Verkoston muutoksen mallinnus ja visualisointi

 • 1,209 views
Uploaded on

Verkostoanalyysi 2011 -seminaari, Tampere teknillinen yliopisto

Verkostoanalyysi 2011 -seminaari, Tampere teknillinen yliopisto

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • Hyvä huomio!
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • Gephi pyrkii vissiin parantamaan kesän aikana tuota ominaisuutta: http://wiki.gephi.org/index.php/Google_Summer_Of_Code_2011
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
1,209
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
2
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Verkostoanalyysi 2011 -seminaari Tampere teknillinen yliopisto Jaakko Salonen Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedialaboratorio Verkoston muutoksen mallinnus ja visualisointi
 • 2. Tässä esityksessä
  • Dynaamiset verkostot ja muutos verkostoissa
  • 3. Verkoston muutoksen mallinnus
  • 4. Dynamiikan mallinnus Gephillä ja GEXF:llä
  • 5. Graph Streaming
  • 6. Dynamiikan visualisointi Gephillä
  • 7. Yhteenveto
 • 8. Dynaamiset verkostot ja muutos verkostoissa
  • Käsite: Dynamic network analysis (DNA)
   • Mahdollista analysoida isoja, monimoodisia, monilinkkisiä verkostoja, joissa datan epävarmuustaso vaihteleva (vrt. Carley, 2003)
   • 9. Solmujen ja kaarien ominaisuudet voivat muuttua ajan suhteen
  • Mahdollistaa verkostopohjaisten prosessien analysoinnin. Esimerkkejä muutosprosesseista: (Ibid.)
   • Ihmisverkostot: Syntymä, kuolema, ylennys, liikkuvuus, rekrytointi, jne.
   • 10. Resurssi/tietämys-verkostot: innovaatio, löyty, unohtaminen, käyttö
   • 11. Tapahtuma/tehtävä-verkostot: tavoitteen muutos, ”re-engineering”, teknologianvaihdokset
   • 12. Organisaatio-verkostot: syntyminen, kuolema, yhdistymiset, jne.
 • 13. Verkoston muutoksen mallinnus (1/3)
  • Mallinnuksen pohjana ajan suhteen muuttuva graafi
  • 14. Formalisointi (Casteigts et al. 2010)
   • Käsite: aika-riippuva graafi (engl. time-varying graph; TVG):
   • 15. G = ( V , E, T , r, x) , jossa
   • 16. V : solmujen joukko E : kaarien joukko T : ajanjakso, systeemin elinajan osajoukko, ts. r : läsnäolofunktio (engl. presence) r: E x T -> {0, 1}, määrittelee kaaren läsnäolon annetulla ajan hetkellä x : latenssifunktio ( x: E x T -> T ) ; kaaren läpikäyntiin vaadittava aika (huom! voi muuttua ajan funktiona!)
 • 17. Verkoston muutoksen mallinnus (2/3)
  • Esimerkki dynaamisen verkoston mallinnuksesta käytännössä:
   • Solmuja v kpl
   • 18. Kaaria e kpl
   • 19. Ajanjakso, 0, 1, …, t (arvot diskreettejä, yksikkönä sekuntti)
   • 20. Läsnäolofunktio nyt kuvattavissa e x t matriisina
  • Esimerkkiarvoja:
   • v=100 -> suunnatussa graafissa max. 100x100=10000 kaarta
   • 21. e=10000, t=60 (sekuntia)
    • 10000 x 60 matriisi (=600000 alkiota)
   • e=10000, t=86400 (=1 päivä sekuntteina)
    • 10000 x 86400 matriisi (=860.400.000 alkiota (!!!))
  • -> Matriisiesitys potentaalisesti valtava
 • 22. Verkoston muutoksen mallinnus (3/3)
  • Erityisesti visualisointikäyttöön riittää usein, että pystytään pyynnöstä laskemaan verkoston annetulla ajanhetkellä t:
   • Lasketaan mallin perusteella läsnäolo- ja latenssifunktiot vain annetulle ajanhetkelle t
    • Läsnäolofunktio r t : E -> {0, 1}
    • 23. Latenssifunktio x t : E -> T
    • 24. Alkiota onkin vain 2e kpl!
 • 25.
   Dynamiikan mallinnus Gephillä
  • Esitellään dynaamisen verkoston mallinnusta ja visualisointia Gephi-työvälineellä ( http://gephi.org/ )
  • 26. Ominaisuuksia:
   • Dynaamista graafia voidaan tarkastella ajan funktiona (playback sekä tilannekuva valitulla ajan hetkellä)
   • 27. Visualisointi muuttuu ajanhetken perusteella
   • 28. Myös ladonnasta saadaan dynaminen, ts. ladonta päivittyy muutoksen myötä
  • Mallinnusvaihtoehtoja:
   • Dynaaminen GEXF-esitys
   • 29. Graph streaming -laajennus
 • 30. GEXF-dynamiikka (1/3)
  • Gephin tukema GEXF (Graph Exchange XML format) mahdollistaa myös dynaamisten verkostojen esittämisen
  • 31. Dynamiikan voi ottaa käyttöön attribuuttikohtaisesti (attribuutteja ovat kaikki solmujen ja kaarien ominaisuudet)
  • 32. Aikasarjan tietotyypit: ( http://www.gexf.net/1.2draft/dynamics.xsd )
   • Diskreetti (integer)
   • 33. Jatkuva (double)
   • 34. Päivämäärä ja/tai kellonaika (date, dateTime)
 • 35. GEXF-dynamiikka (2/3)
  • Sekä solmujen että kaarien olemassaolo voidaan määrittää ajasta riippuvaksi ( http://www.gexf.net/format/dynamics.html )
   • Attribuutit start, startopen, end, endopen
   • 36. Tila on binäärinen (0 / 1)
  • Esimerkkejä:
   • <node id=&quot;n2&quot; label=&quot;Actor 2&quot; start=&quot;0.0&quot; end=&quot;30.0&quot; />
   • 37. ja
   • 38. <edge id=&quot;e3&quot; source=&quot;n2&quot; target=&quot;n3&quot; weight=&quot;1.0&quot; start=&quot;20.0&quot; end=&quot;30.0&quot; />
  • Määrittely mahdollista myös paloittain spells -elementillä:
   • <node id=&quot;n1&quot; label=&quot;Actor 1&quot;> <spells> <spell start=&quot;0.0&quot; end=&quot;5.0&quot; /> <spell start=&quot;10.0&quot; end=&quot;15.0&quot; />
   • 39. </spells>
   • 40. </node>
 • 41. GEXF-dynamiikka (3/3)
  • Dynamiikka attribuuteissa (sekä solmut että kaaret):
  • 42. <attributes class=”edge” timeformat=”double” mode=”dynamic”> <attribute id=”weight” type=”float”></attribute> </attributes>
  • 43. Attribuutin muutokset kuvataan attvalues -elementissä:
  • 44. <edge source=”x” target=”y”> <attvalues> <attvalue for=”weight” value=”1” end=”2011-04-01” /> <attvalue for=”weight” value=”2” start=”2011-04-01” end=”2011-04-14” /> </attavalues> </edge>
  • 45. Mistä tahansa attribuutista voidaan siis tehdä dynaaminen
 • 46. Kokonainen GEXF-esimerkki <?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?> <gexf xmlns=&quot;http://www.gexf.net/1.1draft&quot; version=&quot;1.1&quot; xmlns:xsi=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot; xsi:schemaLocation=&quot;http://www.gexf.net/1.1draft http://www.gexf.net/1.1draft/gexf.xsd &quot;> <graph defaultedgetype=&quot;undirected&quot; timeformat=&quot;double&quot; mode=&quot;dynamic&quot;> <attributes class=&quot;edge&quot; timeformat=&quot;double&quot; mode=&quot;dynamic&quot;> <attribute id=&quot;weight&quot; type=&quot;float&quot;></attribute> </attributes> <nodes> <node id=&quot;n1&quot; label=&quot;Actor 1&quot;> <spells> <spell start=&quot;0.0&quot; end=&quot;5.0&quot; /> <spell start=&quot;10.0&quot; end=&quot;15.0&quot; /> <spell start=&quot;20.0&quot; end=&quot;25.0&quot; /> </spells> </node> <node id=&quot;n2&quot; label=&quot;Actor 2&quot; start=&quot;0.0&quot; end=&quot;30.0&quot; /> <node id=&quot;n3&quot; label=&quot;Actor 3&quot; start=&quot;10.0&quot; end=&quot;30.0&quot; /> </nodes> <edges> <edge id=&quot;e1&quot; source=&quot;n1&quot; target=&quot;n2&quot; weight=&quot;1.0&quot; /> <edge id=&quot;e2&quot; source=&quot;n1&quot; target=&quot;n3&quot; weight=&quot;1.0&quot; /> <edge id=&quot;e3&quot; source=&quot;n2&quot; target=&quot;n3&quot; weight=&quot;1.0&quot;> <attvalues> <attvalue for=&quot;weight&quot; value=&quot;2.0&quot; start=&quot;0.0&quot; endopen=&quot;10.0&quot; /> <attvalue for=&quot;weight&quot; value=&quot;3.0&quot; start=&quot;10.0&quot; end=&quot;20.0&quot; /> </attvalues> </edge> </edges> </graph> </gexf>
 • 47. Graph Streaming -laajennus
  • Gephi-laajennus, jolla graafidataa voidaan hakea Gephiin virta-muotoisena (vrt. Panisson, 2010)
  • 48. Perustuu yleisempään Graph Streaming API -rajapintamääritykseen (Panisson et al., 2011)
  • 49. Sekä laajennus, että rajapinta ovat kehitteillä ja voivat siis vielä muuttua
  • 50. Perusideana kuitenkin:
   • Tarjotaan (HTTP-pohjainen) rajapinta graafin tilan hakuun
   • 51. JSON (JavaScript Object Notation) -pohjainen vastaus, joka mallintaa graafin muutoksen pyyntöjen välillä
  • -> Laskennallisesti tehokkaampi: XML:ää kevyempi formaatti; riittää, että lasketaan graafin tila annetulla ajan hetkellä
 • 52. Dynamiikan visualisointi Gephillä
  • Datalaboratorionäkymä
   • Solmun ja kaarien ominaisuudet
  • Dynaaminen ladonta
   • Force Atlas
    • Yksi tapa weight -attribuutin visualisointiin
    • 53. Esimerkin parametrisointi:
     • repulsion strenght: 100000.0
  • Aikavalitsimen käyttö
   • Aikavalinnan leveysvalinta
    • Esimerkissä max. 5% kokonaiskestosta
 • 54. Dyn. ladonnasta Gephissä yleisemmin (1/2)
  • Suppeahko esimerkkidata ei nosta kaikkia haasteita esiin. Parempi datasetti ladonnan kokeiluun: File -> Generate -> Dynamic Graph Example...
  • 55. Force Atlas -ladonta:
   • Repulsion ja attraction strenght suhde oltava sopiva, muuten graafin skaalaus muuttuu liikaa ajan funktiona
   • 56. (empiirisesti hyvä suhde 1:1000)
   • 57. Myös gravity oltava riittävä (attraction*20=gravity näyttää tuottavan hyviä tuloksia)
   • 58. Mahdollistaa painotuksen ( weight) visualisoinnin
 • 59. Dyn. ladonnasta Gephissä yleisemmin (2/2)
  • Fruchterman Reingold
   • Solmut säilyttävät paremmin asemansa, algoritmi hallitsee automaattisesti myös skaalaukset
   • 60. Datajoukolle, jolla tuntemat- tomat dynamiikka- ominaisuudet
   • 61. Painotus ei vaikuta visualisointiin
   • 62. Soveltuu erityisesti kaarien muutoksen visualisointiin
  • Gephin vakioalgoritmeista
  • 63. (0.8a) muut eivät näytä tukevan dynaamista ladonta
 • 64. GEXF ja Gephi – haasteet ja mahdollisuudet
  • GEXF
   • Mahdollistaa solmujen, kaarten ja niiden attribuuttien muutosten mallinnuksen
   • 65. Haasteena hienorakenteisten, erityisesti ei-diskreettinen muutosten mallinnus: esim. jokainen weight-attribuutin muutos (1 -> 1.1 -> 1.2 -> 1.3, jne.) pitää kuvata uutena XML-elementtinä.
   • 66. -> tällaisten muutosten mallinnukseen tarvitaan väistämättä Graph Streaming -laajennus tai vastaava menettely
  • Gephi
   • Vain perusominaisuudet GEXF-dynamiikan visualisointiin
   • 67. Merkittävää osaa dynamiikasta ei Gephin nykyversiolla voi mielekkäästi visualisoida
 • 68. Yhteenveto
  • Muutoksen mallinnus verkostoon tuo uusia sovelluskohteita
  • 69. Dynaamisten verkostojen mallinnuksen haasteena potentiaalisesti laskennallinen vaativuus.
   • Tätä voidaan kiertää pyrkimällä mallia luodessa ennakoimaan laskennan tarpeita (vrt. lasketaanko tunnuslukuja vai tehdäänkö dynamiikan visualisointia)
  • GEXF-formaatilla voidaan kuvata dynamiikka verkostossa sen eri tasoilla (solmut, kaaret, attribuutit)
  • 70. Gephi-sovellus sisältää tuen joidenkin dynaamisten ominaisuuksien visualisointiin
  • 71. Dynaaminen verkostomallinnus on selvästi kehittyvä verkostoanalyysiin osa-alue -> voidaan olettaa, että sovellukset ja menetelmät kehittyvät jatkossa
 • 72. Kiitos! Kysymyksiä?
 • 73. Lähteet Carley, M., K. (2003). Dynamic Network Analysis . Summary of the NRC workshop on Social Network Modeling and Analysis. National Research Council. Casteigts, A., Flocchini, P. Quattrociocchi, W., Santoro. N. (2010). Time-Varying Graphs and Dynamic Networks. Panisson, A. (2010). Graph Streaming. Online. Available at: http://gephi.org/plugins/graph-streaming/ Panisson, A., et al. (2011). Specification – GsoC Graph Streaming API. Wiki-page. Available at: http://wiki.gephi.org/index.php/Specification_-_GSoC_Graph_Streaming_API