Eksempler på "kapitalejerlån"

343 views
226 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eksempler på "kapitalejerlån"

 1. 1. Eksempler på ”kapitalejerlån”Faglig udviklingsafdelingSeniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper SeehausenOktober 2012
 2. 2. Generelt om eksemplerne 2 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 3. 3. Generelt om eksemplerne (1:2)• Dette hæfte indeholder en lang række eksempler på ”kapitalejerlån”, herunder både lovlige og ulovlige ”kapitalejerlån”• ”Kapitalejerlån” er en samlet betegnelse for det, der tidligere kaldes for ”aktionær-” eller ”anpartshaverlån”• ”Kapitalejerlån” er desuden en samlet betegnelse for lån til eller sikkerhedsstillelse for kapitalejere eller medlemmer af ledelsen m.v. (SL § 210, stk. 1)• Hæftet omfatter alene eksempler, som der er direkte dækning for i: - Lovteksten, - Lovbemærkningerne og/eller - Lovkommentarerne (Thomson Reuters, 2010)• Eksemplerne er desuden baseret på følgende forudsætninger: - Der er ikke tale om omgåelse, idet et ”kapitalejerlån” altid er ulovligt, hvis der er tale om omgåelse - Der er ikke tale om et pengeinstitut eller et realkreditinstitut, idet forbuddet mod ”kapitalejerlån” ikke finder anvendelse på pengeinstitutter og realkreditlån ydet af et realkreditinstitut (SL § 213)3 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 4. 4. Generelt om eksemplerne (2:2) - Lånet eller sikkerhedsstillelsen krænker ikke evt. minoritetskapitalejeres eller kreditorernes interesser - Lånet eller sikkerhedsstillelsen er forsvarlig(t) i forhold til selskabets kapitalberedskab• Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at eksemplerne ikke tager stilling til de skatteretlige konsekvenser• Fysiske personer er i samtlige eksempler angivet med og juridiske personer med• Eksempler på lovlige ”kapitalejerlån” er markeret med grøn og eksempler på ulovlige ”kapitalejerlån” med rød4 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 5. 5. Oversigt over eksemplerne (1:2)• Eksempel 1-4 – kapitalejere i selskabet• Eksempel 5 og 6 – långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende• Eksempel 7 – ledelsen i selskabet• Eksempel 8 – kapitalejere i moderselskabet• Eksempel 9 – kapitalejere i andre selskaber end moderselskabet• Eksempel 10 – kapitalejere i selskabet• Eksempel 11 – ledelsen i moderselskabet• Eksempel 12 – ledelsen i andre selskaber end moderselskabet• Eksempel 13 – ægtefæller• Eksempel 14 – nærtstående i ret op- eller nedstigende linje• Eksempel 15 – samlevere• Eksempel 16 – søskende5 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 6. 6. Oversigt over eksemplerne (2:2)• Eksempel 17 og 18 – selvfinansiering• Eksempel 19 – moderselskaber• Eksempel 20 og 21 – kapitalejere i selskabet• Eksempel 22 – indirekte moderselskaber• Eksempel 23-28 – udenlandske moderselskaber• Eksempel 29 og 30 – datterselskaber og ledelsen i datterselskaber• Eksempel 31 – sædvanlige forretningsmæssige dispositioner• Eksempel 32-34 – søsterselskaber• Eksempel 35-37 – interessentskaber• Eksempel 38-41 – kommanditselskaber• Eksempel 42 – udlån af ”fysiske” effekter6 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 7. 7. Eksempler på ”kapitalejerlån” 7 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 8. 8. Eksempel 1 – kapitalejere i selskabet (1:4) • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i B selskabet Lån eller 100 % sikkerhed A A/S8 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 9. 9. Eksempel 2 – kapitalejere i selskabet (2:4) • Forskellen i forhold til eksempel 1 består i, at ejerandelen er ændret fra 100 % til 0,01 % • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Lovkommentarerne B - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” er ikke betinget af, at de pågældende har bestemmende indflydelse i selskabet - Det er således tilstrækkeligt, at Lån eller en person har én aktie i et stort 0,01 % sikkerhed børsnoteret selskab, for at det bliver ulovligt for dette selskab at yde lån til denne aktionær A A/S9 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 10. 10. Eksempel 3 – kapitalejere i selskabet (3:4) • Lånet er ydet på markedsmæssige vilkår, og der er stillet betryggende sikkerhed for lånet • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Lovkommentarerne B - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” gælder, selv om lånet, der påtænkes ydet, sker på markedsmæssige vilkår, og der stilles betryggende sikkerhed for lånet Lån ?% A A/S10 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 11. 11. Eksempel 4 – kapitalejere i selskabet (4:4) • Forskellen i forhold til eksempel 1 består i, dels at ejerandelen er ændret 100 % til 10 %, dels at B nu ikke er en fysisk, men en juridisk person • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, B ApS medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab (se eksempel 19) Lån eller 10 % • Lovkommentarerne sikkerhed - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter såvel fysiske som juridiske personer • Fysiske personer omfatter både A A/S kapitalselskaber (aktie-, anparts- og partnerselskab), personselskaber (interessent- og kommanditselskaber m.v.) samt fonde og foreninger m.v. • Hvis ejerandelen havde været 0,01 % som i eksempel 2, havde resultatet været det samme11 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 12. 12. Eksempel 5 – långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (1:2) Ved långivning Efter långivning • B bliver først kapitalejer, efter at eller sikkerheds- eller sikkerheds- lånet er ydet, eller sikkerheden er stillelse stillelse stillet • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån” B B • Lovkommentarerne - Det er forholdene på långivningstidspunktet, der er afgørendeLån eller Lån eller - En tredjemand skal således ikke ?% tilbagebetale lånet, selv om densikkerhed sikkerhed pågældende senere bliver kapitalejer eller medlem af ledelsen i selskabet A A/S A A/S 12 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 13. 13. Eksempel 6 – långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (2:2) Ved långivning Efter långivning • B sælger sine kapitalandele, efter eller sikkerheds- eller sikkerheds- at lånet er ydet, eller sikkerheden stillelse stillelse er stillet • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Lovkommentarerne B B - Det er forholdene på långivningstidspunktet, der er afgørende - En tredjemand skal således ikke tilbagebetale lånet, selv om denLån eller Lån eller pågældende senere bliver ?%sikkerhed sikkerhed kapitalejer eller medlem af ledelsen i selskabet - Modsat bliver et ulovligt ydet lån ikke lovliggjort ved, at låntageren efterfølgende sælger A A/S A A/S sine kapitalandele eller udtræder af ledelsen 13 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 14. 14. Eksempel 7 – ledelsen i selskabet • C er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i A A/S • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller C B indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet • Ledelsen omfatter både den evt. 100 % bestyrelse eller det evt. tilsynsråd og direktionen • LovkommentarerneLån eller - De direktører, der er omfattet afsikkerhed forbuddet mod ”kapitalejerlån”, A A/S er de direktører, der er registreret som direktører hos Erhvervsstyrelsen - Personer, der bærer titlen direktør, men ikke er registreret som sådanne, er derimod ikke omfattet af dette forbud 14 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 15. 15. Eksempel 8 – kapitalejere i moderselskabet • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til C kapitalejere ... i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har ?% bestemmende indflydelse over selskabetLån eller B ApSsikkerhed 100 % A A/S15 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 16. 16. Eksempel 9 – kapitalejere i andre selskaber endmoderselskabet • Forskellen i forhold til eksempel 8 består i, at B ApS’ ejerandel af A A/S er ændret fra 100 % til 10 % C • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån”, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed ?% er moderselskab for dette selskab • SL § 210, stk. 1, 2. pkt.Lån eller - Tilsvarende gælder i forhold til B ApS kapitalejere … i selskabetssikkerhed moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har 10 % bestemmende indflydelse over selskabet A A/S16 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 17. 17. Eksempel 10 – kapitalejere i selskabet • Forskellen i forhold til eksempel 9 består, at modtageren af lånet eller sikkerheden er B ApS og ikke C C • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab 100 % for dette selskab • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller B ApS indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabetLån eller 10 %sikkerhed A A/S17 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 18. 18. Eksempel 11 – ledelsen i moderselskabet • D er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i B ApS • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” D C • SL § 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og 100 % andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet B ApS • Ledelsen omfatter både den evt. bestyrelse eller det evt. tilsynsråd og direktionenLån ellersikkerhed 100 % A A/S 18 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 19. 19. Eksempel 12 – ledelsen i andre selskaber end moderselskabet • Forskellen i forhold til eksempel 11 består i, at B ApS’ ejerandel af A A/S er ændret fra 100 % til 10 % D C • D er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i B ApS • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån”, medmindre B ApS 100 % undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab B ApS • SL § 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen iLån eller selskabets moderselskab ogsikkerhed 10 % andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet A A/S 19 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 20. 20. Eksempel 13 – ægtefæller • C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er ægtefæller • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 210, stk. 1, 3. pkt. C B - 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab … ?%Lån ellersikkerhed A A/S 20 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 21. 21. Eksempel 14 – nærtstående i ret op- eller nedstigende linje • C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er nærtstående i ret op- eller nedstigende linje (far eller mor, søn eller datter m.v.) • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” C B • SL § 210, stk. 1, 3. pkt. - 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ?% ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje …Lån ellersikkerhed A A/S 21 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 22. 22. Eksempel 15 – samlevere • C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er samlevere • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 210, stk. 1, 3. pkt. C B - 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den ?% pågældende særligt nær • Lovbemærkningerne (og lovkommentarerne)Lån ellersikkerhed - Bestemmelsen om særligt nærtstående personer tager A A/S fortrinsvist sigte på samlevere 22 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 23. 23. Eksempel 16 – søskende • C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er søskende • Dette er formentlig et ulovligt ”kapitalejerlån” C B • SL § 210, stk. 1, 3. pkt. - 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller ?% som på anden måde står den pågældende særligt nær • Lovbemærkningerne (ogLån eller lovkommentarerne)sikkerhed A A/S - Bestemmelsen om særligt nærtstående personer tager fortrinsvist sigte på samlevere - Andre nærtstående, som f.eks. søskende, kan i visse tilfælde være omfattet af bestemmelsen 23 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 24. 24. Eksempel 17 – selvfinansiering (1:2) • Lånet er ydet eller sikkerheden stillet i forbindelse med B’s erhvervelse eller tegning af yderligere kapitalandele i A A/S • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån”, hvis betingelserne B for lovlig selvfinansiering er opfyldt • SL § 210, stk. 2 - Et selskab kan direkte eller Lån eller indirekte stille midler til ?% rådighed, yde lån eller stille sikkerhed sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf. §§ 206-209 A A/S24 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 25. 25. Eksempel 18 – selvfinansiering (2:2) • C er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i A A/S • Lånet er ydet eller sikkerheden stillet i forbindelse med C’s erhvervelse eller tegning af kapitalandele i A A/S C B • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån”, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt ?% • SL § 210, stk. 2 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stilleLån eller sikkerhed for kapitalejere ellersikkerhed ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf. §§ A A/S 206-209 • Hvis C hverken havde været kapitalejer eller medlem af ledelsen i A/S, havde resultatet været det samme 25 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 26. 26. Eksempel 19 – moderselskaber • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille B ApS sikkerhed for danske … moderselskabers forpligtelser Lån eller 100 % sikkerhed A A/S26 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 27. 27. Eksempel 20 – kapitalejere i selskabet (1:2) • Forskellen i forhold til eksempel 19 består i, at B ApS’ ejerandel af A A/S er ændret fra 100 % til 10 % • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over B ApS A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller Lån eller indirekte stille midler til 10 % rådighed, yde lån eller stille sikkerhed sikkerhed for kapitalejere … i selskabet A A/S27 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 28. 28. Eksempel 21 – kapitalejere i selskabet (2:2) • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. B ApS C ApS - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i 50 % selskabetLån eller 50 %sikkerhed • Hvis B ApS har bestemmende indflydelse over A A/S, kan dette f.eks. skyldes, at B ApS ejer eller råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne i A A/S, eller A A/S at B ApS har beføjelse til at udpege eller afsættelse flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan i A A/S, og dette ledelsesorgan har bestemmende indflydelse over A A/S (SL § 7, stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3) 28 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 29. 29. Eksempel 22 – indirekte moderselskaber • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 211, stk. 1 C A/S - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske … 100 % moderselskabers forpligtelser • Lovkommentarerne - Reglerne om moderselskaberLån eller B ApS omfatter både de direkte og desikkerhed indirekte moderselskaber 100 % A A/S29 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 30. 30. Eksempel 23 – udenlandske moderselskaber (1:6) • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 211, stk. 1 B ”ApS” - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse Tyskland udenlandske moderselskabers forpligtelser Danmark • Bekendtgørelsen om lån m.v. til Lån eller udenlandske moderselskaber 100 % sikkerhed - For så vidt angår udenlandske moderselskaber, er det et krav, at der er tale om et moderselskab, der er et aktie- eller anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende A A/S retsform, og at moderselskabet har hjemsted i et af følgende lande: - Et andet EU-land - …30 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 31. 31. Eksempel 24 – udenlandske moderselskaber (2:6) • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 211, stk. 1 B ”ApS” - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse Norge udenlandske moderselskabers forpligtelser Danmark • Bekendtgørelsen om lån m.v. til Lån eller udenlandske moderselskaber 100 % sikkerhed - For så vidt angår udenlandske moderselskaber, er det et krav, at der er tale om et moderselskab, der er et aktie- eller anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende A A/S retsform, og at moderselskabet har hjemsted i et af følgende lande: - … - Et EØS-land - …31 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 32. 32. Eksempel 25 – udenlandske moderselskaber (3:6) • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 211, stk. 1 B ”ApS” - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse USA udenlandske moderselskabers forpligtelser Danmark • Bekendtgørelsen om lån m.v. til Lån eller udenlandske moderselskaber 100 % sikkerhed - For så vidt angår udenlandske moderselskaber, er det et krav, at der er tale om et moderselskab, der er et aktie- eller anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende A A/S retsform, og at moderselskabet har hjemsted i et af følgende lande: - … - Schweiz - Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA32 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 33. 33. Eksempel 26 – udenlandske moderselskaber (4:6) • Forskellen i forhold til eksempel 23-25 består i, at B ”ApS” ikke har hjemsted i Tyskland, Norge eller USA, men i Kina B ”ApS” • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 211, stk. 1 Kina - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille Danmark sikkerhed for danske og visse Lån eller udenlandske moderselskabers 100 % forpligtelser sikkerhed • Kina er i sagens natur hverken et EU- eller EØS-land, ligesom Kina ikke er omfattet af opregningen af ikke-EU- eller EØS-lande i A A/S bekendtgørelsen om lån m.v. til udenlandske moderselskaber33 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 34. 34. Eksempel 27 – udenlandske moderselskaber (5:6) • Forskellen i forhold til eksempel 26 består i, at modtageren af lånet C ”A/S” eller sikkerheden ikke er B ”A/S”, men C ”A/S” • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån”, selv om 100 % USA moderselskabet, dvs. B ”A/S” har hjemsted i Kina, idet ”bedstemoderselskabet”, dvs. C ”A/S” har hjemsted i USA • Lovkommentarerne Lån eller B ”A/S” - Et mellemliggende udenlandsk sikkerhed ”moderselskab”, der ikke opfylder definitionen på et moderselskab i relation til reglerne om modtagelse af Kina særlige moderselskabslån, medfører ikke, at evt. trinhøjere liggende moderselskaber, der 100 % Danmark opfylder denne definition, ikke kan modtage særlige moderselskabslån A A/S34 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 35. 35. Eksempel 28 – udenlandske moderselskaber (6:6) • Forskellen i forhold til eksempel 23 består i, at B ”ApS” samtidig yder C lån til eller stiller sikkerhed for C • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, Lån selv om Tyskland er et af de mange EU-lande, der – modsat Danmark – 100 % Danmark ikke har et generelt forbud mod ”kapitalejerlån”, idet der er tale om omgåelse B ”ApS” Lån Tyskland 100 % Danmark A A/S35 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 36. 36. Eksempel 29 – datterselskaber og ledelsen idatterselskaber (1:2) • Dette er ikke et (ulovligt) ”kapitalejerlån”, idet låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed B ApS Lån eller 100 % sikkerhed A A/S36 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 37. 37. Eksempel 30 – datterselskaber og ledelsen idatterselskaber (2:2) • C er medlem af ledelsen i A A/S, Lån eller men ikke i B ApS sikkerhed • C er desuden ikke kapitalejere i B ApS • Dette er ikke et (ulovligt) C B ApS ”kapitalejerlån”, idet modtageren af lånet eller sikkerheden ikke er kapitalejer eller medlem af ledelsen i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed 100 % A A/S37 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 38. 38. Eksempel 31 – sædvanlige forretningsmæssige dispositioner • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån”, hvis der er tale om en for A A/S sædvanlig forretningsmæssig disposition • SL § 212 B - Et selskab kan som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for deKredit i forbindelse omfattede personermed almindelig ?% • Lovbemærkningerne (ogsamhandel lovkommentarerne) - Der er ikke kun transaktionen, der skal være sædvanlig - Dette krav gælder også for A A/S vilkårene i transaktionen - Betalingsbetingelser, kreditvurdering, sikkerhedsstillelse m.v. skal ske på samme vilkår, som tilsvarende transaktioner sædvanligvis gennemføres med over for tredjemand 38 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 39. 39. Eksempel 32 – søsterselskaber (1:3) • Dette er ikke et (ulovligt) ”kapitalejerlån”, idet låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, C medmindre der er tale om omgåelse • Lovbemærkningerne 100 % 100 % - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter ikke lån til andre selskaber, der er kontrolleret af den samme personkreds, medmindre der ved lånet tilsigtes en omgåelse af lånerestriktionerne, f.eks. ved at låneprovenuet skal anvendes til A A/S B A/S udbetaling til kapitalejerne i låntagerselskabet Lån eller sikkerhed39 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 40. 40. Eksempel 33 – søsterselskaber (2:3) • Forskellen i forhold til eksempel 32 består i, at A A/S og B A/S er ejer af en juridisk person, C ApS, og ikke en fysisk person, C • Dette er ikke et (ulovligt) ”kapitalejerlån”, idet C ApS låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, 100 % 100 % medmindre der er tale om omgåelse • Lovbemærkningerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter ikke lån til andre A A/S B A/S selskaber, der er kontrolleret af den samme personkreds, medmindre der ved lånet tilsigtes en omgåelse af lånerestriktionerne, f.eks. ved at låneprovenuet skal anvendes til Lån eller udbetaling til kapitalejerne i sikkerhed låntagerselskabet40 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 41. 41. Eksempel 34 – søsterselskaber (3:3) • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, selv om låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, idet der er C ApS tale om omgåelse • Lovbemærkningerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter ikke lån til andre 25 % 100 % selskaber, der er kontrolleret af Lån den samme personkreds, medmindre der ved lånet tilsigtes en omgåelse af lånerestriktionerne, f.eks. ved at låneprovenuet skal anvendes til udbetaling til kapitalejerne i A A/S B A/S låntagerselskabet Lån41 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 42. 42. Eksempel 35 – interessentskaber (1:3) • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i B I/S selskabet • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til Lån eller rådighed, yde lån eller stille 100 % sikkerhed for danske … sikkerhed moderselskabers forpligtelser • SL § 5, nr. 20 samt §§ 6 og 7 - Ved et moderselskab forstås et kapitalselskab, der har A A/S bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder • Et interessentskab er ikke et kapitalselskab (LEV § 2, stk. 1)42 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 43. 43. Eksempel 36 – interessentskaber (2:3) • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, selv om ”låntagerselskabet” eller det ”selskab”, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed C • Lovkommentarerne - Lån til et interessentskab, hvor en eller flere af interessenterne er kapitalejere … i det långivende ?% ?% selskab, er efter nu Erhvervsstyrelsens administrative praksis omfattet af forbuddet mod ”kapitalejerlån” A A/S B I/S Lån eller sikkerhed43 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 44. 44. Eksempel 37 – interessentskaber (3:3) • D er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i A ApS • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, selv om ”låntagerselskabet” eller det ”selskab”, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i C D långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed • Lovkommentarerne - Lån til et interessentskab, hvor ?% ?% en eller flere af interessenterne er kapitalejere eller ledelsesmedlemmer i det långivende selskab, er efter Erhvervsstyrelsens administrative praksis omfattet af forbuddet mod ”kapitalejerlån” A A/S B I/S Lån eller sikkerhed44 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 45. 45. Eksempel 38 – kommanditselskaber (1:4) • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i B K/S selskabet • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til Lån eller rådighed, yde lån eller stille 100 % sikkerhed for danske … sikkerhed moderselskabers forpligtelser • SL § 5, nr. 20 samt §§ 6 og 7 - Ved et moderselskab forstås et kapitalselskab, der har A A/S bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder • Et kommanditselskab er ikke et kapitalselskab (LEV § 2, stk. 2)45 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 46. 46. Eksempel 39 – kommanditselskaber (2:4) • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, selv om ”låntagerselskabet” eller det ”selskab”, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed C • Lovkommentarerne - Lån til et kommanditselskab er omfattet af forbuddet mod ”kapitalejerlån”, hvis en eller ?% ? % (komplementar) flere af komplementarerne er kapitalejere … i det långivende selskab A A/S B K/S Lån eller sikkerhed46 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 47. 47. Eksempel 40 – kommanditselskaber (3:4) • D er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i A ApS • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, selv om ”låntagerselskabet” eller det ”selskab”, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i C D långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed • Lovkommentarerne ?% - Lån til et kommanditselskab er ?% omfattet af forbuddet mod (komplementar) ”kapitalejerlån”, hvis en eller flere af komplementarerne er kapitalejere eller ledelsesmedlemmer i det långivende selskab A A/S B K/S Lån eller sikkerhed47 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 48. 48. Eksempel 41 – kommanditselskaber (4:4) • Forskellen i forhold til eksempel 39 består i, at C ikke er komplementar, men kommanditist i B K/S • Dette er ikke et (ulovligt) ”kapitalejerlån”, idet ”låntagerselskabet” eller det C ”selskab”, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i ? % (kommanditist) långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, medmindre ?% der er tale om omgåelse • Lovkommentarerne - Det må antages, at lån til et kommanditselskab ikke er omfattet af forbuddet mod ”kapitalejerlån”, hvis alene en A A/S B K/S eller flere af kommanditisterne er kapitalejere (eller ledelsesmedlemmer) i selskabet - Det må dog forudsættes, at formålet med lånet ikke er, at Lån eller midlerne skal videreføres til sikkerhed kommanditisterne, dvs. kapitalejerne i det långivende selskab48 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 49. 49. Eksempel 42 – udlån af ”fysiske” effekter • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån” • Lovkommentarerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder kun anvendelse på udlån af penge eller pengeeffekter B (checks, veksler, obligationer, aktier og lignende) - Udlån af biler, skibe, sommerhuse, maskiner m.v. er derimod som udgangspunkt ikkeUdlån af bil ?% omfattet af forbuddeteller lignende - Dette gælder dog kun ubetinget, hvis der er tale om lån til brug, dvs. et låneforhold, hvor låntager har pligt til at tilbagelevere selve den lånte genstand A A/S 49 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 50. 50. Generelt om ”kapitalejerlån” 50 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 51. 51. Forbuddet mod ”kapitalejerlån”Omfattede dispositioner Omfattede personerLån Kapitalejere eller ledelsen i selskabet Kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomhederSikkerhedsstillelse end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet Særligt nærtstående til disse personerAndre dispositioner, hvor der stilles (ved ægteskab, slægtskab i ret- opmidler til rådighed for de omfattede eller nedstigende linje eller på andenpersoner måde)51 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 52. 52. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån”Undtagelser Bemærkninger Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stilleUndtagelse vedrørende selvfinansiering sikkerhed for de omfattede personer, hvis der er tale om selvfinansiering Et selskab kan direkte eller indirekte stilleUndtagelse vedrørende ”kapitalejerlån” til midler til rådighed, yde lån eller stilledanske og visse udenlandske moderselskaber sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser Et selskab kan som led i en sædvanligUndtagelse vedrørende sædvanlige forretningsmæssig disposition direkte ellerforretningsmæssige dispositioner indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for de omfattede personer Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder ikkeUndtagelse vedrørende pengeinstitutter m.v. anvendelse på pengeinstitutter og realkreditlån ydet af et realkreditinstitut Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget medUndtagelse vedrørende ”medarbejderlån” med henblik på at erhverve kapitalandele af eller tilhenblik på erhvervelse af kapitalandele medarbejderne i selskabet eller et datterselskab52 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 53. 53. Overvejelser ved vurdering af ”kapitalejerlån” (1:2)Overvejelser Bemærkninger For så vidt angår lån, finder forbuddet mod ”kapitalejerlån” kun anvendelse på udlån afEr der overhovedet tale om lån eller penge eller pengeeffektersikkerhedsstillelse? Udlån af biler, skibe, sommerhuse, maskiner m.v. er derimod som udgangspunkt ikke omfattet af forbuddet Forbuddet mod kapitalejerlån virker kun ”nedad”, ikke ”opad” Forbuddet finder således anvendelse på lån til eller sikkerhedsstillelse for en kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, medmindre låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, har bestemmende indflydelse overEr der overhovedet tale om et ”kapitalejerlån”, långiverselskabet eller det selskab, der stillerdvs. lån til eller sikkerhedsstillelse for sikkerhed, og dermed er moderselskab forkapitalejere eller medlemmer af ledelsen m.v.? dette selskab Forbuddet finder derimod ikke anvendelse på lån til eller sikkerhedsstillelse for et datterselskab eller et andet selskab, hvori långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, er kapitalejer, ligesom forbuddet ikke finder anvendelse på medlemmer af ledelsen i et sådant selskab53 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 54. 54. Overvejelser ved vurdering af ”kapitalejerlån” (2:2)Overvejelser Bemærkninger SL og dermed forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder kun anvendelse, hvis långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, er etEr långiverselskabet eller det selskab, der kapitalselskabstiller sikkerhed, overhovedet et Det er derimod uden betydning, omkapitalselskab, dvs. et aktie-, anparts- eller ”låntagerselskabet” eller det ”selskab”, der fårpartnerselskab? stillet sikkerhed”, er et kapitalselskab eller et ”personselskab”, ligesom låntager eller den, der får stillet sikkerhed, også kan være en fysisk personEr ”kapitalejerlånet” omfattet af en af I så fald finder forbuddet mod ”kapitalejerlån”undtagelserne til forbuddet mod ikke anvendelse”kapitalejerlån” Se oversigten over undtagelserne til forbuddet I så fald er der tale om et ulovligt ”kapitalejerlån”, selv om forbuddet modEr der tale om omgåelse? ”kapitalejerlån” efter sin ordlyd ikke finder anvendelse54 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 55. 55. Jesper Seehausen * jse@beierholm.dk ( 9634 7884 / 2960 2884 www.jesperseehausen.dk55 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen

×