Your SlideShare is downloading. ×
Afstudeerpresentatie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Afstudeerpresentatie

1,064

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,064
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Water in de stad
  Technischemogelijkheden voor het terugbrengen van een gracht in Leiden
  Jan de Vries, TU Delft Civiele Techniek, MSc Transport & Planning
 • 2. Inhoud
  • Aanleiding
  • 3. Historischeachtergrond
  • 4. Beleidskader
  • 5. Onderzoeksvarianten
  • 6. Casestudie
  • 7. Generalisering
  • 8. Conclusies en aanbevelingen
 • Aanleiding
  Opdracht volgt uit het waterplan en het programma Binnenstad
  Slechte lokale waterbergingscapaciteit, als gevolg van de klimaatverandering en toenemende intensiteit van regenbuien is er meer noodzaak tot lokale waterberging.
  Het terugbrengen van met name historisch water in binnensteden leidt tot een impuls aan de historische uitstraling.
  Probleemschets
 • 9. Aanleiding
  Van alle in de binnenstad gelegen gedempte grachten aan te geven welke gracht de meeste potentie biedt voor versterking van de binnenstad.
  Voor deze gracht aangeven:
  civiel technische mogelijkheden
  de kosten
  de risico’s
  Doelstelling
 • 10. Referentieprojecten
  Amsterdam
  Utrecht
  Breda
 • 11. Historischeachtergrond
  Historischeopbouwvan de stad
 • 12. Leiden in de 17e eeuw
  (BronOngekend Leiden, Y.M.J. Lammers-Keijsers)
 • 13. Historische achtergrond
  Gedemptegrachtenin Leiden
 • 14. Beleidskader
  Structuurvisie 2025
  Programma Binnenstad
  Waterplan
  Nota Cultuurhistorischerfgoed
  Aalmarktproject
  RijnGouwelijn project
  Project historischewinkelpuien
 • 15. Onderzoeksvarianten
  Selectie van 21 grachtengemaakt door de gemeente Leiden
  Uitgangspunten
  verbeteren van de kwaliteit van de openbareruimte
  versterken van het historischecentrum
  versterken van de economie
  beperken van verkeerskundigeconsequenties
  technischemogelijkheden
 • 16. Mogelijkegrachten
  Nieuwe Beestenmarkt
  Lange en Stille Mare
  KortRapenburg
 • 17. Keuzeonderzoeksvariant
  Lange en Stille Mare
  Voldoendebreedte van de gracht
  De komst van de RijnGouweLijn
  Nooitfunctioneledemping van de gracht
  De ontbrekendewaterschakel
  Complexeopgave
 • 18. Casestudie Lange en Stille Mare
  Analyse: Hedenen verleden
 • 19. Casestudie Lange en Stille Mare
  Analyse: Hedenen verleden
  De Lange en Stille Mare zijn in 1953 gedempt.
  De redenen voor de demping waren:
  • Stankoverlast van het water
  • 20. Meer ruimte voor het toenemende verkeer.
 • 21. CasestudieLange en
  Stille Mare
  Analyse: Bebouwing
  • Veel oude bebouwing
  • 22. Twee beeldbepalendekerken
 • Casestudie Lange en Stille Mare
  Analyse: Verkeer
 • 23. Casestudie Lange en Stille Mare
  Analyse: Verkeer
 • 24. CasestudieLange en Stille Mare
  Analyse: beleidsdocumenten
  • Bestemmingsplan Lange en Stille Mare
  • 25. Structuurvisie 2025
  • 26. Programma Binnenstad
  • 27. Waterplan
  • 28. Nota CultureelErfgoed
  • 29. RijnGouwelijn
  • 30. Project historischegevels
  Bestemmingsplan Binnenstad II
  Mogelijkheidopgelatenom op termijn het water in het profiel van de Lange Mare terugtebrengen
  Bij de ambitities voor 2025 is het volgendeterugtevinden:
  “ er is onderzoekuitgevoerdnaar het opengraven van in het verledengedemptegrachten: o.a. de Lange en Stille Mare. Ergens in het centrum is eengedempte gracht in ere hersteld.”
  Door de halte van de RGL aan de Langegracht wordt de Lange Mare een entree naar het centrum. Zorgen voor eenhogekwaliteit van de openbareruimte, zodatbezoekerszichwelkom en prettigvoelen. Het opengraven van een gracht kanhiervoorzorgen.
  Sinds de demping is eraan het gevelbeeldnauwelijksietsgewijzigd. Het terugbrengen van water zorgt voor eenverantwoordherstel van de historischesituatie. De historisch en meestbepalendegrachtenzijn de Hooigracht, Lange en Stille Mare en de Doezastraat.
  Looproute van de haltenaar het centrum.
  Lange en Stille Mare bevindenzich in gebied 2, de winkelstraten. Dezewinkelstraatvormt de toegangswegnaar het centrum. De historischeindeling van de afzonderlijkepuien is meestalnogaanwezig.
  Als speerpuntstaat het zichtbaarmaken van historisch water. Een voor de hand liggendeplaats is de Lange en Stille Mare; zowelhistorisch als functioneelgewenst.
 • 31. Casestudie Lange en Stille Mare
  Eisen en randvoorwaarden
  Toekomstige gracht
  Doorvaarbaar voor sloepen in twee richtingen met eenminimalewaterdiepte van 1,5 meter
  Rijbaan en parkeren
  Behoudtweerichtingenstraat
  Minimaal 3,5 meter vrijeruimte voor hulpdiensten
  Behoud van de huidige 35 parkeerplaatsen
  Verblijfsruimte
  Autoluweuitstraling
  Ruimte voor horecaterassen
  Fietsenstalling
  Meer ruimte voor de stalling van fietsen
  Ontwerp
 • 32. Casestudie Lange en Stille Mare
  FunctioneelontwerpConstructie en Ligging
  Constructie van de gracht:
  Damwanden
  Betonnenvloer met gaten
  Ligging van de gracht:
  Gracht dienteenminimalebreedtetehebben van 6,5 meter en afhankelijk van de rijbaan en het parkeren
  Maatgevendzijn de ligging van de kabels en leidingen en de mogelijkeonderliggendeconstructie
 • 33. Casestudie Lange enStille Mare
  De Gracht
  Functioneelontwerp: constructie en ligging
 • 34. Casestudie Lange enStille Mare
  FunctioneelontwerpParkerenvan de auto
  • Langs de gracht
  • 35. Elders parkeren
  • 36. Onder de gracht
 • Casestudie Lange en Stille Mare
  Functioneelontwerp: Fietsenstalling
  • Onder de gracht
 • Casestudie Lange en Stille Mare
  Evaluatie: Kosten
  Terugbrengen van de gracht
  • 6,5 meter breed€ 9,5 miljoen
  • 37. 8,0 meter breed€ 9,7 miljoen
  • 38. 9,0 meter breed€ 9,8 miljoen
  Parkeergarage
  Onder de gehele gracht €10,5 miljoen
  Traditioneel in het noordelijkdeel€ 9,7 miljoen
  Automatisch in het noordelijkdeel€ 6,3 miljoen
  Fietsenstalling
  • Onder de gracht € 4,4 miljoen
 • Casestudie Lange en Stille Mare
  Evaluatie: Risico’s
  Omwonenden die bezwaarmaken
  • Goedeinformatievoorziening
  Bodemkwaliteit
  • Vroegtijdigbodemonderzoek
  Archeologie
  • Aanvullendonderzoek
 • 39. Generalisering
  Voor elkegedempte gracht moeteen analyse van de huidigesituatiewordengemaakt
  Minimalebreedte van het straatprofieldient 14 meter tezijn voor een in tweerichtingenbevaarbare gracht
  Het ontgraven van eengedempte gracht kosttussen de €1200 - €1300 per m3.
  Casestudie Lange en Stille Mare
 • 40. Conclusies
  Het ontgraven van een gracht is in de stad op diverse locatiesgoedmogelijk
  De Lange en Stille Mare hebben de grootstepotentieomweeropengegraventeworden
  Voldoendebreedte van de straat
  Ligging in het winkelhart
  De nooitfunctioneledemping
  Komst van RijnGouweLijn
  Het terugbrengen van een gracht is verantwoord voor het herstel van de historischesituatie
  De gracht is in verschillendebreedtesterugtebrengen in het straatprofiel
 • 41. Conclusies
  De plaats van de gracht wordtbepaald door kabels en leidingen en de mogelijkondergrondseconstructie
  Voor het parkeren van de auto zijndriemogelijkheden, de parkeergarages in het noordelijkdeelzijngezien de inpasbaarheid en kosten het meest voor de hand liggend. De garages hebbenhogekosten en eenhogeonrendabele top. De parkeergarage is wenselijkmaarteduur.
  Eenfietsenstallingonder de gracht is gezien de kosten en de wens voor meer stallingsplaatsen realistisch.
  Het ontgraven van de Lange en Stille Mare hoeftnietzorgen voor problemenaan het verkeersnetwerk
 • 42. Aanbevelingen
  Inzichtelijkmaken van de economische en financielebaten
  Inzichtelijkmaken van financierings mogelijkheden op Nationaal als Europeesniveau
  Subsidies
  Mede financierders
  Gemeentelijke financierings opties
  Gemeentefonds
  Nuon middelen
  Leer procesmatig en financieel van andersteden
  Vervangen van de duiker onder de Langegracht
  Verdereoptimalisatie van de constructie
 • 43. Dank voor jullieaandacht!
  Jan de Vries, TU Delft Civiele Techniek, MSc Transport & Planning
 • 44. Borrel
  Vanaf 21:00 uur
  ‘t Boterhuis
  Markt 15-17a
  Delft

×