ledelse og den daglige ledelse ü82 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 83. 83. ”Clarity”-standarderne (3:10)Generelle principper og pligter Clarificeret Ajourført NyISA 300: Planlægning af revision af regnskaber üISA 315: Identifikation og vurdering af risici forvæsentlig fejlinformation igennem forståelse af üvirksomheden og dens omgivelserISA 320: Væsentlighed ved planlægning ogudførelse af en revision üISA 330: Revisors reaktion på vurderede risici ü83 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 84. 84. ”Clarity”-standarderne (4:10)Risikovurdering og reaktion på vurderede risici Clarificeret Ajourført NyISA 402: Revisionsmæssige overvejelser vedrørendeen virksomhed, der anvender serviceleverandører üISA 450: Vurdering af fejlinformation konstateretunder revisionen ü84 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 85. 85. ”Clarity”-standarderne (5:10)Revisionsbevis Clarificeret Ajourført NyISA 500: Revisionsbevis üISA 501: Revisionsbevis – specifikke overvejelser forudvalgte områder üISA 505: Eksterne bekræftelser üISA 510: Førstegangsrevisionsopgaver –primobalancer üISA 520: Analytiske handlinger üISA 530: Revision ved brug af stikprøver üISA 540: Revision af regnskabsmæssige skøn,herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, üog tilknyttede oplysningerISA 550: Nærtstående parter ü85 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 86. 86. ”Clarity”-standarderne (6:10)Revisionsbevis (fortsat) Clarificeret Ajourført NyISA 560: Efterfølgende begivenheder üISA 570: Fortsat drift (going concern) üISA 580: Skriftlige udtalelser ü86 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 87. 87. ”Clarity”-standarderne (7:10)Anvendelse af andres arbejde Clarificeret Ajourført NyISA 600: Særlige overvejelser – revision afkoncernregnskaber (herunder komponentrevisors üarbejde)ISA 610: Anvendelse af interne revisorers arbejde üISA 620: Anvendelsen af en revisorudpeget ekspertsarbejde ü87 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 88. 88. ”Clarity”-standarderne (8:10)Revisionsmæssige konklusioner og rapportering Clarificeret Ajourført NyISA 700: Udformning af en konklusion og afgivelseaf erklæring om et regnskab üISA 705: Modifikationer til konklusionen i denuafhængige revisors erklæring üISA 706: Supplerende oplysninger vedrørendeforståelse af regnskabet og supplerende oplysningervedrørende forståelse af revisionen i den üuafhængige revisors erklæringISA 710: Sammenlignelige oplysninger –sammenligningstal og regnskab til sammenligning üISA 720: Revisors ansvar i forbindelse med andreoplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede üregnskaber88 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 89. 89. ”Clarity”-standarderne (9:10)Særlige områder Clarificeret Ajourført NyISA 800: Særlige overvejelser – revision afregnskaber udarbejdet i overensstemmelse med übegrebsrammer med særligt formålISA 805: Særlige overvejelser – revision afbestanddele af et regnskab samt specifikkeelementer, konti eller poster, der indgår i et üregnskabISA 810: Opgaver vedrørende afgivelse af erklæringom regnskabssammendrag ü89 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 90. 90. ”Clarity”-standarderne (10:10)Andet Clarificeret Ajourført NyYderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (bilagtil internationale standarder om revision) ü90 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 91. 91. Erklæringsstandarderne (1:2)• RS 570 - Erstattes af ISA 570• RS 700 - Erstattes af ISA 700• RS 701 - Erstattes af ISA 705 og ISA 706• RS 710 - Erstattes af ISA 710• RS 720 - Erstattes af ISA 720• ISA 800 - Erstattes af ISA 800, ISA 805 og ISA 810• RS 2400 og RS 2410 - Ikke en del af ”clarity”-projektet, men omdøbes formentlig på sigt til ISRE 2400 og ISRE 241091 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 92. 92. Erklæringsstandarderne (2:2)• RS 3000 og RS 3400 - Ikke en del af ”clarity”-projektet, men omdøbes formentlig på sigt til ISAE 3000 og ISAE 3400• ISAE 3402 - Erstatter RS 3411, men ikke som led i ”clarity”-projektet• RS 4400 og RS 4410 - Ikke en del af ”clarity”-projektet, men omdøbes formentlig på sigt til ISRS 4400 og ISRS 441092 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 93. 93. Revisionsteknisk Udvalgs notat om de væsentligstenyheder i ”clarity”-standarderne • Ikrafttrædelse • Navngivning • ”Clarity”-standarderne • Efterfølgende begivenheder • Centrale nyskabelser • Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning • Implementeringshjælp93 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 94. 94. Artikler i Revision & Regnskabsvæsen• RR.11.2011.26 · Karl Aage Brasted og Jon Bech: Implementering af internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning• RR.11.2011.36 · Ole Fabricius og Lars Kiertzner: Ajourføring af ISA 610 om anvendelse af interne revisorers arbejde og samtidig delvis ajourføring af ISA 315 – status i en igangværende proces• RR.11.2011.42 · Lisbeth Kjersgaard og Lars Kiertzner: Revisionsklienters anvendelse af serviceleverandører• RR.6.2010.12 · Lars Kiertzner: ”Clarity”-standarderne• RR.5.2010.62 · Jan Bo Hansen og Berit Steenstrup Damm: RS [ISA] 600 - revision af koncernregnskaber (den første internationale standard om koncernrevision)• RR.2.2010.10 · Anders Stig Lauritsen og Peter Gath: Væsentlighed og fejlinformation94 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 95. 95. Nye standarder på vej fra IAASB• Ny ISRE 2400 - Erstatter den eksisterende RS (ISRE) 2400 - Kommenteringsfrist 20. maj 2011• Ny ISAE 3410 - Omhandler ”assurance engagements on greenhouse gas emissions” - Kommenteringsfrist 10. juni 2011• Ny ISAE 3420 - Omhandler ”assurance reports on the process to compile pro forma financial information included in a prospectus” - Kommenteringsfrist 30. september 2010• Ny ISRS 4410 - Erstatter den eksisterende RS (ISRS) 4410 - Kommenteringsfrist 31. marts 201195 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 96. 96. Revisionsstandarder 96 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 97. 97. Erklæringsstandarderne 97 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 98. 98. Erklæringsstandarderne – før ”clarity” Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger RS og UR RS og UR RS og UR RS og UR Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed RS 700 RS 2400 RS 3000 RS 4400 RS 701 RS 2410 RS 3400 RS 4410 (RS 710) ISAE 3402 (RS 720) RS 80098 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 99. 99. Erklæringsstandarderne – efter ”clarity” Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger ISA og ”UR” ISRE og ”UR” ISAE og ”UR” ISRS og ”UR” Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed ISA 700 RS (ISRE) 2400 RS (ISAE) 3000 RS (ISRS) 4400 ISA 705 og ISA 706 RS (ISRE) 2410 RS (ISAE) 3400 RS (ISRS) 4410 (ISA 710) ISAE 3402 (ISA 720) ISA 800, ISA 805 og ISA 81099 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 100. 100. Fø rSammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen og ”c la-standarderne r it y”Revisionspåtegninger Erklæringer om Andre erklæringer Erklæringer uden på reviderede gennemgang (review) med sikkerhed sikkerhed regnskaber af regnskaber §§ 3-8 §§ 9-12 §§ 13-16 – RS 700 RS 2400 RS 800 RS 4400 RS 701 RS 2410 RS 2400 RS 4410 (RS 710) RS 2410 (RS 720) RS 3000 RS 3400 ISAE 3402100 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 101. 101. Fø r ”c laUdvalgte forskelle på erklæringer (1:2) rit y” RS 700 RS 2400 RS 3000 RS 3400 ISAE 3402 RS 4400 RS 4410 RS 800 RS 2410 Aftalte Under- Under-Ydelse Revision Review – arbejds- Assistance søgelse søgelse handlingerGrad af Høj eller Høj og Høj eller Høj Begrænset Ingen Ingensikkerhed begrænset begrænset begrænsetForbehold Ja Ja Ja Ja Ja – –Konklusion Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 101 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 102. 102. Fø r ”c laUdvalgte forskelle på erklæringer (2:2) rit y” RS 700 RS 2400 RS 3000 RS 3400 ISAE 3402 RS 4400 RS 4410 RS 800 RS 2410Klient- Ja Ja Ja Ja Ja Ja JakendskabAnalytiske Efter Gennem- Ja Ja Ja Ja Jahandlinger aftale læsningFore- Efter Ja Ja Ja Ja Ja Nejspørgsler aftaleEfter- Efter Ja Nej Ja eller nej Ja Ja eller nej Nejprøvelse aftale 102 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 103. 103. Fø r ”c laBeslutningstræ ved valg af erklæring r it y”103 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 104. 104. RS 700Umodificerede revisionspåtegninger 104 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 105. 105. RS 700• Omhandler den uafhængige revisors påtegning på et fuldstændigt regnskab med generelt formål• Finder anvendelse indtil regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Erstattes herefter af ISA 700• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om den uafhængige revisors påtegning, der afgives som et resultat af en revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål udarbejdet i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme, som er udformet for at give et retvisende billede - Standarden giver ligeledes vejledning om de forhold, som revisor overvejer i forbindelse med udformningen af en konklusion om dette regnskab - Som beskrevet i RS 200 er regnskaber med generelt formål regnskaber, som er udarbejdet i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme, der er udformet til at opfylde sædvanlige informationsbehov hos en bred kreds af brugere (afsnit 1)105 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 106. 106. Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab Høj grad af Begrænset Ingen sikkerhed sikkerhed sikkerhed Fuldstændigt regnskab med RS 700 generelt formål RS 2400 RS 4410 RS 2410 (RS 4400) Fuldstændigt regnskab med RS 800 særligt formål106 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 107. 107. ISA 700Umodificerede revisionspåtegninger 107 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 108. 108. RS 700 sammenholdt med ISA 700• Overskrift(er) - RS 700 - ”Den uafhængige revisors påtegning” - ISA 700 - Årsrapporten indeholder ikke en ledelsesberetning - ”Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet” - Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, og ledelsesberetningen er ikke revideret - ”Den uafhængige revisors erklæringer” - ”Påtegning på årsregnskabet” - ”Udtalelse om ledelsesberetningen” - Årsrapporten indeholder en ”revideret” ledelsesberetning - ”Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet” og særskilt erklæring efter RS (ISAE) 3000• Ledelsens og revisors ansvar - Ændringer i beskrivelsen af både ledelsens og revisors ansvar108 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 109. 109. Høringsudkast til ny UR om umodificerederevisionspåtegninger• Omhandler den uafhængige revisors erklæringer uden modifikationer og supplerende oplysninger ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål• Kommenteringsfrist 31. oktober 2011• Erstatter UR 2010-1• Høringsudkast til ny UR om modificerede revisionspåtegninger forventes snarest - Erstatter UR 2007-3109 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 110. 110. Brug af overskrifter110 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 111. 111. Ledelsesberetningen111 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 112. 112. Ny revisionspåtegning – umodificeret (1:2) ISA 700 RS 700Den uafhængige revisors Den uafhængige revisorserklæringer påtegningTil kapitalejerne i … Til kapitalejerne i …Påtegning på årsregnskabetVi har revideret … Vi har revideret …Ledelsens ansvar for Ledelsens ansvar forårsregnskabet årsregnskabetLedelsen har ansvaret for … Ledelsen har ansvaret for …Revisors ansvar Revisors ansvar og den udførte revisionVores ansvar er … Vi har udført Vores ansvar er … Vi har udført voresrevisionen i overensstemmelse med revision i overensstemmelse medinternationale standarder om revision danske revisionsstandarder. Disseog yderligere danske krav ifølge standarder kræver, at …dansk revisorlovgivning. Dettekræver, at …112 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 113. 113. Ny revisionspåtegning – umodificeret (2:2) ISA 700 RS 700Konklusion KonklusionDet er vores opfattelse, at … i Det er vores opfattelse, at … ioverensstemmelse med overensstemmelse medårsregnskabsloven årsregnskabslovenUdtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for … Ledelsen har ansvaret for …113 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 114. 114. Ny revisionspåtegning – modifikationer (1:4) ISA 700, ISA 705 og ISA 706 RS 700 og RS 701 Grundlag for konklusion med Forbehold forbehold Redegørelse for årsagen til og – hvis Redegørelse for årsagen til og – hvis muligt – den beløbsmæssige virkning muligt – den beløbsmæssige virkning af det forhold, der har ført til af det forhold, der har ført til forbeholdet forbeholdet Konklusion med forbehold Konklusion [Begrænsning i omfanget af revisors [Begrænsning i omfanget af revisors arbejde] Det er vores opfattelse, at arbejde] Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra de mulige årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkninger af det forhold, der er virkning af det i forbeholdet anførte, beskrevet i grundlaget for konklusion giver … med forbehold, giver … [Uenighed med ledelsen] Det er vores [Uenighed med ledelsen] Det er vores opfattelse årsregnskabet, bortset fra opfattelse årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er det i forbeholdet anførte, giver … beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver …Kræver accept fra E&S 114 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 115. 115. Ny revisionspåtegning – modifikationer (2:4) ISA 700, ISA 705 og ISA 706 RS 700 og RS 701 Grundlag for manglende Forbehold konklusion Redegørelse for årsagen til den Redegørelse for årsagen til den manglende konklusion manglende konklusion Manglende konklusion Konklusion På grund af betydeligheden af det Som følge af det forhold, der er forhold, der er beskrevet i grundlaget beskrevet ovenfor, har vi ikke kunnet for manglende konklusion, har vi ikke gennemføre revisionen, og vi kan været i stand til at opnå tilstrækkeligt derfor ikke udtrykke en konklusion og egnet revisionsbevis, der kan om årsregnskabet danne grundlag for en revisionskonklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabetKræver accept fra E&S 115 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 116. 116. Ny revisionspåtegning – modifikationer (3:4) ISA 700, ISA 705 og ISA 706 RS 700 og RS 701 Grundlag for afkræftende Forbehold konklusion Redegørelse for årsagen til og – hvis Redegørelse for årsagen til og – hvis muligt – den beløbsmæssige virkning muligt – den beløbsmæssige virkning af det forhold, der har ført til af det forhold, der har ført til forbeholdet forbeholdet Afkræftende konklusion Konklusion Det er vores opfattelse, at Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af årsregnskabet, som følge af det i betydeligheden af det forhold, der er forbeholdet anførte, ikke giver et beskrevet i grundlaget for den retvisende billede af … afkræftende konklusion, ikke giver …Kræver accept fra E&S 116 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 117. 117. Ny revisionspåtegning – modifikationer (4:4) ISA 700, ISA 705 og ISA 706 RS 700 og RS 701 Supplerende oplysninger Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af vedrørende forhold i regnskabet regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold vedrørende andre forhold Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningenKræver accept fra E&S Nyt element 117 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 118. 118. RS 701Modificerede revisionspåtegninger 118 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 119. 119. RS 701• Omhandler modifikationer af den uafhængige revisors påtegning• Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer sig til RS 700 (og RS 800)• Finder anvendelse indtil regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Erstattes herefter af ISA 705 og ISA 706• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om de omstændigheder, hvor den uafhængige revisors påtegning skal modificeres, samt form og indhold af modifikationer af revisionspåtegningen under disse omstændigheder (afsnit 1)119 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 120. 120. Typer af revisionspåtegningerUmodificerede revisions- Modificerede revisionspåtegninger påtegninger Forhold, der ikke påvirker Forhold, der påvirker revisors konklusion revisors konklusion Konklusion uden forbehold Supplerende Forbehold oplysninger Forbehold Forbehold Konklusion Konklusion Konklusion Afkræftende kan ikke uden med forbehold konklusion udtrykkes forbehold120 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 121. 121. Supplerende oplysninger• Revisor skal modificere revisionspåtegningen ved i et særskilt afsnit at fremhæve væsentlige forhold, der vedrører et going concern-problem (RS 701, afsnit 6)• Revisor skal overveje at modificere revisors påtegning ved i et særskilt afsnit at omtale, at der er betydelig usikkerhed, som kan påvirke regnskabet, og hvis afklaring afhænger af fremtidige begivenheder - En usikkerhed er et forhold, hvis udfald afhænger af fremtidige handlinger eller begivenheder, der ligger uden for virksomhedens direkte kontrol, men som kan påvirke regnskabet (afsnit 7)• Tilføjelsen af supplerende oplysninger om et going concern- problem eller om betydelig usikkerhed er normalt tilstrækkeligt til at opfylde revisors erklæringsansvar om sådanne forhold - I ekstreme tilfælde som f.eks. situationer med flere usikkerheder, der alle har betydning for regnskabet, kan revisor finde det passende at udtrykke, at en konklusion ikke udtrykkes, i stedet for at tilføje supplerende oplysninger (afsnit 9)121 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 122. 122. Forbehold (1:5)• En revisor kan ikke udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis et af følgende forhold foreligger, og virkningen af forholdet efter revisors opfattelse er eller vil kunne være væsentlig for regnskabet: - Der er en begrænsning i omfanget af revisors arbejde - Der er uenighed med ledelsen om, hvorvidt den anvendte regnskabspraksis er acceptabel, den konkrete anvendelse heraf, eller om regnskabets informationer er tilstrækkelige - En begrænsning i omfanget af revisors arbejde kan medføre en konklusion med forbehold eller en påtegning om, at konklusion ikke udtrykkes - Uenighed med ledelsen kan medføre en konklusion med forbehold eller en afkræftende konklusion (RS 701, afsnit 11)• En konklusion med forbehold skal udtrykkes, hvis revisor konkluderer, at en konklusion uden forbehold ikke kan udtrykkes, og at virkningen af enhver uenighed med ledelsen eller begrænsning i omfanget af revisionen ikke er så væsentlig og gennemgribende, at det er nødvendigt med en påtegning om, at konklusion ikke kan udtrykkes, eller en afkræftende konklusion (afsnit 12)122 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 123. 123. Forbehold (2:5)• En revisionspåtegning om, at konklusion ikke kan udtrykkes, skal gives, hvis den mulige virkning af en begrænsning i omfanget af revisionen er så væsentlige og gennemgribende, at revisor ikke har været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og derfor ikke er i stand til at udtrykke en konklusion om regnskabet (afsnit 13)• En afkræftende konklusion skal udtrykkes, hvis virkningen af en uenighed er så væsentlig og gennemgribende for regnskabet, at revisor konkluderer, at en konklusion med forbehold ikke er tilstrækkeligt til at vise, at regnskabet er misvisende eller mangelfuldt (afsnit 14)• Udtrykker revisor en konklusion med forbehold, skal alle relevante begrundelser medtages klart i påtegningen, og der skal gives oplysning om den mulige beløbsmæssige indvirkning på regnskabet, medmindre dette ikke er praktisk muligt (afsnit 15)123 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 124. 124. Forbehold (3:5)• Eksempler på begrænsning i omfanget af revisors arbejde - RS 700 - Revisor vælges på et tidspunkt, der ikke muliggør, at revisor kan deltage i den fysiske optælling af varelagre - Virksomhedens regnskabsmateriale er efter revisors opfattelse utilstrækkeligt - Revisor er ude af stand til at gennemføre en revisionshandling, som vurderes at være nødvendig (afsnit 16) - UR 2007-3 - Obstruktion fra selskabets ledelse - Manglende svar fra tredjemand på forespørgsler - Mangler i selskabets registreringssystem, der hindrer revisor i at nå til en konklusion om de pågældende forhold (afsnit II.3)124 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 125. 125. Forbehold (4:5)• Eksempler på uenighed med ledelsen - RS 700 - Uenighed om valget af regnskabspraksis - Uenighed om den konkrete anvendelse af regnskabspraksis - Uenighed om tilstrækkeligheden af regnskabets informationer (afsnit 20) - UR 2007-3 - Uenighed om værdiansættelsen af en regnskabspost - Uenighed om beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis - Uenighed om behandlingen af en ændring af regnskabspraksis - Udeladelse af lovkrævede oplysninger - Mangelfulde oplysninger i ledelsesberetningen (afsnit II.1)125 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 126. 126. Forbehold (5:5) Væsentlige, men Væsentlige og Væsentlige og ikke gennemgribende gennemgribende gennemgribende forhold forhold forhold Konklusion kan ikke Afkræftende Konklusion med udtrykkes konklusion forbehold ”… bortset fra den ”Som følge af det i Begrænsning i mulige indvirkning forbeholdet anførte omfanget af – af det i forbeholdet har vi ikke kunnetrevisors arbejde anførte giver …” …” ”… bortset fra det i ”… som følge af det Uenighed med forbeholdet anførte – i forbeholdet anførte ledelsen giver …” ikke giver …”126 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 127. 127. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen –fortsat (1:2) Oplysning om, at generalforsamling SupplerendeVæsentlighed Forbehold? en ikke bør oplysninger? godkende årsrapporten?(Absolut)bagatelagtige Nej Nej Nejforhold Ja, ved supplerendeUvæsentlige oplysninger om Nej Nejforhold ledelsesansvar Ellers nejVæsentlige, menikke afgørende Ja Nej JaforholdVæsentlige og Ja Ja Jaafgørende forhold127 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 128. 128. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen –fortsat (2:2) Oplysning om, at generalforsamlingen SupplerendeVæsentlighed Forbehold? ikke bør godkende oplysninger? årsrapporten?(Absolut) Nej Nej Nejbagatelagtige forhold Ja, ved supplerende oplysninger omUvæsentlige forhold Nej Nej ledelsesansvar Ellers nejVæsentlige, men ikkegennemgribende Ja (konklusion med Nej Jaforhold forbehold) Ja (konklusion kan Ja, hvis afgørendeVæsentlige og ikke udtrykkes eller forholdgennemgribende Ja afkræftendeforhold Ellers nej konklusion) Ja (konklusion kanVæsentlige og ikke udtrykkes eller Ja Jaafgørende forhold afkræftende konklusion)128 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 129. 129. ISA 705 og ISA 706Modificerede revisionspåtegninger 129 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 130. 130. RS 701 sammenholdt med ISA 705 og ISA 706 (1:2)• RS 701 opdeles i to standarder - ISA 705 omhandler modifikationer til konklusionen, dvs. forbehold - ISA 706 omhandler supplerende oplysninger• Modifikationer - ”Modificerede konklusioner” i stedet for ”modificerede revisionspåtegninger”• Forbehold - Erklæringsbekendtgørelsen - ”Forbehold” - ISA 705 - ”Grundlag for konklusion med forbehold” - ”Grundlag for manglende konklusion” - ”Grundlag for afkræftende konklusion”130 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 131. 131. RS 701 sammenholdt med ISA 705 og ISA 706 (2:2)• Konklusion - Erklæringsbekendtgørelsen - ”Konklusion” - ISA 705 - ”Konklusion” - ”Konklusion med forbehold” - ”Manglende konklusion” - ”Afkræftende konklusion”• Supplerende oplysninger - Erklæringsbekendtgørelsen - ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” - ISA 706 - ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet” - ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen”131 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 132. 132. Forbehold – RS 701 Væsentlige, men Væsentlige og Væsentlige og ikke gennemgribende gennemgribende gennemgribende forhold forhold forhold Konklusion kan ikke Afkræftende Konklusion med udtrykkes konklusion forbehold ”… bortset fra den ”Som følge af det i Begrænsning i mulige indvirkning forbeholdet anførte omfanget af – af det i forbeholdet har vi ikke kunnetrevisors arbejde anførte giver …” …” ”… bortset fra det i ”… som følge af det Uenighed med forbeholdet anførte – i forbeholdet anførte ledelsen giver …” ikke giver …”132 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 133. 133. Forbehold – ISA 705 Ny betegnelse, men uændret indhold Væsentlige, men Væsentlige og Væsentlige og ikke gennemgribende gennemgribende gennemgribende forhold forhold forhold Manglende Afkræftende Konklusion med konklusion konklusion forbehold ” På grund af Begrænsning i ”… bortset fra de betydeligheden af … omfanget af mulige indvirkninger – har vi ikke været irevisors arbejde af … giver …” stand til at …” ”… bortset fra ”… som følge af Uenighed med indvirkningerne af … – betydeligheden af … ledelsen giver …” ikke giver …” Justeringer i formuleringerne133 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 134. 134. Ikke-korrigeret fejlinformation 134 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 135. 135. Ikke-korrigeret fejlinformation (1:3)• ISA 260 – kommunikation med den øverste ledelse - Revisor skal kommunikere følgende til den øverste ledelse: - Eventuelle andre forhold, der måtte være opstået ved revisionen, og som efter revisors faglige vurdering er betydelige for tilsynet med regnskabsaflæggelsen (afsnit 16) - Øvrige betydelige forhold, der viser sig ved revisionen, og som er af direkte relevans for den øverste ledelses tilsyn med regnskabsaflæggelsesprocessen, kan omfatte forhold såsom væsentlig, faktisk fejlinformation eller væsentlig inkonsistens i den information, der ledsager det reviderede regnskab, og som er blevet korrigeret (afsnit A20)• ISA 450 – vurdering af fejlinformationer konstateret under revisionen - Revisor skal akkumulere fejlinformationer, der konstateres under revisionen, bortset fra fejlinformationer, der er klart ubetydelige (afsnit 5) - Revisor skal rettidigt kommunikere alle de fejlinformationer, der akkumuleres under revisionen, til det rette niveau i den daglige ledelse - Revisor skal anmode den daglige ledelse om at korrigere disse fejlinformationer (afsnit 8)135 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen

×