Your SlideShare is downloading. ×

Revisors erklæringer

1,818

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,818
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Revisors erklæringerObligatorisk efteruddannelse8. november 2011Faglig konsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 • 2. Introduktion 2 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 3. Hvem er jeg?• Cand.merc.aud. 2004 - Aalborg Universitet - Danica-prisen for bedste kandidatafhandling• Ph.d. 2010 - Afhandling om ”Going concern i retligt perspektiv” - Udgivet af Karnov Group (Thomson Reuters)• Aalborg Universitet 2004-2008 - Ph.d.-stipendiat - Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris• Beierholm 2009- - Faglig udviklingsafdeling - Ansvarlig for erklæringer og selskabsretlige forhold• Aalborg Universitet 2011- - Ekstern lektor• Underviser internt og eksternt• Artikler i Revision & Regnskabsvæsen samt INSPI3 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 4. Dagens program• Årsregnskabsloven m.v.• Revisorloven• Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen• ”Clarity”-projektet og -standarderne• Revisionsstandarder – revisionspåtegninger• Going concern - Diskussionsopgave 1 – modificering af revisionspåtegningen• (U)lovlige ”kapitalejerlån” - Eksempler på ”kapitalejerlån”• Revisionsstandarder – andre erklæringer med og uden sikkerhed - Diskussionsopgave 2 – valg af erklæring• ”Formaliaerklæringer”• Selskabsretlige erklæringer• Formulering i revisionspåtegningen og -protokollen4 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 5. Revisortilsynetskvalitetskontrol 5 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 6. Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af ograpportering om kvalitetskontrol (1:4)6 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 7. Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af ograpportering om kvalitetskontrol (2:4)7 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 8. Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af ograpportering om kvalitetskontrol (3:4)8 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 9. Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af ograpportering om kvalitetskontrol (4:4)9 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 10. Revisortilsynets redegørelse vedrørende resultaterne afkvalitetskontrollen for 2010 (1:2)10 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 11. Revisortilsynets redegørelse vedrørende resultaterne afkvalitetskontrollen for 2010 (2:2)11 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 12. Økonomisk Ugebrev – 31. oktober 201112 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 13. Hvad skriver pressen omrevisionspåtegninger? 13 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 14. Berlingske Tidende – 27. august 2010 (1:2)14 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 15. Berlingske Tidende – 27. august 2010 (2:2)15 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 16. Berlingske Tidende – 11. september 2010 (1:2)16 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 17. Berlingske Tidende – 11. september 2010 (2:2)17 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 18. Jyllands-Posten – 19. oktober 2010 (1:2)18 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 19. Jyllands-Posten – 19. oktober 2010 (2:2)19 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 20. Børsen – 5. januar 201120 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 21. Berlingske Tidende – 3. juli 2011 (1:2)21 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 22. Berlingske Tidende – 3. juli 2011 (2:2)22 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 23. FSR’s undersøgelse af”revisorforbehold” 23 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 24. Definitionen af ”revisorforbehold”• Revisorforbehold dækker i denne sammenhæng over, at revisor har noteret et forbehold eller en supplerende oplysning i sin påtegning på regnskabet - Det kan være et forbehold for manglende dokumentation, manglende bogføring, manglende intern kontrol, forbehold for going concern, forbehold for værdiansættelser, forbehold for f.eks. varebeholdningernes tilstedeværelse osv. - Derudover kan der også være tale om en supplerende oplysning - Det kunne f.eks. være at revisor bemærker, at regnskabet ikke er afleveret rettidigt24 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 25. Resultaterne af undersøgelsen (1:2)25 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 26. Resultaterne af undersøgelsen (2:2)26 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 27. Berlingske – 5. september 2011 (1:2)27 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 28. Berlingske – 5. september 2011 (2:2)28 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 29. Hvor kan jeg finde eksemplerpå erklæringer? 29 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 30. ”Revisors erklæringer”30 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 31. Revisionsudtalelser Revisionsudtalelse Eksempler Status på opdatering Modificerede Høringsudkast UR 2007-3 revisionspåtegninger forventes snarest Umodificerede Høringsudkast UR 2010-1 revisionspåtegninger udsendt Selskabsretlige Høringsudkast UR 2010-2 erklæringer forventes snarest31 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 32. FSR’s hjemmeside32 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 33. FSR’s hjemmeside – faglig viden – revision ogerklæringsopgaver – revisors erklæringer (eksempler)33 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 34. Årsregnskabsloven m.v. 34 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 35. Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (1:3)• Årsrapportens bestanddele - Årsregnskab - Årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab) - Ledelsesberetning for virksomheden og en af virksomheden ledet koncern (frivillig for regnskabsklasse B) - Ledelsespåtegning - Supplerende beretninger (frivillige for alle regnskabsklasser) (ÅRL § 2)• Retvisende billede og retvisende redegørelse - Årsregnskabet og et evt. koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet (§ 11, stk. 1, 1. pkt.) - Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler (§ 11, stk. 1, 2. pkt.)35 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 36. Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (2:3)• Ledelsesberetning – regnskabsklasse B - Virksomhedens væsentligste aktiviteter - Der skal gives en beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter - Udarbejder virksomheden ledelsesberetning, kan beskrivelsen af disse placeres i ledelsesberetningen (§ 76a) - Ledelsesberetning - Er der sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal årsregnskabet suppleres med en ledelsesberetning, der redegør for disse ændringer (§ 77) - Eksempler på ”væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold” - Ændring af aktivitet, f.eks. fra produktions- til handelsvirksomhed - Omstrukturering, rekonstruktion, fusion, spaltning m.v. - Tilkøb eller frasalg af væsentlige aktiver - Going concern-problemer - Begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten - Omlægning af regnskabsår (lovbemærkningerne m.v.)36 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 37. Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (3:3)• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse C - Ledelsesberetningen skal bl.a.: - Beskrive evt. usikkerhed ved indregning eller muligt, så vidt mulig med angivelse af beløb - Beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt mulig med angivelse af beløb - Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold - Omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning - Beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen - Beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af (§ 99, stk. 1) - Yderligere regler i §§ 100-101 - Særlige regler for store virksomheder i § 99, stk. 2 og § 99a• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse D - Særlige regler i §§ 107-107b37 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 38. FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. • Usikkerhed om going concern • Usikkerhed ved indregning og måling • Andre usædvanlige forhold i årsrapporten • Efterfølgende begivenheder38 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 39. Årsregnskabsloven som regnskabsgrundlag39 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 40. IFRS som regnskabsgrundlag40 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 41. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt(1:2)• Revision af årsregnskabet - En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et evt. koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer (ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt.) - En virksomhed, som er omfattet af regnskabsklasse B, kan dog undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: - En balancesum på DKK 4 mio. (tidligere DKK 1,5 mio.) - En nettoomsætning på DKK 8 mio. (tidligere DKK 3 mio.) - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 (§ 135, stk. 1, 2. pkt.) - Undtagelser - Erhvervsdrivende fonde (§ 135, stk. 2) - Holdingvirksomheder (§ 135, stk. 3) - Strafbare forhold (§ 135, stk. 6) - Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelser (§ 135, stk. 7)41 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 42. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt(2:2)• Udtalelse om ledelsesberetningen - Revisionspligten omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten - Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab (§ 135, stk. 5) - Hvis et årsregnskab og et evt. koncernregnskab er revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf - Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor (erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2)• Revisors ”konsistenstjek” mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet - Udtalelsen om ledelsesberetningen skal – hvis der ikke er overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, som ikke er uvæsentlige – indeholde oplysninger om, hvori evt. uoverensstemmelser består - Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 7)42 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 43. Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (1:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet – ingenvæsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisenderedegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold tilårsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligerehandlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet.43 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 44. Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (2:3)Uoverensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabetUdtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for …Revisionen har ikke omfattet …Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet bortset fra, at [oplysning om, hvoriuoverensstemmelsen består].44 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 45. Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (3:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, menvæsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for …Revisionen har ikke omfattet …Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet. I forbindelse med gennemlæsningen har viimidlertid konstateret, at ledelsesberetningen mangler oplysninger om [beskrivelse af denkonstaterede fejl eller mangel], som er krævet efter årsregnskabsloven.45 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 46. Revisorloven 46 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 47. Lovens anvendelsesområde (1:3)• Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetningen i henhold til ÅRL, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (RL § 1, stk. 2)• Lovens §§ … finder tillige anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (§ 1, stk. 3)Erklæringer Revisionspåtegninger på regnskaber samt andremed § 1, stk. 2 erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende ersikkerhed bestemt til hvervgiverens eget brug Andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold tilAndre § 1, stk. 3 lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt tilerklæringer hvervgiverens eget brug47 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 48. Lovens anvendelsesområde (2:3) Erklæringer Andre med sikkerhed erklæringer Alene professionelKrav til revisors arbejde God revisorskik kompetence og fornøden omhuTavshedspligt Ja JaLovpligtig forsikring Ja JaDisciplinære sanktioner Ja JaUnderretning om Ja Jaøkonomiske forbrydelser48 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 49. Lovens anvendelsesområde (3:3) Erklæringer Andre med sikkerhed erklæringerOffentlighedens Ja NejtillidsrepræsentantUafhængighed Ja Nej (men oplysningskrav)Tilsynsbaseret Ja NejkvalitetskontrolErklæringer skal afgivesgennem en Ja NejrevisionsvirksomhedEn række andre krav tilrevisor og Ja Nejrevisionsvirksomheden49 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 50. Revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed• Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå - Revisionspåtegningen skal afgives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Revisionspåtegninger på regnskaber kan ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer (RL § 19, stk. 1)• Andre erklæringer med sikkerhed end revisionspåtegninger skal underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Erklæringen kan afgives sammen med andre end revisorer (§ 19, stk. 4)50 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 51. Erklæringsbekendtgørelsen og-vejledningen 51 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 52. Erklæringsbekendtgørelsens indhold• Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2)• Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) - Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 9-12) - Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 13-16)• Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 17)• Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 18)52 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 53. Erklæringsvejledningens indhold• Indledning• Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen• Årsregnskabsloven og erklæringsbekendtgørelsen• Erklæringsbekendtgørelsen• Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8• Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-12• Andre erklæringer med sikkerhed - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 13-16• Ikrafttræden m.v.53 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 54. Indledende bestemmelser• Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug - Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger (erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1)• Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes at tillægge betydning, når de træffer beslutninger - Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v. (§ 1, stk. 2)• Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog (§ 1, stk. 3)• Modtagerne forudsættes at være de personer, virksomheder og offentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af erklæringerne og udtalelserne (§ 1, stk. 4)54 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 55. Regnskaber og andre dokumenter (1:2)• Ved et regnskab forstås: - En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til ÅRL - Et andet tilsvarende regnskab, som i det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, og som tjener et generelt formål og retter sig mod en bred kreds af brugere (erklæringsbekendtgørelsens § 2)• Eksempler på regnskaber - Regnskaber, der aflægges efter ÅRL - Regnskaber, der aflægges eller IFRS - Regnskaber for ikke-erhvervsdrivende fonde - Regnskaber for friskoler og private grundskoler m.v. - Regnskaber for frie kostskoler - Regnskaber for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)55 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 56. Regnskaber og andre dokumenter (2:2)• Eksempler på andre dokumenter - Skatteregnskaber - Mellembalancer - Åbningsbalancer - Likvidationsregnskaber - Fusionsregnskaber - Afsluttende boregnskaber ved konkurs - Statusoversigter som grundlag for akkord - Projektregnskaber - Tilskudsregnskaber (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)56 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 57. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (1:2)• Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold - En konklusion vedrørende den udførte revision - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Hvor ledelsesberetning er udarbejdet en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen – baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab – har givet anledning til bemærkninger - … (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1)• Er påtegningen uden forbehold, skal revisor tydeligt og fremhævet angive: - ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold” (§ 5, stk. 3)57 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 58. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (2:2)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 5, stk. 5)58 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 59. Forbehold i revisionspåtegninger (1:2)• Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1)• Forbehold skal altid tages, hvis: - Regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav - Regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige - Usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst - Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt59 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 60. Forbehold i revisionspåtegninger (2:2) - Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor - Revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed - Regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller evt. andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen (§ 6, stk. 2)• Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af revisionspåtegningen - Forbeholdet skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 6, stk. 3)• Revisor skal i revisionspåtegningen tydeligt begrunde sine forbehold (§ 6, stk. 4)• Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet (§ 6, stk. 5)60 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 61. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen Oplysning om, at generalforsamlingen ikkeVæsentlighed Forbehold? bør godkende årsrapporten?Uvæsentlige forhold Nej NejVæsentlige, men ikke Ja Nejafgørende forholdVæsentlige og afgørende Ja Jaforhold61 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 62. Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (1:2)• Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om evt. forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1)• Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig - Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: - Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen - Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning - Lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale (§ 7, stk. 2)• Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 7, stk. 3)62 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 63. Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (2:2)• Oplysninger efter § 7, stk. 1, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - Oplysninger efter § 7, stk. 2, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4)63 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 64. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold –overtrædelse af bogføringsloven• Hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig, skal revisor altid give supplerende oplysninger - At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ikke skal oplyses om forhold, som er uvæsentlige for modtagerens opfattelse af virksomhedens bogførings- og datadisciplin - Om en overtrædelse er væsentlig vil altid bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder om overtrædelsen er af betydning for modtageren - Ved vurdering af, om en overtrædelse er væsentlig, kan revisor f.eks. lægge vægt på nedenstående forhold: - Er overtrædelserne bragt til ophør? - Ligger overtrædelserne flere år tilbage? - Er der tale om gentagne overtrædelser? - Omfanget af overtrædelserne (erklæringsvejledningens afsnit 5.6.2)64 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 65. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold –ledelsesansvar (1:2)• Erklæringsvejledningen - Revisor skal ikke oplyse navne på bestemte medlemmer af ledelsen eller oplyse om den erstatning eller straf, de i givet fald kan ifalde - Kun de ansvarspådragende forhold skal omtales - Der kan være tale om så bagatelagtige forhold, at det ikke tjener noget formål at nævne dem, idet oplysningerne skal være relevante for modtagerne - De almindelige væsentlighedsbetragtninger gælder ikke her - Selv om f.eks. et ulovligt lån til ledelsen er beløbsmæssigt uvæsentligt – og måske endda tilbagebetalt på balancedagen – skal revisor alligevel give supplerende oplysninger, medmindre der er tale om et bagatelagtigt beløb - Eksempler på forhold, der er omfattet af bestemmelsen - Overtrædelse af EU-tilskudslovgivningen - Ulovlige ”kapitalejerlån” - Overtrædelse af SL’s regler om egne kapitalandele - Uforsvarlig udlodning af udbytte - Overtrædelsen af kapitaltabsreglerne - Manglende eller fejlagtig angivelse af moms eller A-skat - Revisor skal ikke udføre særlige undersøgelser rettet mod disse andre forhold ud over revisionen af virksomhedens årsregnskab (erklæringsvejledningens afsnit 5.6.2)65 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 66. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold –ledelsesansvar (2:2)• Lovbemærkningerne - Pligten til at give supplerende oplysninger i revisionspåtegningen gælder al kriminalitet, som måtte have berøring med virksomheden, idet kun det absolut bagatelagtige kan anses for undtaget - Enhver form for kriminalitet skal medføre supplerende oplysninger i revisionspåtegningen - Erklæringsbekendtgørelsen pålægger revisor en pligt hertil (undtaget dog absolut bagatelagtige forhold), hvis revisor under sit arbejde får begrundet formodning om sådanne forhold - Dette skal ske, uanset at kriminaliteten ikke har betydning for, om årsrapporten [årsregnskabet] viser et retvisende billede eller ej - En begrundet formodning foreligger ikke ved mistanke baseret på fornemmelser, men må kræve en mistanke, der dels hviler på dokumenterbart materiale og faktisk viden om forhold, der underbygger denne mistanke, dels må mistanken have en sådan styrke, at det alt i alt forekommer revisor mest sandsynligt, at der foreligger kriminel adfærd (bemærkningerne til LSRR § 10, stk. 5-7)66 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 67. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen –fortsat (1:3) Oplysning om, at generalforsamlingen ikkeVæsentlighed Forbehold? bør godkende årsrapporten?Uvæsentlige forhold Nej NejVæsentlige, men ikke Ja Nejafgørende forholdVæsentlige og afgørende Ja Jaforhold67 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 68. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen –fortsat (2:3) Oplysning om, at generalforsamling en ikke bør SupplerendeVæsentlighed Forbehold? godkende oplysninger? årsrapporten?Uvæsentlige Nej Nej MåskeforholdVæsentlige, menikke afgørende Ja Nej JaforholdVæsentlige og Ja Ja Jaafgørende forhold68 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 69. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen –fortsat (3:3) Oplysning om, at generalforsamling SupplerendeVæsentlighed Forbehold? en ikke bør oplysninger? godkende årsrapporten?(Absolut)bagatelagtige Nej Nej Nejforhold Ja, ved supplerendeUvæsentlige oplysninger om Nej Nejforhold ledelsesansvar Ellers nejVæsentlige, menikke afgørende Ja Nej JaforholdVæsentlige og Ja Ja Jaafgørende forhold69 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 70. Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber• En erklæring om gennemgang af et regnskab skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold - En konklusion - Supplerende oplysninger - … (erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 9, stk. 4)• Bemærk - Intet krav om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Intet krav om udtalelse om en evt. ledelsesberetning, hvis denne ikke er omfattet af gennemgangen - Intet krav om oplysning om, at ”Gennemgangen ikke har givet anledning til forbehold” eller lignende70 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 71. Forbehold i reviewerklæringer• Revisor skal i erklæringen tage forbehold i de tilfælde, som følger af § 6, stk. 1, dvs. hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede bevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (erklæringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1)• Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen - Forbeholdet skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 10, stk. 2)• Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde sine forbehold (§ 10, stk. 3)• Bemærk - Intet krav om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet71 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 72. Supplerende oplysninger i reviewerklæringer• Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om evt. forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1)• Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold - Oplysningerne skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger” (§ 11, stk. 2)• Erklæringsvejledningen - Der er alene krav om at give supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - Revisor skal derimod ikke give supplerende oplysninger om andre forhold, f.eks. forhold, der kan medføre ledelsesansvar - Hvorvidt revisor i øvrigt kan give supplerende oplysninger om andre forhold må bero på en konkret vurdering, hvor det skal vurderes, om reglerne om revisors tavshedspligt overholdes ved afgivelse af sådanne oplysninger (afsnit 6.7)72 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 73. Andre erklæringer med sikkerhed• Afgiver revisor andre erklæringer med sikkerhed, der ikke er omfattet af §§ 3-12, finder reglerne i §§ 14-16 anvendelse (erklæringsbekendtgørelsens § 13)• En erklæring med sikkerhed efter § 13 skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold - En konklusion om det udførte arbejde - Supplerende oplysninger - … (§ 14, stk. 1)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om erklæringsemnet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 14, stk. 4)• Bemærk - Intet krav om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Intet krav om oplysning om, at ”Det udførte arbejde ikke har givet anledning til forbehold” eller lignende73 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 74. Forbehold i andre erklæringer med sikkerhed• Revisor skal i erklæringen tage forbehold, hvis: - De oplysninger, der er lagt til grund for det udførte arbejde, er behæftet med væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at erklæringsemnet er uden væsentlige fejl - Usikkerhed ikke er tilstrækkeligt oplyst, og denne usikkerhed ikke er uvæsentlig (erklæringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1)• Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen (§ 15, stk. 2)• Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde sine forbehold (§ 15, stk. 3)74 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 75. Supplerende oplysninger i andre erklæringer medsikkerhed• Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om evt. forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 16, stk. 1)• Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 16, stk. 2)• Erklæringsvejledningen - Der skal alene gives supplerende oplysninger vedrørende forhold i erklæringsemnet - Revisor skal derimod ikke give supplerende oplysninger om andre forhold, f.eks. forhold, der kan medføre ledelsesansvar (afsnit 7.6)75 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 76. Udvalgte forskelle på kravene til erklæringer Erklæringer Revisions- om Andre påtegninger gennemgang erklæringer på reviderede (review) af med sikkerhed regnskaber regnskaberUdtalelse omledelsesberetningen, hvis Ja Nej Nejdenne ikke revideresOplysning om, at ”Revisionenikke har givet anledning til Ja Nej Nejforbehold”Oplysning om, at”Generalforsamlingen ikke bør Ja Nej Nejgodkende regnskabet”Krav om supplerendeoplysninger vedrørende andre Ja Nej Nejforhold (ledelsesansvar m.v.) Henvisning tilSpecifikke krav til situationer, kravene tilhvor revisor skal tage Ja Generelle krav revisions-forbehold påtegninger76 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 77. ”Clarity”-projektet og-standarderne 77 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 78. ”Clarity”-projektet• Ny struktur i de enkelte standarder - Indledning - Mål - Definitioner (evt.) - Krav (de gamle ”fede” afsnit) - Vejledning og andet forklarende materiale (de gamle ”normale” afsnit) - Bilag (evt.)• Indledning, mål, definitioner og krav i afsnit 1-n - Vejledning og andre forklarende materiale i afsnit A1-An• Fra ”revisor gør” til ”revisor skal” (krav)• Clarificerede (redrafted) samt ajourførte (revised and redrafted) standarder78 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 79. Ikrafttræden• IAASB’s standarder træder i kraft med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere - Det vil som hovedregel sige med virkning for regnskabsåret 2010• Revisionsteknisk Udvalg har besluttet at udskyde ikrafttrædelsen af standarderne et år• Standarderne træder først derfor i kraft med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Det vil som hovedregel sige med virkning for regnskabsåret 2011 og dermed status 2012• Revisionsteknisk Udvalg har dog besluttet at give mulighed for førtidsimplementering af standarderne - Dette gælder dog ikke ISA 700, ISA 705 og ISA 706 og dermed revisionspåtegningen79 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 80. Betegnelser for standarder IAASB Revisionsteknisk Udvalg Standarder International Standard on International standard om ISQC ISQC ISQC 1-99 Quality Control kvalitetsstyring International Standard on International standard om ISA ISA ISA 100-999 Auditing revision International Standard on International standard om ISRE ISRE ISRE 2000-2699 Review Engagements review International standard om International Standard on ISAE ISAE andre erklæringsopgaver ISAE 3000-3699 Assurance Engagements med sikkerhed International Standard on International standard om ISRS ISRS ISRS 4000-4699 Related Services beslægtede opgaver80 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 81. ”Clarity”-standarderne (1:10)Kvalitetsstyring Clarificeret Ajourført NyISQC 1: Kvalitetsstyring i firmaer, som udførerrevision og review af regnskaber, andreerklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede üopgaver81 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 82. ”Clarity”-standarderne (2:10)Indledende forhold Clarificeret Ajourført NyISA 200: Den uafhængige revisors overordnede målog revisionens gennemførelse i overensstemmelse ümed internationale standarder om revisionISA 210: Aftale om revisionsopgavers vilkår üISA 220: Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber üISA 230: Revisionsdokumentation üISA 240: Revisors ansvar vedrørende besvigelserved revision af regnskaber üISA 250: Overvejelser vedrørende love og øvrigregulering ved revision af regnskaber üISA 260: Kommunikation med den øverste ledelse üISA 265: Kommunikation af mangler i intern kontroltil den øverste ledelse og den daglige ledelse ü82 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 83. ”Clarity”-standarderne (3:10)Generelle principper og pligter Clarificeret Ajourført NyISA 300: Planlægning af revision af regnskaber üISA 315: Identifikation og vurdering af risici forvæsentlig fejlinformation igennem forståelse af üvirksomheden og dens omgivelserISA 320: Væsentlighed ved planlægning ogudførelse af en revision üISA 330: Revisors reaktion på vurderede risici ü83 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 84. ”Clarity”-standarderne (4:10)Risikovurdering og reaktion på vurderede risici Clarificeret Ajourført NyISA 402: Revisionsmæssige overvejelser vedrørendeen virksomhed, der anvender serviceleverandører üISA 450: Vurdering af fejlinformation konstateretunder revisionen ü84 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 85. ”Clarity”-standarderne (5:10)Revisionsbevis Clarificeret Ajourført NyISA 500: Revisionsbevis üISA 501: Revisionsbevis – specifikke overvejelser forudvalgte områder üISA 505: Eksterne bekræftelser üISA 510: Førstegangsrevisionsopgaver –primobalancer üISA 520: Analytiske handlinger üISA 530: Revision ved brug af stikprøver üISA 540: Revision af regnskabsmæssige skøn,herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, üog tilknyttede oplysningerISA 550: Nærtstående parter ü85 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 86. ”Clarity”-standarderne (6:10)Revisionsbevis (fortsat) Clarificeret Ajourført NyISA 560: Efterfølgende begivenheder üISA 570: Fortsat drift (going concern) üISA 580: Skriftlige udtalelser ü86 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 87. ”Clarity”-standarderne (7:10)Anvendelse af andres arbejde Clarificeret Ajourført NyISA 600: Særlige overvejelser – revision afkoncernregnskaber (herunder komponentrevisors üarbejde)ISA 610: Anvendelse af interne revisorers arbejde üISA 620: Anvendelsen af en revisorudpeget ekspertsarbejde ü87 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 88. ”Clarity”-standarderne (8:10)Revisionsmæssige konklusioner og rapportering Clarificeret Ajourført NyISA 700: Udformning af en konklusion og afgivelseaf erklæring om et regnskab üISA 705: Modifikationer til konklusionen i denuafhængige revisors erklæring üISA 706: Supplerende oplysninger vedrørendeforståelse af regnskabet og supplerende oplysningervedrørende forståelse af revisionen i den üuafhængige revisors erklæringISA 710: Sammenlignelige oplysninger –sammenligningstal og regnskab til sammenligning üISA 720: Revisors ansvar i forbindelse med andreoplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede üregnskaber88 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 89. ”Clarity”-standarderne (9:10)Særlige områder Clarificeret Ajourført NyISA 800: Særlige overvejelser – revision afregnskaber udarbejdet i overensstemmelse med übegrebsrammer med særligt formålISA 805: Særlige overvejelser – revision afbestanddele af et regnskab samt specifikkeelementer, konti eller poster, der indgår i et üregnskabISA 810: Opgaver vedrørende afgivelse af erklæringom regnskabssammendrag ü89 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 90. ”Clarity”-standarderne (10:10)Andet Clarificeret Ajourført NyYderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (bilagtil internationale standarder om revision) ü90 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 91. Erklæringsstandarderne (1:2)• RS 570 - Erstattes af ISA 570• RS 700 - Erstattes af ISA 700• RS 701 - Erstattes af ISA 705 og ISA 706• RS 710 - Erstattes af ISA 710• RS 720 - Erstattes af ISA 720• ISA 800 - Erstattes af ISA 800, ISA 805 og ISA 810• RS 2400 og RS 2410 - Ikke en del af ”clarity”-projektet, men omdøbes formentlig på sigt til ISRE 2400 og ISRE 241091 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 92. Erklæringsstandarderne (2:2)• RS 3000 og RS 3400 - Ikke en del af ”clarity”-projektet, men omdøbes formentlig på sigt til ISAE 3000 og ISAE 3400• ISAE 3402 - Erstatter RS 3411, men ikke som led i ”clarity”-projektet• RS 4400 og RS 4410 - Ikke en del af ”clarity”-projektet, men omdøbes formentlig på sigt til ISRS 4400 og ISRS 441092 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 93. Revisionsteknisk Udvalgs notat om de væsentligstenyheder i ”clarity”-standarderne • Ikrafttrædelse • Navngivning • ”Clarity”-standarderne • Efterfølgende begivenheder • Centrale nyskabelser • Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning • Implementeringshjælp93 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 94. Artikler i Revision & Regnskabsvæsen• RR.11.2011.26 · Karl Aage Brasted og Jon Bech: Implementering af internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning• RR.11.2011.36 · Ole Fabricius og Lars Kiertzner: Ajourføring af ISA 610 om anvendelse af interne revisorers arbejde og samtidig delvis ajourføring af ISA 315 – status i en igangværende proces• RR.11.2011.42 · Lisbeth Kjersgaard og Lars Kiertzner: Revisionsklienters anvendelse af serviceleverandører• RR.6.2010.12 · Lars Kiertzner: ”Clarity”-standarderne• RR.5.2010.62 · Jan Bo Hansen og Berit Steenstrup Damm: RS [ISA] 600 - revision af koncernregnskaber (den første internationale standard om koncernrevision)• RR.2.2010.10 · Anders Stig Lauritsen og Peter Gath: Væsentlighed og fejlinformation94 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 95. Nye standarder på vej fra IAASB• Ny ISRE 2400 - Erstatter den eksisterende RS (ISRE) 2400 - Kommenteringsfrist 20. maj 2011• Ny ISAE 3410 - Omhandler ”assurance engagements on greenhouse gas emissions” - Kommenteringsfrist 10. juni 2011• Ny ISAE 3420 - Omhandler ”assurance reports on the process to compile pro forma financial information included in a prospectus” - Kommenteringsfrist 30. september 2010• Ny ISRS 4410 - Erstatter den eksisterende RS (ISRS) 4410 - Kommenteringsfrist 31. marts 201195 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 96. Revisionsstandarder 96 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 97. Erklæringsstandarderne 97 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 98. Erklæringsstandarderne – før ”clarity” Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger RS og UR RS og UR RS og UR RS og UR Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed RS 700 RS 2400 RS 3000 RS 4400 RS 701 RS 2410 RS 3400 RS 4410 (RS 710) ISAE 3402 (RS 720) RS 80098 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 99. Erklæringsstandarderne – efter ”clarity” Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger ISA og ”UR” ISRE og ”UR” ISAE og ”UR” ISRS og ”UR” Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed ISA 700 RS (ISRE) 2400 RS (ISAE) 3000 RS (ISRS) 4400 ISA 705 og ISA 706 RS (ISRE) 2410 RS (ISAE) 3400 RS (ISRS) 4410 (ISA 710) ISAE 3402 (ISA 720) ISA 800, ISA 805 og ISA 81099 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 100. Fø rSammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen og ”c la-standarderne r it y”Revisionspåtegninger Erklæringer om Andre erklæringer Erklæringer uden på reviderede gennemgang (review) med sikkerhed sikkerhed regnskaber af regnskaber §§ 3-8 §§ 9-12 §§ 13-16 – RS 700 RS 2400 RS 800 RS 4400 RS 701 RS 2410 RS 2400 RS 4410 (RS 710) RS 2410 (RS 720) RS 3000 RS 3400 ISAE 3402100 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 101. Fø r ”c laUdvalgte forskelle på erklæringer (1:2) rit y” RS 700 RS 2400 RS 3000 RS 3400 ISAE 3402 RS 4400 RS 4410 RS 800 RS 2410 Aftalte Under- Under-Ydelse Revision Review – arbejds- Assistance søgelse søgelse handlingerGrad af Høj eller Høj og Høj eller Høj Begrænset Ingen Ingensikkerhed begrænset begrænset begrænsetForbehold Ja Ja Ja Ja Ja – –Konklusion Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 101 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 102. Fø r ”c laUdvalgte forskelle på erklæringer (2:2) rit y” RS 700 RS 2400 RS 3000 RS 3400 ISAE 3402 RS 4400 RS 4410 RS 800 RS 2410Klient- Ja Ja Ja Ja Ja Ja JakendskabAnalytiske Efter Gennem- Ja Ja Ja Ja Jahandlinger aftale læsningFore- Efter Ja Ja Ja Ja Ja Nejspørgsler aftaleEfter- Efter Ja Nej Ja eller nej Ja Ja eller nej Nejprøvelse aftale 102 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 103. Fø r ”c laBeslutningstræ ved valg af erklæring r it y”103 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 104. RS 700Umodificerede revisionspåtegninger 104 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 105. RS 700• Omhandler den uafhængige revisors påtegning på et fuldstændigt regnskab med generelt formål• Finder anvendelse indtil regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Erstattes herefter af ISA 700• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om den uafhængige revisors påtegning, der afgives som et resultat af en revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål udarbejdet i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme, som er udformet for at give et retvisende billede - Standarden giver ligeledes vejledning om de forhold, som revisor overvejer i forbindelse med udformningen af en konklusion om dette regnskab - Som beskrevet i RS 200 er regnskaber med generelt formål regnskaber, som er udarbejdet i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme, der er udformet til at opfylde sædvanlige informationsbehov hos en bred kreds af brugere (afsnit 1)105 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 106. Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab Høj grad af Begrænset Ingen sikkerhed sikkerhed sikkerhed Fuldstændigt regnskab med RS 700 generelt formål RS 2400 RS 4410 RS 2410 (RS 4400) Fuldstændigt regnskab med RS 800 særligt formål106 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 107. ISA 700Umodificerede revisionspåtegninger 107 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 108. RS 700 sammenholdt med ISA 700• Overskrift(er) - RS 700 - ”Den uafhængige revisors påtegning” - ISA 700 - Årsrapporten indeholder ikke en ledelsesberetning - ”Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet” - Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, og ledelsesberetningen er ikke revideret - ”Den uafhængige revisors erklæringer” - ”Påtegning på årsregnskabet” - ”Udtalelse om ledelsesberetningen” - Årsrapporten indeholder en ”revideret” ledelsesberetning - ”Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet” og særskilt erklæring efter RS (ISAE) 3000• Ledelsens og revisors ansvar - Ændringer i beskrivelsen af både ledelsens og revisors ansvar108 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 109. Høringsudkast til ny UR om umodificerederevisionspåtegninger• Omhandler den uafhængige revisors erklæringer uden modifikationer og supplerende oplysninger ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål• Kommenteringsfrist 31. oktober 2011• Erstatter UR 2010-1• Høringsudkast til ny UR om modificerede revisionspåtegninger forventes snarest - Erstatter UR 2007-3109 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 110. Brug af overskrifter110 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 111. Ledelsesberetningen111 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 112. Ny revisionspåtegning – umodificeret (1:2) ISA 700 RS 700Den uafhængige revisors Den uafhængige revisorserklæringer påtegningTil kapitalejerne i … Til kapitalejerne i …Påtegning på årsregnskabetVi har revideret … Vi har revideret …Ledelsens ansvar for Ledelsens ansvar forårsregnskabet årsregnskabetLedelsen har ansvaret for … Ledelsen har ansvaret for …Revisors ansvar Revisors ansvar og den udførte revisionVores ansvar er … Vi har udført Vores ansvar er … Vi har udført voresrevisionen i overensstemmelse med revision i overensstemmelse medinternationale standarder om revision danske revisionsstandarder. Disseog yderligere danske krav ifølge standarder kræver, at …dansk revisorlovgivning. Dettekræver, at …112 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 113. Ny revisionspåtegning – umodificeret (2:2) ISA 700 RS 700Konklusion KonklusionDet er vores opfattelse, at … i Det er vores opfattelse, at … ioverensstemmelse med overensstemmelse medårsregnskabsloven årsregnskabslovenUdtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for … Ledelsen har ansvaret for …113 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 114. Ny revisionspåtegning – modifikationer (1:4) ISA 700, ISA 705 og ISA 706 RS 700 og RS 701 Grundlag for konklusion med Forbehold forbehold Redegørelse for årsagen til og – hvis Redegørelse for årsagen til og – hvis muligt – den beløbsmæssige virkning muligt – den beløbsmæssige virkning af det forhold, der har ført til af det forhold, der har ført til forbeholdet forbeholdet Konklusion med forbehold Konklusion [Begrænsning i omfanget af revisors [Begrænsning i omfanget af revisors arbejde] Det er vores opfattelse, at arbejde] Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra de mulige årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkninger af det forhold, der er virkning af det i forbeholdet anførte, beskrevet i grundlaget for konklusion giver … med forbehold, giver … [Uenighed med ledelsen] Det er vores [Uenighed med ledelsen] Det er vores opfattelse årsregnskabet, bortset fra opfattelse årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er det i forbeholdet anførte, giver … beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver …Kræver accept fra E&S 114 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 115. Ny revisionspåtegning – modifikationer (2:4) ISA 700, ISA 705 og ISA 706 RS 700 og RS 701 Grundlag for manglende Forbehold konklusion Redegørelse for årsagen til den Redegørelse for årsagen til den manglende konklusion manglende konklusion Manglende konklusion Konklusion På grund af betydeligheden af det Som følge af det forhold, der er forhold, der er beskrevet i grundlaget beskrevet ovenfor, har vi ikke kunnet for manglende konklusion, har vi ikke gennemføre revisionen, og vi kan været i stand til at opnå tilstrækkeligt derfor ikke udtrykke en konklusion og egnet revisionsbevis, der kan om årsregnskabet danne grundlag for en revisionskonklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabetKræver accept fra E&S 115 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 116. Ny revisionspåtegning – modifikationer (3:4) ISA 700, ISA 705 og ISA 706 RS 700 og RS 701 Grundlag for afkræftende Forbehold konklusion Redegørelse for årsagen til og – hvis Redegørelse for årsagen til og – hvis muligt – den beløbsmæssige virkning muligt – den beløbsmæssige virkning af det forhold, der har ført til af det forhold, der har ført til forbeholdet forbeholdet Afkræftende konklusion Konklusion Det er vores opfattelse, at Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af årsregnskabet, som følge af det i betydeligheden af det forhold, der er forbeholdet anførte, ikke giver et beskrevet i grundlaget for den retvisende billede af … afkræftende konklusion, ikke giver …Kræver accept fra E&S 116 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 117. Ny revisionspåtegning – modifikationer (4:4) ISA 700, ISA 705 og ISA 706 RS 700 og RS 701 Supplerende oplysninger Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af vedrørende forhold i regnskabet regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold vedrørende andre forhold Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningenKræver accept fra E&S Nyt element 117 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 118. RS 701Modificerede revisionspåtegninger 118 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 119. RS 701• Omhandler modifikationer af den uafhængige revisors påtegning• Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer sig til RS 700 (og RS 800)• Finder anvendelse indtil regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Erstattes herefter af ISA 705 og ISA 706• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om de omstændigheder, hvor den uafhængige revisors påtegning skal modificeres, samt form og indhold af modifikationer af revisionspåtegningen under disse omstændigheder (afsnit 1)119 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 120. Typer af revisionspåtegningerUmodificerede revisions- Modificerede revisionspåtegninger påtegninger Forhold, der ikke påvirker Forhold, der påvirker revisors konklusion revisors konklusion Konklusion uden forbehold Supplerende Forbehold oplysninger Forbehold Forbehold Konklusion Konklusion Konklusion Afkræftende kan ikke uden med forbehold konklusion udtrykkes forbehold120 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 121. Supplerende oplysninger• Revisor skal modificere revisionspåtegningen ved i et særskilt afsnit at fremhæve væsentlige forhold, der vedrører et going concern-problem (RS 701, afsnit 6)• Revisor skal overveje at modificere revisors påtegning ved i et særskilt afsnit at omtale, at der er betydelig usikkerhed, som kan påvirke regnskabet, og hvis afklaring afhænger af fremtidige begivenheder - En usikkerhed er et forhold, hvis udfald afhænger af fremtidige handlinger eller begivenheder, der ligger uden for virksomhedens direkte kontrol, men som kan påvirke regnskabet (afsnit 7)• Tilføjelsen af supplerende oplysninger om et going concern- problem eller om betydelig usikkerhed er normalt tilstrækkeligt til at opfylde revisors erklæringsansvar om sådanne forhold - I ekstreme tilfælde som f.eks. situationer med flere usikkerheder, der alle har betydning for regnskabet, kan revisor finde det passende at udtrykke, at en konklusion ikke udtrykkes, i stedet for at tilføje supplerende oplysninger (afsnit 9)121 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 122. Forbehold (1:5)• En revisor kan ikke udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis et af følgende forhold foreligger, og virkningen af forholdet efter revisors opfattelse er eller vil kunne være væsentlig for regnskabet: - Der er en begrænsning i omfanget af revisors arbejde - Der er uenighed med ledelsen om, hvorvidt den anvendte regnskabspraksis er acceptabel, den konkrete anvendelse heraf, eller om regnskabets informationer er tilstrækkelige - En begrænsning i omfanget af revisors arbejde kan medføre en konklusion med forbehold eller en påtegning om, at konklusion ikke udtrykkes - Uenighed med ledelsen kan medføre en konklusion med forbehold eller en afkræftende konklusion (RS 701, afsnit 11)• En konklusion med forbehold skal udtrykkes, hvis revisor konkluderer, at en konklusion uden forbehold ikke kan udtrykkes, og at virkningen af enhver uenighed med ledelsen eller begrænsning i omfanget af revisionen ikke er så væsentlig og gennemgribende, at det er nødvendigt med en påtegning om, at konklusion ikke kan udtrykkes, eller en afkræftende konklusion (afsnit 12)122 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 123. Forbehold (2:5)• En revisionspåtegning om, at konklusion ikke kan udtrykkes, skal gives, hvis den mulige virkning af en begrænsning i omfanget af revisionen er så væsentlige og gennemgribende, at revisor ikke har været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og derfor ikke er i stand til at udtrykke en konklusion om regnskabet (afsnit 13)• En afkræftende konklusion skal udtrykkes, hvis virkningen af en uenighed er så væsentlig og gennemgribende for regnskabet, at revisor konkluderer, at en konklusion med forbehold ikke er tilstrækkeligt til at vise, at regnskabet er misvisende eller mangelfuldt (afsnit 14)• Udtrykker revisor en konklusion med forbehold, skal alle relevante begrundelser medtages klart i påtegningen, og der skal gives oplysning om den mulige beløbsmæssige indvirkning på regnskabet, medmindre dette ikke er praktisk muligt (afsnit 15)123 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 124. Forbehold (3:5)• Eksempler på begrænsning i omfanget af revisors arbejde - RS 700 - Revisor vælges på et tidspunkt, der ikke muliggør, at revisor kan deltage i den fysiske optælling af varelagre - Virksomhedens regnskabsmateriale er efter revisors opfattelse utilstrækkeligt - Revisor er ude af stand til at gennemføre en revisionshandling, som vurderes at være nødvendig (afsnit 16) - UR 2007-3 - Obstruktion fra selskabets ledelse - Manglende svar fra tredjemand på forespørgsler - Mangler i selskabets registreringssystem, der hindrer revisor i at nå til en konklusion om de pågældende forhold (afsnit II.3)124 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 125. Forbehold (4:5)• Eksempler på uenighed med ledelsen - RS 700 - Uenighed om valget af regnskabspraksis - Uenighed om den konkrete anvendelse af regnskabspraksis - Uenighed om tilstrækkeligheden af regnskabets informationer (afsnit 20) - UR 2007-3 - Uenighed om værdiansættelsen af en regnskabspost - Uenighed om beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis - Uenighed om behandlingen af en ændring af regnskabspraksis - Udeladelse af lovkrævede oplysninger - Mangelfulde oplysninger i ledelsesberetningen (afsnit II.1)125 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 126. Forbehold (5:5) Væsentlige, men Væsentlige og Væsentlige og ikke gennemgribende gennemgribende gennemgribende forhold forhold forhold Konklusion kan ikke Afkræftende Konklusion med udtrykkes konklusion forbehold ”… bortset fra den ”Som følge af det i Begrænsning i mulige indvirkning forbeholdet anførte omfanget af – af det i forbeholdet har vi ikke kunnetrevisors arbejde anførte giver …” …” ”… bortset fra det i ”… som følge af det Uenighed med forbeholdet anførte – i forbeholdet anførte ledelsen giver …” ikke giver …”126 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 127. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen –fortsat (1:2) Oplysning om, at generalforsamling SupplerendeVæsentlighed Forbehold? en ikke bør oplysninger? godkende årsrapporten?(Absolut)bagatelagtige Nej Nej Nejforhold Ja, ved supplerendeUvæsentlige oplysninger om Nej Nejforhold ledelsesansvar Ellers nejVæsentlige, menikke afgørende Ja Nej JaforholdVæsentlige og Ja Ja Jaafgørende forhold127 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 128. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen –fortsat (2:2) Oplysning om, at generalforsamlingen SupplerendeVæsentlighed Forbehold? ikke bør godkende oplysninger? årsrapporten?(Absolut) Nej Nej Nejbagatelagtige forhold Ja, ved supplerende oplysninger omUvæsentlige forhold Nej Nej ledelsesansvar Ellers nejVæsentlige, men ikkegennemgribende Ja (konklusion med Nej Jaforhold forbehold) Ja (konklusion kan Ja, hvis afgørendeVæsentlige og ikke udtrykkes eller forholdgennemgribende Ja afkræftendeforhold Ellers nej konklusion) Ja (konklusion kanVæsentlige og ikke udtrykkes eller Ja Jaafgørende forhold afkræftende konklusion)128 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 129. ISA 705 og ISA 706Modificerede revisionspåtegninger 129 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 130. RS 701 sammenholdt med ISA 705 og ISA 706 (1:2)• RS 701 opdeles i to standarder - ISA 705 omhandler modifikationer til konklusionen, dvs. forbehold - ISA 706 omhandler supplerende oplysninger• Modifikationer - ”Modificerede konklusioner” i stedet for ”modificerede revisionspåtegninger”• Forbehold - Erklæringsbekendtgørelsen - ”Forbehold” - ISA 705 - ”Grundlag for konklusion med forbehold” - ”Grundlag for manglende konklusion” - ”Grundlag for afkræftende konklusion”130 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 131. RS 701 sammenholdt med ISA 705 og ISA 706 (2:2)• Konklusion - Erklæringsbekendtgørelsen - ”Konklusion” - ISA 705 - ”Konklusion” - ”Konklusion med forbehold” - ”Manglende konklusion” - ”Afkræftende konklusion”• Supplerende oplysninger - Erklæringsbekendtgørelsen - ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” - ISA 706 - ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet” - ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen”131 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 132. Forbehold – RS 701 Væsentlige, men Væsentlige og Væsentlige og ikke gennemgribende gennemgribende gennemgribende forhold forhold forhold Konklusion kan ikke Afkræftende Konklusion med udtrykkes konklusion forbehold ”… bortset fra den ”Som følge af det i Begrænsning i mulige indvirkning forbeholdet anførte omfanget af – af det i forbeholdet har vi ikke kunnetrevisors arbejde anførte giver …” …” ”… bortset fra det i ”… som følge af det Uenighed med forbeholdet anførte – i forbeholdet anførte ledelsen giver …” ikke giver …”132 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 133. Forbehold – ISA 705 Ny betegnelse, men uændret indhold Væsentlige, men Væsentlige og Væsentlige og ikke gennemgribende gennemgribende gennemgribende forhold forhold forhold Manglende Afkræftende Konklusion med konklusion konklusion forbehold ” På grund af Begrænsning i ”… bortset fra de betydeligheden af … omfanget af mulige indvirkninger – har vi ikke været irevisors arbejde af … giver …” stand til at …” ”… bortset fra ”… som følge af Uenighed med indvirkningerne af … – betydeligheden af … ledelsen giver …” ikke giver …” Justeringer i formuleringerne133 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 134. Ikke-korrigeret fejlinformation 134 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 135. Ikke-korrigeret fejlinformation (1:3)• ISA 260 – kommunikation med den øverste ledelse - Revisor skal kommunikere følgende til den øverste ledelse: - Eventuelle andre forhold, der måtte være opstået ved revisionen, og som efter revisors faglige vurdering er betydelige for tilsynet med regnskabsaflæggelsen (afsnit 16) - Øvrige betydelige forhold, der viser sig ved revisionen, og som er af direkte relevans for den øverste ledelses tilsyn med regnskabsaflæggelsesprocessen, kan omfatte forhold såsom væsentlig, faktisk fejlinformation eller væsentlig inkonsistens i den information, der ledsager det reviderede regnskab, og som er blevet korrigeret (afsnit A20)• ISA 450 – vurdering af fejlinformationer konstateret under revisionen - Revisor skal akkumulere fejlinformationer, der konstateres under revisionen, bortset fra fejlinformationer, der er klart ubetydelige (afsnit 5) - Revisor skal rettidigt kommunikere alle de fejlinformationer, der akkumuleres under revisionen, til det rette niveau i den daglige ledelse - Revisor skal anmode den daglige ledelse om at korrigere disse fejlinformationer (afsnit 8)135 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 136. Ikke-korrigeret fejlinformation (2:3) - Revisor skal afgøre, om ikke-korrigerede fejlinformationer enkeltvist eller samlet er væsentlige (afsnit 11) - Revisor skal underrette den øverste ledelse om ikke-korrigerede fejlinformationer og den indvirkning, som de ikke-korrigerede fejlinformation enkeltvist eller samlet kan have på konklusionen i revisors erklæring - Revisors kommunikation skal identificere væsentlige ikke-korrigerede fejlinformationer enkeltvist - Revisor skal anmode om, at ikke-korrigerede fejlinformationer bliver korrigeret (afsnit 12) - Revisor skal anmode den daglige ledelse og – hvor det er relevant – den øverste ledelse om en skriftlig udtalelse om, hvorvidt de mener, at indvirkningen af ikke-korrigerede fejlinformationer både enkeltvist og samlet er uvæsentlige for regnskabet som helhed - En oversigt over sådanne forhold skal medtages i eller vedlægges den skriftlige udtalelse (afsnit 14)• ISA 580 – skriftlige udtalelser - Revisor skal anmode om skriftlige udtalelser fra den daglige, der er ansvarlig for regnskabet, og som besidder viden om de faktiske forhold (afsnit 9)136 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 137. Ikke-korrigeret fejlinformation (3:3) Uvæsentlig, men Ubetydelig Væsentlig ikke ubetydelig fejlinformation fejlinformation fejlinformation < 2-5 % >= 100 % 2-5 % - 100 % Den daglige ledelse (ledelses- Forbehold i Ikke-korrigeret erklæringen) revisionspåtegnin – fejlinformation Den øverste gen (uenighed ledelse (revisions- med ledelsen) protokollen) Den øverste Korrigeret – – ledelse (revisions- fejlinformation protokollen)137 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 138. FSR’s medlemsundersøgelse 2011 (1:3)138 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 139. FSR’s medlemsundersøgelse 2011 (2:3)139 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 140. FSR’s medlemsundersøgelse 2011 (3:3)140 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 141. Going concern 141 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 142. Revisors rapportering om going concern (1:2)• Erklæringsbekendtgørelsen - Forbehold skal altid tages, hvis regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt (§ 6, stk. 2, nr. 4)• RS 701 - Revisor skal modificere påtegningen ved i et særskilt afsnit at fremhæve væsentlige forhold, der vedrører et going concern-problem (afsnit 6)• RS 570 - Revisionskonklusioner og -påtegning (afsnit 30-31) - Going concern-forudsætningen er relevant, men der er betydelig usikkerhed (afsnit 32-34) - Going concern-forudsætningen er ikke relevant (afsnit 35-36)142 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 143. Revisors rapportering om going concern (2:2) Omtale af usikkerhed Betydelig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Utilstrækkelig Konklusion med Supplerende forbehold eller Relevant valg oplysninger afkræftende Going concern konklusion valgt somregnskabsprincip Ikke relevant valg Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger Going concern ikke valgt somregnskabsprincip (Ikke relevant (Afkræftende konklusion) valg)143 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 144. Going concern – en undersøgelse af konkursramteselskaber (RR.09.2009.12)144 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 145. Antal måneder fra balancedag til dato for konkursdekret145 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 146. Forbehold og/eller supplerende oplysninger146 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 147. Forbehold og/eller supplerende oplysninger angåendegoing concern (1:2)147 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 148. Forbehold og/eller supplerende oplysninger angåendegoing concern (2:2) An til tal da m å to ne fo de rk r on fra ku b rs ala de nc kr e d et ag148 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 149. Selskabsretlige aspekter – kapitaltab• Regulering - Ledelsen skal sikre, at generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter, at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital - Uanset størrelsen af selskabets tegnede kapital finder bestemmelsen dog i alle tilfælde anvendelse, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end DKK 62.500 - På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, som bør træffes, herunder selskabets opløsning (SL § 119)• Kapitaltabsbegrebet - Det selskabsretlige kapitaltabsbegreb er alene et soliditets-, ikke et likviditetsmæssigt, begreb - Der er tale om en løbende forpligtelse for ledelsen til at være opmærksom på, om selskabet har ”tabt” halvdelen af selskabskapitalen• Supplerende oplysninger om ledelsesansvar? - Ja, hvis 6 måneders-fristen er overskredet, og ledelsen ikke har reageret149 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 150. Kapitaltab – et eksempel• Balance pr. 31. december 2010, der indgår i årsrapport udarbejdet primo maj og indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ultimo maj 2011• Aktiver - t.DKK 1.000• Passiver - Selskabskapital t.DKK 500 - Overført resultat (tab) t.DKK 300 - Egenkapital t.DKK 200 - Gældsforpligtelser t.DKK 800 - Passiver t.DKK 1.000• Egenkapitalen udgør 40 % af selskabskapitalen og dermed mindre end halvdelen af selskabskapitalen - Selskabet har således ”tabt” mere end halvdelen af selskabskapitalen• Supplerende oplysninger om ledelsesansvar? - Nej, idet 6 måneders-fristen endnu ikke kan være overskredet - Revisor bør dog gøre ledelsen opmærksom på kapitaltabsreglerne, herunder i revisionsprotokollen150 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 151. Selskabsretlige aspekter – kapitalberedskab• Regulering - SL § 115, nr. 5, omfatter selskaber, der har en direktion og en bestyrelse - Bestyrelsen skal påse, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder - § 116, nr. 5, omfatter selskaber, der har en direktion og et tilsynsråd - Tilsynsrådet skal påse, at … , herunder at … - § 118, stk. 2, omfatter alle selskaber - Direktionen skal sikre, at … , herunder at … - Fælles afsluttende led - Selskabet er til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt• Kapitalberedskabsbegrebet - Kapitalberedskabsbegreb er både et likviditets- og et soliditetsmæssigt begreb - Der er tale om en løbende forpligtelse for ledelsen til at være opmærksom på, om selskabets kapitalberedskab er forsvarligt• Supplerende oplysninger om ledelsesansvar? - Ja, i teorien, men sjældent i praksis151 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 152. Det går somme tider galt …Et eksempel 152 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 153. Det går somme tider galt … (1:6)153 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 154. Det går somme tider galt … (2:6)154 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 155. Det går somme tider galt … (3:6)155 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 156. Det går somme tider galt … (4:6)156 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 157. Det går somme tider galt … (5:6)157 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 158. Det går somme tider galt … (6:6)158 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 159. Eksempler på supplerendeoplysninger og forbeholdGoing concern 159 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 160. Eksempel 1 – supplerende oplysninger (1:2) Omtale af usikkerhed Betydelig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Utilstrækkelig Konklusion med Supplerende forbehold eller Relevant valg oplysninger afkræftende Going concern konklusion valgt somregnskabsprincip Ikke relevant valg Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger Going concern ikke valgt somregnskabsprincip (Ikke relevant (Afkræftende konklusion) valg)160 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 161. Ef te r ”cEksempel 1 – supplerende oplysninger (2:2) la rit y”• Konklusion - ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af …”• Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - ”Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i note …, hvori ledelsen redegør for væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, da det endnu er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år. Ledelsen bedømmer, at låneansøgningerne vil blive imødekommet og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift. Vi er enige med ledelsen i beskrivelsen af usikkerhederne og valget af regnskabsprincip”• Udtalelse om ledelsesberetningen - ”Ledelsen har ansvaret for … Revisionen har ikke omfattet … Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet”161 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 162. Eksempel 2 og 3 – konklusion med forbehold ellerafkræftende konklusion Omtale af usikkerhed Betydelig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Utilstrækkelig Konklusion med Supplerende forbehold eller Relevant valg oplysninger afkræftende Going concern konklusion valgt somregnskabsprincip Ikke relevant valg Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger Going concern ikke valgt somregnskabsprincip (Ikke relevant (Afkræftende konklusion) valg)162 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 163. Ef te r ”cEksempel 2 – konklusion med forbehold (1:2) la rit y”• Forbehold - ”Selskabet har endnu ikke opnået tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og nødvendige investeringer i de førstkommende år. Usikkerheden om udfaldet af behandlingen af låneansøgningerne medfører væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Efter vor opfattelse er redegørelsen i note … om de anførte væsentlige usikkerheder ikke fyldestgørende, hvilket er i strid med årsregnskabslovens bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for de manglende oplysninger”• Konklusion - ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af …”163 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 164. Ef te r ”cEksempel 2 – konklusion med forbehold (2:2) la r it y”• Udtalelse om ledelsesberetningen - ”Ledelsen har ansvaret for … Revisionen har ikke omfattet … Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af ovenstående, indeholder vor konklusion på årsregnskabet dog et forbehold for manglende oplysninger om den væsentlige usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. I forbindelse med gennemlæsningen har vi konstateret, at ledelsesberetningen mangler tilsvarende fyldestgørende oplysninger om den væsentlige usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften”164 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 165. Ef te r ”cEksempel 3 – afkræftende konklusion (1:2) la r it y”• Forbehold - ”Selskabet har været ude af stand til at indfri væsentlige, forfaldne lån, og forhandlinger om opnåelse af anden finansiering er endt uden resultat. Ledelsen overvejer for tiden forskellige planer med henblik på at sikre virksomhedens fortsatte drift, men indtil nu er der ikke fremlagt konkrete handlingsplaner med budgetter m.v. Forholdene indebærer, at der er betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Ledelsen har undladt at redegøre for de anførte væsentlige usikkerheder i årsregnskabet, hvilket er i strid med årsregnskabslovens bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for den manglende redegørelse”• Konklusion - ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af …” - ”Det er vor opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten”165 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 166. Ef te r ”cEksempel 3 – afkræftende konklusion (2:2) la r it y”• Udtalelse om ledelsesberetningen - ”Ledelsen har ansvaret for … Revisionen har ikke omfattet … Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af ovenstående, er det dog vor opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af …”166 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 167. Eksempel 4 – afkræftende konklusion (1:2) Omtale af usikkerhed Betydelig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Utilstrækkelig Konklusion med Supplerende forbehold eller Relevant valg oplysninger afkræftende Going concern konklusion valgt somregnskabsprincip Ikke relevant valg Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger Going concern ikke valgt somregnskabsprincip (Ikke relevant (Afkræftende konklusion) valg)167 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 168. Ef te r ”cEksempel 4 – afkræftende konklusion (2:2) la r it y”• Forbehold - ”Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af note …, er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der tilføres ny selskabskapital, samt at selskabets nuværende kreditfaciliteter kan udvides og opretholdes i takt med finansieringsbehovet. Selskabets ledelse har ført en række forhandlinger med forskellige långivere og investorer. Disse forhandlinger er endt uden resultat. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift”• Konklusion - ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af …” - ”Det er vor opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten”• Udtalelse om ledelsesberetningen - ”Ledelsen har ansvaret for … Revisionen har ikke omfattet … Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af ovenstående, er det dog vor opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af …”168 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 169. Diskussionsopgave 1Modificering afrevisionspåtegningen 169 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 170. Modificering af revisionspåtegningen (1:2) Påvirker konklusion? Marker en eventuel modificering af Ja Nej revisionspåtegningen: Begrænsning i Uenighed med revisors arbejde ledelsen – Gør nødvendige forudsætninger Konklusion Konklusion Konklusion Af- Supple- – Der kan være flere ”rigtige” svar med afgives med kræftende rende forbehold ikke forbehold konklusion oplysninger1 Varelageret er i balancen indregnet til 30 mio. kr. Lageret er efter revisors opfattelse værdiansat 6 mio. kr. for højt, idet der ikke er foretaget nedskrivning på ukurante varer.2 Ledelsesberetningen og noterne indeholder omtale af et alvorligt tilfælde af olieforurening på selskabets grund. Der er i årsregnskabet foretaget en hensættelse til oprensningsomkostninger på 20 mio. kr. Revisor har ikke modtaget dokumentation for den foretagne hensættelse.3 Revisor har assisteret med udarbejdelse af årsrapporten. I ledelsesberetningen og en note til årsregnskabet er anført betingelserne for, at selskabet kan fortsætte sin drift, hvorfor selskabets årsrapport er aflagt under forudsætning af fortsat drift.4 Ledelsesberetningen og noterne til årsregnskabet angiver betingelserne for, at selskabet kan fortsætte sin drift, hvorfor selskabets årsrapport er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Revisor finder det ikke realistisk, at forudsætningerne kan opfyldes. 170 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 171. Modificering af revisionspåtegningen (2:2) Påvirker konklusion? Marker en eventuel modificering af Ja Nej revisionspåtegningen: Begrænsning i Uenighed med revisors arbejde ledelsen – Gør nødvendige forudsætninger Konklusion Konklusion Konklusion Af- Supple- – Der kan være flere ”rigtige” svar med afgives med kræftende rende forbehold ikke forbehold konklusion oplysninger5 Tilgodehavende hos hovedaktionær er indregnet i tilgodehavender for salg med 2,1 mio. kr. Revisor er betænkelig ved værdiansættelse, men ledelsen afviser nedskrivning med 1 mio. kr.6 Revisor er enig i, at et regnskab kan aflægges efter going concern. Ledelsen afviser dog at oplyse om usikkerheden af væsentlige forudsætninger om going concern.7 Ledelsen afviser at oplyse om tab på tilgodehavende for salg gennemført i 2010, men konstateret inden aflæggelse af regnskab for 2009.8 Ved din revision af et aktieselskab konstaterer du, at selskabets kapital er tabt. Økonomichefen er bekymret for, at en ”anmærkning” i din påtegning vil gøre det vanskeligere at opretholde kreditter, og spørger om du kan nøjes med omtale i protokollatet. 171 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 172. (U)lovlige ”kapitalejerlån” 172 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 173. Pressemeddelelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen173 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 174. Børsen – 4. maj 2011174 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 175. Børsen – 4. juli 2011 (1:3)175 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 176. Børsen – 4. juli 2011 (2:3)176 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 177. Børsen – 4. juli 2011 (3:3)177 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 178. Selskabsretlige aspekter – hovedreglen (1:2)• Begrebet ”kapitalejerlån” - En samlet betegnelse for lån til eller sikkerhedsstillelse for kapitalejere eller medlemmer af ledelsen - Kaldtes tidligere for ”aktionær-” eller ”anpartshaverlån”• Hovedreglen – ”kapitalejerlån” er ulovlige - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog §§ 211-214 - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet - 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særligt nær (SL § 210, stk. 1)178 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 179. Selskabsretlige aspekter – hovedreglen (2:2)Omfattede dispositioner Omfattede personerLån Kapitalejere eller ledelsen i selskabet Kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomhederSikkerhedsstillelse end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet Særligt nærtstående til disse personerAndre dispositioner, hvor der stilles (ved ægteskab, slægtskab i ret- opmidler til rådighed for de omfattede eller nedstigende linje eller på andenpersoner måde)179 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 180. Selskabsretlige aspekter – undtagelserne (1:2)• Selvfinansiering - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf. §§ 206-209 (SL § 210, stk. 2)• ”Kapitalejerlån” til danske og visse udenlandske moderselskaber - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser (§ 211, stk. 1) - For så vidt angår udenlandske moderselskaber, er det et krav, at der er tale om et moderselskab, der er et aktie- eller anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, og at moderselskabet har hjemsted i: - Et andet EU-land, - Et EØS-land, - Schweiz eller - Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA (Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber)180 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 181. Selskabsretlige aspekter – undtagelserne (2:2)• Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner - Et selskab kan som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for de omfattede personer (§ 212)• Pengeinstitutter m.v. - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder ikke anvendelse på pengeinstitutter og realkreditlån ydet af et realkreditinstitut (§ 213)• ”Medarbejderlån” med henblik på erhvervelse af kapitalandele - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik på at erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller et datterselskab (§ 214)181 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 182. Selskabsretlige aspekter – tilbagebetaling• Hvis et selskab har ydet økonomisk bistand i strid med § 210, stk. 1, skal beløbet tilbageføres til selskabet sammen med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat i rentelovens § 5, stk. 1 og 2 med et tillæg af 2 %, medmindre højere rente er aftalt (SL § 215, stk. 1)• Den rente, der er fastsat i rentelovens § 5, stk. 1 og 2, svarer til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg af 7 %• Renteopgørelse - Nationalbankens udlånsrente pr. 8. juli 2011 – 1,55 % - Tillæg i medfør af rentelovens § 5, stk. 1 og 2 – 7 % - Tillæg i medfør af SL § 215, stk. 1 – 2 % - Årlig rente i alt – 10,55 %• Kan tilbagebetaling ikke finde sted, eller kan aftaler om anden økonomisk bistand ikke bringes til ophør, indestår de personer, der har truffet aftale om eller opretholdt dispositioner i strid med § 210, stk. 1 for det tab, som selskabet måtte blive påført (§ 215, stk. 2)182 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 183. Hvordan reagerer Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvisden konstaterer et ulovligt ”kapitalejerlån”?183 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 184. Strafferetlige aspekter• Overtrædelse af § 210, stk. 1 straffes med bøde, ligesom et selskabs opretholdelse af dispositioner, der er truffet i strid med denne bestemmelse, straffes med bøde (SL § 367, stk. 1) - Dvs., at ikke alene ydelse, men også opretholdelse af et ulovligt ”kapitalejerlån” er strafbart• Forældelsesfristen er 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor det ulovlige ”kapitalejerlån” er indfriet (straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1 og § 94, stk. 1)184 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 185. UfR 1997.256 H• Sagens omstændigheder - Tiltalte, der var direktør og eneanpartshaver i et anpartsselskab, lod selskabet yde sig et ulovligt lån på ca. DKK 1,2 mio. - Efter regnskabsårets udløb blev selskabets regnskab indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med revisors påtegning om lånet, hvorefter tiltalte tilbagebetalte dette til selskabet inden en af styrelsen fastsat frist - Tiltalte blev straffet med en bøde, der under hensyn til, at lånet var tilbagebetalt, blev fastsat til DKK 30.000• Udtalelse fra Højesteret - ”Højesteret tiltræder, at der for lovovertrædelser af den foreliggende art, må idømmes følelige bøder afpasset efter størrelsen af det ulovlige lån - Bøden bør som udgangspunkt fastsættes til 5 % af lånets hovedstol med et afrundet beløb og en passende minimumstakst - Under hensyn til, at tiltaltes lån i selskabet blev tilbagebetalt med renter, inden for den af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsatte frist, findes bøden dog at kunne halveres”185 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 186. Notat fra SØK om ulovlige ”aktionær-” eller”anpartshaverlån” (1:2)• Låntagere – aktionærer, anpartshavere eller medlemmer af ledelsen - Bøde på 5 % af lånets hovedstol - Bøden halveres hvis lånet tilbagebetales med renter inden for den 6 ugers frist, der typisk fastsættes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved konstatering af et ulovligt ”aktionær-” eller ”anpartshaverlån”• Medlemmer af ledelsen, der ikke er låntagere, men har disponeret på selskabets vegne - Samme bødestørrelser som for låntagere• Medlemmer af ledelsen, der ikke er låntagere og ikke har deltaget i den ulovlige disposition - Kan straffes med bøde, hvis de har fået kendskab til den ulovlige disposition, men ikke har taget skridt til at kræve lånet tilbagebetalt - Bøde på 1 % af lånets hovedstol - For advokater og andre særligt kyndige kan bøden efter omstændighederne forhøjes op til 2 % af lånets hovedstol186 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 187. Notat fra SØK om ulovlige ”aktionær-” eller”anpartshaverlån” (2:2)• Revisorer - Bør indbringes for Disciplinærnævnet - I mere alvorlige tilfælde kan der rejse tiltale for overtrædelse af de straffebestemmelser, der gælder for revisorer• Bødeberegning - Ved bødeberegningen bør udgangspunktet være lånet hovedstol uden tillæg af påløbne renter - Hvis lånet har haft vekslende størrelse, bør bøden beregnes på baggrund af den højeste saldo i den periode, hvor forældelse ikke er indtrådt187 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 188. Regnskabsmæssige aspekter (1:2)• Hvis et selskab har et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal selskabet angive summen af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori - For hver kategori skal angives de væsentligste vilkår, herunder rentefoden, og de beløb, der er tilbagebetalt i løbet af året - Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt - Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for sikkerhedsstillelser, der er sket for den nævnte personkreds - Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for ledelsesmedlemmer i modervirksomheder - Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for personer, der står de omhandlede ledelsesmedlemmer særligt nær (ÅRL § 73)• Bemærk - Omfatter alene ”ledelseslån”, dvs. lån til eller sikkerhedsstillelse for medlemmer af ledelsen - Omfatter derimod ikke egentlige ”kapitalejerlån”, dvs. lån til eller sikkerhedsstillelse for kapitalejere - Omfatter dog både lovlige og ulovlige ”ledelseslån” - Gælder for regnskabsklasse B, C og D188 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 189. Regnskabsmæssige aspekter (2:2)• Balanceskemaerne - ”Finansielle anlægsaktiver” - … - Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - … - Tilgodehavender hos associerede virksomheder - … - Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse (bilag 2, skema 1) - ”Tilgodehavender” under ”Omsætningsaktiver” - … - Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - Tilgodehavender hos associerede virksomheder - … - Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse - … (bilag 2, skema 2)• Ulovlige ”kapitalejerlån” skal altid placeres under ”Omsætningsaktiver” og aldrig under ”Anlægsaktiver” - Lovlige ”kapitalejerlån” kan derimod i princippet både placeres under ”Anlægs-” og ”Omsætningsaktiver”189 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 190. Revisionsmæssige aspekter (1:2)• Hvis revisor bliver opmærksom på et ”kapitalejerlån”, skal revisor vurdere, hvorvidt der er tale om et lovligt eller et ulovligt ”kapitalejerlån” - Revisor skal ikke blot være opmærksom på ”kapitalejerlån”, der eksisterer på balancedagen, men også ”kapitalejerlån”, der har eksisteret i løbet af regnskabsåret, men er tilbagebetalt på balancedagen• Forbehold - Oplysning - Hvis oplysningskravene i ÅRL § 73 ikke er overholdt, skal revisor tage forbehold herfor – som udgangspunkt altid væsentligt - Klassifikation - Hvis et ulovligt ”kapitalejerlån” er placeret under ”Anlægsaktiver” i stedet for ”Omsætningsaktiver”, skal revisor tage forbehold herfor – som udgangspunkt altid væsentligt - Måling - Hvis et ”kapitalejerlån” ikke er målt korrekt, f.eks. fordi lånet ikke er tillagt lovpligtige renter eller ikke er nedskrevet til en lavere nettorealisationsværdi, skal revisor tage forbehold herfor, hvis der er tale om et væsentligt forhold190 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 191. Revisionsmæssige aspekter (2:2)• Supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal (endvidere) give supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: - … - Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning - … (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 2. og 3. pkt.) - Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4) - Hvis revisor bliver opmærksom på et ulovligt ”kapitalejerlån”, skal revisor således som udgangspunkt altid give supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Erklæringsvejledningen gør dog undtagelse for bagatelagtige beløb191 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 192. Disciplinærnævnets kendelse af 16. juli 2002 i sag nr. S-15/2001Forbuddet i AL § 115, stk. 1 (nu SL § 210, stk. 1), mod lån tilselskabsdeltagere er absolut og er ikke afhængigt hverken afomstændighederne ved lånets opståen, de tekniske forholdvedrørende selskabets bogføring eller revisors vurdering af evt. risicifor selskabets kreditorer.Revisors pligt til at gøre opmærksom på sådanne forhold er ligeledesabsolut, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2 (nu § 7, stk. 2).Herefter finder Disciplinærnævnet, at indklagede har tilsidesat godrevisionsskik ved to regnskabsår i træk ikke at påtale disse lån iårsregnskabet, skønt indklagede i henhold til revisionsprotokollen varfuldt opmærksom på disse og deres manglende lovlighed.Det tilføjes, at det er en alvorlig tilsidesættelse af revisors pligter somoffentlighedens tillidsrepræsentant at afgive ”blank”revisionspåtegning sideløbende med, at revisionsprotokollen, der ikkevar tilgængelig for offentligheden, klart viser, at revisor varopmærksom på forholdet og ønskede at gøre dette klart over forselskabets ledelse.192 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 193. Revisornævnets kendelse af 29. marts 2010 i sag nr. 68-2008-R• Indbragt af Revisortilsynet• Udvalgte regnskabstal - Nettoomsætning t.DKK 2.446 - Årets resultat t.DKK 96 - Balancesum t.DKK 1.331• Ulovligt ”anpartshaverlån” - DKK 10.000 primo regnskabsåret - DKK 1.976 ultimo regnskabsåret• Udtalelse fra Revisornævnet - ”Indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, og har derved handlet i strid med god revisionsskik. Beløbets ringe størrelse kan under de foreliggende omstændigheder ikke føre til andet resultat - Indklagede anses herefter for skyldig i den rejste klage”• Bøde på DKK 15.000 ”under hensyn til, at det ulovlige udlån androg DKK 10.000 ved regnskabsårets begyndelse, og at udsving i årets løb kan have forekommet”193 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 194. Revisornævnets kendelse af 5. juli 2010 i sag nr. 38-2009-S• Indbragt af Revisortilsynet• Udvalgte regnskabstal - Årets resultat t.DKK 6.131 - Aktiver t.DKK 9.138• Ulovlige ”aktionærlån” - I alt DKK 20.079• Udtalelse fra Revisornævnet - ”Vi finder, at der for samtlige tilgodehavender er tale om ulovlige aktionærlån, som burde have ført til en supplerende oplysning i revisionspåtegningen, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 - Beløbenes ringe størrelse i forhold til selskabets indtjening og egenkapital kan – henset til at forbuddet mod aktionærlån i AL § 115, stk. 1 (nu SL § 210, stk. 1), er absolut – ikke føre til andet resultat”• Bøde på DKK 15.000194 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 195. Eksempler på ”kapitalejerlån” 195 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 196. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 1 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? B Lån eller 100 % sikkerhed A A/S196 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 197. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 2 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? B Lån eller 0,01 % sikkerhed A A/S197 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 198. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 3 • Lånet ydes på markedsmæssige vilkår, og der stilles betryggende sikkerhed for lånet • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? B Lån 100 % A A/S198 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 199. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 4 Ved långivning Efter långivning • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? B BLån Lån 100 % A A/S A A/S 199 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 200. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 5 • C er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i A A/S • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? C B 100 %Lån ellersikkerhed A A/S 200 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 201. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 6 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? C 100 %Lån eller B ApSsikkerhed 100 % A A/S201 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 202. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 7 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? C 100 %Lån eller B ApSsikkerhed 10 % A A/S202 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 203. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 8 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? C 100 % B ApSLån eller 10 %sikkerhed A A/S203 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 204. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 9 • D er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i B ApS • Er dette et ulovligt D C ”kapitalejerlån”? 100 %Lån ellersikkerhed B ApS 100 % A A/S 204 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 205. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 10 • C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er ægtefæller • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? C B 100 %Lån ellersikkerhed A A/S 205 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 206. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 11 • C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er søskende • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? C B 100 %Lån ellersikkerhed A A/S 206 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 207. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 12 • C er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i A A/S • Lånet er ydet i forbindelse med C’s erhvervelse af kapitalandele i A A/S • Er dette et ulovligt C B ”kapitalejerlån”? 100 %Lån A A/S 207 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 208. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 13 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? B ApS Lån eller 100 % sikkerhed A A/S208 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 209. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 14 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? C A/S 100 %Lån eller B ApSsikkerhed 100 % A A/S209 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 210. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 15 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? B ”ApS” Tyskland Danmark Lån eller 100 % sikkerhed A A/S210 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 211. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 16 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? B ”ApS” USA Danmark Lån eller 100 % sikkerhed A A/S211 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 212. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 17 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? B ”ApS” Kina Danmark Lån eller 100 % sikkerhed A A/S212 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 213. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 18 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? BKredit i forbindelse 100 %med samhandel A A/S 213 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 214. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 19 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? C 100 % 100 % A A/S B A/S Lån eller sikkerhed214 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 215. Eksempler på ”kapitalejerlån” – eksempel 20 • Er dette et ulovligt ”kapitalejerlån”? BUdlån af bil 100 % A A/S215 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 216. RS 800Revisionsopgaver med særligtformål 216 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 217. Fø r ”c laHvor er vi i erklæringsstandarderne? r it y” Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger RS og UR RS og UR RS og UR RS og UR Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed RS 700 RS 2400 RS 3000 RS 4400 RS 701 RS 2410 RS 3400 RS 4410 (RS 710) ISAE 3402 (RS 720) RS 800217 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 218. Fø r ”c laBeslutningstræ ved valg af erklæring r it y”218 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 219. Hvor er vi i erklæringsbekendtgørelsen?• Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2)• Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) - Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 9-12) - Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 13-16)• Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 17)• Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 18)219 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 220. RS 800• Omhandler den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål• Finder anvendelse indtil regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Erstattes herefter af ISA 800, ISA 805 og ISA 810• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning i forbindelse med revisionsopgaver med særligt formål, herunder: - Fuldstændige regnskaber, der er udarbejdet i overensstemmelse med en anden fyldestgørende regnskabspraksis - En del af et fuldstændigt regnskab med et generelt eller særligt formål såsom: - En enkelt regnskabsmæssig opgørelse - Bestemte konti - Dele af konti - Poster i et regnskab - Overholdelse af kontraktmæssige aftaler - Regnskabssammendrag (afsnit 1)220 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 221. Eksempler på erklæringer efter RS 800 ogerklæringsbekendtgørelsens §§ 13-16I Regnskabsmæssige erklæringer II Selskabsretlige erklæringer• Revision af interne årsregnskaber • Revision af åbnings- og overtagelsesbalancer m.v. ved• Revision af specifikationshæfter til stiftelse, kapitalforhøjelse m.v. årsregnskaber • Revision af mellembalancer ved• Revision af skattemæssige fusion, spaltning og omdannelse årsregnskaber • Revision af afsluttende• Revision af skattemæssige likvidationsregnskaber årsregnskaber og specifikationer til årsregnskaber • Erklæringer om selskabskapitalen og ”kapitalejerlån” ved• Revision af dele af regnskaber genoptagelse• Revision af regnskabssammendrag III Andre erklæringer • Se i erklæringsdatabasen under ”Andre erklæringer”221 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 222. ISA 800, ISA 805 og ISA 810Revisionsopgaver med særligtformål 222 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 223. RS 800 sammenholdt med ISA 800, ISA 805 og ISA 810• RS 800 opdeles i tre standarder - ISA 800 omhandler revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål - ISA 805 omhandler revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgå i et regnskab - ISA 810 omhandler revision af regnskabssammendrag• Begrebsrammer med generelt formål - Begrebsrammer med generelt formål omfatter ikke længere blot begrebsrammer, der skal give et retvisende billede, men også begrebsrammer, der ikke kan fraviges - Revisionspåtegninger på regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer, der ikke kan fraviges, skal derfor kun afgives efter ISA 800, hvis der er tale om begrebsrammer med særligt formål - Revisionspåtegninger på regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer, der ikke kan fraviges, skal derimod afgives efter ISA 700, hvis der er tale om begrebsrammer med generelt formål223 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 224. Eksempler på erklæringer efter ISA 800, ISA 805 eller ISA810 og erklæringsbekendtgørelsens §§ 13-16I Regnskabsmæssige erklæringer II Selskabsretlige erklæringer• Revision af interne årsregnskaber • Revision af åbnings- og (ISA 800) overtagelsesbalancer m.v. ved stiftelse, kapitalforhøjelse m.v.• Revision af specifikationshæfter til (ISA 805) årsregnskaber (ISA 800) • Revision af mellembalancer ved• Revision af skattemæssige fusion, spaltning og omdannelse årsregnskaber (ISA 800) (ISA 805)• Revision af skattemæssige • Revision af afsluttende årsregnskaber og specifikationer til likvidationsregnskaber (ISA 800) årsregnskaber (ISA 800) • Erklæringer om selskabskapitalen• Revision af dele af regnskaber (ISA og ”kapitalejerlån” ved 805) genoptagelse (ISA 805)• Revision af regnskabssammendrag (ISA 810) III Andre erklæringer • …224 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 225. RS 2400 og RS 2410Review 225 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 226. Fø r ”c laHvor er vi i erklæringsstandarderne? r it y” Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger RS og UR RS og UR RS og UR RS og UR Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed RS 700 RS 2400 RS 3000 RS 4400 RS 701 RS 2410 RS 3400 RS 4410 (RS 710) ISAE 3402 (RS 720) RS 800226 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 227. Fø r ”c laBeslutningstræ ved valg af erklæring r it y”227 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 228. Hvor er vi i erklæringsbekendtgørelsen?• Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2)• Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) - Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 9-12) - Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 13-16)• Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 17)• Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 18)228 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 229. Eksempler på erklæringer efter RS 2400 eller RS 2410 ogerklæringsbekendtgørelsens §§ 9-12 eller §§ 13-16I Regnskabsmæssige erklæringer II Selskabsretlige erklæringer• Review af årsregnskaber (RS 2400 • Review af mellembalancer ved og erklæringsbekendtgørelsens §§ udlodning af ekstraordinært 9-12) udbytte (typisk RS 2410 og erklæringsbekendtgørelsens §§ 13-• Review af interne årsregnskaber 16) (RS 2400 eller RS 2410 og erklæringsbekendtgørelsens §§ 13- 16) III Andre erklæringer• Review af specifikationshæfter til årsregnskaber (RS 2400 eller RS • … 2410 og erklæringsbekendtgørelsens §§ 13- 16)• Review af skattemæssige årsregnskaber (RS 2400 eller RS 2410 og erklæringsbekendtgørelsens §§ 13- 16)• Review af skattemæssige årsregnskaber og specifikationer til årsregnskaber (RS 2400 eller RS 2410 og erklæringsbekendtgørelsens §§ 13- 16)229 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 230. RS 2400Review af regnskaber 230 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 231. RS 2400• Omhandler review af regnskaber• Ikke en del af ”clarity”-projektet, men omdøbes formentlig på sigt til ISRE 2400• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om revisors professionelle ansvar, når denne uden at være virksomhedens revisor påtager sig at udføre review af et regnskab, samt om form og indhold af den erklæring, som revisor afgiver i forbindelse med et sådant review - Er revisor virksomhedens revisor, når han påtager sig at udføre review af et perioderegnskab, udføres et sådant review efter RS 2410 (afsnit 1)• Mål - Målet med et review af et regnskab er at sætte revisor i stand til at erklære, om revisor på basis af handlinger, som ikke giver samme sikkerhed som ved revision, er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en fastlagt regnskabsmæssig begrebsramme (afsnit 3)• Begrænset sikkerhed - En reviewopgave giver begrænset sikkerhed for, at den information, der gennemgås, er uden væsentlige fejl, hvilket udtrykkes negativt i konklusionen (afsnit 9)231 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 232. RS 2410Review af perioderegnskaber 232 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 233. RS 2410 (1:2)• Omhandler review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor• Ikke en del af ”clarity”-projektet, men omdøbes formentlig på sigt til ISRE 2410• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om den uafhængige revisors professionelle pligter, når revisor påtager sig en opgave om review af en revisionsklients perioderegnskab, samt om formen og indholdet af erklæringen (afsnit 1) - I standarden betyder et perioderegnskab finansielle oplysninger, der udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og som omfatter enten et fuldstændigt regnskab eller et regnskabssammendrag for en kortere periode end selskabets regnskabsår (afsnit 2) - Den revisor, der påtager sig at udføre et review af et perioderegnskab, skal udføre dette review efter standarden - En revisor, der påtager sig at udføre et review af et perioderegnskab uden at være virksomhedens valgte revisor udfører reviewet efter RS 2400 (afsnit 3)233 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 234. RS 2410 (2:2)• Mål - Målet med en opgave om review af et perioderegnskab er at sætte revisor i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor på baggrund af reviewet er blevet bekendt med forhold, som giver revisor anledning til at konkludere, at perioderegnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme (afsnit 7)• Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol - For at kunne planlægge og udføre et review af et perioderegnskab skal en nyligt valg revisor, der endnu ikke har udført en revision af et årsregnskab, opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol, i relation til udarbejdelse af såvel årsregnskaber som perioderegnskaber (afsnit 17)234 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 235. RS 3000, RS 3400 og ISAE 3402Andre erklæringsopgaver medsikkerhed 235 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 236. Fø r ”c laHvor er vi i erklæringsstandarderne? r it y” Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger RS og UR RS og UR RS og UR RS og UR Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed RS 700 RS 2400 RS 3000 RS 4400 RS 701 RS 2410 RS 3400 RS 4410 (RS 710) ISAE 3402 (RS 720) RS 800236 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 237. Fø r ”c laBeslutningstræ ved valg af erklæring r it y”237 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 238. Hvor er vi i erklæringsbekendtgørelsen?• Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2)• Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) - Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 9-12) - Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 13-16)• Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 17)• Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 18)238 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 239. RS 3000Andre erklæringsopgaver medsikkerhed 239 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 240. RS 3000• Omhandler andre erklæringsopgaver med sikkerhed, dvs. andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger• Ikke en del af ”clarity”-projektet, men omdøbes formentlig på sigt til ISAE 3000• Formål - Formålet med standarden er at etablere grundlæggende principper og vigtige arbejdshandlinger for samt give vejledning til praktiserende revisorer om udførelse af andre erklæringsopgaver med sikkerhed (afsnit 1)• Begrebsrammen - Standarden skal læses i sammenhæng med begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed, som definerer og beskriver elementerne i og målet med en erklæringsopgave med sikkerhed (afsnit 3)240 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 241. Forbehold i andre erklæringer med sikkerhed Væsentlige, men Væsentlige og Væsentlige og ikke gennemgribende gennemgribende gennemgribende forhold forhold forhold Konklusion kan ikke Afkræftende Konklusion med udtrykkes konklusion forbehold ”… bortset fra den Begrænsning i ”Som følge af det i mulige indvirkning omfanget af forbeholdet anførte – af det i forbeholdetrevisors arbejde kan vi ikke …” anførte giver …” ”… bortset fra det i ”… som følge af det Uenighed med forbeholdet anførte – i forbeholdet anførte ledelsen giver …” ikke giver …” Emne ikke ”… bortset fra det i ”Som følge af det i ”… som følge af det passende eller forbeholdet anførte forbeholdet anførte i forbeholdet anførte kriterier ikke giver …” kan vi ikke …” ikke giver …” egnede241 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 242. Begrebsrammen forerklæringsopgaver medsikkerhed 242 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 243. Begrebsrammen (1:4)• Definition af en erklæringsopgave med sikkerhed - En erklæringsopgave med sikkerhed er en opgave, hvor revisor udtrykker en konklusion, der er udformet for at øge graden af tillid, som tiltænkte bruge ud over de ansvarlige for erklæringsemnet kan have til vurderingen eller målingen af et erklæringsemne efter bestemte kriterier (afsnit 7)• Erklæringsopgaver med henholdsvis høj grad af sikkerhed og begrænset sikkerhed - Under begrebsrammen må revisor udføre to typer af erklæringsopgaver med sikkerhed – en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed og en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed - Målet med en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed er at reducere opgaverisikoen til et acceptabelt lavt niveau efter omstændighederne ved opgaven som grundlag for afgivelsen af en positivt udtrykt konklusion - Målet med en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed er at reducere opgaverisikoen til et niveau, som efter omstændighederne ved opgaven er acceptabelt som grundlag for afgivelsen af en negativt udtrykt konklusion, men hvor denne risiko er højere end i en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed (afsnit 11)243 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 244. Begrebsrammen (2:4)• Elementer i en erklæringsopgave med sikkerhed - Et trepartsforhold, der omfatter: - Revisor - En ansvarlig part - Tiltænkte brugere - Et passende erklæringsemne - Egne kriterier - Tilstrækkeligt og egnet bevis - En skriftlig erklæring i den udformning, der passer til en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed eller en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed (afsnit 20)244 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 245. Begrebsrammen (3:4)Erklæringsopgave med sikkerhed Revision af et årsregnskab – RS 700Et trepartsforhold, der omfatter: Trepartsforholdet:– Revisor – Revisor– En ansvarlig part – Virksomhedens ledelse– Tiltænkte brugere – RegnskabsbrugerneEt passende erklæringsemne ÅrsregnskabetEgnede kriterier ÅRL eller IFRSTilstrækkeligt og egnet bevis Revisionsbevis Revisionspåtegningen – høj grad afEn skriftlig erklæring sikkerhed245 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 246. Begrebsrammen (4:4)• Eksempler på erklæringsemner - Finansielle præstationer eller tilstande - En virksomheds historiske eller fremtidige finansielle stilling, resultat og pengestrømme - Ikke-finansielle præstationer eller tilstande - En virksomheds præstationer - Fysiske karakteristika - Fysisk kapacitet - Systemer og processer - En virksomheds interne kontroller eller it-systemer - Adfærd - Virksomhedsledelse - Overholdelse af lovgivning - HR-praksis (afsnit 31)246 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 247. RS 3400Undersøgelse af fremadrettedefinansielle oplysninger 247 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 248. RS 3400 (1:2)• Omhandler undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger, dvs. budgetter og fremskrivninger• Ikke en del af ”clarity”-projektet, men omdøbes formentlig på sigt til ISAE 3400• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om opgaver vedrørende undersøgelse af og erklæring om fremadrettede finansielle oplysninger, herunder arbejdshandlinger for undersøgelse af mest sandsynlige skøn og hypotetiske forudsætninger - Standarden omhandler ikke undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger, som udtrykkes i generelle eller beskrivende vendinger, som f.eks. de, som anvendes i ledelsesberetningen i en årsrapport, selv om mange af de arbejdshandlinger, der er omtalt i standarden, kan være passende ved en sådan undersøgelse (afsnit 1)• Definitioner - Fremadrettede finansielle oplysninger - Ved fremadrettede finansielle oplysninger forstås finansielle oplysninger baseret på forudsætninger om begivenheder, der kan ske i fremtiden, og mulige tiltag fra ledelsens side - Fremadrettede finansielle oplysninger er af natur særligt subjektive, og udarbejdelsen heraf kræver, at der foretages betydelige vurderinger - Fremadrettede finansielle oplysninger kan bestå af et budget, fremskrivninger eller en kombination heraf (afsnit 3)248 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 249. RS 3400 (2:2) - Budget - Ved et budget forstås fremadrettede finansielle oplysninger udarbejdet på baggrund af forudsætninger om fremtidige begivenheder, som ledelsen forventer vil finde sted, og tiltag, som ledelsen på tidspunktet for udarbejdelsen af oplysningerne forventer at udføre (afsnit 4) - Fremskrivninger - Ved fremskrivninger forstås fremadrettede finansielle oplysninger baseret på: - Hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted, eller - En blanding af mest sandsynlige skøn og hypotetiske forudsætninger (afsnit 5)• Revisors erklæring - Revisors erklæring om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger skal indeholde følgende: - … - En negativt udtrykt konklusion om, hvorvidt forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for de fremadrettede finansielle oplysninger (begrænset sikkerhed) - En positivt udtrykt konklusion om, hvorvidt de fremadrettede finansielle oplysninger er behørigt udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og præsenteret i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme (høj grad af sikkerhed) - … (afsnit 27)249 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 250. Forbehold m.v. i erklæringer på fremadrettede finansielleoplysninger Konklusion Konklusion Afkræftende Afstå fra med kan ikke konklusion opgaven forbehold udtrykkesPræsentation elleroplysninger er ikke ü ü ütilstrækkeligeEn eller flere betydeligeforudsætninger giver ikkeet rimeligt grundlag for de ü üfremadrettede finansielleoplysningerBegrænsning i omfanget af ü ürevisors arbejde250 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 251. ISAE 3402 m.v.Erklæringer om kontroller hos enserviceleverandør 251 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 252. ISAE 3402• Omhandler erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør• Erstatter RS 3411, der var en særlig dansk standard• Træder i kraft med virkning for regnskabsår,, der slutter den 15. juni 2011 eller senere• Formål - Standarden omhandler de erklæringsopgaver, som en revisor udfører med henblik på at afgive en erklæring, der skal benyttes af brugervirksomheder og disses revisorer vedrørende kontrollerne hos en serviceleverandør, som leverer en ydelse til brugervirksomheder, der sandsynligvis er relevant for brugervirksomhedernes interne kontrol, der vedrører regnskabsaflæggelsen - Standarden supplerer ISA 402, da erklæringer udarbejdes efter standarden kan tilvejebringe egnet bevis efter ISA 402 (afsnit 1)• Typer af erklæringer - Type 1 - Erklæring om beskrivelsen og udformningen af kontroller hos en serviceleverandør - Type 2 - Erklæring om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en serviceleverandør (afsnit 2)252 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 253. ISA 402• Omhandler revisionsmæssige overvejelser vedrørende virksomheder, der anvender serviceleverandører• Formål - Standarden omhandler brugervirksomhedens revisors ansvar for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, når en brugervirksomhed anvender ydelser fra en eller flere serviceleverandører (afsnit 1)253 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 254. Sammenhængen mellem ISAE 3402, ISA 402 og ISA 700 Serviceleverandør Erklæring om kontroller (ISAE 3402) Regnskabsaflæggende virksomhed (brugervirksomhed)Revisionspåtegning på årsregnskab (ISA 700) Anvendelse af erklæring om kontroller (ISA 402) Regnskabsbrugere 254 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 255. RS 4400 og RS 4410Beslægtede opgaver 255 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 256. Fø r ”c laHvor er vi i erklæringsstandarderne? r it y” Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger RS og UR RS og UR RS og UR RS og UR Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed RS 700 RS 2400 RS 3000 RS 4400 RS 701 RS 2410 RS 3400 RS 4410 (RS 710) ISAE 3402 (RS 720) RS 800256 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 257. Fø r ”c laBeslutningstræ ved valg af erklæring r it y”257 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 258. Hvor er vi i erklæringsbekendtgørelsen?• Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2)• Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) - Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 9-12) - Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 13-16)• Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 17)• Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 18)258 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 259. RS 4400Aftalte arbejdshandlinger 259 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 260. RS 4400 (1:3)• Omhandler aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger• Ikke en del af ”clarity”-projektet, men omdøbes formentlig på sigt til ISRS 4400• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om revisors professionelle ansvar, når denne påtager sig en opgave om at udføre aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger, samt om form og indhold af den erklæring, som revisor afgiver i forbindelse med en sådan opgave (afsnit 1)260 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 261. RS 4400 (2:3)• Eksempler på aftalte arbejdshandlinger - Aftalte arbejdshandlinger vedrørende dele af regnskabsmæssige oplysninger - Kreditorer - Tilgodehavender - Køb fra nærtstående parter - Omsætning og resultat for et segment af en virksomhed - Aftalte arbejdshandlinger vedrørende en regnskabskomponent - En balance - Aftalte arbejdshandlinger vedrørende et fuldstændigt regnskab (afsnit 3)261 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 262. RS 4400 (3:3)• Mål - Målet med en opgave om aftalte arbejdshandlinger er, at revisor udfører revisionslignende arbejdshandlinger, som revisor, virksomheden og enhver relevant tredjepart er blevet enige om, og erklærer sig om de faktiske forhold (afsnit 4) - Da revisor alene afgiver erklæring om de faktiske resultater vedrørende de aftalte arbejdshandlinger, udtrykkes der ingen grad af sikkerhed - I stedet vurderer brugerne af erklæringen selv de arbejdshandlinger og forhold, som revisor erklærer sig om, og drager deres egne konklusioner af revisors arbejde (afsnit 5) - Erklæringen er begrænset til de parter, som er blevet enige om, hvilke arbejdshandlinger der skal foretages, idet andre, som ikke kender begrundelserne for arbejdshandlingerne, kunne misfortolke resultaterne (afsnit 6)262 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 263. RS 4410Assistance med regnskabsopstilling 263 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 264. RS 4410 (1:2)• Omhandler assistance med regnskabsopstilling• Ikke en del af ”clarity”-projektet, men omdøbes formentlig på sigt til ISRS 4410• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om revisors professionelle ansvar, når revisor påtager sig en opgave om at udføre assistance med regnskabsopstilling, samt om form og indhold af den erklæring, som revisor afgiver i forbindelse med en sådan assistanceopgave (afsnit 1)• Mål - Målet med en assistanceopgave er, at revisor anvender regnskabsmæssig ekspertise i modsætning til revisionsekspertise til at indsamle, klassificere og summere regnskabsmæssige oplysninger - Assistanceopgaven består normalt i at sammenfatte detaljerede data til en overskuelig og forståelig form uden at teste de udsagn, der ligger bag disse oplysninger - Handlingerne er ikke udformet til at give og giver derfor ikke revisor mulighed for at udtrykke nogen form for sikkerhed om de regnskabsmæssige oplysninger - Brugerne af de opstillede regnskabsmæssige oplysninger har dog en vis fordel af revisors involvering, idet assistancen er udført med faglig kompetence og fornøden omhu (afsnit 3)264 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 265. RS 4410 (2:2)• Erklæringsafgivelse - I alle tilfælde, hvor revisors navn associeres med regnskabsmæssige oplysninger, der har været underkastet assistance, skal revisor afgive en erklæring (afsnit 6) - De af revisor opstillede regnskabsmæssige oplysninger skal indeholde en angivelse som f.eks. ”Urevideret”, ”Opstillet uden revision eller review” eller ”Se erklæringen om assistance med regnskabsopstilling” på hver side af de regnskabsmæssige oplysninger eller på forsiden af det fuldstændige regnskab (afsnit 19)• Arbejdshandlinger - Hvis revisor bliver klar over, at oplysninger fra ledelsen er forkerte, ufuldstændige eller på anden måde utilfredsstillende, skal revisor bede om yderligere oplysninger - Hvis ledelsen afviser at give yderligere oplysninger, skal revisor trække sig fra opgaven og meddele virksomheden begrundelserne herfor (afsnit 14) - Hvis revisor bliver opmærksom på væsentlig fejlinformation, skal revisor forsøge at blive enig med virksomheden om de nødvendige rettelser eller tilføjelser - Hvis ikke sådanne rettelser eller tilføjelser bliver foretaget i de regnskabsmæssige oplysninger, skal revisor trække sig fra opgaven (afsnit 16)265 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 266. Eksempler på erklæringer efter RS 4410I Regnskabsmæssige erklæringer II Selskabsretlige erklæringer• Assistance med opstilling af • Ingen årsregnskaber• Assistance med opstilling af interne III Andre erklæringer årsregnskaber • …• Assistance med opstilling af specifikationshæfter til årsregnskaber• Assistance med opstilling af skattemæssige årsregnskaber• Assistance med opstilling af skattemæssige årsregnskaber og specifikationer til årsregnskaber266 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 267. Diskussionsopgave 1Valg af erklæring 267 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 268. Valg af erklæring – hvilke erklæringsstandarder kananvendes?Erklærings- RS RS RS RS RS RS ISAE RS RSstandarderne 700 800 2400 2410 3000 3400 3402 4400 4410ÅrsregnskabSkattemæssigtårsregnskabPersonligt regnskabÅbningsbalanceIndberetning afomsætningstalForretningsgangeMellembalanceBudget268 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 269. Valg af erklæring – hvilke bestemmelser ierklæringsbekendtgørelsen kan anvendes?Erklærings- §§ §§ §§ Ikke omfattetbekendtgørelsen 3-8 9-12 13-16ÅrsregnskabSkattemæssigtårsregnskabPersonligtregnskabÅbningsbalanceIndberetning afomsætningstalForretningsgangeMellembalanceBudget269 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 270. ”Formaliaerklæringer” 270 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 271. ”Formaliaerklæringer” – hvad skal revisor kontrollere?(RR.04.2011.76)271 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 272. ”Formaliaerklæringer” (1:2)• Reglerne om ”formaliaerklæringer” - Revisor skal påse, dels om selskabets ledelse overholder sine pligter til at udarbejde forretningsorden samt oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, dels om reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt (SL § 147, stk. 2) - Konstaterer revisorer, at disse krav ikke er opfyldt, skal revisor udfærdige en særskilt erklæring herom, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen (§ 147, stk. 3)• Offentliggørelse af ”formaliaerklæringer” - En ”formaliaerklæring” er en særskilt erklæring, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen - En ”formaliaerklæring” adskiller sig således fra en revisionspåtegning ved, at erklæringen ikke er en del af årsrapporten men blot vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen - Der er derfor heller ikke krav om, at erklæringen skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse272 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 273. ”Formaliaerklæringer” (2:2)• Reglernes anvendelsesområde - Reglerne om ”formaliaerklæringer” finder kun anvendelse, hvis revisor er valgt til at foretage revision af selskabets årsregnskaber - Reglerne finder derimod ikke anvendelse, hvis revisor er valgt til at foretage review af selskabets årsregnskaber, eller hvis revisor blot udfører regnskabsmæssig assistance for selskabet - Det er uden betydning, om der er tale om lovpligtig eller frivillig revision273 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 274. Hvilke dokumenter skal revisor kontrollere? (1:2)Dokumenter Relevante bestemmelser Bemærkninger Skal føres af det øversteDet øverste ledelsesorganledelsesorgans SL § 128 Skal underskrives afforhandlingsprotokol samtlige tilstedeværende ledelsesmedlemmer I anpartsselskaber, derBestyrelsens eller alene har en direktion, ertilsynsrådets SL § 130 der ikke krav om, atforretningsorden direktionen skal have en forhandlingsprotokol Er en fortegnelse over SL §5, nr. 8 samt §§ 50- alle selskabets 54 (kun delvist trådt i kapitalejereSelskabets ejerbog kraft) Skal føres af det centrale Ikrafttrædelsesbekendt- ledelsesorgan gørelsens § 7 Skal altid føres uanset antallet af kapitalejere274 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 275. Hvilke dokumenter skal revisor kontrollere? (2:2) Dokumenter Relevante bestemmelser Bemærkninger SL § 5, nr. 9 og § 58 Selskabets ejerregister – (endnu ikke trådt i kraft) Finder kun anvendelse på aktieselskaber Selskabets fortegnelse Ikrafttrædelses- Fortegnelsen udgør en over visse kapitalejeres bekendtgørelsens § 8 bestanddel af selskabets kapitalposter samt SL §§ 55 og 56 ejerbog, men kan placeres uden for ejerbogen i en særlig fortegnelse Finder kun anvendelse på Selskabets retningslinjer aktieselskaber, der har for incitamentsaflønning SL § 139 aktier optaget til handel af ledelsen på et reguleret marked Selskabets retningslinjer for overholdelse af de Finder kun anvendelse på SL § 357 særlige regler for statslige aktieselskaber statslige aktieselskaber Generalforsamlingsprotokollen er ikke omfattet af revisors kontrol, idet dirigenten er ansvarlig herfor275 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 276. Forskelle og ligheder mellem ”formaliaerklæringer” ogsupplerende oplysninger om ledelsesansvar (1:2) Supplerende oplysninger ”Formaliaerklæringer” om ledelsesansvarRelevante bestemmelser SL § 147, stk. 2 og 3 Erklæringsbekendtgørel- sens § 7, stk. 2, 2. og 3. pkt.Indhold Erklæring, hvis revisor Supplerende oplysninger konstaterer, at om forhold, som revisor selskabets ledelse ikke er blevet bekendt med har overholdt sine pligter under sit arbejde, og som til at udarbejde giver en begrundet forretningsorden samt formodning om, at oprette og føre bøger, medlemmer af ledelsen fortegnelser og kan ifalde erstatnings- protokoller, eller at eller strafansvar for reglerne om forelæggelse handlinger eller og underskrivelse af undladelser, der berører revisionsprotokollen ikke virksomheden, er overholdt tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere276 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 277. Forskelle og ligheder mellem ”formaliaerklæringer” ogsupplerende oplysninger om ledelsesansvar (2:2) Supplerende oplysninger ”Formaliaerklæringer” om ledelsesansvarForm Særskilt erklæring – En del af vedlægges årsrapporten revisionspåtegningen og til generalforsamlingen dermed årsrapportenSikkerhed Høj grad af sikkerhed Høj grad af sikkerhedModtager(e) Kun generalforsamlingen Alle regnskabsbrugereIndsendelse Skal ikke indsendes til Skal indsendes til Erhvervs- og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Selskabsstyrelsen som en del af revisionspåtegningen og dermed årsrapportenAnvendelsesområde Kun revision (lovpligtig Kun revision (lovpligtig eller frivillig) eller frivillig)277 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 278. Selskabsretlige erklæringer 278 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 279. UR 2010-2• Omhandler selskabsretlige erklæringer• SL’s ikrafttræden - Vedtaget den 29. maj 2009 - Fase 1 trådte i kraft den 1. marts 2010 - Fase 2 trådte i kraft den 1. marts 2011 - 3. og sidste fase afventer, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får implementeret et nyt it-system• Hvilke bestemmelser er endnu ikke sat kraft? - Kun bestemmelserne om et offentligt ejerregister - Aktieselskaber skal indtil videre føre en storaktionærfortegnelse som hidtil - Der er desuden samme adgang for offentligheden til oplysninger om ejerforhold i aktie- og anpartsselskaber som hidtil• UR 2010-2 er kun ajourført til og med fase 1!279 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 280. Oversigt over selskabsretlige erklæringer (1:3)• Stiftelse• Kapitalforhøjelse• Kapitalafgang• Opløsning• Fusion• Grænseoverskridende fusion• Spaltning• Grænseoverskridende spaltning• Omdannelse• Aktie- eller anpartsselskab?• RS 800, RS 2410 eller RS 3000?• Høj grad af sikkerhed eller begrænset sikkerhed?280 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 281. Oversigt over selskabsretlige erklæringer (2:3)Erklærings- RS 800 RS 2410 RS 3000standardYdelse Revision Review Revision eller reviewGrad af sikkerhed Høj grad af Begrænset Høj grad af sikkerhed sikkerhed sikkerhed eller begrænset sikkerhedSelskabsretlige Revisions- Review- Høj grad aferklæringer påtegninger på erklæringer på sikkerhed åbnings-, mellembalancer – Vurderings- overtagelses-, udlodning af beretninger overdragelses- ekstraordinært eller udbytte Vurderingsmands- omdannelses- udtalelser om balancer fusions-, spaltnings- eller Revisions- omdannelses- påtegninger på planen, herunder mellembalancer – vederlaget fusion, spaltning eller omdannelse281 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 282. Oversigt over selskabsretlige erklæringer (3:3)Erklærings- RS 800 RS 2410 RS 3000standardSelskabsretlige Revisions- Vurderingsmands-erklæringer påtegninger på erklæringer om(fortsat) likvidations- kreditorernes regnskaber stilling (kreditor- erklæringer) Erklæringer om, at selskabskapitalen Begrænset er til stede, og at sikkerhed der ikke er ydet Erklæringer om lån m.v. til det centrale selskabs- ledelsesorgans deltagerne i strid beretning med reglerne om ”kapitalejerlån”282 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 283. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside (1:2) • Rekonstruktionsbehandling • Delvist indbetalt selskabskapital • Fusion og spaltning • Fravalg af vurderingsberetning, redegørelse om efterfølgende erhvervelse og redegørelse om selvfinansiering • Kapitalnedsættelse • Stiftelse frem og ”tilbage” i tid283 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 284. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside (2:2)284 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 285. Formulering irevisionspåtegningen og-protokollen 285 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 286. Formulering i revisionspåtegningen (1:2)• Erklæringsbekendtgørelsen - Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af revisionspåtegningen - Forbeholdet skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 6, stk. 3) - Revisor skal i revisionspåtegningen tydeligt begrunde sine forbehold (§ 6, stk. 4)• Erklæringsvejledningen - Forbehold skal begrundes - Begrundelsen, som er en del af forbeholdet, skal give modtageren en klar forståelse af årsagen til forbeholdet - Hvor det er muligt, skal den beløbsmæssige indvirkning af forbeholdet på regnskabet gives - Har virksomheden udeladt lovkrævede oplysninger i regnskabet, skal revisor beskrive arten af det udeladte - Dette forudsætter naturligvis, at revisor har opnået tilstrækkeligt revisionsbevis vedrørende den udeladte oplysning - Det er ikke et brud på revisors tavshedspligt, hvis der oplyses om noget, der i henhold til lovgivningen burde have fremgået af årsrapporten (afsnit 5.4.3)286 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 287. Formulering i revisionspåtegningen (2:2)• RS 701 - Udtrykker revisor en konklusion med forbehold, skal alle relevante begrundelser medtages klart i påtegningen, og der skal gives oplysning om den mulige beløbsmæssige indvirkning på regnskabet, medmindre dette ikke er praktisk muligt (afsnit 15) - Tilsvarende regler i ISA 705 og ISA 706• UR 2007-3 - Der skal tages alle de nødvendige forbehold - Et forbehold kan således ikke begrunde udeladelsen af andre forbehold - Tager revisor f.eks. forbehold for virksomhedens evne til at fortsætte driften, kan dette forbehold ikke begrunde udeladelse af f.eks. et forbehold for tilstedeværelse af en varebeholdning (afsnit II)• Husk også … - ”Indre” sammenhæng i revisionspåtegningen – fra forbehold til konklusion … og omvendt - Sammenhængen mellem årsregnskabet (noterne) og en evt. ledelsesberetning287 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 288. Formulering i revisionsprotokollen• RS 265 - Udgået, men stadig udtryk for god revisorskik - Revisionsprotokollen skal formuleres på en entydig, klar og forståelig måde samt omfatte alle de forhold, som revisor mener er af ledelsesmæssig interesse (afsnit 9) - Revisionsprotokollatet til årsrapporten skal indeholde følgende: - Overordnet resultat af det udførte revisionsarbejde, evt. med gengivelse af den forventede konklusion i revisionspåtegningen - Forventes revisionspåtegningen afgives med modifikationer, skal modifikationerne og den forventede konklusion gengives - … (afsnit 20) - Hvis revisionspåtegningen på årsregnskabet på det foreliggende grundlag agtes afgivet med modifikationer, skal revisor uddybe årsagerne hertil, medmindre revisionspåtegningen redegør fyldestgørende herfor (afsnit 22)288 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 289. Afslutning 289 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 • 290. Tak for i dag! Jesper Seehausen jse@beierholm.dk www.jesperseehausen.dk290 | Revisors erklæringer | Jesper Seehausen

×