Aktuel selskabsret
SMV-forum 2014
Comwell Middelfart, 16. januar 2014
Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehau...
Hvem er jeg?
 Cand.merc.aud. 2004
–

Danica-prisen for bedste kandidatafhandling

 Ph.d. 2010
–

Afhandling om ”Going co...
Hvad vil du gerne have med dig i dag?

Hvorfor har du valgt netop dette indlæg?

33 | |

Aktuel selskabsret | | Mastersæt....
Dagens program
 Generelt om ændring af SL m.v.
 Udvalgte ændringer
 Selskabsretlige erklæringer, herunder udvidet genne...
Hvor kan jeg læse mere?

55 | |

Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point
November 2012
Jesper Seehausen
Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på
selskabsretlige transaktioner
 Ny bogudgivelse fra FSR –
danske reviso...
77 | |

Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point
November 2012
Jesper Seehausen
Ændring af SL m.v. – de væsentligste ændringer for
revisorer

88 | |

Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point
Novemb...
Ændring af SL m.v. – indførelse af IVS’er,
nedsættelse af minimumskapitalen for ApS’er
og andet godt

99 | |

Aktuel selsk...
Generelt om ændring af SL m.v.
Generelt om ændring af SL m.v. (1:2)
 Betænkning i 2008
– Nr. 1498 om Modernisering af selskabsretten

 SL vedtaget i 20...
Generelt om ændring af SL m.v. (2:2)
 Lovforslag fremsat i februar 2013
– L 152

 Lovforslag vedtaget i maj 2013
– Lov n...
Ikrafttræden
 Ændringsloven
– Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens
ikrafttræden

 Erhvervs- og...
De væsentligste ændringer for revisorer (1:2)
Ændringer

Ikrafttræden

Nedsættelse af minimumskapitalen for ApS’er – fra D...
De væsentligste ændringer for revisorer (2:2)
Ændringer

Ikrafttræden

Ændring af kapitaltabsreglerne – ophævelse af DKK
6...
Udvalgte ændringer
Minimumskapitalen for ApS’er
Minimumskapitalen for ApS’er
 SL fra 2009 medførte, at minimumskapitalen for ApS’er blev nedsat
fra DKK 125.000 til DKK 8...
Iværksætterselskaber (IVS)
Iværksætterselskaber (IVS) – kort fortalt (1:2)
 Der indføres mulighed for at stifte et IVS med en minimumskapital
på blo...
Iværksætterselskaber (IVS) – kort fortalt (2:2)
 Kan ikke udlodde udbytte, før der er opbygget en kapital på mindst
DKK 5...
Iværksætterselskaber (IVS) – selskabskapital (1:2)
 Minimumskapital på blot DKK 1
 Der er intet til hinder for, at et IV...
Iværksætterselskaber (IVS) – selskabskapital (2:2)
 Selskabskapitalen kan alene indskydes i kontanter
– Ikke apportindsku...
”Reserve for iværksætterselskaber” og udlodning af
udbytte (1:2)
 Skal henlægge mindst 25 % af det årlige overskud til en...
”Reserve for iværksætterselskaber” og udlodning af
udbytte (2:2)
 Kan ikke udlodde udbytte, før der er opbygget en kapita...
Omregistrering af et IVS til et ”rigtigt” ApS (1:2)
 Når kapitalen – dvs. selskabskapitalen og den bundne reserve –
udgør...
Omregistrering af et IVS til et ”rigtigt” ApS (2:2)
 Vurderingsmandserklæring om, at kapitalen er til stede (fortsat)
– S...
Erhvervsstyrelsens hjemmeside (1:2)

28 | |
28

Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point
November 2012
Jesper Seehaus...
Erhvervsstyrelsens hjemmeside (2:2)

29 | |
29

Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point
November 2012
Jesper Seehaus...
Stiftelse med ”rullende” kapital
”Kædestiftelse”
Stiftelse med ”rullende” kapital – ”kædestiftelse” (1:3)
 Hvor mange selskaber kan man stifte for de samme DKK 50.000?
 ...
Stiftelse med ”rullende” kapital – ”kædestiftelse” (2:3)
 Hvad siger lovbemærkningerne?
– Det accepteres, at det samme in...
Stiftelse med ”rullende” kapital – ”kædestiftelse” (3:3)
Stiftelse

Lovligt?

Stiftelse af 2 underliggende
selskaber – mod...
Delvis indbetaling af
selskabskapitalen og overkurs i
ApS’er
Delvis indbetaling af selskabskapitalen og overkurs i
ApS’er (1:3)
 Reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen æ...
Delvis indbetaling af selskabskapitalen og overkurs i
ApS’er (2:3)
 Reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen k...
Delvis indbetaling af selskabskapitalen og overkurs i
ApS’er (3:3)
 Eksempel 1
– Stiftelse af ApS med selskabskapital på ...
Åbningsbalancer m.v.
Bestemmende kapitalposter
Åbnings-, overtagelses- eller overdragelsesbalancer
ved indskud eller udlodning af en bestemmende
kapitalpost i et andet s...
Kapitaltab m.v.
Kapitaltab
 Hvornår befinder et selskab sig i en kapitaltabssituation?
 ”Gamle” regler
– Hvis egenkapitalen udgør mindre...
Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar
(1:2)
 SL
– Overtrædelse af kapitaltabsreglerne straffes med bøde...
Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar
(2:2)
 Hvis revisor bliver opmærksom på, at selskabet befinder si...
Hvor længe skal jeg blive ved med at give supplerende
oplysninger om ledelsesansvar?
 Hovedreglen
– En gang!
– Revisor sk...
Revisors rapportering om going concern
Omtale af usikkerhed i årsregnskabet
Væsentlig usikkerhed om fortsat drift
Tilstræk...
Kapitaltab og going concern – hvad er forskellen?
 Det er vigtigt ikke at forveksle kapitaltab og going concern!
 Kapita...
Formulering af supplerende oplysninger om
ledelsesansvar
 Der er ikke noget til hinder for, at revisor udtrykker usikkerh...
Eksempler på supplerende oplysninger (1:2)

Supplerende oplysninger om going concern

Konklusion
Det er vores opfattelse, ...
Eksempler på supplerende oplysninger (2:2)

Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – kapitaltab

Konklusion
Det er vore...
”Formaliaerklæringer” og
supplerende oplysninger om
ledelsesansvar
”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om
ledelsesansvar (1:3)
 Revisor skal påse, om ledelsen overholder sine ...
”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om
ledelsesansvar (2:3)
 Nye regler (fortsat)
– Erklæringsbekendtgørelse...
”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om
ledelsesansvar (3:3)
 Hvis revisor altid giver supplerende oplysninge...
Hvad skal jeg kontrollere? (1:3)

Relevante
bestemmelser

Dokumenter

Bemærkninger
Skal føres af det øverste ledelsesorgan...
Hvad skal jeg kontrollere? (2:3)
Relevante
bestemmelser

Dokumenter

Selskabets ejerbog

SL § 5, nr. 8 samt §§ 5054 (kun d...
Hvad skal jeg kontrollere? (3:3)

Dokumenter

Relevante
bestemmelser

Bemærkninger

Særlige krav for
børsnoterede og
finan...
Selskabsretlige erklæringer,
herunder udvidet gennemgang
Revisionsteknisk udvalgs udtalelse om selskabsretlige
erklæringer (1:2)
 Selskabsretlige transaktioner
– Stiftelse
– Efte...
Revisionsteknisk udvalgs udtalelse om selskabsretlige
erklæringer (2:2)
 Selskabsformer
– A/S’er, herunder P/S’er
– ApS’e...
Selskabsretlige erklæringer – revisionspligt eller ej?
 Nogle selskabsretlige erklæringer skal kun afgives, hvis selskabe...
Selskabsretlige erklæringer – revision eller udvidet
gennemgang?
 Nogle selskabsretlige erklæringer kan fremover afgives ...
Oversigt over selskabsretlige erklæringer (1:2)
ISA 700

ISA 805 (og
ISA 700)

Udvidet
gennemgang

ISRE 2400
eller ISRE
24...
Oversigt over selskabsretlige erklæringer (2:2)

ISA 700

ISA 805 (og
ISA 700)

Udvidet
gennemgang

ISRE 2400
eller ISRE
2...
Selskabsretlige erklæringer
Beslutningstræer
Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer (1:2)

65 | |
65

Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point
November 20...
Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer (2:2)
 Viser hvilke selskabsretlige erklæringer, der skal afgives i
forbin...
Oversigt over beslutningstræerne (1:2)
 Stiftelse
 Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse)
 Kapitalforhøjelse
– A/S
...
Oversigt over beslutningstræerne (2:2)
 Fusion (national)
– Fusionsplan, fusionsredegørelse og fusionsregnskab
– Mellemba...
Stiftelse ved fusion – se ”Fusion”

Stiftelse – A/S og ApS, herunder IVS

Stiftelse ved spaltning – se ”Spaltning”
Er der ...
Selskabsretlige erklæringer - beslutningstræer

70 | |
70

Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point
November 2012
Jes...
Tak for i dag!

71 | |
71

Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point
November 2012
Jesper Seehausen
Jesper Seehausen

 jse@beierholm.dk

 96 34 78 84 / 29 60 28 84
www.linkedin.com/in/jesperseehausen
www.slideshare.net/j...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Aktuel selskabsret

289
-1

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
289
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aktuel selskabsret

 1. 1. Aktuel selskabsret SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. Hvem er jeg?  Cand.merc.aud. 2004 – Danica-prisen for bedste kandidatafhandling  Ph.d. 2010 – Afhandling om ”Going concern i retligt perspektiv” – Udgivet af Thomson Reuters (Karnov Group)  LL.M. 2014 (forventet) – Selskabsret med fokus på revisor og revision i selskabsretligt perspektiv  Aalborg Universitet 2004-2008 – Ph.d.-stipendiat m.v. – Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris  Beierholm 2009– Faglig udviklingsafdeling – Seniorkonsulent i revision og selskabsret – Ansvarlig for erklæringer og selskabsretlige forhold  Aalborg Universitet 2011– Ekstern lektor i revision og selskabsret  Medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe  Medlem af Karnov Groups redaktionsgruppe vedr. erklæringer  Underviser internt og eksternt  Artikler i Revision & Regnskabsvæsen, RevisionsOrientering m.v. 22 | | Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 3. 3. Hvad vil du gerne have med dig i dag? Hvorfor har du valgt netop dette indlæg? 33 | | Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 4. 4. Dagens program  Generelt om ændring af SL m.v.  Udvalgte ændringer  Selskabsretlige erklæringer, herunder udvidet gennemgang  Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer (hæfte) 44 | | Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 5. 5. Hvor kan jeg læse mere? 55 | | Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 6. 6. Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner  Ny bogudgivelse fra FSR – danske revisorer  Skrevet af en forfattergruppe bestående af repræsentanter fra Beierholm, Ernst & Young samt Kromann Reumert  Består overordnet af tre dele: – En juridisk del – En regnskabsmæssig del – En revisions- og erklæringsmæssig del  Tænkt som dels en håndbog for især revisorer, men også andre rådgivere, herunder advokater, dels en praktisk lærebog til brug på cand.merc.aud.studierne 66 | | Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 7. 7. 77 | | Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 8. 8. Ændring af SL m.v. – de væsentligste ændringer for revisorer 88 | | Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 9. 9. Ændring af SL m.v. – indførelse af IVS’er, nedsættelse af minimumskapitalen for ApS’er og andet godt 99 | | Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 10. 10. Generelt om ændring af SL m.v.
 11. 11. Generelt om ændring af SL m.v. (1:2)  Betænkning i 2008 – Nr. 1498 om Modernisering af selskabsretten  SL vedtaget i 2009  Fase 1 trådte i kraft i 2010  Fase 2 trådte i kraft i 2011  Fase 3 er endnu ikke trådt i kraft – ejerregisteret  Evalueringsklausul i SL – Økonomi- og erhvervsministeren (nu erhvervs- og vækstministeren) skal senest 2 år efter ikrafttrædelsen af bestemmelserne i § 4 vedr. selskabskapital evaluere hele eller dele af loven  Evalueringsproces påbegyndt med høring i februar 2012  Interessentmøder i efteråret 2012  Høringsudkast til lovforslag om ændring af SL m.v. udsendt i december 2012 11 | | 11 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 12. 12. Generelt om ændring af SL m.v. (2:2)  Lovforslag fremsat i februar 2013 – L 152  Lovforslag vedtaget i maj 2013 – Lov nr. 616 af 12. juni 2013  Indeholder ændringer af: – SL – LEV – ÅRL  Konsekvensændringerne som følge af ændringerne af SL – CVR-loven 12 | | 12 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 13. 13. Ikrafttræden  Ændringsloven – Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden  Erhvervs- og vækstministeren kan herunder fastsætte regler om, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter  Lovbemærkningerne – Loven vil blive sat i kraft, når de relevante it-løsninger er på plads  Loven forventes således at blive sat i kraft senest ét år efter lovforslagets vedtagelse og dermed senest i sommeren 2014  Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1385 af 15. november 2013 – Hovedparten af ændringerne træder i kraft den 1. januar 2014 – Resten af ændringerne træder i kraft på et senere tidspunkt – formentlig i løbet af 2014 13 | | 13 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 14. 14. De væsentligste ændringer for revisorer (1:2) Ændringer Ikrafttræden Nedsættelse af minimumskapitalen for ApS’er – fra DKK 80.000 til DKK 50.000 01.01.14 Mulighed for stiftelse af iværksætterselskaber (IVS) 01.01.14 Præcisering af reglerne om stiftelse med ”rullende kapital” – ”kædestiftelse” Var i realiteten allerede gældende Mulighed for delvis indbetaling af overkurs i ApS’er Senere Ophævelse af kravet om udarbejdelse af en åbnings-, overtagelses- eller overdragelsesbalance ved indskud eller udlodning af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab Senere Præciseringer af reglerne om åbnings-, overtagelses- og overdragelsesbalancer 01.01.14, men var i realiteten allerede gældende Præcisering af reglerne om ”vurderingsberetninger” fra det centrale ledelsesorgan 01.01.14, men var i realiteten allerede gældende Ændring af reglerne om stiftelse m.v. med regnskabsmæssig virkning tilbage i tid Senere Præcisering af reglerne om efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) 01.01.14, men var i realiteten allerede gældende 14 | | 14 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 15. 15. De væsentligste ændringer for revisorer (2:2) Ændringer Ikrafttræden Ændring af kapitaltabsreglerne – ophævelse af DKK 62.500-reglen 01.01.14 Ændring af reglerne om ”formaliaerklæringer” 01.01.14 Præcisering af reglerne om udlodning af ekstraordinært udbytte 01.01.14, men var i realiteten allerede gældende Ændring af reglerne om erhvervelse af egne kapitalandele 01.01.14 Mulighed for at skifteretten kan indkalde den hidtidige revisor for et selskab under tvangsopløsning til at møde og skifteretten og afgive oplysninger 01.01.14 Præcisering af regler om ”kreditorerklæringer” 01.01.14, men var i realiteten allerede gældende Tydeliggørelse af muligheden og betingelserne for ”straksfusion” og ”-spaltning” 01.01.14, men var i realiteten allerede gældende Mulighed for grænseoverskridende flytning af hjemsted 01.01.14 Præcisering af reglerne om revisors erstatningsansvar 01.01.14, men var i realiteten allerede gældende Afskaffelse af muligheden for at stifte selskaber med begrænset ansvar (s.m.b.a) 01.01.14 15 | | 15 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 16. 16. Udvalgte ændringer
 17. 17. Minimumskapitalen for ApS’er
 18. 18. Minimumskapitalen for ApS’er  SL fra 2009 medførte, at minimumskapitalen for ApS’er blev nedsat fra DKK 125.000 til DKK 80.000  Minimumskapitalen for ApS’er nedsættes nu yderligere fra DKK 80.000 til DKK 50.000  Minimumskapitalen for A/S’er fastholdes derimod på DKK 500.000  2. direktiv – A/S’er – minimumskapital på EUR 25.000 ≈ DKK 185.000 – ApS’er – ikke omfattet af direktivet  Kapitaltabsreglerne ændres – behandles senere 18 | | 18 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 19. 19. Iværksætterselskaber (IVS)
 20. 20. Iværksætterselskaber (IVS) – kort fortalt (1:2)  Der indføres mulighed for at stifte et IVS med en minimumskapital på blot DKK 1  Ikke en selvstændig selskabsform, men en særlig type ApS – Er derfor som udgangspunkt underlagt reglerne for ApS’er – Henvisninger i lovgivningen til ApS’er omfatter derfor fremover også IVS’er – Inspiration i Tyskland  ”Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” – ”UG (haftungsbeschränkt)”  Minimumskapital på EUR 1  Variation af GmbH – minimumskapital på EUR 25.000 – Muligheden for at stifte selskaber med begrænset ansvar (s.m.b.a.) afskaffes  Kan først blive et ”rigtigt” ApS, når der er opbygget en kapital på mindst DKK 50.000  Skal opbygge kapitalen på mindst DKK 50.000 at henlægge mindst 25 % af det årlige overskud til en bundet reserve under egenkapitalen – ”Reserve for iværksætterselskaber” 20 | | 20 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 21. 21. Iværksætterselskaber (IVS) – kort fortalt (2:2)  Kan ikke udlodde udbytte, før der er opbygget en kapital på mindst DKK 50.000  Når kapitalen – dvs. selskabskapitalen og den bundne reserve – udgør mindst DKK 50.000 – kan selskabet omregistreres til et ”rigtigt” ApS – Vurderingsmandserklæring om, at kapitalen er til stede  Skal anvende betegnelsen ”iværksætterselskab” eller ”IVS” – Kan dog ikke kun stiftes og drive af ”iværksættere” – Der er således ingen begrænsninger for, hvem der kan stifte eller eje et IVS – Der er i princippet heller ingen begrænsninger for antallet af kapitalejere – Kan f.eks. også anvendes som holdingselskab eller komplementarselskab i en K/S-konstruktion  Skal aflægge årsrapport og lade årsregnskabet revidere eller forsyne med en anden erklæring fra revisor på lige fod med et ”rigtigt” ApS 21 | | 21 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 22. 22. Iværksætterselskaber (IVS) – selskabskapital (1:2)  Minimumskapital på blot DKK 1  Der er intet til hinder for, at et IVS stiftes med en selskabskapital på mere end DKK 1 – Det er efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke muligt et stifte et IVS med en selskabskapital på mere end DKK 49.999  Der er desuden intet til hinder for, at et IVS stiftes til overkurs  Et selskab, herunder et IVS, skal til enhver tid have et forsvarligt kapitalberedskab  Efter omstændighederne kan det være uforsvarligt at stifte og drive et IVS med en selskabskapital på DKK 1  Lovbemærkningerne – Reglerne om et forsvarligt kapitalberedskab gælder også for IVS’er, hvilket medfører, at det afhænger af selskabets aktiviteter og økonomiske situation, hvad der i det konkrete selskab vil være et tilstrækkeligt kapitalberedskab  Vær opmærksom på kapitaltabsreglerne – behandles senere 22 | | 22 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 23. 23. Iværksætterselskaber (IVS) – selskabskapital (2:2)  Selskabskapitalen kan alene indskydes i kontanter – Ikke apportindskud – hverken enkeltstående aktiver, en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab – Ikke skattefri virksomhedsomdannelse – indskud af en bestående virksomhed – Ikke holdingstiftelse via aktieombytning – indskud af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab – Dette gælder både i forbindelse med stiftelsen og i forbindelse med evt. senere kapitalforhøjelser  Reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen kan ikke anvendes  Selskabskapitalen kan betegnes som ”selskabskapital”, ”virksomhedskapital” eller ”anpartskapital”, men næppe ”iværksætterkapital” eller lignende 23 | | 23 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 24. 24. ”Reserve for iværksætterselskaber” og udlodning af udbytte (1:2)  Skal henlægge mindst 25 % af det årlige overskud til en bundet reserve under egenkapitalen – ”Reserve for iværksætterselskaber”  Der er intet til hinder for at henlægge mere end 25 % af det årlige overskud til den bundne reserve – Det er derimod ikke muligt at henlægge mindre end 25 % af det årlige overskud til den bundne reserve (medmindre selskabskapitalen og den bundne reserve tilsammen udgør mindst DKK 50.000)  Den bundne reserve kan højst udgøre DKK 49.999  Den bundne reserve kan ikke elimineres med selskabets overskud eller formindskes på anden måde – Reserven skal dog opløses eller formindskes, i det omfang selskabskapitalen forøges  Eksempel – Overskud i ”år 1” – mindst 25 % skal henlægges til den bundne reserve – Underskud i ”år 2” – påvirker ikke den bundne reserve – Overskud i ”år 3” – mindst 25 % skal henlægges til den bundne reserve uden hensyntagen til, at selskabet havde underskud i ”år 2” 24 | | 24 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 25. 25. ”Reserve for iværksætterselskaber” og udlodning af udbytte (2:2)  Kan ikke udlodde udbytte, før der er opbygget en kapital på mindst DKK 50.000  Omfatter både ordinært og ekstraordinært udbytte  Når kapitalen – dvs. selskabskapitalen og den bundne reserve – udgør mindst DKK 50.000, kan selskabet udlodde udbytte efter de almindelige regler 25 | | 25 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 26. 26. Omregistrering af et IVS til et ”rigtigt” ApS (1:2)  Når kapitalen – dvs. selskabskapitalen og den bundne reserve – udgør mindst DKK 50.000, kan selskabet omregistreres til et ”rigtigt” ApS – Beslutningen træffes af generalforsamlingen – ”dobbelt 2/3” flertal – Universalsuccession – kreditorerne skal ikke samtykke  I forbindelse med omregistreringen skal der udarbejdes en vurderingsmandserklæring om, at kapitalen er til stede – Kan i et vist omfang sammenlignes med en ”genoptagelseserklæring” ved genoptagelse af et selskab i likvidation eller under tvangsopløsning om, at kapitalen er til stede – En ”genoptagelseserklæring skal – ud over en erklæring om, at kapitalen er til stede –også indeholde en erklæring om, at der ikke er ydet lån m.v. i strid med reglerne om selvfinansiering og ”kapitalejerlån”  En vurderingsmandserklæring ved omregistrering af et IVS til et ”rigtigt” ApS skal ikke indeholde en sådan erklæring 26 | | 26 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 27. 27. Omregistrering af et IVS til et ”rigtigt” ApS (2:2)  Vurderingsmandserklæring om, at kapitalen er til stede (fortsat) – Skal afgives med høj grad af sikkerhed efter:  Erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19  ISA 805 (og ISA 700) eller ISAE 3000 DK – Kan efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke afgives som en erklæring om udvidet gennemgang  Omregistreringen af et IVS til et ”rigtigt” ApS anses for gennemført, når vedtægterne, for så vidt angår kapital og selskabsbetegnelse, er ændret, således at de opfylder de sædvanlige krav for ApS’er, og omregistreringen er registreret hos Erhvervsstyrelsen – Som led i omregistreringen overføres den bundne reserve til selskabskapitalen  Der er ikke krav om, at et IVS skal omregistreres til et egentligt ApS, når kapitalen udgør mindst DKK 50.000 – Et IVS kan således fortsætte som et IVS, selv om kapitalen udgør (væsentligt) mere end DKK 50.000  Et IVS kan ikke omregistreres eller omdannes til et A/S 27 | | 27 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 28. 28. Erhvervsstyrelsens hjemmeside (1:2) 28 | | 28 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 29. 29. Erhvervsstyrelsens hjemmeside (2:2) 29 | | 29 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 30. 30. Stiftelse med ”rullende” kapital ”Kædestiftelse”
 31. 31. Stiftelse med ”rullende” kapital – ”kædestiftelse” (1:3)  Hvor mange selskaber kan man stifte for de samme DKK 50.000?  Eksempel – Personen A stifter selskabet B ved indskud af DKK 50.000 – Umiddelbart efter stiftelsen af B, stifter B selskabet C ved indskud af de samme DKK 50.000 – Herefter stifter C selskabet D igen for de samme kontante midler osv.  Hvad siger SL? – Intet specifikt om ”rullende” kapital, men … – Ved registrering eller anmeldelse af et selskab skal der indsendes bevis for, at kapitalen er indbetalt til selskabet senest på registrerings- eller anmeldelsestidspunktet 31 | | 31 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 32. 32. Stiftelse med ”rullende” kapital – ”kædestiftelse” (2:3)  Hvad siger lovbemærkningerne? – Det accepteres, at det samme indskud anvendes til at stifte to selskaber, idet det er vurderet som forretningsmæssigt begrundet at kunne etablere en holdingkonstruktion for det samme indskud, dvs. stiftelse af et moderselskab og et datterselskab, og hvis formålet hermed ikke alene har været at omgå kapitalkravet  De samme værdier kan derimod ikke anvendes til at stifte tre eller flere selskaber – Reglerne om ”rullende” kapital finder i henhold til Erhvervsstyrelsens praksis ligeledes ikke anvendelse, hvis der er en væsentlig forretningsmæssig begrundelse for den valgte konstruktion, og hvis formålet ikke er at omgå lovens kapitalkrav.  Selskabets ledelse og rådgivere samt en evt. anmelder er ansvarlige herfor  Skatteplanlægning er ikke en tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse – Hvis et selskab er stiftet ved såkaldt ”rullende” kapital, vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning, og det vil i sådanne tilfælde ikke være muligt at berigtige manglen, og tvangsopløsningen kan derfor ikke afbrydes 32 | | 32 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 33. 33. Stiftelse med ”rullende” kapital – ”kædestiftelse” (3:3) Stiftelse Lovligt? Stiftelse af 2 underliggende selskaber – moder- og datterselskab Lovligt (medmindre der undtagelsesvist er tale om omgåelse) Stiftelse af 3 eller flere underliggende selskaber Ulovligt (medmindre der undtagelsesvist er en væsentlig forretningsmæssig begrundelse) Stiftelse af 2 eller flere sideordnede selskaber – søsterselskaber Ulovligt Vores anbefaling Hvis der skal stiftes 3 eller flere underliggende selskaber, og revisor vurderer, at der kan være en væsentlig forretningsmæssig begrundelse, bør revisor forespørge Erhvervsstyrelsen om deres vurdering, før revisor medvirker til stiftelsen 33 | | 33 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 34. 34. Delvis indbetaling af selskabskapitalen og overkurs i ApS’er
 35. 35. Delvis indbetaling af selskabskapitalen og overkurs i ApS’er (1:3)  Reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen ændres, således at en evt. overkurs fremover også kan indbetales delvist, men kun i ApS’er – Hvis overkursen indbetales delvist, er det dog et krav, at overkursen skal indbetales delvist med samme andel som selskabskapitalen – Der er intet til hinder for, at overkursen indbetales fuldt ud, selv om selskabskapitalen indbetales delvist – Det er derimod ikke muligt at indbetale overkursen delvist, hvis selskabskapitalen indbetales fuldt ud  I A/S’er fastholdes derimod reglen om, at en evt. overkurs skal indbetales fuldt ud, idet dette er direktivbestemt (2. direktiv)  I ApS’er (og A/S’er) fastholdes desuden reglen om, at der altid skal være indbetalt mindst DKK 50.000 (tidligere DKK 80.000)  I både ApS’er og A/S’er desuden reglen om, at selskabskapitalen og en evt. overkurs skal indbetales fuldt ud, hvis selskabet stiftes ved helt eller delvist indskud af andre værdier end kontanter 35 | | 35 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 36. 36. Delvis indbetaling af selskabskapitalen og overkurs i ApS’er (2:3)  Reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen kan fortsat anvendes ikke blot i forbindelse med en kontant stiftelse, men også i forbindelse med en kontant kapitalforhøjelse i et eksisterende selskab 36 | | 36 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 37. 37. Delvis indbetaling af selskabskapitalen og overkurs i ApS’er (3:3)  Eksempel 1 – Stiftelse af ApS med selskabskapital på DKK 50.000 – Minimumsindbetaling  ”Gamle” regler – DKK 80.000 (nu DKK 50.000)  Nye regler – det samme (DKK 50.000)  Eksempel 2 – Stiftelse af ApS med selskabskapital på DKK 1 mio. til kurs 1000 – Minimumsindbetaling  ”Gamle” regler – 25 % af DKK 1 mio. + DKK 9 mio. = DKK 9,25 mio.  Nye regler – 25 % af DKK 10 mio. = DKK 2,50 mio.  Eksempel 3 – Stiftelse af A/S med minimumskapital på DKK 500.000 – Minimumsindbetaling  ”Gamle” regler – 25 % af DKK 500.000 = DKK 125.000  Nye regler – det samme 37 | | 37 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 38. 38. Åbningsbalancer m.v. Bestemmende kapitalposter
 39. 39. Åbnings-, overtagelses- eller overdragelsesbalancer ved indskud eller udlodning af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab  Terminologien – Åbningsbalance – stiftelse – Overtagelsesbalance – efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) eller kapitalforhøjelse – Overdragelsesbalance – udlodning af udbytte eller kapitalnedsættelse  Reglerne om stiftelse ved indskud af andre værdier end kontanter ændres, således at der fremover kun skal udarbejdes en åbningsbalance ved indskud af en bestående virksomhed, men ikke ved indskud af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab  Ud over stiftelse ved indskud af andre værdier end kontanter får denne ændring også betydning ved: – Kapitalforhøjelse ved indskud af andre værdier end kontanter – Udlodning af udbytte ved udlodning af andre værdier end kontanter – Kapitalnedsættelse med udbetaling til kapitalejere ved udlodning af andre værdier end kontanter  Ved efterfølgende erhvervelse skal der i forvejen kun udarbejdes en overtagelsesbalance ved erhvervelse af en bestående virksomhed, men ikke ved erhvervelse af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab 39 | | 39 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 40. 40. Kapitaltab m.v.
 41. 41. Kapitaltab  Hvornår befinder et selskab sig i en kapitaltabssituation?  ”Gamle” regler – Hvis egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af selskabskapitalen eller – Hvis egenkapitalen udgør mindre end DKK 62.500  Nye regler – Hvis egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af selskabskapitalen – Uanset om egenkapitalen udgør mindre end DKK 62.500 eller ej  Denne ændring har betydning for ApS’er, herunder IVS’er, med en selskabskapital på mindre end DKK 125.000  Kapitaltabsreglerne gælder også for ApS’er med en selskabskapital på DKK 50.000 og IVS’er med en selskabskapital på DKK 1!  SL kræver fortsat, at ledelsen skal sikre, at generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter, at det konstateres, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation – På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om selskabets opløsning 41 | | 41 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 42. 42. Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (1:2)  SL – Overtrædelse af kapitaltabsreglerne straffes med bøde  Erklæringsbekendtgørelsen – Revisor skal give supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere  Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af bl.a. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning – Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” 42 | | 42 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 43. 43. Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (2:2)  Hvis revisor bliver opmærksom på, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor således give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, men kun hvis 6 måneders-fristen er overskredet, og ledelsen (endnu) ikke har reageret – Hvis 6 måneders-fristen (endnu) ikke er overskredet, skal revisor derimod ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar  Revisor skal dog gøre ledelsen opmærksom på kapitaltabsreglerne, herunder i revisionsprotokollen – Hvis ledelsen har reageret inden for 6 måneders-fristen, skal revisor heller ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar  Ledelsens reaktion skal dokumenteres, f.eks. i et generalforsamlingsreferat  Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at ledelsens reaktion omtales i årsregnskabet og/eller ledelsesberetningen, men der er naturligvis intet til hinder herfor  Hvad med udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle oplysninger (assistance)? 43 | | 43 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 44. 44. Hvor længe skal jeg blive ved med at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar?  Hovedreglen – En gang! – Revisor skal f.eks. kun give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne én gang, selv om selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation flere år i træk, medmindre selskabskapitalen har været reetableret i den mellemliggende periode, hvorved der ikke længere er tale om samme kapitaltabssituation  Eksempel – Revision af årsregnskabet for 2013 – Revisor gav supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2012 – Selskabet befinder sig fortsat i en kapitaltabssituation – Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang) på årsrapporten for 2013, forudsat at der er tale om samme kapitaltabssituation  Undtagelsen – Ulovlige ”kapitalejerlån” og ulovlig selvfinansiering 44 | | 44 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 45. 45. Revisors rapportering om going concern Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Relevant valg (enig med ledelsen) Ikke relevant valg (uenighed med ledelsen) 45 | | 45 Forbehold for utilstrækkelige eller manglende oplysninger Konklusion uden forbehold Going concern valgt som regnskabsprincip Going concern ikke valgt som regnskabsprincip Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Utilstrækkelig Relevant valg (enig med ledelsen) Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Forbehold for fortsat drift Forbehold for fortsat drift og forbehold for utilstrækkelige eller manglende oplysninger Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Konklusion uden forbehold
 46. 46. Kapitaltab og going concern – hvad er forskellen?  Det er vigtigt ikke at forveksle kapitaltab og going concern!  Kapitaltab – Revisor skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne, hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituationen, og ledelsen ikke har reageret inden for 6 måneders-fristen – Det er i den forbindelse uden betydning, om der er going concernproblemer, dvs. væsentlighed usikkerhed om fortsat drift, eller ej – Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”  Going concern – Revisor skal desuden tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern, hvis der er going concern-problemer – Det er i den forbindelse uden betydning, om selskabet befinder sig en kapitaltabssituation eller ej, men dette vil ofte være tilfældet – Hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor både tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern og give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne – Hvis revisor giver supplerende oplysninger om going concern, er der tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” 46 | | 46 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 47. 47. Formulering af supplerende oplysninger om ledelsesansvar  Der er ikke noget til hinder for, at revisor udtrykker usikkerhed, hvis der reelt er usikkerhed – Dette skyldes, at der som nævnt er tale om et potentielt ledelsesansvar og ikke nødvendigvis et faktisk ledelsesansvar  Det er desuden vigtigt, at det klart fremgår af de supplerende oplysninger, at ledelsen kan ifalde ansvar, idet dette er årsagen til, at revisor skal give de supplerende oplysninger – Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt, at det fremgår af de supplerende oplysninger, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, idet det ikke er givet, at ledelsen har overtrådt kapitaltabsreglerne, selv om selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation – Kun hvis ledelsen har overtrådt kapitaltabsreglerne, foreligger der et potentielt ledelsesansvar, og kun i denne situation er der krav om, at revisor skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar 47 | | 47 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 48. 48. Eksempler på supplerende oplysninger (1:2) Supplerende oplysninger om going concern Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af … Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på oplysningerne i note … , hvori ledelsen redegør for væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, da det endnu er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år. Ledelsen bedømmer, at låneansøgningerne vil blive imødekommet og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift. Vi er enige med ledelsen i beskrivelsen af usikkerhederne og valget af regnskabsprincip. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 48 | | 48 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 49. 49. Eksempler på supplerende oplysninger (2:2) Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – kapitaltab Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af … Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Selskabet har tabt over 50 % af selskabskapitalen. I strid med selskabsloven er der ikke inden for lovens tidsfrister redegjort for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stillet forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder selskabets opløsning, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 49 | | 49 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 50. 50. ”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om ledelsesansvar
 51. 51. ”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (1:3)  Revisor skal påse, om ledelsen overholder sine forpligtelser til at udarbejde forretningsorden samt oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller – Revisor skal desuden påse, hvorvidt reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt  ”Gamle” regler – Hvis revisor konstaterer, at disse krav ikke er overholdt, skal revisor afgive en særskilt erklæring, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen – Kaldes for en ”formaliaerklæring”  Nye regler – Hvis revisor konstaterer, at disse krav ikke er overholdt, skal revisor afgive en særskilt erklæring, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen, medmindre:  Der på generalforsamlingen skal ske godkendelse af årsrapporten (overflødig betingelse) og  Forholdet er omtalt i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten 51 | | 51 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 52. 52. ”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (2:3)  Nye regler (fortsat) – Erklæringsbekendtgørelsen kræver, at forholdet skal omtales som supplerende oplysninger om ledelsesansvar under overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”  Hvis revisor giver supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten, er der således ikke krav om, at revisor skal afgive en særskilt ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen  Hvis revisor i denne situation ikke giver supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten, overtræder revisor erklæringsbekendtgørelsen – Samtlige bestemmelser i SL, der er relevante i relation til ”formaliaerklæringer” (se de følgende plancher), er strafbelagte 52 | | 52 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 53. 53. ”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (3:3)  Hvis revisor altid giver supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten som påkrævet i erklæringsbekendtgørelsen, vil revisor aldrig komme i en situation, hvor revisor skal afgive en særskilt ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen  Revisor kan derimod ikke nøjes med at afgive en særskilt ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen og undlade at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten, idet revisor derved overtræder erklæringsbekendtgørelsen  Hvad med udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle oplysninger (assistance)? 53 | | 53 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 54. 54. Hvad skal jeg kontrollere? (1:3) Relevante bestemmelser Dokumenter Bemærkninger Skal føres af det øverste ledelsesorgan Skal kun føres, hvis det øverste ledelsesorgan består af flere medlemmer Det øverste ledelsesorgans forhandlingsprotokol Bestyrelsens eller tilsynsrådets forretningsorden 54 | | 54 SL § 128 Skal underskrives af samtlige tilstedeværende ledelsesmedlemmer Revisor skal påse, om der foreligger en underskrevet forhandlingsprotokol, men skal efter Faglig udviklingsafdelings opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af forhandlingsprotokollen I ApS’er, herunder IVS’er, der alene har en direktion, er der ikke krav om, at direktionen skal have en forretningsorden SL § 130 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen Revisor skal påse, om der foreligger en forretningsorden, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af forretningsordenen
 55. 55. Hvad skal jeg kontrollere? (2:3) Relevante bestemmelser Dokumenter Selskabets ejerbog SL § 5, nr. 8 samt §§ 5054 (kun delvist trådt i kraft) Bemærkninger Skal føres af det centrale ledelsesorgan Skal altid føres uanset antallet af kapitalejere Ikrafttrædelsesbekendtgørelsens § 7 SL § 5, nr. 9 og § 58 (endnu ikke trådt i kraft) Selskabets ejerregister Revisor skal påse, om der foreligger en ejerbog, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af ejerbogen – Finder kun anvendelse på A/S’er Selskabets fortegnelse over visse kapitalejeres kapitalposter (”storaktionærfortegnelse”) SL §§ 55 og 56 samt ikrafttrædelsesbekendtgørelsens § 8 Fortegnelsen udgør en bestanddel af selskabets ejerbog, men kan placeres uden for ejerbogen i en særlig fortegnelse Revisor skal påse, om der foreligger en ”storaktionærfortegnelse”, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af ”storaktionærfortegnelsen” Kun ved revision Revisionsprotokollen 55 | | 55 SL § 129 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen Revisor skal påse, om revisionsprotokollen er underskrevet
 56. 56. Hvad skal jeg kontrollere? (3:3) Dokumenter Relevante bestemmelser Bemærkninger Særlige krav for børsnoterede og finansielle virksomheder SL, LFV, vphl. m.v. – Generalforsamlingsprotokollen er ikke omfattet af revisors kontrol, idet dirigenten er ansvarlig herfor 56 | | 56 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 57. 57. Selskabsretlige erklæringer, herunder udvidet gennemgang
 58. 58. Revisionsteknisk udvalgs udtalelse om selskabsretlige erklæringer (1:2)  Selskabsretlige transaktioner – Stiftelse – Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) – Kapitalforhøjelse – Kapitalafgang – udlodning af udbytte og kapitalnedsættelse – Opløsning – likvidation og genoptagelse – Fusion – national eller grænseoverskridende  Vær opmærksom på at udtalelsen ikke er udtømmende med hensyn til undtagelser – Spaltning – national eller grænseoverskridende  Vær opmærksom på at udtalelsen ikke er udtømmende med hensyn til undtagelser – Omdannelse – Men (endnu) ikke ...  Omregistrering  Grænseoverskridende flytning af hjemsted 58 | | 58 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 59. 59. Revisionsteknisk udvalgs udtalelse om selskabsretlige erklæringer (2:2)  Selskabsformer – A/S’er, herunder P/S’er – ApS’er  Herunder IVS’er  Erklæringsstandarder – ISA 700 – ISA 805 (og ISA 700) – ISRE 2400 – ISRE 2410 DK – ISAE 3000 DK – Hvad med udvidet gennemgang?  Sikkerhed i erklæring – Høj grad af sikkerhed – Begrænset sikkerhed – Begrænset sikkerhed og yderligere sikkerhed – ved udvidet gennemgang? 59 | | 59 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 60. 60. Selskabsretlige erklæringer – revisionspligt eller ej?  Nogle selskabsretlige erklæringer skal kun afgives, hvis selskabet er underlagt revisionspligt  Det afgørende er, om selskabet er underlagt revisionspligt eller ej  Det er derimod uden betydning, om selskabet har fravalgt revision eller ej  Selskaber, der har mulighed for at fravælge revision, men ikke har gjort brug af denne mulighed, sidestilles således med selskaber, der har fravalgt revision  Husk at ISRS 4410 under visse betingelser kræver, at revisor skal afgive en erklæring, i det mindste en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæring), hvis revisor kan associeres med finansielle oplysninger 60 | | 60 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 61. 61. Selskabsretlige erklæringer – revision eller udvidet gennemgang?  Nogle selskabsretlige erklæringer kan fremover afgives som erklæringer om udvidet gennemgang frem for erklæringer om revision  Dette kræver dog, at erklæringen – hvis der havde været tale om en erklæring på en årsrapport – kunne have været afgivet som en erklæring om udvidet gennemgang frem for en revisionspåtegning  Stiftelse – Valg af udvidet gennemgang som alternativ til revision skal fremgå af stiftelsesdokumentet – Det samme gælder ved fravalg af revision, der således også skal fremgå af stiftelsesdokumentet  Fusion eller spaltning – Ud over en ”almindelig” stiftelse kan et selskab også stiftes som led i en (egentlig) fusion eller en (fuldstændig eller delvis) spaltning – Valg af udvidet gennemgang som alternativ til revision skal fremgå af fusions- eller spaltningsplanen – Hvis fusions- eller spaltningsplanen er fravalgt, kan beslutningen om valg af udvidet gennemgang som alternativ til revision træffes i forbindelse med vedtagelsen af gennemførelsen af fusionen eller spaltningen 61 | | 61 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 62. 62. Oversigt over selskabsretlige erklæringer (1:2) ISA 700 ISA 805 (og ISA 700) Udvidet gennemgang ISRE 2400 eller ISRE 2410 DK ISAE 3000 DK Erklæringer om revision af afsluttende likvidationsregnskaber Erklæringer om revision af åbningsbalancer m.v. Erklæringer om udvidet gennemgang af åbningsbalancer m.v. Reviewerklæringer på mellembalancer (udlodning af ekstraordinært udbytte) Høj grad af sikkerhed Erklæringer om revision af mellembalancer (fusion, spaltning eller omdannelse) ”Genoptagelseserklæringer” (alternativt ISAE 3000 DK) ”Omregistreringserklæringer” – IVS (alternativt ISAE 3000 DK) 62 | | 62 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen Erklæringer om udvidet gennemgang af mellembalancer (fusion, spaltning eller omdannelse) Erklæringer om udvidet gennemgang af afsluttende likvidationsregnskaber Vurderingsberetninger Vurderingsmandsudtalelser om fusions-, spaltnings- eller omdannelsesplanen, herunder vederlaget ”Kreditorerklæringer" ”Genoptagelseserklæringer” (alternativt ISA 805 og ISA 700)
 63. 63. Oversigt over selskabsretlige erklæringer (2:2) ISA 700 ISA 805 (og ISA 700) Udvidet gennemgang ISRE 2400 eller ISRE 2410 DK ISAE 3000 DK Høj grad af sikkerhed (fortsat) ”Omregistreringserklæringer” – IVS (alternativt ISA 805 og ISA 700) Begrænset sikkerhed Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning 63 | | 63 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 64. 64. Selskabsretlige erklæringer Beslutningstræer
 65. 65. Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer (1:2) 65 | | 65 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 66. 66. Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer (2:2)  Viser hvilke selskabsretlige erklæringer, der skal afgives i forbindelse med forskellige selskabsretlige transaktioner  Beslutningen om, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse med en konkret selskabsretlig transaktion, træffes ved at besvare en række spørgsmål  Når man har besvaret alle de relevante spørgsmål, ender man enten i en grøn, en gul eller en rød kasse, hvoraf det fremgår, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse med den pågældende selskabsretlige transaktion – En grøn kasse betyder, at der skal afgives en eller flere selskabsretlige erklæringer i forbindelse med den pågældende transaktion – En gul kasse betyder, at der skal udarbejdes et eller flere selskabsretlige dokumenter i forbindelse med den pågældende transaktion, men at der som udgangspunkt ikke skal afgives nogen selskabsretlig erklæring i forbindelse med transaktionen – En rød kasse betyder, at der ikke skal afgives nogen selskabsretlig erklæring i forbindelse med den pågældende transaktion  Hæftet er opdateret med ændringsloven – også de ændringer, der endnu ikke er trådt i kraft! 66 | | 66 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 67. 67. Oversigt over beslutningstræerne (1:2)  Stiftelse  Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse)  Kapitalforhøjelse – A/S – ApS  Kapitalafgang – udlodning af udbytte – Udlodning af ordinært udbytte – Udlodning af ekstraordinært udbytte  Kapitalafgang – kapitalnedsættelse – A/S – ApS  Opløsning 67 | | 67 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 68. 68. Oversigt over beslutningstræerne (2:2)  Fusion (national) – Fusionsplan, fusionsredegørelse og fusionsregnskab – Mellembalance – Vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse og ”kreditorerklæring”  Spaltning (national) – Spaltningsplan, spaltningsredegørelse og spaltningsregnskab – Mellembalance – Vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse og ”kreditorerklæring”  Omdannelse – Fra ApS eller P/S til A/S – Fra andelsselskab til A/S 68 | | 68 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 69. 69. Stiftelse ved fusion – se ”Fusion” Stiftelse – A/S og ApS, herunder IVS Stiftelse ved spaltning – se ”Spaltning” Er der tale om kontant stiftelse? Nej Ja Er der tale om stiftelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller stiftelse ved indskud af en bestående virksomhed? Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele Bestående virksomhed Er de indskudte aktiver og forpligtelser omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de indskudte aktiver (og forpligtelser) omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Ingen krav om erklæringer fra revisor 69 | | 69 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen Nej Vurderingsberetning Ja Åbningsbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Åbningsbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Vurderingsberetning og åbningsbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Vurderingsberetning og åbningsbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af åbningsbalance
 70. 70. Selskabsretlige erklæringer - beslutningstræer 70 | | 70 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 71. 71. Tak for i dag! 71 | | 71 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 72. 72. Jesper Seehausen  jse@beierholm.dk  96 34 78 84 / 29 60 28 84 www.linkedin.com/in/jesperseehausen www.slideshare.net/jseehaus 72 | | 72 Aktuel selskabsret | | Mastersæt. Power Point November 2012 Jesper Seehausen
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×