• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Afstudeerpresentatie
 

Afstudeerpresentatie

on

 • 1,303 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,303
Views on SlideShare
1,290
Embed Views
13

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 13

http://www.slideshare.net 7
http://www.linkedin.com 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Afstudeerpresentatie Afstudeerpresentatie Presentation Transcript

  • Water in de stad
   Technischemogelijkheden voor het terugbrengen van een gracht in Leiden
   Jan de Vries, TU Delft Civiele Techniek, MSc Transport & Planning
  • Inhoud
   • Aanleiding
   • Historischeachtergrond
   • Beleidskader
   • Onderzoeksvarianten
   • Casestudie
   • Generalisering
   • Conclusies en aanbevelingen
  • Aanleiding
   Opdracht volgt uit het waterplan en het programma Binnenstad
   Slechte lokale waterbergingscapaciteit, als gevolg van de klimaatverandering en toenemende intensiteit van regenbuien is er meer noodzaak tot lokale waterberging.
   Het terugbrengen van met name historisch water in binnensteden leidt tot een impuls aan de historische uitstraling.
   Probleemschets
  • Aanleiding
   Van alle in de binnenstad gelegen gedempte grachten aan te geven welke gracht de meeste potentie biedt voor versterking van de binnenstad.
   Voor deze gracht aangeven:
   civiel technische mogelijkheden
   de kosten
   de risico’s
   Doelstelling
  • Referentieprojecten
   Amsterdam
   Utrecht
   Breda
  • Historischeachtergrond
   Historischeopbouwvan de stad
  • Leiden in de 17e eeuw
   (BronOngekend Leiden, Y.M.J. Lammers-Keijsers)
  • Historische achtergrond
   Gedemptegrachtenin Leiden
  • Beleidskader
   Structuurvisie 2025
   Programma Binnenstad
   Waterplan
   Nota Cultuurhistorischerfgoed
   Aalmarktproject
   RijnGouwelijn project
   Project historischewinkelpuien
  • Onderzoeksvarianten
   Selectie van 21 grachtengemaakt door de gemeente Leiden
   Uitgangspunten
   verbeteren van de kwaliteit van de openbareruimte
   versterken van het historischecentrum
   versterken van de economie
   beperken van verkeerskundigeconsequenties
   technischemogelijkheden
  • Mogelijkegrachten
   Nieuwe Beestenmarkt
   Lange en Stille Mare
   KortRapenburg
  • Keuzeonderzoeksvariant
   Lange en Stille Mare
   Voldoendebreedte van de gracht
   De komst van de RijnGouweLijn
   Nooitfunctioneledemping van de gracht
   De ontbrekendewaterschakel
   Complexeopgave
  • Casestudie Lange en Stille Mare
   Analyse: Hedenen verleden
  • Casestudie Lange en Stille Mare
   Analyse: Hedenen verleden
   De Lange en Stille Mare zijn in 1953 gedempt.
   De redenen voor de demping waren:
   • Stankoverlast van het water
   • Meer ruimte voor het toenemende verkeer.
  • CasestudieLange en
   Stille Mare
   Analyse: Bebouwing
   • Veel oude bebouwing
   • Twee beeldbepalendekerken
  • Casestudie Lange en Stille Mare
   Analyse: Verkeer
  • Casestudie Lange en Stille Mare
   Analyse: Verkeer
  • CasestudieLange en Stille Mare
   Analyse: beleidsdocumenten
   • Bestemmingsplan Lange en Stille Mare
   • Structuurvisie 2025
   • Programma Binnenstad
   • Waterplan
   • Nota CultureelErfgoed
   • RijnGouwelijn
   • Project historischegevels
   Bestemmingsplan Binnenstad II
   Mogelijkheidopgelatenom op termijn het water in het profiel van de Lange Mare terugtebrengen
   Bij de ambitities voor 2025 is het volgendeterugtevinden:
   “ er is onderzoekuitgevoerdnaar het opengraven van in het verledengedemptegrachten: o.a. de Lange en Stille Mare. Ergens in het centrum is eengedempte gracht in ere hersteld.”
   Door de halte van de RGL aan de Langegracht wordt de Lange Mare een entree naar het centrum. Zorgen voor eenhogekwaliteit van de openbareruimte, zodatbezoekerszichwelkom en prettigvoelen. Het opengraven van een gracht kanhiervoorzorgen.
   Sinds de demping is eraan het gevelbeeldnauwelijksietsgewijzigd. Het terugbrengen van water zorgt voor eenverantwoordherstel van de historischesituatie. De historisch en meestbepalendegrachtenzijn de Hooigracht, Lange en Stille Mare en de Doezastraat.
   Looproute van de haltenaar het centrum.
   Lange en Stille Mare bevindenzich in gebied 2, de winkelstraten. Dezewinkelstraatvormt de toegangswegnaar het centrum. De historischeindeling van de afzonderlijkepuien is meestalnogaanwezig.
   Als speerpuntstaat het zichtbaarmaken van historisch water. Een voor de hand liggendeplaats is de Lange en Stille Mare; zowelhistorisch als functioneelgewenst.
  • Casestudie Lange en Stille Mare
   Eisen en randvoorwaarden
   Toekomstige gracht
   Doorvaarbaar voor sloepen in twee richtingen met eenminimalewaterdiepte van 1,5 meter
   Rijbaan en parkeren
   Behoudtweerichtingenstraat
   Minimaal 3,5 meter vrijeruimte voor hulpdiensten
   Behoud van de huidige 35 parkeerplaatsen
   Verblijfsruimte
   Autoluweuitstraling
   Ruimte voor horecaterassen
   Fietsenstalling
   Meer ruimte voor de stalling van fietsen
   Ontwerp
  • Casestudie Lange en Stille Mare
   FunctioneelontwerpConstructie en Ligging
   Constructie van de gracht:
   Damwanden
   Betonnenvloer met gaten
   Ligging van de gracht:
   Gracht dienteenminimalebreedtetehebben van 6,5 meter en afhankelijk van de rijbaan en het parkeren
   Maatgevendzijn de ligging van de kabels en leidingen en de mogelijkeonderliggendeconstructie
  • Casestudie Lange enStille Mare
   De Gracht
   Functioneelontwerp: constructie en ligging
  • Casestudie Lange enStille Mare
   FunctioneelontwerpParkerenvan de auto
   • Langs de gracht
   • Elders parkeren
   • Onder de gracht
  • Casestudie Lange en Stille Mare
   Functioneelontwerp: Fietsenstalling
   • Onder de gracht
  • Casestudie Lange en Stille Mare
   Evaluatie: Kosten
   Terugbrengen van de gracht
   • 6,5 meter breed€ 9,5 miljoen
   • 8,0 meter breed€ 9,7 miljoen
   • 9,0 meter breed€ 9,8 miljoen
   Parkeergarage
   Onder de gehele gracht €10,5 miljoen
   Traditioneel in het noordelijkdeel€ 9,7 miljoen
   Automatisch in het noordelijkdeel€ 6,3 miljoen
   Fietsenstalling
   • Onder de gracht € 4,4 miljoen
  • Casestudie Lange en Stille Mare
   Evaluatie: Risico’s
   Omwonenden die bezwaarmaken
   • Goedeinformatievoorziening
   Bodemkwaliteit
   • Vroegtijdigbodemonderzoek
   Archeologie
   • Aanvullendonderzoek
  • Generalisering
   Voor elkegedempte gracht moeteen analyse van de huidigesituatiewordengemaakt
   Minimalebreedte van het straatprofieldient 14 meter tezijn voor een in tweerichtingenbevaarbare gracht
   Het ontgraven van eengedempte gracht kosttussen de €1200 - €1300 per m3.
   Casestudie Lange en Stille Mare
  • Conclusies
   Het ontgraven van een gracht is in de stad op diverse locatiesgoedmogelijk
   De Lange en Stille Mare hebben de grootstepotentieomweeropengegraventeworden
   Voldoendebreedte van de straat
   Ligging in het winkelhart
   De nooitfunctioneledemping
   Komst van RijnGouweLijn
   Het terugbrengen van een gracht is verantwoord voor het herstel van de historischesituatie
   De gracht is in verschillendebreedtesterugtebrengen in het straatprofiel
  • Conclusies
   De plaats van de gracht wordtbepaald door kabels en leidingen en de mogelijkondergrondseconstructie
   Voor het parkeren van de auto zijndriemogelijkheden, de parkeergarages in het noordelijkdeelzijngezien de inpasbaarheid en kosten het meest voor de hand liggend. De garages hebbenhogekosten en eenhogeonrendabele top. De parkeergarage is wenselijkmaarteduur.
   Eenfietsenstallingonder de gracht is gezien de kosten en de wens voor meer stallingsplaatsen realistisch.
   Het ontgraven van de Lange en Stille Mare hoeftnietzorgen voor problemenaan het verkeersnetwerk
  • Aanbevelingen
   Inzichtelijkmaken van de economische en financielebaten
   Inzichtelijkmaken van financierings mogelijkheden op Nationaal als Europeesniveau
   Subsidies
   Mede financierders
   Gemeentelijke financierings opties
   Gemeentefonds
   Nuon middelen
   Leer procesmatig en financieel van andersteden
   Vervangen van de duiker onder de Langegracht
   Verdereoptimalisatie van de constructie
  • Dank voor jullieaandacht!
   Jan de Vries, TU Delft Civiele Techniek, MSc Transport & Planning
  • Borrel
   Vanaf 21:00 uur
   ‘t Boterhuis
   Markt 15-17a
   Delft