Reunió Pares.- Jordi Ruiz Reig
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Reunió Pares.- Jordi Ruiz Reig

on

 • 1,545 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,545
Views on SlideShare
1,541
Embed Views
4

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 4

http://www.slideshare.net 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Reunió Pares.- Jordi Ruiz Reig Reunió Pares.- Jordi Ruiz Reig Presentation Transcript

 • Col·legi Públic Attilio Bruschetti
  • Equip de Mestres
  • Horari de classes
  • Horari d’Atenció als Pares i Mares
  • Pla d’acció Tutorial
  • Activitats Extraescolars
  Reunió de Pares i Mares d’alumnes
 • Equip de Mestres
  • TUTOR
  • EDUCACIÓ FÍSICA
  • ANGLÉS
  • REL·LIGIÓ
  • MÚSICA
  • C. DEL MEDI
 • Horari de Classe RELl·IGIÓ INFORM. MÚSICA INFORM. 16-17 INFORM. E.F. INFORM. MÚSICA 15-16 DINAR 12-15 MÚSICA MÚSICA E.F. TUTORÍA 11-12 DESCANS 10:40-11 E.F. RELl·IGIÓ ANGLÉS E.F. 9:50-10:40 ANGLÉS ANGLÉS RELl·IGIÓ ANGLÉS 9-9:50 Dijous Dimecres Dimarts Dilluns HORES
 • Horari d’atenció a Pares Sala de conferències Dilluns, Dimecres i Divendres 11-12 David Abellán TUTOR Aula música Dilluns i Divendres 11-12 Eva Brisa MÚSICA Despatx 5 Dijous i Divendres 15-16 Salvador Pla REL·LIGIÓ Aula informàtica Dimecres i Dijous 11-12 Sheila Carrasco C. DEL MEDI Despatx Anglés Dimarts i Dimecres 11-12 Francisco Vázquez ANGLÉS Pabelló 2 Dilluns i Dimarts 15-16 Jordi Ruiz E.F LLOC HORARI PROFESOR ASIGNATURA
 • L’acció Tutorial a Primària A lo llarg del curs Tutors de nivell i/o ciclr junt amb el orientador Diseny de una fitxa o carpeta individual de tutoría que facilite la recollida de informació i seguiment, a més de recollir els aspectes o punts tractats en les entrevistes individuals amb l’alumne i amb els pares. Septembre Octubre Tutor y orientador Recollida de informació: -Dades personals i familiars. -Dades rellevants sobre la seua historia familiar i escolar. -Característiques personals: interessos, motivació, estil de aprenentatge, adaptació personal familiar i social e integració en el grup-classe. -Competència curricular. -Necesitats educatives 1 Coneixement de l’ alumnat: Propiciar el coneixement de les caracterísques propies de l’alumne Dates Responsables Actuacions Objetiu
 • L’acció Tutorial a Primària Septiembre Octubre Equipo de ciclo Profesorado especialista Tutor Selecció de contenidos prioritarios y básicos. Diseño de evaluación inicial al comienzo del ciclo o curso. -Criterios e indicadores -Instrumentos -Técnicas 3. Adecuació de l’enseñanza: Adequar las pro- gramacions, l’enseñança i l’avaluació, a la diversidat de l’alumnat A lo largo del curso. Tutor Registre acumulatiu de informació rellevant: -Recollida de informació mitjançant entrevistes periòdiques. -Registro de incidentes. -Observacions sobre la seua actitud, comportament, habilitats demostrades, dificultats, etc. 2. Seguiment de l’alumnat: Realitzar el seguiment personalitzat de cada alumne Dates Responsables Actuacions Objetiu
 • L’acció Tutorial a Primària A lo llarg del curs. Tutor Reunions: EstablIr un calendari de reunions Convocar les reunions Establir el guió de les reunions Obrir acta de les conclusions 4. Coordinació del professorat: Potenciar la coordinació dels professors que impartisquen ensenyança a un mateix grup d’alumnes. Dates Responsables Actuacions Objetiu
 • L’acció Tutorial a Primària A lo llarg del curs. Tutor Orientador Departament de coordinació de l'Acció Tutorial Equip directiu Calendari de reunions generals amb els pares i mares: Procediment per a mantindre entrevistes amb les famílies i periodicitat. -Entrevistes de tutoria. -Entrevistes amb el professorat. -Entrevistes amb l'orientador. Dissenyar models d'informes, butlletí d'informació, notes i comunicats, part d'absències, etc. Col·laborar amb el consell escolar i l'APA en l'organització de xarrades, trobades, escola de pares, etc. 5. Tutoria amb les famílies: Implicar les famílies en l'educació dels alumnes per a unificar criteris i pautes educatives que redunden en una major coherència entre escola i família. Dates Responsables Actuacions Objetiu
 • L’acció Tutorial a Primària A lo llarg de l’any. Tot el professorat del centre. Colaborar en l’ elaboració i revisió del pla de tutoría i orientació. Elaborar les programacions de tutoría d’acord als plans establerts. Presentar als alumnes i a les families els plans i programes de tutoría i propiciar la seua colaboració recollint sugerències. 6. Elaboració de plans: asumir com a tarea propia dels docents la orientació i la acció tutorial dels alumnes. Dates Responsables Actuacions Objetiu
 • L’acció Tutorial a Primària A lo llarg del curs Prioritariament durant el primer trimestre. 7. Atenció a les NEE: Atendre als alumnes que presenten necesitats educatives especials buscant la optimització dels recursos i la màxima integració de l’alumnat. Unitat de apoyo educatiu. -Elaborar les adaptacions curriculars. -Establir programes de reforç pedagògic. -Organitzar ajudes y recursos especials. .Realitzar un seguiment de l’alumnat. -Evaluar la resposta educativa. Orientador. UAE Prendre decisions sobre la modalitat de escolarització. Profesorat Tutor Orientador Identificar las necesitats educatives de l’alumnat. -A partir de la evaluació inicial. -Mitjançant el seguiment de l’alumnat, observant el procés d’ensenyança aprenentatge, rendiment acadèmic, etc. -Exploracions psicopedagògiques. Dates Responsables Actuacions Objetiu
 • L’acció Tutorial a Primària A lo llarg de l’any. Tutor y orientador Coneixer las característques del grup clase: -Mitjançant observació directa. -Técniques sociomètriques. -Enquestes. -Observació externa. Programar activitats complementàries i/o extraescolars: -Eixides culturals. -Convivències. Elecció de càrrecs de representació: Delegat Acordar normes de funcionament del grup classe en desenvolupament de lo establert en el RRI. Establir càrrecs y encàrrecs que possibiliten que cada alumne dedique part del seu temps en benefici del grup classe. 8. Convivència en classe: Propiciar el clima de clase adecuat per a la convivència i el treball escolar buscant l’acceptació de tots els alumnes. Dates Responsables Actuacions Objetiu
 • L’acció Tutorial a Primària Juny Tutor Equip de professors Orientador C.C.P. -Elaborar informes individualitzats de final de cicle i/o etapa. -Disenyar un plà de traspas de informació. -Organitzar las sessions d’avaluació. -Prendre decisions sobre la promoció de l’alumnat d’acord als criteris de promoció establerts al projecte curricular. -Establir, analitzar y contemplar les mesures curriculrs y organitzatives d’atenció a la diversitat a l’hora de decidir sobre la promoció de l’alumnat. 9. Promoció: Afavorir el pas de l’alumnat d’un cicle a altre i d’una etapa educativa a la sigüent. Dates Responsables Actuacions Objetiu
 • L’acció Tutorial a Primària A lo llarg de l’any. Tutor Profesor Orientador Cap d’estudis -Organitzar reunions de forma separada y conjunta entre las parts. -Fer de interlocutor. 10. Mediació: Mediar en situacions de conflicte entre l’alumnat, o amb el professorat o la familia, buscant sempre una eixida al mateix. Dates Responsables Actuacions Objetiu
 • Activitats Extraescolars
  • VISITA AL PALAU DE LA MÚSICA
  VISITA AL CASTELL DE XÀTIVA VISITA A LA COVA NEGRA