AVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP de Nom ...

2,565 views
2,322 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP de Nom ...

 1. 1. Colors per a treballarConsol Fernández: MarrónJosé: blauGustavo: taronjaMaria: verd------Aquí per comentarisAra que tots hem opinat en lapartat valoració del treball de grup ens faltarà redactar-ho bé perquè hi ha frases repetides.------------ AVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP de VIRTUAL 21Per avaluar el procés del treball en grup hem decidit seguir el següent procediment: - En primer lloc, valorar el grau d’acompliment de cada un dels acords consensuats a principi de curs, mitjançant una escala constituïda per quatre valors: totalment aconseguit, en gran mesura, bastant, poc o rés. Al final de cada apartat, introduïm un quadre que ens permetrà recollir les observacions i comentaris més significatius. - Finalment, presentarem unes valoracions globals, amb els graus d’assoliment de les propostes de millora que es van fer a la autoavaluació de l’activitat 2. Freqüència de connexió a) La freqüència de connexió dels components de grup s’espera que sigui diària o cada dos dies com a màxim.Totalment X En gran mesura Bastant Poc o rés b) Els membres del grup hauran de realitzar, com a mínim, una aportació a l’espai de debat cada 72 hores.
 2. 2. Totalment X En gran mesura Bastant Poc o rés c) El temps màxim de resposta als missatges dependrà de si va dirigit a un component en concret del grup (en aquest cas el temps màxim de resposta és de 48 hores) o si va dirigit al grup (en aquest cas serà 24 hores).Totalment X En gran mesura Bastant Poc o rés d) És obligat avisar amb antelació d’absències previstes, superiors a 72h a l’espai de debat.Totalment X En gran mesura Bastant Poc o rés e) En cas d’absència no prevista per part d’un membre de l’equip o de desatenció a les seves tasques programades: S’intentarà connectar amb aquest membre via correu electrònic (gmail.com i uoc.com). No ha estat necessari x f) En cas de fallades tècniques o motius personals que provoquen la desconnexió del grup es necessari comunicar-ho als membres del grup i/o al consultor. No ha estat necessari xOBSERVACIONS I COMENTARIS:Escriviu les vostres observacions i/o puntualitzacions respecte a tot aquest apartat...Sistema de repartició de treballRepartició del treball entre els diversos components del grupa) En principi, el treball es repartirà en funció del paper que cada component del grupadopti en l’empresa virtual, i, de la seva formació.Totalment x En gran mesura Bastant Poc o résb) En el cas de disposar d’un breu espai de temps per a realitzar unes tasquesdeterminades, el treball es repartirà en funció de la formació, i, el temps de que disposicada component del grup.Totalment En gran mesura Bastant Poc o résOBSERVACIONS I COMENTARIS:
 3. 3. Escriviu les vostres observacions i/o puntualitzacions respecte a tot aquest apartat...Coordinació de les tasques a) Coordinació general del projecte: Estar atent a les tasques pendents i als terminis previstos.Totalment x En gran mesura Bastant Poc o rés b) Interlocutor amb el consultor.Totalment x En gran mesura Bastant Poc o rés c) Coordinació Pedagògica: coordinar tasques i decisions pedagògiques:Totalment x En gran mesura Bastant Poc o rés d) Coordinació Tècnica: coordinar tasques i decisions tècniques:Totalment x En gran mesura Bastant Poc o rés e) Gestionar el calendari de tasques XTotalment En gran mesura Bastant Poc o rés f) Fer les actes de les reunions per deixar constància de les decisions presses i dels compromisos adquirits per cada membre de l’equip. XTotalment En gran mesura Bastant Poc o résOBSERVACIONS I COMENTARIS:Escriviu les vostres observacions i/o puntualitzacions respecte a tot aquest apartat...Compartició de dadesPlanificacióa) Per gestionar el calendari de tasques s’utilitzarà l’eina Google Calendar (o la quecorrespongui en el vostre cas), on tenim un “calendari” propi de l’empresa: “Agenda deNom del Vostre Grup”
 4. 4. Totalment En gran mesura X Bastant Poc o résComunicació conjuntab) La comunicació es realitzarà mitjançant l’enviament de missatges a l’espai de debat.Totalment x En gran mesura Bastant Poc o résSistema de fitxersc) La informació generada per part dels membres de l’equip, en forma de fitxers, espenjarà a l’àrea de fitxers de l’espai del grup. Sempre s’avisarà amb un missatge al’àrea de debat de la pujada d’un nou fitxer.Totalment x En gran mesura Bastant Poc o résd) Es crearan les carpetes adients per mantenir la informació ordenada. Els fitxersrespectaran la nomenclatura acordada.Totalment En gran mesura x Bastant Poc o rése) Per garantir la integritat de les dades, s’utilitzaran “semàfors”, i, per crear versionsnoves d’un fitxer es farà servir el protocol establertTotalment En gran mesura Bastant Poc o résBitàcolaf) Com a eina de comunicació no formal, s’utilitzarà el bloc / wiki...: Nom del blog o wikio... , creat i mantingut amb l’eina Blogger / Wordpress... XTotalment En gran mesura Bastant Poc o résOBSERVACIONS I COMENTARIS:Hem utilitzat el google docs, com a eina de treballa i lespai de debat com aeina de comunicació.Actituds fonamentalsCompromísEn aquest apartat és mostra l’acompliment dels compromisos adquirits per cada membre en elmoment de finalitzar la segona activitat. Hem creat l’apartat “Valoració individual del treball engrup”, on cada membre fa la seva pròpia autoavaluació global.
 5. 5. •Nom i cognoms membre 1:Maria Comas Lladó En granTotalment x Bastant Poc o rés mesuraOBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS ICOMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS:OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS ICOMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS:Obervacions fetes pel membre 1 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura..Actitud dalt compromís amb el grup i amb les activitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 1 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura..Actitud dalt compromís amb el grup i amb les activitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 1 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura..Actitud dalt compromís amb el grup i amb les activitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 1 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura..Actitud dalt compromís amb el grup i amb les activitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 1 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura..Actitud dalt compromís amb el grup i amb les activitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 1 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura..Actitud dalt compromís amb el grup i amb les activitats que havíem planificat.
 6. 6. Obervacions fetes pel membre 1 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura..Actitud dalt compromís amb el grup i amb les activitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 1 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura..Actitud dalt compromís amb el grup i amb les activitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 1 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura..Actitud dalt compromís amb el grup i amb les activitats que havíem planificat. •Nom i cognoms membre 2: Jose Pozo Murillo En gran Poc oTotalment X Bastant mesura résOBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS ICOMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS:OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS ICOMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS:Obervacions fetes pel membre 2 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 2 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 2 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de les
 7. 7. activitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 2 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 2 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 2 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 2 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 2 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 2 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.
 8. 8. •Nom i cognoms membre 3: Gustavo .A. Javier Garrido X En granTotalment Bastant Poc o rés mesuraOBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS ICOMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS:OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS ICOMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS:Obervacions fetes pel membre 3 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 3 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 3 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 3 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 3 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.
 9. 9. Obervacions fetes pel membre 3 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 3 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 3 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.Obervacions fetes pel membre 3 sobre la seva actitud al llarg de l’assignatura...Actitud dalt compromís amb el grup i respecte amb els terminis i especificacions de lesactivitats que havíem planificat.•Nom i cognoms membre 4: Consol Fernández BrautTotalment X En gran mesura Bastant Poc o résOBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIOCOMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARISOBSERVACIONS I COMENTARIS: OBSERVACIONS I COMENTARIS:Observacions fetes pel membre 4 sobre la seva actitud al llarg de l’assignaturaVaig unir-me al grup una setmana tard. Des del primer moment els companys em van facilitar laccès a la feina i a la pressa ddecisions. Actitud dalt compromís amb el grup i respecte als terminis i especificacions de les activitats planificades.Observacions fetes pel membre 4 sobre la seva actitud al llarg de l’assignaturaVaig unir-me al grup una setmana tard. Des del primer moment els companys em van facilitar laccès a la feina i a la pressa ddecisions. Actitud dalt compromís amb el grup i respecte als terminis i especificacions de les activitats planificades.
 10. 10. Observacions fetes pel membre 4 sobre la seva actitud al llarg de l’assignaturaVaig unir-me al grup una setmana tard. Des del primer moment els companys em van facilitar laccès a la feina i a la pressa ddecisions. Actitud dalt compromís amb el grup i respecte als terminis i especificacions de les activitats planificades.Observacions fetes pel membre 4 sobre la seva actitud al llarg de l’assignaturaVaig unir-me al grup una setmana tard. Des del primer moment els companys em van facilitar laccès a la feina i a la pressa ddecisions. Actitud dalt compromís amb el grup i respecte als terminis i especificacions de les activitats planificades.Observacions fetes pel membre 4 sobre la seva actitud al llarg de l’assignaturaVaig unir-me al grup una setmana tard. Des del primer moment els companys em van facilitar laccès a la feina i a la pressa ddecisions. Actitud dalt compromís amb el grup i respecte als terminis i especificacions de les activitats planificades.Observacions fetes pel membre 4 sobre la seva actitud al llarg de l’assignaturaVaig unir-me al grup una setmana tard. Des del primer moment els companys em van facilitar laccès a la feina i a la pressa ddecisions. Actitud dalt compromís amb el grup i respecte als terminis i especificacions de les activitats planificades.Observacions fetes pel membre 4 sobre la seva actitud al llarg de l’assignaturaVaig unir-me al grup una setmana tard. Des del primer moment els companys em van facilitar laccès a la feina i a la pressa ddecisions. Actitud dalt compromís amb el grup i respecte als terminis i especificacions de les activitats planificades.Observacions fetes pel membre 4 sobre la seva actitud al llarg de l’assignaturaVaig unir-me al grup una setmana tard. Des del primer moment els companys em van facilitar laccès a la feina i a la pressa ddecisions. Actitud dalt compromís amb el grup i respecte als terminis i especificacions de les activitats planificades.Observacions fetes pel membre 4 sobre la seva actitud al llarg de l’assignaturaVaig unir-me al grup una setmana tard. Des del primer moment els companys em van facilitar laccès a la feina i a la pressa ddecisions. Actitud dalt compromís amb el grup i respecte als terminis i especificacions de les activitats planificades. Actituds fonamentals a) Transparència:Totalment x En gran mesura Bastant Poc o rés b) Constància:
 11. 11. Totalment x En gran mesura Bastant Poc o rés c) Respecte:Totalment x En gran mesura Bastant Poc o rés d) Ajuda als companys:Totalment x En gran mesura Bastant Poc o résOBSERVACIONS I COMENTARIS:Observacions generals sobre l’apartat... Valoració individual del treball en grup ♦ Nom i cognoms membre 1:Maria Comas LladóVALORACIÓ SOBRE EL TREBALL PERSONAL:Escriu un breu paràgraf exposant la teva valoració personal sobre el treball grupal...He tingut en compte que treballàvem col·laborativament, assolint elcompromís personal i grupal de realitzar la feina segons els objectiusproposats i segons la planificació realitzada.CONCLUSIONS SOBRE LA FEINA DEL GRUP:Conclusions des del teu punt de vista personal sobre el treball grupal... Tot els membres del grup ens hem implicat al màxim realitzant una moltbona feina, valorant el que els altres feien i canviant o arreglant el que elgrup no tenia clar.A mida que anàvem avançant augmentava la consciència de grup i detreball col·laboratiu.
 12. 12. ♦ Nom i cognoms membre 2:VALORACIÓ SOBRE EL TREBALL PERSONAL:He intentat sobre tot respectar els acords assolits en grup, respecte a la metodologia detreball, la planificació de les activitats, les dates dentrega, i les opinions i valoracions dela resta de companys. Aquestes valoracions, han estat especialment importants, en elmoment de donar per finalitzades algunes de les tasques que he preparat.CONCLUSIONS SOBRE LA FEINA DEL GRUP:Crec que el grup ha funcionat amb un bon ritme de treball. La comunicació ha estat fluida,encara que al principi (com en tota dinàmica gripal), ens va costar una mica agafar el fil ila manera de treballar de cada membre de lequip. La valoració que faig és molt positiva, iaixò ens ha permés fer un bon treball i un bon projecte. ♦ Nom i cognoms membre 3:Gustavo .A. Javier GarridoVALORACIÓ SOBRE EL TREBALL PERSONAL:Escriu un breu paràgraf exposant la teva valoració personal sobre el treball grupal...Mha resultat molt instructiu. En un entorn virtual cal un esforç decomunicació i raonament major, màxime tractant-se de persones que estroben per primera vegada. Per altre banda, crec que he aportat el que feiafalta quan feia falta i, evidentment. seguint la planificació i calendari.CONCLUSIONS SOBRE LA FEINA DEL GRUP:Conclusions des del teu punt de vista personal sobre el treball grupal...Molt positiva. Ha ajudat molt que tots els membres treballin amb regularitat i compromís.Per altre banda tothom hem estat receptius amb els petits desacords i els hem solventatde manera constructivista. ♦ Nom i cognoms membre 4:
 13. 13. VALORACIÓ SOBRE EL TREBALL PERSONAL:Escriu un breu paràgraf exposant la teva valoració personal sobre el treball grupal...Ha estat una experiència enriquidora encara que molt intensa. La comunicació haesta vital. Incialment , jo portava uns dies de retard, vaig necessitar de lajuda delsaltres per comprendre les bases del treball (no em va costar adaptar-me perque desdel primer moment em van integrar i em van fer participar). La quantitat demissatges per assolir la feina ben feta ha estat clau. Tot sha discutit i acordat, avegades, degut als nostres horaris, un punt sha discutit durant tot un dia peròsempre en un tó messurat i professional. Ens hem sentit propers i alhora individuals.Les experiències personals han ajudat a planificar, organitzar i finalitzar el projecte.CONCLUSIONS SOBRE LA FEINA DEL GRUP:Conclusions des del teu punt de vista personal sobre el treball grupal... Excel.lent. Ha estat una pràctica "total". En ocasions, els treballs de grup són unaunió de treballs individuals i a vegades el treball dun membre dominant. Aquí totshem participat, encara que shan desenvolupat punts individuals, els acords pactats iles aportacions dels altres han estat sempre presents. No sempre hem tingut elmateix punt de vista per hem arribat a acords i hem treballat pel projectecomú.Definitivament un treball col.laboratiu. Valoració global del treball en grupPartint de les nostres valoracions, de la segona activitat, que incloïen els aspectes positius quecalia mantenir, i els aspectes a millorar de cara a la realització de la tercera activitat: el grup“VIRTUAL 21" en el quadre adjunt valorem si hem mantingut els aspectes positius, i si hemaconseguit millorar els aspectes no tan positius. ASPECTES POSITIUS VALORACIÓ FINALValoreu aspectes positius sobre el treballat Conclusió daquest apartat... Actitud positiva de tots els membres del grup.
 14. 14. Comunicació fluida i capacitat dadaptació a les opinions dels companys. Tal qual el que acabem de dir els companys en les linies anteriors. Necessitat de comunicar i flexibilitatValoreu si heu respectat les diferents Conclusió d’aquest apartatindicacions del consultor... Sempre les hem respectat.Valoreu la vostra actitud: oberta i Conclusió d’aquest apartatdialogant respecte als companys ...? Tots els components del grup hem tingut en tot moment una actitud oberta i dialogant. Els respecte a les opinions dels altres companys, a les valoracions de les feines realitzades, i a la consideració daspectes a millorar ha estat una constant de la feina en equip. Tal qual el que acabem de dir els companys en les linies anteriors. Sempre ha existit una actitud oberta i dialogantValoreu la vostra actitud de respecte, Conclusió d’aquest apartat.transparència, ajuda als companys ... Crec que hem sabut aportar solucions adients als dubtes que han sorgit durant el procés delaboració del projecte. Sempre positiva i dialogant. En tot moment he intentat tenir en compte les necessitats del grupValoreu si ha estat positiu el procés com a Conclusió d’aquest apartatgrup a l’hora de consensuar i adoptar ales decisions preses pels companys. Crec que lexistència dun coordinador/a de cada fase del projecte, ens ha permés consensuar possibles opinions divergents, i marcar el ritme i la planificació de lelaboració del projecte. Molt positiu. Molt positiuValoreu si heu treballat col·laborativament Conclusió d’aquest apartat
 15. 15. i pensant en el grup.... Des de linici hem treballat col·laborativament i pensant en el grup En efecte, daltre manera el treball perdria coherència. Des del principi ha estat un projecte de grupASPECTES A MILLORAR PROGRESSIÓ DE LES MILLORESCoses per millorar 1 Com han evolucionat els aspectes a millorar de les coses 1Coses per millorar 2 Com han evolucionat els aspectes a millorar de les coses 2Coses per millorar 3 Com han evolucionat els aspectes a millorar de les coses 3Coses per millorar 4 Com han evolucionat els aspectes a millorar de les coses 4

×