• Save
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam B&R / 3.10.2013

Like this? Share it with your network

Share

Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam B&R / 3.10.2013

 • 235 views
Uploaded on

Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností, kterou musí IT oddělení zajistit nad rámec samotného provozu. S příchodem virtualizace se změnil i způsob jakým lze data chránit a na trhu se......

Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností, kterou musí IT oddělení zajistit nad rámec samotného provozu. S příchodem virtualizace se změnil i způsob jakým lze data chránit a na trhu se objevily nástroje, které jsou pro tyto účely přímo navrženy.

V tomto webináři bych vás rád seznámil s produktem Veeam Backup & Replication a zároveň vám nabídnul alternativy a jejich jednoduché srovnání.

Zúčastněte se webináře a zajistěte si tak informace, které vám pomohou při ochraně dat ve vašem virtuálním prostředí. Platí pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-V virtuální infrastruktury.

Agenda:
-------------
* ochrana dat ve virtuálním prostředí
* představení Veeam backup & Replication
* zálohování
* obnova
* replikace
* dostupné edice a jejich srovnání
* licencování
* alternativy k Veeam Backup & Replication
* aktuální nabídky a promo akce

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
235
On Slideshare
235
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Poskytujeme komplexní služby v oblasti virtualizace, cloudu a správy systémů. Dodáváme projekty na klíč od návrhu a plánování přes dodávku hardware a software, implementaci, až po následnou správu celého řešení, a včetně projektového řízení.
 • *This slide is animated*
 • User-directed item recovery from any application or database: for example, ticket tracking systems, bug tracking systems, content management systems, CRM systems, custom applications

Transcript

 • 1. Jaroslav Prodělal, OldanyGroup consultant Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam Backup & Replication 3.10.2013
 • 2. Agenda 1. Představení společnosti 2. Náplň webináře – …viz. další slide… 3. Něco navíc – důleţité info 4. Pozvánka na další webináře 5. Kontaktní informace
 • 3. Náplň webináře 1. Představení společnosti Veeam 2. Představení produktu Veeam Backup & Replication 3. Základní vlastnosti VBR 4. Zálohování 5. Obnova 6. Replikace 7. Verze 7 8. Dostupné edice a licencování 9. Alternativy 10. Aktuální promo akce a zvýhodnění 11. Dostupné zdroje informací
 • 4. Představení společnosti¨ • česká společnost zaloţená v roce 2005 • moderní a inovativní technologie v oblasti ICT • vize dosaţení maximální efektivity při vyuţívání ICT prostředků • profesionalita, odbornost a snaha naleznout individuální řešení
 • 5. Naše stěžejní služby • implementační a konzultační sluţby (oblast virtualizace a správy OS systémů, tvorba ZD) • externí správa serverových systémů Linux, Windows, VMware • virtualizace serverů a desktopů (a související technologie) • budování a správa cloudových systémů • dodávky hardware a software • dodávky komplexních projektů „na klíč― (předprodejní podpora, analýza, návrh řešení, nabídka, pilotní projekty, dodávka, implementace, (za)školení, správa)
 • 6. Co ještě děláme • synergický vývoj aplikací (pro naše projekty TiCtOG, BeeScale) • vzdělávání a školení • příprava podkladů pro technickou specifikaci zadávací dokumentace VŘ • řízení projektů (IT management) (krátkodobý, dlouhodobý) • zajištění financování projektů
 • 7. Působnost společnosti Česká republika s regionálním zastoupením http://oldanygroup.cz/kontakty/ Slovenská republika se zastoupením v Bratislavě OldanyGroup s.r.o. OldanyGroup Slovakia s.r.o.
 • 8. Vybrané reference
 • 9. O Veeam • zaloţeno v roce 2006 • lídr v oblasti ochrany dat ve virtuálním prostředí • stále sbírá ocenění za své produkty – zejména Veeam B&R • silné postavení na trhu – záruka kontinuálního vývoje • dostupný obchodní i technický tým pro ČR
 • 10. Na co se zaměřit při výběru zálohovacího řešení pro VMware nebo Hyper-V? 1. Celková doba zálohování (zálohovací okno a RPO) 2. Obnovitelnost zálohy 3. Celková doba obnovy z existující zálohy (RTO) 4. Moţnosti obnovy 5. Škálovatelnost a snadné ovládání
 • 11. Představení Veeam B&R
 • 12. Základní vlastnosti Veeam B&R • 2-v-1: zálohování a replikace • bez agentů • vPower – Instant VM Recovery – virtuální laboratoř (on-demand sandbox) – SureBackup – U-AIR • deduplikace a komprese • podpora VMware vSphere a Microsoft Hyper-v
 • 13. Vlastnost Popis Přímý přístup do SAN Dosaţení lepšího výkonu a kratšího zálohovacího okna díky přesunu zátěţe z ESX serverů a LAN Integrace vSphere a vStorage API (Changed Block Tracking, CBT) Kompletní zálohy včas, moţnost zálohovat častěji Rozšířená integrace VSS a integrita dat aplikací Obnova kritických Windows aplikací (Microsoft Exchange, Active Directory, SQL Server, etc.) SmartDedupe™ a Komprese Razantní sníţení poţadavků na úloţiště Ověření obnovitelnosti zálohy Jistota obnovy ze zálohy Zálohování / Backup
 • 14. Ověření obnovitelnosti  Ověří obnovitelnost každé zálohy – Kaţdého virtuálního stroje – Kaţdého bodu obnovy (restore point)  Neprodluţuje zálohovací okno ani nevyţaduje další hardware a obsluhu Check all Check some Checksum
 • 15. 1 Publish 2 Start 3 Verify Backup Repository 1 Publish 2 Start 3 Verify VM OS App Report Verification Job Jak funguje SureBackup  Veeam Backup Server Fenced-off Environment Read-only
 • 16. Obnova / Restore
 • 17. Okamžitá obnova VM  Rychle: Spuštění VM přímo ze souboru zálohy  Snadno dostupné: Vyuţívá existujících záloh a zařízení  Dává Vám více času: Uţivatelé mohou pracovat, zatímco Vy řešíte problém
 • 18. U-AIR  Žádné speciální licence pro aplikační agenty  Bez nutnosti kupovat další produkt  Ţádné další speciální zálohy  Podporuje všechny virtualizované aplikace  Robustní — neváţe se na specifická rozhraní aplikací  Podporuje administrátorem i uživatelem řízenou obnovu – Průvodce pro administrátorem řízenou obnovu poloţek z Microsoft Exchange, Active Directory a SQL Server – Uţivatelem řízená obnova všech aplikací a databází  Udržuje oddělení oprávnění mezi backup administrátory a vlastníky aplikací
 • 19. On-demand sandbox  Okamţité spuštění skupiny produkčních VMs v Izolovaném (lab) prostředí  Spuštění z libovolné zálohy  Spuštění přímo ze souboru zálohy, bez jakýkoli změn na něm  Nová a snazší cesta, jak dosáhnout: – Ladění chyb – Testování nových řešení – Testování záplat a updatů – Testování bezpečnosti – Modelování databází nebo získávání dat – Testování automatizace (skriptování pro sloţité úlohy) Využijte investice, které jste provedli do zálohování — nechte Vaše zálohy pracovat pro Vás.
 • 20. Vlastnost Popis Okamţitá obnova VM Nejlepší RTO a nejvyšší SLA pro kaţdou VM U-AIR (univerzální obnova poloţek aplikací) Rychlá a jednoduchá obnova souborů nebo poloţek aplikací, niţší náklady v IT, ţádná další zálohy Okamţitá obnova souboru pro kaţdý file system Patent-pending Instant indexing Splnění poţadavku na zdokumentování zálohy souborů z Windows systémů bez prodluţování doby zálohy Vyhledávání souborů uvnitř VM Najděte a obnovte soubory Windows rychleji k zajištění rychlejší odezvy sluţeb uţivatelům On-demand sandbox Zbavte se nákladů na dedikovaný test lab a další zátěţi kvůli extra snapshotům VM Obnova / Restore
 • 21. Replikace
 • 22. Vlastnost Popis 2-in-1: zálohování a replikace Ušetřete náklady, sniţte komplexnost, dosáhněte lepších RTOs a RPOs, vyuţijte dalších moţností virtualizace On-site replikace Vysoká dostupnost (High availability) Off-site replikace Disaster recovery Zlomek ceny tradičních CDP řešení Není nutno kupovat drahý specializovaný produkt nebo deduplikační úloţiště Selektivní replikace (konkrétní VM vs. LUN) Lepší výkon, niţší nároky na pásmo linky WAN akcelerace Replikace přes pomalé WAN linky Replica Rollbacks Rollback k předchozímu stavu při nutnosti spuštění repliky Replikace / SmartCDP
 • 23. Centralizovaná správa  Sdruţování zálohovacích serverů pro neomezenou škálovatelnost  Konsolidované výstrahy a reporty  Vyhledávání napříč všemi VM a existujícími soubory  Automatizace pomocí SDK, RESTful API
 • 24. Veeam Backup & Replication v7
 • 25. Nové vlastnosti v7 Odstraňte překáţky pro ukládání dat do vzdálené lokality Built-in WAN acceleration Získejte více z vašeho virtuálního prostředí Záloha ze snaphostů diskového pole Vylepšené zálohování a obnova pro vCD Nativní podpora pásek Virtual lab pro repliky vSphere Web Client plug-in Obnovte přesně co potřebujete během minut, ne hodin Veeam Explorer for Microsoft SharePoint Samoobsluţná obnova VMs a souborů uţivateli Virtual Lab for Hyper-V MDP Další úroveň s v7 Benefit pro zákazníky
 • 26. V říjnu řada webinářů s praktickými ukázkami zejména pro Veeam Backup & Replication. https://oldanygroup.webex.com http://goo.gl/zNQe5n Vzdělávejte se formou našich webinářů a vyhrajte tablet Samsung Galaxy Tablet 2
 • 27. Dostupné edice a licencování
 • 28. Edice Tři edice, abyste si mohli vybrat tu, která vyhovuje jejím potřebám a rozpočtu. Produkt Standard Enterprise Enterprise Plus Veeam Backup & Replication    Veeam Backup Management Suite    Veeam Backup Essentials    Veeam Backup & Replication Cloud Edition   
 • 29. Licencování a ceny Licencování, maintenance a slevy: • Licencujese „per socket„= licencuje se kaţdý obsazený socketv serveru,na kterémběţí virtuálnístroje, které chci chránit (zálohovatnebo replikovat) • Jiţ se nerozlišuje počet jader • Speciálníbalíčky • V ceně licence je 1 rok maintenance,následně třeba dokupovatpro moţnost update/upgradea technicképodpory(cca 20% z ceny licence za 1 rok) • Slevy pro veřejný sektor (15%) a školství(40%) • Ve větších objemech projektové ceny Ceny jsou bez DPH.
 • 30. Informace a služby
 • 31. Dostupné zdroje informací • Produktová stránka – www.oldanygroup.cz/go/vbr • Web výrobce - www.veeam.com/cz • Release notes - http://www.veeam.com/veeam_backup_7_0_release_notes_rn.pdf • v7 FAQ - http://forums.veeam.com/viewtopic.php?f=2&t=17633 • Knowledge base - http://www.veeam.com/kb • Licensing portal - http://www.veeam.com/manage_licenses.html Správa licenčních klíčů na licenčním portále http://goo.gl/7hQj5L
 • 32. Naše služby v oblasti Veeam produktů • konzultace / předprodejní i poprodejní podpora • analýza prostředí • návrhy řešení • předběţné kalkulace • nabídka • zadávací dokumentace • pilotní projekty • dodávka SW • implementace • (za)školení • správa
 • 33. Alternativy k Veeam Backup & Replication
 • 34. Alternativy k Veeam Backup & Replication Nakivo www.nakivo.com … a celá řada dalších, zejména z řad tzv. „legacy― zálohovacích software.
 • 35. Promo akce
 • 36. Aktuální promo akce a zvýhodnění 1/ Výhodné ceny modelů Dell EqualLogic Detailní informace a další promo akce http://oldanygroup.cz/go/promo
 • 37. Vzdělávejte se formou našich webinářů a vyhrajte tablet Samsung Galaxy Tablet 2
 • 38. Aktuální informace něco navíc
 • 39. Konec podpory Windows XP • ohlášený konec podpory MS Windows XP a Office 2003 na 8.4.2014 • od tohoto data se nebudou vydávat bezpečnostní záplaty • předpoklad zneuţívání chyb v systému Chcete-li pomoc s přechodem na Windows 7 nebo 8, obraťte se na nás.
 • 40. Vhodné zdroje informací a pozvánka na další webináře
 • 41. Newsletter • snadná registrace • moţnost kdykoli se odhlásit • výběr okruhů, které vás zajímají • moţná změna okruhů http://oldanygroup.cz/go/NL
 • 42. RSS • čtení informací „na přání― • snadná dostupnost informací i z mobilu • doporučujeme RSS čtečku feedly.com http://oldanygroup.cz/go/rss
 • 43. Vyberte si sami téma webinářů • dotazník pro výběr témat webinářů • na základě zpětné vazby budeme připravovat témata webinářů http://oldanygroup.wufoo.com/forms/z7x1z5/ http://goo.gl/MBqknz
 • 44. Pozvánka na další webináře 1. Uţivatelská zařízení ve firemním prostředí, jejich správa a provoz WiFi LAN 4.10. 09:00 2. Dell VRTX - datacentrum vše-v-jednom za skvělou cenu 7.10. 14:00 Pokročilé funkce (virtuální laboratoř, SureBackup, U-AIR) ve Veeam Backup & Replication v7 (praktická ukázka) 10.10. 9:00 3. Unikátní funkce a novinky ve Veeam Backup & Replication verze 7 15.10. 09:00 4. …a další včetně praktických ukázek… https://oldanygroup.webex.com
 • 45. http://twitter.com/oldanygroup http://facebook.com/oldanygroup Váš primární kontakt Jaroslav Prodělal 777 23 22 21 jprodelal@oldanygroup.cz / www.oldanygroup.cz Děkuji za pozornost!