• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Artur Nogueral
 

Artur Nogueral

on

 • 1,453 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,453
Views on SlideShare
1,451
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

2 Embeds 2

http://blocsol.blogspot.com 1
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Artur Nogueral Artur Nogueral Presentation Transcript

  • BIBLIOTECA Llegir per pensar, sen tir, estimar, projectar, c onviure… per viure! Ar tur Noguerol Barcelona, 17 octubre 2007 Biblioteca i cur rículum
  • "L’educació ha de respondre al repte d’ensenyar amb èxit tots el nens matriculats als sistemes educatius. En l’actualitat hem d’aconseguir que tots els alumnes arribin a uns nivells de rendiment educatiu que abans estaven reservats a un grup reduït de la població. Necesitem una base teòrica més sòlida per educar un nombre cada vegada més gran d’alumnes i portar-los a tots més lluny que mai, d’acord amb les exigències de la societat moderna." (GLASER, R.)
  • "L’educació ha de respondre al repte d’ensenyar amb èxit tots el nens matriculats als sistemes educatius. En l’actualitat hem d’aconseguir que tots els alumnes arribin a uns nivells de rendiment educatiu que abans estaven reservats a un grup reduït de la població. Necesitem una base teòrica més sòlida per educar un nombre cada vegada més gran d’alumnes i portar-los a tots més lluny que mai, d’acord amb les exigències de la societat moderna ." (GLASER, R.)
   • Com ensenyar a LLEGIR a la BIBLIOTECA per APRENDRE de tot
    • Que i com llegir per aprendre
    • Biblioteca i accions docents
    • Conclusió
   • Com ensenyar a LLEGIR a la BIBLIOTECA per APRENDRE de tot
    • Qu è i com llegir per aprendre
    • Biblioteca i accions docents
    • Conclusió
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
  • ALUMNAT PROFESSORAT NO SAP RES L’important és captar (incorporar) tot el que s’ha explicat, l’atenció focalitzada. El silenci és el millor aliat de l’aprenentatge, la memòria per repetir tot el captat (la ciència construïda), … GUARDIÁ DEL SABER, transmissor de la ciència i els coneixements culturals, responsable de la pervivència de la cultura
  • LECTOR TEXT El cervell és un receptacle passiu. L’important és percebre bé els estímuls, La concentració i l’atenció del lector. El silenci és el millor aliat del aprenentatge. Cal tècniques de lectura eficaç, els prerrequisits individuals… La CI ÈNCIA El SABER La CULTURA
  • PROCESO LECTOR DESCODI-FICACIÓ COMPRENSIÓ d ó na
  • les tospes aulenten els nolistens al trosp è s. Si les escapes són fora del lantifon de la teva entrija, perquè els nolistens no remplin les escapes oristes, Si les escapes són fora del lantífon de la teva entrija,
  • Si hi ha escapes fora del lantífon de la teva entrija, perquè els nolistens no remplin les escapes oristes, les tospes aulenten els nolistens al trosp è s. Què fan les tospes ? Qué aulenten?, on? Amb quina finalitat? Per què ho han de fer? Les escapes que són fora del lantínfon, com són? De qui és la entrija? Dibuixa el que has entès.
  • Sgosn un etsdui d’una uivenrstiat agnlsea, no ipmotra l’ordre en què les llteers etsan ersciets, l’úicna csoa ipormtnat és que la pmrirea i la derrara lltera etisigun ecsrites en la psioicó cocrrtea. La rstea pot estar ttaolmnte malament i tot i així pordàs lleigr-lo sesne pobrleems. Això és pquerè no lleigm cada lltera sinó que cpoesm la praulaa com un tot. Pesornamelnt em smbela icrneïlbe...
  • MESTRE CONCEPCIÓ BANCÀRIA
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
  • Sabers i competències
   • Transformació d’in-formacions en co-neixements viables et transferibles.
   • Integració de co-neixements en es-quemes cognitius.
   • Creació de relacions per a ser uti-litzades .
   • Memorització.
   • Acumulació de coneixements.
   • Simple associació entre coneixe-ments.
   BIBLIOTECA (aprendre) EL LLIBRE (de text)
  • Competències i activitats
   • A partir de l’alum-nat.
   • A partir de projec-tes de recerca o de situacions proble-màtiques.
   • Relacions didàc-tiques interactives .
   • A partir del profes-sorat.
   • Moltes activitats d’exercicis (repe-titius) d’aplicació pràctica.
   • Relacions didàc-tiques verticals.
   BIBLIOTECA (aprendre) EL LLIBRE (de text)
  • Competències i expectatives
   • Desenvolupament de competències.
   • Respostes a qüesti-ons complexes.
   • Col·laboració i cooperació.
   • Relacions d’inter-dependència.
   • Adquisició de coneixements tancats.
   • Desenvolupament d’automatismes.
   • Individualisme.
   • Relacions de competició.
   BIBLIOTECA (aprendre) EL LLIBRE (de text)
  •  
   • Un nen o nena davant la TV rep en una setmana la informació que va rebre Aristòtil durant tota la seva vida.
   • El 96% de nens i nenes entre el 4 i els 10 anys veuen la televisió cada dia; el 93% superen les 3 hores diàries i el 75% reconeixen que és la seva activitat preferida.
   • I els mòbils, i les consoles de joc?
   • I Internet?
   • I...?
   Consulteu: Quaderns del CAC número extraordinari - Novembre 2003 - Llibre blanc: L'educació en l'entorn audiovisual
  • ALUMNAT PROFESSORAT En el di àleg construïm el SABER que és social, compartit i resultat de l’ACORD Comparteix el seu saber, dialoga i guia Comparteix el seu saber, i dialoga
  • MESTRA CONCEPCIÓ SÒCIOCONSTRUCTIVISTA
  • LECTORA TEXT El cervell est à contínuament actiu . L’important actualitzar els coneixements, saber dialogar i contrastar. Cal completar el que hi ha al text, llegir entrel í nies, anticipar, inferir… LLEGIR , en definitiva, é s PENSAR LECTORS
   • Postura crítica:
   • La ciència no està acabada, es construeix socialment, és deba-tible, perquè és cultura (Khun) .
   • El comportament és més que el conjunt d’accions aïllades:
     • Les causes de l’èxit/fracàs són múltiples.
     • Més que saber “coses” cal aprendre a saber “fer coses”, a “ser”, a “conviure” i a “aprendre a aprendre”.
  • PROCESO LECTOR DESCODI-FICACIÓ COMPRENSIÓ d ó na
  • PROCESO LECTOR DESCODI-FICACIÓ COMPRENSIÓ es recolza inici i control de t é com a objectiu
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
  • LECTOR/A TEXT CONTEXT d’ALFABE-TITZACIÓ LECTURA INTERACCIÓ “ LECTORS”
  • llegir El significat és al text, cal “descobrir-lo” A partir dels coneixements previs, el lector construeix el sig-nificat, “omple” els buits. El significat es “construeix” socialment a par-tir del text, els lectors i el context en què es produeix. S’ensenya formalment a partir de la descodificació. Ensenyament estratègic centrat en les interacci-ons a l’aula. Ensenyament crí-tic de conscien-ciació de la fun-ció social del text. didàctica En la descodi-ficació i la comprensió literal. En els processos cognitius i metacognitius En els contextos socials de producció i recepció del text. èmfasi D. Cassany
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
  • LECTOR/A TEXT CONTEXT d’ALFABE-TITZACIÓ
  •  
  •  
  •  
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
  • LECTOR/A TEXT CONTEXT d’ALFABE-TITZACIÓ LECTURA
  • LECTURA per a la VIDA QUOTIDIANA
  • la VIDA QUOTIDIANA Solució de problemes. Recerca focalitzada d’informació. Seguir manuals d’instruccions. …
  • LECTURA per a la VIDA QUOTIDIANA APRENDRE a SER i CONVIURE
  • APRENDRE a SER i CONVIURE EST È TICA pel plaer de llegir, liter à ria, PROJECTIVA Dial ò gica.
  • LECTURA per a la VIDA QUOTIDIANA APRENDRE a PENSAR APRENDRE a SER i CONVIURE
  • APRENDRE a PENSAR Realització d’activitats d’estudi. Solució de problemes. Comprensió global d‘un contingut. Revisió dels propis escrits. Recerca focalitzada d’informació. Completar informacions. Seguir instruccions (guions de treball). …
  • LECTURA per a la VIDA QUOTIDIANA APRENDRE a INTERPRETAR CRÍTICAMENT APRENDRE a PENSAR APRENDRE a SER i CONVIURE
  • APRENDRE a INTERPRETAR CRÍTICAMENT Reconèixer els components del text i com utilitza els recursos. Construcció personal i social dels significats. Reconeixement de la funcionalitat del text i les funcions socials que hi apareixen. Identificació de la ideologia present al text i de les implicacions de les estructures de poder.
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
  • LECTOR/A TEXT CONTEXT d’ALFABE-TITZACIÓ LECTURA
  • LECTOR/A TEXT CONTEXT d’ALFABE-TITZACIÓ LECTURA
  • hipertext TEXT Intertextualitat Forma Contingut
  • Formes (estructures) Extralingüístiques Lingüístiques Paralingüístiques
   • En parlar o escriure tenim una sèrie d’idees que es relacionen entre elles seguint un “patró temàtic” (macroestructura) que les fa coherents.
   Tot text es contemplar des de dos punts de vista: des del que es vol dir (contingut) i des de com es diu (forma).
   • En parlar o escriure presentem les nostres idees seguint un “patró estructural” (superestructura), pactat socialment, que en facilita la seva comprensió.
   FORMA I CONTINGUT
   • En parlar o escriure tenim una sèrie d’idees que es relacionen entre elles seguint un “patró temàtic” (macroestructura) que les fa coherents.
   Tot text es contemplar des de tres punts de vista: des del que es vol dir (contingut) i des de com es diu (forma).
   • En parlar o escriure presentem les nostres idees seguint un “patró estructural” (superestructura), pactat socialment, que en facilita la seva comprensió.
   FORMA I CONTINGUT
   • En parlar o escriure utilitzem les nostres idees amb una funció determinada i amb uns objectius d’àmbit social.
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetizador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
  • LECTOR TEXT CONEIXEMENTS del MÓN OBJECTIU CONTEXT d’ALFABE-TITZACIÓ LECTURA COMPRENSIÓ DE TEXTOS
  • PROBLEMES DE COMPRENSIÓ LECTORA LECTOR/A TEXT No preveu les conductes necessàries per comprendre No identifica els elements constitutius del text No reela-bora les informa-cions No fa hipòtesi sobre el text No fa inferències No pensa: no manipula per extreure conclusions AFECTIUS No s’implica en l’activitat Rebutja la presen-tació Veu l’escola com un lloc on no té res a fer, cap paper Rebutja la quantitat de lectura COGNITIUS Desconeix as-pectes essen-cials del tòpic Desconeix les funcions de les paraules Desconeix els components del text No reconeix les inconsis-tències del text No presenta claus eficients per a la lectura CRÍTICS Només desco-difica el text i el significat literal No identifica els indicadors de poder No interpreta els indicadors del text PROCEDIMENTALS No es qües-tiona el text CONTEXT D’ALFABETITZACIÓ
  • COMPRENSIÓ DE TEXTOS INFERENCIAL LITERAL Acc é s l è xic An à lisi proposicional (microestructura) Integració (hip ò tesis i infer è ncies) Resums (identificació de temes, macroestructura) Elaboració (reorganització de les idees) CRÍTICA Ideologia del text Utilització del text
   • Què i com llegir per aprendre
   • Presa de posició prèvia
     • La postura de la pedagogia “banc ària” .
     • La postura de la pedagogia crítica.
   • Elements de la lectura:
     • El context alfabetitzador.
     • La lectura.
     • El “text”.
     • El lector i la lectora (estrat ègies de la lectura ) .
   • Com ensenyar a LLEGIR a la BIBLIOTECA per APRENDRE de tot
    • Qu è i com llegir per aprendre
    • Biblioteca i accions docents
    • Conclusió
   • Com ensenyar a LLEGIR a la BIBLIOTECA per APRENDRE de tot
    • Qu è i com llegir per aprendre
    • Biblioteca i accions docents
    • Conclusió
  •  
  •  
  •  
  • Aprendre les ciències, és « aprendre a parlar ciències » (Lemke,1990, 1996 ; Laplante 2000, 2001), funcions lingüístiques
   • L’alumne o alumna que aprèn ciències ha de ser capaç de:
    • definir amb les seves paraules un concepte,
    • observar i descriure objectes,
    • explicar fenòmens,
    • posar un problema de naturalesa científica,
    • formular hipòtesis ,
    • concebre i escriure el procediment d’una experiència, o de formular una conclusió,
    • redactar un informe d'experiència o
    • presentar una recerca documental
  • Estructura del currículum
  • APRENDRE LLENGUA Competència lingüístico-semiòtica Aprenentatges … Aprenentatges … Aprenentatges biològics Aprenentatges literaris Aprenentatges químics Aprenentatges físics Aprenentatges geològics Aprenentatges històrics Aprenentatges geogràfics
  • FINALITATS educatives COMUNICAR comprendre interaccionar produir mediar ORAL Construir REFER ÈNCIES culturals (interculturals) REFLEXIONAR AUDIO- SCRIPTURAL LLENGUA COMUNICACI Ó
  • Procés global del treball
   • Planificació del treball i compromís
    • Previsió i bases d’orientació
   • Elaboració de la informació
   • Captació de la informació (recull de dades)
   • Comunicació de la informació
   • CONTROL DEL PROCESO
    • Recerca d’informació
    • Passos del procés (fitxes de seguiment)
   • Com ensenyar a LLEGIR a la BIBLIOTECA per APRENDRE de tot
    • Qu è i com llegir per aprendre
    • Biblioteca i accions docents
    • Conclusió
   • Com ensenyar a LLEGIR a la BIBLIOTECA per APRENDRE de tot
    • Qu è i com llegir per aprendre
    • Biblioteca i accions docents
    • Conclusió
  • LECTURA LECTORA TEXT CONEIXEMENTS del MÓN COMPRENSIÓ DE TEXTOS OBJECTIU INTERACCIÓ “ LECTORS” CONTEXT d’ALFABE-TITZACIÓ
  • Asociacions culturals Administraci ó educativa Asociacions socials Mares i pares de l’alumnat Centre educatiu Biblioteca /mediateca Popular municipal Biblioteca de l’aula Biblioteca del centre Ràdio i televisions locals Ràdio/TIC/TV web 2.0, blogg, xat, fòrum Comunitat educativa MESTRES NEN S Aula O A E
  • Es llegeixen llibres per aprendre a conèixer, a saber fer, a ser i a conviure… Per aprendre Al llarg de tota la vida.
  •